Regisztráció  Belépés
szatucsek.blog.xfree.hu
Mond el egy vonalnak, mi az a gömb! Szatucsek Tibor
1901.01.01
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
Indián temetkezési szokások
  2017-07-30 11:09:58, vasárnap
 
  "Kolumbusz érkezése előtt Cahokia volt a legnagyobb indián település, ahol több mint 120 földhalom található. A földpiramisok között van Amerika legnagyobb ősi földépítménye is.

Az erdőben található földhalmok tulajdonképpen lapos tetejű földpiramisok, melyek szertartások és temetkezések színhelyéül szolgáltak. Cahokiában 700 körül telepedet le egy ma ismeretlen nevű indián nép. A földhalmok az itt élő indián őslakosok jellegzetes építménye volt.

Fénykorában Cahokia összetett, hierarchikus közösség volt, melynek elitje kézművesek, kereskedők és földművelők felett uralkodott. Az indián városban, ebben az időben akár 40 000 ember is élhetett. Kovakőpengés kapákat, élezett kőfejű bárdokat, kerámiát és kagylógyöngy ékszereket cseréltek más folyóparti településekkel rézre, aranyra és ásványokra. A legnagyobb cahokiai földépítmény, amelyet a várost újra felfedező barátokról Szerzetes-dombnak neveznek, körülbelül 30, 5 méter magas, alapja 316 méter hosszú és 240 méter széles. 1000 körüli építésénél a munkásoknak több mint 14 millió kosárnyi földet kellett megmozgatniuk. Az ásatások során a domb tetején egy óriási épület, talán a törzsfőnök lakosztályának nyomaira bukkantak. A Szerzetes-dombtól délre nyílt tér van, melyet simára gyalultak. A város körül cölöpkerítés húzódott, őrtornyokkal.

Egy másik földhalom bepillantást nyújtott a régészeknek a város kulturális életébe. A domb alól egy 1050 körül eltemetett ember maradványai kerültek elő. Valószínűleg fontos vezető lehetett, mert testét 20 000 kagylógyöngyből álló sólyom alakúra formázott ágyra helyezték. A közelben, soha nem használt nyilat találtak, 800 darab finoman kidolgozott heggyel. A férfi mellé temettek még négy férfit levágott fejjel és kezekkel, valamint 53 megfojtott fiatal nőt. Ők minden bizonnyal emberáldozatok voltak.

Az újabb leletek közé tartozik egy cédrusfa oszlopokból álló gyűrű maradványa, amely naptárként működött. Ha a körön kívül álló oszlopot összekötjük a körrel, a napéjegyenlőség idején a Nap pont a Szerzetes-domb mögött kel. A kör más oszlopainak napfordulókor volt szerepe. A város 1400-ra teljesen elnéptelenedett, mert a népessége egyre csak nőtt, és a közeli lejtőkön végzett erdőirtás hatására kialakuló erózió azonban csökkentette a megművelhető földterületet, és már nem tudtak elegendő élelmet termelni. Valószínűleg egy járvány, egy globális lehűlés is rákényszeríthette lakosait, hogy a vándorló bölénycsorda nyomába eredjen, és végleg elhagyja a várost."
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Görög temetés és gyász 40 napon át
  2017-07-29 09:42:19, szombat
 
  "Rendszerint még aznap, vagy másnap eltemetik az elhunytat, akitől - lehetőség szerint nyitott koporsónál - a család és az ismerősök is simogatással, csókkal, vagy pár perces csenddel - búcsúznak el. A templomi szertartást követően a koporsót nem helyezik túl mélyre, hogy 3 év elteltével könnyen ki tudják majd ásni. Ekkor a megmaradt csontokat kiveszik és kis dobozkákban mauzóleumokban helyezik el. A temetés napját követő harmadik, kilencedik és negyvenedik napon ismét összegyűlik a család és közös imával, a 40. napon közös étkezéssel is megemlékeznek az elhunytról. A legközelebbi családtagok azonban addig sincsenek soha egyedül, a hozzátartozók folyamatosan gondoskodnak ellátásukról. Különösen szép szokás szerintem, hogy a rokonok, barátok gyertyákat visznek ajándékba a gyászoló családnak és a 3. naptól kezdve 37 napon át, minden nap meggyújtanak néhányat a sírnál."
[Lélekhajó]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Az Eiffel-torony építése...
  2017-07-26 15:22:28, szerda
 
