Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 64 
A józanság mámora - az éberség kezdete
  2016-08-29 21:41:50, hétfő
 
  Ima...dialógus...kapcsolat...alázat: tudom ki az Isten és tudom, ki vagyok én. Tudom, hol a helyem a teremtett világban...Jelenlét...észlelés...várakozás...bizalom. Akarom Isten akaratát...akarom Őt magát, mert szeretetében elolvadok, átlényegülök...Nincsenek kérdéseim: Ő maga a válasz mindenre. Ima. A józanság mámora.

Dióssy Iván
 
 
0 komment , kategória:  - Dióssy Iván  
Aki szeret
  2016-08-28 19:12:04, vasárnap
 
  "Aki szeret, az már nem akar többé a saját élete központja lenni. Engedi, hogy életének más legyen a középpontja, és ezt nyereségnek és boldogságnak érzi."

(Walter Trobisch)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Alázatosság
  2016-08-28 01:30:29, vasárnap
 
  Alázatosság
Ne igen gondolj arra, ki fogja pártodat, vagy ki támad ellened, hanem azon fáradj és gondolkodjál, hogy minden dolgodban Isten legyen veled. -- Legyen jó lelkiismereted, és Isten mindenben oltalmad lesz. -- Mert akit Isten segíteni akar, nem árthat annak senki gonoszsága. -- Ha tudsz hallgatni és tűrni, kétségkívül tapasztalod Isten segítségét. -- Ő tudja idejét és módját szabadulásodnak, azért teljesen Őreá kell bíznod magadat. -- Istené a segítés és minden gyalázattól való megszabadítás. -- Sokszor igen hasznos az alázatosság növelésére, hogy fogyatkozásainkat mások is tudják és megdorgálják. -- Mikor az ember hibáiért magát megalázza, akkor másokat is könnyen megengesztel, és kevés fáradsággal lecsillapítja, akik netalán neheztelnek reá. -- Az alázatos embert oltalmazza és megszabadítja Isten; az alázatost szereti és vigasztalja; az alázatoshoz kegyesen leszáll; az alázatosnak bőven nyújtja nagy kegyelmét, és elnyomatása után felemeli dicsőségre. -- Az alázatosnak kijelenti titkait, és édesdeden magához hívogatja és vonzza. -- Az alázatos ember, ha gyalázzák is, csendes békében marad, mert Istenre és nem e világra támaszkodik. -- Ne gondold, hogy valamennyire előrementél, ha magadat mindenkinél alábbvalónak nem tartod.

(Kempis: KK, 2:2)
 
 
0 komment , kategória:  - Kempis Tamás  
A keresztség Jézus halálát és feltámadását jelenti
  2016-08-27 13:25:02, szombat
 
  Tűz és víz

Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra

Amikor azt mondjuk, Jézus a végső időről tanít, magunkban mindig elhelyezzük valahová ezt a végső időt, mintegy felbecsüljük, kimondatlanul is, milyen messze lehet még, és ehhez mérten: mennyi közünk van hozzá. Jézus ezzel szemben állandó várakozásra buzdított: figyeljünk, virrasszunk, álljunk készen, mert az idő közel, az Emberfia bármikor visszatérhet. A mostani vasárnap evangéliuma még személyesebb hangot választ: Jézus saját várakozásába vezet be, amellyel a végső idő teljességére készül.

A beteljesült idő drámai eseményeit most nem a kozmosz megrendülése, látványos jelek vagy világvégi viharok kezdik meg. Jézus ehelyett tűzről beszél, illetve keresztségről, vagyis olyan vízről, amelybe neki magának kell elmerülnie. Szavai magukban is szikráznak, villódzanak: ,,Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, és mennyire szeretném, hogy lángra lobbanna már. Keresztséggel kell azonban megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, amíg ez be nem teljesedik."

A keresztség Jézus halálát és feltámadását jelenti.

