Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 45 
Ki kit kötöz meg előbb
  2015-09-30 22:36:45, szerda
 
  Hányan vagytok tisztában a fegyverzetetekkel? Ha valaki megkérdezi: milyen fegyvereid vannak, mit mondasz neki? Beszéltünk az imáról és a hitről. Ennél több fegyvered is van. Néhányan azt mondják: elég hitem van, jöhet akármi, mindent legyőzök. De ez nem igaz. Milyen fegyvereket veszel fel magadra?

Kezdjük a fejnél: felvesszük az üdvösség sisakját. Mit jelent ez? Hogy helyesen gondolkozol.

Felveszed az igazságosság mellvasát: megigazult vagy Krisztusban.

Felveszed az igazlelkűség (gör:igazság, valóság) övét: ez a Biblia, az Ige.

Felveszed a békesség evangéliumának saruját: ha az ördög elkezd támadni, akkor a válaszod: ördög, ha elkezdesz támadni, elmondom tíz embernek az evangéliumot, ha nem hagyod abba, szolgálni fogok az embereknek Isten erejével.

A hit pajzsa: amikor az ördög jön a tüzes nyilaival, ezzel a hit-pajzzsal tudod megoltani azokat.

Az Ige kardja: veszed az Igét a bensődbe, és kibocsátod azt a szádon keresztül, összhangba hozod a beszédedet a cselekedeteiddel, és támadod, támadod az ördögöt minden nap.

Ezeket kell tennünk, amikor szellemi erősségeket akarunk lerombolni az életünkben. Mert ezek az erősségek azok, amelyek a szellemi növekedés útjában állnak. A világ először látni szeretne, mi viszont megmutatjuk a világnak, hogy a mi látásunk a hitünk. Szükséges tehát az erősségeket kihajítani az életünkből, ne várjunk tovább, hogy tovább tudjunk növekedni szellemben.

Fordította: Orbán Tibor

Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Nemzeti bűnünk az istenkáromlás
  2015-09-29 19:20:01, kedd
 
  Áldott légy
Nemzeti bűnünk az istenkáromlás. Más népek is használnak szitkozódó formulákat, de nem Isten gyalázásával - vagy legalábbis sokkal ritkábban. Az alábbi imádság Isten dicsőítése. Ilyen és hasonló módon érdemes imádkozni a káromkodás szellemi ellensúlyozására és a káromlás gonosz lelkének visszaszorítására.

LinkÁldott légy, mindenek Alkotója!
Áldott légy, teremtő Bölcsesség!
Áldott légy, felfoghatatlan Szentség!
Áldott légy, mindenható Szabadság!
Áldott légy, határtalan Szeretet!
Áldott légy, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene!
Áldott légy, aki az élők Istene vagy és nem a holtaké!
Áldott légy, aki megközelíthetetlen fényességben lakozol!
Áldott légy, Világosság Atyja, akiben nincsen semmi sötétség!
Áldott légy, Szépség Szerzője!
Áldott légy, kifürkészhetetlen Mélység!
Áldott légy Fiad megtestesüléséért a Szűz méhében!
Áldott légy az evangéliumért, amit Fiad hirdetett!
Áldott légy Fiad kereszthaláláért és föltámadásáért!
Áldott légy a Szentlélek kiáradásáért!
Áldott légy a hit ajándékáért!
Áldott légy, aki isteni természeted részeseivé teszel bennünket!
Áldott légy a földi nyomorúságban és áldott légy a mennyei dicsőségben!
Áldott légy mindenütt és mindörökkön örökké!


Amen.

 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
A kérdezni-tudás
  2015-09-29 09:30:06, kedd
 
  A keresztény reményben való gondolkodás néhány előfeltétele:
- a kérdezni-tudás
- az elnémulni-tudás

Az első a kérdezni-tudás.

Hogy az ember kitörhessen a puszta ,,létért való küzdelem" korlátai közül, ismét és ismét arra kell törekednie, hogy megtapasztalja életének és gondolkodásának törékeny voltát. Be kell látnia, hogy az emberi éleslátásnak semmiféle törekvése, semmiféle ,,számítás" és ,,tervezés" nem tud felvilágosítást adni arról a mély értelemről, amely a világmindenségben uralkodik. A kiszámíthatatlan, a távoli és elérhetetlen az, ami a tulajdonképpeni értelmet adja. A válasz utáni kutatás felemeli az embert az ,,esetleges" fölé, általa kezd ,,reménykedő ember"-ként élni, és általa áll a ,,kiszámíthatatlan" elé.

