Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Jézus
  2017-05-09 23:05:31, kedd
 
  JÉZUS


Végre, végre otthont adtál nekem...
szerető kezedbe tehetem le összetört szívem,
és Te csak szeretsz és szeretsz szótlanul,
gyönyörködsz bennem
míg szívem megpuhul,
és hull, és hull hála könnyem,
terhem , láncom lehull,
most fakad fel bennem, Szellemednek vize,
kezem a Kezedbe simul,
szívem egyre könnyebb,
mert már látom Szépségedet,
örökre ez ejt rabul...
örömmel iszom a szabadulás kútjából,
míg szívem teljesen lángra gyúl...


Papdi Gabriella
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A szőlőtő
  2017-05-09 21:54:28, kedd
 
  "Én vagyok az igazi szőlőtő..." János 15,1


Minden földi dolog a mennyei valóság árnyéka, Isten láthatatlan dicsőségének kifejezése teremtett, látható formában. Az élet és az igazság a mennyben van; a földön mi a mennyei igazságok előképeit és árnyékait látjuk. Amikor Jézus azt mondja: "Én vagyok az igazi szőlőtő", akkor azt mondja nekünk, hogy a földön minden szőlőtő az Ő bemutatása és jelképe. Ő az isteni valóság, amelynek ezek a földi kifejezései. Mind Őrá mutatnak, róla prédikálnak, és Őt jelentik ki. Ha meg szeretnéd ismerni Jézust, tanulmányozd a szőlőtőt.
Mennyien bámultak és csodáltak már meg egy nagyszerű szőlőtőt és gyönyörű gyümölcseit? Gyere, és tanulmányozd a mennyei Szőlőtőt, amíg a tekinteted minden mástól elfordul, hogy csak Őt csodáld! Hányan ültek már le, és leltek nyugalmat egy szőlőtő árnyékában egy napsütéses napon? Gyere, és pihenj meg az igazi Szőlőtő árnyékában, és pihenj meg alatta a nap hevétől! Milyen megszámlálhatatlanul sokan örvendeznek a szőlőtő gyümölcsének! Gyere, vegyél belőle, és egyél az igazi Szőlőtő mennyei gyümölcséből, hadd mondja ezt a lelked: "Árnyékában vágyom ülni, gyümölcse édes ínyemnek" (Én 2,3).
Én vagyok az igazi szőlőtő. - A Szőlőtő az élő Úr, aki maga mondja, adja és munkálja mindazt, amit nekünk szánt. Ha megismernéd ennek a szónak a jelentését és erejét, ne gondold, hogy gondolkodással vagy tanulmányozással találod meg. Ezek ugyan segíthetnek megmutatni, mit kell kapnod Tőle, ami vágyat és reményt ébreszt, és imára buzdít, de nem tudják megmutatni a Szőlőtőt. Egyedül Jézus tudja kijelenteni magát. Szentlelkét adja, hogy megnyissa a szemed, hogy rá tekints, hogy megnyissa a szíved, hogy befogadd Őt. Neki magának kell szólnia az Igét hozzád és hozzám.
Én vagyok az igazi szőlőtő. - És mit kell tenned, ha azt akarod, hogy a titok teljes mennyei szépségében és áldásában megnyíljon neked? Borulj le és csendesedj el, várj imádatban, amíg az isteni Ige belép a szívedbe, és érzed az Ő szent jelenlétét veled és benned. Az Ő szent szeretetének árnyéka tökéletes csendességet és nyugalmat ad neked, amely annak tudatában fakad, hogy a Szőlőtő fog megtenni mindent.
Én vagyok az igazi szőlőtő. - Ő, aki szól, Isten, az Ő végtelen hatalmában képes a szívünkbe lépni. Ő emberré lett, hozzánk hasonló. Ő a megfeszített Úr Jézus, aki tökéletes igazságot és isteni életet szerzett számunkra a halála által. Ő a megdicsőült, aki Szentlelkét adja, hogy jelenlétét valósággá és igazzá tegye. Ő mondja - ó, figyeld, nemcsak a szavait, hanem Őt magát, amikor csendben súgja nap mint nap: "Én vagyok az igazi Szőlőtő! Mindaz, ami a Szőlőtő a szőlővessző számára, az leszek én számodra is."

