Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
Az oroszok bevonulnak Berlinbe...
  2016-05-31 12:47:03, kedd
 
  1813.01.01. A lipcsei csatában a szövetséges haderő megsemmisíti Napóleon seregeit.
1813.01.04. A francia csapatok elhagyják Königsberget. A bevonuló oroszokat felszabadítókként üdvözlik.
1813.01.13. Orosz-osztrák fegyverszünet megkötése.
1813.01.19. III. Frigyes Vilmos a francia megszállás alatt álló Berlinben kénytelen semmisnek nyilvánítani a tauroggeni porosz-orosz konvenciót.
1813.01.30. Osztrák-orosz semlegességi szerződés aláírása.
1813.02.08. Az orosz-porosz csapatok Pillaunál megadásra kényszerítik a francia megszállókat. Az orosz seregek bevonulnak Varsóba, ahonnan a nagyhercegség kormánya Krakkóba kerül.
1813.02.27. Létrejön a Schanhorst és Kutazov tábornokok által megkötött porosz-orosz kalisz/kalischi véd- és dacszövetség Franciaország ellen: a felek a különbékét elutasítva Napóleon teljes legyőzéséig és Európa felszabadításáig kívánnak harcolni, és céljuk többek között az 1806-os porosz határok helyreállítása - amivel a lengyelek előtt felrémlik az újabb felosztás veszélye. Mindkét fél deklarálja, hogy a szövetségbe be kívánja vonni Ausztriát, Angliát és Svédországot.
1813.03.02. Az orosz csapatok átkelnek az Oderán.
1813.03.11. Az oroszok bevonulnak Berlinbe.
1813.03.16. Poroszország hadat üzen a franciáknak.
1813.03.17. III. Frigyes Vilmos porosz király - deklarálva a Rajnai Szerződés feloszlását - népfelkelést hirdet a franciák ellen.
1813.03.19. Orosz-porosz breslaui szövetségi szerződés. Minden német uralkodót felhívnak a csatlakozásra.
1813.03.20. Kelet-Poroszországban felfüggesztik a kontinentális zárlatot.
1813.03.23. Svédország - miután szövetségi egyezményt kötött Angliával (amelyben Norvégiát neki igérik) - hadat üzen Franciaországnak.
1813.04.07. Orosz-porosz katonai konvenció Kalischban.
1813.04.11. Az orosz győzelem után a mérleg nyelvének szerepét játszó Ausztria felmondja a francia szövetséget, és fegyveres semlegességet deklarál.
1813.04.15. Napóleon hadat indít a formálódó hatodik koalíció erői ellen.
1813.04.22. Porosz-svéd szövetségi szerződés, amely többek között porosz részről is megerősíti Norvégia Svédországnak juttatását.
1813.04.24. A Kutuzov vezette szövetséges főerő bevonul Drezdába.
1813.05.02. Napóleon újjászervezett seregének győzelme Gross-Görschennél (Lützen).
1813.05.13. Az oroszok elfoglalják Krakkót. A nagyhercegség kormánya az osztrák Teschenbe menekül.
1813.05.20 - 05.21. Napóleon győzelme a szövetségesek fölött a lauschitzi Bautzennél, amivel átmenetileg helyreáll a katonai egyensúly.
1813.05.27. Az I. Sándor, III. Frigyes Vilmos, II. Ferenc császár és Metternich közötti reichenbachi konvenció értelmében a Varsói Nagyhercegséget fel kell oszlatni.
1813.06.04. Ausztria közvetítésével Poischwitzben ideiglenes tűzszünetet/fegyverszünetet köt a szemben álló francia és porosz fél. Napóleon javaslatára rövid pillanatra körvonalazódik egy prágai békekonferencia lehetősége. Mindkét fél Ausztriát próbálja szövetségesül megnyerni.
1813.06.14. Anglia a reichenbachi porosz-angol segítségnyújtási szerződésben csatlakozik a szövetségesekhez. A konvenció értelmében pénzügyileg támogatja a porosz hadsereg felfegyverzését.
1813.06.14. Anglia, Oroszország és Poroszország szövetséget köt Reichenbachban (Szászország) I. Napóleon ellen. Még e hónapban csatlakozik ehhez Ausztria.
1813.06.15. Az előző napi porosz-brit szerződéshez hasonlóan Anglia a reichenbachi orosz-angol szerződéssel pénzügyileg támogatja az orosz haderőt.
1813.06.26. Metternich sikertelen megegyezési kisérlete Napóleonnal Drezdában.
1813.06.27. Ausztria az osztrák-orosz-porosz szerződés megkötésével csatlakozik a reichenbachi konvencióhoz.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Magyar temetkezések...
  2016-05-30 16:22:45, hétfő
 
  "Amikor már elmondták az altaji kazakok, hogy élnek közöttük mazsar családok, miképpen lehetett bizonyítani, hogy ez az állítás valóban igaz?

