Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 24 
Nagykanizsa, hősi temető
  2015-05-31 23:23:40, vasárnap
 
  "1916-ban az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb hadikórháza épült a városban. A gondos ápolás mellett is sokan haltak itt meg, 1100 katona. Európa szinte minden nemzetének fiai nyugszanak az első világháborús hősi temetőben. A második világégés német, bolgár és a Szovjetunióból származó áldozatainak szépen gondozott sírkertje csatlakozik ehhez, együtt igazi nemzetközi emlékhellyé, sajátos látványossággá teszi a város temetőjét.
A Nagykanizsa című 1929-ben, Barbarits Lajos szerkesztésében megjelent, máig egyedülálló, a város életének széles területeit bemutató városmonográfia 216-227. oldalairól idézünk:
A Casino százágyas kórházában 1915-ben 1399, a Munkapáholyban 31 ágyon 450, a Szanatóriumi Egyesület 27 ágyas kórtermében 514 sebesültet ápoltak. A háború kitörésétől számított első kilenc hónap alatt 30.830 sebesült és beteg vette igénybe a nagykanizsai Vörös Kereszt és fiók-kórházainak szolgálatát. Ezek közül 1915 végéig 190 került ki a nagykanizsai katonatemetőbe. A katonai tartalékkórház ugyancsak tömve volt sebesültekkel.
Csak 1916 év októberére szabadultak fel az iskolák és egyesületi helyiségek, amikor is az összes sebesülteket, betegeket 3600 volt ekkor a számuk az elkészült, új, hatalmas katonai kórház-városrészbe (mai barakktelep) vitték át.
A tervek annyiban szenvedtek változást, hogy a barakkokból nem járványkórház lett, hanem ide vonták össze az ekkor összesen 3600 beteget ápoló tartalékkórházakat is. Így az 1916-17-es iskolaév elejével a város iskolái egymás után visszaköltözhettek saját falaik közé, az új kaszárnyával pedig felszabadultak azok a középületek, melyeket eddig csapatelhelyezésekre vett igénybe a hadvezetőség.
Maradt még Nagykanizsának a világháborúból 57 vitézzé avatott katonája: 20 tiszti és 37 legénységi vitézt avattak Nagykanizsa lakosai közül.
Maradt ezenkívül Nagykanizsának a maga ezernyi gyászán kívül egy hősi temetője, amelyben az itteni kórházakban elhalt különféle nemzetiségű 1100 hősi halottat temettek szomorú, katonás rendekben egymás mellé."
[http://www.halisnagykanizsa.bibl.hu/seta/]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Diktatúrák áldozatai 117.
  2015-05-30 22:01:57, szombat
 
  "A perek hatásmechanizmusa

A szovjet-modell irányváltásával, és a többpártrendszer 1946 után kezdődő felszámolásával Magyarországon is előbb külső, majd belső ellenségek után kutató koncepciós perek kezdődtek.
Sötétség délben című regényében a 100 éve született Arthur Koestler a pereket a klasszikus szocializmus hatalomgyakorlási technikájaként mutatta be. A koncepciós perek mechanizmusa áll Rév István tanulmányának fókuszában, amelyben a tárgyalótermi eseményeket a dráma speciális változataként értelmezi:
"A vádlottak nem saját személyükben állnak a bírósággal szemben, hanem politikai osztályuk szociológiai jellemzők alapján meghatározott képviselőiként. A tárgyalás során a vádlott élettörténete egy egész halálraítélt osztály allegóriájává válik. Azt a múltat személyesíti meg, amely vissza szeretne térni, ám képtelen erre. A tárgyalóteremben a személyes történet elveszíti magánjellegét, a köztörténet mikroverziójává válik.
Az absztrakt, átideologizált politikatörténet megszemélyesedik, és fogyaszthatóvá lesz a dráma eredményeként. A vádlott kreált személyisége a megidézett Történelem sötét oldala." .
A perek Magyarországon a többpártrendszer felszámolásával 1947-ben kezdődtek: a szalámi-taktika és egyes politikusok emigrációba kényszerítése mellett módszeresen példát statuáltak a tárgyalótermekben is. Rév István tanulmánya arra is figyelmeztet, hogy a koncepciós perek "nem szovjet nyomásra zajlottak, még akkor sem, amikor a szovjet belügyi szervek ragaszkodtak egy vádlott bíróság elé állításához vagy halálos ítéletéhez."
[mult-kor]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Suhanjunk tovább az időben...
  2015-05-29 23:11:58, péntek
 
