Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
NagyBoldogAsszony Napja,- Augusztus 15.
  2017-08-15 22:29:43, kedd
 
 


Feketéné Lendvay Katalin: Magyar Feltámadás

NagyBoldogAsszony Napjára készítettem el a MAGYAR FELTÁMADÁS című selyemképet, melynek üzenete:

Volt egyszer egy kis Ország, egy nagy és hatalmas NÉP, akik az EGYBŐL eredeztette MAGát. Sólyom szárnyán érkezett a FÖLDRE, hogy példát mutasson más népeknek.
Mivel e NÉP túl fényes és szép volt a körülötte élőknek, ezért fényét el kellett, hogy homályosítsák, tudatát megfertőzzék, dicső múltját lealacsonyítsák, nemzetét sárba tiporják.
S mi volt a vétke?
Vétke nem volt, hisz az EGYSÉGBŐL, az EGYből eredeztette MAGát. Bőséget és gazdagságot hozott a FÖLDRE, dicső ŐSÖKET, akik a kezdet kezdetén is ÚJ HAZÁT teremtettek, és bearanyozták a Nemzetet.
Mivel a fényre árnyék vetült, a nép elindult egy olyan úton, amelyben elvesztette tudatosságát, elvesztette az egységes létezését, amelyben önmaga értékeit felhasználva bőséges életet teremtett, s nem hívott magához más idegen kezű nemzetségek tagjait.
Midőn ez megtörtént, a magyar népre egyre inkább rávetült a felejtés fátyla, elvesztette öntudatát, és más népek csatlósaivá vált. De egyszer csak eljött az idő, a NAP újra felragyogott és átvilágított a sötétség fátylán,- s a nép, aki régóta aludta álmát, újra eszméletére tért.
Sokan, egyre többen ébrednek fel ebből a mély álomból, s ébresztik azokat, akik még mindig alszanak.
A felragyogó NAP fényét már nem lehet elhomályosítani!
E NÉP tudatát, hitvallását már nem lehet aláásni, mert ÚJ IDŐK jönnek, és ezek az idők neki kedveznek!
Az EGYből jőve újra EGGYEK lesznek, EGGYÉ válnak a NAP ATYÁVAL, BOLDOGASSZONNYAL, a HOLD sugarával, s azokkal a Csillagokkal, melyek dicső múltjukat elevenítik fel.
Higgyetek és bízzatok, tudjátok, hogy egy ÚJ VILÁG jő, melyben békességre, boldogságra leltek.
Erre gondoljatok mindennapjaitokban!
Erőt próbáló küzdelmeitekben az ÉGre tekintsetek, és kérjétek, hogy az ÉGI ATYA /ANYA segítsen meg bennetek.
ÉG és FÖLD Angyalai veletek vannak,- csak szeressetek, szeressetek, egymás megsegítésére legyetek!

Áldás! Feketéné Lendvay Katalin

Nagyboldogasszony ki is nekünk valójában?
Ő aki ősi teremtő erejével megnyilvánította, és áthatja az egész világot.

Benne van a létezésben, a teremtő és áradó minőségben, minden ember lelkében, az egész Univerzumban. Ő a megnyilvánult, az életadó.
Ő adja a létezés örömét, lágyságával, könnyedségével megteremti a BOLDOG LÉT elemét. Ő a Mi mindent átfogó, mindenen túlmutató Égi Anyai Áradó Minőségünk.
Megnyilvánulási formájában Anyahitaként jelent meg a FÖLDÖN.
Ő a Mi Nagyboldogasszonyunk, az ősi anyai minőségünk.
Az örök létet hordozza MAGában, az ősi erőt, a megnyilvánultat és a megnyilvánulatlant, a mindent átfogó szépséget, a teljességet, a termékenységet, az újjászületést. Ő a MI Égi Édesanyánk- NAGYBOLDOGASSZONYUNK.
Áldással: Feketéné Lendvay Katalin

Vargyas Ildikó alkotása​


Nagyboldogasszony napja

Valódi NŐ-nap. Miért érdemel mindenek feletti tiszteletet a NŐ? Mert ,,... a NŐ a kezdet, a NŐ az első ISTEN, az őserő, az IGE teremtője és továbbadója." Ebből fakadóan ,,... az ős-istenség... egy istenférfival várandós istenasszony, ... primer azonban a nőstény, az élet ősforrása."

A magyar bölcselet szerint ,,... nősténység-hímség az istenség lényege...", és az ikerörvénylésben ,,... nősténység és hímség duális egyensúlyban vannak...". Boldogasszony a NŐ-ben hagyta az ős-sejtést, így minden NŐ egyben Istenasszony, összefonódva a legtisztább, legmagasabb minőséggel. Ennek értelmében mit is jelent a férfi számára a NŐ? Párt, csatornát, kapcsolódást, oltalmat. Mert ,,Aki 'még nem érintett asszonyszemélyt', az még csak fél-ember volt, az Istenség mércéjével mérve gyerek. Ezért BOLDOGASSZONY oltalmában volt. Mihelyt ,,érintett" nőt, attól kezdve nője közvetítésével élvezte az Istenasszony oltalmát."

Áldás

(Az idézetek Máté Imre Yotengrit című könyvéből származnak)

(Kép: Vargyas Ildikó alkotása, a Vadárvácska Alkotótábor keretein belül Dávid Júlia oldaláról)Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  FeketénéLendvay Katalin írásai  
Mihályfalvi János : Nagyboldogasszony Napja
  2017-08-15 22:19:59, kedd
 
  NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA - KOVÁCS N. - MIHI - 2017


LinkŐsboldogasszony megszemélyesítője. Mária ez az égi eredetű földi asszony azt a Szent feladatot kapta, hogy a Mindenható Isten energiája egy részének földi formát adjon, azzal, hogy világra hozza szent fiát, Jézust. Népünk számára Mária, Boldogasszony lett, aki megkapta az Ősboldogasszony szerepét. Az Ősboldogasszony - Anyahit - Kuan Yin - Mária ugyanannak a hatalmas égi erőnek a megnyilvánulásai, akiknek feladata az, hogy segítsék az emberiséget különböző korokban. Népünk számára Mária=Boldogasszony melyet egy régi egyházi énekünk is gyönyörűen kifejez: “Boldogasszony Anyánk..." hangzik népünk ősi éneke, és száll évszázadok óta a magasságos ég felé. Ő minden magyar mennyei édesanyja, szent fia a Názáreti Jézus pedig - aki az Isten és ember fia - mennyei testvérünk. Nekünk égi szövetségesekre van szükségünk abban a küzdelemben amit megmaradásunkért folytatunk. Éppen ezért a Mindenható Istent, Máriát, Jézust, szentjeinket, mennyei segítőinket soha, de soha senki ne káromolja. A káromolás és a káromkodás kárt okoz. Elsősorban annak, aki azt elköveti, de másnak is. Aki káromkodik az (akaratlanul is) a sötétség romboló erejét küldi pusztító útjára. Tehát a káromkodás káros következményekkel jár, ugyanakkor értelmetlen is, mert szövetségeseit gondolkodó ember nem szidja. Az ellenséget szidni szintén értelmetlen, mert az ellenséget nem szidni kell hanem legyőzni. A káromkodás pedig nem vezet győzelemhez, hanem ellenkezőleg, az a gyengeség jele. Elárulja az ellenségnek, hogy a káromkodó tehetetlen és fegyelmezetlen akit könnyű felmérgesíteni, tehát könnyű legyőzni, beugratni.

Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  MIHÁLYFALVI JÁNOS, MIHI  
A magyarság Mária-tisztelete ősi örökség
  2017-08-15 22:10:17, kedd
 
  Ma, augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, Mária mennybevételének ünnepén nem lehet elégszer emlékeztetnünk arra, hogy nincs még egy nemzet, melynek életében Szűz Mária, az Istenanya akkora szerepet töltött volna be, mint a mienkében. Ugyanis Szűz Mária nemcsak ,,Magyarország Patrónája" (Patrona Hungariae), annál jóval több, egyenesen ,,Magyarország Királynője" (Regina Hungarorum), mi pedig az Ő országa vagyunk (Regnum Marianum).

Már középkori irodalmunk (mindenekelőtt az Érdy- és a Döbrentei Kódex) is királynőnek nevezte, Eszterházy Pál herceg pedig egyenesen így fogalmazott:

,,A legszentebb Isten-szülő Szűz, Magyarország örökös Királynője tiszteletét egykor olyan nagyra tartották a magyarok, hogy védelmére még az életüket is készek voltak odaadni, sőt rózsafüzérét fegyvereiken viselve az Ő katonáinak neveztették magukat."

De említhetjük Balogh Ágost idevágó kutatásait is, aki egybegyűjtötte a Mária-tiszteletről tanúskodó képzőművészeti emlékeket, s ezek alapján megállapította, hogy mindezen alkotások a magyarok Védőjének jelképei, amelyekkel nagy Úrnőnket, legkegyesebb Királynőnket és a legédesebb Édesanyánkat ábrázoljuk.

Ilyetén a betlehemi Kisded, a világ Megváltója édesanyjáról a katolikus teológia négy alapigazsága (1. Mária Isten Anyja, aki világra szülte Isten testté lett Igéjét, 2. a Szentlélek által fogant és a szülés után is sértetlenül megőrizte szüzességét, 3. szeplőtelenül fogantatott, vagyis fogantatásának első pillanatában az áteredő bűnnek minden szennyétől mentes volt, 4. földi életpályája befejezése után testével-lelkével felvétetett a mennybe) még jobban megérthetővé válik, hiszen mindezek alapján Ő több mint patrónánk (elvégre - amint erről Kovács L. P. Bánk OFM könyvében (Magyarok Nagyasszonya, 2005) részletesebben olvashatunk - a ,,patrona" női védőszent, pártfogó, de nem királynő): egyenesen örökös királynőnk, akinek oltalma alá futhatunk mindenkor.

Így válik érthetővé (amint erről Bálint Sándor könyve (Sacra Hungaria, 1943) beszámol) a már a Szent István előtti műveltségünkben is megjelenő, aztán a katolikus liturgiában, a népénekeinkben kiteljesedő hódolat Iránta, ennek alapján nemzetünk anyaság, a fogantatás iránti mindenkori mélységes tisztelete, kiváltképpen költői hódolata a női nem előtt, magyar nagyasszonyaink Máriához fordulása sorsdöntő csatáink előtt, elszakított véreink Trianon után elnyomásuk alóli megszabadulásukért Hozzá fordulása, amint erről oly megrendítően tanúskodik Sik Sándor versimája Az andocsi Máriához:

Koldusboton, törött mankón
Jövünk búcsút járni,
Szűzmáriás magyaroknak
Kopott unokái.
Éjfél van a Duna táján.
Magyaroknak éjszakáján
Nincs más, ki virrasszon.
Baráttalan, testvértelen,
Hozzád ver a veszedelem,
Boldogságos Asszony!

Megcsúfolták, megpöködték,
Ami bennük szép volt,
Kilencfelé hasogatták,
Ami rajtunk ép volt;
Tépett testünk megtapossák,
Ragadozók ragadozzák
Édes-kevesünket,
Koporsónkat faragdálják.
Eléd sírjuk, magyar árvák,
A mi keserünket.

Idegenek megnevetik
Drága magyar szónkat,
Idegentől kéregetjük
Kenyerünket, sónkat.
Magyar kezek szántogatnak,
Régi rögön új uraknak,
Néped hegye-völgyén.
Más arat, hol mi vetettünk:
Jövevények, szolgák lettünk
Úr-apáink földjén.

Boldogasszony, ezer évig
Édesanyánk voltál,
Eleink, ha hozzád sírtak,
Hozzájuk hajoltál:
Száz ostorral ostorozzon,
Csak ez egyért, Boldogasszony,
A jó Krisztust kérd meg:
Négy-víz-parton, három-hegyen
Mindörökké magyar legyen
A máriás ének.

Ezt kérjük mi is az ezen ünnepnapi szentmise ősi bevonulási énekével: ,,gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore beatae Mariae Virginis: de cujus Assumptione gaudent angeli et collaudant Filium Dei", azaz ,,örvendjünk mindnyájan az Úrban, ünnepet ülve a boldogságos Szűz Mária tiszteletére, kinek mennybevitelén örülnek ma az angyalok és magasztalják az Isten Fiát". (Zsolt 44, 2)

Ezt kérjük, igen, hiszen Szűz Mária a Magyarok Nagyasszonya. Gyönyörűen írja jeles jezsuitánk:

,,A magyarok Mária-tisztelete ősi hagyomány. Államalapító első szent királyunk gyökereztette meg népünkben éppoly kioldhatatlanul, mint ahogy belegyökereztette a királyság gondolatát, vagy a földmívelés szeretetét, vagy a kereszténységet magát. Azóta a magyar lélek története tele van Máriás vonásokkal. Szent István, Szent László, Nagy Lajos, a Hunyadiak, a Ferdinándok, a törökverő hősök, Buda felszabadítói, mind Mária nevével ajkukon vitték végbe honmentő s nemzetgyarapító tetteiket. A Mária-kép ékítette a legutóbbi időkig a magyar pénzeket s a magyar zászlót."

(Bangha Béla SJ.: ,,Magyarok Nagyasszonya". Budapest, 1929. Magyar Kultúra, in Hit és világnézet. Ismeretterjesztő füzetek 17. 3. old.)

Végül, de nem utolsósorban nyilván vannak, talán nem is kevesen, akik megkérdik, hogy mégis minek szűz Máriához és a többi szentekhez folyamodni, miképpen hallhatnak ők meg minket? Erre felel nagyon szemléletesen Louis-Gaston de Ségur prelátus:

,,Miképp hallhatsz te meg engemet? Miképp? Hát a füleimmel.

Ezt jól tudom, de nem ezt kérdeztem tőled. Én azt kérdem, miképpen hallasz meg engem füleiddel? Ajkaimat mozgatom: ezek a levegőt rezgésbe hozzák; a levegő füleidet megüti, s ezekben az úgynevezett dobhártyát. Így történik, hogy meghallod azt, amit mondok. De miképp történik ez? Mily viszonyban áll e kevéske lég a dobhártyán az én gondolatommal, mely lelkednek nyilatkozik? Ha nem látnók naponkint ennek bizonyítványát, el sem hihetnők. Egyébiránt tökéletesen igaz, hogy a dolog így van.

Ha tehát megmondod nekem előbb azt, hogy két lépésnyi távolságra miképpen jössz velem érintkezésbe, midőn hozzád szólok: akkor én is megmondom neked, hogy a boldogságos Szűz és a mennyekben lakó többi szentek miképp hallják meg az én könyörgésemet, és miképpen felelnek rá.