- Elvittek hozzájuk. Kiderült, hogy az altaji mazsarok másképp néznek ki, mint a többi hegyi kazakok. Vörös, szőke, sötétbarna haj, esetenként ovális arc, európai jellegű szemforma, sok esetben kék szem az antropológiai jellemzőik. Megismertem a mazsar temetőt, az egyetlen olyan bayan-ölgiji temetőt, amelyben fából készült, kopjafás, kopjás sírok voltak: Az altaji mazsarokat, akikkel módom volt találkozni, megkérdeztem, mit tudnak a származásukról. Azt mesélték, hogy valamikor régen, egy nagy vesztett csata után visszatértek Ázsiába, és csatlakoztak a kereit törzsszövetséghez. Kevesen maradtak, ,,elvesztették arcukat", megváltoztatták a nevüket. Egyébként ők soha nem nevezték magukat magyarnak (mazsarnak), csak a többiek hívták őket így. Megjegyzem, a kazakok idegeneket nem szívesen avatnak titkaikba, de ha rá lehet venni őket, hogy beszéljenek eredetükről, feltétlenül az igazat mondják. A történeti hagyományok igen hosszú időn keresztül, évszázadokon át fennmaradnak nomád környezetben.

Mongol-altaji kutatásainak eredményei vezették Kazahsztánba, az ottani keleti magyarokhoz

- Az egyik ölgiyi származású almatii kazak tudós, Babakumar Khinajat történész, jó barátom. Ő volt, aki elintézte, hogy az almatii Akadémiai Keletkutató Intézet meghívjon kazak földre. Történetesen az általam jól ismert korábbi mongóliai magyar nagykövet, Jaczkovits Miklós, 2001-ben Magyarország nagykövete lett a Kazak Köztársaságban. Ő volt kazak útjaim fő támogatója.

Kazahsztánban hogyan lehetett bizonyítani a magyar törzsek jelenlétét?

- Kazak barátaim korábban már több ízben felhívták a figyelmemet arra, hogy országukban élnek magukat magyarnak nevező törzsek. 2002-ben, első kazakhsztáni utamon Tóth Tibor antropológus 1965-ös, az argün törzsszövetségben élő magyarokhoz vezető útját követtem, a Torgaj-kapu széles síkságaira és mocsaraiba. Tóth Tibor figyelmét annakidején Szejitbek Nurhánov kazak nyelvész hívta fel a torgaji argün-magyarokra. Első és egyetlen hozzájuk vezető útján Nurhánov volt a kísérője. Tóth Tibor felfedezését, mely szerint törzsüket magyarnak nevező kazakokkal találkozott a Torgaj-kapuban, magyar és szovjet tudományos körökben ismerték, de a felfedezés politikai és tudománypolitikai okokból kifolyólag nem kapott szélesebb körű publicitást. Pedig középkori krónikák, pusztai legendák, nemzetségi, törzsi leszármazási táblázatok és a magyar temetők sírkövei egyaránt bizonyítják a kazakhsztáni magyarok létének tényét.

Ön mit talált a Torgaj-kapu pusztáin, mocsaraiban?

- Az első utam az un. Szarükopa tavak vidéke központjában, Szagában a magyar temetőbe vezetett volna. Először azonban találni kellett helyszínen egy tekintélyes magyar törzsbélit, aki temetőlátogatásomhoz hozzájárult és elkísért oda. Megdöbbenve láttam, hogy a sírkövekre a név elé cirill betűkkel ki van írva: ,,Argün-magyar törzs, Aitkul nemzetség". Először nehezen nyíltak meg az emberek, de később füzetekben kézzel vezetett családfákhoz, un. sezserékhez is hozzájutottam. Tudnivaló, hogy a családfák vezetése a kazakoknál olyan népszokás, mely a szovjet időben tiltva volt. Pedig van egy kazak mondás, amely szerint ,,aki nem ismeri hét férfi felmenőjét, az tudatlan". Még ma is minden kazak férfi pontosan tudja, melyik törzsszövetséghez, melyik törzshöz, melyik nemzetséghez tartozik. Így az argün-magyarok is ismerik származásukat. A sezserék érdekessége az, hogy évszázadokra visszamenőleg követni lehet rajtuk, hogy egy bizonyos törzs, vagy nemzetség mikor csatlakozott valamely kazak törzsszövetséghez. A mai Kazak Köztársaság és Üzbekisztán történelmi elődjeinek számító kazak és üzbég kánságokat 92 törzs alapította a XV-XVI. században. Ezek egyike a középkori krónikák feljegyzései szerint a magyar törzs volt."
[G-Portál]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
A dicsőséges Tanácsköztársaság...
  2016-05-29 14:43:02, vasárnap
 
