Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 53 
Az Úrral való egység imája
  2015-07-31 23:31:10, péntek
 
 
Link
AZ ÚRRAL VALÓ EGYSÉG IMÁJA

Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az Örök Atyához irgalomért. Ámen.


(Ezt az imádságot az Üdvözítő maga kérte Erzsébet asszonytól, hogy a Vele való minél tökéletesebb összhangért és együttműködésért ezekkel a szavakkal fohászkodjon. ,,Az Úr megtanított engem egy kis imára és megkért, hogy adjam tovább, mert ezt is hatásos eszköznek tartja a Sátán megvakítására.")

 
 
0 komment , kategória:  Szeretetláng  
Fogékonynak kell lennünk a lelki zabláinkra.
  2015-07-31 00:47:31, péntek
 
 
Még akkor is hajlandónak kell lennünk a teljes irányváltásra, ha a Mester csak egy aprót ránt a gyeplőnkön. Ahhoz, hogy az életünkön sikerrel haladhassunk végig, meg kell tanítanunk a testünket és a lelkünket, hogy Isten parancsolatainak engedelmeskedve működjenek együtt. Ha megfogadjuk a Szentlélek gyengéd késztetéseit, akkor az egy olyan célban egyesítheti a testünket és a lelkünket, amely vissza fog vezetni bennünket örökkévaló otthonunkba, hogy örökkévaló Mennyei Atyánkkal élhessünk.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nem a hit mérete
  2015-07-31 00:39:35, péntek
 
  Nem a hit mérete, nagysága viszi végbe a lehetetlent, hanem egyedül Isten hatalma.

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Aki bennem lakozik
  2015-07-31 00:28:58, péntek
 
 
Uram, mint elkóborolt bárány, szorongva kerestelek magam körül, míg Te mindvégig bennem lakoztál. Vándoroltam városok utcáin, terein, sehol sem leltelek, mert nem találhatom meg kívül azt, aki mindig bennem lakozott.


Szent Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Szent Ágoston  
Sugározd Istent
  2015-07-31 00:26:31, péntek
 
  A lelki és családi konfliktusok megoldása Ábrahám és Sára példáján keresztül

Manapság nagyon könnyen elveszítjük hitünket, például egy tragédia hatására. Évszázadokkal korábban azonban ez nem így volt. A hit a személyes tragédiákon is átsegít.

Mit tud a mai ember tanulni Ábrahám és Sára vallásosságából, a gyermektelenség fájdalmából, egyetlen gyermek feláldozásnak dilemmájából?

Volt egy idő, amikor azt gondoltam, hogy ez régi történet. Ugyanakkor rá kellett jönnöm, hogy mindnyájunknak ugyanazt az életet kell végig élnünk, mint amit végig élt Ábrahám és Sára. Ebben vannak tragédiák, konfliktusok, emberi bűnök is. Az ókori és később a keresztény embernek is volt stratégiája, amelynek segítségével a konfliktusait megoldotta. A mélységes hitében kereste az erőt, a tragédiák kapcsán nem veszítette el a hitét és istenkapcsolatát.

Ma az a jellemző, hogyha meghal egy gyermek, akkor vagy a férj vagy a feleség elveszíti a hitét, mondván, hogy mi megterveztük ezt a gyereket, és mégis meghalt és jönnek az orvos perek. Az Ókori ember nem így gondolkodott. Azt mondta, mi ugyan együtt vagyunk, de az Isten adja a gyermeket, az végső soron az övé. Ha nem volt gyereke, akkor Istenhez fordult. Ha meghalt, akkor úgy gondolkodott, mint Jób: ,,Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Ő neve". Olyan erős volt az ókori és középkori emberek vallásos motivációja, hogy a sokszor érthetetlen személyes tragédiákon is átsegítette őket ez a hit.
Akik levetették ezt a hitet, azok arra kényszerülnek, hogy ők oldjanak meg mindent.

Pedig nem lehet mindent megoldani, nem lehet tragédia nélküli, bűn nélküli életet élni. Az ókori és a keresztény ember bele helyezte az életét Isten jelenlétébe. Ábrahám is úgy fogta fel az életét, hogy az egy út, amelyen haladva ő az eseményekből folytonosan tanul valamit az Istenről. A kríziseket csupán próbatételeknek értelmezték. A fő kérdésnek azt tartották, vajon megállom-e próbát, vagy nem?