Ugyanaz az Isten, aki eszközlé, hogy te engem megérts, eszközli azt is, hogy a szentek meghallgassanak engem, mikor közbenjárásukért folyamodom. Hogy miképpen eszközli ezt a jó Isten, azt nem szükség tudnom. Én csak azt tudom, hogy ez így történik; hogy Isten, az angyalok és az emberek boldogságos királynéjának, kit egyedül választva ki minden teremtmények közül, saját anyjának csodálatos méltóságára emelt; kit nekünk a kereszten haldokolva, mint anyát, pártfogót és szószólót hagyott hátra: hogy, mondom, ő a boldogságos Szűznek tudomására juttatja gyermekei könyörgéseit és szükségeit, kik az ő anyai pártfogásához folyamodnak. Jól tudom, hogy azt, akit minden többi teremtményénél többre becsül, mindenkor meghallgatja; jól tudom, hogy még most is általa jő hozzánk, mint jött hajdan, megtestesülésének napján; jól tudom, hogy ez a legbiztosabb eszköz eljutni Jézushoz, ha Máriához folyamodunk: ki minket fiánál, a mi Istenünknél bemutat; ekképp gyámolítván oltalma által a mi méltatlanságunkat és tökéletlenségünket.

Tudom továbbá azt is, hogy nincs édesebb, vigasztalóbb, mint ha a Boldogságos Szüzet szeretjük, szenvedéseinkben hozzá folyamodunk, és szívünket neki fölajánljuk. Az ő tisztelete jobbakká, szeplőtelenekké, tisztábbakká, szelídebbekké és alázatosabbakká tesz minket; megkedvelteti velünk az imát, s a kebelnek örömét és békéjét megadja.

Végre azt is tudom, hogy midőn Máriát szeretem s neki szolgálok, ez által magát Megváltómat, Jézust igyekszem, habár tökéletlenül is, utánozni. Mindenekelőtt jó anyját ő minden teremtmények fölött szerette; saját kezeivel szolgált neki; mindennemű tiszteletet és engedelmességet tanúsított iránta. S amint ő a halála előtti napon így szólott hozzám: ,,Én példát adtam neked, hogy te is azt míveld, amit én cselekedtem.": úgy én is igyekezni fogok minden erőmből szeretni a Boldogságos Szüzet, kit ő oly tökéletesen szeretett; s csak azt az egyet sajnálom, hogy Jézus szíve nem lakozik bennem, hogy őt érdeme szerint szerethetném.

Amit a Boldogságos Szűzről itt mondunk, áll az aránylag a többi szentek tiszteletéről is. A szentek az Istennek leghűbb barátjai és legkedvesebb gyermekei. Isten őket érdemök szerint sokkal inkább szereti, hogysem minket, kik arra nem igen vagyunk méltók.

Midőn tehát e szent és boldog testvéreinkhez könyörgünk, hogy szószólóink legyenek, a legtermészetesebb dolgot tesszük; akképp cselekszünk, mint az engedetlen gyermek, ki nálánál jobb testvérét megkéri, hogy atyjától számára valamely kedvezést és kegyelmet nyerjen. Amit az egyiknek megtagadna, a másik kérésére megadja.

Itt nincs helye, hogy a Boldogságos Szűz és a többi szentek tisztelete felől hittani értekezést írjunk: annyit azonban bátran mondhatunk, hogy e tiszteletnek gyűlölete minden eretnekség és vallási lázadás általános jelleme; hogy Máriát el nem hagyhatjuk a nélkül, hogy Jézust is el ne hagynók; és hogy e tisztelet soha sem csökken úgy, hogy az által jobbakká lennénk.

Meg kell vallani, hogy azok, kik a Boldogságos Szüzet nem tisztelik, nem fogadják el anyjokul azt, akit Jézus Krisztus kiválasztott és szeretett; kit ő elválaszthatatlanul egyesített megtestesülése, születése, gyermeksége, magán- és nyilvános élete, kínszenvedése és megváltásunk minden titkaival; kit ő mennyekben az ő dicsőségének és királyságának imádandó titkaiban részt venni enged.

Rettegniök kell, midőn tekintetöket minden keresztény századokra vetvén, egyetlenegyre sem találnak, mely hallgatagságukat helyeselné, egyetlenegyre sem, mely magának a Boldogságos Szűznek jós szavait ne igazolná: ,,Minden nemzetségek boldognak fognak engem nevezni." (Luk 1.)

Mily vallásos vetélkedés mutatkozik ez anyának dicsőítésében, valamennyi népnél, mely a Fiút elismerte és imádta! Sehol sem vesszük észre azt a magános Krisztust, akiről Luther, Kálvin és egyebek álmodoztak; hanem mindenütt azt a Krisztust látjuk, aki a prófétáknak is oly alakban mutatkozott, aminőnek az evangéliumban látszik: tudniillik a Szűz Fiának, ki annak testéből és véréből képződött, méhében és karján sokáig hordoztatott; egész harmincz esztendeig betöltve iránta egy engedelmes gyermek kötelességeit, és szeme láttára adván ki lelkét; s még akkor is karjaiban nyugodván, mikor a keresztről sírba vitetett.

Ez anyátlan gyermekek, e szívtelen gyermekek, Máriának ezen ócsárlói, kérdezzenek minden keresztény nemzedékeket. Egyetlenegyet sem fognak találni a kereszténység hatalmas képviselői közt, szent Péter első utódaitól kezdve XIII: Leóig, Ignácz-, Iraeneus-, Epiphanius-, Cyrillus-, Ambrus- és Ágostontól fogva Bossuet- és Fenelonig, kik Mária dicséretére éneket ne zengedeztek volna; egyetlenegy lángészt sem a tudomány, irodalom és szép művészetek körében, mely idejének egy részét annak tiszteletére ne szentelte volna!

A protestánsok, kik Máriát maguktól elutasítják, nem fogják-e végre, fölnyitván szemeiket, kérdeni: vajon nem éppen az-e Jézus Krisztusnak igazi családja s igazi egyháza, melyben az ő szent Anyját gyermeki módra szeretik és tisztelik?"

(Rövid és bizalmas feleletek a keresztény vallás ellen leginkább elterjedt ellenvetésekre. Francia nyelven írta Ségur, a párisi katonai fogház lelkésze. A XXII. eredeti kiadás után. A főmagasságú bíboros hercegprímás és esztergomi érsek helybenhagyásával. Harmadik kiadás. Budapest, 1891. Szent István Társulat-Buzárovits Gusztán Nyomdája (Esztergom). 135-139. old.)

Egy biztos: a magyarság Mária-tisztelete ősi örökség. Addig, amíg eleink nem szégyelltek Nagyasszonyunkhoz fohászkodni, tőle irgalmat kérni, nemzetünk nemcsak fennmaradt, hanem gyarapodott is lelki-szellemi, sőt anyagi javakban is. Ez a mai nap igazi üzenete.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  ifj.Tompó László írásai  
A keresztényüldözés áldozatainak emléknapja
  2017-08-15 22:04:55, kedd
 
  Videó: A keresztényüldözés áldozatainak emléknapja


Link 
 
0 komment , kategória:  Filmek, videók  
ELŐZETES - Így áll most Budaházyék ügye
  2017-08-15 21:54:14, kedd
 
  Videó: ELŐZETES - Így áll most Budaházyék ügye


Link

Bár Budaházyék ügyét a napokban felfüggesztette az Ítélőtábla, a házi őrizet továbbra is fennáll. Jogerős ítélet egyelőre nem várható az ügyben.
 
 
0 komment , kategória:  N1 TV   
K.O. Kérem ne magyarozzon, ez rasszizmus!
  2017-08-15 21:51:05, kedd
 
  Videó: K.O. - Hegedűsné vs Kamarás: Kérem ne magyarozzon, ez rasszizmus!


