Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Köszönöm
  2017-06-13 22:19:15, kedd
 
  Köszönöm

Csak prédikálj, Isten kis cseléde!
Körül borús az ég, köd hull a kőre.
Te borzas, pőre,
ázott kis veréb,
csak prédikálj!

Nagy Alkotónknak
te nálam is parányibb paránya!
Körülnyüzsög az óriási város.
Mögötted a felhőkarcolók aránya.
és emberek, akiknek száma nincsen,
és egyre más ruhája, arca, kedve...

Ó, prédikálj:
Mi sem vagyunk Istennél elfeledve!
Aki a csillagok elé utat szab,
s a földet mérleg serpenyőbe rakja,
nemcsak nemzetekkel törődik,
nemcsak nagyoknak nagy bajával.
Minden verébnyi létnek Ő az Atyja,
s számon van nála mind.

Alátekint:
és tudta nélkül egy se hull a földre.
Alátekint:
eledelét és útját kijelölve.
Alátekint:
Kísér ez a tekintet.
Az utainkat és a lépteinket...
A föld öléig kísér egyre minket
az atyai szempár tekintete.
Kit létrehívott, csak egyetlen-egyet,
egy porszemecskét elfeledhet-e?!
Ó prédikálj!
Nemcsak nagyokért mozdul meg a karja,
kicsinyekért is! Ugye, érted is,
ugye érettem is, ha úgy akarja?

Csak prédikálj,
te borzas, pőre,
ázott kis veréb!
Keserűen kétkedtem az elébb...
Körül borús az ég, köd hull a kőre...
És látod, most a perc, és most az óra,
hogy balga, csüggedt szívem felfigyeljen
egy csipogó kis prédikációra,
s "hiszek! tudom!"
- mosollyal továbbmenjek az úton,
és mit se féljek,
és mindent reméljek,
megint gondtalan madár-módra éljek,
és felzendüljön újra énekem.

Köszönöm, Isten szürke kis cseléde,
köszönöm, hogy prédikáltál nekem.


Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A gondviselés
  2017-06-13 20:40:19, kedd
 
  A gondviselés


Rhode Islanden van egy Providence (Gondviselés) nevű nagyváros. Van valami rendkívüli a nevében. A város neve arra a gondolkozásban tapasztalható széles szakadékra irányítja a figyelmet, amely az előző nemzedékek és jelen társadalmunk között áll fenn. Ki nevezne ma egy várost Gondviselésnek? Maga a szó is régimódinak, archaizálónak hangzik.
Amikor korábbi századok keresztyéneinek az írásait olvasom, megrendülök az Isten gondviselésére való rengeteg hivatkozás láttán. Úgy tűnik, mintha a XX. század előtt a keresztyének sokkal tudatosabban támaszkodtak Isten gondviselésére az életükben, mint mi. A naturalizmus szelleme, amely a természet minden eseményét úgy tekinti, mint amit független természeti erők irányítanak, megtette hatását nemzedékünkre.
A gondviselés szó alapjelentése ,,előre lát" vagy ,,gondoskodik", ezért nem is tudja a gondviselés tanának mély jelentését közvetíteni. A tan sokkal többet jelez annál, mintha Isten csak nézője lenne az emberi eseményeknek. Sokkal többet foglal magában az Úr előrelátására való puszta utalásnál.
A XVII. században készült Westminsteri hitvallás így határozta meg a gondviselést:
"Isten - minden dolgok nagy alkotója - minden teremtményt, cselekvést, dolgot a legnagyobbtól a legkisebbig fenntart, irányít, elrendel és kormányoz. E legbölcsebb és legszentebb gondviselését az ő tévedhetetlen eleve ismerése, akaratának szabad és változhatatlan tanácsvégzése alapján gyakorolja bölcsessége, hatalma, igazsága, jósága, és irgalma dicsőségének magasztalására.
Isten fenn is tartja, amit teremt. A világmindenségnek nemcsak a kezdete, hanem létezésének folyamatossága is Istentől függ. A világegyetem sem létezni, sem működni nem tud saját erejébő. Isten a hatalmával tart fenn mindent. Benne élünk, mozgunk és vagyunk."
A gondviselés tanának középpontjában az az igazság áll, hogy Isten kormányozza a világmindenséget. Teljhatalommal és tekintéllyel uralkodik a teremtett világ fölött. A legkisebbtől a legnagyobbig minden eseményt Ő irányít. Semmi sem történik gondviselő akaratán kívül. Ő adja az esőt és a napsütést. Országokat emel fel és dönt romba. Ő tartja számon hajunk szálait és életünk napjait.
Rendkívül fontos különbség van Isten gondviselése és a szerencse, a végzet vagy jósors között. A különbség megoldását Isten személyében találjuk meg. A szerencse vak, míg Isten mindent lát. A végzet személytelen, míg Isten az Atya. A jósors néma, míg Isten szólni tud. Az emberiség történelmében nem vak, személytelen erők munkálkodnak. Minden a Gondviselés láthatatlan kezéből indul ki.
Az Isten által kormányzott világegyetemben nincsenek véletlen események. Valójában nincs is olyan dolog, hogy véletlen. A véletlen nem létezik, csupán olyan szó, amelyet matematikai lehetőségek leírására használunk. A véletlennek azonban nincs hatalma, mert nincs lénye. Nem olyan lényeg, amely befolyásolhatná a valóságot. A véletlen nem valamilyen tárgy, a véletlen semmi.
A gondviselés egy másik oldalát egybeesésnek nevezzük. Az egybeesés Isten és az emberek egy időben végbemenő cselekedeteire vonatkozik. Saját akarattal rendelkező teremtmények vagyunk. Bizonyos eseményeket mi indítunk el. Az általunk kiváltott erő azonban másodlagos. Isten szuverén gondviselése cselekedeteink fölött áll. Akaratát emberi akaratok cselekedeteivel viszi véghe, anélkül hogy megsértené ezeknek az emberi akaratoknak a szabadságát. Az egybeesés Szentírásban található legvilágosabb példája József és testvérei esete. Bár József testvérei valóban bűnt követtek el gonoszságukkal, Isten gondviselése még bűnükön keresztül is munkálkodott. József így szólt testvéreihez: ,,Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa" (1Mózes 50:20).
Isten megváltó gondviselése a legördögibb cselekedeteken keresztül is képes munkálkodni. A legsúlyosabb bűn, amit ember elkövetett, az volt, mikor Júdás elárulta Krisztust. Az Úr Jézus halála azonban nem véletlenszerű esemény volt, hanem Isten elhatározott tanácsa szerint történt. Júdás gonosztette segített abban, hogy a történelem legnagyszerűbb eseménye, az engesztelés végbemehessen. Nem véletlen, hogy a történelemnek ezt a napját nagypénteknek nevezzük.

