Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
Játszani is engedd...
  2017-05-16 22:25:54, kedd
 
  Játszani is engedd.....


Gyere velem játszani kérlek,
boldogan futni a réten,
s, közben Te vagy napom,
megmelegít, nyugtató mosolyod,
gyere kacagjunk együtt, vidáman,
szaladgáljunk a szélben,
én esőben csak Veled táncolok,
mert szereteted ernyője fejem felett ragyog,
gyere velem a viharba,
villámlós zivatarba,
Te űzöd el a sötét felleget,
fényeddel beragyogsz ,
s én Veled nevetek....

Papdi Gabriella
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A te kereszted
  2017-05-16 21:10:36, kedd
 
  A te kereszted


Isten örök bölcsessége örök időktől fogva kiszemelte neked a keresztet, mint az Ő szívből jövő drága ajándékát.
Mielőtt ezt a keresztet reád adta volna, megtekintette azt mindentlátó szemeivel, átgondolta isteni értelmével, megvizsgálta bölcs igazságosságával, átmelengette szerető karjaival.
Mindkét kezével megmérte, nehogy egy milligrammnyival túl nehéz, vagy egy milliméterrel is nagyobb legyen az. Majd megáldotta azt az Ő legszentebb nevével, és felkente az Ő kegyelmével. Átitatta vigaszának illatával, azután mégegyszer reád tekintett és mérlegelte bátorságodat.

Az égből jön hát a te kereszted, Isten külön köszöntése ez, és az Ő mindenben könyörülő szeretetének alamizsnája a számodra.

Szalézi szent Ferenc
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Üresen
  2017-05-16 19:48:12, kedd
 
  Üresen


Este-reggel, későn, korán
járok a koldusok során.
S kísér a panaszos zene:
"Egy kis reménység kellene!"
S vacogják kicsinyek, nagyok:
"Szeretetet, mert megfagyok!"
"Hitet!" "Erőt!" "Fényt!" "Örömöt!"
S koldus a koldusok között,
néhány fillért se lelek én
piros erszényem fenekén.

Ne vihetném Atyám elé?
Tudom, újra megtöltené!
Hisz felhőből süt kenyeret,
és az erszény üres lehet,
Ő, hogyha hozzá viszik el,
előszámlálja, ami kell,
még az üres erszényből is!

Itt a szívem. Atyám segíts!
Nincs egy árva fillérje sem.
Kezedbe teszem üresen.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A megtisztítás
  2017-05-16 18:23:37, kedd
 
