Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 27 
A teremtés
  2017-06-12 22:06:29, hétfő
 
  A teremtés


A térben és az időben mindennek volt kezdete. Nekem is volt kezdetem, az olvasónak is volt. Lakóházainknak is volt kezdetük. A rajtunk levő ruháknak is volt. Volt olyan idő, amikor házaink, ruháink, autóink, mosógépeink, sőt mi magunk sem léteztünk. Nem voltunk. Nincs ennél nyilvánvalóbb dolog.
Hajlamosak vagyunk meggondolatlanul azt a következtetést levonni, hogy mindennek volt kezdete, hiszen olyan dolgok és emberek vesznek körül, amelyek nyilvánvalóan elkezdődtek valamikor. Az ilyen következtetés azonban végzetes ugrás lenne a képtelenség szakadékába. Végzetes lenne a vallásra. Végzetes hatással lenne a tudományra és az értelemre is.
Miért? Vajon nem azt mondtam, hogy időben és térben mindennek volt kezdete? Nem ugyanaz-e ez, mintha egyszerűen azt mondanánk, hogy mindennek volt kezdete. Egyáltalán nem. Logikailag és tudományosan egyszerűen lehetetlen, hogy mindennek volt kezdete. Miért? Ha minden létezőnek volt egyszer kezdete, akkor kellett lennie olyan időnek is, amikor semmi sem létezett.
Álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk meg! Próbáljuk elképzelni, hogy semmi sem létezik. Egyáltalán semmi. Még csak fel sem tudjuk fogni a tökéletes semmit. Már maga a fogalom is valaminek a puszta tagadása.
Ha azonban volt valaha olyan idő, amikor egyáltalán semmi sem létezett, akkor most minek kellene lennie? Úgy van. Semminek! Ha valaha megtörténhetett, hogy semmi sem volt, akkor a vaslogika szabályai szerint sohasem lesz semmi. Még csak olyan ,,mindig" sincs, ami alatt semmi sem lenne.
Miért lehetünk olyan biztosak, sőt tökéletesen biztosak abban, hogyha valaha semmi sem lett volna, akkor most sem létezne semmi? A válasz meglepően egyszerű, dacára annak, hogy rendkívül értelmes emberek gyakran átsiklanak a nyilvánvaló fölött. A válasz egyszerűen az, hogy a semmiből nem nyerhetünk valamit. A tudomány és a logika alaptörvénye az ex nihilo nihil fit (a semmiből semmi sem jön). A semmi semmit sem tud létrehozni. A semmi nem tud sem nevetni, sem énekelni, sem sírni, sem dolgozni, sem táncolni, sem lélegezni, nem is szólva a teremtésről. A semmi nem tehet semmit, mert semmi. Nem létezik. Nincs semmi hatalma, mert nincs léte.
Ahhoz, hogy a semmiből valami álljon elő, az önmaga teremtésének hatalmával kellene rendelkeznie. Meg kellene tudnia teremteni önmagát, vagy létre kellene hoznia önmagát. Ez azonban nyilvánvaló képtelenség. Ahhoz, hogy valami megteremtse vagy létrehozza önmagát, korábban kellene léteznie, mielőtt egyáltalán létezik. Ha azonban valami már létezik, többé nem kell megteremteni. Ahhoz, hogy valami megteremtse önmagát, egyszerre és ugyanabban a vonatkozásban kell léteznie és nem léteznie. Ez pedig ellentmondás. Ellentmond minden racionális és tudományos törvény alaptörvényének, a nem-ellentmondás törvényének.