  1884. Az uralkodó szentesíti a Tiszáról szóló XIV. törvénycikket, mely kimondja, hogy a Tisza és vízgyűjtőjének szabályozása és ármentesítése m?szaki tekintetben "egységet képez". A Tisza menti ármentesítő társulatoknak kötelező belépni a Tiszavölgyi Társulatba.
1884. Singer Vilmos bécsi vállalkozó Bányaváron 3 fúrást mélyít (ez tekinthető a muraközi bányászati kutatások kezdetének)
1884. Cserekapcsolat létesítése az Egyesült Államok törvényhozó szervével.
1884. Év folyamán: Bulgáriában a macedóniai lakosság bolgár szimpátiájának biztosítása érdekében megalakul a Cirill-Metód Társaság.
1884.03.27. Három évre megújítják a három császár szövetségét.
1884.05.12. A képviselőház gazdasági bizottságának jelentése - a már 10 éve folyó gyakorlathoz igazítva - a könyvtárt a Ház új hivatali rendjében önálló egységként kezeli.
1884.05.18. Az uralkodó szentesíti az ipartörvényt (1884. évi XVII.).
1884.05.21. Kihirdetik az újabb ipartörvényt, az 1884:XVII. törvénycikket.
1884.06.13 - 22. Országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. A Szabadelvű Párt 235, a Mérsékelt Ellenzék 62, a Függetlenségi Párt 72, az Antiszemita Párt 16, a nemzetiségiek 16, a pártonkívüliek 12 mandátumot szereznek.
1884.06.18. Hódmezővásárhely : Az országgyűlési képviselő választáson Gosztonyi Sándort, a függetlenségiek jelöltjét választják meg képviselőnek Kovács Ferenccel szemben.
1884.06.28. Meghal Táncsics Mihály Budapesten.
1884.07.11. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet ad ki az ún. elkeresztelések megtiltásáról.
1884.09.29. Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt néven egyesül a Mocsáry Lajos vezette Függetlenségi és az Irányi Dániel vezette Negyvennyolcas Párt. Az Ausztriával való kapcsolatban legfeljebb a perszonáluniót fogadja el, ugyanakkor többek között adócsökkentést követel.
1884.10.19. Ferenc József jelenlétében került megnyitásra az Alkotás utcában a királynéról elnevezett Erzsébet kórház (ma: Országos Sportegészségügyi Intézet).
1884.11.09. BASSÓ Ármin könyvtárnok halála.
1885 - 1889. Az Eiffel-torony építése.
1885 - 1900. A század utolsó éveiben a világ globalizálódni kezd, európai mérnökök, tudósok mind gyakrabban dolgoznak Amerika legfejlettebb országaiban.
1885 - 1902 A Parlament építése.
1885. Létrehozták a skót ügyek minisztériumát.
1885. A tabáni temető, mint a budai polgárok temetője, használatának megszűnése. A temető 1944-ben Buda ostroma során pusztult el.
1885. A tabáni temető általános használata megszűnésekor nyílt meg a németvölgyi temető, mely 1912-ig volt rendszeres használatában.
1885. A XXIII., vízjogi törvénycikk rendelkezik a vízhasználatokról, a vízi munkálatokról, a vízi szolgalmakról, vízi társulatokról, vízirendőri intézkedésekről, valamint a hatóságokról és azok eljárásáról.
1885. Benz gépkocsija.
1885. Dewey tizedes osztályozási rendszerének második kiadása: "Decimal classification and relative index for libraries,...".
1885. Hódmezővásárhely : Az év folyamán megalakul a Körös-Tisza-Marosi Ármentesítő és Belvízszabályozó Társulat. - Újjáépül a római katolikus plébánia épülete. - Felépül a Mária-Valéria utcai leányiskola, melyet 1889-ben polgári leányiskolává alakítanak át.
1885. Karl Benz háromkerekű automobilt készít.
1885. Kartúm eleste.
1885. Indiában nemzeti kongresszus alakul.
1885. (-1886) Görögország annektálja Epiruszt, majd a nagyhatalmak blokádjának nyomására visszavonul.
1885. A Tabáni temető betelt
1885. Németvölgyi temető megnyitása
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Egy kis hangulat...
  2017-07-24 09:53:40, hétfő
 
  "A természet egyszerűsége rejté a nagyszerűséget. Mi egyszerű a tenger egyforma, végtelenül elnyúló síkja, s felette a tiszta kék ég - s mégis képzelhető-e e képnél valami nagyszerűbb, mely inkább emelné a lelket? a tengerpillanatára a végtelenség gondolata ébred fel az emberi lélekben, s úgy tetszik előtte, mintha képes volna felfogni az örökkévalóságot. Könnyen megérthető, mért ragaszkodik a tengerész oly igen hullám hazájához. Kinek lelke e nagyszerű képekkel megbarátkozott az a szárazföld szűk körében nem fogja többé fellelni magát. S mi felséges is lehet az, midőn egész élete folytonos küzdés levén a viharok, vészek ellen, magát minden pillanatban nagyszerű hősnek tudja, kinek szívét ezernyi küzdelmek közt soha nem közelítette meg a félelem -s hidegvérűleg pillant le a halál torkába, mely a hullámok zajából szüntelen feléje tátong. - Született a tenger partjain, gyermekszíve alig volt elég befogadni azon vágyakat, melyek őt túlragadták a láthatáron, mely felől a hullámok közeledtek szakadatlanul tolongva egymás hátán és a hova ismét visszahömpölyögtek, ha a szél fordulata úgy hozta magával. Elhagyta édesanyját s később kedvesétől is megvált, a tengeren tölté napjait, alig látva szeretetteit esztendőben egyszer, kétszer. Azután fia is elment vele, aztán unokája is s végre ott voltak egész családjának férfi tagjai; boldogan folytak napjai, élete a legfelségesebb költészet, egy soha ki nem fogyó dal, mellyet az orkán vett ki ajkán, hogy tovább mondhassa, s ha ez elhallgatott ő folytatá tovább. Ha hajótörés, tengervész oltja ki életét, mi hősi nagyszerű véget ért! s ha nyugágyán lepte meg a csendes halál, mi nagyszerű leend temetése, egy holdvilágos éjen elmondják felette a szokásos imát, vagy ha sikerült felvergődnie magasabb rangfokozatra, koporsóba zárva hidegült tetemeit dereglyékre teszik, miközben a hajó vitorlái bevonatnak, a legénység az árboczokra áll fel s gyászének kiséretében eleveznek vele a nagy hajótól némi távolságra, itt elmondja felette a pap magasztosult ihletséggel az utolsó imát, aztán leeresztik koporsóját a tenger mélységébe. Emléket nem állíthatni sírja fölé, azért iparkodott úgy élni, hogy emléke ne kőben, hanem embertársai szívében maradjon fenn." [Vasárnapi Ujság 1854-1860]  
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Szünidei Gyermektelep...
  2017-07-22 15:49:08, szombat
 
