Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Bálványimádás
  2017-04-12 19:56:16, szerda
 
  "Bár kevesen vallják magukat vétkesnek a bálványimádásban, mi sem természetesebb ennél... Ha úgy képzeljük magunk elé a lelkünket, mint egy házat, bálványok vannak minden szobában, és a szobák minden sarkában... Előbbre való számunkra a saját bölcsességünk Isten bölcsességénél, fontosabbak a magunk vágyai Isten akaratánál, és többre tartjuk önnön hírnevünket Isten dicsőségénél... hajlamosak vagyunk emberi kapcsolatainkat Isten elé helyezni... sokan még az ellenségeikből is istent faragnak maguknak [...] tudniillik jobban zavarja, aggasztja és nyugtalanítja őket, amikor fenyegetve érzik a szabadságukat, a vagyonukat vagy az életüket embertársaiktól, mint amennyire Isten tetszését igyekeznek keresni. Az emberi szív csakugyan egy gyárhoz hasonló, amely futószalagon ontja magából a bálványokat."

- David Clarkson
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Krisztusba vete hittt
  2017-04-12 17:24:43, szerda
 
  Krisztusba vetett hit


A Krisztusba vetett hit nem csak egy gondolati vagy elméleti dolog, nem egy sivár egyetértés vagy elképzelések láncolata a fejben - hanem a szív egyfajta beállítottsága.
Ez a hit abban különbözik a Jézus idejében élő apostolok hitétől, hogy felismeri Jézus halálának szükségességét, annak értékét, és feltámadásának erejét. Elismeri, hogy csak Jézus halála alkalmas arra, hogy az emberek az örök pusztulástól megmeneküljenek; feltámadása pedig életünk helyreállítását és a halhatatlanságot jelenti.
Így a keresztyén hit nemcsak egyetértés Krisztus teljes evangéliumával, hanem teljes bizalom is az ő életének, halálának és feltámadásának érdemében, és megnyugvás abban, aki életünk és engesztelő áldozatunk, aki értünk adta önmagát, és bennünk él.
A hit az ember erős bizalma Istenben, hogy Krisztus munkája által megbocsáttattak a bűnei és megbékélt Istennel. Végül a hit azt is jelenti, hogy közel vagyunk ahhoz, aki a mi bölcsességünk, igazságunk, megszentelődésünk és megváltásunk (1Kor 1,30), egyszóval: üdvösségünk.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ének a lápon
  2017-04-12 09:53:25, szerda
 
  Ének a lápon
- Sztárai Mihály emlékére -

A Dráva mentén puszta, láp,
zsombékos, szittyós vízözön.
A végtelen mezők fölött fenn
egy ölyv lebeg prédára lesve
(talán a szultán szelleme),
távolban fölperzselt faluk.
Szántatlan és vetetlen földek
ölében dudva-orgia:
Mohács után halotti tor,
A láp körül pár elmosódó,
mezítlábas nyom vall a múltról
meg a jelenről. Mély a csend.
A halál országútja ez.

A láthatár szélén kietlen
zsombékokon északkeletről
fantom lebeg: valaki jön.
Toprongyosan jön, messziről,
csapzott hajjal, zászlós szakállal,
fején a reggel bíbora,
árnyéka híd a láp fölött.

Honnan s miért jön? Egyre nő,
kezében botnyelű kereszt,
megáll - megőrült? - énekel:
"Sok ínségünkben Hozzád kiáltunk,
felséges ÚR ISTEN,
mert parancsoltad, hogy megkeressünk
a mi szükségünkben.
Tudjuk, hogy méltán mi bűneinkért
Te megvertél minket,
mert nem tiszteltük, sőt ingerlettük
TE szent Felségedet."

Mint roppant kárpit széthasad
a csend, figyelnek fák, füvek,
megtorpan minden vízipók,
fülelnek a mocsári erdők,
lélekzetvisszafojtva áll
a nád, a láp, az ingovány,
egyetlen nagy szívdobbanás
a táj, s a szívből kongatott
harangszó száll a víz fölött,
zokogva, esdve messze száll...
"Ígéretedből, te szent igédből
Téged megismertünk.
Szent Fiad által Neked könyörgünk,
légy kegyelmes nékünk!"