  1506 - 1509. Thurzó Zsigmond nagyváradi püspök újjáépítteti a nagyváradi püspöki palotát.
1506 - 1519. Az esztergomi Bakócz-kápolna megépítése.
1506.Jagelló - Habsburg családi szerződés a ,,rákosi végzés" hatálytalanítására.
1506. MS mester megfesti a selmecbányai plébániatemplom főoltárának képeit; Winkler-kódex.
1506.I. Zsigmond kerül a lengyel trónra (-1548 )
1506.03. A Jagelló és Habsburg-ház családi szerződése.
1506.03.20. Habsburg-Jagelló örökösödési szerződés.
1506.05.07. II. Ulászló hadat üzen Miksának.
1506.07.01. Megszületik II. Ulászló és Anna második gyermeke, a későbbi II. Lajos.
1506.07.01. II. Ulászló királynak fia születik, a későbbi II. Lajos.
1506.07.01. Székelyek felkelése.
1506.07.19. II. Ulászló békét köt Miksával.
1506.07.26. Meghal Anna királyné.
1507 - 1519. Perényi Imre újjáépítteti a siklósi várat.
1507. Alexius mester megkezdi a bártfai városháza építését.
1507.02. A prágai cseh országgyűlés II. Ulászló fiát,Lajost a cseh korona örökösévé nyilvánítja, és követséget küld Budára, hogy a királyfit a koronázásra Csehországba kísérje.
1507.12.15 előtt A királyi tanács budai kibővített ülésén hozzájárul Lajos trónörökös királlyá koronázásához.
1508 - 1512. Michelangelo: a Sixtus-kápolna freskói.
1508 - 1516. Lőcsei Pál mester elkészíti a lőcsei Szent Jakab-templom főoltárát.
1508-ban is volt árvizes kiöntése a Dunának.
1508. Nádor-kódex, Simor-kódex, Döbrentei-kódex.
1508. I. Izmáil trónra kerülése (-1524 )
1508.06.04. Lajos trónörököst magyar királlyá koronázzák.
1508.06.04.Lajos trónörököst (II. Lajos) megkoronázzák Székesfehérvárt.
1509. Leonardo da Vinci San Christoforóban tökéletes zsilipművet épít.
1509. Rotterdami Erasmus: a balgaság dicsérete (a skolasztika bírálata)
1509. A besztercebányai Szent Borbála-oltár; a nagymarosi plébániatemplom tornyának építése; Gergellaki Buzlai Mózes simontornyai várának befejezése.
1509. VIII. Henrik lép az angol trónra
1509.01.25. Brandenburgi György őrgróf Gyulán feleségül veszi Corvin János hg. özvegyét, Frangepán Beatrixot, s ezzel megörökli a Hunyadi vagyont.
1509.03.11. Lajos trónörököst cseh királlyá koronázzák.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 116.
  2015-05-28 22:28:15, csütörtök
 
  Boszorkányok hajdanán...

"A 11-tol a 18. századig folytak maleficium (varázslással, boszorkánysággal való rontás) bűne miatt perek A hazai joggyakorlat nem tekintette kivételes bűnnek a boszorkányságot, ugyanúgy járt el, mint gyilkosság esetén. Néhol ugyan előfordult, hogy vízpróbára került sor, de a Nyugat-Európában alkalmazott kínzásokat nem alkalmazták, és arra sincs példa, hogy kisgyermek lett volna a vádlott. Nem egyházi bíróság (inquisitio) elé állították a vádlottakat, nem a Malleus maleficarum külföldön kötelező kódexe volt az irányadó, hanem világi ítélőszékek (megyei és városi hatóságok, pallosjoggal rendelkező intézmények és uradalmak úriszékei) ítélkeztek fölöttük.
A 18. században már vadabb vádak is elhangzottak, például egy hetvenéves nagyszebeni nőt a Sátánnal való közösüléssel vádoltak és azzal, hogy "éjjel-nappal kirepül". Lefejezték és máglyán elégették. Klasszikus vádnak számított, hogy az illető a Gellért-hegyre vagy Rudas-halomra (Hódmezővásárhely mellett) jár. Az egyik szegedi esetet a Frankfurter Zeitung is megírta, erősen kiszínezve. Csak két "tömeges" boszorkányégetés ismert: 1728, Szeged (9 elégetett egy napon) és 1738, Debrecen (3 elégetett egy napon).
Győrben a Széchenyi tér Kazinczy tér felőli részén állt a pellengér, a múzeummal szemben a régi városháza és a Lloyd közötti téren, a Theathrumon pedig a nemesi vesztőhely. Itt végezték ki a lőcsei fehér asszonyt és itt égették meg 1688. április 7-én a bűbájossággal vádolt Bolla Orsolyát.
A 18. század elején az uralkodó osztály és az értelmiség is rendületlenül hitt még a boszorkányokban, Mária Terézia 1756-os rendeletében elsőként kel az áldozatok védelmére. Magyarországon összesen kb. ezer per zajlott, de ezek közül csak 500 ítéletet ismerünk. Minimum 200 perben hoztak halálos ítéletet, sok esetben száműzetés, botozás volt a büntetés."

