Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Szenttől-29/663
  2016-02-28 11:24:26, vasárnap
 
  Békesség a belső jóban gyarapodásból.
Tanítván a jó és rossz fáról az Úr Jézus lehetetlennek mondja, hogy
rossz fa jó gyümölcsöt teremjen. Változzék meg belül az ember, hogy tettei változhassanak! Nem terem jó gyümölcs, hanem csak a jó fán.Szíved változtasd, s tetteid megmásulnak! Irtsd ki bűnös vágyaid,ültess helyébe szeretetet! Mert ahogy minden rossznak gyökere a vágyakozás (1Tim 6,9): úgy minden jóé a szeretet. Miért töprengnek magukban a népek, vagy miért vitáznak, hogy mi az a jó? Óh ha tudnád,mi a Jó! Amire vágyódol, nem valami jó, amire nem vágyol, az a jó. Ha testi egészséget kívánsz, akkor jó az; de ne véljed nagyon jónak azt,ami a gonosznak is megvan. Arany-ezüstre vágyol, nos, ezt is jónak mondom, de csak ha jóra fordítod. Ha pedig nem, -- rosszá válik. Épp ezért arany és ezüst a gonoszaknak rossz, a jóknak jó. Nem mivel a kincs teszi ôket jókká, hanem már jókként találja ôket. S mivel jó gazdát talál, jó használatra térül. Tiszteletre vágyol, s jó is ez; de csak úgy, ha jól élsz vele. Mily sokaknak szolgált vesztükre a tisztelet! Mily soknak volt e tisztelet jótettek támasza!
Az ember mindent megszerezni vágyik, kivéve önmagát. Mind e javak tehát kétélűek. Magára vesse hát ki-ki a szemét, magában tanulja,vitassa, kutassa -- magát lelje föl. Ölje ki, ami benne szemet bánt;kívánja és ültesse, ápolja, ami tetszik. Mert ha üresnek találja magát a jobb javaktól, miért lesz mohó külsô, kisebb javakra? Ugyan mit használ a teli kincsesláda, üres lélekkel? Javakat kívánsz, s javulni nem kívánsz? Nem látod, hogy pirulni kéne javaidon, ha házad teli velük, csak te vagy benne üres és rossz? Mid legyen rossz, mit akarnál rossznak? Mondd csak! Éppenséggel semmit! Rossznak sem feleségedet,sem fiadat, lányodat, sem szolgádat, szolgálódat, sem lakódat, sem
köntösödet, még csizmádat sem szeretnéd -- s mégis oly életre, a
rosszra vágyol! Könyörgök: becsüld többre életedet a csizmádnál! Mind,amit körül szemed lát, finom, szép, neked tetszô: csak te maradj silány és undok? Ha felelhetnének javaid, melyek dugig töltik a házad,amik birtokára vágytál, vesztüktôl fáztál, ugye kiáltanának rád:
,,Ahogy követeled, hogy mi jók legyünk, úgy mi is elvárjuk, hogy jó
gazdánk legyen!'' Néma szóval is fölszólalnak ellened a te Gazdádhoz:,,Íme ennyi jót adtál ennek, és ômaga: gonosz. Mit ér neki, amit birtokol, mikor az nem övé, akitôl mindezt bírja?''
Az az igazi jó, amit el nem veszíthetsz, ha nem akarod elveszteni.Elveszhet aranyad, bele nem egyeztél. Elmehet házad, becsületed, testi egészséged is -- de azt a jót, amivel te vagy igazán jó, akaratod ellenére se meg nem kapod, se el nem veszted. Milyen ez a jó? -- azt kérdem. -- A zsoltár int: ,,Emberfiak, meddig lesztek még kôszívuek?Miért szerettek hiábavalóságot, hajszoltok hazugságot (olyat ami bármikor cserbehagy)? Tudjátok meg, hogy az Úr csodálatosan vezérli Szentjét!'' (Zsolt 4,3-4) Már meg is jött a Szent: Krisztus. Már megdicsôült, föltámadt, égbe szállott, már világszerte hirdetik nevét.,,Hát ti meddig maradtok kôszívűek?'' Három évig még várt a gazda, a terméketlen fa termést hoz-e. Mi marad hátra három év múlva más, mint
a fejsze? ,,Miért hajszoltok hazugságot?'' Még egyre csak hiú,
haszontalan, egyre pompázó és tünékeny dolgokat; pedig Krisztus már megdicsôült -- s ti a semmit keresitek?! Így kiált az Igazság, és mégis vágyatok csak Hiúság? ,,Meddig maradtok kôszívűek?'' (Sz
Ágoston: 72. beszéd)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából131/662,Mt 21
  2016-02-26 20:54:58, péntek
 