Zizzen a nád, kitárja titkát:
csontos, bozontos férfi áll
a vízben térdig, rongyosan,
gyulladt szeméből hull a könny.
Moccan az erdő, mélyiből
egy árva asszony félve jön,
szoknyáját húzza csöpp leány.
S mozdulni kezd az árva tál,
az élet felüti fejét,
kiadja az élőket újra
minden zug, erdő, láp s a rét.

Ki az, ki ott a fényben áll?
Talán az ISTEN földre szállt,
rongyokban is szent angyala?
Avagy sorsuknak társa ő,
helyettük zengő drága szív?

"Végy ki immáron e nagy ínségből,
pokol köteléből,
hogy Te szent Neved magasztaltassék
mi nemzetségünktől!"

"Végy ki immáron...!" - mozdul a nyelvük,
s mozdul a lelkük, szárnya nő.
A gyilkos árnyak alámerülnek,
kibontja szirmát a remény,
fellobog a szárnyas imádság:
az ISTEN él!

Az ISTEN él, és papja él:
az élő hitről prédikál
a lápon Sztárai Mihály!

Füle Lajos

 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A kegyelem
  2017-04-12 09:22:15, szerda
 
  A kegyelem


Bibliámat
ahogy lapozom,
egyre látom s olvasom
minden oldalon:

mit tett velem,
mit tett értem Istenem.
hűsége, jósága
végtelen.

Egyszer gondoltam
jó lenne, ha én is felírnám
amit mondok, amit teszek,
ami jó, ami kedves...

Múlt az idő
s teltek a lapok.
Sok szép cselekedet
ott ragyogott...

Míg egy napon
meg nem értettem:
"...minden kegyelem"
"...senki ne kérkedjen"
"....tetteid meg vannak"
"...szívedet ismerem"
"...velem jön jutalmam"
ha hiszel, meglátod hatalmam.

S írásom fölött ott aranylik az igazság:
Krisztus a Megtartó
ingyen kegyelemből, örök életre,
Senki más!

"Kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van:
Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki ne
dicsekedjen." Ef 2,8

Anna Mária Seidel
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A titokarcú ifjúság
  2017-04-12 09:03:43, szerda
 
  A titokarcú ifjúság

(Kepler és tanítványa)
(Meditációk Farkas András
Tragédia-illusztrációjához)


1.
Mester és tanítvány!
Hosszan nézem.
Bár így állana mestere előtt
minden tanítvány!
Ilyen szavára szomjasan,
tettre és indulásra készen!

2.
S ez a tanítvány az ifjúság!
Előttünk áll
izmosan, ruganyosan, tettrekészen,
mint aki győzni indul s győzni fog.
De arcát nem látni ezen a képen...
mert ezer arca van,
s mindegyik ismeretlen.
Az ifjúság: titok!

3.
Vagy azért nem látni az arcát,
hogy lássunk benne mai arcokat,
amint kérdőn mai Keplerek szemébe néznek?
Hónuk alatt a tegnap tudománya.
És előttük?
Holnapjukban talán
csak Madách eszkimója didereg!
Mit feleltek nekik,
mit felelhettek, mai Keplerek?!

4.
Titokarcú, ezerkérdésű,
orgonalelkű ifjúság!
Sorakoznak lelkében a sípok,
Mesterkézre vár!
S ha mesterkézre talál, zengni fog!
Szeretetről, életről, békességről!
Végetér minden disszonancia,
ha új éneket játszik rajta
érte átszegezett kezével
Isten Fia!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Biztos szögek tartják
  2017-04-12 07:18:24, szerda
 
  minden tekintet
emlékeztet
függőségemre

szelídségem
megtaláltságom
védettségem

biztos
szögek
tartják

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Lakáshiány
  2017-04-12 07:16:18, szerda
 
  Lakáshiány

Tanúsítja a Bibliánk:
a mennyben nincs lakáshiány.
Gyermekei örök helyét
JÉZUS elkészítette rég.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"És megismerjétek a Krisztusnak... szeretetét"
  2017-04-12 07:13:58, szerda
 
  ,,És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét." (Efézus 3:19).


