Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szenttől-27/655
  2016-01-31 17:13:36, vasárnap
 
  Békesség Istennel bennsőséges kapcsolatból.
Késôn szerettem én Beléd, óh Szépség, örökkön ôsi, mindig új! --

Késôn szerettem én Beléd! Itt voltál lenn, én meg kívül tévelygék... -
- Ott kinn kerestelek; és torzan, ahogy voltam, a szép formáknak utána loholtam. -- Szépek, mert mind Tôled eredt. Itt velem voltál, s jaj én nem voltam Veled! -- Az ,,ügyek-dolgok'' fogtak Tôled messze, a dolgok, mikbôl semmi sem létezne, -- ha Tebenned nem gyökerezne... --Hívtál, kiáltva értem, és áttörted a süketségem', -- és fölragyogtál izzó lángon, elűzted én vakságom'. -- Hűs tavasz-illatod is meglehelt,a mellem mélyet lélegzett. -- Ím most csak Érted lihegek. Ízleltelek,Rád szomjazok, Rád éhezek. -- Érintettél, és kap a szíven lángra a Te békédnek sóvárgása! (Sz Ágoston: Vallomások, 10:27)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/

 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából127/654,Mk 4
  2016-01-29 10:56:57, péntek
 
  Békesség Isten országának növekedéséből
Mk 4,26 Ezután így szólt: >Az Isten országa olyan, mint amikor az ember magot szór a földbe. 27 Azután már akár alszik, akár fölkel éjjel és nappal, a mag kikel és növekszik, maga sem tudja, hogyan. 28 Mert a föld magától termi meg először a hajtást, aztán a kalászt, majd a fejlett szemet a kalászban. 29 Mikor pedig megérett a termés, azonnal sarlót vág bele, mert elérkezett az aratás< {Jo 4,13}.
Példabeszéd a mustármagról30 Majd így szólt: >Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? 31 Olyan az, mint a mustármag. Amikor a földbe vetik, kisebb minden magnál, amely a földön van; 32 de ha elvetették, felnő és nagyobb lesz minden veteménynél. Olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészkelhetnek az ég madarai {Dán 4,8k.18}.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-41/653
  2016-01-24 14:37:34, vasárnap
 
  A szelídség kegyelméért
Én üdvözítô és megváltó Krisztusom, minden tökéletes erkölcsnek fényes tüköre! Te mindenkor nagy szelídséget mutattál még ellenségeidhez is, a te áruló tanítványod csókolgatását nem utáltad,az ellened felfegyverkezett szolga sebét meggyógyítottad, a zsidók gyalázásait és csapdosásait csendesen szenvedted, és végre halálod óráján hóhéraidért imádkoztál, és azt parancsoltad nekünk, hogy tôled megtanuljuk: nem az egek alkotását vagy csodatételeket, hanem a szelídséget. Kérem azért szent Fölségedet, adj igaz szelídséget az én szívembe, hogy engedelmes elmével szenvedjek minden háborúságot,jóakaratot mutassak mindenekhez, felebarátaim fogyatkozásait keresztényi szeretettel hordozzam. Ne legyen az én szívemben felebarátom ellen keserűség, nyelvemen haragtartásnak jele,cselekedetemben bosszúállás: hanem e világnak minden háborúi közös csendes és békességes lakása legyen szent Fölségednek az én lelkemben,
ki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen. (Pázmány imája, Sík:DB, 247)

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Bibliából126/652,Mk 3
  2016-01-22 11:31:22, péntek
 
  Mk 3,20 Amint hazaértek, ismét olyan nagy tömeg gyűlt össze, hogy még kenyeret sem ehettek. 21 Mikor hozzátartozói ezt meghallották, elmentek, hogy erővel hazavigyék őt, mert azt mondták: >Megháborodott.<

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-26/651
  2016-01-17 11:34:33, vasárnap
 
  Békesség Jézus Szívéből .
Járuljunk hát az Ô Szívéhez, magasztos Szívhez, titokzatos Szívhez;
a Szívhez, mely mindennel gondol és mindent tud-érez; a Szívhez,
mindent szeretôhöz! Szeretet-tűzben emésztôdik, legyünk mi is, járulva Hozzá, szívszerűek. (Sz Bernát)
/ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Bibliából125/650,Mk 1
  2016-01-14 12:41:54, csütörtök
 
