Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
CÉLKERESZTBEN MAGYARORSZÁG ! Nagy a baj! Elkezdődött.
  2017-10-02 23:44:36, hétfő
 
  CÉLKERESZTBEN MAGYARORSZÁG ! Nagy a baj! Elkezdődött.


Link


Az Álmos Király Televízió honlapja: LinkKALERGI GYERMEKEI

A FAJI KEVEREDÉS PESTISE

Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei ellen

A tömeges bevándorlás egy olyan jelenség, melynek kiváltó okait a mai napig ügyesen kendőzi el a multikulturalista propaganda, mely azt - tévesen - elkerülhetetlen történelmi folyamatnak állítja be. Ezen cikk célja az, hogy rámutasson a harmadik világbeli bevándorlás mesterségesen előidézett voltára, melyet sokan a modern világ, a társadalmi “fejlődés" elkerülhetetlen velejárójaként akarnak láttatni, ez a folyamat valójában több évtizedes, tudatos tervezés eredménye, hogy kontinensünk arculata végleg megsemmisüljön.

A Pán-Európai Mozgalom megszületése

Kevesen tudják, hogy az európai integráció egyik fő megindítója ugyanaz a személy volt, aki lerakta az ideológiai alapjait az európai népek ellen folyó csendes népirtásnak.

Egy sötétlelkû emberről van szó, akinek a létezése ismeretlen a tömegek számára, de az elit az Európai Unió megalapítójának tartja. Neve: Richard Coudenhove-Kalergi, akinek az apja egy osztrák diplomata volt: Heinrich Coudenhove-Kalergi, akit rokoni szálak fûztek a Kallergis elnevezésû bizánci császári családhoz, édesanyja a japán származású Mitsu Aoyama volt. Richard Kalergi a háttérből mûködve, távol a nagyközönség fürkésző tekintetétől, sikeresen győzte meg Európa legfontosabb államfőit az európai integráció tervének végrehajtásáról, mivel személyes ismerőse volt a korabeli európai nemesek és jelentős politikusok mindegyikének és mivel megörökölte a nemesi származású, diplomata édesapjának a politikai kapcsolatait.

1922-ben, Bécsben alapította meg a Pán-Európai Mozgalmat melynek célja egy “Új Világrend" létrehozása volt, melynek vezető államai az Egyesült Államok és a vele szövetséges, föderális államok lennének. E terv szerint a világkormány létrehozásának első lépése az európai integráció megindítása lenne. A kezdeményezés legelső támogatói között voltak olyan cseh politikusok is, mint Tomá¹ Masaryk és Edvard Bene¹, az anyagi alapot a dúsgazdag bankár Max Warburg teremtette meg a 60 000 márka pénzbeli adományával. A Pán-Európai Mozgalmat Ignaz Seipel osztrák kancellár és Ausztria későbbi miniszterelnöke Karl Renner vezette. Később olyan francia politikusok támogatták a mozgalmat, mint Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi.

Az európai fasizmus felemelkedésével a Kalergi tervet törölték és a Pán-Európai Mozgalmat szétverték, de a második világháború után, hála Kalergi fáradhatatlan és őrült tevékenységének, Winston Churchill és a B'nai B'rith elnevezésû zsidó szervezet támogatásának és olyan neves lapok médiatámogatásának, mint amilyen a New York Times, a tervet végül elfogadja az Egyesült Államok kormánya. Ennek eredményeképp a CIA végül belekezdett a terv végrehajtásába.

A Kalergi terv lényege

Könyvében - melynek címe: “Praktischer Idealismus" - Kalergi rámutat, hogy a jövő Európáját nem az Óvilág honos népei birtokolják majd, hanem egy fajta ember alatti ember, mely a különböző rasszok kényszerített keveredésének az eredménye. Kalergi egyértelmûvé teszi, hogy Európa népeit sárga mongoloid népekkel és harmadik világbeli színes népekkel kell keresztezni, hogy létrejöjjön egy identitás, etnikai hovatartozás nélküli gyökértelen és soknemzetiségû sokaság melyen a jövőbeli hatalmi elit könnyûszerrel tudna uralkodni.

Kalergi első lépésben az európai nemzetek önrendelkezési joguktól való megfosztását hirdette, a későbbiekben ezen nemzetek kiirtását tûzte ki célul tömeges bevándorlás és etnikai szeparatista mozgalmak révén. Ahhoz, hogy Európát egy új vezető réteg akadálytalanul uralhassa, Kalergi egy feketékből, ázsiaiakból és fehérekből álló új, homogén faji keveréknépesség létrehozását hirdette. De ki lesz ezen a népességen uralkodó új elitréteg? Kalergi erről is felvilágosít minket:

A jövő embere kevertfajú lesz, a mai kor faji csoportjai és társadalmi osztályai lassan, fokozatosan eltûnnek a tér és idő beszûkülése, az előítéletesség megszûnése miatt. Az eurázsiai-negroid faj a jövő, mely küllemében leginkább az ősi egyiptomiakra hasonlít.

