Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
Császár Pétert kivégzik...
  2015-09-30 21:32:11, szerda
 
  1628. Bethlen Gábor a Portától engedélyt kér, hogy lengyelellenes szövetségre léphessen sógorával, Gusztáv Adolf svéd királlyal. Elutasító választ kap.
1629 - 1637. A nagyszombati jezsuita templom építése.
1629. Bethlen halála, utóda Brandenburgi Katalin 1630-ig
1629. a Dán Királyság kiválik a harmincéves háborúból
1629. meghal I. Abbász perzsa sah
1629.11.15. Bethlen Gábor halála Gyulafehérvárott; utóda Brandenburgi Katalin 1630-ig, majd I. Rákóczi György (1630-1648).
1629.11.15. Gyulafehérvárott meghal Bethlen Gábor. Utódja özvegye: Brandenburgi Katalin
1630 - 1648 I. Rákóczi György lesz Erdély fejedelme.
1630 k. Megjelenik Bécsben Balassi Bálint műveinek első kiadása.
1630. II. Gusztáv Adolf beavatkozik a harmincéves háborúba
1630. I. Rákóczi Ferenc lesz Erdély fejedelme
1630.09 - 1631.03. Hajdú felkelés Felső-Magyarországon.
1630.09.28. A kolozsvári országgyűlés fejedelemmé választja Bethlen Istvánt.
1630.12.01. A segesvári országgyűlés Rákóczi Györgyöt választja fejedelemmé.
1631. Császár Péter vezetésével parasztfelkelés tör ki Abaúj vármegyében az ott állomásoztatott hadsereg garázdálkodásai ellen.
1631. protestáns győzelem a breitenfeldi csatában. Fordulat a harmincéves háború menetében
1631.03.15. Bethlen István a hajdúkkal visszaveri a királyi csapatok támadását Rakamaznál.
1631.04.03. Egyezség Kassán I. Rákóczi György és II. Ferdinánd között.
1631.06 - 10. Parasztfelkelés Gömör, Borsod, Abaúj és Torna megyékben Császár Péter vezetésével; akit 1632. március 4-én Kassán kivégeznek.
1631.08.15. A fölkelt parasztok Göncön Császár Pétert választják vezérül.
1632. Galilei: Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről.
1632. a lützeni csatában elesik II. Gusztáv Adolf
1632.03.04. Császár Pétert kivégzik.
1633. Megjelenik Balassi Bálint Istenes énekek című verseskötete.
1633.04.04. Rákóczi György lefogatja Zólyomi Dávidot.
1633.05.06. Megegyezés Eperjesen II. Ferdinánd király és I. Rákóczi György fejedelem biztosai között.
1633I. Rákóczi György parancsot kap a Portától, hogy készüljön egy lengyel ellenes hadjáratra.
1634. megölik Wallensteint, a császári csapatok főparancsnokát
1634. I. Rákóczi György tájékoztatja III. Zsigmond lengyel királyt az ellene készülő török hadjáratról
1635. Pázmány Péter esztergomi érsek egyetemet alapít Nagyszombatban. (A budapesti tudományegyetem őse.) 1637-57 III. Ferdinánd német-római császár, magyar király.
1635. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította a kezdetben filozófiai és teológiai karral működő, majd hamarosan jogi és orvosi fakultással kibővült nagyszombati egyetemet. Az intézményt 1777-ben Budára, 1784-ben Pestre telepítették. Az ELTE elődje.
1635. a svédek kilépnek a harmincéves háborúból
1635. A franciák belépnek [a harmincéves háborúba]
1635. Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a nagyszombati egyetemet. A hadiadó új fajtája jelenik meg, a félharmincad.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 140.
  2015-09-29 16:32:39, kedd
 