Link


Kapjon-e minden állampolgár havonta 100 ezer forintot? Miért lenne szükség cigány területi autonómiára Magyarországon? Ki tüntette el a felzárkóztatásra szánt milliárdokat? A ringben Hegedűs Lorántné, a Jobbik országgyűlési képviselője és Kamarás István, az Opre Roma Párt elnöke.
 
 
0 komment , kategória:  N1 TV   
Király B. Izabella: MAGYARSÁG ARCULATA ÉS ÖNKÉPE
  2017-08-15 21:40:23, kedd
 
  Király B. Izabella előadása a Szittya Világkongresszuson 2012. június 3-án..

Pár héttel ezelőtt egy Angliában élő hazánk fia a Magyarok Szövetsége meghívására előadást tartott Abonyban. Többek között arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy nagyon rossz Magyarország propagandája. Külföldön alig ismernek bennünket. Semmilyen formában nem vagyunk a köztudatban vagy csak rosszat, hazugságokat tudnak rólunk. Munkatársaival, barátaival kutatásokat végeztek különböző külföldi egyetemeken, könyvtárakban, közvélemény kutató interjúkban és nagyon lehangoló eredményre jutottak. Szemrehányást is tett a hallgatóságnak, mintha a külföldiek előtt megjelenő magyarság, illetve Magyarország-képért a jelenlévők lennének a felelősek. Ami természetesen valahol igaz, de mégsem igaz. Az egyik hallgató a következőképpen reagált: ,,Először talán itthon kellene tisztában lennünk azzal, hogy milyenek is vagyunk mi magyarok, s aztán azt a valódi magyarságképet mutassuk fel magunkról. Legelőször pedig azt tisztázzuk, hogy egyáltalán ki a magyar? Aztán azt is, hogy kinek a feladata és a felelőssége az ,,ország-image" alakítása!"

Valamikor a hetvenes évek végén a ,,Hazafias nevelés lehetőségei ma mai magyar iskolában" címmel bemutató osztályfőnöki órát tartottam a ceglédi járás osztályfőnöki munkaközösségének. Az előkészítés során barátaim, családom, jó ismerősök már meg sem lepődtek, amikor harmadszor, negyedszer tettem fel nekik a kérdéseket: Szerintetek milyen a magyar ember? Milyen volt és milyen ma? Mit jelent a hazafiság? Mit jelent a haza, a hazaszeretet? Vannak-e gondok ezek körül, s ha igen, mik annak a tünetei?

A gyerekek arra a kérdésre, hogy melyek a magyar emberre jellemző tulajdonságok, a következő válaszokat adták: értelmes, élelmes, leleményes, ügyes, jószívű, irigy, bátor, hazaszerető, szabadságszerető, becsületes, nem becsületes, dolgos, vendégszerető, komoly, vicces, nyugodt, verekedős, huncut, nyakas, bőbeszédű, szűkszavú. Egy-egy alkalommal előfordult a lusta, a csatlós és a neveletlen is. A gondok között ilyeneket soroltak: ,,Az egész ország szemétdomb, eltűnt a népviselet, sok az idegen keresztnév, nem építkezünk magyarosan, alkoholizmus, az emberek rohannak, és nem beszélgetnek egymással, a gyerekek rongálják az iskolát, pedig az iskola is a ,,haza vagyona". Egyetlen egy volt, aki azt írta: ,,Hiba a kettős nevelés. Mást diktál a szívünk, az eszünk és a politikai pártállásunk." Nekem a legkedvesebb ez volt: ,,A magyar ember szó ma már olyan ritka. Napjainkban csak néhány magyar van. Sokan azt se tudják, mi a magyar. Példa: A Himnusz alatt nem áll vigyázz állásban, beszélget, átkarolva van a karja. Hát ilyen ma a magyar ember!"

Erre az előadásra készülve ugyancsak feltettem a kérdéseket. A válaszok mellbe vágtak. Míg a hetvenes évek végén legalább néhány jó tulajdonságot felsoroltak a gyerekek, addig most első körben öngyűlölő, indulatos, becsmérlő jelzőket hallottam. Irigy, önző, gyáva, csúszómászó, jellemtelen, bunkó...röviden összefoglalva. S aztán mélyen elgondolkodtató válaszok is elhangzottak: ,,A mai magyarság óriási többsége nem tud, nem ér rá foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ha rákérdezel, csak néz!" ,,A mai átlag magyar ember szinte képtelen nemzetben és messze jövőben gondolkodni. A városi polgárság és az értelmiség szokásaiban, ízlésében, viselkedésében, életvitelében elzsidósodik, a vidéki tömeg szokásaiban, ízlésében, viselkedésében, életvitelében elcigányosodik." Aztán egy másik válasz: ,,Még mindig, minden elnyomás ellenére él a magyarságban a nemzettudat, csak éppen mindig csalódnia kell, így jobban teszi, ha bölcsen vár."
Megint más: ,,Ma már egy magyar ember félrenéz, ha egy másik magyar vernek. Biztosan úgy gondolja, hogy megérdemli, vagy azt, hogy ha belekeveredne, őt se védeni meg senki!" ,,A magyar boldogtalan, szerencsétlen."

A mai magyarság testi, szellemi, erkölcsi állapota kész katasztrófa. Önképe képtelen öntudatzavar! Magunkat ostorozzuk, széthúzónak, irigynek, bunkónak tartjuk! Ezt érték el az internacionalista ideológiák alig 150-200 év alatt. A liberalizmus, a bolsevizmus, a globalizmus, kéz a kézben járnak. Mindent pusztítanak, ami nemzeti sajátosság! Egyre nyíltabban, körmönfont technikákkal, profi módon, teljes fronton. Globalista jelszó: Meg kell akadályozni az önvédelem, a közgondolkodás, a kultúra, a sport stb. ,,nacionalizálódását". Az egyetemes kereszténység is bűnös, amelynek a bűnös-nép tudat fenntartásában elévülhetetlen érdemei vannak. Ravasz László püspök például kijelentette: ,,A magyarság Trianon és a holokauszt utáni válságát Isten akarataként, saját bűneként szemlélte, amiért a felelősség vállalása nemzeti bűnbánaton és önvizsgálaton történhet meg!"

Mi vezetett 1100 év alatt a magyarság ilyen mértékű pusztulásához, öntudat- és talajvesztéséhez? Amikor Árpád és magyarjai hazajöttek, senki sem vonta kétségbe a szkíta-hun-avar-magyar jogfolytonosságot, és birtokjogunkat a Kárpátmedencére. Aztán 907-ben Gyermek Lajos nevében Európa fejedelmei és püspökei kiadták a híres jelszót: Decrétum! Ugros eliminandoss esse! Elrendeljük! A magyarok kiirtassanak! Azóta szakadatlanul mindenféle ravasz eszközzel irtanak, pusztítanak bennünket! Ha lehet időpontokat kijelölni, akkor az 1800-as évek elejétől tervezetten, egyre nyíltabban, 1867-től felgyorsult ütemben, az elmúlt 23 évben pedig rohamléptekkel döngölnek bennünket az agyagba.