Összefoglalás:

1.Napjainkban általában nem hiszik az isteni gondviselés tanát.
2.A gondviselés magában foglalja Isten munkáját, amellyel fenntartja a teremtett világot.
3.A gondviselés főleg Istennek a teremtett világot kormányzó munkájára vonatkozik.
4.Az isteni gondviselés ismeretében nincsenek olyan személytelen erők, mint a szerencse, a végzet vagy a véletlen.
5.A gondviselés magában foglalja az egybeesést is, amellyel Isten akaratát teremtményei akaratával viszi végbe.

Ajánlott bibliai olvasmányok: Jób 38:1-41:34; Dániel 4:34-35; ApCsel 2:22-24; Róma 11:33-36

R. C. Sproul
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Ne aggodalmaskodj!
  2017-06-13 09:11:55, kedd
 
  Ne aggodalmaskodj!


Ezer madár vígan csengő
Énekétől zeng az erdő.
Nem is vetnek, mégse félnek,
Könnyű szívvel vígan élnek.

Ezer virág tarkán, szépen
Hajladozik künn a réten.
Sziromruha libben-lebben.
Ki öltözik náluk szebben?

Virágillat, madárének
Örvendezve száll az égnek:
Van jó Atyánk, nincsen gondunk!
Reggel este hálát mondunk!

Madárdallal, illatszárnyon
Énekünk is szállva szálljon:
Van jó Atyánk, nincsen gondunk.
Reggel-este hálát mondunk.

Aki Fiát adta értünk,
Vele mindent megad nékünk.
Van Megváltónk, nincsen gondunk.
Reggel-este hálát mondunk.


Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Beszélj biblikusan!
  2017-06-13 08:49:56, kedd
 
  Beszélj biblikusan!


Teljesen egyetértek azzal, hogy az a legjobb, ha "az általánosan megszokott szavakat használjuk, mégpedig az eredeti jelentésükben". Körülbelül húsz éve ezen fáradozom nagyon lelkiismeretesen. Nem tudok arról, hogy ritka szavakat vagy bármilyen szót a megszokottól eltérő módon használnék. De meg se tudnám számolni a Szentírás összes különleges szavát. Ezeket a szavakat teljesen tudatosan használom, hiszen az Írás értelmét az Írás nyelvén szeretném kifejezni.

John Wesley


 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Gyermek a rendelőben
  2017-06-13 08:27:27, kedd
 
  GYERMEK A RENDELŐBEN

A kisleány ott áll a rendelőben.
a furcsa gépek mintha mind őt lesnék.
S a doktorbácsi már be is ültetné
abba a félelmes, nagy székbe: ,,Tessék!''

Nem, még nem ül le. Kijelenti bátran,
hogy előbb kettőt kérdezni szeretne.
,,Halljuk!'' - mosolyog rá a doktorbácsi,
hiszen ő mindig kész a feleletre.