Ennek a fajnak a létezése fogja a népek és egyének sokféleségét felváltani. Európa a judaizmus elpusztítása helyett - akarata ellenére -, kimûvelte és erőssé tette ezt a népet, hogy ezen mesterségesen előidézett fejlődési irány során a jövő társadalmi elitjét képezzék. Egyáltalán nem meglepő, hogy az a nép, mely a gettók börtönéből szabadult, vált Európa új szellemi arisztokráciájává. Európa gondoskodása megteremtett tehát egy új, modern arisztokráciát, azokban az időkben, amikor a hagyományos európai, feudális arisztokráciát végleg szétzúzta a zsidó emancipáció. (a Francia Forradalom mészárlásai nyomán)

Bár Richard Kalergi nevét egyetlen tankönyv sem említi meg, az ő elgondolásai képezik az Európai Unió eszmei alapját. A különböző etnikai kisebbségeket előtérbe helyező és védő intézkedések és jogszabályok összessége azzal a céllal született meg, hogy elősegítse az afrikai és ázsiai népesség európaiakkal való keveredését, hogy elpusztítsák identitásunkat, hogy Európa teljes népességét egy fajta keverék, mulatt fajjá homogenizálják. Ezen intézkedéseknek nem humanitárius célja van, hanem az, hogy megvalósítsák az emberiség eddigi legnagyobb népirtását, melyet a kíméletlen multikulturalista rezsim akar elkövetni. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az európaiknak, akik élvonalában álltak ennek a bûnös tervnek a végrehajtásában. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy.


A genocídiumra - azaz népirtásra - való szüntelen uszítás szerves részét képezi az ENSZ felhívásainak, mivel a világszervezet állandó jelleggel bevándorlók millióinak befogadását követeli Európától, hogy enyhítsenek az úgynevezett “demográfiai válságon". Az ENSZ New York-i kirendeltségének egy 2000 év január havában közzétett jelentése szerint - címe: “Immigration replacement: A solution to declining and aging population" - Európának 2025-ig 159 000 000 bevándorlóra van szüksége.

Az ember elgondolkozik azon, honnan jöhetnek ezek a számok, melyek azt hivatottak bizonyítani, hogy nekünk X év múlva Y számú bevándorlóra van “szükségünk". Könnyû belátni, hogy a “demográfiai válságot" bőkezû családtámogatási rendszerrel, családbarát értékrend közvetítésével és a családromboló devianciák hirdetésének a szankcionálásával könnyedén meg lehetne oldani. Nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli génállomány beáramlása tönkreteszi népeink genetikai örökségét, a bevándorlásnak hála egyszer megszûnünk létezni, mint egyedi faji és etnikai csoport. A különböző deszegregációs, multikulturalista és “rasszizmus" ellenes intézkedéseknek az egyedüli célja az, hogy eltorzítsák népünket, hogy olyan ember alatti emberekké váljunk, akiknek nincs nemzeti identitása, saját kultúrája és történelme. Röviden összefoglalva a Kalergi tervben foglaltak alapozzák meg a mindenkori kormányok azon intézkedéseit és jogi szabályozóit, melyek a honos Európai népesség tömeges bevándorlással való megsemmisítését tûzték ki célul. G. Brock Chisholm az Egészségügyi Világszervezet egykori vezetője mesterien elsajátította a Kalergi terv doktrínáját, ez teljesen egyértelmû a hangoztatott álláspontja alapján: “Amit fontos lenne megtenni az, hogy mindenhol korlátozzuk a születések számát és népszerûsítsük a - rasszok közötti - vegyes házasságokat a célból, hogy létrejöjjön egy globális emberfaj, egy olyan világban, melyet egy központi kormány fog teljes egészében irányítani. "


Végkövetkeztetések

Ha körbenézünk korunk multikulturális társadalmában, nyilvánvalóvá válik, hogy Kalergi terve a végkifejletéhez közeleg, mivel napjainkban Európa összeolvadása zajlik a harmadik világgal. A faji keveredés pestise évente több ezer kevert fajú gyermek megszületését eredményezi, ők “Kalergi gyermekei". A fősodratú média a félretájékoztatás és a bevándorláspárti álhumanitárius propaganda kettős nyomásával akarja a honos európai embereket szüntelenül a saját örökségük, identitásuk és származásuk megtagadására kényszeríteni.

