Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
Alfred Nobel felfedezi a dinamitot...
  2017-01-31 19:51:34, kedd
 
  1866.09.03. Porosz-hessendarmstadti békeszerződés és véd- és dacszövetség aláírása.
1866.09.eleje A bécsi osztrák-magyar értekezletek eredménytelenül fejeződnek be.
1866.10. Törökellenes szerb-montenegrói szövetségi szerződés megkötése. Nikola fejedelem a két ország egyesülése esetén hajlandó lenne lemondani trónjáról (hogy az egyesült szerb állam uralkodója legyen, lévén Mihály gyermektelen).
1866.10.03. A bécsi olasz-osztrák béke értelmében Ausztria elveszíti Velencét, amelyet Olaszország részeként ismer el. Dél-Tirolt (továbbá Triesztet, Isztriát és Dalmáciát) hiába követeli az olasz fél .
1866.10.03. Aláírják az olasz-osztrák háborút lezáró bécsi békét.
1866.10.29. A krétai összecsapások során török győzelem születik (Vate), de a harc tovább folyik.
1866.11.02. Osztrák-angol-francia-olasz-orosz-török egyezmény megkötése Galacon a dunai hajózás szabályozásáról.
1866.11.04. Velence hivatalosan csatlakozik az olasz Királysághoz.
1866.11.19. A magyar országgyűlés ismét megkezdi munkáját.
1866.11.21. Megalakul a Deák-párt.
1866.12. A képviselőház megvitatja a nemzetiségi törvénytervezetet.
1866.12.04. A lengyelországi események hatására cári ukáz a konkordátum felfüggesztéséről.
1866.12.10. A galíciai tartománygyűlés feltétlen lojalitásáról biztosítja Ferenc Józsefet a porosz-osztrák háborúban, cserébe azonban elvárja az önkormányzat megadását.
1866.12.19. A horvát rendi gyűlés határozatában leszögezi , hogy a horvát nemzet Magyarországtól függetlenül, önállóan kívánja rendezni viszonyát a Monarchián belül. Cserébe felajánlja segítségét Bécsnek.
1867 - 1918. A dualizmus kora Magyarországon. A korszak elnevezése az Osztrák-Magyar Monarchia kétközpontúságára utal. A birodalom nemzetei közül a két relatíve legerősebb (osztrák-német, magyar) lépett egymással szövetségre. Mindez magában hordozta a rendszer gyengeségét is, mivel a többi tíz nemzet is legalább hasonló jogokat szeretett volna magának. Magyarország számára a kiegyezés valós és reális kompromisszum volt. A kiegyezési törvény szinte patikamérlegen szabályozta a két birodalomfél viszonyát. Bármiféle változtatás a rendszer egészét ásta volna alá, ezért nem volt lehetséges annak legkisebb változtatása sem. Mivel a szabályozást nem lehetett változtatni, az időhöz igazítani, az 1890-es évekre számos politikai, etnikai és szociális válságtényező jelentkezett, melyeket az adott rendszeren belül nem lehetett feloldani. Mindezekkel együtt az Osztrák-Magyar Monarchia a századfordulón európai középhatalomnak számít, bár nagyhatalmi rangra tart igényt. Magyarországon a politikai gondolkodás eltorzulása mellett igen gyors gazdasági prosperitás bontakozik ki, a növekedés üteme meghaladja Ausztriáét. A monarchia 50 milliós piacot jelentett, amelyen belül megvalósult a tőke és a munka szabad áramlása. Budapest rövid idő alatt európai nagyvárossá vált. Az iparosodás ellenére Magyarország mégis döntően agrár ország maradt. Budapest és Párizs között kisebb volt a különbség, mint Budapest és a magyar vidék között. Az Osztrák-Magyar Monarchia bár számos konfliktussal, válságtényezővel bajlódott, végül is a világháborús vereség bekövetkeztével hullott szét, mivel a győztes antant szinte maradéktalanul kielégítette a kicsi, de annál éhesebb szövetségeseinek étvágyát, mit sem törődve a wilsoni békepontokban deklarált elvekkel.
1867. A. Nobel előállítja a dinamitot. Elkészül Siemens dinamója. A vasbetont először használják az építésben.
1867. Alfred Nobel felfedezi a dinamitot.
1867. Marx: A tőke (I. kötet)
1867. Ibsen: Peer Gynt
1867. Strauss: Kék Duna keringő
1867. Az uralkodó felmenti R. Belcredi államminisztert és F. Beustot nevezi ki a minisztertanács elnökévé, ezzel is elősegítve a kiegyezési tárgyalások sikerét. Az uralkodó gr. Andrássy Gyulát nevezi ki miniszterelnökké, majd kinevezi a kormány tagjait. (Wenckheim Béla belügy, Eötvös József - vallás- és közoktatásügy, Horvát Boldizsár - igazságügy, Gorove István - földművelés- és iparügy, Mikó Imre - közmunka- és közlekedésügy, Festetics György - a király személye körüli miniszter.) A képviselőház 257:117 arányban elfogadja a közös-ügyi javaslatot. Megalakul a Magyar Történelmi Társulat. I. Ferenc Józsefet és feleségét, Erzsébetet, nagyszabású rendezvények közepette Magyarország és társországainak királyává és királynéjává koronázzák Pest-Budán. A király szentesíti az 1867 XII. t. c.-et, a kiegyezés 69 §-ból álló törvényét. Eszerint Magyarország és Ausztria viszonya a Pragmatica Sanction alapszik, azaz perszonáluniós. Magyarország közjogilag és bel-kormányzatilag önálló, külön parlamentje és kormánya van. Birodalmi közös ügynek minősül a külügy és hadügy, valamint az ezek fedezésére szolgáló pénzügy. A közös miniszterek a két birodalom-fél parlamentjéből választott delegációknak felelősek. A hadsereg vezérlete és vezénylete uralkodói felségjog marad. A közös költségvetésből az anyagi tehervállalás mértékét, a kvótát a kvótabizottságok javaslata alapján a két parlament határozza meg. Magyarország átvállalja a birodalom államadósságainak egy részét. A politikai kiegyezésen túl Magyarország vám- és kereskedelmi unióra lép Ausztriával; melyet 10 évente meg kell újítani. Emellett elfogadják a közös pénzrendszert és pénzlábat. A birodalom neve Osztrák-Magyar Monarchia, illetve Ausztria-Magyarország.
1867. A király szentesíti az izraeliták polgári és politikai egyenjogúságáról szóló 1867. VII. t.c.-et.
1867. Már 18 folyamszabályozási társulat működik a Tisza völgyében. 23 millió forint költséggel. Az átvágások révén a folyó hossza 461 km-rel rövidült.
1867. Hódmezővásárhely : Az év folyamán megalakul a város első sportegyesülete, a Polgári Lövész Egylet 152 fővel. - Bauer Jakab üzembe helyezi a város első gőzmalmát.
1867. Ferenc József megkoronázása.
1867. lemond az utolsó Tokugava-sógun. Véget ér a 800 éves sógunátus
1867. megalakul gróf Andrássy Gyula kormánya. Létrejön a kiegyezés. A birodalom neve Osztrák-Magyar Monarchia
1867. Miksát Mexico császárát kivégzik a köztársaságiak
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Megújul az esztergomi Csalamádé-temető
  2017-01-30 21:23:26, hétfő
 