  A megtisztítás


,,... és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen." János 15,2


Két jelentős dolgot tudunk a szőlővel kapcsolatban. Nincs még egy olyan növény, amelynek olyan bőséggel terem gyümölcse, mint a szőlő. És nincs még egy növény, amely olyan hamar elburjánzik, akadályozva ezzel a gyümölcstermést; ezért van szüksége a legkíméletlenebb metszésre. Az ablakom egy nagy szőlőskertre néz, és látom, hogy a legfőbb gondozása a metszés. Lehet lugasod, ahol a szőlő oly mélyen gyökerezik a jó termőföldben, hogy nincs szüksége sem ásásra, sem trágyázásra, sem öntözésre, de a metszést nem lehet mellőzni, ha jó gyümölcsöt akarunk. Néhány fának alkalmanként van szüksége metszésre; mások tökéletes gyümölcsöt hoznak nélküle is; a szőlőnek szüksége van rá.
Így a mi Urunk elmondja nekünk a példázat legelején, hogy az egyik munka, amit az Atya elvégez a szőlővesszővel, ami gyümölcsöt hoz, hogy megmetszi a még több gyümölcs érdekében.
Nézzük meg egy pillanatra, mi ez a metszés vagy megtisztítás. Ez nem a gaz vagy a tüskék eltávolítása, nem olyan dologé, ami kívülről megakadályozza a növekedést. Nem: ez a hosszú hajtások levágása, amelyek az előző évben nőttek, olyasminek az eltávolítása, ami belülről jön, ami magának a szőlőnek az életéből jön létre. Olyan dolog eltávolítása, ami életerejének a bizonyítéka. Minél erőteljesebben növekedett, annál inkább szüksége van a metszésre. A szőlő valódi, egészséges fája az, amit le kell vágni. És miért? Mert túl sok nedvre lenne szükség a hosszú hajtások megtöltéséhez, amelyek az elmúlt évben nőttek. A nedvvel takarékoskodni kell, hogy több maradjon a gyümölcs számára.
A szőlővesszőket, amelyek néha két és fél, három méter hosszúak, le kell vágni a tőhöz közel, nem hagyva belőle csak két és fél, öt centiméter szárat, ami elegendő, hogy szőlőt hozzon. Csak amikor minden, ami nem szükséges a gyümölcsterméshez, könyörtelenül le van vágva, és csak egy kis ág marad, akkor várható el teljes, gazdag gyümölcstermés.
Milyen komoly, szép lecke! Nem csak a bűn az, amire a Szőlősgazda megtisztítása vonatkozik. Ez a mi saját hitbeli tevékenységünk is lehet, ami éppen a gyümölcstermés közben fejlődik ki. Ezt le kell vágni, le kell tisztítani. Használnunk kell Isten munkájában természetes ajándékainkat, mint a bölcsesség, ékesszólás, befolyás vagy buzgalom, mégis veszélyt jelentenek, ha túlságosan kifejlődnek, és azokban bízunk. Ezért az életünknek minden munkával eltöltött időszaka után Istennek el kell vinnie minket önmagunk határaihoz, a tehetetlenségünk tudatához, és annak a veszélynek a felismeréséhez, hogy a munkánk emberi lehet, hogy érezzük, semmi vagyunk. Minden, ami marad belőlünk, elegendő arra, hogy átvegyük a Szentlélek életadó nedvének erejét.
Mi az, amit az emberben a legkisebb mértékűre kell csökkenteni? Mindazt el kell távolítani, ami nem egyeztethető össze a Krisztus szolgálatára való teljes odaszánással. Minél tökéletesebb az énből származó dolgok megtisztítása és levágása, annál kisebb a felület, amelyen a Szentlélek szétárad, annál fokozottabban összpontosíthatunk arra, hogy egész lényünkkel teljesen a Szentlélek rendelkezésére álljunk. Ez a szív igazi körülmetélése, Krisztus általi körülmetélése. Ez az igazi megfeszíttetés Krisztussal, az Úr Jézus halálának hordozása a testben.
Áldott megtisztítás, Isten saját tisztítása! Mennyire örvendezhetünk a bizonyosságnak, hogy még több gyümölcsöt fogunk teremni!

...... ........... ..............

Ó, szent Szőlősgazdánk, tisztíts meg és metssz le mindent, ami bennünk van, ami kérkedővé tenne minket, vagy az önbizalom és öndicsőítés forrásává válhatna! Uram, tarts minket nagyon lent, mert egyetlen ember sem dicsekedhet Teelőtted! Bízunk benned, hogy elvégzed a munkádat.

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Zászló legyen
  2017-05-16 11:05:27, kedd
 
  Zászló legyen


A sár lehúz, a szálló por befed.
Emeljétek magasra szívetek!
Zászló legyen, melyen lobogva kél
s por, sár fölött felzúg az égi SZÉL!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Otthon
  2017-05-16 09:56:04, kedd
 
  "Az otthon ott van ahol a szíved van."  
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Isten fegyverzete
  2017-05-16 09:10:44, kedd
 
  Isten fegyverzete


Efezus 6,14-18: ,,Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által."


