Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
A tékozló fiú
  2017-05-11 19:40:05, csütörtök
 
  Lukács 15,11-23 : "Monda pedig: Egy embernek vala két fia; És monda az ifjabbik az ő atyjának: Atyám, add ki a vagyonból rám eső részt! És az megosztá köztök a vagyont. Nem sok nap mulva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét, messze vidékre költözék; és ott eltékozlá vagyonát, mivelhogy dobzódva élt. Minekutána pedig mindent elköltött, támada nagy éhség azon a vidéken, és ő kezde szükséget látni. Akkor elmenvén, hozzá szegődék annak a vidéknek egyik polgárához; és az elküldé őt az ő mezeire disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, a mit a disznók ettek; és senki sem ád vala néki. Mikor aztán magába szállt, monda: Az én atyámnak mily sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg! Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam; tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy! És felkelvén, elméne az ő atyjához. Mikor pedig még távol volt, meglátá őt az ő atyja, és megesék rajta a szíve, és oda futván, a nyakába esék, és megcsókolgatá őt. És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam! Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! És előhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vígadjunk. Mert ez az én fiam meghalt, és feltámadott; elveszett, és megtaláltatott. Kezdének azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn vala: és mikor hazajövén, közelgetett a házhoz, hallá a zenét és tánczot. És előszólítván egyet a szolgák közül, megtudakozá, mi dolog az? Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg; és atyád levágatá a hízott tulkot, mivelhogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharaguvék, és nem akara bemenni. Az ő atyja annakokáért kimenvén, kérlelé őt. Ő pedig felelvén, monda atyjának: Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatodat át nem hágtam: és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vígadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, a ki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot. Az pedig monda néki: Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd! Vígadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, és feltámadott; és elveszett, és megtaláltatott."


Ugye, szép történet? De mit akart az Úr Jézus ezzel mondani?
A vámszedőket és bűnösöket a kisebbik fiúhoz hasonlítja, aki elment hazulról. A nagyobbik fiú pedig a büszke farizeusokat és írástudókat példázza.
Amikor a vámszedők Isten kegyelméből megbánták istentelen életüket és elfordultak a bűntől, örült az egész mennyei világ. Ezt azonban a büszke farizeusok nem tudták elviselni. Irigyelték Isten kegyelmét az aljas, megvetett bűnösöktől. Egyáltalán nem örültek ennek.
Milyen sokan hasonlítanak a nagyobbik fiúra. Dühösek, ha Isten egy gonosz embert megtérít. Haragusznak, hogy Isten szeretete mindenkire kiterjed. Inkább büntesse meg a gonoszokat! Azokat pedig segítse, akik olyan "jók", mint ők.
Pedig mind a kisebbik fiúra hasonlítunk. Elhagytuk Istent és bűnben élünk. Ezt el kell ismernünk Isten előtt. A Szentlélek segít ebben bennünket. Ő ébreszti fel a vágyat a szívünkben, hogy vissza akarjunk térni Istenhez, akit elhagytunk. Bárcsak ezt tenné a ti szívetekben is!

Joh. Vreugdenhil
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Csönd
  2017-05-11 19:26:09, csütörtök
 
  Csönd


Éjkék csönd pihen a tájon,
jóleső, vigasztaló.
Betekint ablakomon:
megnyugtató.
Szél sem rezzen,
függöny sem libben.
A lámpa rég kialudt:
elszunnyadt.
Mintha már nem félnék:
régi szívdobbanások,
éjféli remegő kételyek:
megszűntek.
Az egyedüllét ridegsége
eltűnt nyomtalan.
Selyempillék zizegése:
magánytalan.
Valaki, ott, fent, velem van,
lecsukja szemhéjamat,
őrzi pihe-álmomat:
békét ad.

Kovács Hajnal
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Csak egy csokor
  2017-05-11 19:08:29, csütörtök
 
  Csak egy csokor


Sok virág nyílt keskeny utadon:
jókedv, öröm, áldás jutott gazdagon.
Gondos szülők, boldog gyermekkor
körül ragyogott és élni tanított.

Majd jöttek az álmok, s míg valóra váltak,
csalódások, szenvedések megpróbáltak.
S mire férfivé lettél - bölcs és érett -
most kis családod büszkén reád nézhet.

De mondd, virágok nyílnak-e még?
Van-e házadban illat, szívedben fény?
Tudod, széles úton a virágok meghalnak
s bús miértek - gyakran támadnak!