Természetesen nem igaz, hogy odakinn semmit sem tudnak rólunk. A köznép valószínűleg nem sokat, az iskolai tankönyvekben még a nevünket sem említik. Viszont valakik, ,,a véleményformálók", bizony fontosnak tartják, hogy a legkülönbözőbb tv-csatornákon, History, Investigation Channel a legszörnyűbb hazugságokat terjesszék rólunk, illetve jobb sorsra érdemes magyarokról. Van egy film Atilláról. Na, a mesélő magyar hangja is vérforraló! Olyan élvezettel adta elő az ocsmány hazugságokat, hogy bicskanyitogató! Atillát, Isten ostorát, részegen fetrengő, elmebeteg, hatalommániás, buja állatnak ábrázolják, aki megérdemelte a sorsát, azaz, hogy agyvérzést kapjon egy átmulatott éjszaka után. Egy másik film bemutatja Báthory Erzsébetet, mint perverz, szűz lányok vérében fürdőző gyilkos némbert! Nem csoda, hogy ezeket látva a magyar gyermek szégyelli, hogy magyar. És sehol senki, aki cáfolná a hazugságokat? Hol vannak a magyar filmek, amelyek bemutatnák a történelmi valóságot? Ki a felelős azért, hogy Placido Domingo nem mutathatja be New Yorkban a Bánk bánt? A világ legszebb operáját! Benne a magyar sors, a magyar lélek, a magyar történelem! Ez az opera be tudna mutatni bennünket! Nem tudom, mit tesznek a külföldi egyetemeken tanító professzorok jóhírünk érdekében? Vagy a drága pénzen 17 országban fenntartott 19 Magyar Kulturális Intézet?

Nagyon jól emlékszem diákként, de aktív tanárként is a deheroizáló hivatalos kultúrpolitikára. Ez azt jelentette, hogy a magyarság legszentebb hőseit rádiójátékokban, színpadokon, iskolai olvasókönyvekben becsmérelték, nevetségessé tették. Nagy tetteinket eljelentéktelenítették, elhallgatták. Ez máig folyamatos. Nincs még egy nép, amelynek ifjúsága abban a tudatban nő fel, hogy ősei semmire való szerencsétlenek voltak, és megérdemeljük a sorsunkat bűneink miatt.

Jellemző, hogy napjainkban egy gén-vizsgálatot követően Dr. Czeizel Endre ismét kijelentette: Fajtatiszta magyarság nincsen. A magyarság génállománya a legkevertebb Európában. A magyarokról végképp nem mondható el, hogy lenne egy jellegzetes genetikai spektrumuk, ami másrészt jó, mert minél kevertebb egy nép, annál nagyobb az életereje. Az más kérdés, hogy nem vagyunk erre méltók, mert önpusztító életet élünk." (atv.hu) Egy másik okos genetikus pedig kijelentette: ,,Nincsenek népcsoportra jellemző, az adott egyed etnikai hovatartozását igazoló vagy kizáró génjeink. Az egyén etnikai hovatartozása nem genetikai kérdés, hanem személyes identitásválasztás és a közösség általi elfogadottság kettős viszonyán alapul." Némileg ellentmondani látszik az imént elmondottaknak Czeizel következő megállapítása: ,,Népcsoportok szintjén, ha sok ezer emberben sok száz gént megnézek, akkor bizonyos jellegzetes génspektrum kirajzolódhat, ami nem függ össze a társadalmi teljesítménnyel." Nem mulasztja el hozzátenni, idézem: ,,A zsidók a társadalmi teljesítmény terén kiemelkedtek, mivel mindig is a tanulást, a tudást, becsülték legtöbbre, s ha egy gyerekben látják a tehetséget, akkor mindent megtetszenek azért, hogy azt maximálisan kihasználják." (atv.hu) Erre mondta egy kamionos (nem genetikus szakember) fiatalember, hogy: ,,Tehát, állításuk szerint Magyarországon tulajdonképpen már nincs is ,,tiszta" magyar. Van viszont egyre szaporodó létszámban tiszta cigány, tiszta zsidó, tiszta román, szlovák, szerb, horvát, német...stb. Nem kevesebbet állítanak, mint, hogy Magyarországon, a magyarok sok ezer éves ősi szülőföldjén nincs tiszta magyar, ellenben fajtatiszta kisebbséggel van tele az ország. Mert, ha ők is ,,keveréknép" lennének, mint azok, akik magukat magyarnak mondják, akkor minden bizonnyal nem különítenék el magukat tőlünk, keverékektől, hanem megelégednének a nagy közös kárpátmedencei keverék népek politikai, vallási vagy egyéb társadalmi szervezetivel." (Kötött Kéve 1996. 6. sz.)

Ma a hivatalos hazai propaganda jellemzője, hogy a magyarságot kizárólag két vendégéhez, a cigánysághoz és a zsidósághoz való viszonya alapján jellemzik. Mintha ez volna az egyetlen szempontja a magyar nép megítélésének! Ennek alapján viszont - igazságtalanul - tovább lehet zsarolni, rasszistázni, antiszemitázni, benne a bűntudatot táplálni! Nincs olyan nap, hogy valamivel ne táplálnák bennünk a kisebbrendűségi érzést, a hamis bűntudatot, a keverék nép tudatot. Immunrendszerünk béna. Ebben az elnyomásban nagy csoda, hogy egyáltalán valaki meg tud maradni öntudatos, gondolkodó magyarnak.

Kik festenek le bennünket? Kik a véleményformálók?? Kik jelennek meg a világ közvéleménye előtt, mint magyarok rosszhírünket keltve, táplálva? A tömeggyilkos Pándy András például magyar-e? A hazánkból Kanadába áttelepült embercsempészek magyarok-e? A családi állapot megváltoztatása bűntettében (gyermek-kereskedelem) elmarasztalt bűnözők, vajon tényleg magyarok? Tolvaj magyarokat zárt a pincébe egy osztrák! Ezek tényleg magyarok voltak, vagy csak kalandozó nem-magyar hazánkfiai? Amerikában azért a bűnözők bőrszínét, nemzetiségét, származását a személyleírásban meg lehet adni. Nagyon nehéz a magyarságnak kollektíve a nyakába venni más nem-magyar hazánkfiainak a bűneit! Ha ezek a nem-magyar hazánkfiai rontják a hírünket világszerte, mégis mit kellene tennünk? Ha Tony Curtis-ról elmondható, hogy Magyarországról származó zsidó színész, vagy Cziffra Györgyről, hogy Magyarországról származó cigány zongoraművész, a bűnözők esetében miért titok a származásuk? Hogy a bűnük a bűnös magyarság fejére szálljon, mert nekünk már úgyis mindegy?

Még több más ok is rákényszerít annak a megfogalmazása, hogy ki a magyar! A Visegrád-Mogyoróhegyi 108 pontból idézem: ,,Magyar az, aki magyar származású és magyar nemzettudatú. Ősi hazánk területéhez való birtokjogunk elismertetése, nemzeti kultúránk megőrzése szempontjából napjainkban vált igazán kulcskérdéssé. Magyar az, aki magyarnak született, s akinek a nemzettudatát nem terheli egy másik nemzethez való tartozás érzése. Magyarnak lenni, - mint bármely más nép esetében -, alapvetően származás kérdése, azaz felmenőinek többsége magyar. Ha valaki nem-magyarként magyarnak vallja magát, magyar akkor sem lehet, ha a magyarok - úgy általában - elfogadják magyarnak, hiszen a természet törvényei szerint nem magyarnak született. Ha más nemzet fiaként magyarnak akar mutatkozni, ez azt is jelenti, hogy elhagyta, megtagadta saját természet szerint adott anyanemzetét. Ez erkölcstelen és természetellenes. Más nemzet fia, ha őszinte barátunk, nem is akar magyarnak mutatkozni. A nem magyarok harsány magyarkodása legtöbbször javainkból való kiforgatásunk álcázására szolgál."