A ,,felelet" mindig személyes élményt jelent, amely azonban mindig telve van bizonytalansággal és veszéllyel is. Sokszor mélyértelmű, de nem vállalhatunk érte garanciát. Az a törekvés, hogy az ember ,,befogja" gondolataiba a ,,reménység Istené"-t, olyan kisérlet, amely az embert mindig valami új, valami meglepő, valami egyszeri elé állítja, sőt képes őt egészen a lét széléig sodorni. Az ilyen ember a lét ,,terra incognita"-ja felé fordítja tekintetét. Az emberi válasz azonban sohasem jelent ,,birtoklás"-t, hanem állandó fejlődést és útonlevést.

Ezzel a titkunkról szóló elmélkedésünk egyik leglényegesebb elemére bukkantunk. A "látás"-t nem lehet egyes tapasztalatokból összerakni, nem lehet tanítani, sem másnak átadni, hanem őseredeti valóságként bele van ágyazva az emberi lélekbe. Nem részlet-összefüggésekre vonatkozik, hanem a reményben horgonyzó ígéret egészére és egyszeriségére. Nem bizonyít semmit, de utat nyit a meg-nem-ismerhető felé. Az ember a világ legegyszerűbb dolgaiban és mozdulataiban valami olyasmit tapasztal meg, ami magában véve már tökéletes. Így alakul ki imádságos szemléletünkből az, amit minden bensőséges ember ismer: Isten országa, a veszély és a kockázat, a mindig újrakezdés és újjálevés, a nyílt szellem és bensőség, egyszóval: a remény országa. Ez az ország a ,,szent bizonytalanság" országa.

A teremtőerő mindig valahol a lét szélén található meg. Aki nem adja oda lelkét, nem juthat el még saját lelkéig sem, s nem adhatja Istennek sem. A reménynek ilyen megfontolása és szemlélete talán a ,,ma" kereszténységének legkeresztényibb feladata. Vagyis: gondolkodásunk és szemlélődésünk által egységet teremteni a felületes kettősségből; értelmet hordozó egységet hozni a világba; ismét és mindig mélyebben leszállni a dolgoknak abba a hatalmasan váltakozó mélységébe, amelyet Istennek nevezünk.

A gondolkodó keresztény embernek imádságos kérdésfeltevése mindig újra olyan mondatokban kristályosodik ki, amelyek az emberi nyelvnek ezt a két, sorstól sújtott szavát tartalmazzák: ,,miért" és ,,Én" (számos variációjukkal együtt). ,,Miért kényszerítették rám a létet? Miért nem kérdeztek meg engem? Miért ragadja el a halál életem végén mindazt, amit egész idő alatt építettem, amiért dolgoztam és amit megszerettem? Miért enged Isten ennyi szenvedést? Miért nem segít éppen akkor, amikor legjobban rászorulunk segítségére? Miért kell tehetetlenül néznünk, hogyan gyötrődnek a kín és kétségbeesés, a félelem és aggódás óceánján - talán egy örökkévalóságon - keresztül azok, akiket annyira szerettünk? Van még ebben az életben egyáltalán valami ígéretes? Milyen Isten az, akinek ilyen megaláztatások árán ki vagyunk szolgáltatva?!"
S a kérdések így mennek tovább, így dolgoznak bennünk, s így zavarják biztonságunkat. Annyira eluralkodnak rajtunk, hogy hitünk ingadozni kezd, hogy bolondoknak tartjuk önmagunkat, ha továbbra is hiszünk. De éppen a megdöbbent, kétkedő és kereső kérdezésnek ez a keserűsége, - éppen ez a titkon való elgondolkodni-tudás, a reményben való gondolkodás előfeltétele. A kérdezésre való állandó ösztönzés igazi kiválasztottságot jelent: kegyelem is, feladat is egyszerre. Mint valamiféle végzet, olyan érthetetlen és mégis bizalmatkeltő hatalomként nehezedik ránk. A tudattalan mélyéből száll fel bennünk. Olyan, mint a szeretet: belső szükségesség, önként magunkra vállalt kényszerűség, amely az embert - ha egyszer megtapasztalta - teljesen hatalmába keríti és nem ereszti el többé. Így az a belátás is, hogy a lényeget, a lényegileg megválaszolhatót illetően nincs véglegesség, vagyis a kétség is hozzátartozik az ilyen egzisztencia lényegéhez. A keresztény gondolkodónak minden válaszra a lelkét kell rátennie. És még akkor sem tudja, igaz-e felelete. Néma imája mindig ez marad: ,,Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen!"

