Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Szerzetestől-62/810
  2017-07-30 11:38:43, vasárnap
 
  Tettre kész szívvel
Az isteni kegyelem eláraszt, és képessé tesz arra, hogy Isten művén munkálkodj. Nagy dolgokat alkothatsz akár a tudomány, akár a muvészet területén;legyen tied akár az egész világ: ha nem vagy a kegyelem birtokában, a legdrágább kincsed hiányzik.
Életed legfôbb értelme, hogy megszerezd Krisztus barátságát. Tedd minél bensôségesebbé, s szívesen hozd meg mindenkor azt az áldozatot,amelyet ez a barátság megkíván. Vagy talán lehetséges barátság lemondás nélkül?
Krisztus barátsága az egyetlen kincs, amelyet nem vehet el tôled
senki. Örökké tiéd marad.
Szíved legyen mindig nyitva Krisztus barátságának befogadására!

/P.Fernand Lelotte S.J. szerzetes +1994 Belgium/
 
 
0 komment , kategória:  Lelotte,Fernand  
Bibliából202/809,Mt 13
  2017-07-28 11:15:12, péntek
 
  Isten igéjének hatása.
Mt 13,18Halljátok hát, hogy mit jelent a magvető példabeszéde: 19Amikor valaki hallja az ország igéjét, s nem érti meg, akkor eljön a gonosz és elragadja, amit a szívébe vetettek: ez az, ami az útfélre esett. 20A köves helyre hullott mag pedig az, aki hallja az igét, s mindjárt be is fogadja örömmel, 21de nincs gyökere, és csak ideig-óráig tart. Amikor az ige miatt szorongatás és üldözés támad, hamar megbotránkozik. 22A tövisek közé hullott pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondjai és a csalóka gazdagság elfojtja azt, és az gyümölcsöt nem hoz. 23A jó földbe vetett mag pedig az, aki hallja az igét és meg is érti azt. Aztán gyümölcsöt hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.<

Az ige befogadásának akadályait elháritva,
A jót befogadva,megtartva lehetünk jó termést hozók.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Költőtől15/808
  2017-07-23 12:01:35, vasárnap
 
  Ismeretlen angliai szerzô éneke Krisztus szerelmérôl
Ha vágysz szerzôdni vélem,
elszánva, hogy szíved
semmi másért ne éljen
mert engemet szeret:
én egemet ígérem
s hogy ott leszek veled
s hogy harcon és veszélyen
gyôzni tudj, dúsra mérem
lelki erôidet.

Menj vágyad számbavenni:
mit választ, merre nyúl?
Csábít sok tarka semmi
hogy értük lángra gyúlj.
Ne akarj balga lenni;
ítélj és jól okulj,
s ha én legtöbbet érek,
másfelé megvetôleg
ne fordulj konokul!

Mert én vagyok az Isten,
Atyámtól származó,
s hogy a bűnös ne vesszen,
lettem itt földlakó.
Szenvedtem a kereszten,
szegény voltam, zsidó...
Így mutattam neked meg,
szenvedve, hogy szeretlek
s szívem mennyire jó.

S ha hívnak más barátok,
,,Mit adtok ti?'' -- felelj. --
,,Óh jaj, húsbeli vágyak,
ragályotok lever.
Óh világi virágok,
hamar hervadtok el.
Óh csábok, rossz tanácsok,
ti engem örök átok
tüzébe visztek el!''

De mind balzsam s szívüdve
éntôlem ami jön,
melytôl sápad feledve
a múlandó öröm:
majd lesz idô,
nevetni odafönn,
ha följutsz az egekbe
hol vélem egybekötve
vár boldog örököm.

Párját annak ha véled,
tévedsz, mert párja nincs;
mert mindig semmivé lesz
a külsô földi kincs.
Édesbôl gyűl a méreg:
édesre ne tekints!
Napod szentebben éljed,
s tiéd az örök élet,
melynek romlása nincs.

(Babits Mihály fordítása)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Irótól-18/807
  2017-07-20 15:23:12, csütörtök
 
  Széchenyi István: Mindennapi ima

Mindenható bírája az embereknek s a megfoghatatlan nagy
mindenségnek! Ámulattal és imádattal borulok le elôtted, s csak
gyengeségemet s szorongó szívem dobbanásait érzem. Engedd megérlelnem magamban azt az erényt és tökéletességet, amelyet az ember minden fogyatkozása és tomboló szenvedélyei ellenére már itt a földön elérhet! Add nekem azt a bensô vigaszt, a lélek ama nyugalmát, amely nélkül a röghöz kötött halandó a te szemléletedben nem gyönyörködhetik, s lelke azt a föld feletti szárnyalást el nem érheti,melyre az ájtatos ima a tétovázó kedélyt, hacsak rövid percekre is képesíti! Engedd, hogy ily magaslaton állandóan megmaradhassak!
Acélozd meg bennem a gondolkodó erôt, hogy habár még e földi léthez vagyok is kötve, lelkileg halott ne lehessek, s tiszta képzelettel emelkedve föl hozzád, a te jóságodat és nagyságodat megismerhessem és földi pályám célját is fölfoghassam! Eszközöld Te magad, hogy elmém megértsen téged! Szabadítsd meg lelkemet az elôítéletektôl, s töltsd meg szívemet véghetetlen béketűréssel és szeretettel az egész emberi nem iránt! Vess fátyolt elmúlt életemre s engedd meg, hogy tapasztalataimból, élményeimbôl, hibáimból s vétkeimbôl az, ami legüdvösebb lesz, háromolhassék reám.