Isten gyermekei tudják, hogy minden magasságot legyőz Isten szeretete. Ezen a magasságokon túl kell jutniuk, mielőtt örökölhetik az örök életet. Azt tanácsolom, válaszd az egyenes utat, mely ezen a magasságon átvezet, hogy élvezhesd a Gyönyörűséges hegyekről a nagyszerű kilátást és a zöld réteket.
Semmi nem haladja felül ezt a magasságot, csak Jákób létrája. Annak lába a földön nyugszik, a teteje pedig a menny kapujáig ér. Ezen a létrán angyalok jönnek le, és ezen a létrán fölmehetsz a mennybe.
Ez a létra Jézus Krisztus, az ember Fia, ahogy az kitűnik a János 1-ből: ,,Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember Fiára" (Ján 1:52).
Hogy ez a létra a földön áll, azt jelenti, hogy az ember Krisztus, aki a Földön van, szabadít meg. Hogy az az égig ér, arra utal, hogy az Ő isteni természete az emberi természettel egyesült, hogy tökéletes Üdvözítő lehessen. Hogy a menny nyitva áll ott, ahol a létra teteje van, arról tesz bizonyságot nekünk, hogy van bejárat az életre. Az Úr áll ott, és azt mondja: ,,Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene" (1Móz 28:13). Ezzel arra mutat rá, hogy mindenkinek szíve Isten hozottat mond, aki ezen az úton megy fel a mennybe, és lép be az Ő szentélyébe. Jézus arról tett bizonyságot: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam" (Ján 14:6). Vizsgáld meg a szívedet, vajon helyesen mész-e fel a létrán? Ha igen, akkor az Atya maga von magához téged.

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az Izráelt felszámoló Asszíria
  2017-04-12 07:11:00, szerda
 
  AZ IZRÁELT FELSZÁMOLÓ ASSZÍRIA * 2KIRÁLYOK 13-17

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2KIRÁLYOK 13 ÉS 17

ÖSSZEFOGLALÁS * Izráel népe kifogyott az időből. Habár Isten hallatlan türelmet tanúsított konok népe iránt, ítéletének kardja ott lebegett Izráel feje felett, és többé már semmi sem tarthatta vissza. Elizeus halálát követően a nép egyre gyorsabban rohant lefelé a lejtőn. II. Jeroboám hozzáértő kormányzása ellenére - aki minden szinten megújulást hozott a nemzetnek, egyedül lelki értelemben nem - az őt követő királyok a bálványimádás és kicsapongás elképzelhetetlen mocsarába taszították a népet. Az utolsó kilenc uralkodóból egy sem akadt, aki ügyelt volna Isten akaratára e világi tevékenységeit illetően. Végül Asszíria megadta a ,,kegyelemdöfést", hatalmába kerítette és szétszórta Isten népét - s véget vetett az északi királyságnak.

13.Fejezet: Elizeus halála; ,,Asszíria... Izráelt... fogságba hurcolta." (17,6)

14.Fejezet: II. Jeroboám; ,,Asszíria... Izráelt... fogságba hurcolta." (17,6)

15.Fejezet: Öt király hanyatlása; ,,Asszíria... Izráelt... fogságba hurcolta." (17,6)

16-17.Fejezet: Izráel szétszóratása; ,,Asszíria... Izráelt... fogságba hurcolta." (17,6)