A felszerelés első darabja, amelyet Pál megemlít, az igazságszeretet öve: felövezve derekatokat igazságszeretettel (14. vers). A katona öve, amely általában bőrből készült, inkább az alsóruházathoz, mint a páncélzathoz tartozott. Mégis rendkívül fontossággal bírt. Összefogta a tunikát és tartotta a kardot. Szabad mozgást biztosított menetelés közben. Mihelyt a katona felcsatolta, a rejtett erő és a magabiztosság érzését adta neki. A szíjak és csattok ma is betöltenek ilyen szerepet. A ,,meghúzni a nadrágszíjat" kifejezés nemcsak azt jelenti, hogy valaki mértékletességgel készül a szűkös időkre, hanem azt is, hogy tenni készül valamit, amit az ókoriak így fejeztek ki: ,,felövezte derekát".
A keresztyén katona öve az ,,igazságszeretet". Sok magyarázó, különösen a korai századokban úgy értette ezt, hogy az ,,igazság" Isten kinyilatkoztatása Krisztusban és a Szentírásban. Ez ugyanis az egyetlen igazság, amely eloszlathatja az ördög hazugságait és szabaddá tehet minket (vö. Jn 8,31-36.43-45), és Pál több helyen hivatkozott is az igazság fontosságára és erejére (pl. 4,21; 5,6.9). Más magyarázók viszont - főleg azért, mert a görög mondatban nincs határozott névelő - inkább úgy gondolják, hogy Pál ,,igazlelkűségről" (Károli) vagyis ,,egyenességről", ,,tisztességről" (Békés-Dalos) vagy ,,becsületességről" beszél. Isten ugyanis a ,,szívben levő igazságra" tart igényt, ezért a keresztyénnek mindenáron becsületesnek és tisztességesnek kell lennie (Zsolt 51,6; Ef 4,15.25). Csalni, képmutatónak lenni, cselszövéshez folyamodni annyi, mint az ördög játékát játszani, őt pedig nem leszünk képesek legyőzni a saját játékában. Amitől viszont az ördög irtózik, az a tiszta igazság. A sötétséget szereti; a világosság menekülésre készteti. A lelki és szellemi egészséghez elengedhetetlen az őszinteség önmagunkkal szemben.
Valószínűleg nem kell választanunk e két alternatíva között. A megfontolt Gurnall ezt írja: ,,Egyesek igazság alatt a tanítás igazságát értik; mások az igazlelkűséget; szerintem az a legjobb, ha a kettőt egyesítik ... az egyik nem lehet meg a másik nélkül."
A keresztyén ember felszerelésének második darabja a megigazulás páncélja (14. vers). Egyes fordításokban a mellvért szerepel (mellvas, Károli), így néhány magyarázó arra az álláspontra jutott, hogy Isten fegyverzetében, habár van mellvért, nincs védelem a hát számára. Ebből azt a következtetést vonták le, hogy bátran szembe kell néznünk az ellenséggel, nem szabad megfutamodnunk és így kiszolgáltatnunk védtelen hátunkat. John Bunyan A zarándok útjában fejti ki ezt az álláspontot. Amikor Keresztyén elérkezett a Megaláztatás Völgyébe, ,,egy csúf szörnyeteget pillantott meg, Apolliont, amely a mezőn át egyenesen feléje tartott. Megrettent s tusakodott magában, hogy visszaforduljon-e, vagy helytálljon. De aztán eszébe jutott, hogy háta vértezetlen, és ha visszafordul, megkönnyíti az ellenfél helyzetét, s az könnyebben megsebezheti nyilaival. Ezért elhatározta, hogy megpróbálja és helytáll." Ez hasznos lelki tanács, de a bibliai szövegmagyarázat szempontjából kétséges példa, hiszen a katonák vértje gyakran hátukat is fedte, ez volt páncélzatuk nagyobbik darabja, amely létfontosságú szerveiket védte.
Egyik korábbi levelében Pál a ,,hit és a szeretet páncéljáról" írt (1Thessz 5,8), de itt, mint az Ézsaiás 59,17-ben, a páncél ,,igazságból" van. Az igazság (dikaioszüné) Pál leveleiben leginkább megigazítást jelent, vagyis Isten kegyes kezdeményezését, hogy Krisztus által kibékítse magával a bűnösöket. Ez tehát a keresztyén ember páncélja? Természetesen semmilyen lelki védelem nem olyan hatásos, mint az Istennel való igaz kapcsolat. Megigazulni kegyelméből, a megfeszített Krisztusba vetett egyszerű hit által, felöltözni az igazságba, ami nem az emberé magáé, hanem Krisztusé, nem elítéltként, hanem elfogadottként állni Isten előtt - ez az igazi védelem a vádló lelkiismeret és a rágalmazó gonosz ellen, akinek héber neve (,,Sátán") ,,ellenfelet", görög neve pedig (diabolosz) ,,rágalmazót" jelent. ,,Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak... Ki vádolná Isten választottjait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk?" (Róm 8,1.33-34) Ez a ,,megigazulás" keresztyén bizonyossága, a Krisztus általi helyes kapcsolat Istennel; ez az az erős páncél, amely megvéd a Sátán vádjaitól.
Másfelől az apostol a 2Korinthus 6,7-ben az ,,igazság jobb és bal felől való fegyvereiről" írt, ami alatt nyilvánvalóan erkölcsi igazságot értett, és ilyen jelentéssel használta a szót az Efezus 4,24-ben és 5,9-ben is. Tehát a keresztyén páncélja lehet a jellem és a viselkedés igazsága. Ahogyan az ,,igazságszeretet" leleplezi az ördög csalásait, úgy tudunk a ,,megigazulás" által ellenállni kísértésének.
