Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Hálaadás az Úr ajándékaiért
  2017-08-19 21:22:52, szombat
 
  Hálaadás az Úr ajándékaiért


Egyesek ,,pulykanappal" helyettesítik a hálaadóünnepet. Azt hiszem, azért, mert nincsenek tudatában, hogy bárkinek is köszönetet kellene mondaniuk, és azt tartják, hogy az ünnepben a legfontosabb az evés. A keresztyének tudják, hogy van valaki, akinek köszönetet mondhatunk, de amikor felsoroljuk, hogy mi mindenért adhatunk neki hálát, gyakran csak azt vesszük bele, amit szeretünk. A menyasszony és a vőlegény nem ússza meg ennyivel. Mindenkinek írnak néhány köszönő szót, nemcsak a gazdag nagybácsinak, aki az ifjú párnak egymáshoz illő BMW-ket vett, hanem a szegény nagynéninek is, aki hímzett WC-papír tartót adott nekik nászajándékba. Más szóval mindenért köszönetet kell mondaniuk, amit kaptak.
Nem lenne jó, ha mi is ugyanezt tennénk Istennel? Azt akarja, hogy ,,mindenért" adjunk hálát, még ha olyanok is vagyunk, mint az a kislány, aki azt mondta, hogy sok minden jut eszébe, amit jobban szeretne, mint az örök életet. Az érett keresztyén nemcsak udvariasan mond köszönetet, hanem szívből, ami sokkal mélyebb forrásból fakad, mint saját kedvtelése. A hálaadás lelki gyakorlat, szükséges az egészséges lélek építéséhez. Önmagunk fülledtségéből kivisz minket Isten akaratának friss levegőjére és napvilágára. A hívők nagy többsége számára a hálaadás egyszerű cselekedete tevékenységük hirtelen megváltoztatását jelenti, elszakadást a munkától és az aggódástól, és elmozdulnak az új teremtés felé.
Nem azt javasolom, hogy üres udvariassági tételeket hangoztassunk, vagy elkenjük az igazságot. Istent nem így dicsőítjük, és a lelkeket sem így erősítjük. Világosan szeretném látni, mit kaptam, és őszinte szívvel köszönetet szeretnék mondani. Milyen ajándékokat kaptam?
Többé-kevésbé mindnyájan hálátlan gyermekek vagyunk, akik csak homályosan értik Isten mérhetetlen szeretetének igazságát. Nem kegyelmes Adakozónak ismerjük, nem értjük meg sem legdrágább ajándékait, sem szeretetének mélységét, sem azt a bölcsességet, amellyel eltervezte az életünket, sem azt az árat, amit azért fizet, hogy dicsőségre és teljességre vezessen. Ha valamilyen apró magánügy vagy esetleges rossz hír kétségbe ejt vagy megzavar, képtelen vagyok hálás lenni. Sőt, nyoma sincs bennem a hálának. Pedig éppen ekkor jött el az ideje, hogy gondolatban néhány nagy valósággal kezdjek foglalkozni.
Mik ezek az ajándékok? Miben hiszek megingathatatlanul? Istenben, a mindenható Atyában. Jézus Krisztusban, egyszülött Fiában. A Szentlélekben, az egyetemes keresztyén anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában, és az örök életben. A sor nem hosszú, de ez minden, amire szükségünk van. ,,A számunkra kirendelt ellátmány, a keresztyének szokásos fegyverzete". Egyiket sem kértük. (Képzeljük el, ha csak azzal rendelkeznénk, amit kértünk!) Ajándékba kaptuk.
Vegyük sorra azokat a dolgokat, amelyekért nem vagyunk hálásak, és hasonlítsuk össze hitünk hatalmas alapköveivel. Magánéletünk igazsága csak ezeknek a valóságoknak a fényében válik érthetővé. Vagyunk néhányan, akik nagyon keveset tudunk a szenvedésről, de ismerjük a csalódásokat és az árulásokat, a veszteségeket és a keserűséget. Isten valóban azt akarja, hogy hálát adjunk neki ezekért? Egy dolgot világosan kell látnunk: Nem Isten okoz mindent, amit nem szeretünk. Ám azért engedi meg, mert ebben a bukott világban kell megtanulnunk a hit útján járni. Mégsem hagy azonban magunkra. Az út minden lépését megosztja velünk. Először Ő ment végig ezen a magányos úton, odaadta magát, és meghalt értünk. ,,Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk?" (Róm 8,32). Ezek a csalódások adják meg nekünk azt a lehetőséget, hogy megismerjük az Urat és ajándékainak értelmét, és a sötétség közepette megkaphassuk Isten világosságát. Nem teszi ez hálaadásra érdemessé mindazt, amiért nem tudunk hálát adni?