Ha valamit is tudunk, azt tudjuk, hogy ha most valami létezik, akkor valahogyan, valahol valaminek nem voltt kezdete. Tisztában vagyok azzal, hogy nagyszerű gondolkodók, mint például Bertrand Russell Frederick Copelstonnal folytatott híres vitájában azzal érvelt, hogy a jelenlegi világegyetem ,,véges okok végtelen sorozatának" az eredménye. Ez örökre egy másikat okozó okozat végtelen sorozatát alkotja, amely visszafelé, az örökkévalóságba hat. Ez a gondolat csak végtelenül túlbonyolítja az önteremtés problémáját. Alapjában nevetséges elképzelés. Attól sem lesz kevésbé nevetséges, hogy értelmes emberek vetették fel. Sőt, rosszabb a nevetségesnél. Nevetséges dolgok is lehetnek valóságosak. Ez az elmélet azonban a logika alapján lehetetlenség.
Russell tagadhatja azt a törvényt, hogy a semmiből semmi sem lesz, mégsem tudja megcáfolni anélkül, hogy értelmi öngyilkosságot ne kövessen el. Logikus bizonyossággal tudjuk, hogy ha ma bármi létezik, akkor kell lennie valaminek, aminek nem volt kezdete. Most csak az a kérdés, hogy mi vagy ki ez az öröktől fogva létező.
Sok komoly tudós hiszi, hogy a mi kérdésre a válasz magában a világegyetemben található. Úgy érvelnek (mint Carl Sagan), hogy nincs szükség a világegyetemen túl vagy fölé menni ahhoz, hogy valamit találjunk, aminek nem volt kezdete, és amitől minden más származik. Nem kell tehát valamit, például a világegyetem fölött álló transzcendens ,,Istent" kitalálnunk. A világmindenség - vagy benne valami - maga is jól el tudja látni ezt a feladatot.
A fenti forgatókönyvben egy körmönfont tévedés lapul. A transzcendentális szó jelentéséről van szó. A filozófiában és a teológiában a transzcendentális, természetfölötti gondolata azt jelenti, hogy Isten ,,a világegyetem fölött és azon túl" van abban az értelemben, hogy más lényeknél magasabb rendű lény. Istenre általában mint legfőbb lényre hivatkozunk.
Mi különbözteti meg a legfőbb lényt egy emberi lénytől? Figyeljük meg, hogy mindkét fogalom tartalmaz egy közös szót, a lényt. Amikor azt mondjuk, hogy Isten a legfőbb lény, azt mondjuk, hogy olyan lény, aki fajtája szerint minden közönséges lénytől különbözik. Mi is pontosan ez a különbség? Istent azért nevezzük legfőbb lénynek mert nincs kezdete. Azért Ő a legfőbb lény, mert minden más lény neki köszönheti létezését, Ő pedig senkinek sem tartozik köszönettel létezéséért, csak saját magának. Isten az örök Teremtő. Minden más az Ő teremtő munkája.
Amikor Carl Sagan és mások azt mondják, hogy a világegyetemben - és nem fölötte vagy azon túl létezik - valami, ami nem teremtéssel jött létre, csak ki akarják kerülni a Teremtőt. Azt mondják, hogy ami nem teremtett, nem ,,ott kinn" (a világegyetem fölött) hanem itt (a világegyetemben) él. Még mindig szüksége van azonban egy legfőbb lényre. A világegyetem titokzatos része, ahonnan minden teremtett dolog származik, létezése tekintetében még mindig minden más fölött áll, és túl van a teremtett világon. Más szóval még mindig kell lennie egy transzcendens lénynek.
Minél többet kutatjuk ezt a ,,világegyetemen belüli Teremtőt", annál inkább úgy hangzik, mintha ő (vagy az) Isten lenne. Nem teremtett lény. Minden mást Ő teremt. Akár élőlény, akár nem, önmagában rendelkezik a létezés erejével.
Az azonban kristálytiszta, hogyha most valami létezik, akkor kell lennie egy legfőbb lénynek, akitől minden más lény származik. A Biblia első mondata így szól: ,,Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet". Ez a mondat az alapja minden keresztyén gondolatnak. Nemcsak vallásos kijelentés, hanem racionálisan szükséges elv.

