Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Lelkésztől-45/732
  2016-10-30 11:26:36, vasárnap
 
  Dietrich Bonhoeffer: Az Isten utáni szomj

,,Miként a szarvasgím a hus forrás vízére,a lelkem úgy kívánkozik Rád, Uram, a szomjtól égve...'' (Zsolt 42)
Hallottad-e már hideg ôszi éjjelen a szarvasgím éles hangját? Az
egész erdô beleremeg ebbe a nyögô bôgésbe. Így kiált az emberi lélek itt, így sóhajtozik, nem valami emberi kapcsolat, hanem Isten után. hívô, akitôl Isten eltávolodott, az üdvösség és a kegyelem Istene után kiált. Ismeri ezt az Istent, akihez kiált. Nem keresi az ismeretlen Istent, nincs arra ítélve, hogy folyton keressen és soha ne találjon. Egyszer már megtapasztalta Isten segítségét és közelségét. Saját Istenét szólítgatja. Igazában csak akkor kereshetjük Istent helyesen,ha már kinyilatkoztatta magát nekünk, ha egyszer már megtaláltuk.
Uram Isten, ébreszd fel lelkemben az utánad való nagy vágyat!
Ismersz engem, és én is ismerlek téged. Segíts engem, hogy keresselek és megtaláljalak téged! Ámen.
,,Istenre szomjazik a lelkem,
az élô Isten után vágyom,
mikor lehet már Isten arcát látnom?...'' (Zsolt 42)
Isten szomja... Ismerjük a fizikai szomjúságot, amikor hiányzik
ivóvíz; ismerjük az élet és a boldogság utáni szenvedélyes szomjat. De ismeri-e lelkünk az Isten utáni szomjat? Az az Isten, aki csak eszme vagy eszmény lenne, nem tudná kielégíteni ezt a szomjat. Az élô Istenre, minden igazi élet Istenére és eredetére szomjazik a lélek. Mikor enyhül szomjunk? Mikor szemlélhetjük arcát? Szemlélni Isten arcát: ez minden élet célja -- ez az örök élet. Jézus Krisztusban; a keresztrefeszítettben szemlélhetjük arcát. Ha itt találkoztunk vele, szomjúhozzuk, hogy világosabban lássuk, teljes tisztaságban mindörökre. Jézus mondotta: ,,Ha valaki
szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!'' (Jn 7,37). Uram, arra vágyakozunk, hogy színrôl színre szemléljünk téged. Ámen.

(Szabó Ferenc fordítása)
/Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész + Flossenbürg , 1945/
 
 
0 komment , kategória:  Bonhoeffer,Dietrich  
Bibliából165/731,Lk 6
  2016-10-28 12:42:32, péntek
 
  Békesség,gyógyitó erő áradása Jézus szavai nyomán.
Lk 6,12 Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. 13 Amikor megvirradt, magához hívta tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt. Ezeket elnevezte apostoloknak: 14 Simont, akit Péternek is nevezett, és Andrást, a testvérét, valamint Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, 15 Mátét és Tamást, Jakabot, Alfeus fiát és Simont, akit Zelótának neveznek, 16 Júdást, Jakab fiát, és iskarióti Júdást, aki áruló lett.
17 Majd lement velük és megállt egy sík helyen. Vele volt tanítványainak egy nagy csoportja és hatalmas népsokaság egész Júdeából, Jeruzsálemből, Tírusz és Szidon tengermellékéről, 18 akik eljöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket pedig tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. 19 Az egész tömeg érinteni akarta őt, mert erő áradt ki belőle, és meggyógyította mindnyájukat.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szenttől40/730
  2016-10-23 15:16:55, vasárnap
 