  1883.01.03. Megszületik Clement Attlee brit államférfi
1883.01.23. A főváros társadalma üdvözli a 80 éves Kossuth Lajost.
1883.02.04. Zsidótörvény Oroszországban, amely előírja a délnyugati kormányzóságokban a zsidó népesség és a földbirtoklás viszonyának statisztikai feltárását. A Központi Statisztikai Bizottság 1884 májusában publikálja a "Zsidó népesség és földbirtoklás az európai Oroszországnak a Zsidó Letelepedési Körzethez tartozó délnyugati kormányzóságaiba" című, 1881-es statisztikákon alapuló anyagát. Eszerint a 16 kormányzóság lakosságának 11,5%-a zsidó, akik a paraszti föld 5,3%-át birtokolja.
1883.03.09. Az erdélyi románok tiltakozó gyűlése Nagyszebenben a készülő középiskolai törvény ellen.
1883.05.02. A magyar ipari és mezőgazdasági termékeket bemutató országos kiállítás nyílik meg Budapesten.
1883.05.09. Ausztria-Magyarország, Szerbia, Bulgária és az Oszmán Birodalom egyezménye vasúti összeköttetés létesítéséről.
1883.05.17. Eötvös Lóránd br. fizikust a Tudományos Akadémia rendes tagjává választja.
1883.05.23. Az uralkodó szentesíti a gimnáziumok mellett a reáliskolákat létrehozó középiskolai törvényt (1883. évi XXX.). Az erdélyi románok már a törvény vitája során tiltakoztak a törvénynek a nemzetiségi nyelvhasználatot korlátozó szakaszai ellen.
1883.08.03. A nyíregyházi törvényszék felmenti a tiszaeszlári vérvádper vádlottjait, akiket azzal gyanúsítottak, hogy rituális célból meggyilkolták az 1882. április 4-én eltűnt Solymosi Esztert. Augusztusban és szeptemberben országszerte tiltakozó antiszemita zavargások törnek ki.
1883.08.17. Átadják a forgalomnak a budapesti Keleti pályaudvart.
1883.09. Megnyílik az Operaház, igazgatója Erkel Ferenc.
1883.09. Függetlenségi és 48-as Párt megalakul.
1883.09.04. Az augusztus közepén kezdődött magyarellenes megmozdulások nyomán a király felfüggeszti a horvát alkotmányt.
1883.09.08 - 12. Magyarellenes zavargások és fegyveres felkelés a volt báni határőrvidéken.
1883.09.15 - 17. A három császár találkozása Skiernieviczében.
1883.09.21. Az ember tragédiáját először adják a Nemzeti Színházban.
1883.10.06. Megalakul az Országos Antiszemita Párt.
1883.10.30. Románia oroszellenes élű titkos védelmi szerződést köt a Monarchiával, amelyhez azonnal csatlakozik Németország, 1888-ban pedig Olaszország. Szerződésével Románia csatlakozott a hármas szövetséghez .
1883.10.30. Osztrák-magyar-román titkos szerződésben vállalja a Monarchia Románia fegyveres megsegítését orosz támadás esetére. Csatlakozik a szerződéshez Németország, majd öt év múlva Olaszország is, így gyakorlatilag Románia is belépett a hármas szövetségbe.
1883.12.11. A főrendiház elveti a törvényhozás elé 1881. március 22-én beterjesztett, a keresztények és zsidók polgári házasságáról szóló törvényjavaslatot.
1884 - 1893. PIKLER Gyula (későbbi egyetemi tanár) segédkönyvtárnoki működése.
1884 - 1904. KÜFFER Béla könyvtárvezetői működése.
1884. Mérő Jánosnak, a Sváb-hegy Egyesület kezdeményezőjének, megalapítójának és 1840-1904 közötti első elnökének időszaka alatt virágzott fel a Svábhegy kultúrája. Igen buzgó tevékenységéért a ,,Svábhegy polgármestere" névvel tisztelték meg.
1884. Antoni Gaudi Barcelonában építeni kezdi a Szent Család-templomot.
1884. Aszódon megnyílik az első állami fiújavító intézet, melyet 1890-ben a rákospalotai leánynevelő intézet követ. (Az első javítóintézetet a főváros létesítette, 1881-ben kimondva: a dologházat alakítsák át mindkét nembeli, 16 éven aluli csavargó és munkakerülő gyermekek javítóintézetévé = Fővárosi Szeretetház.)
1884. Megalakul a Budapesti Szünidei Gyermektelep Egyesület, amely 8-12 éves, gyenge testalkatú szegény gyermekek 1-2 hónapos nyári nyaraltatását vállalta telepein (Kőbánya, Pomáz, Balatonlelle, Tata-Tóváros, Trencsén, Zebegény, Aszód.)
1884. Ferenc József jelenlétében felavatták a Vöröskereszt Erzsébet Kórházat a Győri úton, az épület ma a Sportkórháznak ad otthont.
1884. Elkészül az ún. Nipkow-tárcsa, a tv őse.
1884. Tömegesen pusztít Magyarországon a filoxéra.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Az Apponyi-hintó...
  2017-07-20 16:26:16, csütörtök
 