  Orosz, szovjet és magyar katonák sírjait rejtő temetőt újít fel Esztergomban a Tizennégy Oroszlán Kft., miután az önkormányzattól öt évre megkapta a terület gondozási jogát, mely további öt évre meghosszabbítható - mondta el az MTI-nek a társaság ügyvezetője, aki emberiességi, kegyeleti okokkal indokolta önkéntes szerepvállalását a temető felújításában.
Jarolics Béla hozzátette, a Szent Anna, vagy Csalamádé temető néven ismert, jelenleg teljesen elhanyagolt temetőben első világháborús magyar és orosz, valamint a második világháborúban elesett szovjet katonák nyugszanak. A Tizennégy Oroszlán Kft. a tereprendezés mellett körbekeríti a területet, fákat ültet, felújítja a magyar és az orosz emlékművet, valamint pravoszláv keresztet állít fel a temetőben.
Az ügyvezető tájékoztatása szerint a temetőben egy másik társaság kezdeményezésére egy új szobrot is elhelyeznének, mely az első világháború utáni megbékélést szimbolizálná. A felújítás után Hősök Kertje nevet viselő temetőt szeptember 29-én, Esztergom testvérvárosi találkozóján szeretnék átadni.
Jarolics Béla elmondta, cége vállalja, hogy a felújítás után három évig két parkgondozó bérét kifizeti, a személyeket az önkormányzat jelöli ki. Az önkormányzat vállalja a közvilágítási és vízellátási üzemeltetési költségek megfizetését.
A Szent Anna temető egykor a szegényebb réteg temetője volt. Az 1920-as években rendszeresen megemlítik, hogy olyan elhanyagolt, "amilyet még a legkisebb faluban sem látni". 1934 decemberében háromszáz gesztenyefa-csemete ligetszerű elültetésével kívánták rendezni.
A temetőben vízvezeték és ravatalozóhelyiség sohasem volt. A szovjet katonai emlékművet 1946-ban emelték. A terület 2008 óta közparknak számít, a legutóbbi időkben Csalamádé temetőnek is nevezik a környező városrész neve után.
[hídlap — 2014.06.24. 06:32]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Megszületik Románia...
  2017-01-27 12:03:43, péntek
 