A lelki fejlődés nem olyan, mit a fű növekedése vagy a gyermeknek a cseperedése: ha etetjük, akkor felnő. A lelki élet mindig kríziseken keresztül fejlődik, az életünk folyamán mindig összeomlik egy kialakított világszemléletünk és jön egy új. Aztán az is összeomlik, és ismét jön egy újabb. Aki az összeomlás után fel tudja építeni az újat, annak a legnagyobb erőt mindig Isten adja.

Benyik atya gondolatai önismeretről és emberi kapcsolatainkról

Laudetur.hu

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A szent idő
  2015-07-29 22:32:49, szerda
 
 
Link
A nap minden órájának megvan a maga jellegzetes arca. De három időpont különösen határozott vonásokkal jelenik meg előttünk: a reggel, az este és kettejük között a dél. És mindezek meg vannak szentelve.

A reggelA reggel arca minden más időnél jellegzetesebb, tisztábban ragyog.
A reggel a kezdet.
A születés titka ismétlődik meg minden reggel.
Az alvásból jövünk, amelyben életünk megifjodott, és határozottan, erősen érezzük: "Élek! élek!" És ez az átélt lét imádsággá válik.
Afelé fordul, Akitől jön: "Istenem, Te teremtettél engem, köszönöm Neked, hogy élek. Köszönetet mondok Neked, hogy élek. Köszönetet mondok Neked mindazért, amim van és ami vagyok." És ez az új élet érzi az erejét és tettre tör. Az előtte álló nap felé, annak feladatai felé fordul. Ez is imádsággá válik: "Uram, a Te nevedben és a Te erődben kezdem meg a napot. Legyen amit teszek Érted végzett munka!"

Ez a reggel szent órája. Az élet felébred. Mélyen átérezve saját létezését, a teremtmény tiszta háláját viszi az Úr színe elé. Istentől jőve, és Isten erejében, új, teremtőalkotásra kél föl, napi munkájához fog.

Látod, mi minden függ a nap első órájától? A nap kezdete ez. Az ember belefoghat a napba kezdés nélkül is, belelódulhat anélkül, hogy gondolkozna, hogy akarna. Csakhogy akkor ez nem "nap" többé, hanem egy darab értelmetlen, kifejezéstelen idő. Ezzel szemben a nap út, mely irányt akar. A nap munka, mely határozott akaratot követel. Egy nap egész életedet magába foglalja. Életed olyan, mint egy nap. Ennek azonban arculattal is kell bírnia.

Akarat és irány és Isten felé tekintő arc, -- mindez együtt adja a reggelt.


Az este

Az estének is van titka, éspedig a halál titka. A Nap leáldozóban van, az ember pedig készül, hogy bevonuljon az alvás csendjébe. A reggel tele volt a megújult élet előérzetével, este azonban az élet fáradt és nyugalmat keres. És keresztül cseng rajta a halál titka. Sokszor észre sem vesszük ezt, mert belsőnk még egészen tele van a jelen élet képeivel, és a következő nap vágyától, terveitől feszül. Némelykor egészen csendesen megszólal, mint valami távoli sejdítés. De vannak olyan esték is, amikor nagyon is érezzük, hogy hajlik az élet a nagy homály felé, "amikor már senki sem munkálkodhatik."