  Békesség Jézus irgalmából,tisztító erejéből.
Mk 1,40 Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: >Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.< 41 Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s azt mondta neki: >Akarom, tisztulj meg!< 42 Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. 43 Erélyesen ráparancsolt, és azonnal elküldte őt e szavakkal: 44 >Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak {Lev 13,49}, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.< 45 De az, mihelyt elment, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

Elmélkedés részlet a 444.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-40/649
  2016-01-10 15:36:38, vasárnap
 
  Pázmány Péter: Imádság keresztény egységért
Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál, hogy amint Te egy vagy, és egy a tetôled rendelt keresztség, úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked: adj szívünkbe Szent Lelket,hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk és a te akaratodban való egységet szorgalmatosan megtartsuk. Add, hogy mindnyájan egy akolban legyünk az egy Pásztornak gondviselése alatt, és téged minden visszavonás, gyűlölség és egymás rágalmazása nélkül dicsérjünk.
Térítsd meg, Uram, a te elszéledett juhaidat, vedd el a homályt
szívünkrôl, nyisd meg a siketek fülét, világosítsd meg a vakok szemét,és a te igaz hitedre tanítsad meg a tévelygôket. A te szerelmes szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570--1637, Pozsony). Bíboros, esztergomi
érsek. A Jézus Társasága tagja. A magyar katolikus megújulás
vezéralakja. Kitűnô szónok, politikus, író. A magyar prózai nyelv egyik
megteremtôje
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Bibliából124/648,Mt 4
  2016-01-07 19:45:22, csütörtök
 
  Békesség Jézus szabadító erejéből.
Mt 4,12 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. 13 Elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengermenti Kafarnaumban, Zebulon és Naftali határában, 14 hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
15 >Zebulon földje és Naftali földje,
a tengeri út, a Jordánon túl,
a pogányok Galileája;
16 a nép, amely sötétségben ült,
nagy fényt látott,
s akik a halál országában és árnyékában ültek:
fény virradt rájuk< {Iz 8,23; 9,1}.
23 Jézus ezután bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógáikban, hirdette az ország örömhírét, és meggyógyított minden betegséget és minden bajt a nép között. 24 Elterjedt a híre egész Szíriában, és odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, akiket különféle betegségek és kínok gyötörtek, az ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és a bénákat, ő pedig meggyógyította őket. 25 Nagy tömeg követte őt Galileából és a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől26/647
  2016-01-03 17:40:10, vasárnap
 
  Szent Bernát: A Vôlegény érkezése

Megvallom, az Ige meglátogatott, mégpedig nagyon gyakran. Bár
sokszor jött el a lelkembe, sohasem tudtam megállapítani érkezésének pontos pillanatát. Éreztem, hogy itt volt, emlékszem, hogy nálam járt.Néha elôre éreztem érkezését; de jöttét vagy távozását sohasem éreztem. Meg kell vallanom, hogy a mai napig sem tudom, hogyan jön és megy . . .
Honnét tudtam egyáltalán, hogy itt volt? Hatalmas, eleven
jelenléte által. Hogyha belém szállt, fölébresztette alvó lelkemet,
megvilágította, megszelídíttette és fölgyújtotta szívemet . . . Csak
szívem mozdulatáról ismerhettem föl jelenlétét, és csupán bűnös
természetem javulásán és földi hajlamaim erôs fékentartásán mérhettem föl hatalmát. Jósága és barátsága életem javulásában mutatkozott meg, bármilyen csekély legyen is e javulás. Szellemem, belsô lényem átalakulásán és megújulásán ismertem föl kedvességét és szépségét, és csodálkozó bámulattal töltött el mérhetetlen nagysága. Ha el is távozik tôlem,hangom visszahívja. Ha elment, nem szűnök meg ôt szólítani, hogy visszatérése után tudassam vele szívem sürgetô vágyakozását arra, hogy
boldogságban hozzá tartozzam, s hogy részeltessen engem önmagából. Meg kell vallanom, hogy addig, míg vissza nem jön, semmi más nem tud megörvendeztetni, csak Ô, az én egyetlen
barátom.

/ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2015.12 2016. Január 2016.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.