Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 76 
Üdvözlégy, áldott légy
  2016-05-31 13:04:55, kedd
 
 

LinkÜdvözlégy, örökké áldott légy

Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség! Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben. Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e megváltó áldozatban. Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen ezért adtad magadat lelkünk eledeléül a szentáldozásban.
Engedd, Urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Ámen.

régi szöveggel:

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség! Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene.
Kit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádlak az Oltáriszentségben. Én is méltatlan teremtményed leborulva imádom szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei Fölség lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben.
Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Ámen.


Üdvözlégy, áldott légy

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, vízcsepp a tengerben, porszem a földön: amennyi virág van tavasszal, gyümölcs nyáron, levél ősszel, hópehely télen: amennyi teremtett lény van az égben és a földön, mert minden dicsé­retre legméltóbb vagy, Isten báránya, aki itt a kenyér színe alatt való­sággal jelen vagy.

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi dicsérettel, amennyit cselekedetekben tanúsítani, szájjal kimondani, gondolattal felfogni és szívvel érezni, az angyalok és emberek szellemi erejével elgondolni és elérni lehet, mert örök dicséretre vagy méltó, Úristenünk, aki lelkünket szent testeddel és véreddel táplálod.

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi dicsérettel, amennyit az imádandó Szentháromság mindenhatóságával művel, tudásában megismer, jóságában óhajt, mert határtalanul dicsé­retre vagy méltó, Jézusunk, élő Isten Fia, aki az Oltáriszentségben nemcsak emberségedet, hanem istenségedet is nyújtod a lelkeknek, akik téged tiszta szívvel magukhoz fogadnak. Ámen.

(Nagy Szt. Getrúd, Praeorator, 52.)

Link
 
 
0 komment , kategória:  I - IMÁK  
Elegendő bátorság és szeretet az igazság kimondásához
  2016-05-31 11:26:23, kedd
 
 
Link
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: FOHÁSZ (A Kisherceg)

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódóráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
 
 
0 komment , kategória:  Kisherceg  
Építsünk hidakat!
  2016-05-30 21:10:04, hétfő
 
  A párbeszéd készségesség, képesség a hallgatásra, az, amikor a másik helyébe képzelem magam, amikor hidakat építek.


https://www.instagram.com/franciscus
Scholas Occurrentes
Link
 
 
0 komment , kategória:  - Ferenc pápa  
Egy lépést tovább, az ismeretlenbe
  2016-05-30 20:11:31, hétfő
 
 
Megdöbbentő Isten leleményessége! Úrnapján (ismét) rádöbbenünk, hogy Istennek nincs szüksége hatalmas eszközökre, hogy közeledjen az emberekhez. Isten az egyszerűség kedvelője. Hétköznapi dolgokat használ fel. Jézus a kenyér és a bor színében hódítja meg a szíveket, mert kapcsolatot teremt általa: összekapcsol embert Istennel, embert az emberrel, embert a világgal. Felfedezhetjük Isten asztalánál, hogy részesei vagyunk nemcsak a földi, hanem a mennyei közösségnek is. Az isteni kenyér és a bor tehát áldást közvetít. Az eucharisztia közelség, irgalom, élet.

Megdöbbentő Isten szerénysége! Az evangéliumi öt kenyér és két hal elég Jézusnak a nagyszerű csodához, hogy több ezer embert megvendégeljen. Jézus elfogadja azt a keveset, amit bizalommal elé hoznak. Ennyi elég neki az embertől. Elég tehát az a kevés jó, amit felfedezünk magunkban és felajánljuk Istennek. A csodát aztán maga Isten teszi odaadásunk, bizalmunk által. Megerősít a földi zarándokúton való haladásban: jó úton, jó irányban, jó társsal vándorolsz. Az eucharisztikus csoda is értünk van, hogy éljünk. Ha tehát igazán élni akarunk, Jézushoz kell mennünk, neki mindent átadni és tőle mindent elfogadni.

Megdöbbentő Isten nagyvonalúsága! A tanítványok aggodnak a hatalmas tömegért. Elküldenék őket. Jézus viszont nem akarja, hogy valaki is csalódottan távozzon tőle. Még ha jó szándék vezeti is a tanítványokat, az emberi gondolat nem mindig Isten útja. Csak az a jó megoldás, ami segít Jézus mellett megmaradni és őt követni. Nem könnyű azonban az isteni logika, mert Isten válasza mindig kihívás. Jézus ugyanis a hit válaszát kéri: egy lépést tovább, az ismeretlenbe. Így valósul meg a csoda. Jézus értünk és gyakran általunk tesz csodát. Így osztja meg velünk a jóság örömét. Ez az öröm pedig állandó kegyelem forrása lehet az emlékezés által. Szent Pál erre emlékezteti a korintusiakat, miközben maga is emlékezik. Mire is? Arra, hogy az Egyház nap mint nap a Jézussal való bensőséges szeretetközösségből él. Ez a mindennapi Eucharisztia titka! Itt és most adja nekünk Jézus önmagát, testét és vérét, teljes önmagát, maradék nélkül. Semmit sem tart meg önmagának, hogy mi se rejtsünk el előle semmit. Hiszen csak amit átadunk Istennek, az tud megváltozni, és amit elfogadunk tőle, az tud áldássá lenni életünkben.

