Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
"Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat..."
  2017-08-22 18:44:53, kedd
 
  ,,Jeruzsálem, dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd Istenedet!" Zsoltár 147:12Ő nem követel jótéteményeiért sem nagy áldozatot, sem pompás és drága kincseket. A legegyszerűbb tettet kéri: dicséretet és hálát, amelyek nem kerülnek fáradságba és erőfeszítésbe. Hiszen mi sem könnyebb, mint azt mondani: ,,Dicsőség neked, irgalmas Istenem!" Illetve: ,,Köszönöm neked adományaidat és ajándékaidat." És: ,,Hiszen kegyes és hűséges Isten és szelíd Atya vagy." Nem szükséges ehhez Rómába menni, még csak meg sem kell mozdulnunk. Mindent összevéve milyen fáradság és munka ilyen zsoltárt énekelni vagy hallgatni? Ha még ily könnyű szolgálatot sem tudunk megtenni Urunknak, vajon hogyan boldogulnánk olyan nagy és nehéz szolgálatokban, mint betartani a tízparancsolatot, minden rosszat elviselni az ő akaratáért, rábízni testünket és életünket, minden jót és tisztességet? Valóban, aki nem tud vagy nem akar Istennek hálát adni, az soha nem fog tudni mindent megtenni és szenvedni az ő akaratáért.
Nagy szégyen - legalábbis szégyellhetnénk magunkat amiatt -, hogy noszogatni kell minket a hálaadásra, mint a lustákat, és ébresztgetni, mint az alvókat, hogy előszámláljuk, megnevezzük, emlékezetünkbe idézzük az Úr jótéteményeit, amelyekkel naponta elhalmoz minket, amelyeket folyamatosan használunk, és amelyekből élünk. Saját magunkat kellene ösztökélnünk és figyelmeztetnünk a zsoltárokra! Ahelyett, hogy a jótétemények maguk késztetnének, vonzanának és bűvölnének el bennünket, idegenek emlékeztetnek a hálaadásra. De ez még nem minden: előéneklésre szorulunk, és arra, hogy szánkba adják a szavakat, amelyekkel az Urat dicsérjük, mint ahogyan ez a zsoltár is teszi. Lusta testünk még az ilyen könnyű, vidám, boldog alkotásra és szép istentiszteletre sem hajlandó. Ez a mi szégyenünk, hogy nem ijedünk meg, még csak el sem pirulunk, amikor egy ilyen verset hallunk vagy olvasunk a zsoltárokban.
Még szégyenteljesebb, hogy meg is kell nevezni számunkra a jótevőt és ezt mondani Jeruzsálemnek: ,,szeretett népem, dicsérd hát az Urat", és Sionnak: ,,dicsérd hát Istenedet". Pedig ő méltó rá, és ez igaz és szép szolgálat. Mert sokan vannak, akik az isteni jótéteményeket naponta használják, jól látják és érzik, hogy nagy ajándékokat s minden jót megkapnak. De arra egyszer sem gondolnak, hogy mindezek kitől származnak, vagy hogy az Úr lenne az, aki ezeket nekik adja, hanem azt feltételezik, hogy ezek a javak maguktól teremnek, illetve hogy munkájukkal, szorgalmukkal és bölcsességükkel szerezték meg őket, és odáig vetemednek, hogy azt gondolják, az Úrnak az a dolga, hogy ezeket nekik adja, és ők nem tartoznak köszönettel.
Ilyen szégyenteljesen még az állatok, a disznók sem élnek, mint ahogyan a világ. Mert még a disznó is ismeri az asszonyt vagy a szolgálót, akitől a korpát és a moslékot kapja, követi őt, és visít utána. De a világ egyáltalán nem ismeri Istent, és nem figyelmez arra, aki oly gazdagon árasztja el jótettekkel, hálát vagy dicséretet sem várva cserébe. Ezért láthatjuk, hogy ez az egyszerű zsoltár, amelyet naponta minden pap szétkürtöl a templomokban, mégis olyan ismeretlen és megértetlen marad a vak és félrevezetett emberek előtt, hogy magát Jeruzsálemet és Siont is úgy kell biztatni, mintha bizony Babilon és Szodoma lenne. Oly kevéssé akarja rászánni magát az ember, hogy Istent és adományait felismerje, és köszönetet mondjon neki mindezekért.

