Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
Az Isten képére teremtett ember
  2017-04-21 20:28:29, péntek
 
  Az Isten képére teremtett ember


A művészetben a képmások készítése a szépség megörökítése. A festészet, a szobrászat és más művészeti ágak gyakran utánozzák a valóságot. Művészetünkkel a való életből vett tárgyakat ábrázoljuk.
Isten a legfőbb művész. Amikor megformálta a világegyetemet, úgy hagyta rajta a kézjegyét, hogy az egek hirdetik dicsőségét, és az égbolt tanúskodik keze munkájáról.
Amikor Isten megteremtette azokat a teremtményeket, amelyek benépesítik a földet és a tengert, egy olyan lényt is teremtett, akit egyedül alkotott a saját képmására. Az 1Móz 1:26-27 kijelenti:
,,Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket".
Az, hogy a Biblia kijelenti, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, egyeseket (nevezetesen a római katolikusokat) arra a következtetésre indított, hogy különbség van aközött, hogy Isten a képmására vagy a hasonlatosságára teremtett. A Biblia nyelvének szerkezete azonban arra utal, hogy a képmás és a hasonlatosság ugyanarra a dologra hivatkozik. Isten képmásai vagyunk, olyan teremtmények, akik senki és semmi mással össze nem hasonlítható módon képesek vagyunk visszatükrözni Isten tulajdonságait.
Ha azt halljuk, hogy Isten a saját képmására teremtett, általában azt vizsgáljuk, hogy miben vagyunk olyanok, mint Alkotónk. Bár ő a teremtő, mi pedig teremtmények vagyunk, és Isten fölöttünk áll lényében, hatalmában és dicsőségében, van néhány olyan dolog, amelyben olyanok vagyunk, mint ő. Van néhány hasonlóság Isten és miközöttünk. Isten értelmes, erkölcsi lény. Mi is erkölcsi lények vagyunk, akik értelemmel, szívvel és akarattal rendelkeznek. Ezek a képességeink teszik lehetővé, hogy visszatükrözzük Isten szentségét, vagyis betöltsük eredeti hivatásunkat.
Amikor a Szentírás az ember szót olyan igékben használja, mint ,,Isten az embert a saját képére teremtette" (1Mózes 27), akkor az ,,emberiség"-et jelenti. Az emberi faj mind hímnemű, mind nőnemű egyedeit a saját képére teremtette. A képmáshoz tartozik az ember föld fölötti uralomra szóló elhívása, hogy igazgassa a földet és uralkodjon fölötte. Isten arra hívott el, hogy megbízottjaiként munkáljuk meg, népesítsük be és őrizzük meg a földet. Itt kell visszatükröznünk az Úr igazságos uralmának jellegét a világmindenség fölött. Ő sohasem pusztítja el vagy zsákmányolja ki, amin uralkodik, hanem igazságban és jóságban gyakorolja uralmát.
Az ember bukásával valami rettenetes dolog történt. Isten képmása súlyosan sérült, és ez nagyban befolyásolta azt a képességünket, amellyel visszatükröztük szentségét, úgyhogy a tükör most homályos.
Az ember bukása azonban nem tette tönkre ember voltunkat. Bár az ember bukásában elvesztette azt a képességét, hogy Isten szentségének tükre legyen, még mindig emberek vagyunk. Még mindig van értelmünk, szívünk és akaratunk. Még mindig magunkon viseljük Teremtőnk kézjegyét. Isten képmásának teljességét Krisztus állította helyre az emberben, aki, mint a Zsidókhoz írt levél írója kijelenti, ,,dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása" (Zsidók 1:3).

Ajánlott bibliai olvasmányok: 1Móz 9,6; Róm 8,29; 1Kor 15,42-57; Kol 1,15

Összefoglalás:

1.Isten a saját képére és hasonlatosságára embereket teremtett, férfit és nőt.
2.Van némi analógia Isten és az ember között, ami lehetővé teszi kettőjük kapcsolatát.
3.Az emberek Istenhez hasonlóan értelemmel és akarattal rendelkező erkölcsi lények.
4.Isten az embert arra hívta el, hogy uralkodjon a földön.
5.A bűnbeeséskor Isten képmása elhomályosult az emberben.
6.Krisztus Isten tökéletes képmása, aki helyreállít minket Isten képének teljességére.