Bejczi Tibor OP (Bécs, Sopron)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Áldozat-imádság az ÉGBEN EGY SZÓ
  2016-05-29 17:32:24, vasárnap
 
  Egy alkalommal, panaszkodtam Erzsébet néninek: - A böjtöléssel semmi gondom, de a napi rózsafüzér elimádkozása olykor nehézségekbe ütközik. Ő, meglepő tömörséggel válaszolt, mely számomra felért egy lelkigyakorlattal.

- Tudod titkár testvér, egyfelől minden istenes lelkülettel végzett munka - áldozat vagy böjt -, egyben imádság, és minden imára szakított idő, egyben áldozat is! Ennek ellenére a vállalt, vagy megfogadott szóbeli imádságot el kell végeznünk, hiszen ne feledd - legyintett felém - , egyenlőre még a Küzdő Egyház tagja vagyunk! Másfelől; el kell mondanom neked titkár-testvér, hogy az Úr engem is hasonlóképpen oktatott: Leányom, az égben más a szótár! Az áldozat-imádság az ÉGBEN EGY SZÓ! Ne akard ezt te különválasztani!Link
 
 
0 komment , kategória:  Szeretetláng  
Aquinói Szent Tamás az Oltáriszentségről
  2016-05-29 10:23:26, vasárnap
 
 
Link
Aquinói Szent Tamás az Oltáriszentségről

Aquinói Szent Tamás műveiből

(Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. 1-4)

Ó, drága, csodálatos vendégség!

Isten egyszülött Fia az ő saját istenségének részeseivé akart tenni minket. Ezért fölvette természetünket, emberré lett, hogy az emberek az isteni természet részeseivé legyenek.

Ezenfelül pedig amit természetünkből fölvett, azt egészen odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. A kereszt oltárán ugyanis feláldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért; vérét ontotta megváltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének megalapítására, hogy kiszabadítson a gyászos szolgaságból, és lemossa minden bűnünket.

Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének emléke velünk maradjon, testét eledelül és vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt.

Ó, drága, csodálatos, üdvösségszerző és minden gyönyörűséggel teljes vendégség! Lehet-e valami is ennél drágább vendégség? Itt nem borjak és bakok húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a valóságos Istent kapjuk eledelül. Van-e ennél a szentségnél csodálatosabb dolog?

Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen eltörli bűneinket, növeli erényeinket, és szívünket teljesen eltölti mennyei adományaival.

Az Egyház áldozatként ajánlja fel élőkért és holtakért, hogy mindenki javára legyen, hiszen Krisztus mindnyájunk üdvösségére alapította.

Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. Annak a kitüntető jóságos szeretetnek az emlékét ünnepeljük e szentségben, amelyről Krisztus a kínszenvedésével tett bizonyságot.

Hogy e mérhetetlen szeretetével hívei szívét minél jobban betöltse, az utolsó vacsorán - amikor tanítványaival együtt ünnepelte a Húsvétot, és már az Atyához készült távozni a világból - megalapította az Oltáriszentséget. Így lett az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak.
 
 
0 komment , kategória:  Sz - Aquinói Szent Tamás  
Százszorosan vár ránk – a csendben
  2016-05-29 10:16:13, vasárnap
 
  Ahol ránk Jézus vár
Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások és szenvedések,
hol csend, csend, csend...
Kívül?
Vagy bent:
Valami mindig vár.

S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben, és feladatokban,
ott szenvedésben és kísértésben,
hogy felemeljen, őrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tűzön és akadályon,
új erőt adjon új kegyelemben.

Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk - a csendben!

/Turmezei Erzsébet/
 
 
0 komment , kategória:  - Túrmezei Erzsébet  
Vegyétek és egyétek!
  2016-05-28 17:05:48, szombat
 
 
LinkVegyétek és egyétek!

Az Egyház két misztériumot tár elénk egymás után. A Szentháromságot és az Oltáriszentséget. Szemlélni szeretnénk a misztériumot! Jézus jelenlétét látom benne. Jelen van a templomban, jelen van a szentségben, jelen van bennem, amikor a szentáldozásban magamhoz veszem Őt!

