Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 40 
Olvastam egy mesét az ördögről
  2015-04-30 08:38:57, csütörtök
 
 Az ördög egy alkalommal árverésre bocsátotta az eszközeit. Komoly ára volt a büszkeségnek, a lustaságnak, a gőgnek, a gyűlöletnek, az irigységnek, a féltékenységnek.

De volt ott egy eszköz, amin egy cédula lógott: ,,Nem eladó". Valaki megkérdezte tőle:

-,,Mi ez az eszköz? Miért nem eladó?"

-,,Hát," válaszolta az ördög, ,,a többitől megválhatok, de ettől az egytől nem.
Ez a legfontosabb eszközöm: a csüggedés. Ezzel fel tudom nyitni a szíveket. S ha egyszer bejutottam, már bármit megtehetek."

Forrás: http://eszmelkedesek.blogspot.hu/ Link

 
 
0 komment , kategória:  Tanítások  
Szólj Istenhez!
  2015-04-27 08:31:54, hétfő
 
  Link
Ha nincs mit tenned, nos miért nem imádkozol vagy olvasol?
Miért nem mégy meglátogatni a mi Urunk Jézust, beszélve Hozzá, hallgatva Őrá?
Mert ha imádkozunk, Istenhez szólunk, ha Írást olvasunk, Istenre hallgatunk.


Szent Ambrus
 
 
0 komment , kategória:  Tanítások  
Egy falat a léleknek - Ez nagy szentség valóban
  2015-04-26 10:03:24, vasárnap
 
  Link
Ez nagy szentség valóban
Fr. Anaklét OFM


- Amikor az Úr Jézus az élet kenyeréről beszélt, a tanítványai megoszlottak. Kemény beszéd ez! Ki hallgathatja? (Jn 6,60) - mondták és sokan ott hagyták őt. Valami hasonló dolog történt akkor is, amikor az Úr Jézus előre megmondta, hogy szenvedés vár rájuk...

- Az eukarisztia és a kereszt a botrány sziklái. Egy és ugyanarról a misztériumról van szó, és úgy látszik, mindig megoszlásra adnak alkalmat.

- Ti is el akartok menni? (Jn 6,67) Az Úr Jézusnak ez a kérdése azóta is végig hangzik a lelkeken... Föl kell fedeznünk, hogy egyedül csak az Úr Jézus az, akinél ,,az örök élet igéi" vannak (Jn 6, 68). Csak hozzá mehetünk, létünk, életünk forrásához, az Úrhoz.

- Soha se maradjunk le a szentmiséről! És soha ne tagadjuk meg magunktól a legszentebb szentséget!

- A szentmise két fő része, az igeliturgia és az eu­karisztikus liturgia egyetlen istentiszteleti cselekményt alkot. A megterített oltár tehát egyszerre Isten igéjének és az Úr testének asztala.

- Minden szentmisében ugyanaz történik, mint az emmauszi úton. Az emmauszi tanítványoknak útközben az Úr Jézus megmagyarázta az írásokat (igelitugia), majd asztalhoz ült velük, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik. Az emmauszi tanítványok felismerték az Urat, és örömmel telt el a szívük. Hiszen az utolsó vacsorán az Úr Jézus ugyanezt tette, amikor megalapította szent testének és vérének eukarisztikus áldozatát...

- Micsoda irgalom! Micsoda szeretet! Ez a szent vendégség, amelyen Krisztust vesszük magunkhoz, s amelyen lelkünk eltelik kegyelemmel, a jövendő dicsőség zálogát nyerjük.


Link- Az eukarisztia keresztény életünknek a forrása és csúcsa. Benne van minden lelki javunk! Az eukarisztia ünneplése által már most részt veszünk az égi liturgiában, és elővételezzük azt, amikor Isten lesz minden a mindenben.

Forrás: http://www.vasarnap.katolikhos.ro/ Link

 
 
0 komment , kategória:  - Fr. Anaklét OFM  
Felháborodásunk oka
  2015-04-25 10:44:37, szombat
 
  Link

Minden felháborodásunknak az az oka, hogy az ember nem önmagában keresi a hibát

Vizsgáljuk meg most: mi a legfőbb oka annak, hogy ha valakit sértő szóval illettek, gyakran föl sem veszi, és úgy viselkedik, mintha nem is hallotta volna, néha pedig, alighogy meghallotta, máris felháborodik, és szenved?
Találunk-e erre valamilyen vagy esetleg többféle magyarázatot is? Ebben a dologban mindig az a döntő, hogy milyen állapotban érint bennünket a sértő szó.