  Békesség a jó lelki termés átadásából.
Mt 21,33 Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda: szőlőt ültetett, kerítést készített köréje, prést ásott benne és tornyot épített {Iz 5,1-2}. Aztán kiadta azt bérlőknek, és idegen földre utazott. 34 Amikor elközelgett a szüret ideje, elküldte szolgáit a bérlőkhöz, hogy szedjék be a termését. 35 A bérlők azonban megragadták a szolgáit; az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. 36 Ekkor ismét küldött más szolgákat, az előzőknél többet, de azok éppúgy tettek velük is. 37 Végül elküldte hozzájuk a fiát, mondván: `A fiamat majd tiszteletben tartják.' 38 De a bérlők, mihelyt meglátták a fiút, azt mondták egymás között: `Itt az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét.' 39 Megragadták őt, kidobták a szőlőn kívülre és megölték. 40 Amikor tehát eljön a szőlő ura, mit fog tenni ezekkel a bérlőkkel?< 41 Azt felelték neki: >A gonoszokat kegyetlenül el fogja pusztítani, a szőlőt pedig más bérlőknek adja, akik megadják neki a termést a maga idejében.< 42 Jézus ekkor azt mondta nekik: >Sohasem olvastátok az Írásokban:
`A kő, amelyet az építők elvetettek,szegletkővé lett;
az Úr tette azzá,és ez csodálatos a mi szemünkben'? {Zsolt 118,22-23}43 Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és olyan népnek adják, amely meghozza annak gyümölcseit.
45 Példabeszédeit hallva a főpapok és a farizeusok megértették, hogy róluk beszél. 46 Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, mert az emberek prófétának tartották őt.

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szenttől36/661
  2016-02-21 11:38:01, vasárnap
 