Szent Úr Jézus, Isten saját plántálású mennyei Szőlőtője, kérlek Téged, jelentsd ki magad a lelkemnek! Adja meg Szentlelked, nemcsak gondolatban, hanem tapasztalatban is, hogy megismerjem mindazt, ami Te, az Isten Fia vagy a számomra, mint az igazi Szőlőtő.

Andrew Murray
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az ember: a bűn teste és a lélek
  2017-05-09 19:03:07, kedd
 
  Az ember: a bűn teste és a lélek


A mai egyházban nagy a tanácstalanság a test és a lélek bibliai jelentésének kérdésében. Egyrészt az egyház még mindig azzal az ősi görög gondolattal küszködik, hogy minden fizikainak bizonyos fokig rossznak kell lennie. Egyesek ezen az alapon úgy vélik, hogy a keresztyén élet teljesen lelki síkon folyik, aminek semmi köze testi létünkhöz. Vannak, akik ilyen alapon kijelentik, hogy minden testfunkció, vagyis az evés, az ivás és a szexuális beteljesedés is rossz. Mások azt az álláspontot képviselik, hogy a test nem számít, és azzal csapják be magukat, hogy mindaddig az sem fontos, hogyan használják a testüket, amíg egészséges. Mindkét álláspont a Biblia tanításának súlyos félremagyarázását tükrözi, amely szerint a test és a lélek egyformán fontos, és megfelelően kell táplálni és ápolni.
Egy második probléma is felmerül, ha túlságosan élesen elválasztjuk a ,,testi" keresztyént és a ,,Szentlélekkel beteljesedett" keresztyént. Itt három típust különböztetünk meg: (1) testi nem keresztyén, (2) testi keresztyén és (3) Szentlélekkel beteljesedett keresztyén. Ha úgy gondolunk a testi keresztyénre, mint akiben a Szentlélek szikrája sincs meg, és teljesen testies életet él, nem a testi keresztyénről beszélünk, hanem olyan emberről, aki sohasem tért meg. Ha valaki keresztyénnek vallja magát, amikor még egészen testies, akkor meghazudtolja hitvallását. Az egészen testi keresztyén fogalomzavar.
A Szentlélek minden keresztyént betölt. A vele való beteljesedés lehet kisebb vagy nagyobb mértékű, hiszen a keresztyének különböznek egymástól abban, hogy mennyire engednek a Szentléleknek. A Szentlélek azonban minden keresztyénben benne lakik.
Pál apostol olyan hadviselésről vagy harcról beszél, amelyet a hívő tapasztal a bűnös test és a lélek között. Ezzel azonban Pál nem a test és a lélek közötti kételvűséget vagy eredendő diszharmóniát tanítja. Az általa említett harcot nem szűkíthetjük le a fizikai vágyak és szenvedélyek, valamint a lelki erény közötti küzdelemre. A harc ennél sokkal mélyebben folyik.
A bűnös test (szarx) szót az Újszövetség időnként gyakorlatilag a test (szoma) szinonimájaként használja. Amikor azonban az Ige ezt a szót világosan ellentétbe állítja a lélekkel (pneuma), a legtöbb esetben többet jelent a fizikai testnél. A hústest itt általában a bukott ember megromlott természetére vonatkozik. Amikor a Szentlélek újonnan szül, és új teremtések leszünk Krisztusban, Isten legyőzi, de nem semmisíti meg bukott természetünk (hústest) hatalmát. A keresztyéneknek minden nap harcolniuk kell régi természetükkel, miközben igyekeznek növekedni a Szentlélekben és a kegyelemben, hiszen a megszentelődés egy életen át tartó folyamat. Az óember naponta meghal, miközben a Krisztusban új teremtés naponta erőt kap a benne lakozó Szentlélektől. A Szentlélek, akit zálogul kaptunk, és aki elpecsételt, végül győzni fog a harcban. Közben azonban a küzdelem nagyon hevessé válhat. A keresztyéneknek továbbra is harcolniuk kell a bűnnel és a kísértéssel. A megtérés megszabadít a bűnös test teljes uralmától, de nem tesz tökéletessé minket.
Az óember (a bűnös test) és a Szentlélek közötti harc halálunkig tart. A halál után megdicsőülünk: a hústest teljesen a halálba kerül, az új ember pedig teljesen megtisztul.