  1866.05. Könyvbeszerzési célokra a Ház költségvetési bizottsága 1000 forintot szavaz meg.
1866.05. Törökellenes felkelés Krétán. A felkelőket görög szabadcsapatok támogatják.
1866.05.20. Hohenzollern Károly román fejedelem leteszi az esküt. Dinasztiaalapítási jogát hűségeskü fejében a Porta is elismeri.
1866.06.04. A porosz-osztrák háború kezdete.
1866.06.05. Porosz csapatok vonulnak be az osztrák Holsteinbe.
1866.06.10. Bismarck új Német Szövetséget javasol, Ausztria kizárásával.
1866.06.12. A bécsi titkos francia-osztrák szerződésben Franciaország semlegességet fogad, s ígéretet tesz, hogy rábírja Olaszországot is a semlegességre, aminek fejében az megkapja Velencét, továbbá létrehoznak egy rajnai államot francia gyámság alatt.
1866.06.14. A Német Szövetség Ausztria vezetésével mozgósítja csapatait Poroszország ellen. A porosz kormány, arra hivatkozva, hogy Ausztria megszegte a gasteini szerződést, kilép a Szövetségből és a maga részéről feloszlatottnak minősíti azt .
1866.06.15. Porosz ultimátum Szászországnak, Hannovernek és Hessennek, hogy lépjenek be egy új német szövetségbe. Az ultimátum elutasítása utáni napon a porosz csapatok átlépik a három német állam határát .
1866.06.16. Olaszország hadat üzen Ausztriának. Megkezdődik a porosz/olasz-osztrák háború. Porosz oldalon 17 kis német állam, osztrák oldalon 4 kis állam mellett a nagyobb államok (Bajorország, Szászország, Württemberg, Baden, Hannover Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Nassau) harcolnak.
1866.06.16. A magyar-horvát tárgyalások eredmény nélkül fejeződnek be.
1866.06.18. A porosz seregek elfoglalják Drezdát.
1866.06.20. Az Olasz Királyság hadat üzen Ausztriának.
1866.06.21. Poroszország hadat üzen Ausztriának.
1866.06.24. Az osztrák seregek győzelme Custozzánál az olaszok fölött.
1866.06.25. A 67-es bizottság elfogadja Deák Ferenc kiegyezési tervezetét.
1866.06.26. A háború miatt az uralkodó elnapolja az országgyűlést.
1866.06.27. A poroszok a langensalzai csatában legyőzik Hannovert.
1866.07.01. Az 1831-es belga alaptörvény mintájára megszületik Románia - kisebb módosításokkal 1923-ig érvényben lévő - alkotmánya, amely az 1858. augusztusi megállapodás helyébe lép. Eszerint az ország örökletes fejedelemség lesz.
1866.07.03. A csehországi Königgrätznél (Sadowa) az osztrákok döntő vereséget szenvednek a Helmut von Moltke vezette poroszoktól .
1866.07.03. Az osztrák sereg Königgrätznél döntő vereséget szenved a poroszoktól.
1866.07.04. Velence bejelenti csatlakozását Olaszországhoz.
1866.07.05. A harcoló felek elfogadják III. Napóleon tűzszüneti javaslatát a porosz-osztrák háborúban.
1866.07.14. A poroszok megszállják Frankfurtot, s ezzel beszünteti működését a német szövetségi gyűlés.
1866.07.19. Ferenc József fogadja Deák Ferencet.
1866.07.20. Az olasz flotta veresége az osztrákoktól Lissánál.
1866.07.26. II. Viktor Emánuel számára váratlanul, francia közvetítéssel megszületik a porosz-osztrák háborút lezáró előzetes béke Nikolsburgban (Mikulovo). Jóváhagyják a Német Szövetség feloszlatását, Ausztria lemond Velencéről és Holsteinről, valamint 40 millió tallér hadikárpótlást fizet. Olaszország igényét Triesztre és Trentóra elutasítják, azzal, hogy ha akar, harcolhat értük .
1866.07.26. Poroszország és Ausztria Nikolsburgban aláírja az előzetes békét.
1866.08.11. A Tirol ellen készülődő olaszok is megkötik a fegyverszünetet.
1866.08.13. Porosz-württembergi békeszerződés és titkos véd- és dacszövetség aláírása.
1866.08.16. Poroszország annektálja Hannovert, Kurhessent, Nassaut és Frankfurtot.
1866.08.17. Porosz-badeni békeszerződés és titkos véd- és dacszövetség aláírása.
1866.08.18. Poroszország immár 15 északnémet állammal kötött szövetsége megalapozza az Északnémet Szövetséget. Szászország, Mecklenburg és 4 további állam októberig csatlakozik.
1866.08.21. Bécsben megkezdődnek az osztrák-magyar tárgyalások a kiegyezésről.
1866.08.22. Porosz-bajor békeszerződés és titkos véd- és dacszövetség aláírása.
1866.08.23. A nikolsburgi előzetes békét ismétlő prágai porosz-osztrák béke értelmében Ausztria kivonul a Német Szövetségből (ill. hozzájárul feloszlatásához) és elveszíti Holsteint. Elismeri a porosz vezetéssel körvonalazódó Északnémet Szövetséget, valamint Schleswig, Holstein, Hannover, Hessen, Nassau és Frankfurt am Main Poroszországhoz csatolását. Ezzel a Habsburgok lemondanak a német egyesítésben való részvételről, így az ún. kisnémet egység valósul meg .
1866.08.23. Prágában aláírják a porosz-osztrák békeszerződést.
1866.09.02. A krétai törökellenes felkelés során összeülő nemzetgyűlés kimondja Kréta és Görögország unióját. A Porta a lépést elutasítja .
1866.09.03. Porosz-hessendarmstadti békeszerződés és véd- és dacszövetség aláírása.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Kiegyezési tárgyalások megkezdése...
  2017-01-22 11:03:32, vasárnap
 
