Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 51 
Hálaének
  2015-03-28 08:40:31, szombat
 
  "mert megörvendeztettél tetteiddel Uram, kezed alkotásainak ujjongok"

Link
Jó dolog az Urat dicsérni,
nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni,
hirdetni reggelenként kegyelemedet,
éjjelente hűségedet..

Mert tetteiddel
megörvendeztettél, Ura,
s ujjongok kezed műveinek.


Zsolt 92 (91) 2-3, 5

(Ebben a zsoltárban a himnusz és a hálaének formai ismertetőjelei találhatók. Tartalmi szempontból azonban inkább a bölcsességirodalomhoz tartozik. Isten hűsége és szeretete, amelyről a bevezetés (3. vers) beszél, itt nem a teremtés vagy az egyiptomi szabadítás hatalmas tetteire vonatkozik, hanem Isten igazságos kormányzására. A zsoltár a bölcsességirodalom stílusában és gondolatkörében mozog: az igazak és a gonoszok sorsát állítja egymással szembe.)

Forrás: Jubileumi Kommentár

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Víz Nemzetközi Világnapja
  2015-03-25 19:04:59, szerda
 
  Link
MÁRCIUS 22.
Víz Nemzetközi Világnapja

Az ENSZ kezdeményezésére március 22-én tartjuk a víz nemzetközi világnapját. A víz az élet legalapvetőbb eleme. Az emberiség jövője attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek a víz megőrzésére és másokkal való megosztására.
A Ferenc pápa a következő szavakkal bátorította a nemzetközi közösséget: ébren bolygónk vízállományának megfelelő megóvásán, használatából senkit ne zárjanak ki, illetve ne részesítsenek hátrányban a vízhez jutásban, mivel a víz elsődleges közjó. Assisi Szent Ferenccel együtt mondjuk:

,,Áldjon, Uram, tégedet Víz hugunk,
oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos"


idézet Szent Ferenc Naphimnuszából.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Halkan szólj
  2015-03-25 09:16:03, szerda
 
  Halkan szólj, különben azt fogják hinni, hogy csak figyelmet követelsz.
Gyengéden szólj, hogy mindenki megismerje a szeretetet.
Nyíltan beszélj, különben azt fogják hinni, hogy rejtegetnivalód van.
Őszintén szólj, hogy senki se érthessen félre.
Gyakran szólj, hogy szavaid eljussanak mindenkihez.
Tiszteletteljesen szólj, hogy senki se fosztassék meg a tisztelettől.
Szeretetteljesen szólj, hogy minden szavad gyógyíthasson.

Szerző: Neale Donald Walsch amerikai író

Fordította: Ambrose Montanus
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az Egyetlen utáni tiszta vágyban
  2015-03-25 08:40:59, szerda
 
  LinkJézus megtestesülésének hírül adása

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén - március 25.

"... Az igazság ez: Máriában, mint teremtett lényben megvolt semmiségének teljes tudata, vagyis elérte az alázat legmélyebb formáját annyira, hogy bensejében maga Isten foganhatott meg, lényéből létrejöhetett.

,,Magasztalja lelkem az Urat,
lelkem újjong Istenben, Üdvözítőmben,
mert látta szolgálója alázatát,
íme, most már boldognak magasztal engem minden nemzedék,
mert nagyot tett velem a Hatalmas."

(Lk 1,47-49)

Benső szegénységének ez a kútszerű mélysége egyenesen a legmeghittebb kapcsolatban van szüzességével. Mária saját személyében a legtisztább, legmagasabb és legátfogóbb mértékben megvalósította a szüzesség állapotát annyira, hogy benne határtalan tér alakult és Ő így végtelen befogadó edény lett. Olyan végtelen edény, hogy Isten maga ereszkedhetett belé, hogy megszülje Őt a világnak. Mivel Mária szűz volt, emiatt Istenanya.

Milyen erőteljes Mária szüzességének kapcsolata a termékenységgel! A szüzesség olyan állapot, amelyben a tiszta vágy olyan intenzitást ölt, hogy végül megteremti tárgyát. A legmélyebb epedés megkívánt tárgya valóság lett, lénye mélyéből megfogant. Ez történt Máriával. Isten, egy utána epedő szűzi szív legmélyebb talajából virágba szökkent - mint válasz. Minden igazi vágyódásnak teremtő hatalma van. A vágy teremt, megteremti tárgyát. A vágy megfogan, alakot ölt, valósul. Az a tiszta vágyakozás csodája, hogy termékeny.