R. C. Sproul
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
"Jól tudom, hogy az én Megváltóm él"
  2017-04-21 18:56:23, péntek
 
  ,,Jól tudom, hogy az én Megváltóm él" (Jób 19:25)


Jób vigaszának magva e szavakban rejlik: ,,az én Megváltóm", valamint
az igazságban, hogy a Megváltó él. Igen, milyen üdvös dolog az élő
Krisztushoz ragaszkodni! Előbb tulajdonjogunknak kell lenni Hozzá,
csak azután örvendhetünk Őbenne. Mi hasznom van az aranyraktárakban
tartott aranyakból? Az emberek Peruban is koldusok, Kaliforniában is
koldulnak kenyérért. Az arany csak akkor segít ki szükségemből, ha az
erszényemben van, és akkor csillapítja éhségemet, ha kenyeret veszek
rajta. Mit érnék egy olyan Megváltóval, aki engem nem váltott meg? Mit
használna nekem egy bosszúálló és megtorló, ha nem volna hajlandó az
én életem megvédeni és véremért bosszút állani?
Ne elégedjél meg addig, míg nem mondhatod hit által: ,,Igen, az én élő
Megváltómra bízom magamat. Ő az enyém, tehát ragaszkodom Hozzá." Talán
még gyengének érzed kezed, mellyel az Ő kezét fogod, és nem mered
mondani: ,,Az én Megváltóm él". Úgy véled, hogy ez merészség volna? Ó,
gondold meg: ha hited csak akkora, mint egy mustármag, már akkor is, e
mustármag által is jogod van azt mondani!
Azonban van még egy szócska, mely Jób erős hitére nagyon jellemző:
,,Jól tudom". Ha valaki azt mondhatja: ,,remélem, hiszem", már az is
vigasz. Ezrek vannak Jézus seregében, kik ennél aligha jutnak valaha
tovább. De ha a vigaszt a maga teljességében akarod megragadni, akkor
azt kell mondanod: ,,Tudom". A ha; de és talán gyilkosai minden
vigasznak és békességnek. A kísértések idején rettenetes a kételkedés.
Lódarazsak módjára mardossák a lelket! Ha valaha attól tartok, hogy
Krisztus nem az enyém, akkor a halál epéje ecettel van keverve. De
tudom, hogy Jézus értem él, így a sötétség sem sötétség nekem; az
éjszaka is világossággá válik körülöttem.
Ha Jób már akkor, Krisztus földre jövetele és testben megjelenése
előtt sokkal korábban mondhatta: ,,Tudom", akkor nekünk még nagyobb
bizonyosságunk kell legyen erről. Isten mentsen attól, hogy
bizonyosságunk megcsaljon bennünket! Lássunk jól utána, hogy hitünknek
mozdíthatatlan alapja legyen, nehogy hiábavaló reményre építsünk! Az
én Megváltóm egy élő Megváltó: ez kimondhatatlan öröm!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Önmagunk és Isten ismerete
  2017-04-21 18:40:55, péntek
 
  Önmagunk és Isten ismerete


Amikor gyerek születik, belépését a világba általában egy fenekére mért jókora csapás kíséri. A csecsemő természetes válasza erre harsány tiltakozásból fakadó sírása. Miért sír a kicsi? Vajon ez a sírás valamilyen fájdalomra adott válasz? Vagy talán félelemre? Vagy haragra?
A fentiek talán együttesen váltják ki a sírást. Világra jöttünket hang és düh jelzi. Ezt a kezdeti tiltakozást egyesek úgy tekintik, hogy nemcsak a születés, hanem az egész élet jelentését foglalják össze. Macbeth így vívódott:

Az élet: árny,
Mely jár-kel: egy szegény komédiás
Ki egy óra hosszat tombol és dühöng,
Mese, mit egy bolond beszél, teli
Hangos dagállyal - ám értelme nincs!