Összefoglalás:

1. A Biblia elveti azt a görög gondolatot, hogy a test teljesen romlott.
2. A keresztyéneknek nem szabad a testet sem megvetni, sem felmagasztalni. Mind a testnek, mind a léleknek meg kell szentelődnie.
3. Egyetlen keresztyén sem teljesen testies, de nem is teljesen szabad a testiességtől.
4. A Szentlélek minden keresztyénben benne lakik.
5. A bűnös test és a lélek közötti harc nem a test és a lélek között, hanem bukott természetünk (az óember) és újonnan született természetünk (új teremtés) között folyik.
6. A bűnös test és a Szentlélek közötti harc a keresztyén életben egészen a megdicsőülésig tart.

Ajánlott bibliai olvasmányok: Mt 26:36-41; Jn 3:6; Róm 7:13-8:17; Ef 2:1-3; 1Pt 2:11

R. C. Sproul
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
"Ki megáldott minket minden lelki áldással"
  2017-05-09 18:02:33, kedd
 
  "Ki megáldott minket minden lelki áldással" (Ef 1:3)


Krisztus megajándékozza az övéit a múlt, jelen és jövő minden áldásával. Az örökkévalóság titokteljes idejében, az Úr Jézus az Atya első választottja volt, és őbenne örökséget ajándékozott nekünk. Ugyanis általa és benne választattunk ki a világ fundamentumának felvettetése előtt. Ő öröktől fogva bírta az istenfiúság kiváltságát, mint Atyjának szeretett és egyszülött Fia. A kegyelem gazdagságában, az örökbefogadás és újjászületés által minket is istenfiúságra emelt, úgy hogy nekünk hatalmat adott, hogy Isten fiai legyünk. Ez az örök szövetség, amely az Ő kezességén alapszik, és esküvel erősíttetett meg, a mienk, és benne szilárd vigaszt és biztonságot találunk. Az elhívó bölcsesség örök rendjében és mindenható döntéseiben, a mi Urunk Jézus szerető tekintete mindig reánk irányult. Ezért határozottan bízhatunk abban, hogy a sors könyvében egy betű sem szól a megváltottak érdeke ellen. A dicsőség királyának nagy menyegzői öröme nekünk szól, mert eljegyzett bennünket. A menyegzői ünnepély napja közel van, mely az egész világmindenségnek tudomására lesz hozva. A menny Istenének csodálatos emberré léte, a bámulatos leereszkedés és megalázkodással egybe, mind érettünk történt. A véres veríték, a megsebzett fej, a szeghelyek: mind a mieink örökké. Az Ő tökéletes engedelmességéből, az elvégzett megváltói munkájából, feltámadásából, mennybemeneteléből és az Isten trónjánál érettünk való esedezéséből származó összes áldás teljesen a mienk, mint az Ő saját ajándékai. Mellvértjén viseli neveinket, és határozott esedezései alkalmával megemlékszik személyünkről, és könyörög érettünk. A fejedelmek és hatalmasságok felett való uralmát és mennyei korlátlan méltóságát, a benne bízók javára és áldására használja fel. Az, ki értünk odaadta magát a fájdalmak és a halál mélységébe, most sem vonja meg tőlünk szeretetét, amikor felemeltetett a menny legmagasabb trónjára.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Gyakorlati segítség
  2017-05-09 15:34:09, kedd
 