[beszámoló: Boszorkányok]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
A Belvárosi templom altemploma
  2015-05-27 23:11:35, szerda
 
  "A templom altemplomát az 1940-es években Lux Kálmán és Medvey Lajos kutatták. Az ott nyugvók közül az alábbi személyeket tudták azonosítani:
1. Schaffer Anna főtanácsos özvegye. Meghalt 1850-ben, élt 64 évet.
2. Nagy Péter piarista provinciális. Meghalt 1860-ban, élt 71 évet.
3. Schaffer János főharmincados. Meghalt 1848-ban, élt 88 évet.
4. Horváth József alispán. Meghalt 1865-ben, élt 80 évet.
5. Remellay Ferencné sz. Popovits Antónia. Meghalt 1853-ban, élt 36 évet.
6. Simuchich Ignácz plébános. Meghalt 1854-ben, élt 67 évet.
7. Vásonykői gr. Zichy Gyula. Meghalt 1858-ban, élt 10 évet.
8. Zsenai Markovits József hétszemélynök. Meghalt 1869-ben, élt 68 évet.
9. Eötvös Józsefné sz. Kolb Mária hétszemélnök feleséges. Meghalt 1865-ben, élt 58 évet.
10. Weisvogel Ferenc. Meghalt 1818-ban, élt 70 évet.
11. Weisvogel Ferencné Clara. Meghalt 1823-ban, élt 69 évet.
12. Alsószakai Petheő Imréné sz. Stipsits Anna. Meghalt 1864-ben, élt 27 évet.
13. Kanizsay Anna. Meghalt 1818-ban, élt 11 évet.
14. Stipsits József. Meghalt 1850-ben, élt 17 évet.
15. Hajnácskői gr. Vécsey Ágostonné sz. Colson Amália tábornok felesége. Meghalt 1826-ban, élt 40 évet.
16. Inkey Vilma. Meghalt 1853-ban, élt fél évet.
17. gr. Keglevits Ádámné sz. báró Orczy Theresia. Meghalt 1813-ban, élt 48 évet.
18. Buday Samu. Meghalt 1854-ben. Élt 20 napot.
19. Löwenhaupti Cordier Lajosné sz. Ságody Sarolta. Meghalt 1851-ben, élt 46 évet.
20. Ságody Katalin. Meghalt 1853-ban, élt 71 évet.
21. Leonie Walhauser
22. Markó Albert királyi kormánysegéd, piarista szerzetes. Meghalt 1862-ben, élt 71 évet.
23. Buday György. Meghalt 1854-ben, élt 8 hónapot.
24. Nyéki Németh Sarolta. Meghalt 1847-ben, élt 23 évet.
25. báró Bernbaumné sz. Vetzlar-Plankenstein Anna Borbála. Meghalt 1843-ben, élt 87 évet.
26. Jakabfy Erzsébet. Meghalt 1847-ben, élt 28 évet.
27. Grosser Ker. János piarista rendfőnök. Meghalt 1847-ben, élt 69 évet.
28. Dévaványai Halasy Ignác. Meghalt 1846-ban, élt 37 évet.