... Ez az a szegénység, amely kellett: a tiszta vágy üressége. Máriában, a fiatal lányban, itt a mi világunkban, kiformálódott a földi edény Isten jelenléte számára. Ezt a vágyat semmi más nem lett volna képes csillapítani, csak Isten egyedül. Egy szűzi szívtől ellenállhatatlanul vonzatva lépett be hozzánk Isten és ,,miköztünk lakott". Ez az inkarnáció csodája, ez a mi emberiségünk csodája, amely önmagát egy leányban, a Végtelen, az Abszolút, az Egyetlen utáni tiszta vágyban kimélyítette. Isten eljött. Mária lett a tartóedénye."

(részletek Henri Boulad A tiszta vágy és a szexualitás c. papoknak tartott előadásából)
 
 
0 komment , kategória:  - Henri Boulad  
Isten igéje a mi ételünk
  2015-03-23 16:36:59, hétfő
 
  ,,Mindazt, ami bennünk van, aggodalmak, félelmek, öröm vagy bánat, tegyük le Isten elé, kérjük azt, hogy tegyen minket szabaddá"

Josip Loncar bevezetőjében elmondta: ,,Azon elmélkedtem, hogy mi legyen a szeminárium témája, eldöntöttem, hogy az ételről, az étkezésről fogok beszélni."

Előadásában arra a kérdésre kereste a választ, hogy miért fontos számunkra az evangelizáció. ,,Azért fontos, mert Isten megtapasztalásáról szól. Nekünk lehet nagyon nagy tudásunk Istenről, de ugyanakkor semmilyen tapasztalatunk nincs róla. Az evangelizáció során az élő Istenről kapsz tapasztalatot. Ez sokaknak nagyon nehéz elismerni, hogy az élő Istenről nincs megtapasztalásunk. Ennek ellenére vannak hivők, akik rendszeresen imádkoznak, templomba járnak, mégis a lelkükben tele vannak elégedetlenségekkel. Nem láthatják meg a Szentlélek gyümölcseit, a szeretetet a békét, és ennek az az oka, hogy nem tapasztalták meg az élő Isten jelenlétét. Boldog lennék, ha ezekben a napokban közületek valaki evangelizálódna, hogy tovább tudjon másokat is evangelizálni. Az evangelizáció a tapasztalat átadása" - fogalmazott az előadó.

Az ételt nagyon sokszor említi a Szentírás. A legfontosabb étel a mi hitéletünkben, ami a szentmisében történik meg. Az egyház azt mondja: minden szentmisén két asztal van jelen - az Ige oltára és az eukarisztia oltára. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából való" - idézte a Biblia szavait. Isten igéjét a kenyérrel hasonlította össze. Mi Isten igéjével táplálkozunk. Isten igéje a mi ételünk. Krisztus saját magát adja nekünk ételül. Mi vagyunk a legjobb példái az egyházi szentségek és az evangelizáció közötti különbségeknek. Mindannyian tudjuk hogy a szentmise a gyökere és kiteljesedése minden katolikus ember hitének" - hangsúlyozta Josip Loncar.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Josip Loncar - Gyógyító Lelkigyakorlat
  2015-03-23 16:35:33, hétfő
 
  Hanganyag

Link
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 3. rész
  2015-03-23 16:24:30, hétfő
 