Hogy a világ kibontakozhasson értelmetlen sötétségéből, neki kell kiinnia a poharat és megkereszteltetnie a halál vizeiben, ahogy arra másutt utal, a Zebedeus testvérekkel való beszélgetésben (vö. Mk 10,38-39). A világ nagy átalakulása a mi időnkből nézve már megkezdődött: Jézus egészen odaadta életét, meghalt, de feltámadt, és ezzel már megtörte a mindenség muladóságát, halálos unalmát, utat nyitott az új életbe.

Eszerint már fellobbant a tűz? Igen, többféle értelemben is. A tűz, mint mindenféle természeti erő, kettős jelentésű: hozhat életet vagy halált, pusztíthat, rombolhat, de melegíthet, vigasztalhat is. ,,Tűzcsóvát dobni", ,,lángba borítani" - ezek a szavak valamiféle gyújtogatásra emlékeztetnek. Lukács evangéliumában is először efféle értelemben fordul elő a tűz jelképe: Keresztelő János mondja, hogy az Eljövendő ,,majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel", ,,csűrébe hordja gabonáját, a pelyvát pedig elégeti olthatatlan tűzzel" (Lk 3,16-17).

A végső ítéletben elpusztul, ami nem maradandó, ami hamis, mindaz, amit nem szeretetből tettünk, nem Istennel belső egységben. Azonban már itt, az evangélium elején is megjelenik a másik tűz, a Szentlélek, aki pünkösdkor majd lángnyelvek alakjában száll az apostolok fölé (vö. ApCsel 2,3), hogy ők, az egész világnak továbbadhassák az igazság és szeretet tüzét, az életadó Lelket. A jó hír is tovaharapódzik, a derű is ragadós, a tisztaságra is mindjárt jólesően ráfeledkezünk, ahogy a friss levegőt vagy a tettetés nélküli örömet azonnal észrevesszük.

Jézus tehát arra vár, hogy odaadásával az Atya rendelése szerint az élet forrása lehessen, szenvedélyesen vágyakozik arra, hogy belőle kiindulva átalakuljon a világ. Mi talán azt szeretnénk, hogy villámlásszerűen, egyetlen pillantás alatt semmisüljön meg a rossz, és győzedelmeskedjen a jó. Jézus messiási szenvedésében azonban a világ hosszadalmas átalakulása is benne foglaltatik, ez a lassú égés, ez a küzdelmes tisztulás. Jézus ezért folytatja beszédét: ,,Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között..." Jézus nem akarta szembefordítani egymással a családok tagjait, és nem akart békétlenséget terjeszteni. A szeretet soha nem erőszakos, a bátorság jele inkább a türelem. Vannak helyzetek, amelyekben az igazság és szeretet látszólag vesztes marad, annyit mégis tehetünk értük, hogy elviseljük a szembenállást, a világ disszonanciáját.

Úr Jézus, aki odaadtad magadat égő áldozatul, aki szívedben hordozod az erőszaktól annyira szenvedő világot - éltess Lelkeddel, taníts gazdag szíveddel, szerető tekinteteddel.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A napom tökéletes
  2016-08-26 22:51:39, péntek
 
  ,,Csak egyetlen dolog létezik, amit Isten nem tud: hogyan adhatna nekünk többet önmagánál."

Életünk számos eseményénél - születés, esküvő, diplomaosztó, sikeres munka stb. - érzünk túláradó örömet, boldogságot. Sokszor még könnyek is társulnak ezekhez az eseményekhez, és megtörténtük után napokig vagy akár hetekig is megosztjuk másokkal az élményt, beszélünk róla, és van, amit életünk végéig megőrzünk a szívünkben. Mégis, amikor Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük, Isten Fiával egyesülünk testileg és lelkileg, nem mindig megyünk haza akkora örömmel, és nem újságoljuk el mindenkinek, akivel találkozunk: ,,Képzeljétek, ma ismét Isten Fiának testét, vérét, lelkét és istenségét vehettem magamhoz!!!" Ha nem is verjük nagydobra, de legalább éljünk azzal a tudatossággal, hogy Krisztust vettük magunkhoz - az ő lelke, teste és vére vált eggyé az enyémmel. Egyik szerzetestársam minden egyes alkalommal, amikor valaki megkérdezi tőle, hogy hogy van, ezt válaszolja: ,,A napom tökéletes. Most vettem magamhoz Krisztus testét és vérét. Mi kellene még?!" Ez az a realitás, amellyel a hittel élők élnek.

