Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 19 
Jézus követése
  2017-05-23 23:48:35, kedd
 
  "Jézust próbaképpen követni nem lehet."

- Ismeretlen szerző
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Krisztus követése
  2017-05-23 23:47:21, kedd
 
  "Krisztust követni a hála legerősebb kifejezése."

- Ismeretlen szerző
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Isten
  2017-05-23 23:46:00, kedd
 
  "Isten - akárcsak egy jó szobrász - soha nem farag le túl sokat."

- Ismeretlen szerző
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Ne kívánj...
  2017-05-23 23:44:41, kedd
 
  "Ne kívánj olyan lenni mint a többi; szolgáld Istent hűségesen úgy, ahogy vagy."

- Ismeretlen szerző
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Szeretet
  2017-05-23 23:42:33, kedd
 
  "Nem arra hívattattunk hogy a másik ember hibáit felfedezzük, hanem hogy szeressük őt."

- Ismeretlen szerző
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Szolgálat
  2017-05-23 23:40:09, kedd
 
  "Nemcsak az ő országába és dicsőségébe hívott el minket Isten, hanem szolgálatába is."

- Ismeretlen szerző
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
A mindenható Isten
  2017-05-23 20:17:26, kedd
 
  A mindenható Isten


Előbb-utóbb minden teológusnak nekiszegeznek diákjai egy kérdést, amelyet úgy tesznek fel, mint feltörhetetlen diót. Teremthet-e Isten olyan sziklát, amelyet meg sem tud mozdítani? A kérdés a teológust első pillantásra megoldhatatlan dilemma elé állítja. Ha igennel válaszolunk, azt mondjuk, hogy létezik valami, amit Isten nem tud megtenni. Nem tudja megmozdítani a követ. Ha a válasz nemleges, akkor azt mondjuk, hogy Isten nem tud ilyen sziklát teremteni. Bármilyen feleletet adunk, kénytelenek vagyunk határt szabni Isten hatalmának.
Ez a probléma egy másik megoldhatatlan talányra emlékeztet. Mi történik, amikor egy ellenállhatatlan erő összetalálkozik egy mozdíthatatlan tárggyal? Nem nehéz elképzelni, milyen lehet az ellenállhatatlan erő. El tudjuk képzelni a mozdíthatatlan tárgyat is. Csak azt nem tudjuk elképzelni, hogyan létezhet a kettő együtt. Ha egy ellenállhatatlan erő beleütközik egy mozdíthatatlan tárgyba, és a tárgy elmozdul, nem lehet többé mozdíthatatlannak nevezni. Ha a tárgy nem mozdul el, akkor ,,ellenállhatatlan" erőnket nem nevezhetjük többé ellenállhatatlannak. Láthatjuk tehát, hogy a valóságban a kettő nem létezhet együtt - az ellenállhatatlan erő és a mozdíthatatlan tárgy.