A dolgozók millióit megnyomorító globális kapitalizmus tányérnyalói szakadatlanul arról akarnak minket győzködni, hogy identitásunk megtagadása egy “nemes", haladó és humanitárius cselekedet, hogy az ún. “rasszizmus" bûn és elítélendő. Mindezt azért teszik, mert mindannyiunkból vak, atomizált fogyasztókat akarnak nevelni, akik nem rontják nekik a “bizniszt". Napjainkban minden eddiginél fontosabb a rendszer hazugságai ellen küzdeni, hogy felébresszük az európai népek forradalmi küzdőszellemét, hogy kiálljanak nemzeti önrendelkezési és önszerveződési jogukért és felkeljenek a multi-kulti kulturalista elnyomatás ellen! Mindenkinek látnia kell, hogy az európai integráció valójában csendes népirtás az európai gyökerû népek ellen, tehát nincs más választásunk, csak a forradalmi küzdelem létünkért, családjainkért, minden más alternatíva a nemzethalált jelenti!


http://www.westernspring.co.uk/the-coudenhove-kalergi-plan-the-genocide-of-the-pe oples-of-europe/


Link

---------------------------------------------------------------------------------

ANGELA MERKEL egész múltja sötét.

Valószínűleg családja volt az egyetlen, amelyik a berlini falat ellenkező irányba lépte át. Apjával együtt besúgók voltak (Sekraeterin für Agitation und Propaganda) apja szabadkőműves, lutheránus lelkész, anyja Herlind Jentsch lengyel zsidó nő, és hogyan lett ez a nő az, ami jelen pillanatban?

Kijátszotta jótevőjét H. Kohlt épp úgy, mint későbbi vetélytársait is hidegre tette (Wolfgang Schaeuble), Merkel hatalomra kerülvén RÖGTÖN azzal kezdte, hogy kiirtotta maga mellől az összes, szóba jöhető, pártbeli, ill. koalíciós versenytársát. Ennek lett áldozata Roland Koch, hesseni miniszterelnök, a CSU-s von Guttemberg (doktoriban sok volt az idézet), a legnépszerűbb CDU-s politikusból Chr. Wulff-ból elő államelnököt csinált, majd egy sok évvel korábban elfogadott 700,- (hétszáz) €-s szállodai számla kifizetése miatt onnan is letaszíttatta.
Ezt csak külföldi segédlettel tehette meg és ez létezett. USA és Izraeli kötődése igen erős. 2002- ben az amerikai ,,Council on Germany" amelyik a ,,Council on Foreign Relations" alcsoportja, Henry Kissinger közreműködésével, kiképzésre viszik Amerikába az u.n. "fiatal vezetők továbbképzése" jelszava alatt Joschka Fischert, Karl-Theodor Guttenberget, Christian Walter Wulffot. Későbbiekben az amerikai Bush-klán beülteti tanácsadónak Jeffrie Gedmint, aki kidolgoz egy programot ,,Öffentliche Diplomatie" amely program többek között újságírók, média szereplők szubvencióját szabályozza Európában. Nyílt támogatást kap, a két hatalmas Média csoport a Springer és Bertelsmann AG-tól. Férje Joachim Sauer a Pentagonnak, és CIA-nak dolgozott. Merkel több Izraeli kitüntetést kapott, többek között B'nai B'rith szabadkőműves csoporttól, a Coudenhove Kalergi díjat 2010-ben.
2008-ban héberül szólalt fel a Knessetben, sírva köszönte meg, hogy anyanyelvén(!) beszélhetett, és kijelentette ,,Németország mindig Izrael mellett fog állni"
Ezen tények ismerete után, világossá válik szerepe, Európa elsorvasztására, az Európát lerohanóhordákkal szembeni álláspontjára. Merkel 500 millió európai sorsával játszik, egész Európát felégetve hagy maga után.
 
 
0 komment , kategória:  Álmos Király Akadémia és TV.  
Már nem magyar termékek
  2017-10-02 23:34:51, hétfő
 
  Van néhány "magyar" márka, illetve gyártó, ami
egyáltalán NEM véletlenül maradt ki adatbázisunkból!
Mert már igazából külföldi kézben vannak.

Néhány ezek közül:

- Sió (a német Eckes-Granini csoport tulajdona)

- Sága (angol tulajdon)

- Globus konzervek (a cseh Hamé illetve a francia Bonduelle tulajdona)

- Globus ételízesítők (az angol, illetve holland Unilever tulajdona)

- Győri (az amerikai Kraft Foods vállalatcsoport tulajdona)

- Piros Pöttyös (a holland Friesland tulajdona)

- Boci csoki (a svájci Nestlé tulajdona és Csehországban készül!)