Az 1970-es években az amatőr néptánc-, és a táncház mozgalom tartotta izgalomban a magyar ifjúságot. Színvonalas nemzetközi néptánc fesztiválok voltak elsősorban Franciaországban, Olaszországban és természetesen Magyarországon. Jellemző az akkori kultúrpolitikára, hogy az egyik legjelesebb franciaországi fesztiválra Magyarországot képviselni a méhkeréki román nemzetiségi tánccsoportot küldtük ki. Gesztus tettünk! Az érdekes aztán az, ami a következő fesztiválon történt. Egy magyarországi együttes nyerte meg az aranyérmet erdélyi magyar táncokkal. Erre a második helyezett román tánccsoport óvást jelentett be, azzal az indokkal, hogy a magyarok az ő táncaikat, mármint, hogy erdélyi táncokat táncoltak, és nem a saját magyar táncaikat. Természetesen nem vigasztaló számunkra, hogy más népeknek is vannak identitászavaraik. Kolozsvári Grandpierre Endre mondja: ,,Menthetetlenül elpusztul az a nép, az az ország, amely nem folytat szüntelen önvédelmi harcot saját külső és belső ellenségei ellen, s amelynek vezetői ostobán vagy árulón megbékélésről és megalkuvásról, a jövevények szálláscsinálóiként a ,,másság" dicséretéről fecsegnek."


Amikor, a fentebb említett bemutató órára készültem nagyon sokáig kutattam, amíg rátaláltam. A Pallas lexikon 1893-97 között jelent meg. Hallgassák csak, miként határozza meg a hazaszeretet fogalmát.
,,A hazaszeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez érzett ragaszkodás, mely hasonlít a szülők iránt érzett szeretethez, és tettekben is megnyilatkozik: a haza iránt való kötelességek teljesítésében, szükség esetén saját érdekeinknek, a legfőbbeknek is az érte való mellőzésében, önzetlenségben, odaadásban, önfeláldozásban. Az egyesekből az együttélés, a vérrokonság, a közös nyelv, a lassan kifejlődő közös érzés, közös gondolkodás, közös erkölcs, szokás, közös történeti sors, közös szenvedések és örömek népet alkotnak, azaz oly közösség jő létre, mely nélkül az egyén semmi, mely az egyénre évezredek kultúrai munkájának eredményeit származtatja, melyben az egyén erejének fő forrása van. Ösztönszerű viszonzása a sokféle jótéteménynek a haza iránti szeretet, mely tudatossá téve az erkölcsi erények legfőbbike. Csak nagy nemzeti hanyatlás korszakában gyengül ez az érzés, és lábra kap az önzés, az egyén elszigetelődése, elzárkózása a közösség előtt, a magánérdek kielégítésének a hajhászása, a hazaszeretet szóval vallása és tettel megtagadása. De a hazaszeretet érzésének gyengültével a nép erkölcsi ereje is gyengül. Összetartozása lazul, képtelenné válik nagy fellendülésekre, nagy tettekre. A nemzetek akkor bomlanak fel, amikor a hazafiság érzése nem védi meg többé őket a nagy megpróbáltatások idején."

Ezek után megpróbálom felvázolni mozaikokból az én magyarság képemet Kolozsvári Grandpierre Endre, Zrínyi Miklós, Illyés Gyula, Jókai Mór, Karácsony Sándor, Garzó Imre, Dr. Kiss-Vámosi József, Rabindranath Tagore, Csornai Sass István segítségével. Előre bocsátom, hogy elfogult vagyok, mert nagyon szeretem magunkat.

Azt mindenesetre leszögezhetjük, hogy ez a nép már nem Árpád népe. (Erkölcsi, fizikai, tudati állapotunkat szemlélve.) S bár ,,Árpád vérének fajulása" fölött sok költő kesergett már, mégis itt vagyunk, és egyre nő azoknak a tábora, akik tudatosan Árpád fiai akarnak lenni. A magyar nem bűnös nemzet. Soha semmilyen bűnt nem követett el! Amióta Árpád betette a lábát a Kárpátmedencébe, őseink örökébe, folyamatosan önvédelmi harcra kényszerülünk. Soha nem voltunk hódító, vagy gyarmattartó nép, senkit nem igáztunk le, nagylelkűen, könnyelműen befogadtuk azokat, akik országunkba jöttek. Nem vagyunk keverék nép. Az emberi faj igen értékes, ős-fajtája a magyar, melynek kromoszómáiban páratlan kincs rejtőzködik. Ezért is kellene vigyáznunk a fajtakeveredéssel. Az volna a szerencsés, ha minden fajta vigyázná a saját génállományát, őrizve az emberi faj sokszínűségét. (Megjegyzem, a fajta - kevés kivétellel - nem azonos a nemzettel vagy nemzetiséggel. Ugyanahhoz a fajtához tartozó népcsoportok lehetnek a legkülönbözőbb nemzet tagja! El kell azt is mondanom, hogy én eredetileg kertészmérnök vagyok, Budapesten végeztem a Ménesi úton 1967-ben. Ott tanultunk genetikát. Azóta is érdekel a téma. Tudom, tehát, hogy mit beszélek.) A magyar nincs egyedül. A Kárpátmedencében és körülötte közel 300 millió fajtatestvérünk él, akik a történelmük során nyelvet és vallást cseréltek. Ezért lehet igaza annak a szlovák tudósnak, aki most jött rá, hogy a szlovákok szkíták! Igaza van, csakhogy ahhoz vissza kell menniük legalább abba az időbe, amikor a tót atyafiak még avar-magyarok voltak! A közeljövő még sok meglepetést tartogat. Környékünkön a cigányságot és a zsidóságot kivéve, - akik más rasszhoz tartoznak - testvéreink élnek. ,,Ha a magyar lélek szabadon érvényesülhet, mindig ugyanazon törvény szerint nyilvánul." (Karácsony Sándor) ,,Minden nemzetnek van sok jó tulajdona. Erős karja valamennyinek. Ragyogó szelleme a franciának, fanatizmusa a töröknek, bölcsessége a németnek, lángoló vére a lengyelnek, engedelmessége az orosznak, de szíve, amely magára hagy találni, csak a magyarnak van." (Jókai Mór) ,,A magyar betyár ezermester! Maga az őserő, a józan ész!"