A kenyérszaporítás csodájánál a tanítványok meglepődhettek, amikor Jézus azt mondta: ,,Ti adjatok nekik enni!" Ma nekünk szól a jézusi felszólítás! Mit tudok adni a másik embernek? Persze, kenyeremből, de sokkal inkább magamból. Időmből, energiámból, képességeimből.

Jézus az utolsó vacsorán mondott szavait minden Szentmisében ismételjük: 'vegyétek és egyétek ... igyátok! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!' Jézusnak ez a hívása azt jelenti, hogy jelen akar lenni közöttünk. Nekünk pedig el kell vinnünk Őt, hogy jelen legyen a világban! Jézus szavára életünkkel válaszolunk. Megtöröm életemet, és szétosztom azoknak, akik éheznek és szomjaznak, akik a kegyelemre éheznek és szomjaznak.

Ahhoz, hogy ünnepelni tudjuk az Eucharisztiát, meg kell élnünk, hogy az Eucharisztia nem ott kezdődik, amikor belépek a templom kapuján. Ott azt ünneplejük, amit egész héten megéltünk. Visszük mindazt, amik vagyunk, mindazt, amink van, megtörjük, mondván: vegyétek és egyétek.
Amikor a pap a kenyeret és a bort, emberi munkánk gyümölcsét, az oltárra teszi, vele mindaz oda kerül, amit életükkel a hívek odavisznek a templomba. Megtört és megosztott életünk Krisztust viszi el a világba.

Fontos tudatosítanom magamban, hogy az áldozás pillanataiban magam is tabernákulummá válok, Krisztus bennem van. Őt viszem magammal, őt viszem a világba. Így kapom vissza azt, amit az oltárra tettem.


Mindez nem csupán egy visszaemlékezés egy kétezer évvel ezelőtti eseményre. Krisztus ma is él, ma is jelen van közöttünk, ma is munkálkodik Lelke által. Az Oltáriszentségben jelen van közöttünk, táplál és erősít bennünket. Éljünk bátran kegyelmi erejével!

Link

 
 
1 komment , kategória:  Α - Ω Eucharisztia  
Az evangélium fénye az EGYETLEN fény a világban
  2016-05-27 23:10:00, péntek
 
  Isten szemszögéből nézve az emberek két csoportra oszthatók: akik a sötétségben vannak, és akik a világosságban (János 3,19; Róma 1,21).

A világosságban azok vannak, akik befogadták Jézust a szívükbe. Mindenki más, aki még Krisztuson kívül van, a sötétségben van.

Az evangélium fénye nem csak egy ERŐSEBB fény, hanem az EGYETLEN fény a világban.

Az erkölcsös élet és a kegyes cselekedetek nem hozzák el a hajnalhasadást. Az csak akkor jön el, ha Isten Napja támad fel a szívünkben! A fény és a sötétség nem keveredik egymással.

,,Mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?" - teszi fel a kérdést a Biblia.

Ha szellemi dolgokról van szó, a különbségek egyértelműek és világosak: vagy elveszettek vagyunk, vagy megtaláltattunk; vagy Krisztusban vagyunk, vagy Krisztuson kívül; vagy üdvözültünk, vagy elveszettek vagyunk; vagy Istennek élünk, vagy Isten számára halottak vagyunk; vagy megbocsáttattak a bűneink, vagy még bennük élünk. Istennél a kontúrok nem maszatolódnak el, nála nincsenek félig-meddig megváltott, félig-meddig élő, félig-meddig megtalált, félig-meddig Krisztusban élő, vagy félig-meddig megbocsátott emberek. Kövessük hát teljes szívvel Jézust, aki a ,,világ világossága", és akkor mi is a világosságban leszünk! Legyetek áldottak! REINHARD BONNKE
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Amikor Jézushoz sietünk
  2016-05-27 09:04:58, péntek
 
  Link
"odafutott hozzá valaki, térdre esett előtte és megkérdezte:
"Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" / Mk 10,17-27/

Csodálatosan szép ez a kezdés...

Mert minden igazán jó és üdvös életünkben ott kezdődik,
- amikor Jézushoz sietünk és Hozzá futunk kérdéseikkel,
- amikor oda térdelünk eléje és figyelmünk feléje fordul,
- amikor üdvözítő szándékát kutatjuk, kérdezzük
- amikor azt fürkésszük, amit és ahogyan Ő adni akar nekünk...
"Akkor Jézus rátekintett, megkedvelte őt"
- Igen ez az a magatartás, amit Jézus kedvel...
....
"Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" /vö. Mk 10,17-27/
Mi, akik hajlamosak vagyunk, hogy folyton saját vágyainkkal, kívánságaikkal ostromoljuk az eget, vajon mikor kérdeztünk utoljára ezt Istentől?

Virth József
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 76 
2016.04 2016. Május 2016.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 76 db bejegyzés
e év: 711 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 1499
  • e Hónap: 3794
  • e Év: 8260
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.