Ha nem jelent semmit, akkor teljesen, a végletekig jelentéktelen. Ha jelentéktelen, akkor értelmetlen. Ha értelmetlen, akkor semmi haszna, sem értéke.
Jelentőségem, jelentőségünk ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy kik és mik vagyunk. Az azonosságunk kérdéséhez. Személyazonosságom végső soron az Istennel való kapcsolatommal függ össze. Nem tudom megérteni, ki vagy mi vagyok, anélkül hogy megérteném, kicsoda vagy mi Isten.
Önmagunk ismerete és istenismeretünk kölcsönösen összefügg egymással. Abban a pillanatban, hogy tudatára ébredek önmagamnak, megértem, hogy nem Isten, hanem teremtmény vagyok. Van születésnapom, az az időpont, amikor az életem kezdetét vette a földön. Amikor meghalok, a sírkövemen nem az örökkévalóságot fogják feltüntetni kiindulópontként. Még nem tudom, milyen végső időpont áll majd a sírkövemen, de az első évszám 1939 lesz.
Teremtmény voltomnak tudata gondolataimat visszaűzi Teremtőmhöz vagy ,,fel" a Teremtőmhöz. Nem szemlélhetem Istent vagy bármi mást önmagamon kívül, amíg tudatára nem ébredek önmagamnak. Mindaddig nem tudom azonban önmagam jelentőségét teljesen felfogni, amíg meg nem értem magamat Istennel való kapcsolatomban. Végső soron tehát az antropológia, azaz az embertan, a teológiának, Isten tanulmányozásának az egyik alfaja.
A mai emberiség válságának oka az antropológia és a teológia, az ember és Isten tanulmányozásának elszakadásában keresendő. Ha történetünket elszigetelik vagy elválasztják Isten történetétől, valóban ,,egy őrült meséje" lesz, ,,tele hanggal és dühvel, amely semmit sem jelent". Isten nélkül ,,haszontalan szenvedély" lesz belőlünk, mint a filozófus Jean-Paul Sartre kijelentette.
Mi a ,,haszontalan szenvedély"? A szenvedély heves érzelem. Az emberi életet a heves érzelmek jellemzik. Olyan szenvedélyek sorolhatók ide, mint a szeretet, a gyűlölet, a félelem, a bűntudat, a törekvés, a kívánság, az irigység, a féltékenység és még sok más. Minket, teremtményeket mély érzelmek töltenek el az élettel kapcsolatban. Gyötör a kérdés: vajon ezek az érzelmek mind fölöslegesek? Minden törekvésünk és igyekezetünk pusztán fölösleges fáradozás, hiábavalóság?
Életünk értelme forog kockán. Emberi méltóságunk a tét. Ha csak az embert vesszük, Istennel való kapcsolatától függetlenül, akkor egyedül marad és jelentéktelen. Ha nem olyan teremtmények vagyunk, akiket Isten teremtett, és akik vele kapcsolatban, kozmikus véletlenek vagyunk csupán. Eredetünk jelentéktelen, és rendeltetésünk is éppen olyan jelentéktelen. Ha véletlenül emelkedünk ki az iszapból, és végül a semmi légüres terébe vagy szakadékába bomlunk szét, akkor életünket a tökéletes értelmetlenség két polusa között éljük le. Lehántott nullák vagyunk, akiket megfosztottak méltóságuktól és értéküktől.
Ha átmenetileg, vagyis az értelmetlen eredet és az értelmetlen rendeltetés pólusai közötti időre méltósággal ruházunk fel egy emberi lényt, pusztán nem kívánt érzelmekben dédelgetjük magunkat.
Eredetünk és rendeltetésünk Istenhez kötődik. Egyetlen végső értelmünk nem lehet más, mint teológiai. Az általunk feltett kérdést már a zsoltáríró is feltette:
,,Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az embernek fia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg" (Zsolt 8:4-6).
Ha Isten teremtett, kapcsolatban állunk vele. Ez a kikerülhetetlen kapcsolat biztosítja, hogy nem vagyunk fölösleges zaj vagy érzelem. A teremtésben megkapjuk a dicsőség koronáját. A dicsőség koronája a méltóság tiarája. Istennel méltóságunk van, nélküle semmik vagyunk.

Önmagunk ismerete (öntudat) Isten ismeretéhez vezet, ami önmagunk jobb és teljesebb megismeréséhez segít.