De térjünk csak vissza a mozdíthatatlan sziklára. Az itt felvetett probléma (akárcsak az ellenállhatatlan erő esetében) álprobléma. Azért álprobléma, mert téves feltételezésen alapul. Úgy értelmezi a ,,mindenhatóságot"-ot, hogy Isten bármit megtehet. Teológiai fogalomként azonban a mindenhatóság nem jelenti azt, hogy Isten bármit megtehet. A Biblia több olyan dolgot is felsorol, amelyet Isten nem tehet meg. Nem hazudhat (Zsidók 6:18), nem halhat meg, nem lehet egyszerre örök és teremtett lény. Nem cselekedhet saját természete ellen. Ugyanakkor és ugyanabban a vonatkozásban nem fordulhat elő, hogy Isten is meg nem is Isten.
A mindenhatóság viszont azt jelenti, hogy Isten kezében van minden hatalom a teremtett világ fölött. A teremtett világ egyetlen része sem esik kívül kizárólagos hatalmának körén. Ezért adható helyes válasz a szikla problémájára. A dió feltörhető. A válasz nemleges. Isten nem tud olyan nagy sziklát teremteni, amelyet nem tudna elmozdítani. Miért? Mert ha Isten egyszer ilyen sziklát teremtene, olyasmit hozna létre, ami fölött nincs hatalma. Saját mindenható voltát tenné semmivé. Isten nem szűnhet meg Isten lenni, nem lehet nem mindenható.
Amikor Mária nem értette, amit Gábriel mondott Jézus méhében való fogantatásáról, az angyal hozzátette: ,, Mert az Istennek semmi sem lehetetlen" (Lukács 1:37). Máriát Isten mindenható voltára emlékeztette. Azt hiszem, még az angyalok is képesek túlzásokba esni. Szorosan véve az angyal téves teológiát hirdetett. A tágabb bibliai értelmezés azonban arra a jelentésre utal, hogy Isten hatalma sokkal messzebb nyúlik a teremtményénél. Ami nekünk lehetetlen, neki lehetséges. Ha azt mondjuk, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, az azt jelenti, hogy mindent megtehet, amit csak akar. Hatalmát nem korlátozzák a véges korlátok. Semmi vagy egyetlen dolog sem korlátozhatja hatalmát. Mégis határt szab neki az, hogy kicsoda, és milyen Isten. Lehetetlen, hogy bűnt kövessen el, mert senki sem vétkezhet anélkül, hogy ne akarná. Isten nem követhet el bűnt, mert sohasem akarja. Jób a lényegre tapintott, amikor így szólt: ,,Tudom, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál" (Jób 42:2).
A keresztyénnek Isten mindenható volta nagy biztatás. Tudjuk, hogy ugyanaz a hatalom, amelyről Isten a világmindenség megteremtésénél tett tanúságot, üdvösségünk biztosításához is rendelkezésére áll. Ennek az erőnek adta jelét Izráel Egyiptomból való kivonulásánál is. Halál fölötti hatalmát Krisztus feltámasztásakor bizonyította. Tudjuk, hogy a teremtett világból semmi sem tudja jövő terveit meghiúsítani. A világegyetemben nincs olyan szabadon mozgó molekula, amely megzavarhatná elgondolását. Bár e világ erői és hatalmasságai azzal fenyegetnek, hogy meghiúsítják terveit, nem félünk. Megnyugodhatunk abban a tudatban, hogy Isten hatalmának semmi sem tud ellenállni. Az Úr mindenható.

