Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 299 
Szász Károly: Az év végén.
  2016-12-31 19:30:27, szombat
 
  Szász Károly:

Az év végén.


Sötét az éj, künn síró szél üvölt;
Mely haldoklónak véghörgése az?
Halottlepellel várja már a föld,
S sűrűbbre szőni, egyre még havaz.
Ah, nagy halott, egy év rogy össze itt;
A szél olyan rejtelmesen zokog . . .
- Felejtsük el ez év küzdelmeit,
ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

A régi átok, bősz sárkány gyanánt
Végső csatáját vívta ellenünk,
Tüzes nyelvét ölté sziszegve ránk,
Lebírtuk végre, a varázs letűnt.
De áthatott szívünknek szívéig
A küzdelem - s soká sajogni fog.
- Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Mint féltérdére rogyott dalia,
Vérvesztve lankad, győze bár, a hon.
Megél talán, nem kell meghalnia,
Lélekzetet vesz, végre szabadon!
Kérjük, talán az Isten megsegít,
Önerejében bízni is van ok.
- Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Ah, milyen év volt. Mennyit nem igért!
Nagy diadalt, a nagy küzdés után! .
Reményünk föllegvára égig ért
S a színes zászló ott lengett fokán.
Ah, a reménység álompénzeit
Beváltani - még az idő konok!
- Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Ah, milyen év volt! Ránk is kedvesem!
Hogy elsodort boldog fészkünkből is!
Hol lágy pelyhen pihentünk csendesen,
És rózsáink közt nem fakadt tövis.
A küzdelem most nyílt tengerre vitt,
Sajkánkat ostromolják vad habok.
- Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Hová az Isten akaratja visz,
Ott jó, a szív nyugalmat ott talál,
Boldog ki engedelmes s benne hisz,
Habár a félvilággal harczban áll.
E bizalom oly édesen hevít,
Szívemben a reménység fönlobog.
- Felejtsük el ez év küzdelmeit,
Ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Talán az új, új éltet is hozand,
Nyugalmat végre a hazára, ránk . . .
Imádkozzunk. Éjfélt az óra kong;
Elhallgatott ég és föld egyaránt.
Buzgó imámra áment mond a hit,
Szívem nyugodtan, édesen dobog.
- Felejtsük el ez év küzdelmeit,
ölelj meg, édes, s legyünk boldogok!

Vasárnapi Ujság 1867.
 
 
0 komment , kategória:  Szász Károly  
Erdélyi Zoltán: Évfordulón
  2016-12-31 11:00:34, szombat
 
  Erdélyi Zoltán:

Évfordulón


Éj van... a tegnap eltemetve :
Most verte ép' az éjfelet.
Tik-tak !... tik-tak !... egy napnak vége
S az óra nem törődve véle,
Már új reggel felé siet.

Mohón röpíti fürge szárnya,
El sem siratva a halott,
S már új hozsannával köszönti
- Mely fénysugarával elönti -
Az újra fölkelő napot.

Bánt e közönynek léhasága.
Mely tékozol csak s nem szerez !
. . . Egymás nyomába hágva, törve
Hány élet vész el ily közönybe !
Ember ! nézd : önnönképed ez !

Születni, halni egy-közös sors,
Izzó nap, s hulló hópehely
Egykép kihül, egykép elolvad,
Tegnappá tesz sok má-t a holnap,
Üt órád, fáradj, vagy heverj !

S araszszal mérjed bár a létet,
S legyen a mérték bár merész -
Kezdet, s a vég magukba zárnak :
A ki született - elmúlásnak
Gomolygó árny-ködébe vész !

.. A mint az óra lapján körbe'
Tizenkettőig nől a szám, -
Ép így lesz ifjúvá a gyermek,
S az ifjak férfivá úgy lesznek
Delelő éltük hő nyarán.

S ha dél múlt... lassan elközelget
A félhomály, az alkonyat.
Fáradt vagy .. jó éjt mondasz végre,
Az élet-nap pihenni tér le,
Megkezded hosszú álmodat!

De a mindenség arczulatja
Elmúlásoddal mit se veszt;
A míg te pályád így bevégzed,
Legott utódot küld a végzet:
Helyetted - más új létbe kezd.

... Az élet szörnyű óra-lapján
A mutató ily körbe fut:
Születünk fényre, napsugárra,
S elér mindenkit sorsa átka !
Fényből, sugárból - éjbe jut!

Vasárnapi Ujság 1906.
 
 
0 komment , kategória:  Erdélyi Zoltán  
Schwalm Rózsa: Szilveszter
  2016-12-31 10:58:36, szombat
 
  Schwalm Rózsa:

Szilveszter


Szilveszter este van ismét,
Szomorúan búcsúzik az óév.
Az éj sötétjében, ködbe burkolózva,
Visszatekint még távozóban.

Halvány ködfátyolos fénnyel,
Kíséri útján a holdsugár,
Végül eltűnik a múlt tengerében.
Az óra éppen éjfélre jár.

Máris itt az újesztendő,
Belép az idő rejtett kapuján.
Tűzijáték fényében úsznak a felhők,
Zúgva robbannak a petárdák.