  "Visszatérés a középkorba a proletárdiktatúra nevében
A szétesett Károlyi-adminisztrációt 1919. március 21-én közjogilag illegitim módon váltó Tanácsköztársaság még aznap megalakult, Kun Béla elnöklete alatt álló tanácskormányának első intézkedései közé tartozott a ,,proletárdiktatúra" hatalmát biztosító új, a Monarchia liberális jogelveit teljes egészében sutba dobó és az elemi jogelveket is figyelmen kívül hagyó, kifejezetten terrorisztikus jellegű büntetőpolitika bevezetése.
Rónai Zoltán igazságügyi népbiztos már március 22-én rendeletileg felfüggesztette a ,,burzsoá" ügyészségek és törvényszékek működését. A tanácskormány március 26-án megalkotott 4. számú rendeletével felszámolta a hagyományos garanciális elveken, a nyomozati, a vád és az ítélkezési funkciót szervezetileg elkülönítő, a végrehajtó hatalomtól független igazságszolgáltatási rendszert, amelynek helyébe az úgynevezett forradalmi törvényszékeket állította. Ezek működése szinte még a feudális, középkori igazságszolgáltatáshoz képest is visszalépésnek minősült.
Nem volt tételes, egységes büntetőjogi joganyag - a forradalmi törvényszékek minden olyan ügyben eljártak, amelyet a Forradalmi Kormányzótanács rendeletileg a hatáskörükbe utalt. A halálbüntetés az ,,osztályharc" mindennapi eszközévé lett. Az ,,igazságszolgáltatás" ad hoc jellegű, elrettentő megtorlássá vált az ,,osztályellenséggel" és mindenki mással szemben, akit az új rezsim urai veszélyesnek tartottak a tanácsrendszerre.
Az egész rendszer abszurditását a hivatkozott 4. számú rendelet 4. §-a szemlélteti a legjobban: "A forradalmi törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben sem alakszerű nyomozó eljárásnak, sem vádiratbenyújtásnak nincs helye. Az egész eljárás elejétől végig az együttülő forradalmi törvényszék előtt, és ha csak lehet, félbeszakítás nélkül folyik le. A terheltet elfogása után azonnal a forradalmi törvényszék elé kell állítani."
Szamuely szerint ,,a vér megtisztít"
Több mint egy évszázados szünet után ismét bevezették a halálos ítéletek nyilvános végrehajtását. A ,,proletárdiktatúra" túlkapásainak vezéralakja Szamuely Tibor népbiztos volt, aki a volt haditengerész Cserny József parancsnoksága alatt álló Vörös Őrség martalócaival járta az országot, és ,,ítélkezett". A szervezet tagjait a szovjet bolsevikokat utánzó fekete bőrruhás viseletükről csak Lenin-fiúkként emlegették. A dunapataji ,,kuláklázadás" megtorlásaként Kalocsán, a Fő utcát szegélyező fákra akasztották a találomra kiválasztott módos gazdákat, a jegyzőt és néhány egyéb ,,burzsoá elemet", köztük diákokat is.
Szolnokon Szamuely például azért ítélte halálra és akaszttatta fel nyilvánosan a 16 éves Mellinger Edét, mert a fiú ártatlan édesapjának kivégzése miatt azt kiáltotta Szamuelynek: ,,Maga nem bíró, hanem vadállat!" A proletárdiktatúra büntetőpolitikájának lényegét Szamuely április 20-án Győrben elmondott beszéde jellemezte a legjobban: ,,A vértől nem kell félni. A vér - acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát!" A Tanácsköztársaság rémuralma 133 nap elteltével összeomlott, de rövid működése előrevetítette, milyen is az, ha az állami önkény korlátlanul érvényesítheti a büntetőhatalmát."
[A kötél árnyékában]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
„népek csatája”
  2016-05-28 15:08:31, szombat
 