Luther Márton
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
A Bíró az ajtó előtt áll
  2017-08-22 17:57:16, kedd
 
  A BÍRÓ AZ AJTÓ ELŐTT ÁLL

Ő már jönne, de valami visszatartja,
A Mennyben egy hely még nincs elfoglalva,
Egyéb minden kész van és feszülten vár,
A Bíró is már az ajtó előtt áll!

Feszült az érzelem, valakire várnak,
Egy szegény bűnösre, ki terhekkel fárad,
Mihelyt megérkezik, már kattan is a zár-Barátom, gondold át, vajon nem érted vár?!

Tőtős János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Nem véletlen kormányozza a földet!
  2017-08-22 17:37:52, kedd
 
  Nem véletlen kormányozza a Földet!

Tiele-Winckler Éva után németből

Nem véletlen kormányozza a Földet,
egyesek sorsát és a népekét!
Akármilyen zűrzavarosnak tűnhet,
szent akarat kormányoz, vezet, véd!
Mi ujjonghatunk és sírhatunk még itt,
Urunk minket szenvedéssel, örömmel
az örök élet nagy napjára készít

T. E.
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Több alázatot!
  2017-08-22 17:33:49, kedd
 
  Több alázatot!Az Ószövetségben, a Királyok második könyvében olvashatjuk Naamán, a szír hadsereg dúsgazdag, nagy hatalmú vezérének történetét. Naamán leprás volt, s borzalmas kínok között haldoklott. Izrael hatalmas Istenéről hallva útra kelt, bőven vitt magával pénzt is, valamint egy ajánlólevelet saját uralkodójától. Megjelent Izrael királya előtt, és követelte, hogy gyógyítsák ki a leprából. Mint napjainkban sokan, Naamán is azt hitte, hogy szenvedése pénzzel, befolyással, szakértelemmel orvosolható. Felkereste tehát azt a személyt, aki az adott társadalmon belül mindhárommal bőven rendelkezett, s tőle várt megoldást. Izrael királya azonban a kérés hallatán megszaggatta köntösét, majd azt felelte: ,,Hát Isten vagyok-e én, aki megölhet és megeleveníthet?" (2Királyok 5,7) Mintha azt akarná kifejezni: ,,Ne várj tőlem olyasmit, amire egyedül Isten képes!"
Azt hiszem, az egész nyugati világnak meg kellene hallania a király szavait! A szenvedéssel szembesülve hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy szociális reformok, pszichológiai szakértők és terápiák vagy technológiai fejlesztések segítségével megoldást találhatunk. Csakhogy a világban lévő sötétség túlságosan nagy ahhoz, hogy efféle módszerekkel eloszlathassuk. Tévedünk, ha gőgösen azt gondoljuk, hogy tudásunk révén megfékezhetjük vagy legyőzhetjük a sötétséget. Az egyszerű hétköznapokban nem ismerjük el, milyen nagy a sötétség, ám amikor a szeptember 11-ei eseményekhez vagy a newtoni mészárláshoz hasonló tragédiák történnek, szinte elviselhetetlenül ránk nehezedik a valóság. Természetesen nem szabad passzívnak maradnunk, amikor katasztrófákkal, tragédiákkal szembesülünk. Ha bármiféle szociális reformmal megelőzhető, hogy az efféle sötét események bármelyike is megismétlődjön, minden erőnkkel a megelőzésre kell törekednünk.
Ugyanakkor azt is fel kell ismernünk, hogy az ilyenfajta intézkedések önmagukban nem elégségesek. A fájdalom és sötétség, amely egész világunkat mélyen áthatja, spirituális gyökerekből táplálkozik, nem köthető pusztán empirikus, jól elkülöníthető és kiküszöbölhető okokhoz. ,,Több dolgok vannak földön és égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes" - mondja Hamlet. S talán még ennél is találóbb Tolkien megfogalmazása A Gyűrűk Ura című regényében: ,,Sokszor vereséget szenved, de aztán mindannyiszor erőt gyűjt: a Homály új alakot ölt, és újra megnő." Bármit is teszünk, sem az emberi szenvedést, sem a gonoszságot nem tudjuk eltörölni a föld színéről. Még ha minden erőnkkel igyekszünk is megfékezni, mindig új formát ölt, és ,,újra fölénk magasodik". Ha őszinték vagyunk, elismerjük: földi erőforrásoknál többre van szükség.
Naamán végül mégsem a pénz, a módszerek vagy a szakértők segítségével kereste a gyógyulást, hanem magánál Istennél. Nem volt érdemes saját vagy embertársai tudásában bíznia: alázatra volt szüksége, s így végül nemcsak testében gyógyult meg, hanem Istent is megismerte, s lelkét elöntötte a kegyelem és az öröm. A szenvedés jelentette számára a megtéréshez vezető utat. Ez persze még kezdetleges válaszként sem fogadható el a nagy kérdésre: ,,Miért enged meg ilyen sok szenvedést Isten a világban?" Naamán példája semmiképpen sem igazolja a szenvedés létjogosultságát, ugyanakkor a Biblia egyik legfőbb tanítása valóban az, hogy szenvedés nélkül senki sem válhat naggyá, senki sem találhatja meg Istent. Nem kerülhetjük el a fájdalmat, amely úgy hat ránk, mint a repülősó: ráébreszt az élet valóságára, s felnyitja a szemünket szívünk állapotára.
Számunkra felfoghatatlan okokból még Krisztus sem hozhatta el a megváltást másként, csak végtelen szenvedés árán. S ha irántunk tanúsított végtelen szeretetéből képes volt türelemmel és bátran viselni a kínokat, bízzunk benne, hogy minket is képessé tesz erre. Ahogy az ő gyengesége és szenvedése végül elvezetett a feltámadás erejéhez, úgy vezethet el a miénk is.