A magyar végzetesen jóhiszemű, szinte az ostobaságig béketűrő! Ez az alaptermészet az őshonos népek sajátja. Ők soha nem kívánták a másét, így nem is feltételezik, hogy más akarja az övékét. A magyarság minden nemzeti elnyomás ellenére ragaszkodik a magyarságához. Jellemző, hogy álnemzeti jelszavakkal, nemzeti színű zászlót lobogtatva újra és újra beültethető a hajóhintába. Micsoda erő lenne bennünk, ha alkalmas, hűséges, nemzeti elkötelezettségű vezetője volna az országnak! Ha fel tudnánk újra szabadítani magunkban a magyart! Három év alatt megteremtenénk a magyar gazdasági csodát! Ám, ha a magyarnak nincs öntudata, nincs tartása, nem tud sem összetartani, sem kitartani!
A magyarság kettős alaptermészetét senki sem érti meg. Kettős alaptermészetünk igazi ,,hungaricum". Politikusok, pszichológusok, szociológusok számára megfejthetetlen. A magyar ember ugyanis erősen individualista, ugyanakkor erősen kollektivista. Ha a közös, nemzeti ügy megkívánja, kész az életét is áldozni, de komoly ok híján ne zaklassák. Feleslegesen ne háborgassák. Ezért gondolják sokan, hogy széthúzó, magának való, önző. Ám ez csak a látszat. Ez a kettős természetünk magyarázza a szabadság és függetlenség iránti olthatatlan vágyunkat, igazságszeretetünket. Kettős ország nevünk: Magyarország és Hungária. Páratlan örökség, mely a magyarok és a hunok azonosságát fejezi ki. ,,Tárgyias, pozitív, józan, biztos és határozott. Érzelmei közvetlenek és egészségesek. Valami megbecsülhetetlen kincs fekszik a földmíves osztálynak imént jelzett természetében: a nemzet anyagi és erkölcsi erejének és fennmaradásának alapja." (mondja Garzó Imre a magyar parasztságról.) ,,A magyar vasárnapi keresztény." (Rabindranath Tagore) Nem élünk a keresztény dogmák szerint. Nincs szükségünk állandó regulákra. ,,Ha viszály támad a zsidók a Tóra, a keresztények a Biblia, a muszlimok a Korán, a szkíták a józan ész alapján döntenek." (Ibn Fadlad, Ibn Rosteh) ,,Mi a magyar? Rejtelmes, szent nép a magyar. Mágusok ősi népe. Nyelvében és sorsában a világ titkát őrzi." (Kolozsvári Grandpierre Endre) ,,Magyarnak lenni? Kell ahhoz némi szalonspicc eszmétől, rögeszmétől, valami finom elmebaj, valami diszkrét téboly, másként elviselhetetlen! (...) Magyar akartál lenni, semmi más! Hát ez aztán sikerült! Az úristenit..." (Simonyi Imre)

Énekeld Zrínyivel
Kovakő az igaz magyarok lelke,

Ott van az isteni szikra benne.
Üsd csak, vágd csak, hányjon szikrát.
Meg sose érted e lélek titkát.
Kovakő az igaz magyarok lelke,
Ott van az isteni szikra benne.
Üsd csak, vágd csak, szikrát hányja.
Fusson az ellen, az ördög bánja. (Csornai Sass István)

Milyen a magyar ember? Megpróbáltam felvázolni az én magyarság képemet.
Ismerjük meg magunkat ismét a tiszta forrásból. A népköltészet a magyarság valódi, sajátos, minden más néptől alapvetően különböző lelki alkatát, gondolkodásmódját, életfelfogását híven bemutatja. Összeköti az egymást követő generációk végtelen sorát. Közös alkotás! A nép alkotása! Első lépés az önmagunkra találás útján a magyar népdal.
Humor:

Amikor még legény voltam,
A kapuba kiállottam,
Egyet-kettőt kurjantottam,
Mindjárt tudták,
Hogy én voltam.

De mióta házas vagyok,
A kapuba kiállhatok,
Akárhányat kurjanthatok,
Mégse tudják,
Hogy én vagyok.

Politika:

Esik eső bugyborékol, szól a kakas kukorékol ejehaj!
Ez a kakas nem jó kakas, éjfélre szól, hajnal hasad ejehaj!

Hazaszeretet, filozófia:

Szép meghalni a hazáért,
virtust tenni a nemzetért.
Felkelni a szabadságért, ontani a jó magyar vér.
Azt is tudom, nem én kezdem, tudom nem is én végezem.
Most is halnak és születnek,
Nem lesz vége az életnek.

Nincsenek nagy vágyaim: Senki sem köszönjön nekem úgy, hogy ,,Legyen szép napod..." Jöjjön el Abonyba az Álmosfia Árpád ősbemutatójára, és legközelebb, ha egy tűntetésen találkozunk, tudja szépen, tisztán énekelni a Kossuth nótát...
Kossuth Lajos azt üzente... 
 
0 komment , kategória:  Magyarságtudományi Intézet  
Kiderült, hogy a mai tizenévesek inaktívabbak, mint a
  2017-08-15 21:27:35, kedd
 
  Kiderült, hogy a mai tizenévesek inaktívabbak, mint a hatvanévesek

A fiatalok manapság nem túlságosan energikusak. Sőt, egyáltalán nem.

“19 az új 60"


A Wall Street Journal múlt heti számában írtak arról, hogy a mai tinédzserek aktivitása és életstílusa leginkább a nyugdíjasokéhoz hasonlít. Lenore Skenazy szerint eltűntek az energikus fiatalok.

A Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola által nemrégiben végzett kutatásban 12 500 különböző életkorú embert követtek nyomon, hogy mennyi időt tölt dinamikus fizikai aktivitással. A kutatók azt találták, hogy a tinédzserek ez irányú teljesítménye lényegesen rosszabb, mint a húszas éveit betöltött fiataloké. A feladatok gyakoriságának és intenzitásának függvényében elmondható, hogy terhelés hatására egyre rosszabbul teljesítettek.

A tanulmányt vezető Vadim Zipunnikov szerint a serdülőkor végén “riasztóan alacsony", illetve a 19 éves korosztály körében a 60 évesekkel azonos az aktivitás szintje.

“Az általános iskolában a fiúk egynegyede és a lányok fele naponta egyetlen" mérsékelten-erőteljes tevékenységet “sem végez. 12 és 19 évesen ezek a számok még rosszabbak."

Mi történik?

Skenazy a hiper-szülői kultúrát hibáztatja, amiben a gyerekek életének minden órája betáblázott, ráadásként a szülők túl sok időt töltenek a gyerekek körül, így nem hagyva nekik kellő időt és lehetőséget az aktív mozgásra. Rámutattak arra, hogy ha a gyerekek felnőtt vezetésével végzik a gyakorlatokat, akkor sokkal kevesebb fizikai aktivitást érnek el, mintha a gyerekek felügyelet nélkül, önállóan játszanak.

Az inaktivitás okai között említhetjük a számítógépek és okostelefonok nagy népszerűségét. Itt lenne szükség nagyobb szülői kontrollra, mert ha egy gyerek addiktív videójátékot játszik, akkor nehéz lesz őt futásra vagy bármilyen mozgásra csábítani. Ha a család egységesen nem korlátozza szigorúan az ilyen tevékenységeket, akkor az örömet kereső tinédzsereknek nehézségei lesznek.

A tanulmány szerzője, Vipunnikov úgy gondolja, hogy az aktivitásra, mozgásra szánt időt a gyerekek napirendjéhez kell igazítani.

Az iskolás korú gyermekek számára az aktivitás optimális ideje kettő és hat óra között van. Nem kérdés, hogy ebben az időszakban kellene az iskolákban beiktatni olyan fakultatív programlehetőségeket, amelyekkel elősegíthetik a fizikai aktivitás növelését.
Megoldási javaslatként felmerült, hogy az iskolákat tartsák nyitva este 6 óráig. Ez olcsó, biztonságos, és a gyerekek már eleve ott vannak, így lehetőségük lenne a szabad mozgásra.

Ami a szülőket illeti!

Minden szülőnek meg kell értenie, hogy nem azzal segíti a gyermekét, ha egyik különóráról a másikra viszi. Engedje szabadon játszani, mozogni, és járjon edzőterembe. Igaz, hogy itt nem tanul meg egy harmadik nyelvet, sőt hegedülni sem tanítják, de olyan kulcsfontosságú készségekre tehet szert, mint a koncentrálás, a kreativitás, koordináció vagy éppen vezetői attitűd. Megtanul szervezni, kooperálni, ötletelni, az érdekeit képviselni úgy, hogy közben élvezi a játékot és a mozgást.

