Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Elveszítettük a Szentlélek tüzét!
  2017-04-16 21:36:49, vasárnap
 
  "Minden történelmi korszak valamiféle tűzzel kezdődött. Minden élet - a prédikátoré éppúgy, mint a prostituálté - tűzben ér majd véget: némelyeké az ítélet tüzében, másoké a pokol tüzében! 'Mentsd ki a szegény lelkeket a tűzből, s hűsítsd sebeiket Jézus vérével!' - énekelte Wesley. Testvéreim! Egy küldetésünk van csupán: a lélekmentés, és a lelkek mégis elvesznek! Ó, gondoljatok rájuk! Milliónyi, százmilliónyi, vagy talán több mint egymilliárd örökkévaló léleknek van szüksége Krisztusra. Az Örök Élet nélkül mindnyájan elvesznek! Ó, micsoda szégyen! Micsoda szörnyűség, és micsoda tragédia! Krisztus nem akarja, hogy 'némelyek elvesszenek'. Igehirdetők! Embermilliók jutnak a pokol tüzére azért, mert elveszítettük a Szentlélek tüzét!"

- Leonard Ravenhill
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Manapság...
  2017-04-16 21:23:58, vasárnap
 
  "Manapság sok a felszerelés, de kevés a felruházás; sok a forrongás, de kevés az alkotás; sok a cselekedet, de kevés a kenet; van lármázás, de nincs ébredés. Dogmatikusak vagyunk, de nem vagyunk dinamikusak!"

- Leonard Ravenhill
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Megtört szívű ember
  2017-04-16 21:21:44, vasárnap
 
  "Szíveket megtörni csak megtört szívű ember tud."

- Leonard Ravenhill
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Kettesben Istennel
  2017-04-16 21:20:22, vasárnap
 
  "A nagy sasok egyedül repülnek; a nagy oroszlánok egyedül vadásznak; a nagy lelkek egyedül járnak - kettesben Istennel."

- Leonard Ravenhill
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hitvallás
  2017-04-16 18:52:08, vasárnap
 
  Hitvallás

,,Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé" (Róm 8,9).


Egy idős tanfelügyelőnek a következő volt a szokása az iskolalátogatások alkalmával: A nyelvtan, matematika, földrajz, történelem és más tantárgyak körében feltett gyakorlati kérdések után megkérdezte a gyerekeket a hitvallás felől. Mivel a tanárok tapasztalatból tudták, hogy a tanfelügyelő minden látogatásának végén ezután érdeklődik, három különösen jó tanulóval mindig kívülről megtanultatták a hitvallás három tételét. Egyik nap azonban rendkívüli dolog történt. A tanfelügyelő kérdésére jelentkezett az első diák, és folyékonyan felmondta az első tételt: ,,Hiszek az Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében." A tanfelügyelő helyeslően bólintott. A következő diák belefogott a második tételbe: ,,Hiszek Jézus Krisztusban, az Ő Egyszülött Fiában, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától..." A felügyelő ismét elégedetten bólintott, és ezt mondta: ,,És most kérem a harmadik tételt: ,,Hiszek a Szentlélekben." Hallgatás töltötte be az egész osztálytermet, a tanár ideges lett, egyetlen gyermek sem jelentkezett. A tanfelügyelő csodálkozva felpillantott, de az osztályban senki sem mozdult. Csak hosszabb habozás után jelentkezett mégis egy gyermek, a tanár megkönnyebbült, a tanfelügyelő barátságosan bólintott feléje. A gyermek azonban bocsánatkérően csak ennyit mondott: ,,Tanfelügyelő úr, az a gyermek, aki a Szentlélekben hisz, hiányzik ma" - és visszaült a helyére.
A tanfelügyelő biztosan elnéző volt, de miért ismerjük még ma is ezt a régi időkből származó történetet, amikor még ilyen hívő tanfelügyelők voltak? Hiszen olyan mélyen beleivódott az emberek emlékezetébe, hogy még évtizedek múltán is mesélik: ,,Az a gyermek, aki a Szentlélekben hisz, hiányzik ma!" Vajon csak egy régi történet ez, egy kis élmény, amelyen mosolygunk? Ez az élmény bizonyára több ennél, fel akar bennünket rázni, mivel valóban olyan sok ember van, akik magukat mind hívőnek nevezik, és akikre ez érvényes: ,,Azok, akik a Szentlélekben hisznek, ma hiányoznak!" Igen, ma, amikor Jézus Krisztus követése és önmagunk átadása a hitéletben csak a Szentlélek által valósítható meg. ,,Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé" - olvassuk a Róma 8,9-ben. A Szentlélek nélkül lehetetlen hitben élni és Krisztust követni. A Szentlélek nélkül nem tudjuk szolgálni az Úr Jézust, és a Szentlélek nélkül arra sincs erőnk, hogy nemet mondjunk a világra és a bűnre, és hogy harcoljunk az utolsó idők sodrása ellen.