- Horváth Rozi (az osztrák Salinen tulajdona)

- Kalifa (arab tulajdon)

- Vénusz (a francia Bunge csoport tulajdona)

- Milli Tej (a holland Friesland tulajdona)

- Pannontej (a francia Bongrain Csoport tulajdona)

- Medve, Karaván, Bakony és Tihany (Bongrain Csoport)

- Theodora (a svájci Nestlé tulajdona)

- Törley, Hungária, Walton pezsgők (a német Henkell tulajdona)

- BB bor és pezsgő (Henkell csoport)

- Delikát8 (Unilever)

- Kotányi (az osztrák Kotányi GmbH tulajdona, a gyártás is Ausztriában zajlik)

- Baba (az Unilever tulajdona, Csehországban és Lengyelországban készül)

- Neogranormon krém (a német TEVA csoport tulajdona)

- Tomi Kristály mosószer (Henkel)

- Amodent (Unilever)

- WU2 sampon (a cseh EVM Zrt. tulajdona)

- Koronás Cukor (az osztrák Agrana tulajdona, de a termékek egy része itt készül)

- Kaiser (a szlovák Penta csoport tulajdona)

- Debreceni, Csaba Hús, Szole Meat (Penta csoport)

- Sport szelet (az amerikai Kraft Foods tulajdona)

- Kapucíner szelet, Piros Mogyorós (a Kraft Foods tulajdona)

- Balaton szelet (a svájci Nestlé tulajdona)

- Szerencsi (a Nestlé tulajdona, NEM azonos a magyar Szerencsi Bonbonnal!)

- Apenta (a lengyel Maspex Wadowice csop. tulajdona)

- Plussz (Maspex Wadowice csoport)

- Olympos (Maspex Wadowice csoport)

- Fonyódi Ásványvíz (a horvát Jana csoport tulajdona).
Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Ébredések - Fény vagy Te is! Lobogj hát! -
  2017-10-02 23:19:39, hétfő
 
  Ébredések - Fény vagy Te is! Lobogj hát! - 2017.10.01.


LinkENIGMÁK TV:


Link


Száraz György magazinja, a " Boldog napot " :


Link
 
 
0 komment , kategória:  ENIGMA - ENIGMÁK-Ébredések  
Hihetetlen: A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME I. RÉSZ
  2017-10-02 23:14:53, hétfő
 
  A MAGYARSÁG 20 000 ÉVES TÖRTÉNELME I. RÉSZ - A SZÍRIUSZ NÉPE (2017.09.28.)


Link

"Honnan származik a magyarság? Egyáltalán mi a valódi történelmünk, milyen messzire nyúlik vissza az időben? Mi mindent hallgatnak el előlünk mindazok, akik azt mondogatják, hogy ,,merjünk kicsik lenni" és törődjünk bele abba, hogy ez a nép soha nem volt és soha nem lesz nagy és dicsőséges? Az úgynevezett alternatív kutatók által feltárt bizonyítékok egy egészen más őstörténelmet vázolnak fel, ami alapjaiban rengetheti meg az eddig ránk erőszakolt, szándékosan kisszerűvé tett képet. Műsorunkban Szűcs Róbert, Dombóvári Gábor és Bácsi Boglárka beszélgetnek el a magyarság 20 000 éves, eltitkolt történelméről."


A Hihetetlen Magazin korábbi adásai az alábbi linken tekinthetők meg :


Link
 
 
0 komment , kategória:  Hihetetlen  
Nk-Trianonról - A jelkép és annak színe változása
  2017-10-02 23:09:51, hétfő
 
  Bemutatjuk az október 15-én, a Bocskai István vezette győztes szabadságharc évfordulóján rajtoló Nemzeti konzultáció Trianonról jelképét. A jövő év végéig zajló konzultáció jelképének fő szimbóluma a nemzetiszínű szívgyűrű, rajta a trianoni üzenetet hordozó gyászszalaggal. Uralkodik fölötte a Szent Korona és az ég, amelyet a székelység fő jelképe, a Nap és a Hold testesít meg.

A jelkép az aláírásgyűjtés haladtával várhatóan több lépésben változik. Fekete gyászszalaggal indul, amely egyre halványodik, amint az aláírásgyűjtés halad, majd végképp eltűnik, amikor a Nemzeti konzultáció Trianonról eléri a célját.

A nemzetiszínű szívgyűrűt Nagy András grafikusművész tervezte 2004-ben. Ez volt a külhoni magyarok magyar állampolgárságának visszaadásáért indított, győztes IGEN-eket hozó népszavazás (2004. december 5.) jelképe. Azóta a Magyarok Világszövetségének kisebbik, avagy harci címere.

A Trianonról szóló nemzeti konzultáció jelképe Barcsik Géza grafikusművész alkotása.