  ",,.... végre itt van Szálasi Ferenc, a nyilaskeresztesek vezére. Az üvöltő tömeg halált követel a bűnösre és a bűnök súlya jobban nehezedik a vállamra, mint maga az ég. Egész testemben reszketek, de Szálasi még csak nem is remeg. Alig két méterről nézem lezárt vonású arcát. Semmi reszketés. Semmi izomrándulás. Semmi sápadtság. Ezek a szájak nem tudom hány esetben mondták ki a halálos ítéletet és nem tudom hány ezer zsidót küldtek az égetőkemencékbe. Szeretném tudni, hogy mik voltak az utolsó gondolatai ennek az embernek néhány másodperccel halála előtt. Egy röpke pillanatra találkoztam szempillantásával - utolsó szempillantásával. Úgy érzem, semmire sem gondol, és semmit sem érez. Gránit. Maga az emberré lett gránit. Gránit marad akkor is, amik elhalad három kivégzett minisztere holtteste előtt. Egyenletes, biztos léptekkel megy a halál felé. Azután csak egyetlen gesztus, egyetlen mozdulat: odahajol a feszülethez, amit a fiatal pap nyujt fel ajkaihoz, hogy megcsókolja. És meghal anélkül, hogy egyetlen izma is megrezzenne vagy a szemében ott ülne a félelem vagy hogy nyelvével megérintené ajkait. A hóhér feltépi mellén a zöld inget és egy érem reszket a mellén néhány pillanatig. Tizenöt óra harminc perc"
[Fernand Gigon francia újságíró]

No komment!
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Osztrák-magyar katonatemető : Solkan (Szlovénia)
  2015-09-28 20:46:26, hétfő
 
  "Solkan, az egykori különálló település ma már Nova Gorica város része. (Szlovéniában, az olasz határnál) E városrészben található a település egyik temetője. A temető falánál elballagva találjuk meg az egykoron rettegett Isonzó folyó és a vasút által közbezárt osztrák- magyar katonatemetőt. (Érdemes a ,,civil"temetőn is átmenni, megcsodálhatjuk pedáns rendjét és igen nagy gondozottságát.) A katonatemetőt a legmagyarabb temetőnek mondják a nagy létszámú, itt nyugvó magyar hősi halott miatt.
Itt van szinte karnyújtásnyira Sabotino hegye, arrébb a laposabb Podgora, még arrébb Görz város (ma Gorizia). Hihetetlen emberáldozatot követelő helyek.
Az Isonzó folyó környékén zajló csatákat számozták, 12-ig jutottak. Csak érzékeltetni szeretném a csaták szörnyűségét. A 3. isonzói csatában az olaszok vesztesége 62 ezer, az osztrák - magyar csapatoké 42 ezer katona volt. A 4. isonzói csatában az olaszok a Sabotino hegyét 15-ször rohamozták meg, a Podgorát 40- szer, minden siker nélkül. Az olaszok részéről 49 ezer, a osztrák - magyar csapatok részéről 25 ezer katona lehelte ki a lelkét.
Ma már csend van itt. Csak a tovaszáguldó, Adriába igyekvő Isonzó moraja hallatszik fel, ide a halál kertjébe. Az ápolt temetőkert közepén hatalmas obeliszk, a környék legnagyobbja. Azt veszik körbe az emlékkövek, a hősök emlékkövei. Porladó emlékkövei! A háború után mindegyiken volt névtábla, ma már csak kevés található az eredetiből. Ami van, azok többsége a győri Révai Miklós Gimnáziumnak köszönhető. A temető bal sarkában kisebb emlékművet találunk, Gyurcsók János, Jancsó József, Jáger János és Antal István emlékére állíttatta a szülői kegyelet. Tálán egy faluból való barátok voltak!?
A környéken harcoló - életüket adó - magyar katonák megtették kötelességüket! S mi utódok! (Államunk 1945 óta nem vesz róluk tudomást, csak az egyszerű ,,közkatonák", őrzik emléküket, kikből még nem oltották ki az emlékezés lángját!)"
[Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat, Nagykáta]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
A háború és béke jogáról
  2015-09-27 17:12:54, vasárnap
 