Gróf sárvár-felsővidéki Széchenyi István (Bécs, 1791. szeptember 21.[1][2] - Döbling, 1860. április 8.[3]) politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány közlekedési minisztere.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-56/806
  2017-07-16 11:39:22, vasárnap
 
  Az Istenhez vezető utak elérhetőségéről.
Az utóbbi években [és mind azóta] azt nyögik: ,,Miért nem hat nagyobb tekintéllyel a lelki hatalom?!'' Jó 150 évig azon volt a világ, hogy kiűzze a hit erejét a közéletbôl; most azon dühöng: a hit miért nem csinál békét a ,,házban'', -- ott, ahonnan ôt kiverte! Épp ôk, kik mindent elkövettek Ôt gyengíteni, most nyöszörögnek, hogy hol hát az Ô ereje? -- Érték ma azonosult a mértékkel; ezért jutottak oda,hogy ami nem mérhetô, számokra nem szedhetô, az meg sem ismerhetô! Így ônáluk az ilyen ismeretlen annyi, mint valótlan! -- Azt hiszi a nép, a Gonosz okvetlen kórcsíra, baktérium, bomba, légitámadás, robbanás vonatroncsok, vagy csôdvallott bankok jelmezében állít be. Felejtik,hogy a legfôbb baj emberre -- jöhet bizony és jön bizonnyal ember-eszmék öltönyében. -- Mihelyt a Rossz világba lépett, a halál áldásnak tűnt föl, mert ha ez nem jönne, a Rossz vég nélkül nyomorítana! Ezért állított az Úr lángpallosú angyalt az Éden kapujába, nehogy az esett
ember a ,,Halhatatlanság fájáról gyümölcsöt éve'', gonosz-voltát
örökéltűvé tegye! De a halál miatt a gonosz nem folytathatja vég
nélkül az ô átkos művét.
Krédónkat életünk módjához igazítjuk inkább, semhogy a Krédóhoz életünket! Hitünket tetteinkhez szabjuk, nem pedig tetteinket a hit mércéjéhez. ,,Elméleti síkon'' még tartanánk a vallásunkat, nehogy ez szemünkre hányja erkölcsünket! De ott ülünk az élet zongorája elôtt és dühödten valljuk, hogy minden hang amit leütünk, helyes, dallamos,csak azért, mert mi ütöttük le. Hitünk hiányát is igazolhatjuk. --,,Nem járok templomba, de jobb vagyok azoknál, akik odajárnak!'' --Kényelmes szülôk nagy tévhite, hogy gyermekeik nevelése az iskolától függ! De az iskola nem fô nevelô, csak másodlagos, csak hozzá pótol.Tanítói tekintélyt is a szülô ruházott rája, delegált korlátolt jogot,az apa-anya alapvetô jogából töredéket [amit ezek vissza is vehetnek].Nincs oly iskola, mely szülôket helyettesíthet.
Világ sosincs válságok: krízis nélkül; mert a krízis az ,,ítélet''
(vö. kritika), ítélet azon, ahogyan él, ahogy vélekszik, ahogy
másokkal cselekszik. Minden ítélô krízis fôpróba a Végítélethez! -- A
,,félreutak'': juttatás, csúsztatás, egyéb kilengés mentsége két
fajta. Elsô: Mindenki így tesz! Az a feltevés itt, hogy a jó vagy
rossz kérdését a tömeg dönti el, nem pedig egy örök mérték. Pedig ami helyes, akkor is helyes, ha senki sem követi, senki sem ,,helyesli'',a rossz meg rossz, ha mindenki abban leledzik is!
(Sheen püspök több szövegébôl)

Tiszteletreméltó Fulton John Sheen (született Peter John Sheen, 1895. május 8. - 1979. december 9.) a római katolikus egyház egyik amerikai érseke volt, aki a prédikációiról és különösen a tv-s és rádiós munkájáról ismert. A kanonizációs eljárása hivatalosan 2002-ben kezdődött meg.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából201/805,Mt 10
  2017-07-14 15:08:07, péntek
 
  Az apostoloknak adott küldetés állhatatosságot igényel.
Mt 10,16Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. 17De óvakodjatok az emberektől! Mert átadnak benneteket a törvényszékeknek, és zsinagógáikban megkorbácsolnak majd titeket. 18Helytartókhoz és királyokhoz hurcolnak benneteket miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 19Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy hogyan vagy mit beszéljetek. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 20Hiszen nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke az, aki beszél általatok.
21Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket. 22Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül. 23Amikor az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Mert bizony, mondom nektek: nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.

