Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Bibliából187/775,Jn 7
  2017-03-31 11:46:30, péntek
 
  Jézus küldetésének eredete.
Ezek után Jézus bejárta Galileát. Nem akart ugyanis Júdeába menni, mert a zsidók halálra keresték.
Jn 7,2 Közel volt a zsidók ünnepe, a sátoros ünnep.
10 Amikor azonban testvérei felmentek az ünnepre, ő is felment, de nem nyilvánosan, hanem mintegy titokban.
25 A jeruzsálemiek közül egyesek azt mondták: >Nem ő az, akit halálra keresnek? 26 Íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem mondanak neki. Talán a főemberek valóban fölismerték, hogy ő a Krisztus? 27 Róla azonban tudjuk, hogy honnan való, a Krisztust pedig, amikor eljön, senki sem tudja, honnan van.< 28 Akkor Jézus, aki a templomban tanított, így kiáltott fel: >Ismertek engem is, és azt is tudjátok, hogy honnan való vagyok. Márpedig én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki Igaz, akit ti nem ismertek. 29 Én ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem.< 30 Ekkor szerették volna elfogni, de senki sem emelte rá kezét, mert még nem jött el az ő órája.

Az ismert családi kapcsolatokon túl van-e a Teremtőhőz fűződő kapcsolatom?
Hogyan szólt nekem nekem erről Jézus ?
A Szentlélek indit-e arra ,hogy mire van itt az idő?

 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Irótól-15/774
  2017-03-26 15:47:50, vasárnap
 
  Alexis Carrel: Ima
Hálát adok neked, Uram, amiért hosszabbra nyújtottad életemet, mint a legtöbb kortársamét. Mielôtt becsuknád a könyvet, engedd meg, hogy elôbb elolvassam még mindazt, amit ez ideig nem tudtam elolvasni.
Pusztaságnak látom eddigi életemet, mert nem ismertelek téged
eléggé. Add, hogy ez a pusztaság kizöldüljön és kivirágozzék, ha
életemre rá is borult az ôsz. Semmi mást nem kérek már a magam
számára, mint te kegyelmedet, hogy kezedbe ajánlhassam azt a keveset,ami vagyok. Teljesen, minden fenntartás nélkül. Tégy velem tetszésed szerint. Úgy, ahogyan a szél cselekszik a füstgomolyaggal.
Mit akarsz, hogy cselekedjem? Hová szólítasz? A sötétségben
tapogatódzva szünet nélkül csak téged kereslek. Ha vakon is, igyekszem hívásodat követni -- ó Uram, csak mutasd a helyes utat! Mindent megteszek, amit akaratod sugall. Adj olyan világosságot értelmemnek,hogy megfelelhessek hívásodnak! Ha fel akarsz használni, örökké áldalak érte. Ha elutasítasz, azért is áldalak. Legyen meg a te akaratod.
Engedd, Uram, hogy új fejezetet fúzhessek ahhoz a silány műhöz, ami az életem volt. Felajánlom neked mindazt, amim még megmaradt. Szívesen és készséggel adom áldozatul életemet, mint valami imádságot. Arra kérlek, vezess engem a helyes úton, az egyszerű emberek útján. Az olyan emberek útján, akik szeretnek, dolgoznak és imádkoznak. Bocsásd meg, hogy eddig úgy kóboroltam az élet útjain, mint egy vak koldus. Engedd, Uram, hogy még hátralevô napjaimat a te szolgálatodra
szentelhessem s azokéra, akiket szeretek. Adj nekem világosságot és erôt!

/Alexis Marie Joseph Auguste Carrel-Billiard . orvos,iró+ 1944. Párizs/.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából186/773,Mk 12
  2017-03-24 10:36:30, péntek
 