,,Értesz-e a fogakhoz?'' - tudakolja
kis Piroska ötéves bölcsességgel.
,,Ó, hányat találsz, akit én kezeltem,
kis barátaid közt, ha széjjelnézel!''

,,Ott a Sárika, Jancsi. Kit mondjak még?
A patikus bácsiék Klárikája.
Kérdezd meg őket! Vígan szaladgálnak!
Mi lenne, ha foguk most is fájna?''

Ez a válasz megnyugtatóan hangzik,
valóigaz. De hátra még a másik.
,,Szeretsz-e engem?'' - Kérdezi Piroska
a kedvesen mosolygó doktorbácsit

,,Szeretlek-e? Hát hogyne szeretnélek!''
Mivel semmi hiba a feleletben,
a kis paciens beül a nagy székbe
most már nyugodtan, kék szeme se rebben.

Ha a doktorbácsi ért a fogakhoz,
s szereti őt, akkor mi gondja lenne?
Jöhet most már a fúróval, fogóval.
Piroska békén tűri. Bízik benne.
*
Ó, így szeretnék békén bízni én is!
Félelmetes nagy rendelő az élet,
de jól ismerem, aki kezel benne
s az Ő feleletétől én se félek.

Ha megkérdezem, ért-e a dolgához,
s ha megkérdezem, hogy szeret-e engem,
rámutat értem átszegzett kezére,
És szabad bízó kisgyermekké lennem.

Lehet fogó, fúró, akármi szerszám,
ha ott látom abban a drága kézben,
amelyik mindig tudja, mit cselekszik,
s fenn a kereszten vért hullatott értem.


Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Nem kaptak helyet
  2017-06-13 07:50:00, kedd
 
  -- nem kaptak helyet --
(Lk 2, 7)


sötét és szennyes a barlang
akár a Föld
mit megváltani jöttél

nincs otthonod
nincs semmid

de van édesanyád
de van Édesanyád

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Gazdagságom
  2017-06-13 07:46:34, kedd
 
  Gazdagságom

Szerencsejáték? - Nincs hozzá közöm.
Lottó, totó, pénz? Legyen bár özön,
gazdagságommal tengernyi sem ér fel:
Jézus Krisztusban vagyon üdvösségem!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen"
  2017-06-13 07:45:02, kedd
 
  ,,Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen" (Jelenések 22:17).Jézus mondja: ,,vegyetek ingyen!" Nem kíván sem fizetséget, sem előkészületet, sem érzelmeink által nyújtott ajánlást. Ha félelmeid is vannak, tudd hogy, meghívott vagy, ezért jöjj! Ha nincs hited, se bűnbánatod, akkor is jöjj, mert ő megajándékoz téged velük. Jöjj úgy, ahogy vagy, és végy ingyen, vásárolj pénz nélkül. Ő azoknak adja magát, akiknek szükségük van Rá. A nagy városok utcáin nyilvános ivó kutak vannak, ahol alig képzelhető el, hogy egy olyan féleszű akadna, aki a szomjúságától kínozva ott állna egy ilyen kút előtt, és ezt kiáltaná: nem ihatok, mert nincsen semmi pénzem. Bármilyen szegény legyen is az ember, ott van a forrás, és ihat abból. Szomjas utazók, kopott, vagy előkelő öltözetben jöhetnek, s előzetes engedély nélkül ihatnak. A kút ottléte egyben engedély is, hogy vizét fogadják el ingyen. Néhány jó szándékú és nagylelkű barát segítségével létrejöhetett ez a felüdítő, kristálytiszta vizű kút, mi pedig mindnyájan meríthetünk abból anélkül, hogy haszontalan kérdéseket tennénk fel. Mégis, láttam olyan előkelő hölgyeket és urakat, akik kocsijaikkal elhaladva a kút mellett nem álltak meg inni, - bár ajkuk repedt volt a tikkadtságtól - mert számukra a közös kútból való ivás valami lealacsonyító dolog. Milyen sokan vannak, akik magukat jó cselekedetekben gazdagnak gondolják, és éppen ez tartja távol őket Krisztustól. Magukról ezt mondják: ,,Nem akarok hasonló módon üdvözülni, mint a házasságtörők és istenkáromlók. Hogyan? Azon az úton menjek a mennyországba, mint ez a koldus? Nem létezik más út az üdvösséghez, csak az, amelyen a tolvaj jutott hozzá? Én ilyen módon nem akarok üdvözülni!" Ilyen kevély durcáskodók kénytelenek az élet vize nélkül maradni. De ,,aki akarja, az vegye az életnek vizét ingyen".