  1620.01.08. Bethlen Gábor visszautasítja a pozsonyi országgyűlés által felajánlott magyar királyi címet.
1620.08.25. Az országgyűlés királlyá választja Bethlen Gábort, nem koronáztatja meg magát, de a feltételeket aláírja.
1621. Béketárgyalások kezdődnek Nikolsburgban Bethlen és II. Ferdinánd megbízottai között. A békét 1622. január 6-án megerősítik. Eszerint Bethlen lemond a királyi címről, visszaszolgáltatja a Szent Koronát, elismerik erdélyi fejedelemségét, életére 7 felső-magyarországi vármegyét kap, valamint Oppeln és Ratibor hercege lesz.
1621. a nikolsburgi béke II. Ferdinánd és Bethlen Gábor között.
1621.01.01. Bethlen Gábor e napra országgyűlést hirdet Nagyszombatba. Az országgyűlés azt mutatja, hogy a magyarországi nemesség körében az uralkodóval való megbékélés szándéka általánossá lett
1621.07.10. Bethlen Gábor seregei győzelmet aratnak Érsekújvárnál.
1621.12.31. A nikolsburgi béke Bethlen Gábor és II. Ferdinánd között.
1622 - 1625 Thurzó Szaniszló Magyarország nádora.
1622. Bethlen anabaptista iparosokat és bányászokat (habánok) telepít Erdélybe.
1622. Bethlen Gábor Gyulafehérvárra telepíti a nagyszombati nyomdát; megjelenik Kölnben Istvánffy Miklósnak a 16. századról írott történetírói munkája.
1622.01. Nikolsburgi békét megerősíti Bethlen Gábor és II. Ferdinánd.
1622.05.16. A soproni országgyűlés Thurzó Szaniszló grófot választja nádorrá.
1623 - 1639. A hollandok elhagyják Japánt.
1623. Bethlen újabb hadjáratot indít II. Ferdinánd ellen, 1624-ben Bécsben megerősítik a nikolsburgi békét.
1623. Pázmány Péter papnevelő intézetet alapít Bécsben (Pazmaneum).
1623.08 - 11. Bethlen Gábor fejedelem második hadjárata II. Ferdinánd ellen.
1623.08.15. Bethlen Gábor10 ezer főnyi seregével elindul Gyulafehérvárról II. Ferdinánd ellen.
1624. Szenci Molnár Albert magyar fordításban kiadja Kálvin A keresztény hit rendszere című művét.
1624. Richelieu bíboros államminiszter lesz (-1642 )
1624.05.08. A második bécsi béke Bethlen Gábor és II. Ferdinánd között.
1625 - 1645 Esterházy Miklós Magyarország nádora.
1625. Grotius: A háború és béke jogáról.
1625. meghal I. Jakab. Utódja I. Károly (-1649 )
1625.05.28. A zsitvatoroki békességet ismét megújító (balassa)gyarmati béke a bécsi udvar és a Porta között.
1625.10.25. A soproni országgyűlés nádorrá választja Esterházy Miklóst; tisztét 1645-ig tölti be.
1626. II. Ferdinánd kiadta az első postapátensét.
1626. Bethlen Gábor házasságot köt Brandenburgi Katalinnal, akit az erdélyi országgyűlés Bethlen fejedelmi utódjának választ. Bethlen harmadszor indít hadjáratot II. Ferdinánd ellen, Pozsonyban kötnek békét a korábbi békepontok alapján.
1626. Bécsben megjelenik az első teljes katolikus Biblia-fordítás, Káldi György munkája.
1626. a hollandok megalapítják New-Amszerdamot
1626. Bethlen harmadik hadjárata II. Ferdinánd ellen
1626.03.02. Bethlen Gábor esküvője Brandenburgi Katalinnal.
1626.08 - 10. Bethlen Gábor fejedelem harmadik hadjárata Magyarországon: Albrecht Wallenstein és Bethlen seregei kölcsönösen elkerülik a döntő összecsapást.
1626.11.30. A westminsteri egyezmény.
1626.12.20. A pozsonyi béke II. Ferdinánd és Bethlen között: a nikolsburgi és a bécsi béke megújítása.
1627.09.13. A szőnyi béke: a zsitvatoroki béke megújítása II. Ferdinánd császár és IV. Murád szultán között; amelyre Bethlen hadjárata miatt volt szükség.
1627.09.13. II. Ferdinánd és IV. Murád Szőnyben békét kötnek.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 139.
  2015-09-26 11:46:10, szombat
 
