Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Egy kislány és a tetőfedő
  2017-08-14 17:11:48, hétfő
 
  Egy kislány és a tetőfedő


,,Minden könyörgéssel és esedezéssel imádkozzatok minden időben a Lélek által" (Ef 6,18).


Néhány gyerek már több napja figyelte a tetőfedőket, akik szédítő magasságban végezték a munkájukat. A gyerekek között volt egy óvodás korú kislány is, akinek egy öreg és nagyon csúnya baba volt a karján. Ő különösen is aggódva tekintett a magasságba, míg a mesterembereket nehéz munkájuk végzése közben figyelte. Mivel a gyermek több napon át odajött ahhoz a házhoz, ahol a tetőfedők dolgoztak, végül már ismerősként tekintettek rá, és az egyikük barátságosan megsimogatta a haját. Akkor a kislány bizalommal rátekintett és ezt mondta: ,,Bácsi, te egyáltalán nem félsz abban a nagy magasságban?" A tetőfedő hirtelen nem tudta, mit feleljen. Akkor a gyermek folytatta: ,,Én tudom, hogy miért nem félsz, ma reggel imádkoztál Istenhez, ugye?" A tetőfedő ezt természetesen nem tette, de a gyermek szavai nagyon megindították. Szégyellte, hogy olyan közönyösen élte a mindennapokat, anélkül, hogy gondolt volna Istenre, és anélkül, hogy kérte volna Isten védelmét és segítségét veszélyes munkájához. Így azután elhatározta, hogy ettől kezdve imádkozik, és másnap hálából hozott egy új babát a kislánynak.
Ennek a gyermeknek a szavai bizonyára néhányunkat szíven találtak, és megmozdították a lelkiismeretünket. Milyen gyakran kezdik a napot a hívők anélkül, hogy előtte csendben Isten elé járulnának imádságban! Milyen gyorsan és kapkodva hagyják el némelyek a házat, belevetik magukat a mindennapokba, és azután csodálkoznak, amikor nincs áldás a tevékenységükön, és napi munkájukat nem koronázza siker.

Joachim Langhammer
 
 
0 komment , kategória:  Történetek  
Éjféli szonáta
  2017-08-14 14:07:39, hétfő
 
  Éjféli szonáta


Lebbenti holdfény-függönyét
az éj az ablakon.
Lélegzetük halk ritmusát
tűnődve hallgatom.

Alusznak békességesen,
lágyan teríti szét
szívemben is lélegzetük
az álmok jó ízét.

S míg átszövi a tiszta csend
az illanó időt,
mesélni kezdenek a nyűtt
ruhák és kis cipők.

Meséjük szép és együgyű,
hogy élni, élni jó.
Alusznak s nőnek, mint a fű,
egy lány, két kisfiú.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hazaérve
  2017-08-14 12:56:04, hétfő
 
  HAZAÉRVE
[A katonai szolgálat befejezése után.]

Nagyon hálás vagyok az Úr iránt,
Hogy újból köztetek lehetek.
Távoli mezőkről hazaérve,
Igaz szeretettel köszöntelek.

Rögös utamon velem járt az Úr
Óvott és táplált életkenyérrel,
Ha néha fáradtan földre estem,
Meggyógyított s felemelt kezével.

Szavára csendesültek a habok,
És megoltotta a tüzek lángját,
Menváram volt zordon viharokban,
Megmutatta nagy irgalmasságát.

Szívem oltárán hála tüze ég,
Mert Istenünk a szeretet Atyja,
Érettem hangzó imáitokat,
Kegyesen Ő mindig meghallgatta!

Adott erőt megmaradni Benne,
És legyőzni a csalóka világot.
Adott kegyelmet élni Ő érte,
S megvetni a gonosz világot.

Kegyelem az Úrnak minden útja,
S így minden a javunkra válik,
Ma is cseng szívemben Jézus szava,
Ez Égi hang: ,,Légy hű mindhalálig!"

Tőtős János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Miért imádkozzam?
  2017-08-14 12:53:27, hétfő
 
  Miért imádkozzam?


Ha Isten hatalma korlátlan, és ha minden úgy történik, ahogy különben is történne, miért akarjak imádkozni? Ennek több oka van. Az elsőről mindenkinek tudnia kell: Isten parancsolja, hogy imádkozzunk. Az imádkozás parancs, és ha szeretjük az Urat, engedelmeskedünk a parancsainak.
Másodszor: Jézus imádkozott. Egyesek azt mondják, hogy az imádság egyetlen oka az, hogy meg kell változnunk. Természetesen meg kell változnunk, de nem ez az imádság egyetlen oka. Jézusnak nem kellett megváltoznia, vagy szentebbé válnia az imádság segítségével. Atyjával beszélgetett. Kéréseit tárta elé. Hálát adott Istennek. A Gecsemáné kerti imájában azért könyörgött Atyjához, hogy akadályozza meg a készülő eseményeket, és letette saját akaratát.
Harmadszor: az imádság a világegyetem egyik törvénye. Isten elrendelte, hogy bizonyos fizikai törvények irányítsák a világ folyamatait. A könyvek egyszerűen nem maradnának meg az asztalon a gravitáció törvénye nélkül. Vannak lelki törvények is. Bizonyos dolgok nem következnek be imádság nélkül. A könyvek az asztalon maradnának olyan módon is, amit a teológusok "isteni parancsnak" neveznek. Minden ugyanúgy megtörténhetne, amiért imádkozunk, de Isten nem úgy rendezte el a világot. Pascal, a nagy francia gondolkodó azt mondta, hogy az imádságban Isten megadja nekünk a "véletlen méltóságát".
Imádságainkat az igeolvasásnak kell alakítania. Elolvasok egy részt a Kol 3,12-14-ből, ami szinte fejbe vág, de nagyon világosan megmutatja, miben kell változnom Isten segítségével:

"Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is; Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele."