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
"Átokká lévén érettünk"
  2017-06-13 07:43:21, kedd
 
  "Átokká lévén érettünk." (Galata 3:13)Az a lélek, aki kezdi az Úr Jézust keresni, észreveszi magában a hajlandóságot, hogy minden csábításra hallgasson. Ez a hajlandóság állandó a szívben. Pál azt mondja: "Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem" (Róma 7:21).
A kétség ragadja a lelket karmai közé. Nem tud többé imádkozni, hallgatni, Istenre gondolni. Mintha állandóan tűz és füst szállna föl a szívéből. A bűn mindenütt zavart okoz. Az történik, hogy minél jobban vágyik a lélek tisztességesen elvégezni a kötelességét, annál távolabbnak érzi magát attól, hogy azt teljesítse. Minél jobban küzd a lélek a támadás és nyomorúság közben, annál hatalmasabban tombol a Sátán. Egyre erősebb mérget ad a léleknek, hogy biztosabb legyen győzelme. Ugyanis, amíg a lélek küzdeni tud, a Sátán nem biztos a győzelméről.
A lélek olyan, mint a pók hálójába került légy. Minél jobban küzd a légy, annál több mérget fecskendez bele a pók, és annál szorosabban fonja körülötte a hálóját úgy, hogy az nem tud többé megszabadulni. Ilyen a helyzete a megtámadott léleknek is. Fogva van az ördög hálójában, lába és szárnyai meg vannak kötözve.
Mit tegyen akkor a lélek? Belenyugodjék kételkedésébe? Saját cselekedeteiben bízzék? Ne. Azt tanácsolom neked: Nézz a megfeszített Krisztusra, akkor felfedezed, hogy bűneid ki vannak fizetve, hamisságaid kiengesztelve. Akkor meglátod, hogy a halál legyőzetett, mivel bűneidet Más hordozta. Ott megtört az ördög hatalma. Ennek a látása leveszi a kísértés erejét, megtisztítja a szívet, és a lélek gyönyörködhet mindabban, ami jó.

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Dicsőségével teljes a föld
  2017-06-13 07:41:05, kedd
 
  DICSŐSÉGÉVEL TELJES A FÖLD * ZSOLTÁROK 67-72

KÖZPONTI IGERÉSZ: ZSOLTÁROK 72

ÖSSZEFOGLALÁS * Tulajdonképpen milyen mértékben méltó a dicséretre Izráel hatalmas Istene? A ma sorra kerülő zsoltárokban Dávidtól és Salamontól fogod megkapni a választ. Isten méltó a dicséretre pártatlan ítéletei miatt (67); együtt érző szíve és gondoskodása miatt (68); azért, mert nem marad érzéketlen gyermekei könnyes arca láttán (69-70); mert erejét a gyengék oldalára állítja (71); és mert a föld minden nemzetének független Királya (72).

NAPI ÚTRAVALÓ * Miközben a 72. zsoltárt olvasod, figyelj ,,az igazságos vezető munkaköri leírására", mert részletesen megmutatja, hogyan imádkozz nemzeti, helyi és lelki vezetőidért. Az igazságos vezetőnek számtalan dologgal kell foglalkoznia, például:
...békét hoznia a nép életébe (3., 7. v.)
...segíteni a szegényeket, a nyomorultakat és az elnyomottakat (4., 12-14.)
...istenfélelmet támasztani az ország törvényei iránt (5. v.)
...igaz reformokkal felfrissíteni a népet (6-7. v.)
Vesd össze ezt a zsoltárt az Ézsaiás 11,1-5-tel, és meglátod, hogy kit ábrázol prófétai módon ez a költemény: nem mást, mint Izráel Messiását, Jézus Krisztust! De a zsoltár közepén egy elrejtett felszólítás van: ,,imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden nap!" (15. v.) Vagyis Salamon, a 72. zsoltár szerzője tisztában volt azzal, hogy Isten képviselőjének minden nemzedékben szüksége van az alattvalók imádságaira és dicséretére.
Állj meg most és adj hálát Istennek mindazokért, akik különböző pozíciókban fölötted állnak. Azt a rendkívül nehéz szerepet vállalták magukra, hogy a közösséget szolgálják. Kérd számukra Isten segítségét! Sőt, írhatnál néhány sort megválasztott feljebbvalóidnak, megosztva velük, mit tanultál a 72. zsoltárból.

BETEKINTÉS * TÖBB EZER ÉVE ÉNEKLIK - A 72. zsoltár több nagyszerű himnuszt ihletett meg. Ezek közül a legismertebb az Isaac Watts által írt ,,Úr lesz a Jézus mindenütt".

Az imádság a lélek páncélja, Istennek bemutatott áldozat, és a Sátánra mért ostorcsapás.

Bruce H. Wilkinson
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.05 2017. Június 2017.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 922 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 13703 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 423
  • e Hét: 3680
  • e Hónap: 25946
  • e Év: 326390
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.