  Jellemzi a kort is: a szirénázó mentőautó a hírhozó. De ,,napok, hetek telnek el, és az emberek találgatnak. Mindegyik hozzátesz valamit a történtekhez. Végül jön - késve - az engedély is, a közlésre: a késelő rab Richter Richárd. Megölte Frank Tibort és rajta kívül hat embert megsebesített..."
Az első áldozatról, Frank Tiborról megtudjuk: ,,Ő volt az, aki két kislány mellé egy kisfiút is szeretett volna!"
A tárgyalás megkezdését ,,a lakosság várja". Eltelik két hónap, de nem adhatunk hírt, csak a január 9-i riportban, utólag arról, hogy időközben Richter ,,megpróbál öngyilkosságot elkövetni, szöggel átfúrja a hasfalát, majd szöget nyel. A sebészeti klinikán megoperálják".
Aztán kopognak a tények: ,,1985. január 2-án a Megyei Bíróság dr. Szabó Lóránt tanácsa megkezdi Richter Richárd bűnügyének tárgyalását. Sokan állnak a bíróság első emeleti tárgyalóterme előtt. A gyilkost akarják látni. Halk moraj hullámzik át a termen, amikor megcsörren a lánc, és a beesett arcú, megtört gyilkost a vádlottak padjához kísérik..."
,,A Megyei Bíróság négy napig tárgyalta Richter Richárd bűnügyét". A pszichológus és az orvosszakértők szerint ,,nem elmebeteg, tudatzavar sem állt fenn cselekménye elkövetésekor".
Előző nap délután fél 4-kor kihirdetik az ítéletet: Richter ,,mintha meszeslavórban mosdott volna. A durva posztókabát ráfeszül a nyakára" - ad pillanatfelvételt a tudósító. ,,A Magyar Népköztársaság nevében a bíróság Richter Richárdot bűnösnek találta hivatalos személy ellen, több emberen, különös visszaesőként elkövetett emberölés bűntettében, és ezért halálra ítélte!
A vádlott nagyot nyel, aztán ennyit mond: 'Tudomásul vettem'..."
Február 26-án, kedden hajnali fél 5-kor került Richter Richárd nyakára a kötél a Csillag börtön akasztóudvarán. Ekkor nem, de a következő napon rövid információt adunk a kivégzésről. ,,A kegyelmi kérvény elutasítása után kedden végrehajtották a halálos ítéletet Richter Richárdon."
[Időutazás a délmagyarral]

Mint azt már többször is leírtam - a közbűntényes elkövetők természetesen nem tartoznak a diktatúrák áldozatai közé, csakhogy ez a határvonal, - különösen a mindenkori diktatúrák uralkodása idején - nagyon sokszor összemosott volt.
[Szatucsek]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Dóm : Szeged
  2015-09-25 14:24:37, péntek
 
  A felújítás során a Dóm elbontott elő-lépcsője alatt rábukkantak a Szent Dömötör-templom alapjaira, és a régészek nagyjából kilenc sírhelyet is kiástak, amik azonban az egymásra temetkezés miatt több emberi maradványt tartalmaznak. A feltárás eredményét bejelentették a járási építésügyi és örökségvédelmi hatóságnak.
[DailySzeged]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Kepler, a bolygómozgásokról...
  2015-09-24 22:06:27, csütörtök
 