Forrás: Boros László:
Reményből élünk - A keresztények reménysége (4. fejezet) [link]Boros László:
Reményből élünk - A keresztények reménysége (4. fejezet)[/link]
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Remény  
Reményből élünk
  2015-09-29 09:14:27, kedd
 
  Az Újszövetség üzenete lényegében ez:

Krisztusban teljesen új létdimenzió nyílt meg, a mennyország.


LinkEz a mennyország nő és érlelődik Isten gyermekeiben, Krisztus testvéreiben. Ettől kezdve az ember nem érthető meg egyszerűen földön való létezéséből. Isten az embert a mennyországra tervezte, vagyis egy olyan állapotra, amely közel van ugyan, s mégis távol.

Mindaz, ami a mennyország előtt történik, az a keresés és tapogatódzás, amely az emberiség és minden egyes ember történetét alkotja, csak születés. A világ a maga teljességében csak akkor jön majd létre, ha az ember átlépte a mennyország küszöbét.
A szó igazi értelmében tehát még nem élünk. A lényeget még nem látjuk, nem halljuk és nem értjük. Az élet még nincs ,,itt", csak reményként közeledik felénk. A ,,remény teológiájá"-nak egzisztenciális előfeltételeit megfontolni, nem jelent kevesebbet, mint felvázolni azt a dinamikát, amely az egész keresztény mivoltot eltölti.

Forrás:Boros László:
Reményből élünk - A keresztények reménysége (4. fejezet) Link

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Remény  
A keresztény azonosság
  2015-09-28 23:13:02, hétfő
 
  Aki remél, az visszatekint Jézus Krisztusra és belőle meríti az egészen beteljesülő jövő bizalmát.

Az azonosság nem tulajdonság vagy állapot, hanem történés. Nem készen kapjuk, hanem visszavesszük: az ember akkor lesz önmaga, ha kilép magából a cselekvésben, hogy az idegenen át visszatérjen önmagához.

Mi a keresztény azonosság legvégső kritériuma? Krisztus keresztje.

a visszahozhatatlan idő Isten ajándéka. Ő szabta meg életünk idejét: drága minden pillanata, egyik sem pótolhatja a másikat. A múló pillanat az életünk véglegességét érlelő idő. Ha az ember nemcsak mondja, hanem szívével is tudja, hogy csak egyszer él, és a halál nem az élet vége, akkor nyomban nagyon fontos lesz minden a Földön; amit teszünk vagy elviselünk, aminek örülünk vagy amiért szomorkodunk, bármi, amivel foglalkozunk. Semmi sem elhanyagolható, semmi sem nevetséges apróság.


Igaza van az apostolnak: ,,ki remélné azt, amit lát"? De hogyan reméljünk abban, amit egyáltalán nem ismerünk? A remény nem a jövő záloga, hanem foglalója. Hogyan reméljünk Isten eljövendő országában, ha nem látjuk, hogy már közöttünk van (Lk 17,21). Közöttünk van, ha a másik ember kedvéért le tudunk mondani arról, ami jog szerint megilletne minket: ha köpenyünk mellé még köntösünket is odaadjuk. Isten országa közöttünk van, ha képesek vagyunk hatalmunkat mások javára is fordítani: ha ezer lépésre kényszerítenek, elmegyünk kétannyira. Isten országa közöttünk van, ha az adósság behajtása helyett ingyen megbocsátunk, ha az állandó irigykedés helyett a szeretet igazságára, a hatalom akarása helyett a minden értelmet felülmúló békére törekszünk. Isten országa nem társadalmi fájdalomcsillapító. Ha komolyan vesszük, minden más programnál erőteljesebben utasít a történelem szolgálatára, az embertelenséggel szemben humanizálásra szólít fel. Jó reménysége megvigasztalja szívünket, s megerősíti szóban és tettben minden jóra (2Tessz 2,16). Állhatatosság (1Tessz 1,3), öröm (Róm 12,2), nyíltság (2Kor 3,12), bizalom (Fil 1,20), kitartás (Fil 3,16) a remény gyümölcse. Velük beköszönt életünkben az, ami a nélkülözhetetlen emberi teljesítmények ellenére sem remélhető a tudomány és a társadalom haladásától, csak Istentől: a tökéletes igazság, a teljes felszabadulás, a töretlen szeretet és az egyetemes kiengesztelődés országa.