A ,,megigazulás" két lehetséges jelentésére is ugyanaz igaz, ami az ,,igazságéra": legjobb volna összekapcsolni a kettőt, hiszen Pál evangéliuma szerint az egyik mindig elvezet a másikhoz. Ahogyan G. G. Findlay írta: ,,A múltbeli bűnök teljes bocsánata és a becsületes jellem, amely a megigazult élet velejárója, áthatolhatatlan vértezetben fonódnak össze."
Ezután az evangéliumi lábbelik következnek a sorban. Markus Barth szerint a magyarázók egyetértenek abban, hogy Pál ,,a caligára (félcsizmára) gondolt, a római légionáriusok lábbelijére, amely bőrből készült, szabadon hagyta a lábujjakat, nehéz, vasalt talpa volt, és a bokára, valamint a lábszárra kötözték többé-kevésbé díszített szíjjakkal". Ezek ,,hosszú menetelést és szilárd állást tettek lehetővé... Nem akadályozták a mozgást, és meggátolták, hogy a láb megcsússzék."
A keresztyén katona saruja tehát a békesség evangéliumának készsége (15. vers, Károli). A ,,készség" szó a hetoimaszia fordítása, amely ,,felkészültséget", ,,eltökéltséget", ,,állhatatosságot" jelent. Bizonytalanság csak azzal kapcsolatban van, hogy az utána következő genitívusz alanyi vagy tárgyas. Ha alanyi, akkor olyan szilárdságról vagy állhatatosságról van szó, amelyet az evangélium nyújt a benne hívőknek, mint ahogyan az erős csizma szilárdságot biztosít viselőjének. És valóban, ha elfogadtuk az örömhírt, s élvezzük az általa hozott békét Istennel és egymással, akkor a lehető legjobban megvetettük a lábunkat a gonosszal való harchoz.
A genitívusz azonban lehet tárgyas is, s ebben az esetben a keresztyén katona lábbelije ,,a békésség evangéliuma hirdetésének a készsége". Nem férhet hozzá kétség, hogy mindenkor tanúságot kell tennünk Jézus Krisztus mint Isten béketeremtője mellett (2,14-15), és - ahogyan Pál a Kolossébeliekhez írt levél párhuzamos szakaszában írja (Kol 4,5-6) - kedves, de ,,sóval fűszerezett" válaszokat kell adnunk a ,,kívülállók" kérdéseire. Ez a készség megszilárdítja saját életünket, másokat viszont bevezet a felszabadító evangéliumba. Ami engem illet, én e magyarázat felé hajlok, részben a Kolossébeliekhez írt levél párhuzama, részben a 2,17 és az Ézsaiás 52,7 visszhangjai miatt (,,eljött, és békességet hirdetett"; ,,Milyen szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet..."). Ahogyan Johannes Blauw írja: ,,A misszionáriusi munka olyan, mint egy pár saru, amelyet azért kapott az egyház, hogy útra keljen, és folyvást hirdesse az evangélium titkát."
Bármelyik eset álljon is fenn, az ördög féli és gyűlöli az evangéliumot, mert ez az az erő, amely által Isten megmenti az embereket az ő zsarnokságától; minket is, akik már megkaptuk, és azokat is, akikkel mi fogjuk megosztani. Felcsatolva kell tehát tartanunk evangélium-sarunkat.
Felszerelésünk negyedik darabja a hit pajzsa (16. vers). A Pál által használt szó nem azt a kis, kerek pajzsot jelenti, amely védtelenül hagyta a test nagy részét, hanem azt a hosszú, téglalap alakút, amely 1,2-szer 0,75 méter felületű volt, és elfedte az egész embert. Latinul scutumnak nevezték. Ez ,,két egymásra ragasztott farétegből állt, amelyet vászon és bőr borított; az egészet felül és alul vas fogta össze." Ez pontosan arra szolgált, hogy kioltsa az akkoriban használatos veszedelmes gyújtólövedékeket, leginkább nyilakat, amelyeket szurokba mártottak és meggyújtottak.
Mik tehát a gonosz tüzes nyilai, és milyen pajzzsal védekezhetnek a keresztyének? Az ördög nyilai között kétségtelenül ott találjuk a rosszindulatú vádakat, amelyek lángra lobbantják lelkiismeretünket azzal, amit (ha Krisztusban keresünk menedéket) csakis hamis bűntudatnak nevezhetünk. Nyíl lehet a kétség, az engedetlenség, a lázadás, a kívánságok, a rosszindulat és a félelem nemkívánatos gondolatai. De van pajzsunk, amellyel kiolthatunk minden lángoló hegyű nyilat. Ez a hit pajzsa. Isten ,,pajzsa a hozzá menekülőknek" (Péld 30,5), és a hit által kereshetünk nála menedéket. Mert a hit Isten ígéreteibe kapaszkodik a kétség és az elkeseredés idején, és Isten erejébe a kísértés idején. Apollion így fenyegette Keresztyént: ,,...itt oltom ki életedet! - S nyomban egy tüzes nyilat irányzott mellének. De Keresztyén nem hiába tartott pajzsot a kezében, fölfogta a nyilat, s elhárította a veszélyt magától."
A római katonák sisakja, amely a fegyverzet következő darabja, kemény fémből, bronzból vagy vasból készült. ,,Nemez vagy szivacs bélés tette könnyebbé a viselését. Bárdon vagy kalapácson kívül semmi sem tudott áthatolni a nehéz sisakon, és néha lehajtható sisakrostély nyújtott szemből is védelmet." A sisakok nem csak védelmet nyújtottak, hanem díszül is szolgáltak, némelyiken hatalmas sisakforgók, taréjok voltak.