  A szeretet törvénye Isten országába vezet.
Mk 12,28 Ekkor odajárult hozzá az egyik írástudó, aki hallotta őket vitatkozni. Mivel látta, hogy jól megfelelt nekik, megkérdezte őt: >Melyik a legelső az összes parancs közül?< 29 Jézus így felelt neki: >Az összes parancs közül a legelső ez: `Halld, Izrael! A mi Urunk, Istenünk az egyetlen Úr! 30 Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!' Ez az első parancsolat {MTörv 6,4-5}. 31 A második pedig ez: `Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' {Lev 19,18} Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.< 32 Az írástudó ekkor azt mondta neki: >Jól van, Mester! Helyesen mondtad, hogy egy az Isten, és nincs más rajta kívül; 33 és hogy őt szeretni teljes szívből és teljes értelemből és teljes lélekből és teljes erőből, a felebarátot pedig úgy szeretni, mint önmagunkat - többet ér minden égő és egyéb áldozatnál.< 34 Amikor Jézus látta, hogy milyen okosan felelt, azt mondta neki: >Nem vagy messze az Isten országától.< Ezután senki sem merte őt többé kérdezni.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Irótól-14/772
  2017-03-19 15:10:36, vasárnap
 
  Jézus Lelke szólal meg bennünk ,amikor imádkozunk.
Sokféleképpen próbálták meghatározni, kicsoda is az ember. A munka tesz emberré, mondták -- a gondolkodás, a szabadság, a kételkedés, a szeretet. Mindez igaz, de csak a valóság egyik részére utal. Az embert az imádsága teszi a legteljesebben emberré: felismert és elismert kapcsolata Istennel, létének gyökerével és céljával, vágyainak forrásával és beteljesítôjével.
Attól ember az ember, hogy túl akar lépni önmagán, szívét felnyitja az Abszolút Titokra, arra a rejtett Teljességre, amely elérhetetlenül távolinak tűnik, mégis bensôségesebb és jelenvalóbb minden emberi közelségnél. Nem található meg a világ lényei között, mégis mintha róla beszélne, reá utalna minden nagyság és szépség ezen a földön.Talán nevén se tudja nevezni az ember, mégis szüntelenül ôt szólongatja: az Ezernevűt. Talán rossz irányban keresi -- Az, akit keres, mégis hozzásegíti ahhoz, hogy végül eltaláljon hozzá. A kereszténység sajátos helyet foglal el a vallások között, hiszen Krisztusban ,,látható alakban megjelent a láthatatlan Isten'', s általa mindnyájan gyermekei vagyunk a mennyei Atyának. Az ô Lelke szólal meg bennünk, ha imádkozunk, s a szeretet bensôséges együttlétére hívogat.

Christoph Einiger 1986

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából185/771,Mt 21
  2017-03-17 21:16:34, péntek
 
  Olyan népeknek adják át Isten országát,melyek megtermik annak gyümölcsét.
Mt 21,33 Hallgassatok meg egy másik példabeszédet. Volt egy gazda: szőlőt ültetett, kerítést készített köréje, prést ásott benne és tornyot épített {Iz 5,1-2}. Aztán kiadta azt bérlőknek, és idegen földre utazott. 34 Amikor elközelgett a szüret ideje, elküldte szolgáit a bérlőkhöz, hogy szedjék be a termését. 35 A bérlők azonban megragadták a szolgáit; az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. 36 Ekkor ismét küldött más szolgákat, az előzőknél többet, de azok éppúgy tettek velük is. 37 Végül elküldte hozzájuk a fiát, mondván: `A fiamat majd tiszteletben tartják.' 38 De a bérlők, mihelyt meglátták a fiút, azt mondták egymás között: `Itt az örökös, gyertek, öljük meg, és szerezzük meg az örökségét.' 39 Megragadták őt, kidobták a szőlőn kívülre és megölték. 40 Amikor tehát eljön a szőlő ura, mit fog tenni ezekkel a bérlőkkel?< 41 Azt felelték neki: >A gonoszokat kegyetlenül el fogja pusztítani, a szőlőt pedig más bérlőknek adja, akik megadják neki a termést a maga idejében.< 42 Jézus ekkor azt mondta nekik: >Sohasem olvastátok az Írásokban:
`A kő, amelyet az építők elvetettek,
szegletkővé lett;
az Úr tette azzá,
és ez csodálatos a mi szemünkben'? {Zsolt 118,22-23}
43 Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és olyan népnek adják, amely meghozza annak gyümölcseit. 45 Példabeszédeit hallva a főpapok és a farizeusok megértették, hogy róluk beszél. 46 Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a tömegtől, mert az emberek prófétának tartották őt.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szenttől-43/770
  2017-03-12 15:57:50, vasárnap
 