De ha Isten elé teszed kérdéseid
Ő áldást fakaszt ezekből is:
Béke, hit, remény, szeretet,
illatos, élő csokor - tegye gazdaggá éltedet!

Anna Mária Seidel
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Most is?"
  2017-05-11 18:59:59, csütörtök
 
  "Most is?"
Fil 3,8

Szép volt, ugye, vonulni nagy csapatban
és énekelni boldog párezerrel?
Hisz amikor még húszéves az ember,
oly lelkesült! A lelke majd kicsattan.

Szép volt, ugye, platánok erdejében
megvallani a bűnt, és elfogadni
a kegyelmet, mit Tőle lehet kapni,
Kinél nem számít semmi földi érdem?!

Szép volt, ugye? - Azóta negyven év telt,
hajunk fehér... De lelkünk is fehér-e?
"Most is" elég vajon a KRISZTUS vére?
És ízlik-e "most is" a lelki étel?

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Pajalai vásárfia
  2017-05-11 18:52:25, csütörtök
 
  Pajalai vásárfia


Selymes zöld rét... A Tornió
fehér sziklákon tajtékzik tova.
Ezen a réten emlékezni jó...
mert itt állt Laestadius otthona.

És itt prédikált szabad ég alatt
a messzehírű lapp vásárokon.
Szava megáradt, áttört gátakat,
meghallatszott a messze partokon.

Ítélet rettentett, és kegyelem
újított kemény, bűnös szíveket:
fénye áttört a téli éjjelen.
Pajala papja tavaszt hirdetett.

Megújult szívek vitték szét a fényt:
sokfelé el kellett még jutnia.
Vitték az Isten ajándékaként.
Lehetett-e drágább vásárfia?!

Hűs szél suhan a selymes réten át...
sziklákon zúg alá a Tornió.
Ezen a réten Isten Lelke járt!
Ezen a réten emlékezni jó!

Éjszakát űző drága, tiszta fény,
most csendesen szívembe gyűjtelek,
hogy palajai vásárfiaként
szívemben én is hazavigyelek.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A szeretet és a taxis
  2017-05-11 17:52:45, csütörtök
 
  A szeretet és a taxis


Art Buchwald rovatvezető mesélt egy napjáról, amikor egyik barátjával utazott egy New York-i taxiban. Amikor kiszálltak a taxiból, barátja így szólt a sofőrhöz: ,,Köszönöm az utat! Maga fantasztikusan vezeti ezt a taxit!"
A taxisofőrnek elakadt a szava a döbbenettől egy másodpercre, aztán így szólt: ,,Mi maga? Valami okostojás?"
,,Nem - szólt a férfi. Komolyan beszélek. Csodálom, ahogy megőrzi a hidegvérét a sűrű forgalomban. Nem sok taxis képes erre. Örülök, hogy magával utazhattam!"
,,Na persze - mondta a taxis, és elhajtott.
Buchwald megkérdezte barátját: ,,Ez mi volt?"
,,Próbálom visszahozni a szeretetet New York városába - felelt a barátja. ,,Szerintem ez az egyetlen dolog, ami megmentheti a várost."
,,Azt hiszed, egyetlen ember megmentheti New York városát?"
,,Nem egyetlen ember" - felelt a férfi. Szerintem ennek a taxisnak szereztem egy jó napot. Tegyük fel, hogy ma még lesz húsz utasa. Kedves lesz hozzájuk, mert valaki hozzá is kedves volt. Az a húsz utas pedig kedvesebb lesz az alkalmazottaihoz, a bolti eladókhoz, a pincérekhez vagy akár csak a saját családjához. Ez a kis jóakarat végül akár ezer embert is elérhet. Az pedig már nem rossz, ugye?"
,,De az egész azon múlik, hogy az a taxis továbbadja-e jóindulatodat másoknak."
ás,,Lehet, hogy nem teszi - szólt a férfi. De mondhatok valami kedveset tíz különböző embernek a mai nap folyamán. Ha a tízből hármat boldoggá tesz, amit mondok, akkor közvetett módon háromezer vagy még több ember hozzáállására tudok hatással lenni."
,,Neked hiányzik egy kereked" - szólt Buchwald a barátjához.
,,Ez csak azt mutatja, mennyire cinikus lettél - felelt erre ő. ,,Vegyük például a postai dolgozókat. Azért utálják olyan sokan a munkájukat, mert senki nem mondja nekik, milyen jól végzik."
,,De hát nem is végzik jól."
,,Nem végzik jól, mert úgy gondolják, senki nem törődik vele, hogy jól végzik-e - felelt erre a barátja.
Buchwald tovább sétált a barátjával az utcán, és öt építőmunkást pillantottak meg, akik ebédeltek. A barátja megállt és így szólt hozzájuk: ,,Nagyszerű munkát végeznek, emberek! Biztosan nehéz és veszélyes ez a munka."
A munkások gyanakodva méregették Buchwald barátját.
,,Mikor fejezik be?" - kérdezte ő.
,,Júniusban" - mordult egyikük.
,,Hát ez lenyűgöző! Biztosan nagyon büszkék arra, amit itt csinálnak!"
Ahogy továbbmentek, Buchwald így szólt: ,,Még mindig úgy gondolom, hogy semmit nem érsz ezzel."
,,Ellenkezőleg - felelt a férfi. Ha ezek a munkások elgondolkodnak a szavaimon, jobb érzésekkel fogják végezni a munkájukat, és ez valamilyen módon a városnak is javára válik.
,,De nem tudod ezt egyedül elérni" - szólt Buchwald. ,,Te csak egyetlen ember vagy".
,,De nem csüggedek el - válaszolt a férfi. ,,Remélem, sikerül másokat is bevonni a kampányomba."
Tovább sétáltak az utcán.
,,Te rámosolyogtál egy szürke kis nőre!" - szólt Buchwald a barátjához.
,,Igen, tudom - felelt ő. És ha ez egy tanárnő, akkor az osztályának fantasztikus napja lesz ma."