  1812.02.21 Állandó magyar színház alakul a (budai Rondellában) Budán.
1812.02.09. Megnyílik a Pesti Német Színház.
1812.02.24. Francia-porosz katonai szerződés, amelynek értelmében Poroszország 20 ezer katonával vesz részt az oroszországi hadjáratban.
1812.03.14. Francia-osztrák katonai szerződés, amelynek értelmében Ausztria 30 ezer fős sereggel vesz részt az oroszországi hadjáratban.
1812.03.14. I. Ferenc és I. Napóleon császár megbízottai Párizsban katonai együttműködési megállapodást kötnek.
1812.04.08. Titkos orosz-svéd szövetségi szerződés Pétervárott, amelyben kölcsönösen szavatolják egymás birtokait: Finnország orosz kézen marad, Svédország megkapja Norvégiát (és semlegességet vállal).
1812.05.26. Az adó megajánlása után az országgyűlést berekesztik.
1812.05.28. Miután az orosz-francia feszültség növekedése miatt Oroszország feladta igényét Havasalföldre, majd Moldva egészére is, az orosz-török háborút lezáró bukaresti béke értelmében Oroszország megszerzi a török vazallus Moldvai fejedelemségtől ill. közvetlenül a Portától Besszarábiát (a Duna Kiliai ágával, amivel dunai hatalommá válik), így az európai-orosz határ a Prut folyó lesz; Szerbia korlátozott autonómiát kap (és a török hadsereg visszatérhet a várakba); Oroszországot elismerik a román fejedelemségek patrónusának. A békefeltételekkel elégedetlen szultán a hazatérő tárgyalóküldöttséget lefejezteti.
1812.06.22 - 24. Napóleon Oroszország ellen támadó 647 ezres hadserege (benne 180 ezer német, porosz és osztrák katonával) Kovno és Grodno között átlépi a Nyeman határfolyót. Ezzel megkezdődik az oroszországi hadjárat.
1812.06.22. Napóleon kiáltványa az Oroszország elleni háborúról, amelyet "második lengyel háború"-nak nevez.
1812.06.26. Varsóban összeül a lengyel szejm.
1812.06.28. Napóleon bevonul Vilnába, ahol július elsején életrehívja a Litván Nagyfejedelemség Ideiglenes Kormányát. Litván petíció a varsói Szejmben Litvánia csatlakozásáról. A Szejm deklarálja a Lengyel Királyságot.
1812.07.18. Orosz-angol béke- és szövetségi szerződés Örebro városában (a ratifikált okmányokat Stockholmban cserélik ki aug. 11-23. között).
1812.08. Titkos svéd-orosz szerződés Åbo/Turkuban, melynek értelmében a Napóleon elleni hadba lépése fejében Svédország megkapja Norvégiát.
1812.08.16 - 18. Az orosz és a francia haderő első összecsapása Szmolenszk mellett. Mindkét fél nagy veszteségeket szenved. Szmolenszk feladása után az új orosz főparancsnok Mihail Kutuzov lesz.
1812.09.07. A Moszkva előtt lezajlott véres borogyinói-moszkvai csata (kb. 100 ezer halott), amely után a Kutuzov vezette orosz haderők a főváros védelmét feladva visszavonulnak.
1812.09.14. Napóleon bevonul az oroszok által feladott Moszkvába.
1812.09.15 - 09.20. Moszkva jórészét tűz pusztítja el.
1812.09.20. Napóleon válasz nélkül hagyott első békeajánlata Oroszországnak.
1812.10.05. Napóleon válasz nélkül hagyott második békeajánlata Oroszországnak.
1812.10.19. A visszavonuló francia hadsereg elhagyja Moszkvát.
1812.11.03. A keserves francia győzelemmel végződő vjazmai csata.
1812.11.26 - 11.29. A 30 ezer főre olvadt francia hadsereg zömét az orosz hadsereg a Berezina folyón való átkelésnél megsemmisítik.
1812.12.05. Napóleon Vilnában hagyva seregét visszaindul Párizsba. A franciák által kiürített Vilnában a kozákok rettenetes mészárlást végeznek (30 ezer halott).
1812.12.10. A visszavonuló francia hadsereg átlépi a Nyemant.
1812.12.30. York tábornok, a napóleoni hadseregben harcoló porosz csapatok parancsnoka Tauroggenben fegyverszünetet és semlegességi konvenciót köt az oroszokkal (tauroggeni konvenció).
1813. József nádor a Gellért-hegyen csillagvizsgálót alapít.
1813. Humphry Davy elektromos ívet állít elő.
1813. Mexicó önálló állam lesz
1813. a ,,népek csatája" Lipcsében
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Szent Péter-bazilika : Vatikán
  2016-05-27 18:21:56, péntek
 
  "Péter apostol sírja a Szent Péter-bazilika alatt rejtőzik. Krisztus tanítványának nevét ezért szó szerint érthetjük: Jézus Simonról keresztelte át Péterre, vagyis Sziklára hiszen rá épül majd a keresztény hit és egyház. (Latin eredete a nőnemű petra, vagyis kő, aminek férfi végződést adott a Mester - mielőtt valaki a latinba belekötne, a görög verzióban, az Újszövetség nyelvén ugyanezek a szavak és formák működnek.)

Hogy erről saját szemünkkel is meggyőződjünk, és láthassuk Péter sírját, regisztrálnunk kell a különleges túrára. Ezt megtehetjük faxon (+39 06 69873017), személyesen az Ásatási Hivatalnál vagy emailben (scavi@fsp.va). A regisztrációt érdemes egy jó héttel előre megejteni, hiszen naponta maximum 250 fő látogathatja meg a szent helyet, és az egyes csoportok nem lehetnek nagyobbak, mint 12 fő. (A regisztrációhoz szükséges részletes útmutatást itt találja.)

A kirándulás 10 euró fejenként, fiataloknak (akik elmúltak 14 évesek) 5 euró. Fényképezőt tilos használni, és a konzervatív öltözködés is kötelező.

A séta a Bazilika közvetlen közelében kezdődik, elsétálunk a svájci gárdisták mellett. Utána le a föld alá, a Halottak Városába... és az elnevezés nem félrevezető egyáltalán. Valóban nekropoliszként funkcionált az antik temető egykor. A római polgárok itt, a város szomszédságában helyezték nyugalomra hozzátartozóikat. Annyira nem is voltak nyugodtak ezek a halottak, legalábbis az élők szerint semmiképpen nem bírtak magukkal, hiszen síron túli állapotban folytatták nagyjából ugyanazt a lehetetlen viselkedést, mint síron innen. Ezért a holtakat félő élők saját, evilági metropoliszuknak megfelelően építették fel a Halottak Városát. Teljes otthonokat rendeztek be hétköznapi házakban, a város mauzóleumokból áll.