  Imádság, Szentírás olvasása
Imádság lelket megtisztít, szent olvasás megvilágosít! Mindkettô
nagy-jó, -- ha bírod; s ha rá nem érsz, az ima jobb! Ki mindig Úrhoz
áhítoz, gyakorta fogjon imához! Gyakorta kell, hogy olvasson, a szent igéken fölgyúljon! Mikor imánk áhítozik, Úr Istenhez beszél a szív. Ha olvasunk, az Úr maga beszél és hív titkos szava. A haladáshoz:olvasás, mélyedt imánk a kútforrás. Amit nem tudsz, betűn tanulod,tanultat élve újjáalakulsz! Imákban nôl, ki elmélyed; formálja ôt a Szentlélek! (Szevillai Sz Izidor)

(Szevillai Szent Izidor püspök +636.Hispala)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából184/769,Mt 5
  2017-03-10 11:52:21, péntek
 
  Békesség munkálása szavak által .
Mt 5,20-26 Mert mondom nektek: ha a ti igazvoltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába.
21 Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: `Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre' {Kiv 20,13}. 22 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: `Oktalan', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: `Bolond', méltó a gyehenna tüzére. 23 Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: 24 hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj és ajánld föl adományodat. 25 Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. 26 Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-53/768
  2017-03-05 19:15:40, vasárnap
 
  Mértéktelenség, böjt és szegények
Ki gyôzné elôszámlálni, mennyi ostorival büntette Isten a földön a ,,torkosságot''? Ádámot és Évát ,,ételért'' fosztá meg ártatlanságtól és világi sok nyavalyákra veté... Ki gyomrát étkekben gyönyörködteti,annak mind gyomrát, mind étkét Isten elrontja. -- De mindezek semmik,ha másvilági büntetések mellé vettetnek. -- Keresztyének, eledelért --miért is veszejtsük lelkünket? Jobb, hogy most fogjuk el magunkat,hogysem örökké éhezzünk és szomjúhozzunk! Úgy ne járjunk mint Ézsaú,ki egy lencse-léven eladá áldását és azután heába ordítá sírásokkal a
balgatagságát! -- Dôzsöljenek ámbátor a világ fiai, lakodalmakról
lakodalmakra járjanak bár, akik a mennyei lakodalomra nem igyekeznek!
Ezeket nem azért mondom, hogy minden tisztességes lakomát
tilalmasnak ítélnék: távul légyen! Mert Krisztus elment a menyegzô
lakodalmába; s a tisztes nyájaskodás: a barátságnak és jóakaratnak alkalmas eszköze. Szabad azért embernek vendégséget tartani, nem a végre, hogy kevélykedjék és mutogassa értékét, vagy része-gítse barátját, hanem hogy gondjait könnyebbítse, vigasságot végyen,barátokat szerezzen vagy megtartson, emberséges gazdálkodással. De vigyázván, hogy oly dolog ne essék a jól lakásban, mely az Isten szemeit megbánthassa. Lám, a megszállott várban rekedettek nem
hízlalják hasukat, hanem módjával osztják az eledelt... Megnyargatta,sôt megszállotta ama síró-rívó oroszlán a mi várunkat, azért józanok légyünk és vigyázzunk és az ördög horgaira ragasztott eledelt bé ne faljuk! Legyen a mi böjttartásunk egyszersmind az éhezôk táplálása:
,,Hallók az evangéliumból, hogy nem várta Krisztus a község kérését,hanem mihelyt látta szakaszkodott állapotjukat, enniök ada. Mert ha a szegény hallgat is: de az ô halvány és elsárgult színe, ösztövér és béesett orcája, szakaszkodott inainak erôtlensége elég kérés az irgalmas ember elôtt. Erre erôs parancsolattal kötelez mindeneket a Szentírás és azt hagyja, hogy necsak jóakarónkat, de halálos ellenségünket is tápláljuk, ha éhezik; innia adjunk, ha szomjúhozik.(Pázmány: Dobzódásnak ártalmirúl és irgalmasságrúl, 4. böjti vasárnap)

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/

 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
Bibliából183/767,Lk 9
  2017-03-02 17:28:46, csütörtök
 
  Békesség az Istennek odaadottságból.
Lk 9,23 Azután mindenkihez szólt: >Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. 24 Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt. 25 Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy magára nézve kárt vall?
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.02 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.