Az ismeretlen, beazonosíthatatlan személyek között kell lennie az alábbi személyeknek:
1. báró Orczy István. Meghalt 1785-ben, élt 19 évet.
2. Krajovai és topolyai báró Kray Amália. Meghalt 1865-ben, élt 60 évet.
3. gróf Festetics Leóné sz. Kray Amália. Meghalt 1866-ben, élt 68 évet.
4. Leschiz Péter királyi hadi helytartó. Meghalt 1728-ben, élt 65 évet.
5. Huszár István köztisztviselő. Meghalt 1762-ben, élt 69 évet.
6. Bibics György felesége Mária. Meghalt 1717-ben.
7. Rastbacher főhadnagy felesége Hofmanné Nachtigal Sabina.
8. Bibics János. Meghalt 1732-ben.
9. Kultsár István. Meghalt 1829-ben, élt 8 évet.
10. Kultsár Istvánné sz. Perger Anna. Meghalt 1856-ban, élt 67 évet.
11. Borsodi Latinovits Fülöp. Meghalt 1821-ben, élt 37 évet.
12. Kolb János. Meghalt 1849-ben, élt 78 évet.
13. Eötvös Janka. Élt 18 évet.
14. Pekáry Imre birtokos. Meghalt 1829-ben, élt 66 évet.
15. Pekáry Imréné sz. Filó Ilona. Meghalt 1844-ben, élt 71 évet.
16. báró Kray Pál. Meghalt 1804-ben, élt 69 évet."
(Medvey 1959)
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
És zsebre vághatjuk az órát...
  2015-05-26 21:57:04, kedd
 
  1501.10. Somi Józsa temesi ispán és alsó-magyarországi főkapitány 14 ezer főnyi sereg élén dúlja a török által megszállt Szerbiát.
1502 - 1515. Johannes Brengyssen mester újjáépíti az eperjesi Szent Miklós plébániatemplomot.
1502 - 1736. A Szafavida-dinasztia uralkodása Törökországban.
1502. A nagyszebeni plébániaház újjáépítése.
1502. a Szafavida-dinasztia uralma Perzsiában
1502.09.29. II. Ulászló és a francia királyi dinasztiából való Foix-i (Candele-i) Anna házassága.
1503 - 1507. A pesti plébániatemplom újjáépítésének befejezése, a két reneszánsz pasztofórium felállítása.
1503 1506. Leonardo da Vinci: Mona Lisa.
1503. A szegedi ferences templom újjáépítése.
1503. II. Gyula pápasága (-1513 )
1503. a portugálok elfoglalják Zanzibárt
1503.02.22. II. Ulászló és II. Bajezid szultán megbízottai Budán hét esztendőre békét kötnek.
1503.07.23. Megszületik II. Ulászló lánya, Anna.
1504. Kabulban telepedett le Bábur (1483-1530), a mongol hódítók egyik közvetlen leszármazottja.
1504.07. I. János meghal.
1504.10. Corvin János herceg, horvát bán vereséget szenved a Horvátországban portyázó török csapatoktól.
1504.10.12. Meghal Corvin János herceg.
1505 - 1585. Thomas Tallis élete.
1505. Fegyveres országgyűlés Rákoson. A rendek kiadják az ún. ,,rákosi végzést". Ulászló fiúörökös nélküli halála esetén ,,nemzeti" királyt fognak választani.
1505. Egy nürnbergi lakatos zsebben hordható órát készít.
1505. Franz von Taxis postamester kötelezi magát, hogy postai összeköttetést tart fenn Németalföld és a bécsi , a párizsi és a spanyol udvar között.
1505. Ernuszt Zsigmond pécsi püspök Demeter kőfaragóval beboltoztatja a pécsi székesegyházat.
1505. III. Vaszilij trónra lépése (-1533 )
1505. az első portugál település Mozambikban
1505.09.29. II. Ulászló e napra országgyűlést hív össze a Rákosmezőre. A nemesség fegyveresen jelenik meg.
1505.10.13. A rendek kiadják az országgyűlés határozatait, a "rákosi végzést".
1506 - 1507 Bakócz Tamás esztergomi érsek megépítteti Esztergomban a ,,Bakócz-kápolnát".
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Cinkotai régi temető
  2015-05-25 21:55:14, hétfő
 
  "Cinkotai régi temető - Budapest
A közel 50 éve nem használt cinkotai öreg temető Budapest legnagyobb, Árpád-kori alapokra épült evangélikus temploma mellett áll. Itt nyugszik Petőfi Sándor nagybátyja, Hrúz Ádám, és nagyapja, Hrúz János. (Jelenleg a Szabadföld úti köztemető van használatban. Ide került át a templom melletti temető sok síremléke.)"
[Acenter]