Ezért a kirándulásunk a sötét, alvilági, hűvös és mindig kissé dohos főutcán folytatódik. Hátborzongató, mint Dante pokoljárásának egyik illusztrációja. Öröknek tűnik a sötétség, pedig csupán 600 éve uralkodik. A Halottak Városa több, mint ezer évig a földfelszínen állt, nappal D-vitaminban fürdött, éjjel holdfényben, és ezen az sem változtatott, hogy Konstantin az első, a Régi Szent Péter-bazilikát a 4. század közepén itt építette fel. Ő még nem igázta le a halottak otthonát, a régi mauzóleumok és az új vallás temploma megfértek egy telken.

Csak 1447 után takarták el a napfényt a nekropolisz polgárai elől, amikor V. Miklós pápa egy új Szent Péter-bazilika felépítése mellett döntött. Természetesen mind a császárt, mind Miklós pápát az inspirálta, hogy valóban az apostoli földi maradványokon emelkedik a Bazilika.

Hol találjuk az Apostol sírját?

Az idegenvezetőnk magabiztosan vezet az egyik mauzóleumhoz, és itt, a Vörös Fal közelében mutat majd egy feliratot: En Petr[...]i. Ez lesz a kirándulás célpontja. 1968, június 26-án VI. Pál pápa, elfogadva Margherita Guarducci régész asszony kutatási eredményét bejelentette, hogy itt nyugszanak Péter csontjai. (Korábban a sír felfedezését is bejelentették már, de a tényleges földi maradványokról megtalálásáról ekkor nyilatkoztak először.)

Ez azért kétséges. A temető ugyan már Néró császár korában használatban volt, vagyis ha Szent Péter tényleg a közeli arénában lelte a halálát időszámítás szerint 64-ben, könnyen lehet, hogy itt helyezték végső nyugalomra. De a mauzóleumok későbbiek, még a legrégebbi, a ma ,,A" jellel ellátott sírhely is az időszámításunk szerinti 130. év környékéről származik, a legfiatalabb pedig talán Konstantin korából. Vagyis, masszív temetői építkezés folyt 60-70 évvel Péter halálát követően.

Így, ha Péter holtteste tényleg idekerült, és ez már önmagában is feltételezés, akkor biztos, hogy el is költöztették. Ha elköltözették, akkor már csak írásos emlékekben követhetjük a nyomát. Ha írásos emlékekben követjük a nyomát, akkor sincs kortárs feljegyzésünk, inkább csak utalások és visszaemlékezések kora keresztény szerzőktől és római történetíróktól. Túl sok a feltételezés, így a szenvedélyes Guarducci, aki élt-halt az eredeti megtalálásáért, csak nehezen tudta bizonyítékait összebarkácsolni.

Mégis lehetséges, hiszen Péter mártíromsága után könnyen kerülhetett ide, a nekropoliszba. Jézus követői szívesen helyezték nyugalomra halottaikat a vértanúság közvetlen közelében. A későbbiekben akadtak már vagyonos keresztény ingatlan tulajdonosok, akik befogadhatták mauzóleumaikba az Apostolt, mint például a Juliusok családja. Az ő házukban még ma is láthatjuk a mozaikot, ahol egy férfi figura Helioshoz hasonló szekéren száguld, de már felismerhetőek a keresztény ikonográfia jegyei. Sol Invictus, vagy Jézus - nehéz szétválasztani őket.

De nem azért jöttünk, hogy leleplezzünk, hanem azért, hogy felfedezzünk. Péter sírja egy időre eltűnt, majd megtalálta Konstantin, aki egyúttal a jeruzsálemi Szent Sír felfedezője is. A titok, amit feltárt, csak addig őrzi az áhítat és csodavárás erejét, amíg képes visszaöltözni titokká. Mondjuk a föld alá bújik, sötétben pihen, és megnehezíti a látogatók dolgát. Így mindenki újra felfedezheti - és ezzel a titok örök felfedezése mindenki számára biztosított. Vatikáni csoda."
[HVG]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
A kiállítás...
  2016-05-26 20:33:51, csütörtök
 
  Nagy sikerrel és teltházzal zajlott a hét elején (május 23-án) az új kiállításunknak rendezett megnyitója.

A rendezvényről több újság és blog is beszámolt, valamint a Hegyvidék TV is készített egy rövid összefoglalót a híradóban. Ezen kívül ma 16:20-kor gyűjteményünk igazgatójával, Balázs Attilával készít interjút a Civil rádió az új kiállítás kapcsán.