  1616.06. Bethlen Gábor átengedi Lippa várát a törököknek, mintegy hatalomra juttatásának zálogát.
1616.09.28. II. Mátyás király Pázmány Pétert esztergomi érsekké nevezi ki, aki tisztét 1637-ig tölti be.
1617 - 1618 I. Musztafa I. szultánsága
1617. A Porta többszöri felszólítása után Bethlen Gábor csatlakozik a török moldvai hadjáratához.
1618 - 1622 II. Oszmán török szultán.
1618. Lope de Vega: A kertész kutyája
1618. a cseh rendek harcot kezdeményeznek a bécsi udvar ellen
1618. megkezdődik a harmincéves háború (-1648 )
1618. A cseh rendi ellenzék a prágai vár ablakán kidobja a császári helytartókat - a harmincéves háború nyitánya.
1618.05. A cseh rendek prágai felkelésével megkezdődik a harmincéves háború (1618-1648).
1619 - 1626 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Habsburg-ellenes függetlenségi harca
1619 - 1637 II. Ferdinánd magyar király.
1619. A cseh rendek II. Ferdinánd helyett Pfalzi V. Frigyest választják királlyá, Bethlen Gábor megindítja hadait II. Ferdinánd ellen, Kassáról kiáltványban szólítja fel a magyarországi rendeket a csatlakozásra. Bethlen csapatai egészen Bécs elővárosáig jutnak, de Bécs falai alól visszavonja csapatait Homonnai György támadására hivatkozva.
1619. Megjelenik Kepler könyve a bolygómozgásokról
1619. Bethlen Gábor akadémiát alapít Nagyszombatban.
1619. a hollandok megalapítják Batáviát
1619. II. Ferdinánd lesz a magyar király (-1637 ). Bethlen Gábor hadjáratot indít ellene.
1619.03.20. Meghal II. Mátyás király, trónra lép II. Ferdinánd (1619-1637).
1619.03.20. II. Ferdinánd lép a trónra Bécsben.
1619.09 - 10. Bethlen Gábor csatlakozik seregével a cseh rendek Habsburg-ellenes felkeléséhez; elfoglalja Kassát, Érsekújvárt, majd Pozsonyt.
1619.09.20. Bethlen Gábor bevonul Kassára.
1619.09.21. A kassai rendi gyűlésen Rákóczi Györgyöt felső-magyarországi fejedelemmé választják.
1619.09.29. Bethlen Gábor bevonul Lőcsére.
1619.10.14. Pozsony Bethlen Gábor kezére kerül.
1620. A pozsonyi országgyűlés felajánlja Bethlennek a magyar királyi címet, de ezt nem fogadja el, Magyarország fejedelmének címezteti magát.
1620. Bethlen akadémiát alapít Gyulafehérváron.
1620. A Mayfloweren kivándorló puritánok letelepednek Észak-Amerikában.
1620. Bethlen Gábor a besztercebányai országgyűlésen Magyarország választott királyaként törvényeket szentesít. Nem koronáztatja meg magát, bár II. Oszmán szultán fermában járul hozzá a választáshoz.
1620. II. Ferdinánd csapatai Fehérhegynél, Prága mellett, döntő győzelmet aratnak Frigyes cseh csapatai felett.
1620. Bethlen a csehek oldalán bekapcsolódik a harmincéves háborúba. Bethlent a magyar országgyűlés magyar királlyá koronázza
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Diktatúrák áldozatai 138.
  2015-09-23 21:44:29, szerda
 
  ,,1956 decemberétől valóságos halálgyárként működött a magyar igazságszolgáltatás. A forradalmat követő megtorlás során Eörsi László történész kutatásai szerint 225 felkelőt végeztek ki '56-tal összefüggő cselekmények miatt. Az első áldozat a miskolci gyalogsági lőtéren, statáriális bírósági ítélet alapján agyonlőtt Soltész József volt 1956. december 15-én. Utolsóként a budapesti gyűjtőfogházban 1961. augusztus 26-án felakasztott Hámori István, Kovács Lajos és Nickelsburg László életét oltotta ki a hatalom. A kádári megtorlás áldozatainak pontos számát azért is nehéz megállapítani, mert a forradalom utáni években a felkeléssel össze nem függő politikai perekben is hoztak halálos ítéleteket - 1959 és 1961 között például 25 egykori csendőrt végeztek ki régebbi bűncselekmények vádjával. Egyes '56-osokat pedig köztörvényes vádak alapján ítéltek halálra, más esetekben viszont "valódi" köztörvényes elítéltek jutottak bitóra."
[A népköztársaság hóhérai]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Gondolatok a Házsongárdi temető kapcsán
  2015-09-22 14:06:40, kedd
 