A kutatók mind e mellett hozzáteszik, hogy nincs nagy valószínűsége annak, hogy a szülők nagy része változtat az eddigi rutinon, mert minden abba az irányba mozdul, hogy tanulni és haladni kell a felgyorsult világgal. Ugyanakkor bízhatunk abban is, hogy ha a serdülők egészsége, fizikai állapota tendenciózusan romlik, akkor a szülők felébrednek, és rájönnek arra, hogy a szabadidőre, a kontroll nélküli játékra, mozgásra minden gyereknek szüksége van.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Évtizedeken belül eltűnhetnek hazánkból a fecskék
  2017-08-15 21:20:12, kedd
 
 Drasztikus mértékben csökken a fecskepopuláció hazánkban, a természetvédők szerint egy-két évtized múlva akár el is tűnhetnek - írta a sonline.hu.

A Magyar Madártani Egyesület felmérései alapján a molnárfecskék száma 65 százalékkal, a füsti fecskéké 44 százalékkal, a partifecskéké 30 százalékkal lett kevesebb 10 év alatt. A lapnak nyilatkozó Molnár Marcell, a Magyar Madártani Egyesület Kaposvári Helyi Csoportjának elnöke elmondta:

"A legnegatívabb előrejelzések szerint elképzelhető, hogy 15-20 éven belül teljesen elfogynak Magyarországról a fecskék, de bizakodunk, hogy nem így lesz."

A szakember szerint több tényező befolyásolja a fecskék létszámát, így például az, hogy még mindig sokan leverik a fecskefészkeket a házaik faláról. A populáció csökkenésében közrejátszik, hogy a városokban a hőszigetelés és a panelfelújítás során több száz fészek semmisül meg, az állattartás visszaszorulása miatt pedig a falvakban jelentősen csökkent a táplálékforrásuk. A szúnyogok irtása sem kedvez a fecskéknek, hiszen az jó táplálékforrásuk. A klímaváltozás miatt egyre nagyobb távolságokat kell megtenniük ősszel, így nagy arányban elpusztulnak a vonulás során, ráadásul vannak olyan afrikai országok, ahol vadásszák is a fecskéket.

Ami tény: ezek a madarak rengeteg rovart fogyasztanak el, példányonként akár 10 kilogrammot is egy-egy nyár alatt, így eltűnésükkel a legjobb rovarirtók hiányoznának Magyarországról.


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  KÖRNYEZETVÉDELEM,ÁLLATVÉDELEM  
Veszélyes szúnyogok kezdtek megtelepedni Magyarországon
  2017-08-15 21:11:11, kedd
 
 A hazai szúnyogok csípése ma már leginkább csak múló kellemetlenséget jelent, de aggodalomra ad okot, hogy nálunk is megjelent néhány nagyágyú. Egy veszélyes idegen szúnyogfaj meg is telepedett.

A szúnyogok közel 2000 faja közül mindössze 53 a potenciális vérszívó, közülük is csak a nőstények, és nem is mindegyik. Van, amelyik megelégszik a nektárral, de az igazán rámenős anyák a táplálóbb vért választják tojásaiknak. Támadásukat tökéletes arzenál és módszerek segítik - erről szólt cikkünk első része.

Most a hazai szúnyogok által terjesztett betegségekkel és három veszélyes, behurcolt fajjal folytatjuk: Soltész Zoltán biológussal, a Magyar Természettudományi Múzeum muzeológusával, a kétszárnyúak szakértőjével beszélgettünk.

Terjesztik, de nem kell félni

A viszketés és a szúnyogcsípés összes kellemetlen tünete valójában szervezetünk immunválasza, és
csak itt, a hidegebb égövön vagyunk olyan szerencsések, hogy általában ennyivel megússzuk.
Legalábbis ezt hisszük.

Kevesen tudják, hogy a hazánkban őshonos szúnyogfajok is nagyon komoly betegségeket hordozhatnak:

A nyugat-nílusi lázat. Ez egy szúnyog terjesztette vírusos megbetegedés, idegrendszeri problémákat okozhat.

- Az Usutu vírust, ami a nyugat-nílusi lázhoz hasonló.
- A maláriát pedig nem kell bemutatni.
- Az emberi maláriával hazánkban nincs gond, ezt az 1960-as években sikerült kiirtani Magyarországról, napjainkban csak a madarakat fertőző fajok vannak jelen.

Az emberi malária jelenleg csak külföldön megfertőződött beteg emberekkel jut be Magyarországra, a fertőzés továbbadása könnyen megakadályozható: olyan helyiségbe kell gyógyítani a maláriás beteget, ahol nem fér hozzá csípőszúnyog.

A csípőszúnyogok által terjesztett kórokozók közül a nyugat-nílusi vírusnak van a legnagyobb jelentősége fajunk szempontjából.

Ez alapvetően egy madárvírus, de emlősöket is megbetegíthet. Az emlősökben viszont csupán olyan kis koncentrációban jelenik meg a vírus, hogy azt a csípőszúnyog már nem tudja továbbadni, tehát a vírus szempontjából az emlősök zsákutcát jelentenek - emeli ki a szakértő.

A madarak közt azonban sűrű sorokat vághat: az elmúlt években például valószínűleg a nyugat-nílusi vírus tizedelte meg a karvalyállományunkat, és egyes területeken a házi libákat kellett miatta tömegesen elpusztítani.

Azért a frász kerülgethet

Tőlük továbbra is “csak" észbontó döngicsélést és mindent lekaparós csípésekre számíthatunk, de a behurcolt, invazív fajok már komolyabb fenyegetést jelenthetnek. Jelenleg hárman állnak a tudósok fókuszában. Annyira újak, hogy még rögzült magyar elnevezésük sincs: a zebraszúnyog, az ázsiai bozótszúnyog és a koreai szúnyog.

Mindhárom fajt az ember hurcolta be Európába, komoly trópusi betegségeket képesek terjeszteni és félő, hogy a klímaváltozás következményeként megvetik lábukat a Kárpát-medencében.

A chikungunya-lázat terjesztő koreai szúnyog Dél-Magyarországi megjelenéséről
tavaly mi is beszámoltunk.

Tigrisszúnyogként ismeri a hazai közvélemény a szakértő által zebraszúnyogként említett fajt, és neki kell igazat adnunk, hiszen fekete és fehér csíkokkal díszített rovarról van szó. Európai szemmel minden bizonnyal beszédesebb a tigris elnevezés, hiszen olyan betegségek terjesztője, mint

- a nyugat-nílusi vírus,
- sárgaláz vírus,
- St. Louis encephalitis,
- dengue-láz,
- chikungunya-láz,
- és hordozója a nemrég nagy pánikot keltő Zika-vírusnak is.

Hazánkban 2015-ben és 2016-ban is kimutatták egyedeit, de “csak" késő nyáron, július második felében és augusztusban. Ez pedig a szakember szerint annyit tesz, hogy behurcolt egyedekről van szó, ma még a tigris- vagy zebraszúnyog sem képes áttelelni Magyarországon.

Aggodalomra az ázsiai bozótszúnyog ad okot. Nyugat-nílusi vírust terjeszthet, és
stabil populációt hozott létre Magyarországon, amelyik nyugatról kelet felé terjeszkedik.


Ok nincs okozat nélkül. A globális felmelegedés negatív hatásait az időjárás mellett bőrünkön érezzük ebben a formában is: soha nem látott “trópusi" betegségek bukkanhatnak fel nálunk is, mert a terjesztőik lassan, de úgy tűnik egyre biztosabban megvetik a lábukat Közép-Európában (is).


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 95 db bejegyzés
e év: 1494 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1662
  • e Hét: 5124
  • e Hónap: 52195
  • e Év: 2080403
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.