  "Húsz évig porosodott ismeretlen helyen, most felújították és a Fiumei úti sírkertben üvegketrecben állítják ki a világ második legnagyobb gyászhintóját, azt, amivel a Horthy-korban Apponyi, Gömbös, Teleki holttestét vitték a temetésre.

A leginkább Apponyi-hintónak nevezett óriási halottaskocsi majdnem négy méter magas öt és fél méter hosszú, a világon csak egy csehországi gyászhintó van, ami néhány centivel még ennél is nagyobb. Célja, mint manapság a limuzinoknak, egyértelműen a reprezentáció volt, gazdag, barokkos díszítésével lényegében műtárgynak tekinthető.

A Fővárosi Temetkezési Intézet rendelte meg a húszas években az állami dísztemetésekhez, azzal a megkötéssel, hogy méreteiben és megjelenésében is uralkodói pompát tükrözzön. Időközben újabb és újabb igények fogalmazódtak meg, ennek is köszönhető, hogy csak négy év után, 1932-re készült el Jordán Károly kocsi tervező mérnök irányításával a végleges verzió. Kézműves, ipartörténetileg is fontos darab, barokkos faragványokkal, bonyolult szerkezeti és díszítő megoldásokkal, melyet elkészülte után egy évvel, Apponyi Albert temetésén használtak először.

A századelő, majd a Horthy-korszak első felének meghatározó politikusa, akiről mára azt szokás elsősorban tudni, hogy ő vezette a trianoni béketárgyalásokon a magyar delegációt, temetése a Horthy-korszak egyik jelentős politikai reprezentációs eseménye volt, a korabeli tudósítások szerint több százezres gyászoló tömeggel. A revíziós szellemben az alkalom Apponyi mellett az ország megcsonkításáról is szólt. Mint az újság írta:

A halott Apponyi még egyszer a szenvedő Magyarország felé fordítja a világ résztvevő figyelmét.

A gyászhintó ennyiben akár a Horthy-korszak mementójának és a Trianon-kultusz újabb darabjának is tűnhetne, de értelmetlen monománia lenne egy régi hintóban is politikát keresni, főleg, hogy az a maga nemében kivételesen szép. A gyászhintót most a Nemzeti Örökség Intézete restauráltatta, és mint hangsúlyozzák, az ,,nemcsak a nagy állami temetéseknek állít emléket, de a hazai kocsi - és hintógyártó iparnak is", amelynek ez az egyik utolsó remekműve.

A nagy reprezentatív gyászhintók közül ez az utolsó, ami megmaradt. A dísztemetések számára fenntartott hintókat a Fővárosi Temetkezési Intézet Egressy úti járműtelepén őrizték. Itt voltak azok a halottaskocsik is, amelyeken Kossuthot, Rákóczit, Thökölyt-t, Bem Józsefet és Munkácsyt vitték utolsó útjára. A nagy temetések és újratemetések már a dualizmusban is a magyar politikai rituálék jellegzetes eseményei voltak, nem beszélve a Trianon utáni időszakról, amikor még inkább a nemzethalál és a nemzeti feltámadás uralta a nemzeti képzeletet, és így a nemzeti gyász jelentősége is megnőtt - az állami dísztemetések fénypontja pedig a gyászmenet volt.

Az első halottja után Apponyi-hintónak nevezett halottaskocsi a józsefvárosi Misura kocsigyárban készült a Magdolna utcában. A felvidéki Misura Mihály igazi self-made man volt. Fiatal kovácslegényként, legendája szerint egy üllővel a hóna alatt érkezett a Budapestre még a XIX. század végén Árva megyéből, hogy aztán hamarosan saját üzeme legyen. Egyszerre próbálta folytatni a kocsikészítés régi hagyományait és kereste mániákusan az új lehetőségeket.

Miközben a Monarchia összeomlása után Bécsben felvásárolta az elárverezett Habsburg-hintókat - 70 hintót úsztatott le a Dunán Pestre uszályokon -, az üzem a fogatos kocsik mellett már elkezdett autókarosszériákat is gyártani. Készítettek ,,kombinénak" nevezett leszerelhető felsőrészű autókat (hogy a vászontetőt ősszel zárt szerkezetre cserélhessék a tulajdonosok), próbálkoztak autóbuszokkal (ők csinálták az IBUSZ városnéző buszainak a felépítményeit is akkoriban), de a legextrémebb vállalkozás az Asbóth Oszkárral való, kudarcokkal és tragédiákkal teli együttműködés volt. 1928-ban, éppen abban az évben, amikor a nagy gyászhintót elkezdték készíteni, ebben a gyárban, Misura tőkéjével kezdte el Asbóth híres-hírhedt (hogy a legendás magyar feltaláló miért meglehetősen kétséges megítélésű, arról itt és itt olvashatnak) helikopterépítési kísérleteit. A legenda szerint az A.H.I. számmal jelölt helikopter a gyár udvarán emelkedett a magasba, néhány méterre a készülő gyászhintótól), sőt, Asbóth itt egy légcsavaros hajtású repülő autóval is kísérletezett.