  Csak Krisztus keresztjében dicsekszem!
,,Tudtam-e nálatok más valamit, mint csak Jézus Krisztust, mégpedig a Megfeszítettet?'' De ha csak ez egyet tudta Pál, nincs, amit ne tudott volna. Nagy dolog tudni-ismerni a Megfeszített Krisztust; de a gyermeki szemek elé úgy tette ezt a kincset: szinte beburkolva.
,,Krisztust, a Megfeszítettet'' -- mondja. Mily nagyság rejlik belül e
kincsben! Más helyütt mintha féltene némelyeket, hogy Krisztustól
elcsábítják bölcseletek és hiú öncsalások, azért a tudás kincseit és
Isten bölcsességét ígérte Krisztusban. ,,Ne csábítson el senki titeket e világ elemei szerint, melyek nem Krisztus szerint valók.'' (Kol 2,8)-- Meg ne csaljon a ,,bölcsek'' neve. Ehhez a rejtett kincshez gyűljetek, hogy ez göngyölôdjék ki nektek, -- könyörögjetek! Ostoba bölcse e világnak, amit te keresel, az semmi! Amit nem keresel,minden! Mit használ, mikor égetô szomj gyötör, és a forrást taposva tovább mégy? Megveted az alázatot, mert nem érted a fönséget. ,,Mert ha értették volna, a dicsôség Urát soha meg nem feszítik!'' (1Kor 2,8)Nem tudtam mást, csak a megfeszített Krisztust, az Ô alázatát, melyet gúnyolnak a gôgösek, hogy beteljék rajtuk: ,,Megfeddéd a kevélyeket,átkozottak azért, kik elhajlanak parancsaidtól'' (118. zs.). Mi más a parancsa, mint hogy higgyünk Ôbenne és szeressük egymást -- Ôbenne!
Kiben higgyünk? A Megfeszítettben! Amit nem akar meghallani a gôg,hallja meg az igaz bölcsesség! -- Az a gôgös kihúzott nyakkal, dagadó torokkal, hangos nyelvvel, fölfújt orcákkal [Ágoston: pofákkal!]neveti Krisztust, a Megfeszítettet... Mi pedig, amennyire tudjuk, ne azt keressük, ami szívünkbe földagadhat, hanem ahová, s ahogyan szívünknek szabad fölkapaszkodnia. Mert megérdemli majd, hogy az Uralkodóval megdicsôüljön, ki megtanul a Megfeszítettel dicsekedni. --Mert sokan tudták, hová törekedjenek, de nem azt, mi úton! Szerették a magashon fényét, de nem akarták tudni az alázat ösvényét. Tudván pedig az Apostol, meggondolva és átelmélkedve, nemcsak a ,,hovát'', de a
,,hogyant'' is, így szól: ,,Távol légyen nekem másban dicsekednem,
mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.'' Mondhatta volna: a mi Urunk bölcsességében, igazat mondva! Mondhatta volna: fönségében, igaz szóval! Mondhatta volna: hatalmában -- és igazat mond. De ô mondta: a keresztjében! Ahol e világ bölcselôje szégyellte, az Apostol a kincset ott lelte! Nem vetette meg a szegényes burkolatot, megtalálta a drága tartalmat. -- Magasra törtek a tanítványok is, kiktôl Ô kérdezte: ,,Ki tudjátok inni a kelyhet, melyet Én fogok inni?'' A fölmagasztalt Krisztus kell néktek: menjetek vissza a Fölfeszítetthöz! Az ô trónjain
akartok uralkodni, fényleni? Elôbb tanuljátok ezt mondani: Távol
légyen másban dicsekednem, csak az Úr keresztjében! Ez a keresztény tan, az alázat parancsa és ajánlása. -- Amiben támad a gôgös, abban dicsekszik a hűséges. Ezt a hôsi jelet kaptad homlokodra, tisztelve hordd, s ne ijedezz, ha idegen nyelv megcsaholja! (Sz Ágoston: 160.beszéd)

/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából130/660,Mt 7
  2016-02-18 19:26:40, csütörtök
 
  Békesség Istentől kapott jótéteményekből.
Mt 7,7 Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. 8 Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. 9 Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tőle, követ ad neki? 10 Vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki? 11 Ha tehát ti, akik gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog a ti Atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt?
12 Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik. Mert ez a törvény és a próféták.

Elmélkedés részlet a 460.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-28/659
  2016-02-14 11:14:54, vasárnap
 
  Békesség a jóban való állhatatosságból.
Kísértéseket ne kívánj, mert ez vakmerôség volna; azonban mindig
készen légy és várd, mígnem elérkeznek és gyôzd le, mikor
megtámadnak... A kísértésben nem annyira cselekszünk, mint szenvedünk,és ha abban nem gyönyörködünk, abból bűn vagy vétség nem ragadhat ránk. Bűnné csak akkor válik bennünk, ha okai mi vagyunk. Mindig becstelen és undok a rút dolognak helyt adni akár a szándékban, akár a szívben: a becstelenség pedig annyira a szív és szándék ráállásában,egyetértésében áll, hogy e nélkül a test ,,egyetértése'' bűn nem lehet.
Mint ahogy a szüzek addig férjet nem kapnak, ameddig mondják: nem akarok férjhez menni: -- úgy az ostrom és háborgatás alatt szenvedô lélek sem vall kárt mindaddig, amíg mondja: Nem akarok egyetérteni,ellenkezem!
Jóllehet a kemény és erôszakos kísértéseknek legyôzhetetlen és
tántoríthatalan szívvel szükség ellenállni, és a rajtuk nyert gyôzelem fölötte hasznos, de talán mégis hasznosabb és nyereségesebb a kicsinyeknek ellenszegülni, mert valamint a nagyok minôségben fölülhaladják a kicsinyeket, úgy ezek számban és mennyiségben annyira gyôznek, hogy a rajtuk nyert gyôzelem majdnem egyenlô a legnagyobbal.