Nietzsche csak megismétli a keresztény remény alapszabályát: ,,Testvérek, legyetek hűségesek a Földhöz."
Aki tudja, hogy Jézus meghalt a kereszten, aki Jézus keresztjét tekinti társadalmi cselekvése normájának, aki a föltámadt Krisztusba és eljövendő országába veti reményét, az magára talál, s behajtja keresztény azonosságának kinnlévőségét.

NYÍRI TAMÁS A keresztény azonosság Link

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nyíri Tamás: A keresztény azonosság
  2015-09-28 21:31:53, hétfő
 
  "Ha egyszer megértettük a Krisztusban való azonosságunkat, elkezdjük az embereket hasonlóképpen látni. Meglátjuk, hogy örök lények, akik Isten képére lettek teremtve. Nem fogjuk többé a körülményeik vagy bűneik alapján meghatározni őket, hanem Jézus szemével fogjuk látni, hogy kik ők."

Gondolkozzunk el a következőn:

Jézus egy olyan nőt látott, aki nem akart többet vétkezni, míg mások egy házasságtörésen rajtakapott nőt láttak benne.

Jézus egy olyan embert látott, aki képes volt látni, míg mások csak egy vak embernek tartották.

Jézus egy olyan embert látott, aki felvette a gyékényszőnyegét, és járt, míg mások egy nyomorékot láttak.

Jézus egy nagy, fájó szívet látott, míg mások egy kicsi Zákeus nevű embert láttak.

Jézus egy világos beszédű tanítványt látott, míg mások egy Máté nevű vámszedőt.

Jézus egy olyan nőt látott, aki hajlandó volt áldozatot hozni, míg mások csak elpazarolt illatos olajat.

Jézus egy stabil sziklát látott, amire építheti az egyházat, míg mások egy Péter nevű heves, lobbanékony tanítványt láttak csak.

Jézus olyannak látta az embereket, akik nem tudják mit tesznek, míg mások gonosz embereket láttak, akik szögeket vernek egy keresztbe.


Az a célunk, hogy többé ne a mi korlátozott nézőpontunkból nézzünk másokat, hanem úgy kezdjük el látni őket, ahogy Isten - bátorítsuk és vezessük el őket ahhoz a személyhez, aki a legjobbat akarja megadni számukra - az Úr Jézus Krisztushoz ( Lukács 2:8-10).

napiremeny.blog.huLink

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Tedd szavadat élővé általam mások életében is
  2015-09-28 00:46:28, hétfő
 
  Uram, a te szavad élet. Egészen egyszerű embereket messze túlnöveszt önmagukon, és arra képesít, hogy félelem nélkül kiálljunk érted. Add, hogy szavad bennem is élő legyen, és tedd szavadat élővé általam mások életében is!
A. Pereira
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Hogyan olvassuk a Szentírást?
  2015-09-28 00:21:47, hétfő
 
  Sajnos a keresztény emberek könnyen megfeledkeznek a szentírásolvasás fontosságáról, de talán a a Szentírás vasárnapja elgondolkoztat bennünket. Istennek van mondanivalója, üzenete számunkra.

Figyeljünk oda útmutatásaira!
Hitünk szerint a Szentírás tévedés mentesen tartalmazza Isten szavát. Némelyek azt mondják, hogy a Biblia egy régi, elavult könyv. Hogyan tudna eligazítást adni a XXI. században élő embernek? Miért olvassunk ósdi, több ezer éves szövegeket? Lehet-e évezredes messzeségből a bibliai szövegeknek mondanivalója korunk embere számára? Igen, nem tagadjuk: a Biblia a múltból szól hozzánk, a világ egyik legrégibb könyve. De mindjárt tegyük hozzá, hogy nem csak a múltból szól, hiszen az örökkévaló Isten üzen általa. És az örökkévaló Isten úgy közölte üzenetét és azt a szent írók úgy jegyezték le az isteni sugalmazásnak köszönhetően, hogy abban minden kor embere felfedezheti, megtalálhatja a neki szóló üzenetet.

Hogyan olvassuk a Szentírást?

A tudományos igényességet, a vitatott kérdések eldöntését hagyjuk a szentírástudósokra! De az igényességről ne mondjunk le!

Egy katolikus hívő olvasson katolikus fordítást, a más felekezethez tartozó keresztény pedig olyat, amit gyülekezete ajánl számára! Lehetőleg olvassunk újabb fordításokat és ne a múlt század elején készülteket. Az újabb fordítások ugyanis jobban tükrözik a mai nyelvhasználatot anélkül, hogy elferdítenék a bibliai szövegek eredeti mondanivalóját.

