Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából149/698,Mt 9
  2016-06-30 11:00:34, csütörtök
 
  Békesség lelki-testi gyógyulásból.
Mt 9,1 Ezután beszállt a bárkába, átkelt a tengeren és elment a saját városába.
2 Ekkor íme, odahoztak hozzá egy ágyon fekvő bénát. A hitüket látva Jézus azt mondta a bénának: >Bízzál, fiam! Bűneid bocsánatot nyertek.< 3 Erre egyesek az írástudók közül azt mondták magukban: >Ez káromkodik.< 4 Jézus látta gondolataikat és így szólt: >Miért gondoltok gonosz dolgokat a szívetekben? 5 Ugyan mi könnyebb, azt mondani: `Bocsánatot nyertek bűneid', vagy azt mondani: `Kelj föl és járj'? 6 Hogy pedig lássátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnöket megbocsátani - s ekkor a bénához fordult -: Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!< 7 Az fölkelt és hazament. 8 Amikor a tömeg látta ezt, félelem fogott el mindenkit, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-40/697
  2016-06-26 16:14:25, vasárnap
 
  John Henry Newman imája (Istenem, egyedül
Te vagy végtelenül bölcs...)

Istenem, egyedül Te vagy végtelenül bölcs és mindentudó. Hiszem,hogy Te tudod, mi válik javamra. Hiszem, hogy jobban szeretsz engem,mint én magamat, hogy végtelenül bölcs vagy gondviselésedben és mindenható védelmedben. Köszönöm neked egész szívembôl, hogy kiragadtál önmagam ôrizetébôl és azt parancsoltad nekem, hogy adjam magam a te kezedre. Nem kívánhatok jobbat, mint hogy a te terhed legyek és nem a saját terhem. Uram, kegyelmed által követni akarlak,bárhová mégy is, és nem akarok elédbe vágni utadon. Várni akarok rád,
a te vezetésedre, és ha megkaptam azt, egyszerűségben és félelem nélkül akarok cselekedni.

/Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Bibliából148/696,Mt 7
  2016-06-23 11:43:23, csütörtök
 
  Békesség az evangélium életre váltásából.
Mt 7,21 Nem mindenki, aki azt mondja nekem: `Uram, Uram!', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van. 22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: `Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?' 23 Akkor majd kijelentem nekik: `Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik gonoszságot cselekedtetek!' {Zsolt 6,9G}
24 Mert mindenki, aki hallgatja e szavaimat és tettekre váltja azokat, hasonló az okos emberhez, aki a házát sziklára építette. 25 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. De az nem dőlt össze, mert az alapjait sziklára rakták.
26 Mindaz pedig, aki hallgatja e szavaimat, de nem váltja tettekre azokat, hasonlít a balga emberhez, aki a házát homokra építette. 27 Szakadt a zápor, jött az áradat, fújtak a szelek és nekizúdultak a háznak. Az összedőlt, és nagy lett a romlása.
28 Történt pedig, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, a néptömegek le voltak nyűgözve a tanításától, 29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az ő írástudóik.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-32/695
  2016-06-19 11:33:23, vasárnap
 
  Békesség a léleknek elsőbbséget adó életből.
Azt tudjátok, hogy mennyire szereti testünk a kényelmet, azt pedig
egyszer s mindenkorra értsük meg, hogy rendkívül veszedelmes volna ebbeli törekvésével megbékülni. Sokszor elgondolkozom azon, s nem tudom megérteni, hogyan tudnak olyan nyugalmat és lelki békét élvezni azok, akik nagy kényelemben élnek. Vagy talán a mi Eszményképünk, a mi Világosságunk szentséges testének kevesebb kényelemhez volt joga, mint a miénknek?! Talán okot szolgáltatott arra, hogy annyi szenvedést kelljen elviselnie!? Vagy talán olvastuk valaha a szentekrôl, akikrôl biztosan tudjuk, hogy a mennyben vannak, hogy kényelemben éltek?!
Tehát akkor hogyan lehet az ilyen életbe belenyugodni?! Ki mondta azt nekünk, hogy ez rendjén van? Mit jelentsen az, hogy az emberek a legnagyobb lelki nyugalommal töltik életüket teljes kényelemben; jól esznek-isznak, alusznak, mulatnak, minden elképzelhetô módon szórakoznak, úgy, hogy az embernek az esze megáll. Úgy látszik, mintha nem is volna másvilág, vagy pedig mintha az ô életmódjuk volna a legbiztosabb útja az örök üdvösségnek.
Óh, testvéreim! Ha tudnátok, hogy milyen káros következményekkel jár mindez! A test elnehezedik, a lélek pedig elgyöngül, annyira, hogy ha látnók, azt hinnôk róla, már a végét járja. Sokfelé olvashatjátok,hogy mekkora rossz az, ha az ember megbékül ezzel az állapottal. Mert hiszen, ha az illetô tudná, hogy ez a dolog rossz, akkor lehetne remény arra, hogy megváltozik, azonban attól félek, hogy ilyesmi nem is jut eszébe. S ezen nem is csodálkozom, tekintve, hogy ez az életmód annyira általános. Arról azonban biztosítlak benneteket, hogy akármennyire jól érzi magát a test ilyen állapotban, ha az illetô akar üdvözülni, ezerféle küzdelem vár reá, úgyhogy sokkal okosabban tenné,ha lassan és fokozatosan szoktatná magát a szenvedéshez, Krisztus
követéséhez. (Nagy Sz Teréz: Gondolatok az Énekek Énekérôl, ÖM, 3:344)
/Avilai Nagy Szent Teréz kármelita szerzetes +1582 Alba de Torres/
 