Összefoglalás:

1.Térben és időben mindennek van kezdete.
2.Valami nem jöhet a semmiből. A semmi semmit sem tud tenni.
3.Ha soha sem volt semmi, akkor ma sem létezhet semmi.
4.Ma létezik valami; ezért lennie kell valaminek, aminek nincs kezdete.
5.A dolgok nem tudják önmagukat megteremteni, mert létezniük kellett volna, mielőtt léteznek.
6.Ha a világegyetem egy ,,része" nem teremtéssel állt elő, akkor felsőbbrendűbb, mint azok a részek, vagy fölötte áll azoknak a részeknek, amelyeknek volt kezdete.
7.Egy nem teremtett lény magasabb rendű, mint a teremtett lények, tekintet nélkül arra, hol él.
8.A transzcendentális, természetfölötti nem földrajzi helyre, hanem a létezés szintjére vonatkozik.

Ajánlott bibliai olvasmányok: 1Móz 1; Zsolt 33:1-9; Zsolt 104:24-26; Jer 10:1-16; Zsid 11:3

R. C. Sproul
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Bizalomteljes könyörgés
  2017-06-12 17:25:10, hétfő
 
  BIZALOMTELJES KÖNYÖRGÉS

Atyám, benned bízom.
Nincs más reményem.
Te vagy erős váram,
Kősziklám nékem.
Egyszülött Fiadban,
Drága Megváltómban
Küldj segítséget.
Halld meg szívem szavát,
Ó, adj szabadulást,
Bűnömből tisztulást,
Mint megígérted.

Atyám, benned bízom,
Áldom szent neved.
A bűn hogyha kísért,
Én győzök veled.
Sátán hogyha támad,
Nekem mitsem árthat,
Hű karod megvéd.
Megváltott népeddel,
Szentek seregével
Ujjongó örömmel
Áldalak üdvömért.

Atyám, benned bízom,
Vezess utamon.
Ha néha fáradok
Te légy támaszom.
Melletted nem félek,
Szüntelen rád nézek,
Tudom, hogy szeretsz.
És bár a halálnak
Bús völgyében járjak,
Én ott is imádlak,
Mert mennybe vezetsz.


Cseh szöveg alapján:
Gerzsenyi Sándor
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hit
  2017-06-12 17:08:39, hétfő
 
  "A Szentírás nem tud olyan hitről, amely nem munkál engedelmességet, mint ahogy olyan engedelmességről sem tud, amely nem hitből táplálkozik. Ez a kettő az érem két oldala, melyek nem létezhetnek egymás nélkül."

- A. W. Tozer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hit
  2017-06-12 17:08:06, hétfő
 
  "Aki mindenből hisz egy keveset, végül semmit sem hisz."

- C. H. Spurgeon -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hit
  2017-06-12 17:07:34, hétfő
 
  "A Krisztusba és az Ő igazságosságába vetett igaz hit, önelégségességünk romjain, és személyes kiválóságaink halála után jelentkezik."

- James Hervey -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hit
  2017-06-12 17:07:02, hétfő
 
  "A hit a legsötétebb éjszakában is meggyújthat egy gyertyát."

- Sangster -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hit
  2017-06-12 17:06:28, hétfő
 
  "Egy kis igaz hit a lelkedet a mennyországba juttatja, a nagy hit viszont a mennyországot hozza le a lelkedbe."

- D. L. Moody -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hit
  2017-06-12 17:05:54, hétfő
 
  "Hittel megyek Krisztushoz hitért."

- Thomas Adams -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hit
  2017-06-12 17:05:21, hétfő
 
  "Az élő hit által, mint valami éren és csurgó csatornán, a Krisztusbul, mint minden jóknak kútfejébül (ki lakozik hit által a mi szíveinkben) származik és folydogál a mi lelkeinkben természet felett való kegyelembeli hathatóság, megújult cselekedetekre vezető erő és minden lelki jóra kész hajlandóság, s egyszersmind alkalmatosság."

- Csúzi Cseh Jakab -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hit
  2017-06-12 17:04:48, hétfő
 
  "A lélek a test élete, a hit a lélek élete, Krisztus a hit élete."

- John Flavel -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 27 
2017.05 2017. Június 2017.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 922 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 13795 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1476
  • e Hét: 2799
  • e Hónap: 33025
  • e Év: 333469
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.