Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
"Jób, miért nem tekintesz felfelé?"
  2017-04-14 19:03:40, péntek
 
  "Jób, miért nem tekintesz felfelé?"

"Ámde kelet felé megyek, és nincsen ő, nyugat felé, és nem veszem őt észre. Bal kéz felől cselekszik, de meg nem foghatom; jobb kéz felől rejtőzködik, és nem láthatom" (Jób 23,8-9)


Az angol Birmingham városában egy fiatalember költekező és kicsapongó életmódja miatt súlyosan eladósodott. Azért, hogy adósságait fizetni tudja, további sikkasztásokat és hamisításokat követett el. Attól való félelmében, hogy felfedezik és megbüntetik, végül nem látott már más kiutat, mint hogy elhagyja a szülői házat, és véget vessen az életének. Isten azonban úgy rendezte, hogy az öngyilkossága felé vezető útja egy evangéliumi gyülekezet kápolnája mellett vitt el. Ellenállhatatlan vágy ragadta meg, bement a gyülekezetbe, és hallotta, amint Edmonds prédikátor szakaszokat olvas fel Jób könyvéből, és magyarázó lelki-szellemi megjegyzéseket fűz azokhoz. Amikor a prédikátor a fent idézett, a Jób 23,8-9-ben található igehelyhez ért, esedezve felkiáltott: "De Jób, Jób, hát miért nem tekintesz felfelé?" - E szavak villámcsapásként hatottak a kétségbeesett emberre, mert ő is úgy járt el, mint Jób, aki mindenfelé tekingetett, és nem látott semmilyen segítséget, semmilyen kiutat. Most hittel ő is felfelé tekintett - és mint egykor a tanítványok a megdicsőülés hegyén, ő sem látott mást, "csak Jézust egyedül" (Mk 9,8). Így menekült meg ő is elveszett és kétségbeesett helyzetéből. Kiutat talált tönkretett életének romhalmazából, új életet kezdett Krisztussal. Ezt Isten kegyelemmel és irgalmassággal koronázta meg.
Igen, kedves hívő testvéreim, ha Isten egy elveszett és kétségbeesett bűnöst egy ilyen Ige által élő hitre tud vezetni, mennyivel inkább lehet segítségünkre és üdvösségünkre ez az Ige, miután az Ő Fiának, Jézus Krisztusnak vére árán megigazultunk. Hiszen mi, hívők, nagyon gyakran ugyanígy járunk, hogy nem látunk kiutat, pedig tekintgetünk előre, hátra, jobbra, balra. Felfelé kell néznünk, "Jézusra" (Zsid 12,1-3), akkor meglátjuk az Ő dicsőségét, Ő pedig átvezet bennünket kísértéseink sötétségén és a kétségbeesésen.

Joachim Langhammer
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Feltámadás
  2017-04-14 16:24:26, péntek
 
  Feltámadás


John G. Paton, XIX. századbeli misszionárius, aki a Dél-tengeri szigeteken munkálkodott, nagy ellenállással találkozott, amikor távozni készült Skóciából, és el akart menni, prédikálni az Új Hebridák szigetein élő kannibálok közé. Egy keresztyén egyháztag ezt morogta a fülébe: "A kannibálok, a kannibálok! A kannibálok majd meg fognak enni!" Paton tétovázás nélkül válaszolt: "Megvallom neked, hogy ha az Úr Jézus Krisztust szolgálhatom az életemmel és a halálommal, akkor nem számít, hogy a kannibálok vagy a férgek esznek meg. Mert a feltámadás nagy napján a testem éppen olyan csodálatos lesz, mint a tiéd, mert hasonlók leszünk a feltámadt Üdvözítőhöz!"
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Feltámadás
  2017-04-14 16:17:54, péntek
 
  Feltámadás


A németországi Hannover temetőjében van egy sír, amelyen hatalmas gránitkövek és márványdarabok fekszenek, betonnal és acélpántokkal összefogva. Az egy asszony sírja, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt a halálból, sem azt, hogy a halál után lesz feltámadás. Végrendeletében elrendelte, hogy sírját olyan biztonságosan lezárják, hogy ha lenne is halottak feltámadása, akkor se nyíljon fel a sír. A sírra ezeket a szavakat vésette: "Ezt a sírt sohasem szabad felnyitni!" Azonban egy kis mag a gránitkövek alá került és növekedni kezdett. A kikelt növény kereste a világosságot. Senki sem gondolta volna, hogy egy növekedő palánta képes szétfeszíteni azokat az acélpántokat és lebetonozott köveket. A kis mag fává növekedett, és a nagy kövek szétnyíltak előtte. Kajafás és Jézus egyéb ellenségei azt gondolták, hogy amikor Jézus testét betemették a sírba, többé nem kerülhet ki onnét. De Isten hatalma, amely Hannoverben egy kis növény által nyilvánult meg, még csodálatosabban működött Jézus sírjánál Jeruzsálem közelében.
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Öröm mindenki számára
  2017-04-14 13:43:33, péntek
 
