Regisztráció  Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Kinek Csillaga van
  2017-07-14 18:36:09, péntek
 
  Kinek Csillaga van

Kinek Csillaga van,
legyen maga a béke,
hogy minden dolga itt
békében menjen végbe!

Kinek Csillaga van,
legyen felette bátor:
szeressen vakmerőn,
de érte mit se várjon!

Kinek Csillaga van,
öltözzék friss reménybe,
hogy ISTEN LELKE is
cselekszik benne, érte!

Kinek Csillaga van,
ámuljon, mert az IGE
testté lett, s boldogan
daloljon Róla szíve!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A hússzoros néger gyilkos
  2017-07-14 18:33:26, péntek
 
  A hússzoros néger gyilkos

,,Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson" (1Tim 2,4).


Egyszer Afrikában egy néger odament egy misszionáriushoz, és megkérdezte, hogy az Úr Jézus Krisztus meg tudna-e bocsátani egy gyilkosságot is, amit pogány tudatlanságban követett el. A misszionárius örömmel mondott igent erre, és megmutatta ennek a bűnösnek a Krisztusban megjelent isteni üdvösséghez vezető teljes utat. Elgondolkodva, de anélkül, hogy megtért volna, ment el a néger. Másnap megint ott volt a missziós házban, és megkérdezte, vajon az Úr Jézus két gyilkosságot is meg tudna-e bocsátani. Isten követe ismét elmondhatta neki a szeretet és megbocsátás üzenetét, és azt, hogy a Megváltó minden bűnünkért meghalt. A férfi az Üdvözítő elfogadása nélkül ment el. Harmadik nap ismét eljött lelkigondozásra, és megkérdezte, vajon az Úr Jézus három gyilkosságot is meg tudna-e neki bocsátani. Azt a választ kapta, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia minden bűnért meghalt. Ismét nem tért meg, hanem nap mint nap újra eljött, és egyik gyilkosságot a másik után vallotta be a misszionáriusnak. Majdnem három hét után végre megszabadult vétkeitől, és húsz gyilkosságot hozott napvilágra. Erre a rettenetes bűnvallásra elnehezült a misszionárius szíve. De az evangélium igazságának tudatában térdre borult a gyilkossal, aki beismerte bűneit a mindenható Isten előtt, és megtapasztalta a bocsánatot minden bűnére és vétkére. Befogadta Jézust a szívébe és az életébe, és a misszionárius tanúja volt annak, hogyan tisztít meg Jézus vére minden bűntől, és hogy Isten valóban azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön - még egy húszszoros gyilkos is!
Más élmény aligha mutatná jobban, mint ez az 1Timóteus 2,4 csodálatos Igéjének igazságát. Olyan Istenünk van, aki minden emberen segít annak bűnös állapotában. A Biblia Istene minden emberen könyörül, bármilyen nagy is a bűne és a nyomorúsága. Ábrahám, Izsák és Jákób Istene, az ó- és újszövetségi üdvtörténet Istene, Jézus Krisztus Atyja, mindenkit üdvözíteni akar, minket is! Nincs olyan ember a földön, akit Isten leírt volna. Nincs olyan ember ezen az átokkal terhelt földön, akit Isten ne szeretne. A golgotai kereszt Istennek az ő elbukott teremtményei iránti szeretetének és könyörületességének bizonyítéka és örök dokumentuma. A Golgotán Isten az Ő szeretett és egyetlen Fiának odaadásával nyilvánítja ki, mennyire üdvözíteni akar bennünket!

Joachim Langhammer
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Kegyelem
  2017-07-14 14:56:50, péntek
 
  Kegyelem


Te soha többé nem leszel nyugodt
s nem lesz tiéd a nyárspolgári béke,
mert beléd hullott az Isten vetése,
és azt kitépni nem lehet,
- vagy nem mered,
mert érzed hogy éned jobbik része.

Azt megteheted, hogy soha nem
kapálod,
hogy letaposod a kihajtó ágat,
hogy nem öntözöd,
hogy szinte gyűlölöd,
- de Harmat is van,
és akaratlan meglep.

És valahogyan elindul benned
egy gondolat, egy szó, egy jóbarát, egy semmi -
s amit már kezdtél elfeledni
vagy letagadni: duzzad, újra él.
A gyökér,
a mag,
beléd szövődik és szállá fakad
és vakmerő kalandra bátorít:
kilépni önmagadból,
az átlagosból,
komolyan venni azt, amit hiszel.
Tulajdonképpen mért nem kezded el?

