Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 166 
Holnap vasárnap! (évközi 4. vas. C év)
  2016-01-30 19:41:23, szombat
 
  Az én Jézusom a Krisztus, akinek a názáretiek
kérdést szegeztek:
,,De hát nem József fia ez?" (Lk 4, 22)
Mint a próféták végig, a választott nép körében,
- Jézus sem volt kedves saját hazájában.
Bár hallották a názáretiek is, csodáinak hírét,
bámulatba ejtették őket is Jézus tanításának szavai,
de oly könnyen fennakadtak azon,
hogy köztük nőtt fel és az egyszerű ácsnak,
Józsefnek fia. Nem tudták elfogadni,
hogy Jézus, Atyjának rendeléséből
hirdeti Isten országának Örömhírét.

Az evangélium hirdetőjében nekünk is
mindig, - Isten emberét kellene lássuk.
Bizony az Ige, - hozzánk való közeledésekor
próbára tesz minket is, - a mi hitünket is.
Az igét hirdetőben, - tudunk-e
Istenünk hozzánk szóló Üzenetére figyelni?
Mintegy faladatul kapjuk azt,
hogy az üzenetet hozó személyét is fogadjuk el.
,,Mindenki helyeselt neki és csodálkozott
a fönséges szavakon." (Lk 4, 22)
Mégis elűzték őt, sőt szakadékba akarták lökni.
Mert nem az ő szájuk íze szerint beszélt
és mert eleve előítélettel voltak iránta.

Egyházában Jézus tanít továbbra is.
Papjainak és igét hirdetőinek szájával.
S ha nem akarunk a názáretiekhez hasonlókká lenni,
nem szabad választóvízzé tennünk
saját ítéleteinket, ízlésünket,
sem az igehirdető személyét.
Ha helyeslünk valamit az igehirdetésben,
azt ne azért helyeseljük, mert nekünk tetszik.
Mert mi is pont úgy gondoljuk.
Alázattal és feltétlen bizalommal kell fogadjuk,
mint az Isten szavát.
S ha észrevesszük magunkon, hogy valami
nem felel meg elgondolásunknak,
akkor magunkat kell igazítanunk
az elhangzó igéhez.
Valójában a hit nem is hit már,
ha egyéni értelmezésünk,
gyenge emberi elképzeléseink,
vagy az éppen divatos áramlatok szerint
akarjuk eldönteni, mit hiszünk, vagy mit nem.
Nem szabad sem személyét, sem tudományát,
sem előadói képességét, és egyéniségét,
vagy akár erkölcsi nívóját tekintenünk
az isteni Igét hirdetőnek.
Ő számunkra, - Isten hangszórója!

S kik a mai ,,názáretiek?"
Akik nem hallgatnak az Egyházra,
,,vallásosságuk" ellenére.
Hanem elűzik és megölik szívükben
Isten igéjét.
Mi, - ne legyünk ilyenek!
Szép vasárnapot!

Szeretettel : ÁrpádVASÁRNAPI AJÁNDÉKOM:

ÖRÖMZENE, - NEMCSAK A FARSANG ÜRÜGYÉN!Link


Lendületes, sokszínű zene
és zenei emlékeink, - szellemes felidézése.
Érdekes megjelenítése
a zenei világ széles skálájának.
A zeneszerzők harmóniáinak ötvözése,
az ismerős dallamok megjelenítése,
a lüktető ritmusok kavalkádja,
még azokhoz is közel hozza
az ebben a köntösben megjelenő zenét,
akik egyébként a klasszikusokat unalmasnak,
monotonnak, vagy érthetetlennek tartják..
A zenének ritmikai
és csodálatosan ható dallambőségű ötvözése.
A zeneirodalom legszebb pillanatait idéző
és egyébként is oly könnyen ránk ragadó
és megjegyezhető dallamoknak
játékos felvonultatása...
A különböző korokban alkotó szerzők
és a ma hallgató ,,műélvező" lelkét
valósággal eggyé olvasztja
a zenei élvezet boldogságában.
Gyermekien játékos és felnőttesen élvezetes.