  1865.07.27. Az uralkodó berekeszti a birodalmi tanács ülését.
1865.08.11. Kereskedelmi szerződés Ausztria és a Német Vámszövetség között, amely Ausztriát gazdaságpolitikailag külföldi államnak minősíti ("gazdaságpolitikai Königgrätz").
1865.08.14. A gasteini szerződésben a felek megosztják a frissen szerzett dán tartományokat: az országgal szinte szomszédos Schleswig (és Lauenburg, miután Ausztria kártalanítás fejében lemond róla) porosz, az Ausztriától távol lévő Holstein osztrák fennhatóság alá kerül .
1865.09.01. Az uralkodó feloszlatja a nagyszebeni erdélyi országgyűlést.
1865.09.06. Az Orosz Birodalomban - lengyel- és litvánellenes éllel - kötelezővé teszik az orosz ábécé használatát.
1865.09.20. Ferenc József császár felfüggeszti a Februári Pátenst. Megkezdődik a bécsi udvar és a magyarok kiegyezési tárgyalása.
1865.10.04. (és 11.) III. Napóleon a franciaországi Biarritzban - elismerve a németországi porosz szupremáciát - semlegességet ígér Bismarcknak egy porosz-osztrák háború esetére. Egyúttal Franciaország elismeri az egységes olasz államot. Cserében Bismarck Luxemburgot ígéri a franciáknak (III. Napóleon eredetileg Belgiumot is követelte) .
1865.11.12. Megnyílik a horvát országgyűlés Zágrábban.
1865.12.09. A Kolozsvárra összehívott erdélyi országgyűlés többsége az unió mellett foglal állást.
1865.12.14. Ferenc József személyesen nyitja meg a magyar országgyűlést.
1865.12.14. Az országgyűlés megnyitása.
1865.12.15. Összehívták az országgyűlést Pestre.
1865.12.20. Megalakult az első magyar sportegyesület, a Nemzeti Tornaegylet.
1865.12.26. Orosz-Lengyelországban kisajátítják a római katolikus egyház vagyonát.
1866. Az első lóvasút megindítása a Széna-térről (most Kálvin-tér) Újpestre.
1866. kolerajárvány alkalmával megbetegedett: 4.082, meghalt: 1.914 ember.
1866. Befejezték az Akadémia építését.
1866. Az országgyűlés feliratot fogalmaz meg, melyben a 48-as törvények elismerését és felelős kormány kinevezését jelöli meg a további tárgyalások előfeltételeként, majd 67 tagú bizottságot hoz létre a közös-ügyi rendszer kidolgozására. A porosz-osztrák háború idején Klapka György mintegy 1500 fős légiójával benyomul Trencsén vármegyébe, majd támogatás híján visszavonul. Megnyitják a pesti állatkertet. A magyar országgyűlés 15-ös bizottsága és a birodalmi miniszterek között megkezdődnek a tárgyalások a kiegyezésről Bécsben.
1866. Siemens dinamója.
1866. Tengeralatti kábel Európa és Amerika között.
1866. Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
1866. Gaal József író elhunyt. A peleskei nótárius szerzője Budapest XII. kerület egy utcájának névadója.
1866. Év vége: A védnökhatalmak - nem utolsósorban az Ausztria fölötti porosz győzelem miatt - jóváhagyják Romániát egységét és Károly uralkodását.
1866. A Kelet-tengeri tartományok (balti kormányzóságok) helyzetének újrarendezése.
1866. távíróösszeköttetés Európa és Amerika között
1866.01.02. Megszületik George Murray angol tudós
1866.02.22. Deák Ferenc beszédet mond (felirati javaslata: kiegyezés feltételei) a képviselőházban.
1866.02.23. Romániában a reakciós nagybirtokos csoportok és a parlamenti rendszert féltő liberálisok katonai puccsal megbuktatják Cuza fejedelmet.
1866.02.24. YBL Miklós felépíti a Sándor utcai régi pesti képviselőházat.
1866.03.05. A képviselőház 67 tagú bizottságot küld ki a közösügyi javaslat kidolgozására.
1866.04.09. Bismarck javaslata össznémet nemzetgyűlés összehívására általános választójog alapján. A német államok elvetik a javaslatot.
1866.04.14. Cuza megbuktatása után Románia uralkodója az általános igénynek megfelelően külföldi: I. (Hohenzollern-Sigmaringen) Károly (1866-1914) porosz herceg lesz. Erősen kontrollált népszavazáson személyét és ezen keresztül az egységet 686 ezer igen szavazattal fogadják el, mindössze 224 nem ellenében.
1866.04.16. /4. Az első, sikertelen merénylet II. Sándor cár ellen Szentpétervárott. D. Karakozov merénylőt szept. 15-én kivégezték.
1866.04.21. Megkezdődnek a horvát-magyar kiegyezési tárgyalások Pesten.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Az iszlám gyász és temetés...
  2017-01-11 10:42:14, szerda
 
  "A halál szó csendet, nyugalmat jelent az arab nyelvben. Akkor beszélünk halálról, amikor a test és a lélek kapcsolata megszűnik. Ezzel zárul le az evilági élet és kezdődik a valódi, az örök, a túlvilági élet. ,,Az evilági élet csak mulatozás és játék. A túlvilági lakhely az [örök] élet! Bárcsak tudnák!" (Korán: 29,64) A túlvilági létről a Korán és a Prófétai hagyományok azt írja, a halál elkerülhetetlen, nem lehet kitérni előle, nem lehet elmenekülni előle és megvan a pontos ideje. Az Allah által előírt határidő megváltoztathatatlan! A Korán szerint a nemzeteknek is meg van írva az az időpont, amikor megszűnnek létezni. Sem az emberek, sem pedig a nemzetek nem tudják, hogy ez mikor következik be. Ezt nevezik a rejtett dolgok kulcsának, mert a választ csak Allah tudja! Ez egyike azon titkoknak, amelyeket Allah megtartott magának.