  Öröm mindenki számára


A hit szeretet, békesség és öröm a Szentlélekben. A hit a világ legboldogabb és legvidámabb dolga. És teljesen összeférhetetlen a gorombasággal, a rosszkedvvel, szívtelenséggel, és mindennel, ami Jézus szelídségének, jóságának és kedvességének nem felel meg.

...... ........... ........... ........... ........... ........

A keresztyén embernek a jó minden fajtája öröm - bárhol is bukkanjon rá az emberek között. Mint világpolgár törekszik a világ összes lakosának boldogságára.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Csodálod a rózsaszálat
  2017-04-14 12:19:39, péntek
 
  Csodálod a rózsaszálat


száz féle pompás színeit,
bársonyos, zsenge szirmait,
rajt' az üdeség harmatcseppjeit,
fenséges balzsamillatát,
rajt' a nap mosolyát,
- gyönyörködsz a viruló szépségben,
s amint nézegeted...
rajt' a töviseket észre sem veszed...

... Visszatekintesz életeden:
- miért kezdenéd a tövisekkel?
...valami hiányzott...
...a boldogság talán rövid volt...
...túl korai a hervadás...
...sok volt a szenvedés,
...a fájdalom, a csalódás...
s így sorolnád, életed
virágtalan éveit,
sorsod szúrós ellenségeit,

...ha a tövisekkel kezdenéd...

De nézz csak végig életeden,
s a rózsa szépségét keresd benne:
gyermekkorod bársonyos melegét,
ifjúságod százféle színeit,
a boldog órák áldás cseppjeit,
beteljesedett álmok illatát,
a szeretet gyógyító balzsamát...
s amint ízlelgeted,
a töviseket lassan elfelejted...

Teremtődet ha csodálod,
a töviseket már meg sem látod.

Hála, öröm, nevetés,
szeretet és kedvesség,
lelked békés imája,
rózsák és bimbók - aranyvázája!

Új hajtások, rügyek
virágbontó melege - a Tied is...
viruló szépségüket csodáld,
lásd meg bennük
életednek jutalmát.

"Az Úr hűségét csodálom, az Úr tetteit dicsérem, mindazt,
amit Ő tett érettünk." Ézs 63,7

Anna Mária Seidel
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jézus új terve
  2017-04-14 10:14:38, péntek
 
  Jézus új terve


Rámnéz a múltból kedves gyermekarcod,
míg olvasom keserű leveled.
Csalódások, veszteségek, kudarcok...
s hol a megoldás, hol a felelet?

"Életem nem sikerült... most már mindegy!
Elvesztem... remélni már nem lehet!"
Megint egy fájó sóhajtás... megint egy...
Szeretném most megfogni kezedet!

Szeretnélek csendesen átölelni,
hívni: Ne sírj! Nincs vége! Jöjj velem!
Jöjj új kezdetre, új örömre lelni!
Jézusnál most is vár a kegyelem!

Ha nem figyelünk az isteni tervre,
ha nem vezethet, ha eltévedünk,
és mintha már mindennek vége lenne,
ne félj, neki még van terve velünk!

Új, drága terve, ha bűnbánó szívvel
messze földről megérkezünk haza.
Egünkön ragyogó szivárvány ível,
s vár az új élet boldog tavasza.

Előtted újra kinyílik a holnap.
A könnyes tegnap elmúlt, vége lett.
Szívedben újra remények dalolnak.
Jézus Krisztusnak terve van veled!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Hogy mindnyájan egyek legyenek"
  2017-04-14 10:02:26, péntek
 
  "Hogy mindnyájan egyek legyenek"
Ján. 17,21


Krisztus egyháza, e széthullt edény,
élő vizét tört cserepekben őrzi,
s vannak, akik még tovább tördelik.
Amikor elment, így imádkozott
pedig: "mindnyájan egyek legyenek,
amint TE bennem s én Benned, ATYÁM!"