Összefoglalás:

1.A mindenhatóság nem jelenti azt, hogy Isten bármit megtehet. Természete ellen nem cselekedhet.
2.A mindenhatóság Isten mindentől független hatalmára, erejére és a teremtés rendjének irányítására utal.
3.Bár a mindenható hatalom fenyegetést jelent a bűnösöknek, a hívőnek a vigasztalás forrása.
4.Ugyanaz az erő mutatkozik meg megváltásunkban, mint amelynek Isten jelét adta a teremtésben.
5.A világmindenségben semmi sem hiúsíthatja meg Isten terveit.

Ajánlott bibliai olvasmányok: 1Mózes 17:1; Zsoltárok 115:3; Róma 11:36; Efézus 1:11; Zsidók 1:3

R. C. Sproul
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Krisztus személye
  2017-05-23 18:20:53, kedd
 
  Krisztus személye


Krisztus egyszerre feltétel nélkül engedelmes szolga és az ég és föld korlátlan ura. Krisztus kétszeresen is a mindenség Ura: egyrészt Isten-ember és Közbenjáró, akit az Atya megbízott, és kezébe adta az uralmat. Isten ruházta át rá a hatalmat, ezért az Atya helytartójaként is tekinthetünk rá. Azonban más szempontból is Úr mindenekfelett: tudniillik - elsődleges természetéből adódóan - ő maga is Isten. Tehát ugyanúgy, mint az Atya, ő is kezdettől fogva a világmindenség teljhatalmú Ura. Épp ezért saját jogán, nem a hatalom átruházása folytán uralkodhat a világ felett. Nem afféle másodrendű Isten, ahogy az ariánusok állították, hanem minden tekintetben a leghatalmasabb Isten.
Mindezek ellenére nincs, aki nála nagyobb engedelmességet tanúsítana az Atya parancsolatai és törvényei iránt, és ez egyértelműen megmutatkozik földi élete során tanúsított engedelmességében. Jn 14,31: "Úgy cselekszem, a mint az én Atyám parancsolta nékem." Jn 15,10: "A miképen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében." Engedelmességének nagysága abban rejlik, hogy mindig maradéktalanul engedelmeskedett; és alávetette magát a rendkívül nehéz parancsolatoknak is. Isten példátlanul nehéz feladatokat bízott Jézus Krisztusra, melyek rendkívüli mértékben próbára tették az engedelmességét. Isten egyik Krisztushoz intézett parancsa az volt, hogy vesse alá magát a szörnyű szenvedéseknek, amelyeken végül keresztülment. A Jn 10,18-ban így olvassuk: "Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól." - "Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól." Krisztus pedig maradéktalanul engedelmeskedett Istennek. Zsid 5,8: "Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet." Fil 2,8: "[...] megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig." Egyetlen ember vagy angyal sem volt képes ilyen engedelmességre, csak Jézus Krisztus, aki egyben az angyalok és emberek mindenható Ura.

Jonathan Edwards
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A nagy titok
  2017-05-23 18:04:56, kedd
 
  A nagy titok


A beteg arcán béke, nyugalom.
És feje felett a falon
selyemre hímzett különös szavak:
Középen nagy betűkkel ez: "Szenvedni",,,
és körötte, virágok közé rejtve:
"kell... tudok... szabad!"

Elmondja, ha értelmét kérdezed,
a szíve mennyit lázadt, vétkezett,
míg csak azt tudta, hogy szenvedni kell.
Elébe állt az elkerülhetetlen,
és látta, hogy nem menekülhet el,
nem segít könny és keserű miért,
hogyha szenvedni kell, szenvedni kell!

Azután lassan elcsendesedett,
s megtanulta, hogy szenvedni lehet
békén, a keresztfára feltekintve,
nem úgy, mint eleinte.
Hisz a tövisek áldást rejtegetnek,
halálba hullt mag gyümölcsöt terem.
S mint akit szent erő erősített meg,
vallotta már merészen, mosolyogva:
Tudok, tudok szenvedni, Mesterem!

Ma már többet tud: Szenvedni szabad!
Ma már énekel a kereszt alatt.
Hisz földi vak szemek ha nem is látják,
az övé látja: szenvedni kiváltság
Krisztussal, Krisztusért! És ma már tudja,
hogy a tövises út a Krisztus útja.
Nem is kíván mást, csak menni, amerre
Mestere lábnyomai látszanak!
Szívében zeng a diadalmas ének,
hogy, "Szenvedni szabad, szabad, szabad!"
Nincs gát, nincs akadály, nincs tilalom!
- Ezért ragyog ott a különös írás,
a nagy titok felette a falon.

Amíg szemem csodálja csendesen,
szívem mélyén egyért esedezem.
Hisz a tövisek senkit sem kímélnek...
Előbb, vagy utóbb tűzbe vet a Mester,
úgy akarja hitünket edzeni.
"Szenvedni kell... tudok... szabad!"
Nehéz órákban kipróbált szavak!
Ó, Mesterem,
úgy szeretném a végén kezdeni!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Pótanyag
  2017-05-23 16:14:21, kedd
 
  Pótanyag


Az udvariasság,
ez a kitűnő pótanyag,
mutatósan öltözteti a testet,
azét is, aki adja,
azét is, aki kapja,
de a didergő, pőre lélek
nem melegszik át tőle,
csak tántorog lúdbőrösen...

Melegebb ruhát adjatok rá:
szeretetet!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 19 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 812 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 19712 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 231
  • e Hét: 13991
  • e Hónap: 35660
  • e Év: 74572
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.