(Cs. Á. - J )

 
 
0 komment , kategória:  Csukor Árpád áhítatai  
Pecznyík Pál legújabb versei
  2016-01-30 19:22:24, szombat
 
  Kérő imádság

Istenünk hallgasd meg, ajkunk esdő szavát,
küld le szereteted, forró napsugarát.
Mert már jegesedik, szívünk hideg vére,
vágyódunk Szent Atyánk, szíved melegére.
Szereteted nélkül, didereg a lelkünk,
hálaadó szót sem tud ejteni, nyelvünk.
Lelkileg: hideg van, családban - nemzetben,
már csak alig bízik, ember az emberben.
Sokszor barátban is, ellenséget látunk,
meglátszik a szemén, ha vele szót váltunk.
Mert a szeretetünk önző, és igényes,
ha másoknak több van, irigységre képes.
Bíráskodni ülünk, az ítélőszékbe,
pedig csak Te tudod, másban: mi megy végbe.
Atyánk, azért nyílik ajkunk, hő imára,
mert vágyódunk szíved, forró sugarára.
Forró szereteted, ha átölel minket,
csak az olvasztja fel, fagyos szíveinket.
Fiadban, Jézusban, szíved jött a Földre,
hogy ember, emberrel, sose menjen ölre.
Atyai képedre, formáltál bennünket,
múló testruhába, rejtetted lelkünket.
Tudod: csábításra, fordultunk el Tőled,
pőrén, szégyenkezve, rejtőztünk előled.
De szégyenünk: Fiad, vállalta magára,
mezítelen testét, verték keresztfára!
Hála, Szent Fiadban, Te így szeretsz minket,
szíved szerelmével, töltöd be szívünket.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2016. I. 15.


Isten ajándéka

Itt a vándorúton, semmim nincs nekem,
láthatatlan lelket adtál, Istenem.
Múló testruhába, öltöztetted azt,
abban tölthessek el, sok őszt, sok tavaszt.
Soká fiatalon vígan éltem én,
e viharvert Földnek, véres színterén.
Sok próba fémjelzi, földi életem,
általuk tudhatom, szeretsz Istenem.
Lelki táplálékul adtál, Bibliát,
élet kenyerét és élet italát.
Atyám: Igéd által, beszélgetsz velem,
megszólítsz naponta, kedves gyermekem.
Lelki kezeimmel, foghatom kezed,
amely tűzön, vízen, bizton átvezet!
Létem kicsiny egén, arany napsugár,
a nyugati égen, lenyugvóba már.
Földi pályámat ha, győzve megfutom,
vár rám, csodálatos égi otthonom.
Abba: földi érték, nem jut el soha,
s minden homlok dísze, fénylő korona.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2016. I. 16.


Versbe foglalt élet!

Duna és Tisza között,
róna fénybe öltözött,
hol nincs tenger, sem hegyek,
élt egy szőke kisgyerek.
Ruhája foltos, kopott,
szeretetet nem kapott.
Vásártéri iskola,
hat éven át, járt oda.
Ide - oda vándorolt,
teheneket pásztorolt.
Szülőföldjét szerette,
évekig volt levente.
Isten kézbe vette őt,
az ifjút, bűnt kedvelőt.
Mert szent célja volt vele,
verseket írjon keze.
Évtizedek tűnnek el,
ő versekben énekel.
Tétlenül nem néz Napot,
hint igei versmagot.
Míg vándorolt Földön át,
szőke haja, őszre vált.
Nagy tervei nincsenek,
néktek szolgál, emberek.
Vár rátok a menny hona,
ő is vágyik már oda.
Ott nincs idő, sem halál,
Isten trónja: fényben áll.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2016. I. 20.