És minden attól függ, hogy megértjük-e a halál titkát? A halál nemcsak annyit jelent, hogy az élet a vég felé közeledik. A halál az élet utolsó felszólítása, az élet utolsó, döntő tette. Ami az egyes ember vagy az egyes népek történetében végbemegy, sohasincs készen, sohasincs befejezve. Minden attól függ, mit csinál belőle az ember vagy a nép. Attól függ, hogy helyezkedik el vele szemben, hogy valami újat alkot-e a már megtörténtből, éspedig jót-e vagy rosszat? Gondoljunk például arra, hogy egy népet nagy szenvedés ér. A dolog megtörténik, de még ezzel nincs befejezve. A nép kétségbe eshetik, de meg is térhet és újra kezdhet. És csak ekkor válik teljessé az, ami már régen megtörtént, ezért a halál legmélyebb értelme: ez az a végső szó, amelyet az ember intéz saját elmúlt életéhez, az a végső arckifejezés, amelyet életének ad. Arról a nagy elhatározásról van szó, hogy az ember mégegyszer kezébe ragadja-e egész életét? A bánat megragadja, és tüzében megtisztítja azt, amit elhibázott; a véghezvitt jókért a hála és az alázat megadja Istennek a néki járó tiszteletet, és mindez belevetve az Isten iránti feltétlen odaadásba; vagy pedig az ember elcsügged, és engedi, hogy élete méltóság nélküli, erőtlen végbe csússzon át. Akkor nincsen tulajdonképpen vége, hiszen egyszerűen csak megszűnik. Nincsen formája, nincsen arculata.

Ez "a halál nagy művészete": a művészet, mely az elmúlt életet egyetlen igenben Istennek szenteli.

Lásd, minden este gyakorolnunk kellene ezt a nagy művészetet, hogy az életnek valódi befejezést adjunk, mert csak az kölcsönöz az elmúlt dolgoknak végleges értéket, örök arculatot.

Az est órája a befejezés órája. Isten előtt állunk, megsejtve azt, hogy egykor majd szemtől-szembe fogunk állani Vele, hogy megtegyük az utolsó számadást. Megérezzük, mi van ebben a szóban: "megtörtént". A jó, a rossz, az elvesztés, az elpocsékolás. Isten felé állíthat be minket, Ő feléje, "Akinek minden él", az elmúlt épp úgy, mint a jövendő, és Aki még az elveszettet is vissza tudja adni a bűnbánónak. És Ő előtte adjuk meg az elmúlt napnak a végleges arckifejezést. Ami abban hibás volt, megragadja a bánat, "jóvá teszi", ami pedig jó volt, arról az őszinte hála lehánt minden hiúságot. És a feltétlen bizalom minden bizonytalant, minden elégtelent, szegényest és homályosat belemerít Isten mindenható szeretetébe.


A délReggel fölkel az élet. Fölfelé emelkedik: először gyorsan és örömmel, azután növekszenek az akadályok és a haladás egyre lassúbbá válik. Végre eléri a delelőt, és egy kissé megpihen. Rövidesen aztán megindul lefelé. Egyre fáradtabb lesz, míg végre egy újabb, rövid ideig tartó föllendülés után bevonul az éjjel csöndjébe.

Az emelkedés és a hanyatlás között azonban, a nap legmagasabban álló választópontját van még egy rövid, csodálatos pillanat, lélegzetvétel, a nap közepe: a dél. Ekkor az élet nem a jövőbe tekint, mert nem halad előre. A hanyatlás még nem indult meg, és így nem is tekint vissza az elmúlt időre. Áll, de nem tétlenül. Ez az állás még tele van a pályafutás teljes lendületével. A tiszta jelenben áll. És tekintete a messzeségbe vész. De nem, egyáltalán nem irányul térre vagy időre, hanem az örökkévalóságra.

Milyen mélységes a dél pillanata! A városban, ahol minden zajlik, ahol nincs hallgatás és megállás, nem érzed ezt. De menj csak ki a gabonaföldekre, vagy nyáron a csendes rétre, amikor a Nap éppen a választóponton áll, s a lég izzik, -- milyen mélyen meg fogod érezni akkor ezt! Te állsz, és elsüllyed körülötted minden idő. Az örökkévalóság tekint le rád. Az örökkévalóság minden órába beleszól, a déllel azonban szomszédságban áll. Akkor az idő vár és kitárul. A dél tiszta jelen, a nap teljessége.

A nap teljessége... az örökkévalóság közelsége... várni és megnyílni... Távolról hangzik az Úrangyalára szólító déli harangszó, és belemondja a néma délbe a megváltó szózatot: "Kezdetben vala az Ige, és az Istennél vala, és Isten vala az Ige..."

"Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát
És ez méhében fogana a Szentlélektől.
És mondá Mária: Íme, az Úrnak szolgálóleánya,
Legyen nekem a te igéd szerint.
És az Igen testté lőn
És miköztünk lakozék."