Nem szabad vágyni a halálra, még akkor sem, ha valaki súlyos beteg és nagy fájdalmai vannak. Haldokló mellett ajánlott a ,,Jaszin" (36.) szúrát (Korán fejezetet) olvasni; mely az Utolsó Ítéletről, a hívők és hitetlenek feltámadás utáni sorsáról szól. Eközben a jobb oldalára fektetik a haldoklót és Mekka irányába fordítják. Emlékeztetik arra, hogy mondja el az iszlám tanúságtételt: ,,Nincsenek istenek, csak az Isten és Mohamed az Isten prófétája." A hagyomány szerint, aki ezt kimondja azonnal a Kertbe (a Paradicsomba) jut. Nagyon fontos, hogy megkérdezzék az agonizálót, hogy nincs-e tartozása vagy bepótolandó böjtje, ugyanis ezeket a hozzátartozók átvállalhatják helyette és ezt a terhet már nem viszi magával.

Miután bekövetkezett a halál, elhunytat minél hamarabb, lehetőleg még aznap el kell temetni. Az egyik lehetséges magyarázat a temetés gyorsaságára az az elképzelés, hogy az angyalok a halál pillanatában kiveszik a lelket a testből és felviszik az égbe, az Isten színe elé, majd visszahozzák. A lélek a sírban, a test mellett várja a feltámadást és a testnek már a sírban kell lennie, amikor az angyalok visszahozzák a lelket. A másik lehetséges magyarázat az a felfogás, hogy a test és a lélek Allahtól származik és azért kell rögtön eltemetni, hogy ezek mielőbb vissza kerüljenek hozzá. Nem szabad temetni pontban napkeltekor, amikor a nap a zeniten áll és napnyugtakor; mint ahogy ezekben az időpontokban imádkozni sem szabad. Ez a tilalom összefügghet a napimádat pogány szokásának elítélésével.

Mivel az iszlám testi feltámadást hirdet, tilos a hamvasztásos temetkezés!

Az iszlám nagyra becsüli az embert élve és holtan egyaránt, ezért ha valaki meghal, a muszlimok közös kötelessége mosdatni, illatosítani, halotti lepelbe tenni, imádkozni felette, elkísérni a sírig, eltemetni és fohászkodni érte."
[Független Én]

 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Véget ér az amerikai polgárháború...
  2017-01-08 12:34:14, vasárnap
 
  1864.08.22. A genfi egyezménnyel a svájci Henri Dunant kezdeményezésére megalakul a sebesült és fogságba esett katonákat védő Vöröskereszt.
1864.09.11. Cári ukáz orosz iskolába kényszeríti az orosz etnikumú unitus szülők gyermekeit (eddig lengyel iskolába járhattak).
1864.09.15. Francia-olasz egyezmény, amelynek értelmében Rómában francia helyőrség marad, a pápai állam védelmét pedig az olasz király garantálja, az olasz állam székhelyét pedig Torinóból Firenzébe teszik át (ahol az első parlamenti ülésszak 1865. szeptember 15-én nyílik meg).
1864.09.28. Londonban angol, francia, német, olasz és lengyel munkások részvételével megalakul a Nemzetközi Munkásszövetség (későbbi nevén I. Internacionálé). A nov. 1-jei program szerint célja a politikai hatalom megragadása a proletariátus által.
1864.10.12. A Német Zollverein megújítása, ami a délnémet államok gazdasági kapitulációját jelenti Poroszország előtt, egyszersmind porosz gazdaságpolitikai győzelmet Ausztria fölött.
1864.10.30. A dán annektálási terv miatt kirobbant dán-porosz/osztrák háborút lezáró bécsi békében Dánia lemond Schleswigről-Holsteinről és Lauenburgról; mindkét terület porosz-osztrák uralom alá kerül .
1864.11. Orosz-Lengyelországban feloszlatják a kolostorok jórészét.
1864.11.07. Vilajet-törvény az Oszmán Birodalomban, amelynek értelmében a közigazgatást francia mintára szervezik át. Először a modellnek szánt Ruszcsuk/Rusze központú Dunai vilajetet (Szilisztra, Vidin, Niš) alakítják ki bolgár területen, élén Midhat pasával .
1864.11.19. Az 1831-es liberális belga alaptörvényen alapuló új alkotmány lép életbe Görögországban, a korban és a régióban unikumként általános, közvetlen, titkos férfi választójoggal. Az ország ezzel alkotmányos monarchiává válik.
1864.11.28. György görög király felesküszik az új alkotmányra.
1865. A turisztikai irodalomban a Normafa, mint név Gettinger Tivadarnak ,,Pest-Buda környéke" című kalauzában jelent meg először. A könyv nagy elragadtatással szól a Svábhegyről, mint a pest-budai kedvelt kirándulóhelyéről.
1865. Megjelenik Jules Verne Utazás a Holdba c. regénye.
1865. A Martin-acélgyártás feltalálása.
1865. A Magyar Tudományos Akadémia Arany Jánost választja főtitkárává. A Pesti Naplóban megjelenik Deák Ferenc húsvéti cikke, melyben lehetőséget lát a magyar törvényeket a ,,birodalom szilárd fennállhatásának biztonságával" összhangba hozni. Az uralkodó felmenti hivatalából Anton Schmerling államminisztert, utódául R. Belcredit nevezi ki. Az uralkodó összehívja az országgyűlést, ahol kb. 20 képviselő a konzervatív, 180 a Deák-párt, 94 a balközép, és 20 képviselő a szélsőbal képviseletében van jelen.
1865. Megjelenik Pesten Zsigmondy Vilmos: Bányatan c. műve
1865. Az év folyamán létrehozzák a 24 hold kiterjedésű Népkertet. - Nyizsnyay Gusztáv megalakítja az első egyletszerű kórust, a Hódmezővásárhelyi Dalárdát.
1865. Ferenc József közli Şaguna metropolitával, hogy Erdély kérdésében a magyar álláspontot fogadja el.
1865. Az első Ifjú Törökország elnevezésű polgári-liberális titkos szervezet létrehozása (Ibrahim Sinaszi, Namik Kemal Zia bej, Omár pasa).
1865. A tabáni szerbek keresztet emelnek a régi temető helyén
1865. véget ér az amerikai polgárháború. Meghal Lincoln
1865.01.05. A román és szerb görögkeleti egyház szétválasztásával Andrei Şaguna metropolita vezette önálló nagyszebeni román görögkeleti érsekséget állítanak fel Nagyszeben központtal. Ezzel önállósul a román ortodox egyház.
1865.01.26. A Magyar Tudományos Akadémia Arany Jánost főtitkárává választja.
1865.02.23. Finnország hivatalos nyelve a cári rendelet nyomán a finn lesz.
1865.04.07. Augusz Antal báró a császár nevében tárgyal Deák Ferenccel a kiegyezés feltételeiről.
1865.04.16. Deák Ferenc magyar-osztrák "kiegyezést" körvonalazó húsvéti cikkének megjelenése a Pesti Naplóban.
1865.05.11. Ausztria vám- és kereskedelmi szerződést köt Poroszországgal és a német vámszövetséggel.
1865.06.08. Ferenc József meglátogatta Pestet.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Sopronbánfalvi hősi temető
  2017-01-07 12:09:13, szombat
 