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Az Úr az én pásztorom"
  2017-07-14 14:40:57, péntek
 
  "Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm." Zsoltár 23:1


Milyen tökéletes jóságról tesz tanúságot, hogy a végtelenül nagy Úr népének pásztoraként jelenti ki magát. Hogy kifejezze, mennyire szereti népét, és milyen atyailag gondoskodik róla, a nagy Isten megengedi, hogy ilyen földi képpel ábrázoljuk ki Őt. Dávid maga is juhpásztor volt, és azt is tudta, mire van szükségük a juhoknak, de tisztában volt a pásztor sokféle feladatával is. Ebben a zsoltárban magát ezekhez a gyönge, védtelen és ostoba állatokhoz hasonlítja. Istenben pedig meglátja gondviselőjét, védelmezőjét, vezetőjét, valójában mindenét.
Senki nem jogosult arra, hogy magát az Úr juhának nevezze, amíg meg nem újult a természete. A meg nem tért embereket a Biblia farkasoknak vagy kecskéknek nevezi.
A juhnak van tulajdonosa, a vadállatnak nincs. A tulajdonos nagyra értékeli a juhot, amelyet gyakran drága áron vásárolt meg. Jó tudni, hogy az Úréi vagyunk. Ezt tudta Dávid is. Ebben a mondatban valami egészen nagyszerű dolgot mond ki. Nincs "ha" és nincs "de", nincs "remélem". Ezzel szemben határozottan kijelenti: "Az Úr az én pásztorom!" Nekünk is meg kell tanulnunk szüntelenül és feltétlenül bíznunk a mi mennyei Atyánkban.
Ebben a mondatban az a vigasztaló, hogy egyes szám első személyben hangzik el. Dávid nem azt mondja: "Az Úr a nagyvilág pásztora, aki vezérli a mindenséget". Nem, hanem azt mondja: "Az Úr az én pásztorom". Még ha senki mást nem pásztorolna, nekem akkor is pásztorom lenne! Gondoskodik rólam, őrködik felettem, és megőriz engem. Legyen a hívő ember helyzete bármilyen, minden pillanatban Pásztorának szerető gondoskodása alatt él.
A következő szavak az előzőkből születtek: "Nem szűkölködöm". Egyébként talán hiányt szenvedek egyben-másban, de ha az Úr a pásztorom, Ő minden szükségemben megelégít. Bizonyos, hogy ezt megteszi, mert szíve tele van szeretettel, és ezért "nem szűkölködöm". Nem látok szükséget semmiben, amire ebben a múlandó világban szükségem van. Végül is Ő táplálja a hollókat, Ő növeszti a mezők liliomait, hát akkor hogy is engedné, hogy gyermeke éhezzen?
De nem szűkölködöm lelkiekben sem, mert tudom, hogy elég nekem az Ő kegyelme! Ha benne megmaradok, Ő azt mondja: "minden napodhoz adok új erőt"! Talán nincs meg mindenem, amit magamnak kívánok, "de nem szűkölködöm". Mások, nálam gazdagabb és bölcsebb emberek talán szűkölködnek, én azonban nem. "Az oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót" (Zsolt 34,11).
Ez nemcsak azt jelenti, hogy éppen most nem szűkölködöm, hanem a jövőre is vonatkozik. Jöjjön, ami jön, legyen az akár éhínség vagy természeti katasztrófa, ennek ellenére vallom: "Nem fogok szűkölködni semmiben".
Akkor sem, ha majd öreg és gyönge leszek, és akkor sem, ha majd rám borul a halál sötét árnyéka. Mindenem meglesz bőségben. Nem azért, mintha sok pénzem lenne a bankban, nem is azért, mintha elég ügyes és okos lennék ahhoz, hogy megkeressem a kenyeremet, hanem azért, mert "az Úr az én pásztorom". A hitetlenek mindig szükséget látnak, az igazak soha! A bűnbe ragadt ember szívétől távol van a megelégedettség, de a megelégedett szívből kedvesség árad.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Már meghallgatott!
  2017-07-14 13:55:12, péntek
 
  Már meghallgatott!


"Ők még beszélnek, én már meghallgattam!"
Csodálatos ígéret!
Teljesedése felsorolhatatlan.