 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Diktatúrák áldozatai 115.
  2015-05-24 22:36:02, vasárnap
 
  "1988. július 14-én, csütörtökön fülledt, párás hajnalra virradt. Fél ötkor a Budapesti Fegyház és Börtön Kozma utcai épületében Pradlik György állami ítélet-végrehajtó még egyszer körbejárta az előző este a ,,kisfogház" betonpadlójába ékelt bitófát, amely mellett vészjóslóan ott ásítozott a már előre odakészített nyitott koporsó. A kora reggel álmos csendjét a földszinti ,,halálsor" rácsos ajtajának hangos nyikorgása törte meg. A szürke egyenruhás őrök által közrefogva, rogyadozó térdekkel falfehér, vékony fiatalember lépdelt a hideg villanyfénnyel elárasztott folyosón. Amikor beléptek a ,,halál termébe", megpillantva a bitófát, Vadász Ernő halálraítélt majdnem összeesett. A hátborzongató aktus résztvevői ekkor még nem tudhatták, hogy a magyar igazságszolgáltatás utolsó kivégzésén vesznek részt."
[A kötél árnyékában]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Országgyűlés Budán
  2015-05-22 21:27:51, péntek
 
  1496 - 1504. Az ótordai plébániatemplom építése.
1496 előtt A budai Mária Magdolna-templom újjáépítése.
1496. Bernardo Monelli reneszánsz sírköve.
1496.04.16. Thurzó János engedélyt kap a besztercebányai csurgatókohók építésére.
1497 - 1504. Amerigo Vespucci végigkutatja Dél-Amerika partjait.
1497. John Cabot felfedezi újfundlandot.
1497. Bakócz Tamás az esztergomi érsek.
1498 - 1525. A muzsnai plébániatemplom építése.
1498. Vasco de Gama felfedezi az Indiába vezető tengeri utat, ezzel lehetővé válik, hogy európai kereskedők kezébe kerüljön az indiai és dél-ázsiai tengeri kereskedelem.
1498. Dürer: Apokalipszis.
1498. Vasco da Gamma körülhajózza Afrikát és eljut Indiába.
1498. XII. Lajos uralkodása
1498. Vasco da Gama és Amerigo Vespucci felfedező útjai
1498. II. Ulászló és Corvin János herceg kiegyezik.
1498.06.02. Törvény a királyi tanács köznemesi ülnökeiről és a zászlósurak név szerinti meghatározásáról.
1499. 1517.11.20. a halászok szabályzatát (Fischer ordnung) mely még 1499-ből való volt, I. Miksa megerősítette.
1499. Szapolyai István szepeshelyi síremlékének felállítása.
1500 körül A nyéki királyi villa építése.
1500. A portugál Gabral eljut Brazíliába.
1500. Pedro Cabral kijelenti: Brazília a Portugáloké.
1500. A selmecbányai Szent Katalin-templom felszentelése.
1500. megalakul az első üzbég állam
1500. Cabral felfedezi Brazíliát
1500.04.02. VI. Sándor pápa érvényteleníti Beatrix és II. Ulászló házasságát.
1500.09.20. VI. Sándor pápa Velence közbenjárására kinevezi Bakócz Tamás esztergomi érseket bíborossá.
1501 - 1600. 16. század eleje A nyugati területek a Szafavidák uralma alá kerültek.
1501 - 1600. A század eleje: Itáliában feltalálják a körfűrészgépet, Angliában a grafitceruzát, német földön a satut.
1501.05.03 körül Országgyűlés Budán (a török elleni védekezésről)
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 114.
  2015-05-21 20:23:50, csütörtök
 