A Misura-cégnek azonban a harmincas évek már a leépülést és tönkremenetelt jelentette. A magyar autóipar nem jutott el arra a szintre, hogy egy középméretű karosszéria-üzem elegendő megrendelést kapjon, és közben a hintó- és kocsigyártás fölött is elszállt az idő. Misuráék utolsó híres fogatos kocsija éppen ez a gyászhintó lett, amit igazi kézműves alapossággal, a részletekre rendkívül figyelve készítettek el. A fafaragványokat szobrász készítette, egy bizonyos Ludvig. A hatalmas hajlított üvegtáblákat a Geldner cégnél, a sarok díszlámpákat Regenbachnál gyártatták, a kerekekre pedig különleges szelvényű gumi került, amelyeket a Magyar Ruggyantaáru Gyárban csináltak. A hintót az üzem legjobb kézügyességű dolgozói készítették, különösen a kovácsmunkák számítottak kivételesnek.

Az Apponyi-hintó kivételével egyetlen régi nagy halottaskocsi sem maradt meg, a második világháborúban a Bécsből hozatott Habsburg hintókkal együtt ezek mind eltűntek, megsemmisültek - többel egy tűzvész végzett a telepen. Ez a hintó is ismeretlen helyen volt két évtizedig; csak a hatvanas évek után találták meg - azóta a Közlekedési Múzeum raktárában volt.

A világ egyik legnagyobb gyászhintóját felújítva múlt hétvégén szállították át a Fiumei úti Sírkertbe, ahol egy külön a számára épített üvegpavilonban állítják ki - ez már a Múzeumok Éjszakáján is látható lesz. A Nemzeti Örökség Intézetének közleménye szerint ,,az emblematikus jármű a nemzet valamennyi nagy halottjának emlékét idézi a legnagyobbak temetőjében".
[Kolozsi Ádám]
 
 
0 komment , kategória:  Temetők története  
Salgótarjáni sortűz...
  2017-07-18 13:42:47, kedd
 
  " A főkapitányság elé érkező tüntetőknek egy rendőrtiszt felajánlotta, hogy válasszanak tárgyalóküldöttséget, de az emberekben már nem volt meg az ehhez szükséges bizalom, mire a rendőrök távozásra szólították fel a tömeget. A tüntetők azonban maradtak, sőt, egyre többen lettek, hamarosan már három-négy ezer ember tüntetett a rendőrség (és a megyei tanács) előtt, teljesen betöltve a szűk teret. Nemcsak a letartóztatottak elengedését, hanem a szovjet csapatok távozását is követelték, egyben kijelentették, hogy nem ismerik el a Kádár-kormányt, szidalmazták a karhatalmistákat.

Az egyre feszültebbé váló helyzetben a megyei tanács védelmére rendelt karhatalmisták közül néhányan lövéseket adtak le, mire az egyik tüntető egy hanggránátot dobott a karhatalmisták mögé. A robbanás pánikot keltett a rendőrség és a tanács védelmére rendelt fegyveresek között, tüzet nyitottak a tüntetőkre. A sortűz következtében 46-an meghaltak és 89-en megsebesültek.

A tragédia után a szovjet városparancsnokság azonnali hatállyal feloszlatta a megyei munkástanácsot, és a város területére este hét órától kijárási tilalmat rendelt el."[

[Forrás: Á. Varga László (szerk.): 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára. Salgótarján, Nógrád Megyei Levéltár, 1996. 37–41.]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Az angolok megszállják Kairót...
  2017-07-17 10:08:58, hétfő
 