Ha imádkozás vagy elmélkedő elmélyülés idején éri az embert a sértés, a kellemetlenkedő testvért könnyű elviselni és állhatatosán kitartanunk az imádságban. Máskor meg a legnagyobb türelemmel elvisel az ember mindent attól az embertársától, akivel fokozott szeretet köti össze.

Tehát, mint említettem: előfordul, hogy valaki nem háborodik fel, és nem szenved a hallott sértések miatt akkor, ha a mondottakat megveti, és semmibe sem veszi. Ha pedig valaki felháborodik, és szenved az embertársa sértő szavai miatt, az azért van, mert az illető vagy nincs jó lelki állapotban, vagy pedig éppen gyűlöli azt az embertársát. A felsoroltakon kívül természetesen van ennek még több más előidéző oka is. Ha szorgosan kutatjuk, kiviláglik: minden felháborodásnak az a magyarázata, hogy e kérdéssel kapcsolatban senki sem keresi önmagában a hibát.

Ezért van minden neheztelés és sértődés; ebből következik az is, hogy szinte soha sincs nyugalmunk.

Nem szabad tehát csodálkoznunk azon, ha az Egyház szentjei a békés nyugodt élet megszerzésére semmiféle más utat nem jelölnek meg számunkra, csak azt, hogy saját magunkban keressük a hibát.

Hogy tényleg ez a helyzet, azt a legtöbbször mi is látjuk. Hiszen várva reméljük a kívánt és szeretett békés lelki nyugalmat, és sokszor már azt hisszük, hogy az odavezető úton járunk, közben pedig mindenkivel szemben a lehető legtürelmetlenebbek vagyunk, és sohasem tudjuk elismerni, hogy saját magunkban kell keresnünk a hibát.

Legyen bár az ember bármennyi erény birtokában, még ha megszámlálhatatlan és felsorolhatatlan sok erénye van is, de ha letér erről az említett útról (tudniillik hogy saját magában keresse a hibát), sose találja meg békés lelki nyugalmát, hanem állandóan vagy felháborodik, vagy szenved, és ezzel élete minden más jó törekvését is tönkreteszi.

Forrás: Dorotheus apát Tanításaiból (Doct. 7, De accusatione sui ipsius, 1-2: PG 88, 1695-1699)
 
 
0 komment , kategória:  Tanítások  
Mácz István: Szép az Isten
  2015-04-25 01:03:51, szombat
 
  Link
JÉZUS, tanítsd meglátni a szépséget

- a Szegény Asszony két fillért adó mozdulatában,
- a Tékozló Fiú hazatérésében,
- Magdolna bűnbánó könnyeiben,
- a Kafarnaumi és Golgotái Százados hitében,
- a Gyermekekben, akiket magadhoz vársz,
- a Kételkedő Tamás sebeid érintésében,
- a háromszor megtagadó Péter sírásában,
- Édesanyád szűzi és anyai arcában,
- Mennyei Atyád életet szerető gondviselésében,
- mozdulatodban Uram, mellyel apostolaid lábát mostad,
- szavaidban Uram, mely boldogságokat hirdet és átváltoztat Kenyeret és Bort.


JÉZUS, tanítsd meg látni a szépséget ma!

- hogy észrevegyem a Szegény Asszonyt,
- nyitott szívem legyen a Tékozló Fiúhoz és Lányhoz,
- letöröljem Magdolna könnyeit,
- elfogadjam a Százados hitét,
- Tamással ne féljek érinteni sebeidet,
- Péterrel fakadjak sírva,
- Édesanyádat, a názáretit szeressem,
- Atyád eszköze legyek állat, növény, ember gondviselésében,
- engedjem megmosni Irgalmadban a szívemet
- és felismerjelek a mise ,,kenyértörésében".