Mámoros örömünneppel,
Köszönti az újévet az ember,
Titkon reméli, hogy rejtett tarsolyában,
Sok-sok öröm és boldogság van
 
 
0 komment , kategória:  Schvalm Rózsa  
Czelder Márton: Év utolsó estéjén.
  2016-12-31 10:51:12, szombat
 
  Czelder Márton:

Év utolsó estéjén.


Itt állok az ó és az új év mezsgyéjén,
Amott a múltba, itt a jövőbe nézvén
S el-elgondolkozom,
Szenvedő lelkemnek
Fájó érzelmivel,
Most ezen majd azon.

Át futja emlékem a már már múlt évet
Miként a regélő egy tündéri képet,
S oly jó a lelkemnek
Ábrándjai után,
Fájdalmát örömét
Kipihenni ennek.

Látom a haldokló év letűnt perczeit
Melly örömben fénylett avagy keservre hítt,
Sírtam és örültem;
Néha magasztos kép
Néha a búbánat
Lebegvén körültem.

Néha boldog valék, - kedves volt az élet,
Néha azt is mondtam, hogy minek is élek.
Ezen a világon?
Ha csak bánat és kín
Sujtolja és nyomja
Szegény ifjúságom.

E bucsuzó év is milly sok reményt hozott,
És a mint elhozta tőle ugy megfosztott,
Szépecskén elvette;
Én azért azt mondom
Dicsértessék az ur
Szent neve érette.

Röpül az idő és végtelenségébe?
Csak egy szempillantás a halandó élte.
Az is csak búbánat;
Sokszor az örömnek
Csillagzatából is
Förgeteg, vész támad.

Mennyi sok örömet vigaszt és bánatot,
Viszesz sírodba te még élő s már halott
Búcsúzó esztendő;
Vajjon az uj évvel
Derül-e reánk egy
Jobb és szebb jövendő?

Higyjük, mert éltünkhöz van szőve a remény
Pedig pedig füstbe ez és mennyiszer mén;
Épen hogy a lélek
Megfogván szálait
Ábrándozási közt
Perczig mulat vélek.

Hát ha még rosszabb lesz rosszabb a jövendő,
Mellyet hoz magával az elérkezendő
Új év? de nem lehet,
Jobb sors vár arra ki
Zúgolódás nélkül
Hitt, remélt, szenvedett.

Minden örömivel és szenvedésivel
A múlt ó esztendőt hagyjuk, feledjük el,
Nyugodjék ki megholt;
Én csak azt óhajtom
Adjon Isten jobbat,
Mint a millyen ő volt!

Vasárnapi Ujság 1856.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Csabai Andrea: csak egyszerűen
  2016-12-31 10:44:04, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Csabai Andrea  
Hory Farkas: Az év utolsó napján.
  2016-12-31 10:44:00, szombat
 
  Hory Farkas:

Az év utolsó napján.


No hát nincs egy ital borunk
Hogy egy örömpohárt igyunk?
Hisz közülünk mindenki nyert
Félmilliót, s nehány ezert,
Igaz nem pengő érczeket,
Hanem megannyi perczeket,
Mik e negyedfélszáz napon
Miként eme bor a csapon
Lefolytanak szép csendesen,
Hol vígan hol keservesen
S hogy így, hogy úgy ez év lejárt
Fenékkel égre e pohárt.

Ne ejtsen rajtunk az sebet
Szegény év hogy hanyatt esett,
Hiszen a mennyi jót adott
Annyi rosszat bizony hagyott,
Ne verjük falba hát agyunk,
Ha véle ma kvittek vagyunk,
Nálánál hajh! keservesebb
Vesztéseken sajog a seb,
Sok nincs ki volt, s az emberek
Szeméből értük könny pereg.
Nyugalmiért, ki sírba szállt,
Fenékkel égre e pohárt.

Nyugosznak ők, nyugodjanak.
A míg csak elkopik a nap
S föl hold, s ezer bolygó napok
És meg rozsdázott csillagok
Tömegéből az Istenek
Egy jobb világot öntenek.
Nyugosznak ők, de ám nekünk
Ezer bajjal kell küzdenünk,
A mig gyalult forgács felett
Száz évig se ugrunk felet,
Értünk, kiket száz vész talált
Fenékkel égre e pohárt.

No, még van egy pohár borunk
És ezt baráti táborunk,
Ürítsd ki egy kisasszonyért,
Pedig ha volna sincs kiért,
Ez a szerencse asszonya:
Ma édes, holnap mostoha.
Kisasszony a ki gyöngye van
Édes kegyed be csintalan,
Álljon felénk már arczczal is
Tekintsen a magyarra is,
S ha hogy velünk karöltve jár
Fenékkel égre e pohár!

Vasárnapi Ujság 1856.
 