 
0 komment , kategória:  Avilai Nagy Szent Teréz  
Bibliából147/694,Mt 6
  2016-06-16 11:13:53, csütörtök
 
  Békesség az Úr szava szerinti ima tartalmakból.
Mt 6,7 Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. 8 Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk; mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek őt.
9 Ezért ti így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
10 jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
12 és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
13 és ne vígy minket kísértésbe;
de szabadíts meg a Gonosztól.
14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek botlásaikat, nektek is megbocsát a ti mennyei Atyátok. 15 De ha nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem fogja megbocsátani nektek a ti botlásaitokat.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-31/693
  2016-06-12 15:50:33, vasárnap
 
  Békesség Isten kegyelméből.
Látjátok ezt a városszerte híres nôt, a bűnérôl hírhedtet: senki
sem hívta a lakomára, csak úgy beront oda, ahol orvosa ül, és szent orcátlansággal gyógyulást kér tôle. Beosont, alkalmatlanul a
vendégségre, nagyon is kész-alkalmasan a jótéteményre! Hisz tudta,mily nagy kórságban nyög; tudta, csak az gyógyíthatja, akihez jön.Odajárul hát, nem is fejéhez, csak lábaihoz az Úrnak, s ki oly soká gonoszul járkált, kereste most az igaz láb nyomát. Elôbb pedig könnyeit árasztja: a szívnek a ,,vérét'', s mosogatta a szent lábakat a bánat néma hódolatával. Törölte dús hajával, csókolta bűnös ajkával,kente a kenet illatával. Szótlanul szólott, nem beszélt, csak az áhítata. Aki pedig meghívta az Urat, a gôgösek ama fajtájából volt,kikrôl Izajás mondja: ,,Szólanak: messze távol tartsd magad, hozzám ne érj, mert én tiszta vagyok!'' (Iz 65,5)
Te farizeus, az Úrnak meghívója és megcsúfolója, honnan veszed,hogy nem tudja Ô, ki ez a nô, mert tűri csókjait a lábán, a
törlögetést, a kenetet? Ha hozzád jönne ugye, hallaná: ,,Távol tartsd magad!?'' De az a tisztátalan az Úrhoz járult, hogy tisztán
távozhasson; betegen jött, hogy gyógyultan menjen, jött bűne-vallva, s ment megigazulva. -- ,,Akinek kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret.''
-- ,,Nem sokat vétkeztem, mégis nagyon szeretek.'' -- mondanád? De én annak hiszek, aki inkább ismer téged tenmagadnál! ,,Kevés a megbocsátni valód'', hát kevés a szereteted! Mit tegyek hát -- mondod -- sokat vétkezzem-e, hogy legyen, amit ô megbocsásson és úgy növelje a szeretetem? Fogós kérdés! De az Úr, aki ezt az igazságot mondta,megoldja ezt az aggályt. Ô a farizeusnak szólt, aki azt hitte: kevés, sôt semmi vétke sincs.Valamelyest szerette, különben nem hívta volna meg az Urat. De mily kevéssé! Elmaradt a vendéglátó csók, a (szokásos) lábmosó vizet sem adta, nem hogy könnyeket. S nem hódolt úgy, mint az a kis bűnös nô,
aki tudta, mibôl gyógyul és Kitôl! Óh te farizeus, azért szeretsz
kevéssé, mert úgy gondolod, kevés a bűnöd. Nem mert kevés bocsáttatik meg, de mert úgy hiszed, hogy kevés. Nos hát? -- vág ô közbe. Nem gyilkoltam, nem törtem házasságot, bűnhödjek-e ilyenekért? Azt kéne megbocsátani nekem, amit el se követtem? Két dolgot mondtál, hát e kettôt tárgyaljuk.
Azt mondod, kevés a bűnöd? Miért kevés? Ki vezetett így? (Óh hála Istennek, hallgatóim, látom bólintástokon, értetek már! Látom, már meg van ott oldva a kérdés!) Ez sokat elkövetett, sokban adós lett. Az ott Isten segítségével, keveset. Akinek az köszöni a megbocsátást,ugyanannak ez köszönje, hogy nem is esett adósságba. Nem fajtalankodtál abban a korábbi tudatlansággal teljes életedben, még jó és rossz közt sem tudva különbséget, még Ôbenne se hívén, aki születéstôl vezérelt? Ezt mondja hát a te Istened: ,,Magamfelé vezéreltelek, magamnak ôrizgettelek.'' Bűnre nem volt csábítód! Én tettem, hogy elmaradt! Nem volt rá hely s idô, Én okoztam a hiányukat.De ha lett volna is csábító idô és hely -- hogy beleegyezz, Én riasztottalak el! Ismerd el Annak kegyelmét, akinek adósa vagy még azzal is, amit nem követtél el. Nagyobb adósa, mert nagyobb kegyelme birtokosa. Adósom az, aki elkövet bűnt, s aminek bocsánatát láttad.
Adósom te, azzal amit nem tettél, amitôl tenni óvtalak. Mert nincs
bűn, amit egy elkövet, más azt el nem követhetné -- ha a Gondviselô,aki alkotta, magára hagyja! (Sz Ágoston: 99. beszéd)
/Szent Ágoston püspök +430 Hippo,Észak Afrika/
 