Az indító jelkép:


Kétszázezer aláírás után:

Egymillió aláírás után:

Kétmillió aláírás után:

A cél elérése után:

MVSZ Sajtószolgálat
9341/170928


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  MVSZ közlemények  
Katalónia: 90% a függetlenség mellett
  2017-10-02 22:59:35, hétfő
 
  Katalónia: 90% a függetlenség mellett - Puigdemont, Pique, Messi

A katalán hatóság közzétette az október 1-jei függetlenségi népszavazás eredményeit. Ezek szerint a spanyol rendőrség brutális fellépése ellenére 3215 szavazókörből eredményt jelentettek. A szavazati joggal rendelkező katalánok 43,2 %-ának sikerült szavaznia. Közülük 2,26 millióan szavaztak Igen-nel, ami a szavazatok 90%-át teszi ki. Pique kész kilépni a spanyol válogatottból.

A katalán miniszterelnök, Carles Puigdemont kijelentette, hogy a spanyol állam brutális fellépése kikövezte a katalán függetlenség útját, amely ezek után egyoldalú függetlenségi nyilatkozattal is megszülethet. ,,Jogot szereztünk arra, hogy saját országunk legyen" - nyilatkozta a népszavazás éjszakáján a katalán vezető.

Érdekesség, hogy az FC Barcelona védője, a 91-szeres spanyol válogatott, Gerard Pique, aki részt vett a népszavazáson, majd Facebook oldalán egyértelműen függetlenségpárti üzenetet tett közzé, kijelentette, hogy kész a spanyol válogatottból még 2018 előtt visszavonulni. ,,Sokan vannak Spanyolországban, akik elítélik azt, ami ma történt, és hisznek a demokráciában... Csak arra volt jó, hogy még inkább elválassza egyástól Katalóniát és Spanyolországot, és ennek következményei lesznek" - nyilatkozta a sokszoros válogatott labdarúgó.

Lionel Messi csapata megpróbálta elhalasztatni vasárnapi mérkőzését a Las Palmas ellen, ám miután a spanyol labdarúgó szövetség erre nem adott engedélyt és büntetést helyezett kilátásba, a katalánok tiltakozásképpen zárt kapukkal játszották le a meccset, és 3:0 rányban győztek. Messi két gólt lőtt.

Összeállításunk a spiegel.de és a bbc.com tudósításai alapján készült, ahonnan a képeket is vettük.
Ünneplő katalánok a győztes népszavazás estéjén
Carles Puigdemont katalán miniszterelnök: ,,Jogot szereztünk
arra, hogy saját országunk legyen"
,,Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia" (Szavaztam.

Együtt feltartóztathatatlanok vagyunk a demokrácia védelmezésében)-

írta Fb-oldalán Gerard Pique


MVSZ Sajtószolgálat
9344/171002


Forrás: Link


Új szakasz kezdődik a katalán-spanyol kapcsolatokban

Barcelona-Budapest, 2017. október 2. hétfő (MSZF)

A katalán függetlenségről szóló népszavazás eredménye új szakaszt nyit Madrid és Barcelona kapcsolatában még akkor is, ha Katalónia önrendelkezése nem tűnik közelinek - véli a Magyar Békekör hétfőn kiadott értékelésében.

A függetlenség mellett letett 90 százaléknyi voks még akkor is meggyőző, ha a szavazásra jogosultaknak csak 42,3 százaléka járult az urnákhoz. (Mellesleg ez nem kisebb annál, mint amilyen arányban annak idején az EU alkotmányáról szavaztak Spanyolországban, érvényesen.) A részvétel minden bizonnyal sokkal nagyobb lett volna, ha a spanyol rendőrség nem alkalmazott volna erőszakot a szavazók ellen, nem bántalmazott volna időseket és gyerekeket, nem lőtt volna gumilövedékkel a tömegbe. A madridi Mossosok, több tízezernyi spanyol "TEK"-es kikapcsolta a szavazatösszesítő informatikai rendszert, bezáratta a szavazóhelyiségek több mint a felét, elállta a szavazók útját, s számos szavazóhelyiségből elkobozta a leadott voksokat tartalmazó urnákat.

Lehet ugyan azt mondani, hogy ilyen körülmények között a népszavazás érvényességéhez kétségek fűződnek, ám ezt nem a katalánokon kell számon kérni, hanem azokon, akik minden áron, még a demokratikus jogok lábbal tiprásával is érvényt akartak szerezni a spanyol fennhatóságnak Katalónia felett, és megakadályozni, hogy a referendum jogalapul szolgálhasson a 7,5 millió lakosú, 32.108 km2-en elterülő spanyol autonóm tartomány különválásához a spanyol királyságtól. Márpedig a katalán elnök jogalapnak tekinti annak ellenére is, hogy Madrid nem. Marad a tárgyalás és a kompromisszum.