  "A temetőben járva mindkét világháború áldozataira rábukkan a szemlélődő. Nemcsak magyar hősi halottak nyugszanak itt, hanem több európai nemzet fiai is.
Az alsó kapu közelében található az a nagyszabású emlékmű, amely magyar és német nyelven emlékezik meg az I. Világháború áldozatairól. Felette az első magyar vadászrepülő - vitéz nemes Molnár László - különleges síremléke látható, aki 1944-ben halt hősi halált. Pár lépéssel arrébb a II. világháború szovjet hősi halottainak emlékműve áll.
A lejtős domboldalon folytatva sétánkat, különböző formájú fejfa-csoportokat láthatunk az évszázados öreg fák alatt. Bánfalván az I. világháború idején a beteg hadifoglyok számára barakk-kórházat létesítettek. Akik a kórházban hunytak el a háború évei alatt, azok is ebben a temetőben nyugszanak: közel kétezer osztrák, olasz, francia, szerb, török és magyar katona. Az ő fejfáikon a nevük felett kereszt, kettős kereszt vagy félhold jelzi vallási hovatartozásukat.
Itt helyezték örök nyugalomra a II. Világháború tragikus emlékű soproni bombázásának áldozatait is. 1944. december 6-án a bombák nemcsak a sínekre, az ipari létesítményekre hullottak, hanem a belvárosra is. Soproni polgárok is áldozatul estek a támadásnak.
A temetőben nyugszik az a 36 katona is, akiket a menekülő szolnoki csapatkórház szerelvényén ért a bombázás.
Az 1950-es évektől a hozzátartozók sokáig nem tudták leróni kegyeletüket, mivel a határsáv miatt idegenek nem jöhettek ide. Ebben az időben a helyi lakosok és a soproni iskolák diákjai ápolták a temetőkertet. Nekik köszönhető, hogy a temető ilyen gondozottan, tisztán maradt fenn.
A temetőkertben a Hősök napján - május utolsó vasárnapja - és a Halottak napján rendszeresen tartanak megemlékezéseket."
[Acenter]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Petróleumlámpa...
  2017-01-06 16:08:10, péntek
 