Hajótöröttek!

Hajótörött emberekkel
van telve, a földünk,
köztük: mi is azok vagyunk,
időt, vízen töltünk.
Hajótörött ősszülőknek
utódai vagyunk,
élet viharos tengerén
kel, és nyugszik Napunk.
Létünk hatalmas tengerén,
gyakran vihar tombol,
míg evezünk a menny felé,
múló földi honból.
Népek Ura, jól látja ezt,
ha lenéz a mennyből,
félelmet és aggódást lát,
a sok riadt szemből.
Élet - hajónk, elnyeli majd,
a viharos tenger,
túlsó parton, előbb utóbb
kiköt, minden ember!
Hajótöröttek útjai,
ott majd kettéválnak,
üdvözülők, elkárhozók,
Bíró elé állnak!
Akik Jézussal hajóztak,
Vele fognak élni,
Őt tagadó kárhozatban
fogja haját tépni.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2016. I. 18.


Ne féljetek!

Mintha nem ismerne határt,
úgy terjed ma: a félelem,
látható az, riadt szemű
felnőtteken, gyermekeken.
Váratlan és sorozatos
robbantások, mindenfelé,
széjjeltépett emberhullák,
tárulnak a szemek elé!
Életerős fiatalok
beszélgetnek, nevetgélnek,
váratlan robban a gránát,
s a mosolygók, már nem élnek!
Millióknak szívébe vág
a félelem, a döbbenet,
ilyen váratlan eseményt
elkerülni, hogyan lehet?
E sürgető kérdésünkre,
csak Istenünk adhat választ,
ős ellenünk, szolgáiban,
gyilkolási vágyat, támaszt.
Jézus hangja, mint harsona,
hangzik felénk: Ne féljetek!
Még ha nem láttok is engem,
Lelkem ott van tivéletek!
Sátán ordít, mint oroszlán,
a Golgotán: legyőztem őt!
Feltámadva: hófehérben
borultok le, Atyám előtt.

Pecznyík Pál
Celldömölk
2016. I. 15.


Lesz elszámolás!

Ma a szabadosság, virágkorát éli,
habzsolja a mámort, ki Istent nem féli.
Mindent lehet, szabad, nem lesz számonkérés,
szabad a drogozás, zugban: italmérés.
Arat a testi vágy, erkölcs: padlón hever,
kinevetik azt ki, ez ellen szót emel.
Kevesebb házasság, több az együttélés,
ma már divattá lett, mint szabados lépés.
Fiatalok álma, a szabad szerelem,
pornó utáni vágy, parázna szemeken.
Végtelen testi vágy, már nem ismer határt,
aki ezt hajszolja, csak önmagának árt.
Sokan már azt hiszik, nem lesz elszámolás,
és gomba módra nő, a vétek halmozás.
Világszerte gyűlik, lélekrontó vétek,
mert nem mondja senki, vétkezők: jaj, néktek!

Vigyázzatok! Mert lesz végső elszámolás,
a csendes temető, még nem végállomás!
Hallhatatlan lelkünk, örök testet ölt majd,
s a Nagy Bíró előtt, kevély is térdet hajt.
Lelkünk Alkotója, elszámoltat minket,
mivel töltöttük el, földi életünket.
Aki már e földön vágyott, szebb hazába,
kegyelemből léphet, Isten Szent honába.
Aki meg kevélyen, csak önmagának élt,
kárhozat vár arra, mivel Istent se félt.

Pecznyík Pál Celldömölk, 2016. I. 20.


A 96 esztendős Pecznyík Pál evangélikus költő versei, írásai, áhítatai lányának, Jolikának blogján olvashatóak :


LinkPecznyik Pál E-könyve Dezső Ilona szerkesztésében, új honlapon jelent meg.