  John Delaney
HOGYAN AJÁNLJUK FEL A SZENTMISÉT? - 3. rész

Az Eucharisztia szolgálata az adományok bemutatásával (felajánlásával) kezdődik, amikor mi is felajánljuk az életünket és a bűnösünk életét. Ez az a pillanat, amikor különleges módon nyilvánvalóvá lesz számunkra Isten szerepe az életünkben és felajánljuk bűnös barátunk életét is, hogy töltse be teljesen az Ő kegyelmével. Ez az adakozás pillanata is, amikor új megvilágításba kerülhet az a kérdés, mi is valójában a pénz szerepe az életünkben: eszköz a megszentelődésünkre, vagy már bálványunkká, esetleg urunkká vált.
Következik az ima, amelyben kérjük, hogy a bemutatott áldozat Isten Nevének dicséretére és dicsőségére legyen (ami magába foglalja a bűnösök megtérését) és legyen mindannyiunk és az egész Egyház javára. Megtért bűnösünk mindenképpen Isten Nevének dicsérete és dicsősége, ugyanakkor azt is kérjük, hogy ebből ez a megtérés váljon sokszorosan a mi javunkra és az egész Egyház javára.
Az Eucharisztikus imádság ismét hitünk megvallásával kezdődik, hogy az Úr velünk van és a mi szívünk Vele van. A prefáció (az Eucharisztikus imádság bevezető része, a Szent vagy, szent vagy! ének előtt) arra szólít fel minket, hogy adjunk hálát Istennek és dicsőítsük Őt és általában ezekkel a szavakkal fejeződik be: "Ezért az angyalokkal és főangyalokkal, a trónod körül álló hatalmas égi szellemekkel és minden seregekkel a mennyben dicsőséged himnuszát zengjük és velük együtt vég nélkül énekeljük (mondjuk): Szent vagy, szent vagy...". Itt nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy angyalokkal vagyunk körülvéve, Isten hatalmának minden szintje képviselve van, jelen van minden szent, vagyis a mennyei sereg. Amikor dicsőítjük Istent és amikor szentnek valljuk Őt, mi belépünk Isten mennyei seregébe (100. zsoltár). Velünk együtt belép a bűnösünk is. Ez a környezet megszabadít minket minden ördögi elnyomástól és ez egy nagy szabadulás pillanata. Ez különösen lényeges azok számára, akik valakinek a szabadulásáért ajánlják fel a Szentmisét. Isten dicsőítése és magasztalása bevon minket abba, hogy része legyünk az Ő mennyei seregének és hatalmas eszköze mindenféle szabadulásnak. Sajnos, sok plébánián a dicsőítésnél nagyobb hangsúlyt fektetnek a művészi hatásra, mint a jelen lévő hívők szívének állapotára.
Következik az átlényegülés (átváltoztatás), amikor Jézus áldozatát bemutatjuk az Atyának. Ez a mi imánk az Atyához a kereszt tövéből. Itt bemutatjuk Jézus Krisztus testét és vérét, lelkét és istenségét a mennyei Atyának. Odahozzuk magunkat és a bűnösünket a kereszt elé, felnézünk az Atyára és a szívünkben imádkozunk, valahogy így: "Köszönöm, Atyám, hogy elfogadtad Fiad áldozatát az én bűneimért és (megnevezzük a bűnösünket) bűneiért! Vond őt, Atyám, erősen a Te Fiad közelébe, hogy megismerje és megszeresse, és így a megváltottak gyülekezetéhez csatlakozzon!" Legyünk ezekben a pillanatokban teljesen összeszedettek és hozzuk az Úr elé a többi szándékunkat is, de hagyjunk elég időt arra, hogy hálát adjunk a bűnösünkért.