Alkalmazás: Legtöbben nem ismerjük fel, milyen hatást tudunk gyakorolni a világra azzal, hogy az emberekkel egyesével megosztjuk Isten szeretetét. Amikor ezt tesszük, láncreakciót indítunk el, aminek óriási eredménye lesz Isten országára nézve. Óriási változást lehet munkálni a világban látszólag jelentéktelen kis kedvességekkel. Ahogy Jézus fogta azt a néhány kenyeret és halat a Galileai tó mellett, és ezreket jóllakatott (Máté 14-15. fejezet), Isten képes arra, hogy fogja a kis dolgokat, amiket teszünk érte, és csodákat tegyen mások életében. Próbáld ki, és figyeld, mi történik!

Wayne Rice
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Az eredendő bűn
  2017-05-11 17:15:45, csütörtök
 
  Az eredendő bűn


Sokszor halljuk, hogy ,,az emberek alapjában véve jók". Bár általában elismerik, hogy senki sem tökéletes, az emberi gonoszságot kicsinyítik. Ha azonban az emberek alapjában véve jók, miért egyetemes a bűn?
Gyakran hangoztatják, hogy azért vétkezik mindenki, mert a társadalom rossz befolyást gyakorol ránk. A problémát nem a természetünkben, hanem a környezetünkben látják. A bűn egyetemességének fenti magyarázata azt a kérdést veti fel, hogyan romlott meg ennyire a társadalom. Ha az emberek jónak és ártatlannak születnek, azt várnánk, hogy legalább egy részük megmarad jónak és bűntelennek. Olyan társadalmakat kellene találnunk, ahol a környezetet nem a bűn, hanem sokkal inkább a bűntelenség alakította. Az igazság mellett leginkább elkötelezett közösségeknek is vannak azonban rendelkezései arról, mit kell tenni az elkövetett bűnnel.
Mivel a gyümölcs egyetemesen rossz, ezért a fában keressük a probléma gyökerét. Jézus azt mondta, hogy a jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt. A Biblia világosan tanítja, hogy az első szülők, Ádám és Éva bűnbe estek. Azóta minden ember bűnös, és már bűnös természettel születik. Még ha a Biblia nem is tanítaná ezt világosan, akkor is logikusan gondolkodva ezt a következtetést kellene levonni a bűn egyetemességének puszta tényéből.
A bűnbeesés azonban nem egyszerűen logikus következtetés kérdése, hanem isteni kijelentés, és arra vonatkozik, amit mi eredendő bűnnek nevezünk. Az eredendő bűn elsősorban nem az első vagy eredeti bűnre vonatkozik, amelyet Ádám és Éva követett el, hanem az első bűn következményére utal - az emberi faj megromlására. Az eredendő bűn arra a bukott állapotra vonatkozik, amelyben születünk.
A Szentírás világosan kijelenti, hogy a bukás bekövetkezett. A bűnbeesés borzalmas következményekkel járt. Bekövetkezte még a református gondolkozók között is nyílt vita tárgya. A Westminsteri hitvallás egyszerűen, a Szentíráshoz nagyon hasonlóan magyarázza az eseményt:"Első szüleink a Sátán ravaszsága és kísértése által megcsalattak és vétkeztek, mivel ettek a tiltott gyümölcsből. Isten bölcs és szent tanácsvégzése szerint megengedte, hogy vétkezzenek, mert az volt a célja, hogy ezáltal önmagát dicsőítse meg."
Így történt a bűnbeesés. Következményei azonban messze túlnyúltak Ádámon és Éván. Nemcsak érintették, hanem meg is tizedelték az egész emberiséget. Ádámban mi is bűnösök vagyunk. Nem kérdezhetjük, hogy az egyén mikor lesz bűnös, mert az az igazság, hogy már bűnben születünk. Isten bűnösnek látja az embert Ádámmal való egyetértése miatt.
A Westminsteri hitvallás újra szépen fogalmazza meg a bűnbeesés következményeit, különösen az emberek vonatkozásában: ,,E bűn által kiestek eredendő igazságos voltukból, Istennel való közösségükből, és így meghaltak bűneikben; lelkük és testük minden részében és képességében teljes mértékben beszennyeződtek. Mivel ők jelentették az emberiség gyökerét, e bűn vétke átadatott (imputáció által), és ugyanaz a bűn által való halál és megromlott természet adatott az összes természetes úton tőlük származó utódjuknak. Abból az eredendő romlottságból származik minden jelenlegi törvényszegésünk,  amely által a jó ellen lázadók, arra képtelenek, és azt cselekedni nem vagyunk hajlandók, a gonoszra pedig teljes mértékben hajlamosak vagyunk."
Ez az utolsó megállapítás rendkívül fontos. Nem azért vagyunk bűnösök, mert vétkezünk. Sőt, azért vétkezünk, mert bűnösök vagyunk. Ezért siránkozik Dávid: ,,Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem" (Zsolt 51:7).