Hegyvidéki Hírek (Hegyvidék TV):

https://www.youtube.com/watch?v=-sYxnF10wv8

Újságcikk:

- https://www.hegyvidek.hu/hegyvidek-nagy-haboru-160524

Fényképes blogbeszámoló:

- https://www.facebook.com/Nagy-H%C3%A1bor%C3%BA-blog-131124350262997/photos/?tab=a lbum&album_id=1131794056862683

Fényképek a honlapunkon:

http://www.hegytortenet.hu/gyujtemeny/keptar
 
 
0 komment , kategória:  Helytörténet  
Napóleon megtámadja Oroszországot...
  2016-05-25 10:39:26, szerda
 
  1811. pünkösdkor felavatták a Deák-téri evangélikus. templomot.
1811. A súlyos infláció miatt I. Ferenc kiadja devalvációs rendeletét, melyben a papírpénz névértékét ötödére értékeli le és elrendeli annak kényszerbeváltását. A magyar országgyűlés tiltakozik a devalvációs rendelet miatt.
1811. Gaál József író születése. A peleskei nótárius szerzője Budapest XII. kerület egy utcájának névadója.
1811. Paraguay és Uruguay elszakad Spanyolországtól
1811.01.06. Czartoryski herceg levele I. Sándornak (aki preventív háborút szándékozik indítani Franciaország ellen, amihez oroszbarát Lengyelországra van szüksége), amely szerint a lengyelek 1. a lengyel területek egyesítése, 2. az 1791-es alkotmány helyreállítása, és 3. tengeri kijárat fejében hajlandók az oroszok mellé állni.
1811.02.12. I. Sándor lényegében elutasítja Czartoryski feltételeit, azzal, hogy a lengyel állam uniót alkotna Oroszországgal.
1811.02.18. Franciaország a tilsiti egyezményt megsértve annektálja Oldenburgot, ami a dinasztikus kapcsolatok miatt kiélezi a francia-orosz viszonyt.
1811.03.01. Mohammed Ali helytartó a kairói fellegvárban lemészároltatott 479 mameluk vezetőt és a mameluk hadsereget feloszlatja, megtörve ezzel hatalmukat Egyiptomban.
1811.03.12. Angol tengeri győzelem a franciák fölött Lissánál, ami után a brit flotta uralja az Adriát, bár a szárazföldön még Franciaország az úr.
1811.06.22. Mihail Kutuzov győz a törökök ellen Ruszcsuknál (majd decemberben Szloboziánál).
1811.08.06. I. Ferenc cenzúrarendelete megtiltja a magyar alkotmányt támadó művek megjelentetését.
1811.09.02. A király megnyitja Pozsonyban a magyar országgyűlést.
1811.09.14. Rendelet a földtulajdonról és a megváltás módjáról Poroszországban. (A telkek egyharmadát-felét kell átadni a földesúrnak.)
1811.10.17. Orosz-francia katonai konvenció Szentpétervárott, amellyel I. Sándor lényegében magára hagyja Poroszországot.
1811.10.31. Dél-Tirol délkeleti részét a Laibachi körzethez csatolják.
1812 - 1819. A mai Kálvária-kápolna építése, belső berendezése.
1812. Német színház építése a mai Vigadó helyén.
1812. Az első hengeres gyorssajtó.
1812. Kollár István, óbudai plébános elkészíti Óbuda városának keletről fölvett tusrajz látképét. Előtérben a Szent Péter és Pál plébániatemplom, háttérben szőlőhegyek (Óbudai Múzeum).
1812. Gépromboló mozgalmak Angliában.
1812. Napóleon megtámadja Oroszországot.
1812. Napóleon bevonul Moszkvába
1812. Kanada birtoklásáért háború robban ki az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között
1812.01. Francia csapatok foglalják el Svéd-Pomerániát, mire Svédország semlegességét deklarálja az angol-francia háborúban.
1812.01.01. Ilíriában életbe lép a Code Civil és minden francia törvény.
1812.01.04. / 1811.12.23. Az Oroszországhoz került Finn Nagyhercegség cári rendelettel az 1617-es határokig visszakapja az elvesztett területeket (Ó-Finnországot, azaz lényegében a Viborgi kormányzóságot Ingermanland kivételével), továbbá az Åland-szigeteket. A nagyhercegség új székhelye Turku helyett Helsinki lesz.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Halál – gyász – temetés
  2016-05-24 14:13:41, kedd
 