Elisabeth Elliot
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Szeretet és elővigyázatosság
  2017-08-14 10:46:36, hétfő
 
  Szorgalom és elővigyázatosság


Urunk nem azt szeretné, hogy az életünk szükségleteire egyáltalán ne gondoljunk. A könnyelmű és gondtalan viselkedésnek semmi köze ahhoz, amit Jézus Krisztus tanított. Urunk azt sem kívánja, hogy a munkánkban lusták, hanyagok és igénytelenek legyünk. Hiszen ezek teljesen ellentétesek üzenete lényével és lényegével! A keresztények úgy iszonyodnak az elkényelmesedéstől, mint a részegeskedéstől, és úgy menekülnek a lustaságtól, mint a házasságtöréstől.
Isten akarata, hogy mindenki dolgozzon, hogy a saját kenyerét ehesse, és gondoskodni tudjon magáról és a háza népéhez tartozókról. Ugyanúgy azt is szeretné, hogy senkinek se legyünk adósok, hanem arra legyen gondunk, "ami minden ember szemében jó" (Róm 12,17). De ez nem történhet megfontoltság és igyekezet nélkül, sőt gyakran csak hosszú és nehéz megfontoltsággal, nagy és komoly igyekezettel lehetséges.
Az a jó és kedves Isten előtt, ha elgondolásainkat kellően megfontoljuk. Világos elképzelésünknek kell lennie arról, amit tenni akarunk, és a munkánkat meg kell terveznünk, még mielőtt elkezdenénk. Úgy jó, ha időről időre alaposan meggondoljuk, milyen lépéseket kell eközben megtennünk, és előre minden szükséges intézkedést megteszünk, hogy a leghatékonyabban végezhessük a dolgunkat.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Szeretet, szent tűz!
  2017-08-14 07:41:57, hétfő
 
  Szeretet, szent tűz!

Anna Maija Raittila után finnből


Hogyan lehet a gonoszt megkötözni?
S hogyan szabadulhat meg a gonosz
hálójából a szeretet?

A szeretetet nem lehet bezárni...
sosem szövődik ármányba, intrikába!

A szeretet, a szent Tűz
vár, sugárzik,
s képes elégetni szívünk
minden rejtett kötelékét.

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Sziklára építem Egyházamat
  2017-08-14 07:38:27, hétfő
 
  -- sziklára építem Egyházamat --
(Mt 16, 18)


egyedül kevés vagyok
magányos fenyő
vagy bükk
vagy bármi

ha nincs mögöttem erdők sűrűsége
kit védek én
és ki véd meg engem is

magányos fát hamar kivágnak
ha kell a hely

az áldott erdőt csak gonoszság írtja
vagy belső féreg

erdőm
egyházam
hozzád tartozom

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Süt rám a Nap
  2017-08-14 07:36:40, hétfő
 
  Süt rám a Nap

Bár visszavágynám, ami volt,
s könnyem ma is könnyen ered meg,
süt rám a Nap, néz rám a Hold,
s a csillagok is integetnek...

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
„A te kezednek műveiben örvendezem”
  2017-08-14 07:34:23, hétfő
 
  ,,A te kezednek műveiben örvendezem" (Zsoltár 92:5).Hiszed, hogy bűneid megbocsáttattak és hogy Krisztus azokért teljes kiengesztelést hozott? Akkor vidám keresztyénnek kellene lenned! Egészen át kell érezned, hogy felülemelkedtél e világ minden szomorúságán és nyomorúságán! Mivel a bűn már bocsánatot nyert, még számít az, hogy mi történik veled? Luther mondta: ,,Verj Uram, verj mert bűneim megbocsáttattak; olyan keményen, ahogyan csak akarsz". Te is hasonló értelemben mondhatod: Küldj betegséget, szegénységet, veszteséget, keresztet, üldözést, vagy bármit. Megbocsátottál nekem, azért vidám az én lelkem. Kedves keresztyén, mivel az Úr megmentett és boldoggá tett, légy hálás és szerető szívű! Ragaszkodj a kereszthez, melyre bűneid lettek felfeszítve és szolgálj annak a ki neked szolgált. ,,Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket". Ne hagyd, hogy buzgóságod elpárologjon és elenyésszen, a dicséret és hálaadás üres és mulandó hullámzásában, hanem mutasd meg szeretetedet az iránta való odaadás szívélyes és mélységes jelével; szeresd Annak testvéreit, aki téged szeretett. Ha van valahol egy sánta és béna Méfibóset, segíts neki a Jonathán érdeméért. Ha van valahol egy szegény, súlyosan megpróbált hívő testvér, sírj vele, és viseld annak keresztjét, azért, aki fölötted sírt és bűneidet hordozta. Mivel te Krisztusért bőséges megbocsátásban részesültél, menj és hirdesd másoknak a megbocsátó szeretetről szóló örömhírt. Ne elégedj meg azzal, hogy csak a tied ez a kimondhatatlan kegyelem, hirdesd mindenfelé a keresztről szóló igét. A szent öröm és szent bátorság jó prédikátorrá formálnak téged, és az egész világ szószék lesz számodra, ahol az isteni kegyelmet hirdetheted. A vidám és szent élet a leghatásosabb prédikáció, de ezt egyedül az Úr adhatja neked ajándékul. Imádkozz ma ezért, mielőtt elkezdenéd napi munkádat. Ha az Úr munkájában örvendezünk, akkor nem kell attól tartanunk, hogy ez megárt nekünk.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 34 db bejegyzés
e hónap: 346 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 17024 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1108
  • e Hét: 10606
  • e Hónap: 28881
  • e Év: 551935
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.