Mint amikor Élim kicsiny lakói
tüzelőért könyörögtek térden,
mert fogytán volt és kemény volt a tél...
s még imádkoztak, amikor begördült
a fával megrakott szekér,
mert egy gazdát arra indított Isten,
hogy kicsinyein így segítsen.
Így lett a könyörgésből hálaének.

Felsóhajtunk: Bár mindig így lehetne!
De ha évekig várunk feleletre,
s megfáradunk... halványul a reményünk...
nem teljesül, amit könnyesen kérünk.
Hol az ígéret, kérdezzük lankadtan:
"Ők még beszélnek, én már meghallgattam"?

Aztán titkokat tár a Szentlélek,
Atyánk szívébe látó ablakot.
Rejtelmek nyílnak, csuda-messzeségek.
Lehet, várni kell, szállhat évre évünk,
mégis szent valóság: Mi még beszélünk,
s Ő meghallgatott! Már meghallgatott!

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A hívők is vétkeznek újra
  2017-07-14 13:46:32, péntek
 
  A hívők is vétkeznek újra


Az a döntő kijelentés, hogy a hívő emberekben két ellentétes princípium találkozik össze - az emberi természet és az isteni kegyelem, a test és a lélek -, vörös fonalként vonul végig nemcsak Pál apostol összes levelén, hanem az egész Szentíráson is. Majdnem az összes bibliai tanítás és intés ezen az elven alapszik. A Biblia megmutatja azoknak az embereknek a rossz jellemvonásait és rossz szokásait, akiket még a Lélektől vezérelt szerzők is igaz hívőként ismernek el. Ezek az emberek újra meg újra arra indíttatnak, hogy küzdjenek a gyengeségeik ellen, és a nekik adatott hit ereje által győzzenek felettük.
"De élhet Krisztus egy olyan szívben, amelyben bűn lakozik?" Semmi kétség efelől, máskülönben hogy lehetne megszabadítani a szívet a bűntől? Ahol a betegség, ott az orvos, "hogy elvégezze a munkáját, a szívben marad, míg Isten erejével kiűzi a bűnt."
Bizonyára úgy van ez, hogy Krisztus nem uralkodhat ott, ahol a bűn, és nem lakhat ott, ahol a bűnt eltűrik. De minden olyan hívő ember szívében ott marad, aki harcol a bűn ellen. (Róm 8,1-13)

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ritmus
  2017-07-14 08:53:43, péntek
 
  Ritmus


Jön az út, jön az út
valahonnan,
megy az út, megy az út
s vele dobban
a lábad, a patkó, az élet -
Nem érzed?

Ez a gyors, ez a gyors
ritmus bennünk,
ez a sors, ez a sors:
messze mennünk,
hív az út, meg a cél, meg az élet -
Eléred?

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Add, hogy megérthessem!
  2017-07-14 08:04:10, péntek
 
  ADD, HOGY MEGÉRTHESSEM!


Istenem add, hogy megérthessem
Rendeltetésemet,
Hogy úgy tegyem rá oltárodra
Egész életemet!

Megváltottál és most Te vagy
Életem királya,
Vágyom, hogy Téged dicsőítsen
Szívem dobogása!

Szeretném vinni üzeneted
Hegyen és völgyeken.
Ha átvenné ajkam s lényemet
Az Égi kegyelem!

Istenem add, hogy megérthessem
Az én hivatásom:
Szentlelked tüzénél égjek el
Áldozatoltáron!

Tőtős János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Máté a vámnál ült
  2017-07-14 08:01:49, péntek
 
  -- Máté a vámnál ült --
(Lk 5, 27)


meghallani a hívást
mely nekem szól egyedül
felismerni a kegyelem pillanatát
mely csak az enyém

azután felállni és menni

a tett: a szó nélküli válasz
a bemutatott igen

milyen könnyű minden és milyen nehéz
milyen bonyolult és milyen egyszerű

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Péter és családja
  2017-07-14 07:58:43, péntek
 
  Péter és családja

Csak a hálóját hagyta ott,
családjához ragaszkodott:
mikor anyósa lett beteg,
a MESTER gyógyította meg.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2017.06 2017. Július 2017.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 617 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 13676 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 558
  • e Hét: 2427
  • e Hónap: 24693
  • e Év: 325137
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.