Ezt követően kapcsolódjunk be a könyörgésekbe, amiket a pap mond az általános szándékokra!
Ebben a pillanatban megnyilvánul előttünk Isten győzelme, vagyis Jézus Krisztus feltámadása, így a Mi Atyánk imát hálából mondjuk el az Atyának, aki elfogadta az áldozatunkat.
Következik az imádság a békéért, amivel azt kérjük, hogy a Szentlélek töltsön be minket azzal a békével, ami az Isten szeretetébe és gondviselésébe vetett bizalom, továbbá a bűnök megbocsájtásának gyümölcse. Kérjük Jézust, hogy bűnösünk szívét a saját belátása szerint, a megfelelő időben és a saját tetszése szerint töltse be békéjével és köszönjük meg ezt neki már most. Nyújtsunk békejobbot a körülöttünk állóknak azzal a vággyal, hogy őket is töltse el az Úr békéje, az ő szándékaink elfogadásának jeleként, ugyanakkor annak jeleként, hogy békében szeretnénk élni mindenkivel!
Következik egy imádság a megölt és feltámadt Bárányhoz, amelyben tudatosítjuk, hogy az, Aki meghalt értünk, most táplálékul adja magát nekünk. Ő, Aki elveszi a mi bűneinket, irgalmazzon nekünk minden szükségünkben. Különösen legyen irgalmas a mi bűnösünkhöz, hogy a megtérés után tartson ki a szentségben való növekedésben, amíg el nem jut az örökkévalóságba.
A Szentáldozáshoz való járulással a legbensőbb kapcsolatba lépünk a feltámadt Krisztussal. Ebbe a kapcsolatba bevonjuk a bűnösünket is. Ez a mi spontán imánk pillanata, a hála, a dicséret ideje. Gondolatainkban kapcsolatba kell lépnünk a bennünk lévő Istennel. A pap felmutatja Krisztust, mint Isten Bárányát, Aki elveszi a világ bűneit. Olykor elég, ha átengedjük magunkat annak a felismerésnek, hogy mi Benne vagyunk, Ő pedig bennünk, ilyenkor nem is kell imádkoznunk semmit. Engedjük meg, hogy Ő tegyen velünk amit csak akar. A mi gondolataink ebben a pillanatban teljesen az Ő gondolatai kell, hogy legyenek. Ebben sokat segíthet a megfelelő ének, de ugyanígy teljes figyelmünkkel a belső csend felé is fordulhatunk. Ezek azok a pillanatok, amikor csodálatos módon megszabadulhatunk a bűn rabságából, az ördög mindenféle hatalmából, mindenféle megkötözöttségből, meggyógyulhatunk és bármilyen más módon megtapasztalhatjuk az áldást. Tartson ez az együttlét minél tovább és folytatódhat otthon is, a Szentmise után.
A Szentmise a befejező rész szertartásaival fejeződik be, ami magába foglalja az áldást és köszöntést. Az áldást valóban azzal a hittel kell fogadnunk, ami a misében való részvételünk gyümölcse, mint annak jelét, hogy Isten elfogadta azt a szándékot, amiért imádkoztunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldását hittel elfogadjuk a bűnösünk számára is.
A pap köszöntése: "Menjetek békével!" hitünk jele, hogy elfogadott imádságunk kapcsán teljesen megbékélhetünk és bízhatunk abban, hogy Isten a megfelelő időben megcselekszi azt, ami a legjobb.
A bűnösünk, akiért Szentmisét ajánlunk fel, lehet akár beteg, függőségben szenvedő (szenvedélybeteg), szegény vagy akár rab is.

Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 1. rész Link

Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 2. rész Link


Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 3. rész Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 2. rész
  2015-03-23 16:23:47, hétfő
 
  John Delaney
HOGYAN AJÁNLJUK FEL A SZENTMISÉT? - 2. rész

Ha eddig nem volt szokásunk ilyen módon felajánlani a Szentmisét, akkor legjobb elkezdeni úgy, hogy egy meghatározott szándékra ajánljuk fel. Tegyük fel, hogy egy számunkra ismert bűnös megtéréséért ajánljuk fel, akit a további szövegben bűnösnek fogunk nevezni. Semmiképpen ne elégedjünk meg azzal, hogy a mise előtt, vagy a mise egy részében kimondjuk a szívünkben vagy hangosan, hogy a misét erre a szándékra ajánljuk fel. Ez távolról sem az, amit tennünk kellene. Minden szót, amit a misében hallunk vagy kimondunk, összefüggésbe kell hoznunk ezzel a szándékkal.
A bevonulási ének bevezet minket annak tudatos átélésébe, hogy egy áldozatban veszünk részt, amelyben részt vesz az egész Egyház, a földi és a mennyei, amelyben tehát részt vesz az összes ember, aki valaha élt és aki valaha élni fog. Belépünk egy lelki valóságba, amelyet nem korlátoz sem a tér, sem az idő. A kereszt jelével kezdjük, amivel meghirdetjük, hogy minden az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében fog történni. Már itt mélyen tudatosul bennünk, hogy a misére (áldozatba) "elhoztuk" a szívünkben a személyt, a bűnöst, akiért felajánljuk a misét. Ő a mi szabad akaratunkból a kereszt előtt áll és bennünk tudatosodik, hogy a mindenható Isten, az összes angyalok és szentek tekintete rá irányul. A szentek egységben vannak Istennel, tehát ők is tiszteletben tartják a mi szabad akaratunkat, mint ahogy Isten is tiszteletben tartja. Ők Isten elé viszik az imáinkat, de csak azokat, amelyeket mi rájuk bízunk, hogy vigyék Isten elé. Tehát, már a mise elején "rábízzuk" a bűnösünket az összes angyalra és szentre, különösen Máriára, aki mindannyiuk felett áll. A menny számára nincs nagyobb öröm, mint a bűnös megtérése, mi pedig felfogjuk, hogy szándékunk mennyire elfogadott és hogy az egész mennyei sereg csatlakozni fog hozzánk, hogy hittel elfogadhassuk ennek a bűnösnek a megtérését.
A bűnbánati cselekményben bánjuk a saját bűneinket, de ugyanakkor a bűnösünk bűneiért is, akiért a misét felajánljuk. Kérjük a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és a templomban egybegyűlt testvéreket, hogy imádkozzanak Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy irgalmazzon és bocsássa meg bűneinket nekünk és a bűnösünknek.
A papi feloldozás után azok számára, akik ezt hittel el tudják fogadni, következik ez az ima: Uram, irgalmazz! - amelyben háromszor kérjük Istent, hogy irgalmazzon a bűnösünknek és adja meg neki a megtérését. Ezeknek az imáknak valóban a mi akaratunkból kell fakadniuk: akarjuk az ő megtérését!
Ezután, amikor ez elő van írva, következik az egyik legtökéletesebb ima, amit a bűnösünkért imádkozhatunk. Ez a Dicsőség a magasságban Istennek. Kezdődik a dicsőítéssel, hálaadással, Isten áldásával, magasztalásával, majd újbóli magasztalás következik és Isten mindenható atyai mivoltának elismerése és Jézusnak, mint Isten egyszülött Fiának elismerése. Mindezt hálából mondjuk, mert Ő már a mi bűnösünket megváltotta a kereszten. Folytatódik a háromszoros kéréssel, hogy irgalmazzon Isten és hallgassa meg könyörgésünket, amit ugyancsak bűnösünkért mondunk. Befejeződik Isten szentségének megvallásával. Lélekben már itt szemlélhetjük, hogyan akarja Isten a bűnösünket a saját szentségében látni. Ez az ima valóban nem hagyhat meg minket a közömbösségben, amennyiben valóban akarjuk a bűnösünk megtérését.
Az ige liturgiájában várjuk, hogy Isten szóljon hozzánk a napi olvasmányok és a pap homíliájának szavai által. A homília semikképen sem csak a pap képességein múlik, hanem nagyrészt a jelenlévők vágyán, amennyiben valóban szeretnék, hogy Isten szóljon hozzájuk. Ha ez a vágy létezik, a Szentlélek indítani fogja a papot, hogy azt mondja, amit nekünk hallanunk kell!
A homília után következhet a hitvallás, amelyben kinyilvánítjuk Isten iránti bizalmunkat. Isten szereti az embert és szeretetből halt meg értünk. Kifejezzük azt a szilárd meggyőződésünket, hogy az Atya Fia áldozata által teljessé teszi bűnösünk szabadulását.
A hívek könyörgésében az áldozatba bekapcsoljuk az általános szándékokat, amelyekért az Egyház imádkozik, de bekapcsoljuk saját egyéni szándékainkat is.

Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 1. rész Link

Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 2. rész Link


Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 3. rész Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 1. rész
  2015-03-23 16:09:27, hétfő
 
  John Delaney
HOGYAN AJÁNLJUK FEL A SZENTMISÉT?