Katalónia minden eddiginél erősebb pozícióban ülhet tárgyalóasztalhoz. Erkölcsi fölény birtokában Madriddal szemben: népakaratot mutat fel a népakarat elfojtóival szemben. No de ki ne tudná jobban a magyaroknál, mit ér egy nép joga a szabadsághoz és az önrendelkezéshez, ha jogos harca túlerőbe ütközik. És nem csak a spanyolokéba, hanem annak a tágabb közösségnek a falába is, amelyet Európai Uniónak hívnak, s melyhez mindketten tartoznak.

Ez a közösség széltében-hosszában deklarálja ugyan a népek, kisebbségek, emberek jogát a szabad élethez, de amikor érvényt is kellene szereznie neki, hátat fordít népnek, kisebbségnek, emberi jognak, s csak egy dolgot tart szem előtt: a tőke szabadságát.+++Kiadta: MSZF SZK

www.mszfszk.hu
 
 
0 komment , kategória:  MVSZ közlemények  
 Harcos jogvédelmet Kárpátaljának!
  2017-10-02 22:50:55, hétfő
 
  Harcos jogvédelmet Kárpátaljának! ,,Betiltott" kárpátaljai fórumunk erdélyi, felvidéki és európai bizottsági felszólalói (videóval)


Link

Morvai Krisztina írja:

"Szerencsésen hazatértünk izgalmakban bővelkedő kárpátaljai jogvédő, monitorozó utunkról! Hálásan köszönjük a sok biztatást a barátoknak. Köszönöm az ukrán hatóságoknak, hogy elképesztően aljas, tényszerűen hazug indokkal 5 évre kitiltottak az országból - így ugyanis lényegesen nagyobb volt az érdeklődés küldetésünk iránt, mint enélkül lett volna. A ki nem tiltott jogvédő társaim az eredeti terveknek megfelelően végigcsinálták a programot, a lakossági fórumokat pedig videokonferencia segítségével oldottuk meg. Az itt elhangzott előadásokat és felszólalásokat, valamint a Kárpátalján készült, az állapotokat tükröző dokumentumfilmeket folyamatosan közöljük. Nemzeti Jogvédő Szolgálatunk alapelve és gyakorlata, hogy a különböző elszakított területeken dolgozó jogász és jogvédő kollegák folyamatosan megosztják egymással tapasztalataikat. Most is ez történt: a ,,betiltott" lakossági fórumok mindegyikén felszólalt Dr. Menyhárt Gabriella erdélyi ügyvéd és Polgár Hajnalka felvidéki jogvédő. Saját szakmai és emberi tapasztalataikat osztották meg a helyiekkel, és - egyebek mellett - arra biztatták Kárpátalját: jogvédelemre és harcos jogvédőkre van szükség! Ezúton is kérjük és várjuk kárpátaljai jogász illetve jogvédő kollegák jelentkezését a Nemzeti Jogvédő Szolgálat soraiba. Delegációnk tagja volt Czigány Imre, az Európai Bizottság nyugalmazott tisztviselője. Ő felszólalásában arra mutatott rá: Ukrajna immár az Európai Unió társult állama. Az európai normák, így az emberi jogok - s a nemzeti közösségek jogai - megsértésével szemben most kell fellépni, mivel ha Ukrajna továbbhalad a csatlakozási folyamatban, akkor az a látszat keletkezik, hogy az ilyen jogtiprások megengedhetőek és toleráltak az Unió részéről. Kérem, hogy ezt az anyagot is minél többen osszák meg, hogy bebizonyítsuk az ukrán hatóságoknak, - és minden, az elszakított magyarokat elnyomni és megfélemlíteni próbáló hatóságnak -, hogy nem lehet ,,leckét adni", és eltaposni a jogvédelmet és a magyarok emberi méltóságát."


Morvai Krisztina honlapja : Link
 
 
0 komment , kategória:  Morvai Krisztina honlapja  
Budaházyék melletti tüntetés betiltása miatti hazafias
  2017-10-02 22:43:31, hétfő
 
  Budaházyék melletti tüntetés betiltása miatti hazafias győzelem Strasbourgban

Az Emberi Jogok Európai Bírósága már másodszor marasztalta el Magyarországot (a korábbi győzelem), amiért 2009 augusztus és 2010 április között , még a Bajnai-kormány idején a rendőrség törvénytelenül tiltotta be a bebörtönzött politikai foglyok (Budaházy György és társai) melletti és "nemzeti radikalizmus üldözése" ellen hazafias tüntetés megtartását a fővárosban, a Venyige utcai börtön előtt. A strasbourgi testület ítélete alapján ezúttal 1500 euró (közel félmillió forint) összeget köteles megfizetni az állam Körtvélyessy Zoltán jogsértettnek. Elbírálás előtt van a harmadik hasonló ügy: egy hasonló tüntetésnek a korábbiakhoz hasonló abszurd tiltási okokkal történő megakadályozása miatt napokkal a Gyurcsány-Bajnai rendszer négyötödös bukása előtt. Az új rendszer elszánt perbeli védekezése ennek fényében több mint képtelen...