Elisabeth Elliot
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Harcoljunk...
  2017-08-19 17:01:48, szombat
 
  "Harcoljunk, és mindent tegyünk meg a nyugodtabb lélekért, hogy jobban szolgáljuk Istent abban is, ahogy imádkozunk Hozzá és dicsérjük Őt. Szolgáljuk egymást szeretettel, hogy alkalmasak legyünk jót adni és kapni, tegyük könnyebbé és derűsebbé utunkat a mennybe, anélkül, hogy lógatnánk a szárnyunkat. Minél nyugodtabbak és vidámabbak tudunk lenni jó okból, annál inkább úgy élünk, mintha a mennyben lennénk."

- R. Sibbes
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Kőszikla Ő
  2017-08-19 11:30:10, szombat
 
  Kőszikla Ő

Philip Spitta után németből


Kőszikla Ő és erős vár!
Csodát csodára látnak,
akik Őbenne bíznak már,
és hisznek szent szavának.
Mit mondott, ámen és igen.
Rá épít boldogan hitem,
s tűnnek félelmek, árnyak!

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kis dolog - nagy hatással
  2017-08-19 11:21:30, szombat
 
  Kis dolog - nagy hatással


Nem is hinnénk, hogy a kis dolgoknak milyen messzemenő következményei lehetnek Isten előtt, és milyen nagy problémák keletkezhetnek látszólag kis hibák miatt. Ahogy egy kevés por is meg tudja akasztani az órát, és egy egészen kevés homok is zavarossá tudja tenni a látásunkat, úgy egy egészen aprócska bűn is képes megakadályozni, hogy szívünk Istenhez forduljon.
Ahogy a veszélyes szelek behatolnak a kis réseken, úgy az ördög is akkor a legveszélyesebb, mikor észrevétlenül, kis dolgokon keresztül tör be az életünkbe. Úgy tűnik, nincs is nagy jelentősége, mégis, tudat alatt nagyobb kísértések felé nyitja meg a szívet.

...... .............

Nem létezik kis bűn - hacsak egy "kis Istent" nem találunk ki magunknak.

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az esti refrén
  2017-08-19 11:05:18, szombat
 
  Az esti refrén


Ez meg, URAM, az esti refrén:
kérni megint csak azt szeretném,
hogy bűneink' ha megtekinted,
bocsáss TE meg szeretteimnek
s nekem, nekünk...! Hasznunk keresve
szégyent hoztunk megint Nevedre,
viaskodva ezernyi mással
elfáradtunk a hál' adásban.
Kedvetlenül végezve munkánk
zúgolódás árnya borult ránk,
megszóltuk és bántottuk egymást,
s elkerültük, akár a leprást.
Nem szolgáltunk, és nem teremtünk,
bilincseket csörget a lelkünk.

Látod, megint az esti refrén:
méltatlanul Hozzád sietvén
szánalmat és irgalmat esdve
nézünk föl az örök Keresztre.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"És megáll, és legeltet az Úrnak erejével"
  2017-08-19 10:48:17, szombat
 
  ,,És megáll, és legeltet az Úrnak erejével" (Mik 5:4)Krisztus uralkodása az Ő gyülekezetében azonos egy pásztor-királyéval. Erővel és hatalommal bír, de ez egy bölcs és szeretetteljes pásztornak hatalma az Ő segítségére szorult szerető nyája felett. Ő parancsol, és engedelmességre talál, de ez a jól gondozott és szeretettel ápolt bárányok készséges engedelmessége, akik vidáman simulnak ,,szeretett Pásztorukhoz, kinek hangját ők jól ismerik. Ő a szeretet ereje és a jóság hatalma által uralkodik. Az Ő uralma, jellegét tekintve gyakorlatias. Megmondatott: ,,Ő megáll és legeltet". Ő a gyülekezet egyedüli feje, gondoskodik és cselekszik övéi jóllétéért. Nem ül le trónjára büszke nyugalommal; kormányzásában nem hagyja használat nélkül a kezében tartott pálcát. Nem, Ő megáll és legeltet. Ez a kifejezés ,,legeltetni" úgy az eredeti szövegben, mint a görög nyelvben ugyanazt jelzi, amit egy pásztor hűsége megtenni képes: vezetni, őrködni, őrizni, gyógyítani, szeretni éppen úgy, mint legeltetni. Az ő uralkodása folytonos. Úgy van megírva: ,,Ő megáll és legeltet" nem pedig az: ,,Ő majd ekkor vagy akkor legeltetni fog, és végre felhagy hivatalával"; vagy: ,,Egyszer ébredést fog előidézni s azután magára hagyja gyülekezetét, amíg az eleped a szárazság miatt". Az Ő szemei nem szunnyadnak, és kezei nem nyugszanak soha; szíve nem szűnik meg szeretettel dobogni és vállai nem fáradnak el gyermekei terhét hordozni. Az ő uralmának tevékenysége erős és hatalmas. ,,És legeltet az Úrnak erejével". Ahol a Krisztus, ott van az Isten; és mindaz, amit Krisztus tesz, az a Magasságosnak cselekedete. Ó, ez egy drága igazság, ha megszívleljük, hogy az, aki ma megáll, hogy népe érdekeit képviselje, az az igaz Istenből való Isten, aki előtt minden térd meg fog hajolni. De boldogok vagyunk mi, hogy olyan pásztorhoz tartozunk, akinek emberi természete összeköt, és akinek istensége oltalmaz minket. ,,Jöjjetek el, imádjuk, boruljunk le arccal és hajtsuk meg térdeinket a mi teremtő Urunk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az Ő mezeinek népei s kezeinek juhai vagyunk."