Timothy Keller
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Hogyan kezeljük a kísértéseket
  2017-08-22 13:03:01, kedd
 
  Hogyan kezeljük a kísértéseket


Mostantól számolnod kell a kísértésekkel. Lehet, hogy minden oldalról támadni fognak, mert a pokol minden hatalma csak rád irányul, és bevetik minden ügyességüket, hogy a stabilitásodat megrendítsék. De az, aki veled van, erősebb minden ellenségednél. Ne keveredj veszélyes vitákba! Egyszerűen tarts ki amellett, aki szeret téged, és akit te is szeretsz, mint egy védtelen kisgyermek. Krisztus egészen a tiéd, és ez épp elég. Bízd rá magad teljes szívedből! Tarts ki mellette, és semmit sem fogsz elveszteni abból, amit Istentől kaptál.

...... ........... .....

Mihelyt felöltötted lelki fegyverzetedet, azt tapasztalod, hogy azonnal próbára is teszik. Isten lehetőséget ad neked, hogy felvedd a harcot, helytállj, és megtapasztald a gyengeségedet úgy, ahogy az Ő erejét is. Minden nap annyi kísértést hoz, amennyi erőt kapsz ahhoz, hogy megbirkózz vele. (Jane Hilton és Miss Briggs számára írt levelekből)

John Wesley
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Temess el minden "bezzeget"!
  2017-08-22 12:00:18, kedd
 
  Temess el minden "bezzeget"!


A fiatalság csak nevet,
s kedvére él, kedvére nő fel.
Temess el minden "bezzeget",
mi másként volt "a te idődben"!