Almási Lajos kamerája előtt a Venyige utcai börtönnél meséli el az ügyet dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője és az általa képviselt strasbourgi győztes hazafi: Körtvélyessy Zoltán, míg a jelenleg is házi őrizetben sínylődő Budaházy György telefonon kommentálta a ritkaságszámba menő strasbourgi sikert.

Videó: Körtvélyessy Zoltán pert nyert Strasbourgban


Link

A határozat ez év júliusában született, de a napokban nyújtottak be fellebbezést, mivel a gyülekezési jog megsértését helyesen állapította meg a Bíróság, de kártérítést nem ítélt meg (ellentétben a nemrég hazánk ellen pert nyert homoszexuális iráni és két bangladeshi "menekült" menekültügyi őrizete miatti ügyével, azokban "természetesen" jelentős kártérítést rótt ki) és csak egy igen méréskelt perköltséget, amely a korábbi nyert perhez képest feleakkora összeg. A gyülekezési jog területén iránymutató döntés kimondta, hogy ,,a tüntetések közlekedési okokra hivatkozással történő megtiltása kapcsán a hatóságoknak különös gonddal kell ügyelni arra, hogy a tüntetni kívánók gyülekezési szabadsága és mások mozgáshoz való joga közötti tisztességes egyensúlyt a demokratikus jogállam követelményei szerint biztosítsák." Ez ebben az esetben nem így történt, ,,a tiltás a demokratikus állam közrendjének fenntartása érdekében nem volt szükséges."

Körtvélyessy Zoltán ebben az ügyben 2009. október 10-ére a budapesti Venyige utcai börtön elé jelentett be megmozdulást. A BRFK ezt is azzal az ürüggyel tiltotta meg, hogy az utca túl szűk, és a résztvevők akadályoznák a forgalmat, amely más útvonalon nem biztosítható. A tiltást a Fővárosi Törvényszék is jóváhagyta teljes mértékben a rendőrség közlekedési ,,szakvéleménye" alapján.

Ehhez képest a Venyige utca közismerten egy csekély forgalmú, ráadásul igen széles zsákutca, így nem merülhetett fel az, hogy 200 fősre tervezett tüntetés miatt a közlekedés más útvonalon ne lett volna megoldható. Ha az olyan nagy forgalmú sugárutakat, mint például az Andrássy utat lezárják hosszú időre a már sajnálatos módon rendszeressé vált homoszexuális vonulásokhoz , akkor nem lett volna akadálya annak, hogy a nemzeti radikálisok a politikai fogolyként előzetes letartóztatásban tartott hazafiak mellett tüntessenek.

Az európai patrióták számára kedvező döntést ritkán hozó strasbourgi bírói fórum azt is megállapította, hogy a magyar állam visszaélésszerűen, téves spekulációra hivatkozva tiltotta meg a tüntetést, amivel megsértette Körtvélyessy Zoltán gyülekezéshez fűződő alapjogát.

Jogilag és erkölcsileg is vállalhatatlan, hogy a mostani kormány a végsőkig próbál mentegetni és védeni számos, 2010 előtti rendőri jogsértést, ezeket a szakmailag és politikailag is vállalhatatlan tiltó határozatokat tisztességes egyezség megkötése helyett. A mostani strasbourgi perben terjedelmes védekező iratban bizonygatta az állam képviseletét ellátó Igazságügyi Minisztérium, hogy a tiltás jogszerű volt. Ilyen hozzáállás a 2006 őszi rendőrterror és a gárdisták elleni 2009 július 4-i brutális rendőri akció kapcsán zajló kártérítési perekben is tapasztalható sajnálatos módon. Ez a hozzáállás azért is visszás, mert az Országgyűlés 2010. december 10-én elfogadta dr. Gaudi-Nagy Tamás NJSZ ügyvezető, akkori képviselő jelentését, amely a 2002-2010 közötti időszak tekintetében számtalan alapvető szabadságjogot (különösen gyülekezési jogot) érintő súlyos állami jogsértést állapított meg és ítélt el.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédei a Körtvélyessy ügyek mellett korábban a gyülekezési jog hazai megsértése miatt perben is több kiemelkedő jelentőségű sikert értek el a strasbourgi bíróságon. Ilyen volt a spontán tüntetés jogintézményét legitimáló- azóta elhunyt kollégánk, dr. Grespik László által kiharcolt Bukta ítélet, vagy a dr. Gyurta Tibor ügyvéd, NJSz elnöksége tag által elért ítéletek a Gyurcsány-rendszer ellen tiltakozás miatt megbüntetett két Kossuth téri mozgalmár ügyében vagy az Árpád-házi sávos zászló használatáért üldözött hazafi ügyében.