NAPI ÚTRAVALÓ * Lehetséges, hogy valami egyszerre legyen sikeres és jusson csődbe? (Vitasd meg a kérdést a házastársaddal, barátoddal vagy adóügyekkel foglalkozó ismerősöddel, és jussatok egyetértésre.)
Kívülről nézve a II. Jeroboám uralkodása idején fennálló feltételek nem is lehettek volna jobbak Izráel számára. Jómód és felemelkedés jellemezte a nép világi életének minden területét. Izráel dicsőséges ragyogása a csúcsára ért. De ha lehántjuk a jómód külső rétegét, mit találunk? A tündöklés alatt rothadást! Ha kölcsön vesszük Jézus szavait, akkor a nép és vezetőik olyanok voltak, mint a ,,meszelt sírok": kívül szépek, de belül csak halál és romlás van. A látszólagos jómód vékony rétege alatt lelki csőd és erkölcsi romlás húzódott meg.
A nap folyamán valamikor maradj egy kicsit egyedül és nézd meg az életed Isten nézőpontjából! Az vagy belül is, aminek kívül mutatod magad? A cselekedeteid összhangban vannak a szavaiddal, vagy a másoknak mutatott tündöklő keresztyén megjelenés mögött némi rothadás húzódik meg? Eljött az ideje, hogy foglalkozz ezzel a kérdéssel, és az 1János 1,9-nél kell kezdened.

BETEKINTÉS * SOROZATOS MERÉNYLETEK ÉSZAKON - Izráel történetének utolsó 30 éve alatt összesen 6 király uralkodott, akik közül négy hivatalában esett brutális gyilkosság áldozatául. Az ötödiket fogságba vitték, senki sem hallott róla többé.

A legszegényebb ember az, akinek egyedüli gazdagsága a pénze.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Szívem olyan lett, mint a viasz..."
  2017-04-12 07:07:07, szerda
 
  ,,Szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között" (Zsolt 22:15)


A mi dicsőséges Urunk lelkének rettenetes összetöretése és ,,felolvadása" miatt szenvedett. ,,Akinek öröm van a szívében, az ki tud tartani a szenvedésben, de ha a bátorság elszáll, ki bírja azt elviselni?" A lélek levertségének terhe a legnehezebb a szenvedések között; minden más semmi ahhoz képest. Méltán kiáltott a szenvedő Megváltó az Ő Istenéhez: ,,Ne távozzál messze tőlem, mert a nyomorúság közel van, és senki nincs, aki nékem segítségül lenne!" Sokkal nagyobb szüksége van az embernek Istenre akkor, ha szíve olvadozik testében a csüggedéstől, mint bármely más időben.
Kedves testvér, jöjj most velem a kereszthez, és imádd alázatosan a dicsőség királyát, ki mélyebben merült be a lelki nyomorba, és belső gyötrelmekbe, mint bárki más közülünk! Figyeld meg, hogy Ő mennyire alkalmas arra, hogy hű Főpap legyen, aki meg tud indulni erőtlenségeinken, aki elé bizalommal járulhatunk!
Mindenekelőtt azok, kik azért szomorúak, mert úgy érzik, hogy az Atya már nem szereti őket, lépjenek bizalmas és bensőséges közösségbe az Úr Jézussal! Ne adjatok helyet a kételkedésnek, mert Mesterünk minden homályon áthaladt már előttünk. Bár lelkünket néha türelmetlenség és félelem kínozza, és majdnem elalél az Úr fényes ábrázatának látása után való vágyódástól; de felüdít a kedves bizonyosság, hogy a mi nagy Főpapunk részvéttel van irántunk. Nyomorúságunk cseppjének el kell tűnnie az Ő szenvedésének tengere elől; éppen ezért mennyivel magasabb fokra kellene emelkednie szeretetünknek! Törj elő, Jézus erős és mély szeretete, mint ahogy a tenger felemelkedik dagály idején! Áraszd el minden erőmet, fullaszd meg bűneimet, sodord el gondjaimat, emeld fel földhöz bilincselt lelkemet, és vidd Uram lábához! Hagyj ott engemet, mint egy szegény, megtörött csigát, melyet a tenger fenekéből sodort ki kegyelmed; mint érdemtelent és méltatlant! Csak azt szeretném Neki megsúgni, hogy vegye figyelembe hallgatozó füle az Ő szeretete hatalmas árjának gyenge visszhangját bennem, mely engemet szeretett lábaihoz helyezett, az én örök boldogságomra és üdvömre.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.03 2017. április 2017.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 539 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 13782 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 682
  • e Hét: 682
  • e Hónap: 30908
  • e Év: 331352
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.