Összefoglalás:

1.A bűn egyetemességét nem lehet társadalmi vagy környezeti tényezőkre fogni.
2.A bűn egyetemességét az emberiség bűnbeesése magyarázza.
3.Az eredendő bűn nem az első bűnre, hanem annak a következményére vonatkozik.
4.Mindenki bűnös természettel vagy ,,eredendő bűnnel" születik.
5.Mindnyájan vétkezünk, mert természettől fogva bűnösök vagyunk.

Ajánlott bibliai olvasmányok: 1Móz 3:1-24; Jer 17:9; Róm 3:10-26; Róm 5:12-19; Tit 1:15

R. C. Sproul
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A szőlővessző
  2017-05-11 14:17:42, csütörtök
 
  A szőlővessző

,,Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt énbennem, lemetszi..." János 15,2


Itt látjuk a példázat egyik kulcsszavát: szőlővessző. Egy szőlőtőnek szüksége van szőlővesszőkre: anélkül semmit sem tud tenni, nem tud gyümölcsöt teremni. Amilyen fontos ismerni a Szőlőtőt és a Szőlősgazdát, ugyanolyan fontos felismerni, mi a szőlővessző. Mielőtt meghallgatjuk, mit mond erről Krisztus, először nézzük meg, mi a szőlővessző, és mit tanít nekünk az életünkről Krisztusban, Egy szőlővessző egyszerűen egy hajtás, amit a szőlőtő növeszt abból a célból, hogy szolgálja őt gyümölcse megtermésével. Ennek ugyanaz a természete, mint a szőlőtőnek, és egy élete és egy szelleme van vele. Csak gondoljunk egy percig azokra a leckékre, amelyeket ez sugall.
Az első a teljes odaszentelés leckéje. A szőlővesszőnek nincs más célja, csak egyetlenegy, amiért létezik, egyetlen szándék, amire teljesen oda van szentelve, hogy megteremje azt a gyümölcsöt, amit a szőlőtő kíván hozni. És ugyanígy a hívő esetében sincs más oka, amiért ő egy szőlővessző - csak egyetlen oka van létezésének a földön -, hogy a mennyei Szőlőtő rajta keresztül megteremhesse az Ő gyümölcsét. Boldog az a lélek, aki tudja ezt, aki hozzájárul ehhez, és azt mondja: ,,Megváltattam, és egyetlen dologért élek. Amilyen kizárólagosan a természetes szőlővessző csakis azért létezik, hogy gyümölcsöt hozzon, ugyanúgy én is; amilyen kizárólagosan a mennyei Szőlőtő azért létezik, hogy gyümölcsöt teremjen, úgy én is. Isten beleplántált engem Krisztusba, teljesen odaadtam magam arra, hogy megteremjem a gyümölcsöt, amit a Szőlőtő kíván megteremni."
A második a tökéletes hasonlóság leckéje. A szőlővessző pontosan olyan, mint a szőlőtő minden tekintetben: ugyanaz a természete, ugyanaz az élete, ugyanott van, ugyanaz a munkája. Mindenben szétválaszthatatlanul egyek. És ugyanígy a hívőnek tudnia kell, hogy ő isteni természet részese, hogy Krisztus természete és szelleme van benne, és hogy az ő egyetlen elhívása, hogy átadja magát a Krisztussal való tökéletes hasonulásnak. A szőlővessző tökéletesen hasonlít a szőlőtőre; az egyetlen különbség, hogy az egyik nagy és erős, és az erő forrása; a másik kicsi és erőtlen, és mindig is erőt igényel és kap. De a hívő így is tökéletes hasonmása Krisztusnak, és az is lesz.