  1882. Hódmezővásárhely : Az év folyamán megkezdi működését a Lévai Fülöp nyomdája. - Nagy Gyula református tanító vezetésével létrejön az iparos ifjak önképző egyletének dalárdája. - Beindul a korszerűsített városi téglagyár, mely évi 2 millió tégla előállítására alkalmas. - A református gimnázium épületét nyugat felé eredeti klasszicista stílusban kibővítik.
1882. Év folyamán: Az előző évben alakult Cion Barátai Mozgalom céljának megfelelően megjelennek Palesztinában az első zsidó telepesek.
1882. Napvilágot lát az új osztrák-német radikalizmus V. Adler, H. Friedjung, E. Pernerstorfer és G. von Schönerer szerkesztette linzi programja, amely a Monarchia egységes német állammá alakítását célozza.
1882. Németország, Ausztria-Magyarország és Olaszország hármas szövetsége.
1882.01.02. Rockefeller megalapítja a Standard Oil trösztöt. John Davison Rockefeller amerikai gyáros megalapítja a Standard Oil trösztöt, negyven olajtársaság egyesülését. Ezek a Rockefeller Standard Oil Társasághoz tartoznak, vagy annak felügyelete alatt állnak. A negyven társaság összes részvényeit átadja egy kilenc tagból álló felügyelő választmánynak (trustees), ők intézik a cégek üzleti ügyeit. Ezen keresztül Rockefeller olyan vállalatok fölött is ellenőrzést gyakorolt, amelyekben csak kevés osztalékkal (részesedéssel) rendelkezett. A részvényesek osztalékszelvényei az egyensúly fenntartásához vezetnek. A Standard Oil Társaság már az egyezmény megkötését megelőzően az Egyesült Államok több szövetségi államában a piacot uraló helyzetben volt. Van egy törvény, ami az egyik szövetségi államban bejegyzett társaságnak megtiltja, hogy egy másik szövetségi államban részvényeket birtokoljon. Ennek célja a monopoltársaságok megalakulásának és az áru-megállapodásoknak a megakadályozása. Hogy ezt a törvényt kijátsszák, központi bizalmi- és tőketársasággá alakították át a trösztöt. A vezetés valójában továbbra is a Standard Oil Társaság kezében maradt. Az Egyesült Államokban már 1859 óta bányásznak olajat. Rockefeller első olajfinomítóját 1863-ban, Clevelandben építette. 1870-ben ott az volt a legnagyobb vállalat és arra törekedett, hogy cégét fejlessze. 1872-ig ő és társa, Henry Flagler, 34 konkurens vállalatot vásároltak fel. Az eladók készpénzt vagy Standard Oil-részvényeket kaptak. Rockefellernek minden eszköz megfelelő volt; ipari kémkedés, megvesztegetés, fenyegetés, hogy célját elérje és a vetélytársakat vállalatuk eladására kényszerítse. A Standard Oil Társaság arra törekedett, hogy az olajtermelés minden fázisát - a kitermeléstől a finomításon át a forgalmazásig - ellenőrizze. Ezáltal más vállalatoktól független volt. Hamarosan már csak az ő termékük volt a piacon.
1882.03.06. Az 1881-es szerződésért cserébe a Monarchia támogatásával Szerbia I. Milan alatt királyság lesz .
1882.04. Megindul a nyomozás Solymosi Eszter tiszaeszlári cselédlány eltűnése ügyében: vád, hogy zsidó rituálisgyilkosság áldozata.
1882.04.30., 05.16., 10.09. Erzsébet királyné emlékezetes kirándulásokat tett a János hegyen.
1882.05. Oroszországban megtiltják a zsidóknak a kijelölt övezeten kívüli letelepedést, a föld öröklését, továbbá a kijelölt városokon kívül tartózkodásukat, illetve a városokon kívüli földvásárlást ("májusi törvények").
1882.05. Hármas Szövetség (Monarchia, Németország, Olaszország).
1882.05.20. Szövetség szerződés aláírása Bécsben Ausztria, Németország és Olaszország között . Utóbbi franciaellenes célzatú belépésével az eddigi kettős szövetség oroszellenes élű hármas szövetséggé alakul, bár védelmi jellege miatt közvetlenül nem áll ellentétben a három császár szövetségével.
1882.05.20. Angol-francia flotta érkezik Kairóba. A február 2-án alakult kormány lemondásra kényszerül, de júniusban felkelés robban ki az idegenek ellen.
1882.05.20. Bécsben aláírják Olaszországnak a kettős szövetséghez való csatlakozásáról, azaz a hármasszövetség létrehozásáról szóló okiratot.
1882.06.08. A magyar kormány szerződést köt az Osztrák Államvasúttársasággal a vállalat dualista alapra helyezéséről.
1882.09.13. Az Ahmed Arabi vezette nemzeti hadsereg veresége At Tall el-Kabirnál, s 15-ére az angolok megszállják Kairót. Egyiptom angol fennhatóság alá kerül (bár 1914-ig fennmarad a névleges török uralom). Ettől kezdve Konstantinápoly és a Szorosok helyett Egyiptom és Szuez lesz a brit keleti politika bázisa.
1882.10.15. Leleplezték Petőfi szobrát.
1882.10.22. Arany János Budapesten meghalt.
1882.11.20. Megalakul a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület, a FEMKE.
1882.12.31. Az uralkodó szentesíti a köztisztviselők minősítési rendszeréről szóló 1883. évi I. törvénycikket.
1883. dr. Vaskovits János a svábhegyi Eötvös villa szomszédságában a városmajori vízgyógyintézetéhez hasonló vállalkozást hozott létre.
1883. A Budai Tanítóképző a várból a Győri útra költözött, majd 1911-től jelenlegi helyén a mai Kiss János altábornagy utcában működik.
1883. a Teréz-városból az Erzsébet-várost hasítottál: ki.
1883. Daimler izzófejes belső égésű motort készít.
1883. Törvény születik a középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről. (1883. XXX. t.c.). A törvény humán- és reálgimnáziumot különböztet meg, meghatározza mindkét iskolatípusban az oktatandó tárgyakat. A bíróság felmentő ítéletet hoz a tiszaeszlári vérvádperben Solymosi Eszter rituális meggyilkolásával vádolt zsidók ügyében. Istóczy Győző és Simonyi Iván vezetésével országos Antiszemita Párt alakul. 1884-ben a párt 16 képviselői helyet szerez.
1883. A törvénytelen gyermekek megmentése érdekében több mint 200 ezer forintnyi vagyonukat a forgóládás módszer hazai meghonosításra ajánlja fel Vécsey János és neje, Szathmáry Borbála.
1883. Temesváron megszületett Kós Károly, építőművész, festő, etnográfus, műtörténész, mezőgazdász, tanár és író: erdélyi ezermester.
1883. YBL Miklós átalakításokat végez a régi pesti képviselőházban, és 20 000 kötettel bővíti a könyvtár befogadóképességét.
1883. Év ősze: Az 1881-ben alakult, Nikola Paąić vezette szerb Radikális Párt sikertelen felkelése a timoki kerületben a szeptemberi választási győzelmet el nem ismerő Milán király ellen. Vérbefojtása után a pártot felszámolják.
1883. Év folyamán: Az orosz cárral szembekerülő I. Sándor bolgár fejedelem belső ellenzéke nyomására visszaállítja a tirnovói alkotmányt. Oroszország ettől kezdve nem támogatja, sőt akadályozza az uniót.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
Sortűz Tiszakécskén
  2017-07-15 20:36:35, szombat
 