Az alábbi linken elérhető!Link
 
 
1 komment , kategória:  Pecznyík Pál írásai  
Enigmák - HUN X-akták -
  2016-01-30 19:11:12, szombat
 
  Enigmák : HUN X-akták - 2016.01.30.


LinkENIGMÁK TV:


Link


Száraz György honlapja, a " Boldog napot " :


Link
 
 
0 komment , kategória:  ENIGMA - ENIGMÁK-Ébredések  
Takaró Mihály : Magyar kultúra tegnap, ma, holnap
  2016-01-30 19:07:28, szombat
 
  Takaró Mihály : "Magyar kultúra tegnap, ma, holnap"


Link

EGY CSODÁLATOS ELŐADÁST AJÁNLOK MINDENKI FIGYELMÉBE:
Elhangzott a Helischer József Városi Könyvtárban Esztergomban,
2013. december 2.-án


N1 KÁVÉZÓ - vendég: Takaró Mihály "Nem szabad politikai alapon megítélni az irodalmat!"


Link


Rendkívüli irodalomórát tartott az N1 Kávézóban Takaró Mihály, író, irodalomtörténész. Beszélt a magukat manapság írónak és költőknek aposztrofáló emberekről, és az olvasók hatalmáról is. Tanár úr részletesen mesélt Wass Albert munkásságáról, akinek életét hosszú évek óta kutatja. Sőt arról is, hogy Sztálin hogyan mentette meg a magyar kommunistáktól Herczeg Ferencet.
 
 
0 komment , kategória:  Értékes előadások,filmek  
Világ-Panoráma, az egyetlen hiteles politikai műsor
  2016-01-30 18:58:59, szombat
 
  Világ-Panoráma 2016-01-29


Link


Idén emlékeznek országszerte, emlékeztetik az ország feledékenyebb részét a német kisebbség tömeges kitelepítésére. A német lakosság elűzése már 1945-ben elkezdődött és hivatalosan 1948-ig tartott. Olyan korban éltünk és élünk, amidőn nem hogy a kisgyermeket, de a még világra sem jött csecsemőt is előre vétkesnek, eleve bűnösnek, a bűnösnek kikiáltott néppel együtt felelősnek, örökös bűnhődésre és kártérítésre, bocsánatkérésre ítéltnek mondták ki - rásütve a bélyeget, amit viselhetett földi életében.


Műsorvezető : Szaniszló Ferenc


A Világ-Panoráma eddigi adásainak elérhetősége :


Link


A Világ-Panoráma eddigi adásainak elérhetősége a YouTube-on:


Link
 
 
0 komment , kategória:  Világ - Panoráma  
Mihályfalvi János legújabb videói
  2016-01-30 18:52:37, szombat
 
  EGY IRODALMÁR TRIANONRÓL-HARMADIK RÉSZ-TAKARÓ MIHÁLY-MÉSZÁROS SUNYÓ-MIHI-2016


Link


EGY IRODALMÁR TRIANONRÓL-NEGYEDIK RÉSZ-TAKARÓ MIHÁLY-MÉSZÁROS SUNYÓ-MIHI-2016


Link


Mihi eddig megjelent videói a YouTube-on :


LinkMihi honlapjai változatlanul itt elérhetők:
Azonos tartalommal!

http://www.igazsagok-gazsagok.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.info/

http://magyarigazsag.serverdomain.li/
 
 
0 komment , kategória:  MIHÁLYFALVI JÁNOS, MIHI  
Hihetetlen-ATLANTISZ ÖRÖKSÉGE II. - ŐSKORI ŰRÁLLOMÁSOK
  2016-01-30 18:46:58, szombat
 
  HIHETETLEN - ATLANTISZ ÖRÖKSÉGE II. - ŐSKORI ŰRÁLLOMÁSOK (2016.01.29.)