Egyszer eljött az emberiség napjának dele, "Az idők teljessége." És vala egy ember, akiben megvolt ez a teljesség, és várt. Ez az ember: Mária. Nem sietett. Nem nézett sem előre, sem hátra. Az idő teljessége volt őbenne, a tiszta jelen, nyitva az örökkévalóság számára, és várt. És az örökkévalóság lehajolt, a híradás megjött, és az örök Ige testet öltött az ő tiszta méhében.

A harang belemondja ezt a titkot a mi napunkba. A keresztény nap delében mindig újra megelevenedik az emberiség napjának titka. Minden időkön át zeng az idők teljessége.

Egész életünknek az örökkévalóság közelségében kellene állnia. Mindig meg kellene lennie bennünk annak a csendességnek, amely nyitva áll az örökkévalóság felé, és figyel. Az élet azonban hangos, és túlkiabálja azt. Ezért nekünk meg kellene állnunk legalábbis a szent déli órában, Úrangyalakor, félre kellene tolnunk mindent, ami odatolakodik, csendben kellene maradnunk és figyelnünk a titokra, amelyben "amikor mindenre mélységes csönd borult, az örök Ige leszállt a királyi trónról", egykor a külső, történeti valóságban, de mindig újra és újra az egyes lelkekben.

És az ember mennyire egynek érezheti magát ebben a csendes pillanatban mindazokkal ott künn, akik hasonló csendben állnak! Milyen mély közösségbe juthatunk ily módon, hogyan köszönhetünk így ki mások felé, hogyan küldhetjük így nekik áldásunkat...vegtelen-hittanora
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Meghallhatod Isten hangját
  2015-07-28 23:22:39, kedd
 
 
Link
A hiányzó kulcs

Nagyon gyakran, amikor a prédikátorok a hitet hirdetik, hiányzik az a kulcs, hogy nem elég csak megvallani igeverseket. A Szentléleknek (az Ige Szerzőjének) a szavát is hallanunk kell a saját helyzetünkre vonatkozóan.
Istent nem manipulálhatjuk azzal, amit tudunk vagy mondunk.
Amikor nem figyelünk az Ő hangjára, fennáll a veszély, hogy feltételezés alapján cselekszünk. Amikor azonban Ő figyelő fülekhez szól, szavaiban teremtő erő rejlik. Az eredmények pedig hatalmasak.

A legizgalmasabb és legmegelégítőbb dolog a keresztény számára naponta az Úr jelenlétében élni és ráhangolva maradni a Szentlélekre. Ő az élet szerzője.

Ennek ára az, hogy időt szánjunk az Istenre való odafigyelésre. Isten a Maga képére alkotott minket. Ő teremtő Isten, és az Ő teremtő természete velünk született.
Amikor a saját kezdeményezésedben bízol, megszűnsz kreatívnak lenni.
Benne maradhatunk a Szentlélek teremtő folyamában, ha hajlandók vagyunk lemondani saját kezdeményezésünkről, és átengedjük a Szentléleknek az irányítást.

Jézus egyszerűen fejezte ezt ki:
"...A beszédeket, a melyeket én mondok néktek, nem magamtól (saját kezdeményezésből) mondom; hanem az Atya, a ki én bennem lakik, ő cselekszi e dolgokat." (János 14:10.)

Jézus tudta, hogyan vesse alá magát az Atya kezdeményezésének, ne a sajátjának. Itt kezdődik a gyümölcsözés.


STEVE SAMPSON

MEGHALLHATOD ISTEN HANGJÁT
 
 
0 komment , kategória:  Isten hangja  
Hogy semmi el ne vesszen!
  2015-07-27 22:30:14, hétfő
 
  Az én Jézusom a Krisztus, aki a kenyérszaporítás csodája után felszólítja tanítványait:
"Szedjétek össze a maradékot, hogy kárba ne vesszen!" (Jn 6,12)

LinkNem feledkezik meg a csodát ünneplők lelkesedése közepette sem a takarékoskodásról.
Pedig ő, anyagiassággal igazán nem vádolható. Arra azonban figyelmeztetni akar bennünket, hogy Isten nekünk adományozott ajándékait meg kell becsüljük. annak utolsó morzsájáig!