  "Október 27-én Gyurkó parancsot adott a kecskeméti 62. vadászrepülő ezred ügyeletes tisztjének, hogy indítson útba Tiszakécskére egy géppárt és lövesse szét a tömeget, mert (információi szerint) a párttitkár akasztására készülnek a téren összegyűlt ,,ellenforradalmárok".

A riasztott géppár néhány perc elteltével startolt a kifutópályáról, a mintegy 30 km-re (kb. 2-3 perces repülési időre) lévő Tiszakécske irányába. Az egyik (kísérő) gép műszaki hiba miatt egy perc elteltével (a tiszakécskei polgárok nagy szerencséjére) visszafordult, ezért (a vezérgéppel) Takács Géza hadnagy egyedül folytatta útját a kapott parancs teljesítésére. Kis magasságon ,,rárepült" Tiszakécskére és rádión jelentette, hogy semmilyen akasztásra utaló jelet nem tapasztalt, ezért engedélyt kért a visszatérésre.

Gyurkó Lajos azonban éber és határozott volt! Lelki (bevörösödött) szemei előtt megjelentek az akasztásra készülődő ,,ellenforradalmárok" és a párttitkár, ezért üvöltve kiadta a tűzparancsot Takács hadnagynak. Az sem zavarta a túlképzett tábornokot, hogy a feltételezett védencét (esetleg) a gépágyú lövedéke szaggathatja darabokra.

A fiatal pilóta nem mert ellent mondani elöljárójának, és gépágyújával tüzet nyitott a tömegre. A becsapódó és felrobbanó lövedékek nyomán halottak és vérbe fagyott sebesültek lepték el a teret, a látványtól megzavarodott emberek pedig futva próbáltak menedéket keresni.

Gyurkó tűzparancs kiadására vonatkozó döntési jogát, az Országos Légvédelmi és Légierő Parancsnokság törzsfőnöke: Galgóczi Károly ezredes már előzetesen jóváhagyta, és utasította az érintett alakulatok parancsnokait, hogy hajtsák végre Gyurkó parancsait.

A vérengzés csak azért nem folyatódott, mert a hajózó állomány kijelentette, hogy a Szolgálati Szabályzat vonatkozó pontja alapján (miszerint" ,,a beosztott köteles megtagadni a népellenes parancs végrehajtását"), a továbbiakban nem teljesítik sem Gyurkó, sem más személy népellenes parancsát.

Nádor Ferenc ezredes, a Forradalmi Honvédelmi Bizottság tagja, október 28-án intézkedett, hogy a jövőben, csak személyes engedélyével lehet repülőgépeket bevetni bármilyen feladat végrehajtására. Nádor ezredest ezért a tettéért 1956 novemberében letartóztatták.

Gyurkó Lajos november másodikán a szovjetekhez menekült, majd a szuronyaik árnyékában tért vissza november 8-án. Kádáréknak kényelmetlen lehetett Gyurkó nagy nyilvánosság előtt végrehajtott vérengzése, mert menesztették a seregből, és egy disznóhizlalda igazgatói státuszával jutalmazták, később pedig, egy benzinkútnál hasznosította sokrétű szakismereteit.

Nehéz lenne összeszámolni, hogy (közvetve vagy közvetlenül) hány ártatlan ember élete ,,szárad Gyurkó lelkén". Érdemes megnézni, hogy ez az emberbőrbe bújt szörnyeteg, hogyan került a honvédséghez és önéletrajzában miket írt önmagáról."
[MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN.hu]
 
 
0 komment , kategória:  Diktatúrák áldozatai  
Budapesti rendőrség...
  2017-07-11 12:04:01, kedd
 