A Szentmise a legtökéletesebb imádság. Hasonlíthatjuk a legmodernebb komputerhez. Mégis, tőlünk függ, hogyan és mennyire fogunk élni ezzel a lehetőséggel. Jusson mindjárt eszünkbe Szent Ágostonnak egy mondata Isten nagyságáról: "Isten annyira nagy, amennyire a te hited megengedi Neki, hogy nagy legyen!" Ugyanezt nagyon is elmondhatjuk a Szentmiséről. Túl gyakran fogjuk fel a misét olyan valaminek, ami magától történik, a mi aktív lelki részvételünk nélkül. Ha azt gondoljuk, hogy a Szentmisén való részvétel csak a fizikai jelenlétet jelenti, beleértve az előre meghatározott szavak kimondását, akkor valószínűleg egy komputer előtt vagyunk, amelyet csak bekapcsolni és kikapcsolni tudunk.
A Szentmise lelki részvétel Jézus Krisztus valóságos áldozatában és feltámadásában. A Szentmise az időn kívül történik és a teljes megdicsőült, ugyanakkor küzdő Egyház jelenlétében veszünk benne részt (v.ö. II. János Pál Enciklikájával az Eucharisztiáról). A Szentmise életünk legkomolyabb eseménye. Rá kell azonban szánnunk magunkat, hogy a "színfalak mögé nézzünk" és tényleg teljes lényünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel, testünkkel részt vegyünk benne. Ez akkor kezd történni, amikor mi tényleg odaszánjuk magunkat erre. Egy kis "színfal mögé tekintéssel" kezdünk és idővel egyre jobban fejlődünk ebben.
A Szentmise imádság, amelyben a Szentlélek segít nekünk imádkozni. Nélküle lehetetlen számunkra behatolni a Szentmise titkába. A Szentmise olyan esemény, amelyre komolyan készülnünk kell. A Szentmise aktív részvétel Jézus Krisztus szenvedésében, halálában és feltámadásában. Krisztus az áldozat. Egy hívő ezt így magyarázta meg: "Amikor a Szentmisére megyek, látom Jézust, mint áldozatot. Ekkor csak két lehetőségem van: hogy szemléljem vagy hogy részt vegyek benne. Amikor kijövök a templomból, Jézus néz engem és látja, hogy most a világban én vagyok az áldozat. Neki ugyancsak két lehetősége van: hogy szemléljen vagy hogy részt vegyen benne."
Részt venni mindenek előtt azt jelenti, hogy a megfeszített és föltámadt Krisztus elé járulunk hittel a szívünkben. Amikor lélekben a kereszt elé állunk, amelyen a világ számára a megváltás, megbocsátás, gyógyulás, szabadítás... történik - akkor megtehetjük, hogy csak szemléljük ezt az áldozatot, de ugyanígy részt is vehetünk benne. Isten értünk mindent megtett, vagyis bizonyos értelemben már mindent nekünk adott (v.ö. Iz 53, 4-6). Mégis, ez a "minden" nem lesz valóságosan a miénk, ha hittel el nem fogadjuk. Hittel lépünk be annak az áldásnak az elfogadásába, amellyel Krisztusban már áldottak vagyunk. Tehát, felajánlani a Szentmisét annyi, mint szabad akarattal hálát adni Krisztusnak, amiért egész konkrét szándékért is szenvedett, majd ugyanezt a szándékot, ennek a szenvedésnek a nevében, Isten, az Atya elé helyezni, hogy az (a szándék) a Szentlélekben kiteljesedjen.
Leggyakrabban a Szentmise szándéka, amit a miséző pap ajánl fel, a tisztítótűzben szenvedő lelkek szenvedésének megrövidítése, vagyis Szentmise a megholtakért. Mi azonban, akik részt veszünk a Szentmisén, meghívottak vagyunk arra, hogy "saját áldozatunkat ajánljuk fel".
A pap egy helyen felszólít bennünket, hogy imádkozzunk, hogy az ő áldozata és a mi áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Az áldozat akkor kedves, ha van értelme. Ha a megfeszített Jézus elé járulunk, aki haldoklik a bűnösökért, betegekért és az összes többi szenvedőért - ugyanakkor nem könyörgünk Hozzá egyesekért közülük és nem ajánljuk őket az Ő irgalmába - akkor önzést és hitetlenséget tanúsítunk. Ha csak a saját szükségleteinket hozzuk, akkor én-központúságunkat mutatjuk meg. Isten azt szeretné, hogy minél több ember szabaduljon meg a pokoltól, szenvedéstől és minden más olyan dologtól, amelyektől szenvedésével megváltott minket. Hány ember fog üdvözülni, elsősorban tőlünk függ, mert Ő a saját részét már megtette. Ő ugyanis már megváltott minket. Azonban mi vagyunk azok, akiknek hittel el kell fogadnunk a megváltást, ami Krisztus által osztályrészünk és ezt nem csak magunknak, hanem amennyire csak lehet, a többi embernek is. Minden Szentmisét egy világos gondolattal kellene kezdenünk: "Nem, Uram, Te nem hiába haltál meg! A Te szenvedésed az én testvéreimért nem volt hiábavaló. Ezért ma a szívemben eléd hozom ezeket a szándékaimat (minél világosabban meg kell őket fogalmaznunk) és kérlek, indíts Szentlelked által arra, hogy hozzájuk kapcsoljam azokat is, akikért senki nem imádkozik, de szükségük van a Te irgalmadra. Én most bekapcsolom őket a Te kereszten aratott győzelmedbe és ide hozom őket, Atyám, a Te hatalmas szeretetedbe!"

Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 1. rész Link

Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 2. rész Link


Hogyan ajánljuk fel a szentmisét 3. rész Link

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Josip Loncar tanítása: Karizmák
  2015-03-23 16:07:28, hétfő
 
  Karizmák

Josip Loncar tanítása: KARIZMÁK

Link


LinkKét nagy ellensége van a karizmáknak:
1. Félelem. Akik megkapták félnek alkalmazni.
2. Bizonytalanság. Uram mi indulunk, de képesek leszünk-e majd csodákat tenni?

A gyakorlatban elcsúszhatunk, ha helyesen használjuk és akkor is és akkor is ha nem.
Aki megkapta sajnos fél alkalmazni, hiszen ott van benne a bizonytalanság, hogy vajon valóban működni fog-e.

Huzamosabb közösségi élet után a következő kérdések merültek fel benne?
Azoknak akiknek adatott karizma a JÓISTEN miért nem használja többet, jobban?

Vannak akik megkapták és vágyakoznak is ezt gyakorolni, nyitott szívük van. Úgy is mondhatjuk, hogy mindenük megvan csak a gyakorlatban nem teszik meg a kellő lépést.

LinkLink
Kérdéseket fogok feltenni:

Az előadás elején mindig bűnbánatot tartunk. Imádkozzunk bűnbocsánatért.
Az ISTEN megbocsátja-e a bűneidet ezután az ima után?
Aki 100%-ig biztos a válaszban tegye fel a kezét.
Honnan ez a bizonyosság?

Válasz: Isten irgalmas.
Josip: A szent Katolikus Egyház hol írja ezt le?
Nincs válasz. Ill. sok helyen...


Kihez fohászkodik az atya, amikor karizmákért imádkozik?
Az Atyához, a Fiúhoz, vagy a Szentlélekhez?
Ki az aki 100%-ig biztos benne, hogy tudja a helyes választ?


A bizonytalanság a legnagyobb ellensége a karizmának és a hitnek!

Feltételezzünk egy személyt, aki...
Megkeresztelték, bérmálkozott 13 évesen, majd elhagyta az Egyházat, mivel az a feltett kérdéseire nem tudott választ adni.

Loncar már korán felfedezte, hogy valami nagyobb teremtő erőnek lennie kell, látva a teremtett világot.
Ha az emberi testet nézzük vagy annak bármely szervét, annak tökéletességét, akkor megállapítható, hogy idióta az, aki azt mondja, hogy az magától létrejöhetett.,

Azonban idő közben sok vallás, szekta ad erre különféle magyarázatot.
Áttanulmányozta ezeket. Egy kör zárult be előtte.
Melyik Istent fogadjuk el? Nem biztos benne... Allahot, Budhát? Melyiknek kell hinni?
Segítsetek ti eldönteni!

Ki tudna megörvendeztetni azzal, hogy JÉZUS Krisztus az igaz Isten? De akárkit is rávezetni erre logikusan nehéz lenne.
Minden vallás logikus!!!
Minden vallásnak vannak jó prédikátorai. Minden vallásban vannak természetfeletti csodák.
Hasonló dolgokat prédikálnak.
Kérlek benneteket, győzzetek meg arról, hogy Jézus az igaz ISTEN!
Nem szeretném azt ha találgatások történnének. Azt szeretném ha olyan valaki jelentkezne, akinek előre megfontolt válasza van.
Van-e valakinek ilyen válasza?
Loncar itt kihangsúlyozta, hogy nagyon jól ismeri a Bibliát, a Koránt és a többi írásokat.Győzzetek meg arról, hogy miért Jézus krisztus az igazi ISTEN?


3. bűn
4. sátán
5. halál

Sajnos senkinek nem jutott eszébe!

Egyedül Ő az, aki legyőzte mind a hármat.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 51 
2015.02 2015. Március 2015.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 51 db bejegyzés
e év: 737 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 118
  • e Hét: 3128
  • e Hónap: 10402
  • e Év: 276423
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.