  Gyakorlati segítség


A bujaságból fakadó önkielégítés legyőzése a szexszel kapcsolatos megújult gondolkodásmóddal kezdődik. Azonban néhány gyakorlati lépést is megtehetünk szokásaink megváltoztatása érdekében. Íme néhány ötlet:
* Határozd meg azokat a napszakokat és helyeket, amikor és ahol az önkielégítés kísért! Készülj föl előre ezekre a pillanatokra és helyekre imádkozva és kérve Isten segítségét!
* Tanulj meg fontos igeszakaszokat! Az 1Thesszalonika 4:3-6 és a Róma 6:12-14 remek igeversek.
* Elmélkedj elalvás előtt az Igén!
* Éjszakára hagyd nyitva a hálószobád ajtaját!
* Reggel kelj föl azonnal, amint megszólal az ébresztőóra! Ha az ágyban fekszel, és hagyod kószálni a gondolataidat, az biztos recept a kudarchoz.
* A kísértés idején összpontosítsd másra a figyelmed, csinálj valami mást! Menj ki a szobádból, sétálj egyet, vagy hívd föl egyik barátodat!
* Gyakorolj önfegyelmet a fürdőszobában és a vécén töltött időt, valamint az ott tartott olvasnivalókat illetően!
* Tekintsd át a bujaságod kulcsingereit! Ha lehet, fogalmazd meg még konkrétabban, mi vezet nálad önkielégítéshez, és kerüld el azokat a forrásokat - tévé, filmek, újságok, internet -, amelyek felszítják vágyadat!
* Ne játszd azt a játékot, hogy "Megérintem magam, de nem jutok el a csúcsig"! Kerüld a kísértést, és egyáltalán ne érintsd meg magad!
* Beszélj valakinek a küszködésedről! Az önkielégítés legyőzésének egyik legjobb módja az, ha szüleid egyikét vagy egy megbízható keresztyén barátodat beavatod a küzdelmedbe.
* Töltsd olyan tevékenységekkel az időt, amelyek középpontjában mások szolgálata és gondozása áll!
* Koncentrálj az evangéliumra! Rendszeresen olvasd a Szentírást és olyan könyveket, amelyek Krisztusnak a bűneidért hozott áldozatára emlékeztetnek! Semmilyen bűnnel sem szállhatsz szembe sikeresen anélkül, hogy tudatában lennél Isten kegyelmének.
* Ne az önkielégítés legyen életed egyetlen fókuszpontja! Kérd Istent, hogy mutasson más területeket, melyeken szintén növekedést vár tőled! Azt akarja, hogy növekedj az alázat, a szolgáló lelkület, a szelídség vagy az adakozás terén? Vizsgáld meg imádságos szívvel ezeket a területeket!

Isten a szívedre vágyik. Ez az, ami fontos neki. Osztatlan, szenvedélyes vágyat vár tőled. Amint Igéje megújítja az elmédet, és szakítasz a téves gondolkodással, a bujaság ereje rohamosan csökkenni fog életedben. Legyenek reális elvárásaid! A teljes változáshoz időre és erőfeszítésre lesz szükség.
Ne feledd, hogy Istent nem hatják meg a fogadalmak (lásd Prédikátor 5:1-7)! Azt akarja, hogy alázattal tőle függj, és belőle meríts erőt. Mi van akkor, ha elbuksz? Fogd szaván Istent, és hidd el, hogy Fiának áldozata elegendő a buja önkielégítés megbocsátásához. A kereszt bőségesen elég minden bűnödre. S tartsd szem előtt, ki fogadja az imádságaidat! "Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt." (Zsidók 4:15; kat. ford.) Az érti meg gyöngeségedet, aki tökéletesen megtartotta Isten törvényét, és meghalt helyetted a bűneidért. Krisztus ránk ruházta tökéletes életét; makulátlan igazsága betakar minket (lásd 2Korinthus 5:21).

Joshua Harris
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Figyelmezz rám!
  2017-05-09 07:09:37, kedd
 
  Figyelmezz rám!

A SZENTLÉLEK hullámhosszán
jut el Hozzád imádságom.
URAM JÉZUS, figyelmezz rám,
amíg keskeny utad járom.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Térjetek meg..."
  2017-05-09 07:03:10, kedd
 
  ,,Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szentlélek ajándékát." (Apostolok Cselekedetei 2:38).Ó, milyen áldott szó ez: ,,mindnyájan". Mennyire akarta Péter és mennyire akarta az Úr Jézus, hogy szolgálata által ezeket a gyilkosokat az evangéliummal foglyul ejtse, hogy Isten kegyelmének mintapéldáivá tegye. Nem akarta, hogy a kegyelem keze alól kibújjanak!
Jeruzsálem lakóinak nemcsak pünkösdkor ajánlották fel a bűnök bocsánatát és a Szentlélek ajándékát. Állandóan hangzott közöttük ez az üzenet. Mennyire meglátszik ebből Isten kegyelme! Bármennyire vonakodtak is, bármennyire kitaszították is Őt, mégis érvényes maradt ezek számára a bűnösök számára: és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára.
Mennyire a kegyelem tetőpontja ez! Krisztus a világot meg akarja hökkenteni. Meg akarja mutatni, hogy mint Hóseás napjaiban, nem emberek gyermekeiként bánik velük. ,,Nem végzem el haragomnak hevét; nem fordulok vissza Efraim vesztére; mert Isten vagyok én és nem ember" (Hós 11:9).
Az emberek türelme hamar elfogy. Nem úgy cselekszenek, ahogy Krisztus bánt Jeruzsálemmel. Hamar bosszút állnak, és haraggal és méltatlankodással szolgáltatnak maguknak igazságot. De Isten tele van kegyelemmel, türelemmel, kész megbocsátani.
Kedvét leli abban, hogy megkegyelmez. És amikor ezek a nagy bűnösök megtérnek és megmenekülnek, Krisztus őket is fel tudja használni céljainak és terveinek véghezvitelére.