A takarékosság erény!

A kapzsiság, fösvénység bűn!

A takarékosság önfegyelmet igényel és önfegyelemre nevel.
Ha figyelembe vesszük rosszra hajló természetünket, ezt igen nagyra kell értékeljük.
Vágyainkat is fegyelmeznünk kell. Különösen azokat a vágyainkat, mely lelkünk békéjét, szívünk tisztaságát veszélyeztetik. Melyek egyéniségünk értékeit pazarolják.
Mindebből az is következik, pl. hogy a szülőknek kötelessége takarékosságra nevelni gyermekeiket.
Több kamatot hoz ez, mint bármely nagy örökségül hagyott takarékbetét.
A beosztani tudás, a takarékoskodás sokszor többet jövedelmez, - és nemcsak az anyagiak terén, - mint bármely nagy jövedelem.
Nem nehéz meglátni, sok házasságot kezd ki, pl. éppen, a takarékoskodni nem tudás.
Komoly művészet, megtalálni a pazarló pénzszórás és a zsugori pénzimádat közötti középutat.

Aki lelkében szabad tud lenni, annak minden területen nagyobb esélye van arra, hogy mentes legyen az elbukástól.
Aki nem rabja ösztöneinek, az tud takarékoskodni egyéniségének értékeivel.

Aki Sík Sándorral elmondhatja, - különösen jóval életének delelője után:

"... hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen."


És azt is, - picit áttételesen, de egyáltalán nem távol, mostani együttgondolkodásunk témájától:

"Hogy boldoggá tett minden, ami szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől ...
... Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen. Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég, aki voltam, hála legyen!"


Szép vasárnapot!
Szeretettel:
Árpád
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az Istenre szomjas lélek
  2015-07-26 21:52:44, vasárnap
 
 
Link"Aki nem ismeri az igét az nem is keresztény!" Margharita nővér


Az keresi virrasztva Istent, aki a sötétség cselekedeteit elveti magától.


Isten, te vagy az én Istenem,

virrasztva kereslek.

Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,

mint a puszta kiaszott földje.

Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,

hogy lássam hatalmad és dicsőséged.

Mint dús lakomával, teljék be lelkem,

ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.


62. zsoltár, 2-9


 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Jézus ma is él
  2015-07-26 21:51:39, vasárnap
 
 
Link


A könyv egy Dél-Indiából származó nővér - Margaritha Valappila - eleven és magával ragadó beszámolója Jézussal való több évtizedes bensőséges kapcsolatáról, melynek során emberek tízezrei találkozhattak lelki hétvégéken, imaalkalmakon a ma is élő, gyógyító és szabadító Jézussal. Azzal a Jézussal, aki mindannyiunkat szeret, és meg akar ajándékozni istengyermeki méltóságunkkal, egy boldog, megváltott élettel.

Tartalomjegyzék

Előszó - Sophie Moog anya, elöljáró
Hozzászólások családunk részéről - Omana Anthony Kainadethparambil tanúságtétele
Egy új kezdet - Edei atya tanúságtétele
Isten útjai csodálatosak - Dr. Anna Christine Block tanúságtétele
1. fejezet: Isten szeret téged!
2. fejezet Isten Igéje
3. fejezet Jézus, az egyetlen szabadító és megváltó
4. fejezet Jézus - a világ világossága
5. fejezet Jézus, a jó pásztor
6. fejezet Én, az Úr vagyok a te orvosod
7. fejezet: Eucharisztia - hálaadás és imádás
8. fejezet Higgy és élni fogsz
9. fejezet: Jézus tanít minket imádkozni
10. fejezet Isten hallja és meghallgatja az imánkat
11. fejezet: Megtérés
12. fejezet: Ám nálad bocsánatot nyer a vétek
13. fejezet Felebaráti szeretet
14. fejezet Család Istennel
15. fejezet Dicsőítés
Utószó 
 
0 komment , kategória:  Könyvismertető  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 53 
2015.06 2015. Július 2015.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 53 db bejegyzés
e év: 737 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 168
  • e Hét: 3178
  • e Hónap: 10452
  • e Év: 276473
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.