 
0 komment , kategória:  Belső kör  
Fischer Mária: Lassan vége az évnek
  2016-12-31 10:43:08, szombat
 
  Fischer Mária:

Lassan vége az évnek


Lassan vége az évnek. - Holdkóros idők
jönnek, idétlen idők - így mondják a tudós
emberek. És kilyukasztják a falat, kilesik,
merre vagyunk, mit eszünk, mennyit eszünk, mit iszunk.
Majd kimutat, bemutat mindent egy nyavalyás
szerkezet, átpörög egy gömbön, egy álmon; elég,
átalakul, hamuvá lesz. Nem kérdezek én
itt semmit, szavamat rejtem nyelvem alá.
Megdermednek a megfázott gondolatok,
megdermednek az átfestett képek az agy
kérges boltozatán. Védtelenebb a világ
általam is, keserűbb tőlem a mandulamag.
Lassan vége az évnek. Nagy szélviharon
kecmereg át a jövőnk: rút, aprócska bohóc.
 
 
0 komment , kategória:  Fischer Mária  
Bartók Lajos: Szilveszter apó
  2016-12-31 10:26:00, szombat
 
  Bartók Lajos:

Szilveszter apó


Nincs élet a földön, égen ifjúi hév.
Itt már az utolsó nap !... Meghal az év!
Baktat, batyu vállán, görcsös boton ökle,
S ősz, hosszú szakállát beesve a hó,
Bundája pereme közül ki köhögve,
Szilveszter apó.

Kísérteti fényű a téli mező,
Ott surran, a légben rémledező ! . .
Apjokhoz az anyjok oda lippen, a torbul
Tartván haza: >Szent egek! itt a zsidó,
Áhásver!...< >Ugyan már! Csak egyet fordul
Szilveszter apó!<

Csápolja gebéit késett fuvaros :
Szilveszter a kasba ne ugrana most!
Butyrával igyekszik fedélnek alája
S körmébe fúj egy más vékony utazó ;
Hátul köti farkát, ha útba találja
Szilveszter apó!

A föld körül egyet fordul az öreg.
Kop, kop! Kinek ablakait veri meg ?
>Sebten, gyerekek! Csizmácska, czipőcske
Ajtó elibe ! A mi szép, a mi jó,
Beggelre hogy azzal színig tele töltse
Szilveszter apó!<

Bomm !... éjfelet a torony-óra ütött.
Hanyatt dül a bakter, mert tornya fölött
Kürtjébe a mint fúj, órjási kisértet
Lebben föl, azonnal szétfoszladozó...
S ím, egy csecsemőbe botlik, - a mivé lett
Szilveszter apó!

Meghalt az öreg, meg a hajdani név,
Ám újra, reménytelin él az új év.
Csak nőjj, te mosolygó gyermek, gyarapodván,
És most a ki új vagy, légy majd te is ó,
S ifjodva köszöntsünk, élted sora fogytán,
Szilveszter apó!


Vasárnapi Ujság 1888.
 
 
0 komment , kategória:  Bartók Lajos  
Varga Patrícia: Utolsó nap
  2016-12-31 10:23:56, szombat
 
  Varga Patrícia:

Utolsó nap


Utolsó napja köszöntött ránk
az évnek, valami véget ért
Lezárult egy korszak életünkben.


Múlttá vált események emlékképei
felderengenek előttünk
Voltak örömök s fájdalmas csaták
Melyeket magába foglal életünk.Ismét eltelt egy év, ránk
köszönt egy másik
Vajon milyen lesz az új év
Lesz-e reményünk , célunk
és lesznek-e álmaink?Mert álmok nélkül üressé
válik életünk, nincsenek remények
s a lélek is csak vegetál
Álmok nélkül monoton, szürke
hétköznapok várnak ránk,
s ehhez már a vágy sem asszisztál.

A hit s a szeretet a két legfontosabb
dolog, ha hiszünk önmagunkban
Nincsenek legyőzhetetlen akadályok.
A szeretet, a szeretet az élet
kulcsa, a szeretet az egyetlen
mely minden szívnek a titka.
A szeretet, mely elfogad, befogad
melegséget áraszt, a szeretet
hatalom ,ajándék mely
Mindörökké Téged választ.
 
 
0 komment , kategória:  Varga Patrícia  
Csabai Andrea: sajátos megközelítéssel
  2016-12-31 09:11:19, szombat
 
  Csabai Andrea:

sajátos megközelítéssel


Hontalan szavak
végtelen térben
Csatolt FÁJ(da)Lom töredÉK
Isten szemében
*
már nem tudok életül
töredékes összefüggések
arcvonalaiban
csontra vetkőzik az idő
reggeli félregombolások
áttűnéseiben
elnémított kő zokog
a felismerés
összetört pillanatában
hozzád indulok
*
többszólamú csengettyűszó
szabadnapos akkordjai
Agárdi fénycseppeket szórnak
a Tó tükrén tükröződik
a tiszta lelkű táj
*
abszurd utazásaim
labirintusában
sajátos megközelítéssel
rád találtam
szerelmed iránytűje
hazavezetett
 
 
0 komment , kategória:  Csabai Andrea  
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 299 
2016.11 2016. December 2017.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 299 db bejegyzés
e év: 3476 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 342
  • e Hét: 1102
  • e Hónap: 14698
  • e Év: 14698
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.