Az üldöztetés helyváltoztatásra is indithat.
Jézus és segitsége hamarosan eljön.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Lelkésztől-55/804
  2017-07-09 16:53:47, vasárnap
 
  Keresztények élete
A keresztények egyetlen Istent ismernek: mindenek Teremtô-
alkotóját, vele egy Isten egyszülött Fiát s a Szentlelket. Kívüle más
isteneket nem imádnak. Parancsokat követnek; az Úr Jézus Krisztus maga véste a szívükbe s ôk híven tartják, várván a holtak föltámadását és egy jövendô örök életet. Házasságot sose törnek, se fajtalanná le nem züllenek, hamis tanúként sose szólnak, másoktól nem kívánják el a jókat. Tisztelik atyjukat-anyjukat, szeretik feletársukat és igazsággal ítélnek. Mit önmaguknak ôk tétetni nem kívánnak, azt ôk se teszik senki másnak. Megkérlelik, ha ki ôket bántja, szert tesznek benne jó barátra! Mohón jót tesznek ellenüknek; jó indulattal válaszolnak. Törvénytelen üzlettôl távol állnak, minden tisztátlan dolgokat utálnak. Nem nézik le az özvegyet, nyomorgó árvát. De akinek van, bôkezű azokhoz, akiknek nincsen semmijük. Jövevényt ha látnak: a födél alá bébocsátnak, úgy örvendezve rajta, mintha testvérük volna.
És Krisztusuk nevéért az életük átadni készek. (Athéni Aristides
hitvédô művébôl apologéta +150k )
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Bibliából200/803,Mt 9
  2017-07-07 11:30:53, péntek
 
  Jézus meglátja az emberekben követésének lehetőségét.
Mt 9,9 Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert, aki a vámnál ült. Máténak hívták. Megszólította: >Kövess engem!< Az fölkelt és követte őt.
10Történt pedig, hogy amikor asztalhoz telepedett a házban, sok vámos és bűnös jött, és asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival együtt. 11Ezt látva a farizeusok megkérdezték a tanítványait: >Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?< 12Ő meghallotta ezt és így szólt: >Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. 13Menjetek és tanuljátok meg, mit tesz az: 'Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot'. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.< (Óz 6,6)

Jézus irgalma kiárad mindenkire.
A befogadókra gyógyulást hoz.
 
 
0 komment , kategória:  Bibliából   
Szerzetestől-61/802
  2017-07-02 11:18:54, vasárnap
 
  Kereszthordozás
,,Ki nem veszi föl keresztjét, nem méltó Hozzám.'' ,,Mi okáért ment Krisztus ily nagy pompával szenvedésére Jeruzsálembe?'' --
Botránkozások juthatnak eszünkbe Krisztus keresztibôl,
kínszenvedésébôl... Krisztus mindenek láttára vígan ment hóhéri közé.És hogy megértenôk, mily nagy örömmel ment a halálra, kínszenvedése napját királyi koronázásának és mennyegzôje napjának nevezte...
Szenvedése elôtt is megmondta, hogy ,,kívánva kívánta'' ezt a napot:szorongatással várta eljövetelét és szorgalmazta Júdást, hogy hamar bánjék dolgával. Óh csodálatos szeretet!... Ha világi dicsôségre jönne és ily örömmel jönne hozzánk a mi Istenünk, úgy is kimondhatatlan kegyesség volna. Ha pedig szenvedésre ily vígan jô érettünk, meggyôzi irgalmasságával minden hálaadásunkat... -- Megtanít, hogy minden világi dicsôséges állapot keserűségekkel elegyedik mindenkor; minden nevetség: fájdalommal elegy, és az öröm vége: sírás. Hamis csaplár e világ, vízzel elegyíti, ha bort ád is... Necsak kincseidet, de saját testi ruhádat se kíméljed Krisztustól, lába elé terítsed, szolgálatára fordítsad! -- De még inkább feslett erkölcsökbôl, a ,,régi embernek''belsô öltözékeibôl vetkôzôdjünk -- vessük lába alá, ôvéle tapodtassuk régi rossz erkölcseinket;

/Pázmány Péter: bíboros,S.J.szerzetes +1637..Pozsony/
 
 
0 komment , kategória:  Pázmány Péter  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2017.06 2017. Július 2017.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 106 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 18
  • e Hét: 148
  • e Hónap: 340
  • e Év: 340
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.