  1864 - 1867 A dunai rakpart építése Pesten a Lánchídtól a Petőfi térig
1864. Megnyílik a pesti áru- és értéktőzsde.
1864. Krolupper József lámpagyára elkezdi Magyarországon elsőként a petróleumlámpák gyártását (1883-tól Magyar Fém- és Lámpaárugyár Rt.)
1864. Pest utcáin az olajlámpásokat petróleumlámpákkal váltják fel
1864. Litvániában betiltják a latin betűs sajtótermékeket.
1864. I. Ferenc József és Deák Ferenc párbeszéde a kiegyezésről
1864. Almássy Pál a függetlenség kivívása érdekében szervezkedésbe kezd. Letartóztatják Nedeczky Istvánt, Almássy Pált, Beniczky Lajost.
1864.01.01. Az amerikai polgárháborúban a Cedar Creek-i csatában, Sheridan tábornok győzelmet arat a Konföderáció seregei felett.
1864.01.13. / 01. Jogügyi reform keretében a nagyorosz kormányzóságokban (a lengyel és a balti területeken, Arhangelszkben, Asztrahányban és Besszarábiában nem) bevezetik a helyi önkormányzat intézményét (zemsztvo).
1864.01.16. Porosz-osztrák ultimátum szólítja fel Dániát az épphogy deklarált dán alkotmány - azaz az annexió - visszavonására 48 óra alatt.
1864.02.01. A porosz csapatok átlépik az Eidert. Ezzel megkezdődik a Német Szövetség háborúja Dánia ellen Schleswig és Holstein hovatartozásának eldöntéséért (második német-dán háború) .
1864.03.02. A lengyelországi átalakítások végrehajtására Szervezési Bizottságot állítanak fel.
1864.03.02. / 02.19. A cárnak a nemesség ellen irányuló, az 1861-es oroszországinál - és a felkelő nemesek ígéreténél - radikálisabb jobbágyfelszabadító rendelete Lengyelországban.
1864.03.03. II. Sándor cár aláírja az orosz-lengyelországi parasztreformra vonatkozó rendeletet. (paraszti földtulajdon, állami kárpótlás a szolgáltatások megszüntetése).
1864.03.16. A hatóságok letartóztatják Almásy Pált, Nedeczky Istvánt, Beniczky Lajost és az ellenállási szervezkedés több tagját.
1864.03.24. Görögország aláírja a Jón-szigeteket annektálását szentesítő londoni szerződést .
1864.03.29. Új nagyhatalmi szerződés értelmében csak Korfut és Paxoszt kell semlegesíteni a Jón-szigetek közül. A szerződést április 25-én megerősítik.
1864.04.11. Az orosz csapatok leverik az utolsó lengyel megmozdulásokat .
1864.04.18. Súlyos dán vereség Düppelnél a porosz-osztrák haderőtől.
1864.04.25 - 06.25. A nagyhatalmak londoni konferenciája sikertelenül keres kompromisszumos megoldást Schleswig és Holstein kérdésében.
1864.05.03. Hódmezővásárhely : Megkezdődnek az Alföld-fiumei vasútvonal építési munkálatai.
1864.05.12. Német-dán fegyverszünet.
1864.05.28. Nagyhatalmi szerződés Jónia átadásáról Anglia részéről Görögországnak.
1864.06. Cuza államcsínye után kiterjesztik Romániában a fejedelmi, amelyet francia mintára népszavazás szentesít (684 ezer igen, 1,3 ezer nem, 52 ezer tartózkodás) .
1864.06.27. Hódmezővásárhely : A népgyűlés elutasítja az elsőfokú bíróság felállítását, ezzel lemond a város rendezett tanácsú jogállásáról. A város élére a polgármester helyett ismét főbírót állítanak. - Az első érettségi vizsga a gimnáziumban.
1864.06.28. A konstantinápolyi jegyzőkönyvben a nagyhatalmak elismerik, hogy saját belső ügyeiben a román Egyesült Fejedelemség az illetékes. A védnökhatalmak közül az általuk kreált politikai rendszer megváltoztatását Franciaország támogatja, Oroszország és a Monarchia ellenében
1864.08. Forradalomellenes az osztrák-poroszszövetségi tervezet ("Schönbrunn-egyezmény"), amelyet azonban az uralkodók elutasítanak.
1864.08.01. Előzetes német-dán béke, amelynek értelmében Schleswiget, Holsteint és Lauenburgot mint oszthatatlan egészet Ausztriához és Poroszországhoz csatolják.
1864.08.05. A lengyel felkelést vezető Romuald Trauguttot és négy társát Varsóban nyilvánosan felakasztják.
1864.08.14. Kihirdetik a jobbágyfelszabadítást Romániában. A szolgáltatásokat a parasztoknak meg kell váltani, a parasztok az addig birtokolt föld tulajdonosai lesznek, de egy későbbi rendelkezés értelmében 30 évig elidegeníthetetlen a paraszti bírtok.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
CT-be kerültek a világ legrégibb múmiái
  2017-01-05 22:15:27, csütörtök
 
  "Képalkotó berendezéssel vizsgáltak meg egy Santiago de Chile-i klinikán tizenöt múmiát, hogy rekonstruálják az arcukat. Az úgynevezett Chinchorro-múmiákat tartják a világ legrégibb múmiáinak.
Az Atacama-sivatag szélén i. e. 10 000 és 3400 között élt vadászó és halászó chinchorro nép elsőként mumifikálta a halottait. A Chinchorro-múmiák 7400 évesek, legalább 2000 évvel régebbiek, mint az egyiptomiak. December közepén tizenöt múmiát - közöttük magzatokét - vizsgáltak meg képalkotó berendezéssel a santiagói Los Condes klinikán. A művelet során sikerült a múmiákat nagy pontossággal megröntgenezni, és "több ezer, milliméteresnél kisebb képet összegyűjteni" - magyarázta az AFP francia hírügynökségnek Marcelo Gálvez, a röntgendiagnosztikai osztály vezetője."
[Múlt-kor]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
A lengyel felkelés...
  2017-01-04 10:23:14, szerda
 