  " A kurgánok ( régi magyar neve korhány) a Kárpát.medence és az eurázsiai sztyeppei népek hagyományos temetkezési helyei.
A kurgán-kultúra vagy kurgán-művelődés a Kárpátoktól, sőt a Tiszától majdnem a Bajkálig - a Minuszinszk-medencéig - terjedő nagyjából bronzkori óriási művelődési kör volt, nagyon sok régészeti kultúrát foglalt magában, amelyre jellemzőek voltak a kurgánok különböző formái.
[...]
A halállal, az egyéni életfunkciók megszűnésével kapcsolatban primitív kultúrszinten egy irracionális oksági viszony feltételezésének vagyunk a tanúi. A halál közvetlen okát ismerik, és nincs kétségük, hogy például a krokodil által megevett ember pusztulását az állat okozta. A racionális ok-okozat viszony azonban itt véget ér, mivel a véletlen kategóriáját a primitív gondolkodás nem ismeri, ezért egy fantasztikus oksági vonatkozást feltételezve eléggé általánosan úgy vélik, hogy az állat maga csak vak eszköz, a halált természetfölötti lény vagy ember okozta ártó hatalmával.
[...]
A gyászszertartásokban a közösség tagjai meghatározott módon vesznek részt, és magatartásukat a szokások szabják meg. Általános gyakorlat, hogy a gyászt külsőségekben is kifejezésre juttatják. Megmutatkozik a gyász a speciális viseletben, amelynek színe eltérő lehet: Európában általában fekete, Kínában fehér, megmutatkozhat a testszőrzet és a haj eltávolításában, a test befestésében, agyaggal való bekenésében vagy megcsonkításában (ujjízület levágása, sebek ejtése a testen, a nyújtott fülcimpák átszakítása). Az egyének és a csoportok szerepét a halotti szertartásokban részint a halottal való közelebbi-távolabbi viszony, részint pedig a társadalom szerkezete határozza meg.
Az ausztráliai dieriknél a szertartásokon például csak a halott házassági osztályához tartozók vehetnek részt, ami annyit jelent - az osztályok anyaági leszármazáson alapulnak! -, hogy egy férfi megjelenik anyjának, anyai nagybátyjának, anyja apjának, fivérének és nővérének halotti rítusain, de távol kell maradnia, ha apja, apai nagynénje, gyermeke stb. hal meg. Az észak-amerikai irokézeknél a frátriális szerkezet szabta meg az egyén szerepét a szertartásokban. Az elhunyt frátriájához tartozók voltak a gyászolók, és a másik frátria tagjai végezték a szertartásokat. A rokonság foka jut kifejezésre azokban a szokásokban, amelyek előírják, milyen rokon mennyi ideig hordja a gyászviseletet, milyen szertartásokon vegyen részt stb.
A szertartások időtartama is eltérő lehet. Általában elmondhatjuk, hogy a túlvilági életről való hiedelmek és képzetek jelentős szerepet játszanak a szertartások rövidebb-hosszabb időtartamának meghatározásában. Az irokézeknél például tíz napig tartott a siratás és a gyászolás, mivel úgy hitték, hogy a halott lelke tíz nap alatt ér fel a földről az égbe. Más népcsoportoknál a halotti szertartások évekig elhúzódnak, és az egyes rítusok a közösség szűkebb-szélesebb köreit mozgatják meg, amint ezt a melanéziai Tanga-szigeten tapasztalták. (F. L. S. Bell: Death in Tanga. Oceania 1937. 323-329. 1.)
[ B Klári ]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Meghívó...
  2016-05-19 16:48:32, csütörtök
 
  A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény az elkövetkező napokban, hetekben számos programmal (kiállítás, séta, városnézés, stb.) várja az érdeklődőket.

Most hétvégén (május 21-22) rendezik meg a Magyar Nemzeti Múzeum és Múzeumkertben a 21. Múzeumok Majálisát, melyen a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény idén is részt vesz. Mindkét nap reggel 9-től zárásig várjuk a kedves érdeklődőket a sátrunkban különböző programokkal, játékokkal, ajándékokkal és kiadványokkal. A tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz századfordulós fotózkodás, de ki lehet próbálni helytörténeti tablóinkhoz kapcsolódó kvízjátékunkat (könyvnyeremény!), hibakereső játékunkat, memóriajátékunkat, valamint a gyermekeknek is készülünk meglepetésekkel.

https://www.facebook.com/events/264789810535134/

Május 23-án (hétfőn), 18 órakor nyílik az új, "szabadulós játékkal" összekötött időszaki kiállításunk (Hegyvidék a "Nagy Háború" idején): https://www.facebook.com/events/270113436666173/

Május 28-án (szombaton), délelőtt 10 órától helytörténeti sétára invitáljuk Önöket (a Farkasréti temető egykori katonaparcelláihoz): https://www.facebook.com/events/1106158762783019/

Június 11-én (szombaton), 14:30-tól 3 városnéző buszjáratot indítunk, melyekre azonban óriási volt az érdeklődés és az előzetes regisztráció során már minden hely megtelt: https://www.facebook.com/events/1163597100389033/

Június 12-én (vasárnap) reggel 8 órától Barangoló hegyvidék - helytörténeti teljesítménytúra indul a Barabás villától: https://www.facebook.com/events/886469288145175/

Június 25-én (szombaton) 18 órától éjjel 2-ig idén is becsatlakozunk a Múzeumok Éjszakája programsorozatba (melynek pontos programja június első felében várható): https://www.facebook.com/events/565995920235408/

 
 
0 komment , kategória:  Helytörténet  
Tabáni tűzvész...
  2016-05-18 16:42:34, szerda
 