Forrás: Mácz István
Szép az Isten

Online olvasható könyv: Link


 
 
0 komment , kategória:  Könyvismertető  
A keresztény elmélkedés
  2015-04-25 00:50:53, szombat
 
 
A Megnemismert felhője
Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés

LinkOnline olvasható itt: Link

A benső isteni mozgásokat azonban nem szemlélhetjük kívülről, még csak nem is sodortathatjuk velük passzívan magunkat. Az elmélkedésben nekünk is részt kell kérnünk bennük, s Isten kegyelme bele is von bennünket áradó lényükbe. Máriának jutott a kegyelem, hogy alázatos szolgálóleányként megszülje az örökkévaló Fiút az Atya akaratából. Az emberré lett Fiú kegyelméből mindnyájan részesévé lehetünk az Atyából való örök születésének, s ezáltal minket is magához emel az Atyára irányuló odaadásában. Kettőjük kegyelme, hogy közös Lelküket nemcsak mint valami eredményt ajándékozzák oda (a Lélek egyáltalán nem ez). A Lélek örökké származik, még rajtunk keresztül is, ha az Atya és a Fiú bevon bennünket a Lélek lehelésébe. Mindez az élő hithez tartozik, s nem mindig érthető vagy látható. Az örök életben azonban ,,látvánnyá" lesz, amely örökké telíti és felülmúlja látásunkat.

A keresztény elmélkedésben végül mindig újra belehatolunk ebbe a misztériumba. Ezt imádjuk anélkül, hogy átláthatnánk, tudva, hogy benne élünk: ,,Benne élünk, mozgunk és vagyunk." Az evangélium szavai és eseményei s az apostolok magyarázatai elegendő fényt adnak ahhoz, hogy Krisztuson keresztül meglássuk a misztérium körvonalait. Ezt azért tárja föl előttünk Isten, hogy merítsünk belőle, s tudjuk: nem ábrándokat kergetünk, hanem az igazságban részesedünk. S ha az elmélkedésből visszatérünk a hétköznapi cselekvéshez, tetteink logikája csak elmélyíti bennünk a bizonyosságot.

 
 
0 komment , kategória:  Könyvismertető  
Mit adhatunk Istennek
  2015-04-24 23:23:56, péntek
 
  ,,Az Istentől jövő igaz és tiszta szeretet a lélekben él, lehetővé teszi hibáink és az Isteni Jóság felismerését, amelynél nincs nagyobb."


Folignói Angéla azt érezte hogy adnia kell valamit Istennek amivel megbocsátást nyerhet bűneiért, de hamar megértette hogy nincs semmije amit Istennek ajánlhatna.

Spirituális élete folyamán Angéla felismerte hogy bűneinek megbocsátását a megváltást csak Jézus aki kereszthalált halt értünk és az Ő szeretete adhatja meg számára.

meg nekünk is.

* * *

Gergely Ágnes: A folignói sokszög

Folignói Angelica (1248-1309) egykor elkényeztetett fiatalasszony,
amikor mindenkijét elveszíti, belép Szent Ferenc harmadrendjébe.

Látomás a látomásról:
merrefelé világít Angelica kolostori lámpása,
árokba, országútra, fölfelé?