  1863.04.17. A francia, osztrák és angol kormány a nemzetközi diplomáciában példátlanul éles hangú és tartalmú jegyzékekben Oroszországra hárít mindennemű felelősséget azért, mert nem adta meg a lengyeleknek "mindazt, ami járt". Oroszország ápr. 16-án visszautasítja a jegyzéket .
1863.04.19 - 04.23. A szebeni román nemzeti kongresszus az A. Şaguna vezette delegációt jelöli ki, hogy a császár előtt kifejtse a románok politikai követeléseit.
1863.05.10. A nemzeti kormány megalakulásával teljesen a "fehérek" kezébe megy át a lengyel felkelés vezetése.
1863.05.31. Túrócszentmártonban megalakul a Matica Slovenská közművelődési egyesület.
1863.06.18. Lényegében autonómiát körvonalazó újabb angol-francia-osztrák diplomáciai tiltakozás Oroszország címére a lengyel kérdésben, európai nagyhatalmi konferenciát javasolva. Oroszország júl. 13-án elutasítja a jegyzékeket.
1863.07.01. Megkezdi működését a magyar Földhitelintézet.
1863.07.07. Wielopolski Drezdába menekül.
1863.07.13. A védnökhatalmak és Dánia szerződése György görög királyságáról.
1863.07.15. (-1864.10.11.) Az erdélyi diéta ülésezése Nagyszebenben. A magyar küldöttek az 1848-as uniós döntésre hivatkozva bojkottálják.
1863.07.15. Nagyszebenben - a magyar képviselők nélkül - megnyílik az erdélyi országgyűlés.
1863.07.22. Szolidaritási nagygyűlés Londonban a lengyel felkelés mellett. Ez lesz az I. Internacionálé megszervezésének kiindulópontja.
1863.08. II. Sándor a parolai katonai táborból keltezett rendeletével Finnországban a svéddel egyenrangú hivatalos nyelvnek minősítik a finnt. A cári ukáz a svekoman irányzat veresége és a fenoman irányzat nagy győzelme Finnországban.
1863.08.03. A nagyhatalmak Oroszországhoz intézett harmadik jegyzéke a lengyel felkelésért egyedül őt teszi felelőssé. A jegyzéket visszautasító Gorcsakov külügyminiszter szerint Párizs "kozmopolita demagógia" központja lett.
1863.08.21. A csonka erdélyi országgyűlés érvénytelennek nyilvánítja az uniót.
1863.08.21. A nagyszebeni csonka erdélyi országgyűlés törvénytelennek nyilvánítja az Erdély és Magyarország unióját kimondó 1848.évi törvényt.
1863.08.25. A cár visszahívja Konsztantin lengyelországi helytartót.
1863.09. A cári dekrétummal fél évszázad után újra összehívott finn rendi gyűlés Helsinkiben. II. Sándor maga nyitja meg, és megerősíti a finn autonómiát .
1863.09.01. A német államok uralkodóinak augusztus 17-én összeült majna-frankfurti gyűlése az azt bojkottáló porosz király távollétében elfogadja a Habsburg császár által javasolt szövetségi reformot.
1863.09.17. Az erdélyi országgyűlés kimondja a románok nemzeti és vallási egyenjogúságát.
1863.09.26. Anglia deklarálja, hogy nem fog háborúzni a cárral a lengyelek miatt.
1863.10.05. A jóniai parlament kimondja a csatlakozást Görögországhoz.
1863.10.17. A lengyel felkelés Romuald Tragautt vezetésével radikális diktatórikus fordulatot vesz.
1863.10.31. A dán Glücksburg-dinasztia tagja, Vilmos György herceg lép Görögország trónjára I. György (1863-1913) néven. Az angolbarát uralkodóval megoldhatóvá válik a Jón-szigetek átadása .
1863.10.31. A cár Fjodor Berget nevezi ki Lengyelország teljhatalmú helytartójává.
1863.11.04. III. Napóleon nagyhatalmi konferencia összehívását javasolja, amelyen felülvizsgálnák az 1815-ös rendezést, a Rajna bal partján ütközőállamot hoznának létre, megvizsgálnák a lengyel kérdést, cserében pedig a cárnak felajánlanák 1856 revízióját (a Fekete-tenger demilitarizáltságának megszüntetését). Anglia a tervet elutasítja, mert orosz flotta jelenne meg a Földközi-tengeren, valamint orosz-francia közeledéshez vezetne.
1863.11.13. Dánia új alkotmány keretében annektálja Schleswiget és Holsteint, kivonva egyúttal az 1852-es londoni jegyzőkönyv hatálya alól.
1863.11.14. Az Anglia és a nagyhatalmak közötti londoni szerződés kimondja a brit protektorátus alatt álló Jón-szigetek csatlakozását Görögországhoz, semleges demilitarizált státusának megtartásával . A demilitarizálást azonban Görögország nem fogadja el.
1863.11.15. Meghal VII. Frigyes dán király. Utódja IX. (Glücksburg) Keresztély (1863-1906) lesz. Örökösödési problémaként felmerül Schleswig és Holstein kérdése.
1863.11.28. I. György új demokratikus alkotmány vezet be Görögországban.
1863.12. Romániában Cuza fontos hatalmi lépésként kártérítés nélkül szekularizálja a kolostorok vagyonát. A lépés súlyosan érinti a konstantinápolyi patriarchátust is.
1863.12.07. A német Birodalmi Gyűlés büntető hadjáratot szavaz meg Dánia ellen Schleswig és Holstein tartományok annektálása miatt.
1863.12.11. Meglepetésre Ausztria és Poroszország egyeztetik fellépésüket Schleswig-Holstein kérdésében.
1863.12.31. Szász-hannoveri csapatok elfoglalják Holsteint.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 12 
2016.12 2017. Január 2017.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 12 db bejegyzés
e év: 121 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 75
  • e Hét: 852
  • e Hónap: 2285
  • e Év: 61873
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.