  Elmélkedés
Farizeus és a vámos
,,Szükség mindenkor imádkozni''. -- Ha csökken a hitünk, az imánk is eltűnt! Imádkozik-e, aki nem hisz, vagy alig hisz? Hogy tehát imádkozni tudjunk, higgyünk, s hogy a hitünk ne fogyjon, imádkozzunk!
-- De hit is, ima is nem a kevélyé, csak az alázatosnak kegyelme!
,,Hálát adok Istenem, hogy nem vagyok oly gonosz, mint a többi!'' --szól a kevély imája! Én ,,igaz'', a többi ,,bűnözô''! És még az ott talált szegény vámos is csak nagyobb gôgre alkalom! ,,Nem bűnös, mint ez a vámos!'' ,,Böjtölök... tizedet adok...'' Kutasd a szavaiból, mit is kér Istentôl, nem találsz semmit! Fölméne ,,imádkozni'', s nem is Istent kéri, csak magát dicséri... Sôt aljasabbul: aki ott igazán imádkozik, azt ócsárolja! A vámos pedig távol áll vala alázatában...de közel jut Istenhez. Szíve tudata távol tartja, áhítata odavonzza.,,Távol áll'' -- de Isten közel lép és odafigyel. Magasztos az Úr, és az alacsonyt mégis meglátja! A magasakat pedig, mint ezt a farizeust is: ,,messzirôl lenézi''. Nézi, de nem néz át rajta, észreveszi! De halld még tovább a vámos alázatát: nem elég, hogy hátra húzódik, ,,még szemeit sem meri égre emelni''. Hogy az Úr letekintsen rá, ô nem mer föltekinteni! Nem mer, nyomja lelkiösmerete, szívetudata, csak reménye, ami emeli. Halld még: verdesi mellét! Büntetésképp magát üti,az Úr azért a bűnvallót kíméli. ,,Uram, légy irgalmas hozzám,nyomorult bűnöshöz!'' Lám így szól imája! Ne csodáld, hogy az Úr ott
bűnét megbocsátotta, hol a bűnös magát vádolta [ignoscit... agnoscit].
Lássák most, hallják ama gonosz hangoskodók, azok az erényeikben pöffeszkedôk! Akik mondják: ,,Isten emberré alkotott, én meg igazzá magamat alkotom.'' [Pelagiánusok, az eredeti bűnnek és kegyelem szükségének tagadói.] Óh te elvetemült, te farizeusnál rosszabb! Mert az gôgösködött, de mégis hálát adott Istennek! Hálát, hogy különb a többinél, és hálája dacára, mint gôgöst, fölfuvalkodottat feddi ôt az
Úr! Hálát ad, de mintha már többre nem szorulna. Tehát igaz vagy,
tehát mitse kérsz, már ,,elteltél'' jósággal, neked már nem ,,bűnre
kísértô az evilági élet'' (Jób 7,1). Teli vagy, bôvelkedel, nem kell
mondanod: ,,Bocsásd meg a mi vétkeinket...'' De mit mondjunk arról,aki istentelenül a kegyelmet támadja, ha még az is feddést kap, ki gôggel ugyan, a kegyelemért hálás? (Sz Ágoston: 115. beszéd)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából164/729,Lk 12
  2016-10-21 18:52:28, péntek
 
  Békesség az idők jelei megismeréséből.
Lk 12,54 Ezután a tömeghez is szólt: >Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: `Jön az eső', és úgy is lesz; 55 amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: `Forróság lesz', és meglesz. 56 Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? 57 Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazságos?
A kiengesztelődésről58 Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíróhoz hurcoljon, s a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig tömlöcbe vessen. 59 Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért is meg nem fizeted.<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-44/728
  2016-10-16 11:27:20, vasárnap
 
  Békesség Isten szeretetét befogadó,odaadó imából.
Hogy tudunk-e imádkozni, attól függ, hogy milyennek látjuk
Istenünket és milyenek vagyunk mi magunk. Oly Istenhez, aki csak
mozdulatlan, mozdíthatlan oka a történéseknek, nincs miért imádkozni.
Távoli, rejtett Istenhez is csak úgy lehet, ha valahogy tudom,
megsejtem, hogy ô a közeli, a jelenvaló Isten is. Nem akadály az
imában az, hogy Isten végtelen nagy, s az ember hozzá képest
homokszem; mert az Úr istenségében nagy: a legkisebbig elér, sôt
betölti. És minden teremtett lény Általa és Ôfeléje naggyá lesz.
Tudnunk kell: szegények és gyatrák vagyunk, és mégis, a földi
létben egyetlenek, akik Istent el tudjuk érni, valamiképp megsejteni.(Az ember ,,capax Dei'' -- mondá egy régi hittudós: ,,képes Istent befogadni''.) Képes vagyok rá, hogy Isten hatalmát és szeretetét hívjam, érte kiáltsak... Nem rendelkezhetünk Istennel, de mikor átengedjük Neki magunkat, mindent kérhetünk Tôle...

/Szent István Magyar Plébániától 1996.USA/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Bibliából163/727,Lk 12
  2016-10-14 12:22:15, péntek
 
  Békesség Isten gondviselésébe vetett hitből.
Lk 12,1 Amikor olyan nagy tömeg gyűlt össze körülötte, hogy csaknem legázolták egymást, először csak a tanítványaihoz kezdett beszélni: >Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. 2 Semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne jutna, és nincs olyan titok, ami ki ne tudódna. 3 Ezért amit sötétben mondtatok, fényes nappal halljátok majd vissza, és amit a belső szobában fülbe súgtatok, a háztetőkről fogják hirdetni.
Ne féljetek!4 Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de semmi többet nem tehetnek. 5 Megmondom én nektek, kitől féljetek: Féljetek attól, akinek, miután megölt, hatalma van a kárhozatra vetni. Igen, mondom nektek: tőle féljetek. 6 Öt verebet ugye két fillérért adnak? Isten mégsem feledkezik meg egyről sem közülük. 7 Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: sokkal értékesebbek vagytok ti akárhány verébnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Írótól-13/726
  2016-10-09 19:04:08, vasárnap
 
  Novalis: Mind hűtlenek lehetnek

Mind hűtlenek lehetnek,
de híved leszek én:
a hála mégse veszhet
ki így a föld színén.
Kínban értem halódtál,
s értem haltál te meg,
ezért neked adom már
örökre szívemet.