  "Az emberevés vádja és az ítélet

Az emberevés ismeretlen bűncselekmény volt a hazai büntetőjogban. Ezért ez a körülmény - miután rablógyilkosság miatt indult a per - csak illusztratív elem maradt. Az, hogy sem tettenérés nem történt, a tetemek sem kerültek elő és az áldozatok kiléte is kiderítetlen maradt, még nem kérdőjelezte meg az eljárás törvényességét. A beismerő vallomás a kor felfogása szerint a "bizonyítékok királynője", ami "ezer" tanúval egyenértékű, s mint ilyen semmiféle további alátámasztást nem igényel. Vissza nem vonható és lehetetlenné teszi a fellebbezést is. Ugyan már megjelentek a korszerű nyugat-európai büntető igazságszolgáltatási elvek, a hazai viszonylatokban ezek még nem terjedtek el.
Az első ítéletek 1782. augusztus 10-én születtek meg Kemencén. A bíróság döntése láthatóan elszakadt a tényektől. A bírákban nem csupán az elkövetett cselekmények brutalitása miatt alakult ki elmarasztaló vélemény. Annak fontos elemét képezte a közbiztonság veszélyeztetői elleni fellépés. Az ítélet nem alapvetően a vádlottak ellen, hanem "mások példájára", a további lehetséges elkövetők elrettentésére született meg. A vádat Huszár József tiszti főügyész, a védelmet nemes Náthy Ferenc tiszti ügyész képviselte.
Az ügyész ismertette a vádlottak vallomásait. (Előbb a 25 asszonyét, majd az addigra már letárgyalt 16 férfiét) Előterjesztésében hivatalos kötelességeként hívta fel a figyelmet arra, hogy minden vádlott érdekében a bíróságnak fel kell kutatnia az enyhítő körülményeket, s egybe kell vetni a súlyosbítókkal. Miután viszont itt enyhítő körülmény nem létezik, így az elvetemült gonosztevőkre a legsúlyosabb büntetést, a 15-ik cím 1. cikkelye alkalmazását és a büntetőeljárás szerinti való elítélését kérte.(A nevezett törvényi pont Werbőczi 1514-es Hármaskönyvéből való. Érdekessége, hogy sohasem emelkedett törvényerőre, mivel az országgyűlés nem hagyta jóvá. Ennek ellenére törvényként alkalmazták.)
A védőügyvéd néhány általa fontosnak tartott észrevétel megvitatását javallotta. Szerinte a gyilkosság megállapításához nem elég a beismerés, hanem tettenérés is szükséges. Márpedig a sok szörnyű esetnek nincsen szemtanúja, csak a kihallgatási jegyzőkönyvek állnak rendelkezésre. Ugyanígy kifogásolta, hogy az emberevés vádjának sincsenek meg a tárgyi bizonyítékai, így a cinkosok terhelő vallomása nem elégséges. Kiemelte még, hogy a gyilkossághoz nem csak gyilkos, hanem áldozat is kell, ami úgyszintén hiányzik. Az asszonyok védelmében pedig felhozta, hogy ők nem gyilkoltak, csupán énekeltek és táncoltak, ami viszont önmagában nem bűn. Az ítélet indoklása alapján a védőügyvédet meghallgatták, ám indokait végül figyelmen kívül hagyták.
Mindezek után a következő ítélet született az említett napon Kemencén:

16 nőt pallos általi halálra;
15 férfit felakasztásra, de végig kell nézniük a nők lefejezését;
6 férfit kerékbe törésre, de látniuk kell a korábbi kivégzéseket és azzal a ténnyel súlyosbították még az ítéletet, hogy a fájdalmasabb módon, azaz a lábuknál kezdték meg a büntetés végre hajtását;
a 3 főbűnöst felnégyelésre ítélték, miután végignézték társaik halálát.

Az ítéletben szerepelt még, hogy az ítéleteket forgalmas utak mellett kellett végrehajtani, illetve, hogy a felnégyeltek maradványait több helyen (így Drégelypalánkon, Nagyorosziban, illetve a lelédi híd mellett) elrettentésül ki kell állítani.
Az ítélethozatal augusztus 21-én Báton folytatódott. Ezúttal 6 vádlott állt az ítélőszék elé, ahol gróf Endrődy József hivatali helytartó elnökölt. A vádat ismét Huszár József, míg a védelmet feltehetően megint Náthy Ferenc képviselte. A vádlottak közül 4 nőt pallosra, míg a 2 férfit akasztásra ítélték."
[Mezey Barna: Emberevő cigányok. Koncepciós per a Hont vármegyei törvényszék előtt]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 24 
2015.04 2015. Május 2015.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 24 db bejegyzés
e év: 311 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 60
  • e Hét: 514
  • e Hónap: 2880
  • e Év: 62468
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.