  1809.05.17. Franciaország bekebelezi a pápai államot. VII. Pius pápa kiközösíti Napóleont.
1809.05.20. Az oroszokkal harcoló lengyelek a galíciai hadjárat során beveszik Zamosc-t (majd Krakkót és Lemberget). A tartományba bevonuló orosz csapatok passzívak maradnak.
1809.05.21 - 05.22. A Károly főherceg vezette osztrák csapatok első győzelme Napóleon fölött Aspernnél és Esslingennél. Napóleon első ízben szenved vereséget.
1809.05.29. A tiroli felkelők győzelme az Isel hegynél a franciák és a Rajna Szövetség csapatai fölött. Június 2-áig visszafoglalják Innsbruckot.
1809.05.31. Kamenicánál a szerbek vereséget szenvednek a törököktől.
1809.06. Az osztrák csapatok kiürítik a Varsói Hercegséget.
1809.06.06. A trónra lépő XIII. Károly szentesíti Svédország új alkotmányát.
1809.06.14. A Habsburg-párti magyar nemesi felkelő seregek (az utolsó magyar nemesi felkelés) a Győr melletti Szabadhegynél vereséget szenvednek a franciáktól (akik azután 24-én elfoglalják a győri várat).
1809.06.14. János főherceg serege a győri csatában vereséget szenved a franciáktól.
1809.06.24. A francia hadsereg nyolcnapi ostrom után elfoglalja Győr várát.
1809.06.26. A francia csapatok elfoglalják Pozsonyt.
1809.06.eleje A francia csapatok Pápáig vonulnak.
1809.07.04 - 05. Napóleon 172 ezres serege átkel a Dunán.
1809.07.05 - 06. Napóleon Wagramnál döntő győzelmet arat a Károly főherceg seregei felett.
1809.07.05 - 07.06. Napóleon döntő győzelme a wagrami csatában az osztrákok fölött.
1809.07.05. A franciák letartóztatják és elhurcolják a pápát.
1809.07.12. Znaimban aláírják a francia-osztrák fegyverszünetet, amelynek értelmében Tirol Bajorországé lesz.
1809.07.25. A katonai vereség következtében kegyvesztetté vált Károly főherceg lemond a Haditanács elnökségéről és a hadsereg főparancsnokságáról.
1809.07.30. Innsbruckba bevonulnak a franciák.
1809.08.13. Szerb vereség a Hursid pasa vezette oszmán seregtől Deligrádnál. A szerb felkelés defenzívába szorul.
1809.08.14. Innsbruckot feladják a franciák.
1809.08.15. Az Innsbruckba bevonuló Andreas Hofer másnap "Tirol régensének" deklarálja magát.
1809.09.07. A Bagratyion vezette orosz sereg átkel a Dunán.
1809.09.17. A svéd-orosz háborút lezáró hamina/fredrikshamni béke, amelynek értelmében Finnország nagyhercegségként - a Kemi helyett a Tornio folyóig terjesztve ki határát - Oroszországhoz kerül.
1809.09.26. Izmailnál orosz győzelem a törökök felett, amely a balkáni török haderők átcsoportosítását és a Porta Szerbia elleni hadjáratának leállítását eredményezi.
1809.10.14. A schönbrunni (bécsi) francia-osztrák békében Ausztria elveszíti Salzburgot, Dalmáciát, Bajorország javára Tirolt, Új-Galíciát (utóbbit a Varsói Hercegséghez csatolják) és csatlakozik a kontinentális zárlathoz. A Franciaországhoz tartozó Illír tartományok megszervezésével - amihez Raguzát is csatolják - megszűnik Ausztria tengeri kijárata. Napóleon 1811-ben a horvát határőr vidéket közvetlen kormányzása alól az Illír tartományokhoz csatolja.
1809.10.14. Ausztria és Franciaország békét köt Schönnbrunnban.
1809.10.25. Innsbruckba bajor csapatok vonulnak be. A hónap végén Hofer vezetésével újabb parasztfelkelés kezdődik Tirol Bajorországhoz csatolása ellen.
1809.10.27. I. Ferenc fölmenti Joseph Philipp Stadion gr. államkancellárt és helyére Klemens Metternich grófot nevezi ki.
1809.12.10. A status quót megerősítő jönköpingi svéd-dán béke.
1810 - 1910. Ebben az időszakban Krenn György jobbágy, majd a család leszármazottai német nyelvben naplót vezetnek Óbuda nevezetes eseményeiről, árvizekről, tűzesetekről. A napló ma a Kiscelli Múzeumban van.
1810. nagy tűzvész pusztított a Rác- és Vizivárosban. 600 ház elpusztult.
1810. Újvidéken szerb gimnázium nyílik.
1810. Schönbauer Vince ír a peklenicai, a Sáros megyei és az Ojtozi-szorosban lévő "földolaj" előfordulásokról. Felhasználásáról: belsőleg és külsőleg gyógyszerként, lámpákban világításra, kenőanyagként és hajók szurkozására használják.
1810. A templom berendezése leégett a tabáni tűzvészben
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
2016.04 2016. Május 2016.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 21 db bejegyzés
e év: 313 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 60
  • e Hét: 514
  • e Hónap: 2880
  • e Év: 62468
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.