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A lelki falak helyreállítása
  2017-05-09 07:01:37, kedd
 
  A LELKI FALAK HELYREÁLLÍTÁSA

BIBLIAI OLVASMÁNY: LUKÁCS 14,25-35

TEKINTS VISSZA! * Amikor Nehémiás rájött, hogy a száműzöttek, akik visszatértek Jeruzsálembe, hogy újjáépítsék otthonukat, milyen nehéz helyzetben vannak - azonnal Istenhez fordult segítségért. Falak nélkül veszedelemben forgott az életük, mivel ellenséges támadással kellett szembenézniük.
Jeruzsálem falainak valójában többféle rendeltetése is volt. Mint védvonal, értelemszerűen védelmet és biztonságot adott a kívülről jövő támadással szemben. Ezen túl pedig bent tartotta a népet, lehetővé téve, hogy újjáépítsék lelki életüket az őket körülvevő világ káros befolyása nélkül.
Hasonlóképpen nekünk hívőknek is szükségünk van saját falaink felépítésére, hogy kívülről védve legyünk, belül pedig kapcsolatot építhessünk Urunkkal. Mi a helyzet a te falaiddal? Nincs szüksége javításra? Nem kezdték ki a gyomok a téglákat összetartó habarcsot?
Charles Swindoll Hand me another brick (Jöhet a következő tégla!) című könyvében az alábbiak szerint ismerteti a Nehémiás életére vonatkozó alapelveket:
1.Őszintén nézz szembe falaid állapotával! Jeruzsálem falainak újjáépítése azzal kezdődött, hogy mindez teherként nehezedett Nehémiás szívére. Ha falainkat rendbe akarjuk hozni, először is őszintén fel kell mérnünk az állapotát!
2.Imádkozz konkrét vezetésért és védelemért! Amikor Nehémiás tudomást szerzett az állapotokról, azonnal munkához látott - vagyos imádságban Istenhez fordult. A falak alapjait azzal fektesd le, hogy Istentől vezetést kérsz, és kéred, hogy az egész folyamat legyen az ő óvó kezei alatt!
3.Nézz szembe a helyzettel becsületesen és eltökélten! A feladat nem könnyű. Ha nevén nevezed a dolgokat, sokkal tisztábban fogod látni azt is, hogy mit kell tenned.
4.Ismerd be, hogy egyedül nem tudsz változtatni az állapotokon! Keserves munka a falak újjáépítése. Könnyű halogatni, hogy aztán soha nem fejeződjön be. Ne hagyd, hogy így legyen! Élj szoros kapcsolatban az Úrral, hogy erőt nyerj a feladat véghezviteléhez. A túlélésed múlik ezen.

NÉZZ FEL! * Ahogy Nehémiás is, mielőtt munkához látott volna, szemügyre vette a falat, úgy neked is időt kell fordítanod lelki életed védvonalainak megvizsgálására. Kérd Istent, hogy mutassa meg azokat a területeket, amelyeken munkálkodnod kell. Töprengj el a Lukács 14,25-35-ön, amikor megtervezed személyes újjáépítő akciódat!

HALADJ TOVÁBB! * A lelki önfegyelem segít a falak karbantartásában. Imádságos szívvel hajtsd végre falaid újjáépítését. Vedd hozzá a bibliaolvasás és tanulmányozás, hálaadás, közösség, és bizonyságtétel tégláit! Konkrétan tervezd meg, hogyan fogod megőrizni az életednek isteni védelmet nyújtó erős falakat!

Ne könnyebb terhekért imádkozzunk, hanem teherbíróbb vállakért!

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 17 db bejegyzés
e hónap: 813 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 12959 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1443
  • e Hét: 3928
  • e Hónap: 43787
  • e Év: 220357
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.