A szövegek szószerinti értelmén túl keressük a lelki mondanivalót, a szöveg mélyebb értelmét, azt, hogy mit akar Isten mondani nekünk, azaz olvassunk a ,,sorok között."

Olvassuk a Szentírást azzal a készséggel, hogy meg akarjuk mindazt tenni, amit Isten közöl velünk.

Olvassuk hittel, imádságos lelkülettel és az Istenkeresés vágyával!
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Vagy hal vagy, vagy pedig halász
  2015-09-27 22:50:46, vasárnap
 
  Jézus hív egy továbbképzésre

A továbbképzés tárgya: Emberhalászat

LinkHalszagú evangélium
Márk 1:16-20Galilea: Isten háta mögött, távol Jeruzsálemtől, a fővárostól Nincs Isten háta mögötti élet! Jézus a Galileai tenger partján járt. Te sem vagy Isten háta mögött. Ha csak te nem fordítasz hátat az Úrnak!Halászok: halszagú háló, munkásruha - "amint hálót vetettek a tengerbe". Munka közben! Amint a hálóikat rendezgették: munka közben! Isten Fia, Jézus így megy oda hozzád is. Amikor a konyhában odaég a pirítós, vagy izzadtan forgatod a csavarkulcsot. Amikor tekered a biciklidet, a gyerekért mész az iskolába. Virrasztasz éjszaka, mert lázat kell mérni, orrot kell szívni.

És igen! Hozzám is így jön, amikor álmatlanul, gyötrődve imádkozom: pizsamában: Uram, mi lesz ezzel a gyülekezettel? Az elváltakkal, az elválóban levőkkel? Mi lesz a gyerekekkel? Már nem tudunk egy szombati gyermek délutánt úgy megtartani, hogy minden hittanos el tudjon jönni, mert az apás hétvégék két hetente hol egyiknél, hol másiknál következnek soron. És a szülők mégsem jönnek az Úrhoz.

Ma éjszaka engem is megerősített az Úr. Nem palástban voltam, hanem pizsamában! A lelkész éjszakai munkaruhája! Az Úr megerősített: folytassam! Hirdessem az evangéliumot közöttetek! Ne csüggedjek! Mert lesznek tanítvánnyá közületek! Akikkel együtt dicsérhetem az Urat, és könnyezve adhatok hálát Neki!Család: két testvér családi vállalkozásban. Jézus családi közösségekbe lép be, és szólít meg. Van remény, hogy egy család több tagja is meghallja az Ő hívását. Nagy erő, ha nem vagy egyedül a hiteddel a családodban. De ha egyedül vagy, az sem baj, testvéreket találsz a gyülekezetben. Egy ideig magának Jézusnak a küldetését sem értette meg a családja! Később megértették, és követőivé lettek!Emberhalászokká teszlek: Sok kérdésed lehet egy másik emberrel kapcsolatban: boldog-e, egészséges-e, van-e munkája, hogy van a családja. De Jézus elhívása által a legfontosabb kérdésed az lesz: övé-e már Isten megbocsátó szeretete, kegyelme? Elkezdett-e növekedni életében Isten országa? Jézus vére által megmosott ember-e? Az örök élet boldogságát a szívében hordozó ember-e?Egy gyülekezeti közösségben két lehetőség van: vagy hal vagy, vagy pedig halász. Vagy hirdeted Isten csodálatos kegyelmét, a bűnök bocsánatát, vagy neked hirdetik.

De vigyázat, csoda! A halból is lehet halász, és a halászból is lehet hal!

Hittanos játék: egy bekötött szemű gyerek a halász, a többi a hal. Akit kifog, az lesz utána a halász!

Jézus elhív téged is, hogy az Ő örömhírét vidd a többiek életébe!

Link
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω HIT  
Az ima mint vágy
  2015-09-27 00:17:37, vasárnap
 
  Ima

LinkAz ima jelentése számomra: személyes, meghitt párbeszéd Megváltómmal.

Egyáltalán nem egy részemről történő - "egyoldalú kérés özön" - hanem egy vágy, az Ő velem kapcsolatos akaratát, tervét, vezetését illetően.

Nem szükséges hozzá sem egy adott hely, vagy póz.

Ennek megfelelően a "selfish" (önző) kéréseimre fordított idő egyre inkább csökkenni, és "az Ő válaszának várására" fordított idő egyre növekedni fog.

Molnár Miklós Link

 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 45 
2015.08 2015. Szeptember 2015.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 45 db bejegyzés
e év: 737 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 132
  • e Hét: 820
  • e Hónap: 2351
  • e Év: 2351
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.