Joachim Langhammer
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Örömöd tanít igazságodra
  2017-04-16 11:55:50, vasárnap
 
  felfelé dobáljuk bűneinket
s megbocsájtás hullik válaszként
kormos önzésünk gomolyog
s házainkra szereteted telepszik
érdemtelenül választottál
örömöd tanít igazságodra

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Találkoznod kell vele
  2017-04-16 11:53:28, vasárnap
 
  Találkoznod kell vele

Itt Jézust elkerülheted,
tagadhatod létét is bátran,
de találkoznod kell Vele
majd az örökkévalóságban.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"...Drága véren, ...a Krisztusén."
  2017-04-16 11:51:47, vasárnap
 
  ,,...Drága véren, ...a Krisztusén." (1Péter 1:19)A Golgotán Krisztus keresztje alatt állunk, és látjuk csörgedezni drága vérének rózsaszínű folyamát kezéből, lábából és oldalából. Ez a vér drága, mert engesztelő és megváltó ereje van. A kiválasztottak bűnei e vér által töröltettek el; a kegyelem gyermekei ez által lettek felmentve a törvény hatalma alól; megbékültek Istennel és egyesültek Vele. Krisztus vére drága megtisztító ereje folytán is; ez ,,tisztít meg minket minden bűneinkből." ,,Ha a ti bűneitek vérpirosak volnának is, fehérek lesznek, mint a hó." Jézus vére oly fenségessé teszt minden hívőt, hogy folt, szeplő vagy valami afféle nem maradhat hozzájuk tapadva. Ó, drága a vér, mely minket megtisztít, roppant sok hamisságainkat elmossa, és kedvessé tesz minket ama Szerelmesben, nem tekintve a sok kihágást és Krisztus vére nem kevésbé drága azért is, mert megőrző ereje van. A vérrel való meghintés által el vagyunk rejtve az öldöklő angyal elől. Emlékezzél meg arról, hogy megkíméltetésünknek valódi oka az, hogy a vérre tekint. Ebben vigaszt találunk, ha a hit látása elhomályosul, mert Isten szeme mindenkor tiszta és átható marad. Krisztus vére drága nekünk megszentelő hatása által is. Ugyanaz a vér, mely bűneinket eltörli és megigazít, azután élteti és erősíti az új embert, és olyan erőssé teszi, hogy képes lesz a bűnt legyőzni és Isten parancsolatait teljesíteni.
Nem létezik olyan hatékony, megindító erő a szentségre, mint az, amely Jézus szívéből és ereiből folyik. S drága, kimondhatatlanul drága ez a vér, mivel győzelmes erőt fejt ki. Meg van írva: ,,Diadalmaskodnak a Bárány vére által." Miként lehetséges ez? Aki Jézus Krisztus drága vérét használja fegyverül, és azzal megy a harcba, az legyőzhetetlen fegyverrel harcol! Ennek jelenlétében meghal a bűn, a halál megszűnik halál lenni, mert megnyílik a menny kapuja. Jézus vére! Amíg az Ő erejében vetjük bizalmunkat, Vele diadalról diadalra jutunk.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért..."
  2017-04-16 11:30:13, vasárnap
 
  ,,Hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint." (1Korinthus 15:3).