A harmadik az abszolút függőség leckéje. A szőlőtőnek megvannak a maga élet-, nedv- és erőraktárai, nem a maga számára, hanem a szőlővesszők számára. A vesszők semmik, és nincs semmijük, csak amit a szőlőtő nyújt nekik és oszt meg velük. A hívő elhívása, és ez az ő legfőbb áldása, amibe beléphet, egy teljesen és szüntelenül függő élet Krisztustól. Nappal és éjjel, minden percben Krisztus munkálja benne mindazt, amire szüksége van.
Az utolsó a kétség nélküli bizalom leckéje. A szőlővesszőnek nincs gondja; a szőlőtő gondoskodik mindenről; nem kell más tennie, csak alávetnie magát és befogadnia, amit kap. Az igazságnak ez a meglátása az, ami elvezet az áldott nyugalomhoz a hitben, a növekedés és az erő igazi titkához: ,,Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem" (Fil 4,13). Micsoda élet vár ránk, ha ezt elfogadjuk! Istennek drága gyermeke, tanuld meg a leckét! Nem kell mást tenned, csak egyetlen dolgot: légy szőlővessző - se több, se kevesebb! Csak légy szőlővessző; Krisztus lesz a Szőlőtő, mely megad mindent. És a Szőlősgazda, a hatalmas Isten, aki azzá tette a Szőlőtőt, ami, ugyanilyen biztosan azzá fogja tenni a szőlővesszőt, amivé lennie kell.

...... ........... ..............

Úr Jézus, imádkozom, hogy jelentsd ki nekem a szőlővessző mennyei titkát a Szőlőtővel való élő egységében és a teljességre való igényében. Vezessen engem a hit nyugalmába az, hogy Te minden tekintetben elegendő vagy szőlővesszőid megtartására és folytonos táplálására, tudva azt, hogy mindent Te munkálsz.

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nincs keresztyénség közösség nélkül
  2017-05-11 13:45:44, csütörtök
 
  Nincs keresztyénség közösség nélkül


Szeretném megmutatni, hogy a keresztyénség természeténél fogva közösségi vallás. Ha ezt valaki az egyén vallásává teszi, valójában tönkreteszi azt. Keresztyénség alatt az Isten iránti imádatnak azt a módját értem, ahogyan ahogyan azt az embereknek Jézus Krisztus kinyilatkoztatta. Ha én a keresztyénséget egy közösségi vallásnak nevezem, akkor ezzel nem csupán arra gondolok, hogy közösség nélkül nem működhet annyira jól, hanem hogy nélküle egyáltalán nem tud létezni. A keresztyének nem élhetnek másokkal való kapcsolat és közösség nélkül. Ha ez így lenne, akkor a keresztyénség egyéni vallássá való átalakítása kétségtelenül annak lerombolása volna.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Szükségünk van egy ácsra
  2017-05-11 11:28:02, csütörtök
 
  Szükségünk van egy ácsra


a szó mely viharnak parancsolt

a láb mely hullámokat taposott

a kéz mely leprást érintve gyógyított


néma, nyomorék és sorvadt

ha nem kelted életre


szavainkat szellők szórják semmibe

lábaink sáros iránytalanságba elmerülnek

kezeink betegséget terjesztve rombolnak


hulladékból építkezünk

makacsság lapátjaival

nem követjük a terveket


szükségünk van egy ácsra

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 22 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 17 db bejegyzés
e hónap: 813 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 12959 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1443
  • e Hét: 3928
  • e Hónap: 43787
  • e Év: 220357
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.