Link


Nagy kérdés, hogy léteztek-e több ezer évvel ezelőtt fejlett civilizációk a Földön, avagy a hátramaradt történelmi rejtélyek inkább nálunk sokkal fejlettebb földönkívüli lények egykori tevékenységét igazolják? Esetleg a két lehetőség nem zárja ki egymást... Minden esetre akármi legyen az igazság, olyan leletek árulkodnak a "kőkorszaki technológia" zavarba ejtő módon magas szintjéről, amik esetében még az is elképzelhető, hogy titokzatos elődeink akár még repülőgépeket is készíthettek - vagy láthattak!


A Hihetetlen Magazin korábbi adásai az alábbi linken tekinthetők meg :


Link


Szűcs Róbert főszerkesztő lapjának, a " Hihetetlen Magazin " - nak a honlapja :


Link


A lap az újságárusoknál vásárolható meg.
 
 
0 komment , kategória:  Hihetetlen  
A lovasíjász
  2016-01-30 18:41:28, szombat
 
  VIDEÓ : A lovasíjász - bemutató 2016.01.21


LinkA filmet vetítő mozik :


Budapest:

Uránia Nemzeti Filmszínház:

február 1-én 20.00,
február 2-án 11.30 és
február 3-án 16.45.

Cinema City Aréna: január 28-tól minden nap 18:00-tól, napi egy előadás!

MiMozink Lurdy Ház: január 31. - MEGHÍVÓVAL - TELTHÁZ!!!


További helyszínek és időpontok Magyarországon - települések ABC sorrendben:
(hamarosan: azaz elkezdődtek az egyeztetések!)

Balassagyarmat - Madách Mozi: február 11-17.
Berettyóújfalu - Makk Kálmán Mozi: február 11-14.
Békéscsaba - Center Mozi: február 4-10.
Bölcske - Rákóczi Mozi: február 25-28. - közönségtalálkozó egyeztetés alatt!
Budaörs - hamarosan!
Celldömölk - MKKK Art Mozi: február 10. és 16-19. - 10-én közönségtalálkozó!
Debrecen - Apolló Mozi: február 9 és 11-17., 9-én közönségtalálkozó!
Dombóvár: hamarosan!
Dunaújváros - Dózsa Mozicentrum: január 28 - február 3. között továbbra is vetítik!
Eger - Agria Mozi: február 11-24. (két hét!)
Gyöngyös - Cinema Bridge: február 19 és 21.
Győr - Rómer Ház: február 7 és 10., 7-én közönségtalálkozó!
Hévíz: hamarosan!
Hódmezővásárhely - Mozaik Mozi: február 18 és 22.
Jászberény - Lehel Filmszínház: márciusban
Kalocsa: hamarosan!
Kaposvár - Szivárvány Kultúrpalota: hamarosan újra műsoron!
Kecskemét: hamarosan!
Kiskunhalas - Halasi Mozi: február 26, 28., március 1. - közönségtalálkozó egyeztetés alatt!
Kisújszállás - Városi Művelődési Központ: február 10.
Komárom - Jókai Mozi: február 4-10., 7-én közönségtalálkozó!
Makó - Hagymaház: február 21.
Martfű - Cinemartfű: február 6 és 18.
Mezőhegyes: február 21.
Miskolc - Uránia-Béke Art Mozi Miskolc: kérdéses mikor???
Mosonmagyaróvár - Fehér Ló Közösségi Ház: február 14. közönségtalálkozó!
Nagykónyi - Művelődési Ház: február 11., közönségtalálkozó!
Nyergesújfalu - 10'S MOZI: január 29, 30 és február 3.
Nyíregyháza - Krúdy Art Mozi: február 18-24.
Pápa - Petőfi Mozi: február 18 és 22.
Pásztó: hamarosan!
Pécs - Uránia: február 11. és 17.
Sárospatak - Pataki Mozi: hamarosan újra műsoron, közönségtalálkozó egyeztetés alatt!
Siófok - Sió Mozi: február 4-10.
Soltvadkert - Városi Mozi: február 14.
Sopron - Elit Mozi, Huszárik terem: február 4-17. (két hét!)
Szarvas - Cervinus Teátrum: január 28., 29., 31. és február 2.
Szeged - Belvárosi Mozi: február 4-10.
Szeghalom: február 26.
Szentendre - P'Art Mozi: február 5-13., közönségtalálkozó: február 5-én!
Szentgotthárd - Csákányi László Filmszínház: február 20-21., közönségtalálkozóval!
Szentes - Szentesi Mozi: február 18 és 22.
Székesfehérvár - Barátság Mozi: márciusban!
Szigetszentmiklós - Nádasdy Filmszínház: február 8-10.
Szolnok - Tisza Mozi: február 18 és 20-24., 21-én 10 órakor közönségtalálkozó
Szombathely - Agora Svaria Art Mozi: február 24-én közönségtalálkozó!
Tata - Est Mozi: február 26, 27, 28. - 26-án közönségtalálkozóval!
Tatabánya: hamarosan!
Várpalota: hamarosan!
Veszprém - Művelődési Központ (VMK, volt HEMO): KÖZKÍVÁNSÁGRA február 4-én - közönségtalálkozóval - csak aznap!
Zalaegerszeg - Art Mozi: február 4-10.
Zsámbék: hamarosan!