Elmélkedjünk együtt az Üdvözítő szeretetéről, Aki meghalt a bűneinkért.
Rendkívüli szeretet volt az, mely Krisztust arra késztette, hogy meghaljon a bűnösökért. Ezt a szeretetet nem lehet összehasonlítani a világ szeretetével. Az emberek közt nem szokás, hogy valaki készakarva a vérpadra, vagy a bitófa létrájára fellépjen, hogy életét feláldozza másokért. Jézus pedig ezt tette. Nem barátaiért, hanem ellenségeiért. Pál azt írja a rómaiakhoz írt levelében: ,,Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy még mikor bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt" (Róm 5:8).
Meghalt azokért, akik Őt gyűlölték, sőt azokért, akik Őt keresztre feszítették. Ez nem véletlen volt, hanem szabad akaratából és tudatosan tette. Tudta, kikért hal meg, tudta kikért teszi le életét. Nem tudta ettől a szenvedéstől visszatartani az, hogy, akikért szenvedett, bűnösök. Épp oly kevéssé tudta ellenkezésük arra indítani, hogy azt kérje mennyei Atyjától, pusztítsa el őket angyalai lángoló kardjával.
Ellenkezőleg, sehol sem olvasunk arról, hogy Jézus egész földi életében valaha is vidámabb lett volna, mint mikor közeledett az elrendelt idő, hogy szenvedjen és meghaljon. Gondolj csak a páskavacsorára. Mit mondott akkor Jézus a tanítványainak? ,,Kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt szenvednék" (Luk 22:15). Ő is dicséretet énekelt, mielőtt kiment az Olajfák hegyére.
Milyen nagy volt Krisztus szeretete! Engedte, hogy halálában a bűnösök közé számlálják, sőt bűnné tette magát a bűnösökért. Ez a Bárány önként a világ szemétjévé lett a bűnösökért, akiket szeretett!

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten ládája
  2017-04-16 11:26:35, vasárnap
 
  ISTEN LÁDÁJA * 1KRÓNIKÁK 10-16

KÖZPONTI IGERÉSZ: 1KRÓNIKÁK 11,1-9; 13,1-14; 15,1-3

ÖSSZEFOGLALÁS * A szövetség ládája meghatározó jelenség a Krónikákban, több mint 40 alkalommal említik. Valószínűleg nem okoz nagy meglepetést, hogy a láda Jeruzsálembe vezető útját övező események három teljes fejezetet ölelnek fel. A tanulság nyilvánvaló: egy alapvetően helyes cselekedetnél hiába helyes az indíték, halálos következményekkel jár, ha helytelen a kivitelezés! Három hónapot vett igénybe az út, de amikor a láda végre megérkezett Jeruzsálembe, Dávid a néppel együtt nemzeti ünnepet ült.

10.Fejezet: Saul halála; Dávid, a harcos

11-12.Fejezet: Dávidot királlyá teszik; Dávid, a harcos

13-15.Fejezet: A láda útja; Dávid, Isten követője

16.Fejezet: Dávid hálát ad; Dávid, Isten követője

NAPI ÚTRAVALÓ * A kék villogó jelzés és a sziréna hangja nyilvánvalóvá teszi, hogy valami nincs rendben. Az autós félrehúzódik, megáll, és döbbenten hallgatja, amint a közlekedési rendőr bejelenti: ,,Megbírságolom a zöld lámpán való áthajtásért!"
Abszurd helyzet? Akkor nézd meg ezt: Dávid, mivel ,,zöld lámpát" kapott az Úrtól, hogy a ládát Jeruzsálembe viheti, örömteli felvonuláson vett részt. Isten nemtetszése hirtelen véget vetett a mulatságnak.
Egy göröngy az úton, s a szekér megbillen. Uzzá nyújtja a kezét, és ami nászmenetnek indult, gyászmenetként végződik - s mindezt csak azért, mert Dávid figyelmét elkerülte Isten világos utasítása a láda szállítására vonatkozóan (4Mózes 4,15).
Mi a helyzet veled? A megfelelő dolgokat, a megfelelő indítékkal, a megfelelő módon teszed? Próbáld ki az alábbi rövid tesztet! Emeld ki rendszeres keresztyén szolgálatod valamelyik elemét, és vesd próba alá a következő két kérdés segítségével: (1) Megfelelőek a motivációim azzal kapcsolatban, amit teszek? (2) Keresem a módját, hogy Isten munkáját úgy végezzem, ahogy neki kedves? Ha valamelyik kérdésre nemmel válaszoltál, beszéld meg Istennel! Ha a válasz igen, járj el az 1Krónikák 16,8 rendelkezésének megfelelően: adj hálát Istennek, hogy munkálkodik az életedben!

BETEKINTÉS * EGY ALAPOSAN FELKENT KIRÁLY... - Amikor Dávidot felkenték egész Izráel királyává (11,3), valójában már harmadjára kenték fel. Először Sámuel kente fel bizalmas körülmények között (1Sámuel 16,13), másodszor már nyilvánosan, de csak Júda királyává (2Sámuel 2,4).

Aki komolyan veszi az engedelmességet, teljes szívből törekszik rá.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.03 2017. április 2017.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 539 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 17811 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3766
  • e Hét: 7826
  • e Hónap: 31567
  • e Év: 599314
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.