Késő éjjel. A kolostor körül
elszórt üvegcsék, pipereholmik.
Kileng a lámpás. Messze kinn az úton
a sírrablók lábnyoma porzik.
A vaskilincset valaki lenyomta.
Csak az angyalok és a szentek
férhetnek át a kulcslyukon.
A kalmárok is erre mentek,
most egy árokban ülnek valahol,
hátuk lapos, mint sáska háta
ugrás előtt. Mit ér a kalmár
áru nélkül? Aki bejárta
a fél világot, Kínát, Indiát, Arábiát,
beszélt a szászokkal, sakkozott
a frankokkal - rablók nyelvén
nem ért. Kinek világol ott
a kolostorkapu fölött a lámpás?
De dönthet-e a lámpabél?
Foligno csipkegalléros leánya,
Angelica, mivel a látomás felér
a reménységgel, a ferences rendbe tért,
és elragadtatottan látta, hogy a
kulcs körül lassan áradnak
befelé a lények, szétoszolva
a pöttöm cellamélyben. Társtalan
nem lesz többé, aki ide szegődik.
Megszünteti a határokat,
az égit és a földit,
a glóriás, a tagolatlan létezés.
Talán kinn, ők is angyalok és szentek,
a sírrablók. S akkor majd megáldják
a vándor kalmárokat, akik erre mentek,
akik az úton végig erre mentek,
s most egy árokban ülnek valahol,
hátuk lapos, mint sáska háta
ugrás előtt. De semmi nesz. Szél araszol,
és tücskök hangja az árokparton,
s a kolostor körül elszórt üvegcsék,
pipereholmik a lengő fényben, s benn
a sokszögű hajnalok, a hosszú esték -
de ha egyetlen bűn is elég az
elkárhozáshoz, az üdvözülésre
egyetlen jótett is elegendő! S a házfalon
hetvenegy irgalom sugárzik! És ha mégsem,
hát ott a mentség, hogy Isten elrejtette
szemünk elől az ellentéteket
s az ellentétek egységét! Hol a határ,
honnan tudom? És ha a lámpás tévedett?!
Az utakon a szél bejárta a széttaposott
árkokat, a szilánkokat, a nyomokat. Angelica
a földre térdelt. Bármi történt, légyen áldás
a nyomorultakon. Egy fráter tolla percegett.
Odafönn opálkönnyeket sírt a lámpás.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A Föld Napja 2015 április 22. szerda
  2015-04-22 09:48:28, szerda
 
  LinkSzerda a legkedvesebb napom volt mindig. De nem azért mert ezen a napon születtem, vagy mégis? Évekkel ezelőtt az imaközösségben a háláról beszéltünk, és megszületett a gondolat, hogy válasszuk ki a hét egy napját, ami legyen a HÁLA NAPunk, és ez a nap a háláról szóljon. Hiszen a hála az amit oly sokszor elfelejtünk.
Nekem azóta SZERDA a hálanapom. Külön öröm, hogy a Föld Napja ebben az évben szerdára esik.

Hála legyen csodálatos Földünkért, az évszakokért, a növényekért, állatokért, levegőért és mindenért, ami körülvesz bennünket.

Videó: A Föld éjszaka a Nemzetközi Űrállomásról: Link

A Föld élőben: Link
"Ha a Föld helyett feketeséget lát, akkor az űrállomás éppen nem a bolygó napos oldalán tartózkodik. Ha szürke a kép, akkor vagy épp váltás van a kamerák között, vagy valamiért átmenetileg megszakadt a kommunikáció az ISS-el." Nincs alatta zene, sem hangok, nekünk kell beindítani kedvenc zenénket, ha úgy szeretnénk csodálni a Földet!!!!

Akit érdekel, hogy a hét melyik napján született, az itt megnézheti: Link

Karácsonykor énekeljük, de legyen szívünkben egész évben a karácsonyi szeretet:

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú emberekben! Lukács evangéliuma 2,14
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A láthatatlan Kertész
  2015-04-20 23:39:13, hétfő
 
  Link"Két utazó pompás tisztásra bukkan az őserdőben. Valósággal káprázik a szemük a szebbnél szebb virágok remek látványától. Az egyik azt állítja, hogy egy kertész gondozza a virágokat. A másik tagadja. Felverik sátrukat és éjjel-nappal figyelik a tisztást, hogy eldönthessék vitájukat. Kertészt nem láttak.
Erre az egyik úgy módosítja véleményét, hogy van ugyan kertész, csak láthatatlan.
Bekerítik a tisztást, jelzőcsengőt szerelnek a szögesdrótra, még kutyákkal is őriztették, így sem derül ki, hogy van-e kertész vagy nincs. Az egyik mégis kitart állítása mellett: van kertész, de nemcsak láthatatlan, hanem semmilyen más érzékszervvel sem érzékelhető.

Mire azt kérdi a másik, hogy a nem észlelhető kertész miben különbözik az elképzelt kertésztől?"

Forrás: Vigilia.hu
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Csak akkor ima az ima, ha mindkét akarat érvényesül benne
  2015-04-20 23:19:49, hétfő
 
  Miért nem tudunk imádkozni?