Pál egy korábbi kijelentése szerint a keresztyén katona sisakja az ,,üdvösség reménysége" (1Thessz 5,8), vagyis bizonyosságunk a jövőbeli végleges üdvözülésben. Itt, az Efezusi levélben csak az üdvösség sisakját (17. vers) kell felvennünk és viselnünk. Legyen sisakunk akár az az üdvösség, amelyet már megkaptunk (bűnbocsánat, megmenekülés a Sátán rabságából, befogadtatás Isten családjába), akár a bizakodó várakozás az utolsó napi teljes megváltásra (amely magában foglalja a feltámadás dicsőségét és a Krisztushoz való hasonlóságot a mennyben), nem kétséges, hogy Isten megváltó ereje az egyetlen védelem lelkünk ellenségével szemben. Charles Hodge ezt írta: ,,attól ékes a keresztyé, azért van biztonságban, azért emelheti fel a fejét magabiztosan és örömmel, mert meg van váltva", és hozzátehetjük, mert tudja, hogy üdvössége végül teljessé lesz.
A hatodik és egyben utolsó fegyver, amelyről szó esik, a kard (17. vers). A fegyverzet felsorolt hat darabjából a kard az egyetlen, amely támadásra és védekezésre is szolgál. Továbbá a támadás formája a közelharc, tudniillik az itt használt szó, a makhaira, rövid kardot jelent. Ez nem más, mint a Lélek kardja, amelyről nyomban megtudjuk, hogy az Isten beszéde, bár a Jelenésekben azt olvassuk, hogy Krisztus szájából jön elő (Jel 1,16; 2,12; 19,15; vö. Ézs 11,4; Hós 6,5). Ideérthetjük azokat a védekező és tanúságtevő szavakat, amelyekről Jézus megígérte, hogy a Szentlélek majd követői szájába adja, amikor az elöljárók elé hurcolják őket (Mt 10,17-20). Az ,,Isten beszéde" kifejezés azonban ennél sokkal többet jelent, nevezetesen a Szentírást, Isten írott Igéjét, amely a Szentlélek ihletésére jött létre. A mai napig ez Isten kardja, mert most is arra használja, hogy átvágja vele az emberek ellenállását, beledöfjön lelkiismeretükbe és lelki ébrenlétre serkentse őket. Azonban nekünk is kezünkbe adja kardját, hogy egyrészt ellenállhassunk a kísértésnek (ahogyan Jézus tette, mikor a Szentírást idézte, hogy visszavágjon az ördögnek a júdeai pusztában), másrészt terjeszthessük az evangéliumot. Minden keresztyén evangélizátor tudja, legyen akár prédikátor, akár személyes tanúságtevő, hogy Isten szava vág, mert ,,élesebb minden kétélű kardnál" (Zsid 4,12). Sose szégyelljük használni, vagy elismerni bizonyosságunkat afelől, hogy a Biblia a Lélek kardja. Ahogyan E. K. Simpson írta, ez a kifejezés tanúsítja ,,a Szentírás metsző erejét... Egy megcsonkított Biblia viszont az, aminek Moody nevezte: 'törött kard'".
Ebből a hat darabból áll tehát össze Isten teljes fegyverzete: az igazságszeretet öve, a megigazulás páncélja, az evangélium saruja, a hit pajzsa, az üdvösség sisakja és a Lélek kardja. Amint láttuk, ez alkotja Isten fegyverzetét, mert mindezt Ő adja. Az viszont a mi kötelességünk, hogy magunkra öltsük és határozottan felhasználjuk a gonosz erőivel szemben. Arra is vigyáznunk kell, hogy minden darabot felvegyünk, egyet se hagyjunk ki. ,,Ellenségeink körülvesznek minket ezért fel kell fegyverezni magunkat jobb és bal kéz felől egyaránt."
Végezetül Pál szól az imádságról is (18-20. versek), de nem azért, mintha az is a fegyverzet része lenne, ha nincs is megnevezve, hanem mert az imának át kell hatnia lelki háborúnkat. A felszerelkezés Isten fegyverzetével nem gépies tevékenység; önmagában is Istentől való függésünknek, más szóval az imának a kifejeződése. Sőt, a Lélek általi imának, amelyre Ő indít és irányít, mint ahogy Isten beszéde ,,a Lélek kardja", amelyet Ő maga alkalmaz. Így a Szentírás és az ima összetartozik mint két alapvető fegyver, melyeket a Lélek ad a kezünkbe.
A hatásos keresztyén ima csodálatosan sokoldalú. Négy általános jellemzővel rendelkezik: minden imádságunkban és könyörgésünkben (mert ezek formája sokféle lehet) imádkozzunk mindenkor (vagyis rendszeresen és folytonosan); teljes állhatatossággal (mert mint a jó katonának, ébernek kell lennünk, sosem szabad megadnunk magunkat vagy elaludnunk) könyörögjünk az összes szentekért (mert Isten új társadalma egységének - ami e levél legfontosabb gondolata - tükröződnie kell imáinkban). A legtöbb keresztyén szokott imádkozni, bizonyos állhatatossággal mond valamilyen imát egyes keresztyénekért. Ha azonban ezeket az esetlegességeket felváltják az előbb felsorolt jellemzők, akkor az imának egészen új dimenzióiba jutunk. Keresztyén a Halál Árnyéka Völgyében ,,észrevette a pokol kapuját, amely éppen az út szélén nyílt". Lángokat és füstöt látott s förtelmes hangokat hallott, ,,kénytelen volt tehát a kardot hüvelyébe dugni, s más fegyverhez: az állhatatos könyörgés fegyveréhez folyamodni, így kiáltván: 'Kérlek Uram, szabadítsd meg az én lelkemet!'"