Mi meg hitünkből falat emelünk,
pedig híd kell a szakadékon át
felekezettől felekezetig,
néptől népig, lélektől lélekig.
Hisz egy nevünk van: emberek vagyunk,
egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk,
egyképp gyötör meg minden fájdalom,
s ha a Föld bármely pontján dúl a harc,
keresztyénségünk csődje benne van.

Tanuljuk hát a főpapi imát,
s minden imánknak refrénje legyen:
a kegyelemben és a szeretetben,
az ATYÁBAN és a FIÚBAN egyek
legyenek végre, kik ŐT követik!

Mert a bűnnek nincs felekezete,
s a kegyelemből sincs kiközösítve
sem nép, sem ember, sem felekezet.
ISTEN előtt nem fontosak a formák,
csak a szív fontos: "Szeresd az URAT
teljes szívedből...!" És a bizonyíték:
felebarátod, mint magad szeresd!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Betűtörténet
  2017-04-14 09:41:12, péntek
 
  b e t ű t ö r t é n e t


Nélküled
Bátortalanná
Vadulnék

Nincs
Biztonságom mely
Vezethetne

Netán
Bebocsájtásra
Várok

Nem
Bírok
Vigasztalódni

Nehézkes
Bűneim
Versengenek

Nehéz Nalátod
Betörni Beragyog a
Vadként Világosság

Nincstelenek Nézhetem Nagyra nőnek
Bénák Bevehetetlen Bölcs
Vánszorognak Valóságod válaszaink

Nedves Neked Növekedik
Betűk Bizonyossággá Beléd
Virrasztanak Váltam Vetett ragaszkodásom

Neheztelnek Nekem Nektár
Becsomagolt Bizalmat kell Borul
Virágcsokrok Választanom Vállainkra

Noszogat a Nálad Nem ingatag
Becsapott Biztonság Birodalom
Világ Virágzik Vigyáz ránk

Növekvő Nevetésbe Napsugár
Befolyásnál Borulnak Bólint
Vigyázni kell Viszályaink Védelmünkre

Nézem Néma maradok Nagyszerű
Bajnoki Bizony Barátom
Viselkedésed Velem vagy Vagy

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Egy csillag
  2017-04-14 07:54:35, péntek
 
  Egy csillag

Egy csillag, itt a fűben,
s ott fönn is: messzi fény.
Közöttük ezredévek
s egy élet: az enyém.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Ki ne félne téged, Uram!"
  2017-04-14 07:52:21, péntek
 
  ,,Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet?" (Jelenések könyve15:4).Ha hit által megláthatjuk Isten szeretetének nagyságát, az hajlandóvá tesz arra, hogy Istent Istenünknek ismerjük el. Jákób esküvéssel fogadta: ,,Ha Isten velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételül kenyeret s öltözetül ruhát ad nekem; és békességgel térek vissza az én atyámnak házához: akkor az Úr lesz az én Istenem" (1Móz 28:20.21). Isten nagyságára gondolva, és abban a hitben, hogy Isten valóban az, amit édesapja, Izsák házában Róla hallott, határozta el Jákób, hogy Istent Istenévé választja. Csak ezt az Istent akarta szolgálni, és megadni Neki azt a dicsőséget, ami Őt megilleti.
Hajlandók vagyunk tisztelni mindent, ami nagy; amikor a királyok Királya szent nagyságát kijelenti, ki ne mondaná Józsuéval: ,,Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, (...) én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk" (Józs 24:15).
Amikor Pál Athén lakóit hitre akarta juttatni, Isten nagyságát tárta szemük elé. Azt mondta Istenről: ,,Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami abban van, (...), ő a mennynek és földnek ura (...), ő ád mindeneknek életet és mindent" (Csel 17:24.25). Ezekkel a szavakkal Pál Isten nagyságát dicsőítette, és arra szólította fel az athénieket, hogy ezt a nagyságot csodálják. Ezek az athéniek, akik Istent nem is ismerték, homályos értelmüktől indíttatva, mégis oltárt emeltek Neki, melyre azt írták: ,,Ismeretlen Istennek". Ezzel akarták bizonyítani, hogy valami módon tisztelni kívánták Őt. Mennyivel inkább tisztelik majd, amikor megismerik és hisznek Benne.

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2017.03 2017. április 2017.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 539 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 12972 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1287
  • e Hét: 11307
  • e Hónap: 51166
  • e Év: 227736
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.