 
0 komment , kategória:  Szent Ágoston  
Bibliából146/692,Mt 5
  2016-06-09 11:17:06, csütörtök
 
  Békesség tisztetadó lelkületből.
Mt 5,20 Mert mondom nektek: ha a ti igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába.
A harag és a megbékélés21 Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: `Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre' {Kiv 20,13}. 22 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: `Oktalan', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: `Bolond', méltó a gyehenna tüzére. 23 Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 24 hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. 25 Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. 26 Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Bibliából és szenttől39/691
  2016-06-05 20:09:57, vasárnap
 
  Az ifjú feltámasztása
A temetési tömeg riadozva csodálkozik, de mi, az övéi, hisszük,
hogy minden idôk halottai Krisztus szavára éppúgy kikelnek majd
sírjukból. ,,Kik a sírokban vannak, újratámadnak'' -- mondja Izajás
(26,19) és az Úr szavai: ,,Eljön az óra, mikor a holtak meghallják az Emberfia hangját, s akik hallják, élni fognak.'' (Jn 5,25) Az apostol hozzáfuzi: ,,Egy szempillantásban, a végsô trombitára: mert megharsan a trombita, és a holtak kikelnek romlatlanul.'' (1Kor 15,52) Mi ez a trombita? Az Emberfia harsogó szava! A hang, mely semmibôl hívta ki a világot, a végnapon halálból hívja újra; s ki porból Ádámot teremtett,a végén visszahívja ôt a porból... -- Ha Isten szava, ki Krisztusban harsog, hív és újrahív éjt-napot, évszakokat és éveket, parancsol létet, nemlétet, halált ad, életet hoz vissza -- miért ne tenné bennünk is, amit tesz mindenben szüntelen!? Vagy épp csak nálunk fogy el isteni hatalma?!
Rázzátok föl lelketek a föltámadás hitére, látva ez egy
föltámasztott ifjút is, higgyük, hogy a szent kereszt megszántja
testünket mint az eke, hitünk az elvetett mag, a sír csak barázda, a
bomlás csíra, a titkos sarjadás -- a végnap várása. S mikor eljön az
Urunk újraérkezésének tavasza, kikél a testünk üdén, az életadó
aratásra. -- Ha egy özvegy földi könnyei úgy megindították Krisztus
szívét, hogy elébe megy az úton, hogy lesújt a halálra, visszahozza a kedves fiút, örömre vált zokogást, gyászos temetést születési ünnepre,egy anya kedvéért mindent, -- mit meg nem tesz majd Ô, ragyogó erejében, a Szent Anya, az Egyház szüntelen esengésére? Az Ô jegyesének, a kiontott vérért, verejtékért! Hiszen az Egyház könnyet ont folytonos imákon és vért a mártírokban! Igen, Krisztus visszaadja Neki, az Anyának, ,,egyetlen fiát'', ezt az egységet: a Keresztény Népet! (Aranyszavú Sz Péter: 103. beszéd)

/Aranyszavú Szent Péter püspök,+450 Ravenna/
 
 
0 komment , kategória:  Aranyszavú Szent Péter  
Bibliából145/690,Mk 12
  2016-06-02 11:10:49, csütörtök
 
  Békesség a szeretet törvénye szerinti életből.
Mk 12,28 Ekkor odajárult hozzá az egyik írástudó, aki hallotta oket vitatkozni. Mivel látta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte ot: >Melyik a legelso az összes parancs közül?< 29 Jézus így felelt neki: >Az összes parancs közül a legelso ez: `Halld, Izrael! A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr! 30 Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedbol, teljes lelkedbol, teljes elmédbol és minden erodbol!' Ez az elso parancsolat {MTörv 6,4-5}. 31 A második pedig ez: `Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' {Lev 19,18} Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.< 32 Az írástudó ekkor azt mondta neki: >Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; 33 és hogy ot szeretni teljes szívbol és teljes értelembol és teljes lélekbol és teljes erobol, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat - többet ér minden égo és egyéb áldozatnál.< 34 Amikor Jézus látta, hogy milyen okosan felelt, azt mondta neki: >Nem vagy messze az Isten országától.< Ezután senki sem merte ot többé kérdezni. 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2016.05 2016. Június 2016.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3
  • e Hét: 34
  • e Hónap: 478
  • e Év: 478
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.