Halálodért magamban
gyakorta könnyezek;
s népedben hány olyan van,
ki holtig elfeled!
Csak mert értünk hevültél,
vállaltál ily igát,
és lám, mégis letűntél,
s nem gondol senki rád.

Ragaszkodó szerelmed
mindenkit átölel,
s még ha mindenki elvet,
akkor is hű leszel;
s hűséggel gyôzni fogsz, ha
eljön majd, végnapunk,
és gyermekként zokogva
térdedhez simulunk.

Megízleltem szerelmed;
ó, többet el se hagyj!
Kötözzön szent kötelmed,
mindig velem maradj;
és véreim is egyszer
majd rád pillantanak,
s hódolva, szeretettel
szívedre omlanak.

(Rónay György fordítása)
/Novalis/Friedrich Leopold von Hardenberg/író,költő +1801 Weissenfels/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából162/725,Lk 11
  2016-10-06 16:50:54, csütörtök
 
  Békesség a bizalomteljes imából.
Lk 11,5 Azután így szólt hozzájuk: >Ha közületek valamelyiknek barátja van, és az odamegy hozzá éjfélkor, s azt mondja neki: `Barátom! Adj nekem kölcsön három kenyeret, 6 mert egy barátom érkezett az útról hozzánk, és nincs mit adnom neki'; 7 a másik viszont belülről ezt feleli: `Ne zavarj, az ajtó már be van zárva, gyermekeim is ágyban vannak velem együtt, nem kelhetek föl, hogy adjak neked!' 8 Mondom nektek: ha nem is kelne föl, hogy adjon neki azért, mert a barátja, mégis, alkalmatlankodása miatt fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.
9 Ezért mondom nektek: Kérjetek, és adni fognak nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. 10 Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. 11 Melyik az az apa közületek, aki, ha a fia halat kér, hal helyett kígyót ad neki? 12 Vagy ha tojást kér, talán skorpiót nyújt neki? 13 Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a Szentlelket mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle!<
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-38/724
  2016-10-02 13:56:26, vasárnap
 
  A hit ereje Istentôl
Isten maga biztat minket maga dicséretire, de ehhez hit kell, meg igyekezet.
Uram, te nagy és minden dicséretre igen méltó vagy; erôs
hatalmadnak, bölcs mivoltodnak sem vége, sem határa. S íme, teremtett világod aprósága: ember akar dicsérni téged. Nyakán a halál igája,lelkében bűne tüskéje s az a bizonyosság, hogy a kevélyeknek ellent állsz, s mégis ez a porszem kezed alkotása között: az ember dicsérni akar téged.
A te indításod az bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyughatatlan a szívünk míg csak el nem pihen benned. -- Szívem észrevett önmaga fölött, értelmem fölött valami örökké változatlan világosságot. -- Nem úgy borult értelmem fölé, mint olaj a vízre, vagy ég a földre, -- hanem sokkal magasabbról, -- hisz ô az én teremtôm; -- s én sokkal mélyebben álltam, hisz teremtménye vagyok! Akik az igazságot megismerték,ismerik ezt; s akik ezt ismerik, megismerték az örökkévalóságot. A szeretet is ismerôs vele.
Óh örök Igazság! Óh igaz Szeretet! Óh kívánatos örökkévalóság!
Istenem vagy; -- hozzád száll sóhajtásom éjjel-nappal. Mikor elôször megláttalak, felkaroltál, hogy megértsem, mennyire
valóság az, amit megláttam, s mennyire méltatlan vagyok én arra, hogy rádtekintsek. De azért, mintha hallottalak volna a magasból: Én a felnôttek eledele vagyok! Növekedjél s részed lesz bennem. Nem te változtatsz át engem magaddá, mint valami testi eledelt, hanem én változtatlak át téged magammá! -- Azt is megértettem, hogy ,,a gonoszságért dorgálod az embert, és elepeszted lelkét, mint a pókot.'' S mikor tépelôdtem,hogy talán nem is létezik az Igazság, mert sem a véges, sem a végtelen térségekben nincs kiterjedése, -- messzirôl kiáltottad felém: ,,Én vagyok, aki vagyok!''
Meghallottam, de úgy, hogy a szívemmel hallottam meg, s többé nyoma sem volt bennem a kétkedésnek; sôt könnyebben kétségbevontam volna saját eleven létezésemet, mint az Igazságét, aki mellett az egész teremtett világ tanúskodik. [Késôbbi tanítása jelentkezik Ágostonnak:,,Ha valami egyáltalán létezik, elsôsorban és gyökeresen Isten létezik.''] (Sz Ágoston: Vallomások, 1:1)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2016.09 2016. Október 2016.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 17
  • e Hét: 233
  • e Hónap: 425
  • e Év: 425
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.