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Odahívott egy gyermeket
  2017-08-19 09:12:19, szombat
 
  -- odahívott egy gyermeket --
(Mt 18, 2)


átlátszó lenni
tisztának lenni egészen a mélyig

hogy szeretetlenség nélkül
ébredjen bennem minden gondolat
s kezdődjék minden cselekvés

átlátszó lenni
tisztának lenni egészen a mélyig

mint a gyerekszem

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Félelmek
  2017-08-19 08:57:44, szombat
 
  Félelmek

Van félelem, mi megaláz,
s van félelem, mi fölemel.
Ilyen az istenfélelem,
amaz csupa könny, csupa gyász.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Jézus
  2017-08-19 07:43:28, szombat
 
  "Jézus önuralma tökéletes volt. Soha nem reagált megtorlóan. Soha nem neheztelt senkire, soha sem volt ingerlékeny. Olyan önuralma volt, hogy bármit gondoltak, szóltak vagy tettek a környezetében élők, megtagadta önmagát, az Atya akaratára bízta magát, és az emberiség javára, üdvére szentelte életét. 'Nem a magam akaratát keresem' - mondta. Egy másik alkalommal pedig így szólt: 'én nem keresem a magam dicsőségét'. Vagy Pál apostol szavaival: 'Hiszen Krisztus sem magának kedvezett.'"

- John Stott -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Jézus
  2017-08-19 07:42:11, szombat
 
  "Jézus önmegtagadása mérhetetlen. Nemcsak a követői, hanem saját állítása szerint is lemondott a menny dicsőségéről, és fölcserélte azt a földi élet keservével. Ő, akihez bűn nem közeledhetett, hajlandó volt arra, hogy e világban fájdalmas érintkezésbe jusson mindazzal, ami gonosz. Egyszerű zsidó asszonytól született Betlehem kis falvában, piszkos istállóban. Menekült gyermekként élt Egyiptomban. Názáretben, egy eldugott városkában nőtt fel, és ácsként dolgozott, hogy segítsen eltartani édesanyját és a többi gyermeket a családban. Idővel vándortanító lett belőle. Ami a földi javakat illeti, alig mondhatott valamit a magáénak, az otthon kényelméről nem is beszélve. Egyszerű halászok és vámszedők voltak a barátai. Eltűrte tanítványai vitatkozó természetét és nehéz felfogóképességét, és a rabszolga szerepét magára vállalva még a lábukat is megmosta. Leprás embereket érintett meg, és megengedte, hogy parázna nők érintsék meg őt. Szétosztotta önmagát, ahogy állandóan szolgált, gyógyított, segített, tanított, és hirdette az Isten országáról szóló evangéliumot.
Félreértették, sőt gyakran szántszándékkal kiforgatták szavainak értelmét. Az emberi előítéletek és érdekhajhászás áldozata lett. Saját népe megvetette és elutasította, sőt még barátai is cserbenhagyták. Engedte, hogy megostorozzák, arcbaköpjék, a fejére töviskoronát tegyenek, és hogy kezét-lábát egy közönséges római bitófához szegezzék. Amikor a kegyetlen szegeket a testébe verték, így imádkozott kínzóiért: 'Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek'.
Mindez számunkra elérhetetlen, megvalósíthatatlan. Ő megvalósította azt, amire mi, emberek nem vagyunk képesek.

- John Stott -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 346 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 18609 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1044
  • e Hét: 3374
  • e Hónap: 25024
  • e Év: 25024
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.