  "Kolozsvár állandóságának legegyértelműbb bizonysága és jelképe a Házsongárdi temető.
Magyarországon nincs még egy ilyen gigantikus, századokat őrző, azaz a folyamatos létről (!?)
tanúskodó sírkert. Hány magyar mondhatja el magáról, hogy ugyanott él, ahol öregapja vagy dédapja - fölkereshető - sírja domborul, süppedezik? A fővárost szülő városok, Pest és Buda temetői pár évtizedig éltek és élnek (!?)... kitudja ma már, hogy a Lehel piacon tipródva, avagy a Naphegy kies lejtőin andalogva, az Erzsébet vagy a Kálvin téren átsietve, a Déli pályaudvaron vonatra várva stb., mindenütt régen elhaltakon tapod a láb! (Kolozsvár temetője okkal - sőt: ki- és elkerülhetetlenül - szerepel, s nem is egyszer, mint igencsak életes - !? - események helyszíne Kolozsvári Papp László munkájában is.) A temető jelenvalósága azt jelenti, hogy a jelenben ott él a múlt, hogy a lét biológiai vagy szociális szervességét és szervezettségét legfeljebb a történelem vonhatja kétségbe, tömeggyilkosságokat rögtönözve. A temető lakói, a kísértetek szintén a város természetes tartozékai, miként a temetőőr"
[Alexa Károly]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Feltalálják az ejtőernyőt...
  2015-09-21 20:23:50, hétfő
 
  1610.08.01. A katolikus egyház zsinata Nagyszombatban, az ellenreformáció megindítása.
1611. II. Gusztáv Adolf lép a svéd trónra
1611. Báthori Gábor hadaival a Havasalföldön, felveszi a Havasalföld vajdája címet.
1611.01.01. Báthori Gábor fejedelem hadaival Havasalföldre érkezik
1612.01.20. Prágában meghal II. Rudolf császár; utódát, II. Mátyás magyar királyt jún. 13-án német-római császárrá koronázzák.
1612.11. Országgyűlés Erdélyben, ahol a Portától való elszakadás mellett döntenek, valamint Ghyczy Andrást és Bethlen Gábort fő- és jószágvesztésre ítélik.
1613 - 1629 Bethlen Gábor erdélyi fejedelem
1613. Báthori Gábort a hajdúk megölik, Bethlen Gábor török támogatással bevonul Erdélybe.
1613. I. Jakab angol király betiltja a párbajt.
1613. II. Mátyás dekrétuma a Tisza- völgy ármentesítésének kérdésével foglalkozik. ,,A Tisza kiöntésével szemben a töltések emelésére azok a vármegyék, amelyekben az a folyó kiáradni szokott, saját javaik megmaradása érdekében egymás között határozzanak." A folyók kiöntései ellen töltéseket kell emelni.
1613. Pozsonyban megjelenik Pázmány Péter Isten igazságára vezérlő kalauz című munkája.
1613. a Romanov-dinasztia kerül az orosz trónra (-1917)
1613.05.01. I. Ahmed szultán Bethlen Gábort nevezi ki erdélyi fejedelemmé.
1613.10.23. A török által támogatott Bethlen Gábort a kolozsvári országgyűlés erdélyi fejedelemmé választja.
1613.10.23. Az erdélyi országgyűlés Kolozsvárott fejedelemmé választja Bethlen Gábort.
1613.10.27. Báthori Gábort meggyilkolják Váradon.
1613.10.27. Báthori Gábor volt fejedelmet Ghyczy András emberei megölik.
1614. John Napier felfedezi a természetes logaritmusrendszert.
1614. a Francia Királyságban feloszlatják a rendi gyűlést. 1789-ig nem hívják össze.
1614. Bethlen Gábor ismét Gyulafehérvárra teszi a fejedelmi székhelyet.
1615. Megegyezés Nagyszombatban Bethlen Gábor és II. Mátyás között (szabad fejedelemválasztás + Erdély a magyar koronához tartozik, stb.)
1615.07. A zsitvatoroki béke húsz esztendőre történő megújításakor megkötik az első Habsburg-török kereskedelmi egyezmény.
1616 - 1637 Pázmány Péter Esztergom érseke.
1616. Bethlen Gábor a török fenyegetés hatására kénytelen Lippát átadni a töröknek.
1616. Az inkvizíció eretneknek bélyegzi a kopernikuszi tanokat.
1616. William Harvey fölfedezi a vérkeringést.
1616. Verancsics Faustus pécsi püspök könyvében számos más találmányán kívül közzé tett egy ejtőernyőrajzot is.
1616. Nurhacsi megalapítja a mandzsu Csing-dinasztiát
1616. Pázmány Péter lesz az esztergomi érsek (-1637 )
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 28 
2015.08 2015. Szeptember 2015.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 28 db bejegyzés
e év: 311 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 60
  • e Hét: 514
  • e Hónap: 2880
  • e Év: 62468
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.