Határon túl - Kárpát-medence
Több irányban folynak az egyeztetések, egyelőre nem tudunk konkrét dátumokat közölni. A lista változhat, bővülhet! Kérjük kövessétek figyelemmel az infókat!

Muravidék (Szlovénia): Lendva - egyeztetés alatt!
Horvátország: Eszék - egyeztetés alatt!
Vajdaság (Szerbia): egyeztetés alatt, konkrétumok februárban várhatóak! Kishegyes, Szabadka, Magyarkanizsa
Erdély, Partium és Székelyföld (Románia): egyeztetés alatt, konkrétumok februárban várhatóak! Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely
Kárpátalja (Ukrajna): Beregszász - egyeztetés alatt!
Felvidék (Szlovákia): tervezett vetítéssorozat, közönségtalálkozókkal egyeztetés alatt, valószínűleg márciusban vagy utána! Dunaszerdahely, Guta, Párkány, Révkomárom, Somorja


Határon túl - (néha) az óperenciás tengeren is túl:

Ausztrália: igény érkezett, egyeztetés alatt! Melbourne
Kanada: igény érkezett, egyeztetés alatt! Vancouver
Nagy-Britannia: igény érkezett, egyeztetés alatt! London
Svájc: érkezett igény, egyeztetés alatt! Zürich
USA: érkezett igény, egyeztetés alatt! Los Angeles, Denver

Továbbá: Brazília, Malajzia, Németország, Olaszország és Törökországból is keresték már a filmet!A FILM HONLAPJA :


Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Újra kezdődik a MÁV ellen indított holokausztper
  2016-01-30 18:35:37, szombat
 
  Elutasította a magyar államnak a felelősségre vonhatóság alóli mentességre vonatkozó érvelését holokauszt-túlélőknek a magyar állammal szembeni keresete kapcsán, és újratárgyalásra visszaküldte az ügyet egy alsóbb szintű bírósághoz egy washingtoni fellebbviteli bíróság pénteken.

A keresetet tizennégy holokauszt-túlélő indította, közülük négyen az Egyesült Államokban élnek. A felperesek kárpótlást követelnek a magyar államtól, a Magyar Államvasutaktól (MÁV) és a Rail Cargo Hungariától (a MÁV Cargo jogutódjától) azon a jogcímen, hogy nem kaptak jóvátételt az alperesektől a vészkorszakban elszenvedett jogtalanságokért.