John Stott
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Három gyertya - egy fény
  2017-05-16 07:27:27, kedd
 
  Három gyertya - egy fény


Hiszed, hogy létezik a Napból vagy más fényforrásból eredő fény, de nem érted működésének lényegét, sem terjedésének módját. Hogyan lehetséges, hogy a Jupitertől a Földig 8 percen belül elér, 300000 kilométert megtéve egy szempillantás alatt? Hogyan képes a gyertya fénye pillanatok alatt eljutni a szoba minden sarkába? Van három gyertyád, de csak egy fényt adnak. Ha ezt megmagyarázod nekem, akkor én is elmagyarázom neked Isten Szentháromságát.
De mi tudjuk, hogy a teljes keresztyén hit alapja a háromságos egy Isten.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A szivárvány
  2017-05-16 06:58:05, kedd
 
  A szivárvány az égen van mindig
Az eső csak észrevenni segít
A levelek beszélgetnek egyébként is
A szél csak fordít néha nekik
hátha van idegen is köztünk

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Lobogó fáklya
  2017-05-16 06:55:28, kedd
 
  Lobogó fáklya

Lobogó fáklya az önismeret,
behatol lelkünk minden zegzugába,
hogy fényében az ember látva lássa,
kicsoda is, hogy ISTEN kit szeret!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 13 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 813 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 13274 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1132
  • e Hét: 5739
  • e Hónap: 49303
  • e Év: 288852
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.