Mert képmutatásnak érezzük. Mert a természettudományos világkép emberének fejében meg sem fordul a gondolat, hogy Istent át lehet hangolni, tervei felülvizsgálatára lehet bírni, hogy más időjárás lehetne a Góbi sivatagban, ha jótékony esőért könyörögnének az ott lakók vagy búzaszentelő körmenetet tartanának.

De csakugyan így kell értelmeznünk a kérőimát?
Valóban arra való, hogy áthangolja Istent? S ha nem, akkor mi történik a valódi, tulajdonképpeni értelemben vett kérőimában?
Az ember szembesül saját létének felfoghatatlanságával, melyet felfoghatatlansága ellenére is az isteni bölcsesség és jóság adományaként fogad el, teljesen függetlenül attól, hogy mit hoz magával - mondja K. Rahner.

Az imádkozó ember úgy éli saját élni akarását, mint amit Isten is akar, noha életigenlését nem bírja összhangba hozni azzal, hogy nem rendelkezik egzisztenciájával, S így mond egyszerre igent Isten kifürkészhetetlen akaratára és önnön életösztönére, bár nem látja be, hogy miképpen egyeztethető össze a kettő. Az ember életigenlésének és Isten megfellebbezhetetlen akaratának - nem általunk létrehozott - egysége a kérőima. Egyrészt csak abban az esetben ima, ha fenntartás nélkül mondja: a Te akaratod legyen meg és ne az enyém, másrészt nem lenne kérőima, ha nem merészelne olyasvalamit kérni Istentől, amit az ember maga talált ki.

Csak akkor ima az ima, ha mindkét akarat érvényesül benne, Istené is és az emberé is. Ilyenformán a kérőima az emberi létezés kiismerhetetlen voltát aktualizálja, azt az egzisztenciát, mely minden ízében Istentől származik és Őreá irányul, mely éppen ezért Isten előtt is számít és az Ő színe előtt sem hull szét.

Miért kellene gyanúsítgatnunk a kérői mát, ha arra lyukadunk ki, hogy nem más, mint a teremtmény teremtményiségének a kimondása? Talán azért, mert mi nem tudunk teremteni, nem tudunk úgy alkotni, hogy alkotásunk teljességgel függjön tőlünk, ugyanakkor valóban önálló is, és szabad akarattal bír, mert valódi léttel ajándékoztuk meg? Azért kezeljük fenntartással a kérői mát, mert az ember nem Isten, s nincs tapasztalata az isteni teremtés mikéntjéről ? Vagy talán azért, mert nem tudjuk Isten és ember viszonyát nyilvánvaló, pozitív módon belátható szintézisre hozni?

Link
A kérőima nem akarja tehát áthangolni Istent és mégis van értelme, S ezt az értelmet nem kell azzal az állítással megmentenem, hogy Isten előre látta kérésemet és beleszámította terveibe. Hogy megmagyarázzam a kérőima értelmét, nem kell okvetlenül a mikrovilág indeterminizmusára hivatkoznom, ami elegendő mozgásteret biztosít Istennek a természeti törvények megsértése nélkül is. Minek erre hivatkozni, mikor az ember is beavatkozhat a világ menetébe, átalakíthatja a természetet és megváltoztathatja az események lefolyását? Indeterminizmus ide vagy oda, Isten felfoghatatlan rendelkezését fejezi ki a világ egésze és minden egyes része, s a kérőima éppen ennek a felfoghatatlan akaratnak az értelmes elfogadása. Ha nem várom is el Istentől, hogy érdekemben térben-időben Iokalizálható módon avatkozzék közbe a világ menetébe, nagyon is van értelme bíznom abban, hogy a világ folyamatának rejtett törvénye Jézus halála és feltámadása. Ez magával ragadja szabadságom történetét, és életem végső beteljesülését ígéri, feltéve, hogy a létezés alapértelmessége mellett döntve értelmesnek tartom és bizalommal fogadom el Isten felfoghatatlan akaratát.

Forrás: http://vigilia.hu/ Nyíri Tamás
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 40 
2015.03 2015. április 2015.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 40 db bejegyzés
e év: 737 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 566
  • e Hét: 2462
  • e Hónap: 9736
  • e Év: 275757
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.