Az amerikai fővárost is magában foglaló Columbia kerület szövetségi fellebbviteli bírósága pénteken kimondta, a Magyarország és a második világháború győztes hatalmai között 1947-ben aláírt párizsi békeszerződés nem mentesíti a magyar tisztségviselőket a felelősségre vonás alól. Korábban az ügyben eljáró bíróság elutasította a keresetet arra hivatkozva, hogy az ellenkezne a békeszerződés rendelkezéseivel.

A döntésről beszámoló AP amerikai hírügynökség nem tért ki a fellebbezés részleteire. A pénteki ítélet nyomán a keresetet ismét meg kell vizsgálnia egy alsóbb szintű bíróságnak, amelynek azonban továbbra is döntenie kell arról, továbbléphet-e az ügy azelőtt, hogy a felperesek kimerítették volna az összes magyarországi jogorvoslati lehetőségüket. Egy hasonló, az állam és a MÁV elleni perben egy chicagói szövetségi fellebbviteli bíróság tavaly januárban erre az indoklásra hivatkozva hagyta helyben egy alsóbb szintű bíróságnak a kereset elutasítására vonatkozó döntését.

Pénteki ítéletében Sri Srinivasan bíró elutasította Magyarország érveit, miszerint a párizsi békeszerződés jelenti a holokauszt-túlélők számára az egyetlen jogi alapot, hogy a második világháború alatt elkobzott vagyontárgyaikért jóvátételt kaphassanak. Srinivasan a magyar kormány azon állításait is elutasította, miszerint az ügy politikai kérdéseket vet fel, amelyeket nem bíróságon kellene megoldani.

"A magyar kormány által a magyar zsidók ellen a vészkorszakban elkövetett jogsértések kimondhatatlanok és tagadhatatlanok" - írta döntésének indokolásában Srinivasan.

A bíró szerint a szövetségi jogszabályok lehetővé teszik az áldozatoknak, hogy keresetet nyújtsanak be, "beleértve a magyar zsidók elleni népirtás elkövetése során a felperesektől elkobzott vagyontárgyak" ügyét.

1944-ben kevesebb mint két hónap alatt összesen 147 vasúti szerelvényen több mint 430 ezer magyar zsidót deportáltak náci koncentrációs táborokba, a túlnyomó többségüket Auschwitzba.


Link
 
 
0 komment , kategória:  POLITIKA  
Meghívó a Tormay Szalon nyílt napjára Józsefvárosba
  2016-01-30 18:32:48, szombat
 
  A TORMAY CÉCIL KÖR MEGHÍVÓJA :


2016. február 12- én pénteken 15 órától
a Józsefvárosi Galériába
(Budapest, József krt.70.), ahol a

Tormay Szalon nyílt napját tartja meg.

Írónőnk 110 éve költözött józsefvárosi lakásába,a Kőfaragó: vagyis a hajdani
és leendő Tormay Cecil utca 3-ba, ahol 3 évtizeden át alkotta világhírű műveit.

80 éve jelölték először irodalmi Nobel-díjra.
Ezekről és sok másról esik szó.

A Szalon meghívott díszvendégei
Dévai Nagy Kamilla,
Liszt-díjas előadóművész
és további meglepetés-vendégek.

Belépést a tormaykor@gmail.com címen február 10-ig regisztráltaknak
tudunk biztosítani. A Galéria 1000 forintot kér a belépésért a helyszínen,
klubtagságától és a Tormay Cécile Kör fenti címén időben regisztráltaktól
800 forintot.

A Tormay Cécile Kör a műsor végén fogyasztható süteményt vagy- a teremben
kihelyezett, az írónő képével ellátott dobozba - pénzadományt köszönettel fogad,
ui. a rendezvény költségeit maga állja (a belépők csak a terembérletet fedezik).
Információt a www.tormayc.webs.com honlapon és a +3630-513-9299-en kaphat hétköznap 10-17 óráig
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 166 
2015.12 2016. Január 2016.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 166 db bejegyzés
e év: 1855 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 576
  • e Hét: 576
  • e Hónap: 27706
  • e Év: 27706
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.