A Budaházy György és 15 társa elleni terrorvád kapcsán a Magyar Nyilai büntetőperben a koncepciós jellegű eljárás a kormányváltás után szégyenszemre nem megszüntetésre került, hanem 2010 őszén a gyurcsányi alapanyagokból vádat emeltek, majd pedig tavaly augusztus 30-án összesen 125 év fegyházbüntetést szabtak ki rájuk egy törvénytelen és érvénytelen elsőfokú ítélettel. A bíró azóta lemondott, az ügyészség súlyosításért, a védelem felmentésért fellebbezett, a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla viszont felfüggesztette a pert, és eljárási kérdések alkotmányos értelmezése miatt az Alkotmánybíróság döntését kérte. A vádlottak ma is házi őrizetben vannak vagy lakhelyelhagyási tilalom alatt állnak. tavaly ősszel érdekükben indított közkegyelmi kezdeményezés eddigi még kapott támogatást a kormánypártok részéről, pedig az azóta is tartó - öt évig kétharmados - hatalmukat a részben a nemzeti radikális ellenállóknak köszönhetik. De ami késik nem múlik...


Budapest, 2017. szeptember 30.
Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető
Nemzeti Jogvédő Szolgálat


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Budaházy és a Hunnia-ügy  
Rekordvérfürdő volt egy Las Vegas-i koncerten
  2017-10-02 22:37:54, hétfő
 
  Rekordvérfürdő volt egy Las Vegas-i koncerten - az IÁ szerint az ő katonájuk volt az ámokfutó

Több mint 50 halálos és több mint kétszáz sebesült áldozata van a Las Vegas-i támadásnak - jelentette be a város seriffje hétfői sajtótájékoztatóján. Megnevezte a lelőtt gyanúsítottat is, Stephen Paddocknak hívták.

A rendőrség lelőtte a támadót a Mandalay Bay Hotel és Kaszinó 32. emeletén, ahonnan előzőleg automata fegyverrel lőtt a szállodával szemben megrendezett szabadtéri koncert nézőire - tette hozzá egy rendőrségi szóvivő.

A tettes a városban lakott, és bár a rendőrség úgy gondolja, tettét egyedül követte el, köröznek egy nőt, aki vele együtt utazott az incidenst megelőzően.

A TELJES CIKK KÉPEKKEL, VIDEÓKKAL AZ ALÁBBI LINKEN OLVASHATÓ:

Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
XXXII. Magyarságtudományi Nap
  2017-10-02 22:23:26, hétfő
 
  XXXII. MAGYARSÁGTUDOMÁNYI NAP

Miskolc, Batthyány Lajos u.1

( Parkolás ingyen az udvarban )

2017. Október. 05Program:

8:30 - 8:45 Regisztrálás, kávé, tea, szendvics

8:45 - 9:00 Kovács Imre református lelkész: áldása, imája

9:00 - 10:30 PhS Tóth Sándor: Nyugat magyarországi Árpád kori templomok

10:30 - 11:00 KÁVÉSZÜNET

11:00 - 11:45 Berényi László bemutatja Somos Zsuzsa: Erő háza
(Püski K.2017) című könyvét

11:45 - 12:45 PhS Rónai Lászlóné: Trianoni diktátum aktuális kérdései

12:45 - 13:45 EBÉDSZÜNET

13:40 - 13:45 MBE kis énekkara: népdalokat énekel

13:45 - 14:30 PhS Hankó Ildikó: Szerzett tulajdonságok
öröklődése, az integráció egyik akadálya

14:30 - 15:30 Dr. Somos Zsuzsa: Erzsébet anyakirálynő nápolyi
útja és az aacheni Magyar Kápolna

15:30 - 15:45 KÁVÉSZÜNET

15:45 - 17:00 Takács Pál: Táltos hagyomány, ahogyan én látomKövetkező Magyarságtudományi nap 2017 november. 2 (Csütörtök).

Szeretettel hívja, várja:Dr.Gyárfás Ágneselnök
 
 
0 komment , kategória:  Előadások,rendezvények  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.09 2017. Október 2017.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 87 db bejegyzés
e év: 1494 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2720
  • e Hét: 2720
  • e Hónap: 32684
  • e Év: 2060892
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.