  1881.03.08. Hódmezővásárhely : Rónay Lajos főispánt beiktatják hivatalába.
1881.03.13. / 03.01. A narodovolecek merénylőcsoportja több éves cárvadászat végén megöli II. Sándort. Utódja III. Sándor lesz (1881-1894) lesz. A merénylőket április 27/15-én kivégzik.
1881.03.23. A volt Egyesült Ellenzék politikusai e naptól kezdve Mérsékelt Ellenzék néven szervezkednek.
1881.03.26. Hohenzollern Károly fejedelmet a független Románia királyává kiáltják ki. A koronázásra május 10-én kerül sor .
1881.04 - 07. Az ukrajnai Elizavetgrádból induló zsidóellenes pogromok Dél-Oroszországban, amelyek az egész Zsidó Letelepedési Körzetre átterjedve 1884-ig tartanak.
1881.04. Budapesti rendőrség felállítása
1881.04.21. A nagyhatalmak által szorongatott szultán nagy létszámú haderőt küld Prizrenbe, amely leveri az albán ellenállást. A török hadak megtörik az ulcinji ellenállást is, és a várost átadják Montenegrónak. A Prizreni Ligát feloszlatják, vezetőit letartóztatják.
1881.04.27. A németbarát, konzervatív I. Sándor bolgár fejedelem az új orosz cár támogatta államcsínnyel megbuktatja a liberális Karavelov-kormányt, s az alkotmányt felfüggesztve a nemzetgyűléssel 7 évre teljhatalmat szavaztat meg magának.
1881.05.06. Szerbia kereskedelmi szerződése a Monarchiával az országot osztrák gazdasági függésbe hozza.
1881.05.06. Az Osztrák-Magyar Monarchia Kereskedelmi szerződést köt Szerbiával.
1881.05.12 - 14. Egyesül a magyarországi és az erdélyi Román Nemzeti Párt.
1881.05.24. A konstantinápolyi nagyhatalmi konferencián megállapodás születik a thesszáliai görög-török határrendezésről . Az albán ellenállás miatt Epirusznak csak egy kis részét (Arta körzete) ítélik oda Görögországnak. A szerződést június 25-én írják alá. Ezzel Görögország területe is kiterjed Macedóniáig.
1881.05.30. Az uralkodó szentesíti az egyes iparágaknak adó-, illetve illetékmentességet biztosító ipartámogató törvényt (1881. évi XLIV.).
1881.06.18. Megújítják Berlinben a három császár szövetségét. A legközelebbi megújításra 1884-ben kerül sor.
1881.06.24 - 07.03. Az országgyűlési választásokon a Szabadelvű Párt 235, a Mérsékelt Ellenzék 57, a Függetlenségi Párt 88, a nemzetiségiek 14, a pártonkívüliek 19 mandátumot szereznek.
1881.06.28. Szerbia titkos védelmi szerződése a Monarchiával, amellyel kapcsolódik a kettős szövetséghez. A Monarchia a szerződésben támogatja a szerb igényeket Ó-Szerbiára (Bosznia-Hercegovina egy része és a macedóniai Koszovói vilajet). Cserében a szerződés tiltja az osztrákellenes szervezkedést szerb területen és Bosznia-Hercegovinában, továbbá a Monarchia vétójogot kap Szerbia szerződéskötéseit illetően. Ezzel az ország politikailag is függésébe kerül a Monarchiától.
1881.06.28. Az Osztrák-Magyar Monarchia titkos politikai egyezményt köt Szerbiával Belgrádban.
1881.07. Pápai bulla létrehozza Bosznia-Hercegovina önálló egyházi tartományt, Szarajevó érseki székhellyel.
1881.07.15. Királyi rendelettel felszámolják az eddig közvetlenül Bécsből igazgatott horvát-szlavón Határőrvidéket, s a terület Horvátországhoz kerül .
1881.07.15. A polgárosított horvát-szlavón határőrvidéknek Horvátországhoz csatolásával befejeződik a határőrvidék felszámolása.
1881.08.28. A forradalmárok tevékenységi területének számító orosz kormányzóságokban rendkívüli rendszabályokat vezetnek be (amelyek 1917 márciusáig maradnak érvényben).
1881.12.28. Nemzetközi kezelésbe kerülnek a török államadósságok, az országot pedig nemzetközi pénzügyi ellenőrzés alá . A nyugati hatalmak támogatják Abdul Hamid önkényuralmát (utóbbi jelei az újoszmán mozgalom üldözése, a pániszlám mozgalom támogatása, keresztényüldözés).
1882. Robert Koch fölfedezi a tbc kórokozóját.
1882. Elkészült az Eötvös utcán lévő - ma is látható és működő - víztorony.
1882. Megjelent Schams Ferenc: ,,Budáról való monográfia" című könyve, melyben leírást adott a zugligeti tájról.
1882. A Svábhegyet is végleg bekapcsolták a Budapest Székesfővárosi Vízművek hálózatába, az állandó letelepülésnek ezzel egy újabb akadálya szűnt meg.
1882. Az 1882.XVIII. tc. növeli a kőolajtermékek behozatali vámját, ezzel segíti a hazai finomítóipar kialakulását
1882. Betűrendes katalógus megjelenése az évi szaporulatról.
1882. A cédulakatalógus (betűrendes és szakkatalógus) bevezetése a könyvtárban.
 
 
0 komment , kategória:  Kronológia  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
2017.06 2017. Július 2017.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 14 db bejegyzés
e év: 121 db bejegyzés
Összes: 1072 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 75
  • e Hét: 852
  • e Hónap: 2285
  • e Év: 61873
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.