Ajánlott olvasmányok: 1Móz 1:27; Zsolt 51; ApCsel 14:8-18; ApCsel 17:22-31; Róm 1:18-23

Összefoglalás :

1.Nem ismerhetjük meg Istent anélkül, hogy ne ébrednénk önmagunk tudatára.
2.Nem ismerhetjük igazán önmagunkat, ha nem ismertük meg először Istent.
3.Az embernek kapcsolata van Istennel: céltudatos eredet + céltudatos rendeltetés = értelmes élet.
4.Ha az embernek nincs kapcsolata Istennel: értelmetlen eredet + értelmetlen rendeltetés = értelmetlen élet.

R. C. Sproul
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Szerezz, amennyit tudsz
  2017-04-21 08:36:37, péntek
 
  Szerezz, amennyit tudsz


Szerezzünk, amennyit csak lehet, de közben ne ártsunk se a lelkünknek, se a testüknek! Mindig őrizzük meg az egészséges belső egyensúlyt. Ezért nem szabad bűnös vállalkozásba kezdenünk, és ne folytassunk olyan üzletet, amely ellenkezik Isten vagy országunk törvényeivel. Ide tartoznak azok a foglalkozások, melyekkel adót csalunk vagy megkerüljük a vámot. Ez ugyanolyan bűn, mint polgártársaink meglopása.
Vannak azonban olyan legális foglalkozások is, melyeket nem végezhetünk tiszta lelkiismerettel. Például ha a rossz fizetés hazugságra és csalásra csábít, vagy a munka során olyan üzleti praktikákba bocsátkozunk, amelyek a jó lelkiismerettel összeegyeztethetetlenek.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Mennyit
  2017-04-21 08:24:19, péntek
 
  Mennyit

Ó mennyit, mennyit énekeltem,
s mennyi ének maradt még bennem!
az ÚRÉ a szöveg, a dallam,
ha menni kell, viszem magammal.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért..."
  2017-04-21 08:22:35, péntek
 
  ,,Hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint." (1Korinthus 15:3).Megemlítem a mi Urunk Jézus Krisztus halálának még egy eredményét. Mindenki számára, aki az Övé, helyet kapott a mennyben. Pál azt írja A zsidókhoz írt levélben: ,,az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve" (9:12) Melyikünk tudja, mi a menny? Az Írás a mennyet Isten trónjának, Isten országának, a magasnak és a szentnek, Ábrahám kebelének, az örök öröm helyének nevezi. A mennyben Isten gyermekei örökké láthatják az Ő arcát. Ott látják majd Krisztust, a prófétákat és az angyalokat. Ott halhatatlanok lesznek örökké.
Isten ezt a mennyet már itt a Földön odaajándékozta gyermekeinek. Már helyet kaptak ott, és élvezik annak boldogságát, tudniillik Fejükben és Helyettesükben. Illik, hogy ezt higgyék, és ennek örüljenek. Beszélniük kell erről egymásnak, és tanítaniuk kell erre egymást. Dicsérniük és magasztalniuk kell Istenük nevét, aki ezt a házat, ezt az országot ilyen hű barát, sőt testvér, Üdvözítő és Közbenjáró kezébe tette le. Tárgyaltunk arról, hogy áldozata minden értelmet felülhaladó szeretetének gyümölcse. Nagyon mélyen meg kell hajolnia Előtte Isten gyermekeinek, és jóságos Üdvözítőjüknek kell Őt nevezni. Forrón kell Őt szeretniük, és engedelmeskedniük kell Neki. Minden szolgálatukat Neki kell szentelniük. Szívből késznek kell lenniük arra, hogy szenvedjenek Érte. Övé a tisztesség és dicsőség örökké!

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Salamon temploma elkészül
  2017-04-21 08:11:14, péntek
 
  SALAMON TEMPLOMA ELKÉSZÜL * 2KRÓNIKÁK 1-5

KÖZPONTI IGERÉSZ: 2KRÓNIKÁK 1 ÉS 5

ÖSSZEFOGLALÁS * Salamon belevág élete legnagyobb építészeti vállalkozásába: a jeruzsálemi templom megépítésébe - így az édesapa álma a fiú gyönyörűségévé válik. A feladathoz, hogy elkészüljön az Úr háza, hatalmas ember- és építőanyag-mennyiségre volt szükség, ráadásul 7 évet vett igénybe Salamon életéből. Amikor végre elkészült a templom, a szövetség ládája pedig a helyére került, a nép és a zenészek őszinte szívvel adtak hálát az Úrnak - Salamonnal az élen. ,,Amikor hangosan szóltak a harsonák, a cintányérok és a hangszerek, és dicsérték az Urat... akkor a házat, az Úr házát felhő töltötte be." (5,13-14)