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A meditáció és az imádság kapcsolata
  2016-08-25 21:02:20, csütörtök
 
 
Egy alkalommal megkérdezték Gyökössy Endrét, szokott-e meditálni. A gyanakvó felhangú kérdésre a következő válasz érkezett: ,,Bár többször tudnék meditálni!" Való igaz, hogy a meditáció
szónak negatív csengése van keresztyén körökben, mert egyes szekták és keleti vallások középpontjában egy meghatározott típusú meditáció áll, amely alapvetően eltér a keresztyén elmélkedéstől.
Gyökössy Endre arról a bibliai alapokon álló meditációról beszél, amely elevenné
teheti a keresztyén életet. A keresztyén meditációról szeretné leporolni a rárakódott félreértéseket, bizalmatlanságot, és visszahozni száműzetéséből.

A hívő ember életében egyformán szükséges az imádság és a meditáció.
Ez utóbbi Isten lényében és az ő Igéjében való gyönyörködés, amikor engedjük, hogy hasson
ránk az Ige, és nyitottan fogadjuk, amivel Isten meg akar ajándékozni: ,,Gyönyörködj az Úrban,
és megadja szíved kéréseit!" (Zsolt 37,4).

Noha Gyökössy Endre szerint a meditáció vezeti imádsághoz, úgy véljük, hogy vannak olyan alkalmak is, amikor a kérő, zörgető ember csendesedik el, és fogadja Isten válaszát könyörgésére.

Az igazi imádság párbeszédes, és ebben a belső dialógusban nem saját személyünk vagy egy ember a másik fél, hanem Isten.

A meditációban Isten Igéje jelenti a térképet és Jézus személye a vezetést.

Ebben a folyamatban kapcsolódik össze az Ige és az imádság. Az Istentől jövő válasz
meghallásához szükség van a meditatív nyitottságra, mert e nélkül felszínes marad az Istennel
való találkozás, nem válik belsővé az, amit Isten kínál, érintetlenül marad az akaratunk, valamint
az indítékaink és az érzéseink világa.

Link
 
 
0 komment , kategória:  - Gyökössy Endre  
Amikor halandóságod köntösét leteszed
  2016-08-23 21:26:09, kedd
 
  Szent Theophilus antiochiai püspöknek Autolycushoz írt könyvéből:

Ha valaki azt mondja: Mutasd meg nekem a te Istenedet, én azt válaszolom neki: Mutasd meg nekem előbb a te emberedet, és én azután megmutatom neked az én Istenemet, így lesz aztán nyilvánvalóvá, hogy lelked szeme lát-e, és szíved füle hall-e.

Amint ugyanis azok, akik testi szemükkel látnak, felfogják a földi dolgokon végbemenő változásokat, vizsgálják a dolgok közötti különbségeket, így: a fényt és a sötétséget, a fehéret és a feketét, az alaktalant és a szép formájút, az egymáshoz illőt vagy nem illőt, a szabályosat vagy szabálytalant, a tagjaiban arányosat vagy csonkát, s ugyanez elmondható a füllel kapcsolatban a hangok magasságáról vagy mélységéről, illetve a vidám hangzatok megkülönböztetéséről: ugyanígy működik a szívnek a füle és a léleknek a szeme is, hogy Istent érzékelni tudja.
Istent is megláthatják az emberek, ha lelkük szeme nyitva van. Bár mindenkinek van szeme, de mégis némelyek előtt örök fátyol takarja el a nap szép világát. Az a tény pedig, hogy e vakok nem látnak, nem jelenti azt, hogy a napnak nincs világossága, hanem éppen azt mutatja meg nekik, hogy vak az ő szemük. Ugyanígy vakítja meg az ember lelki szemét a bűn és a gonosz cselekedet is.