Fogd fel a törvényt: ami volt,
téged tanít csupán ma, őt nem.
Saját kárából majd tanul
gyermeked is talán idővel,

s valamit elles tőled is:
a krisztusit meglátja benned,
ha van... Alázd meg önmagad,
s naponta kérj erőt, kegyelmet!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Kényszerítelek titeket..."
  2017-08-22 11:39:26, kedd
 
  ,,Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek leányai, ha megtaláljátok az én szerelmesemet, mit mondotok néki? hogy én a szerelem betege vagyok!" (Énekek 5:8)


Annak a hívőnek a szavait halljuk itt, aki Jézus kegyelmes jelenlétét és közösségét óhajtja, aki beteg az ő Ura iránt való szeretet miatt. A kegyelemben részesült lelkek sohasem érzik tökéletesen jól magukat, ha nincsenek Krisztussal szoros kapcsolatban, mert ha távol vannak Tőle, akkor elveszítik békességüket. Minél közelebb vannak Hozzá, annál közelebb vannak a tökéletes mennyei nyugalomhoz. Minél közelebb vannak Hozzá, annál teltebb a szív, mely nemcsak békével telik meg, hanem élettel, erővel és örömmel, mert mindez az Úr Jézussal való állandó kapcsolattól függ. Ami a Nap a nappalnak, a Hold az éjszakának, a harmat a virágnak: az nekünk az Úr Jézus Krisztus. Ami a kenyér az éhesnek, a ruha a mezítelennek, a magas szikla árnyéka a vándornak a száraz vidéken: az a mi részünkre az Úr Jézus. Ezért ha nem érezzük Vele való egységünket, ne csodálkozzunk azon, ha lelkünk az Énekek Énekének szavaiban tör ki: ,,Kényszerítlek titeket, Jeruzsálemnek leányai, ha megtaláljátok az én szerelmesemet, mit mondotok néki? Ezt: hogy én a szerelem miatt beteg vagyok". A Jézus utáni mély vágyakozás nagy áldással van egybekötve: ,,Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot". Kimondhatatlanul boldog az, aki szomjazza az Igazat. Az ilyen szomjúság üdvös, mert Istentől jön. Ha nem lehet részem megelégedésig a teljes áldásban, akkor ezen áldás elnyerésére, az epedő szomjúság és esdeklő éhség vágyakozásával törekszem, mígnem Krisztusban felüdülök és megelégszem. Ha Krisztus még nem tölt be engem, akkor részemre a mennyei boldogsághoz a legközelebbi kapu az, ha Őt éhezem és szomjúhozom. Ez olyan éhség, mely az Úr által magasztalt boldogságok között tündöklik. De a boldogság dicsérete ígéretet is foglal magában. Az igazán éhező lelkek ,,megelégíttetnek" azzal, amit kívánnak. Ha az Úr Jézus maga iránt vágyat kelt bennünk, azt a vágyat ki is elégít, és ha ígérete szerint eljön hozzánk, ó, mily üdvös találkozás lesz az!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Tanuljatok tőlem
  2017-08-22 07:20:56, kedd
 
  -- tanuljatok tőlem --
(Mt 11, 29)


gyakorlatoztatom a szememet
hogy ugyanúgy nézzek fel az égre
mint Te
oly egyszerűen
melegen
és végtelen bizalommal

gyakorlatoztatom a szememet
hogy ugyanúgy nézzek az emberekre is
oly egyszerűen
melegen
és végtelen jóakarattal

Szent-Gály Kata
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kincse van
  2017-08-22 07:19:20, kedd
 
  Kincse van

A halhatatlan lélek énekel
akkor is, ha a testben dúl a baj,
mert kincse van...
- Cserépedényben van!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Bálványimádás
  2017-08-22 07:17:18, kedd
 
  "A bálványimádó egyszerűen elképzel dolgokat Isten felől, és úgy cselekszik, mintha azok igazak lennének."

- A. W. Tozer -
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
2017.07 2017. Augusztus 2017.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 19 db bejegyzés
e hónap: 346 db bejegyzés
e év: 7307 db bejegyzés
Összes: 16588 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1443
  • e Hét: 3272
  • e Hónap: 47109
  • e Év: 508367
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.