/Szalézi Szent Ferenc püspök /+1622 Lyon/
 
 
0 komment , kategória:  Szalézi Szent Ferenc  
Bibliából129/658,Lk 9
  2016-02-11 11:18:53, csütörtök
 
  Békesség Jézus megmentő erejéből.
Lk 9,22 >Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell, hogy vessék a vének, a papi fejedelmek és az írástudók, meg kell, hogy öljék, és harmadnapra föl kell támadnia.<
23 Azután mindenkihez szólt: >Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. 24 Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt. 25 Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy magára nézve kárt vall?


 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-42/657
  2016-02-07 11:31:28, vasárnap
 
  Békesség Krisztussal együtt munkálkodásból.
Az isteni trón szolgálatára rendelt, megszentelt ember az elsô próbán elbukott, s az eredeti bűnnel az egész emberiséget magával rántotta a bajba, szenvedésbe.Istenhez akartunk hasonlóvá lenni, s a föld és a bűn foglyává lettünk.
Akkor te, a Végtelen, leszálltál hozzánk, elrontott világunkba, hogy bűnös mivoltunkból megváltsál, és magadhoz emelj minket.
Irántunk való szeretetbôl jöttél hozzánk, megtévedt emberekhez
megbocsátó irgalmaddal, amely a megfeszített Jézus Krisztus arcából sugárzik felénk.
A z elesett embernek az egyetlen lehetôség a végtelen Isten elôtt:
Krisztus által a kegyelemben részesülni, Krisztussal együtt keresztre szegeztetni, Krisztusban föltámadni, és így az istenhasonlóságig fölemelkedni.
Krisztus így hív: aki velem együtt akar haladni, viselje a fájdalmat
is velem, hogy miután együtt voltunk a harcban, szenvedésben és
vezeklésben, legyünk együtt a dicsôségben is. Meghívsz és fölemelsz a veled való közösségbe. Részesítesz
világmegváltó és világot alakító küldetésedben. Szeretettel hívsz meg a közös munkára és küzdelemre. Mint föltámadt és gyôzô velünk maradsz. A te dicsôséged legyen jutalmunk!
Készen állok a hű szolgálatra! Szólj, Uram, hallja a te szolgád!
Boldogság és megtiszteltetés számomra, ha veled élhetek, harcolhatok,halhatok és gyôzhetek!

/Thomas Merton trappista szerzetes /+1968. Bangkok /
 
 
0 komment , kategória:  Merton,Thomas  
Bibliából128/656,Mk 6
  2016-02-04 11:34:14, csütörtök
 
  Békesség Jézus szava szerinti tevékenységből.
Mk 6,7 Aztán magához hívta a tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével elküldeni. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett. 8 Meghagyta nekik, hogy az útra vándorboton kívül semmit ne vigyenek; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben. 9 Sarut kössenek, de ne öltözzenek két köntösbe. 10 Azt mondta nekik: >Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem mentek onnan. 11 Ha pedig valahol nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek ki, rázzátok le lábatokról a port is, bizonyságul ellenük.< 12 Azok elmentek, és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot. 13 Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és azok meggyógyultak.

Elmélkedés részlet a 450.bejegyzésnél.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2016.01 2016. Február 2016.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.