Amint illő, hogy a tükör ragyogó tiszta legyen, éppúgy tisztán kell tündökölnie az emberi léleknek is. Mert amikor rozsda rágódott be a tükörbe, akkor már az ember nem láthatja benne tisztán az arcát, ugyanígy, ha bűn homályosítja el a lelket, az már nem képes vele többé meglátni az Istent.
De ha akarod, meggyógyulhatsz: bízd magad az orvosra, s kioperálja a lélek és a szív hályogát. Ki ez az orvos? Az Isten, aki az Ige és a Bölcsesség által gyógyít és éltet. Isten mindent Igéje és Bölcsessége által alkotott, mert: Igéjével erősítette meg az egeket, és Lelkével annak összes erőit (vö. Zsolt 32, 6). Legkiválóbb tulajdonsága: bölcsessége. Bölcsességében teremtette Isten a földet, az egeket okossága rendezte be; tudása nyitotta meg az örvények mélységeit és permetez harmatot a felhőkből.

Ó, ember, ha mindezt felfogod, és tisztán, szentül és igaz módra élsz, megláthatod az Istent; de mindenekelőtt szívedben első helyet a hitnek és az istenfélelemnek biztosíts, akkor a többit már könnyen fogod érteni. Amikor halandóságod köntösét leteszed, és felöltöd a halhatatlanságot, akkor látod majd igazán Istent érdemeid mértéke szerint. Isten ugyanis testedet lelkeddel együtt új életre kelti, és akkor már mint halhatatlan lény láthatod a Halhatatlant, de csak úgy, ha már most hiszel benne.

forrás: http://zsolozsma.katolikus.hu/ Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Legnagyobb ellenségünk a lelki szélcsend
  2016-08-23 21:10:22, kedd
 
  Legnagyobb ellenségünk nem valami tévtan, hanem saját közönyünk. Akkor van veszély, mikor a szív többé már nem nyugtalan, az ima lélektelen megszokássá válik, a száj üres szavakat mormol, mikor az ember mentségeket keres a maga számára, mikor lelki szélcsendben él.

Fr. Dessauer
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ami az ember földi életét boldogabbá teheti
  2016-08-22 23:09:36, hétfő
 
 
LinkEgy ateista istentagadó propaganda anyagból iratokat küldött egy hitben élő fiatalnak. Javasolta azok elolvasását, s kérte, adjon véleményt arról, hogy azok mennyivel értékesebbek és kiválóbbak a Bibliánál.
A fiatalember ezt válaszolta:

Ha Ön valami jobbat tud a Hegyi Beszédnél:

szebb történetet ismer a tékozló fiú hazatérésénél,

meghatóbbat tud az irgalmas samaritánus tetteinek leírásánál,

vagy erkölcsileg színvonalasabbat a Tízparancsolat rendelkezéseinél,

vigasztalóbbat a 23. zsoltár sorainál,

továbbá, ha tud valamit, ami az Isten szeretetét kinyilatkoztatja, az Ő kegyelmét az ember szívhez megnyerőbben eljuttatja,

ha ismer valamit, ami az ember földi életét boldogabbá teheti, mint a Krisztus váltsághalálának elfogadása,

ha ismerete van olyasvalamiről, ami biztosíték arra, hogy az örökkévalóságot a mennyországon kívül dicsőségesebben lehet eltölteni...


akkor küldje el mindezeket nekem... a lehető leggyorsabban.

 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω BIBLIA  
Carlo Carretto az imádságról
  2016-08-22 02:31:55, hétfő
 
  Az igazi imában tehát inkább passzívnak, mint aktívnak kell lennem. Több csöndre, mint szóra, több imádásra, mint vizsgálódásra, több fogékonyságra, mint mozgásra, több hitre, mint érvelésre van szükség.

,,Mélységében" kell megértenem, hogy a hiteles ima ajándék a mennytől a földnek, az Atyától a Fiúnak, a Vőlegénytől a Menyasszonynak, attól, akinek van, annak, akinek nincs, a mindentől a semminek.

Carlo Carretto az imádságról
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 64 
2016.07 2016. Augusztus 2016.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 64 db bejegyzés
e év: 711 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 239
  • e Hét: 2135
  • e Hónap: 9409
  • e Év: 275430
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.