1.Fejezet: A király bölcsességet kér; Salamon bölcsessége

2.Fejezet: A templom terve; Salamon tettei

3.Fejezet: Templomépítés; Salamon tettei

4-5.Fejezet: Templomi felszerelés; Salamon tettei

NAPI ÚTRAVALÓ * Salamon nem hagyta, hogy bármi is útjába álljon a feladatnak, amit Istentől kapott. Lélegzetelállító tempóban megszervezte, hogy több mint 150000 munkás és több tonnányi építőanyag biztosítsa a munka zavartalan előrehaladását.
Salamon Isten iránti buzgalma és lelkesedése lélegzetvételnyi szünetet is alig hagyott mindaddig, amíg a mű el nem készült.
Ha ki kellene értékelned Istennek végzett szolgálatod lelkesedésének mértékét, az alábbi skálán hova esne?

0...... ......*...... .......*...... ......30........*...... ......*...... ......*......... ...70...... .....*...... ........*...... ..........100
Sajnálom, más Muszáj Ez a dolgom... Ebben telik
dolgom van! megcsinálnom? gyönyörűségem!


A hónap során már volt szó arról, hogy akármit is teszel, azt szívből tedd, ,,mint az Úrnak" (Kolossé 3,23). Most pedig jöjjön egy másik ige az 1Korinthus 10,31-ből - akármit tesztek, dicséretre méltóan, ,,az Isten dicsőségére" tegyétek. Ilyen az a szolgálat, amellyel Istennek és magadnak is örömöt szerzel!

BETEKINTÉS * MINDENHOL CSAK ARANY - A templom csaknem teljes felszerelése - beleértve a falakat, az ajtókat, a szögeket és a bútorokat - aranyból volt, vagy arannyal volt bevonva. Dávid király előkészületei (1Krón 22,14) tették lehetővé mindezt, ugyanis félretett 100000 tálentum (3,75 tonna) színaranyat.

Amikor már alig bírsz koncentrálni, s a szemedet is alig bírod nyitva tartani, eljött az ebédidő ideje.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jézus él!
  2017-04-21 08:01:18, péntek
 
  Jézus él!

Jézus él! Jöjj, higgy neki!
Üres sírja hirdeti.
Boldog vagy, ha várod Őt,
Dicső fényben érkezőt.
Kálváriád véget ér,
ha veled a Mennybe tér.

Pecznyik Pál
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jézus a kereszt alatt!
  2017-04-21 08:00:34, péntek
 
  Jézus a kereszt alatt!

Jeruzsálemben kis csapat,
látta Jézust, kereszt alatt!

Szívszorongva kísérte itt,
Ura végső lépéseit.

Sokak előtt, ma is talány,
mi ment végbe a Golgotán!

Győzelmét a vérző kebel,
szenvedésben, mért rejti el?

Győzelmes a haláltusa,
egyre lassul, szív ritmusa.

Az egész test, nagy lázban ég,
jő a halál, közelg a vég.

Meghal a test, szem fennakad,
ám halálból, élet fakad!

Jézus meghal, de Lelke ép,
sziklasírból élve kilép!

Ki Jézussal birokra kel,
legyőzötten, porban hever.

Büszke Sátán, csatát vesztett,
bár még erős, de majd reszket.

Idő végén, utoljára,
elmerül a tűz-tavába.

Pecznyík Pál
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Húsvéti örömhír!
  2017-04-21 07:59:14, péntek
 
  Húsvéti örömhír!

Feltámadt Megváltód, örvendj Isten népe.
Üdvödnek bölcsője, a sziklasír mélye.
Nincs már a halálnak, fölötted hatalma,
szebb új ország vár rád, a fény birodalma!

Pecznyík Pál
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
2017.03 2017. április 2017.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 539 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 17811 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3766
  • e Hét: 7826
  • e Hónap: 31567
  • e Év: 599314
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.