Belépés
sacimama.blog.xfree.hu
Fordulj el a rossztól és tégy jót, keresd a békét és azt kövesd!" Zsolt 33,15 Németh Jenőné Saci
1952.06.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Az arkangyalok elkísérnek bennünket az életben
  2017-09-30 09:46:39, szombat
 
 ,,Mihály arkangyal, segíts minket a küzdelemben, mindenki maga tudja, hogy milyen harcot folytat saját életében. Mindannyian ismerjük az alapvető küzdelmet, amelyben kockára tesszük üdvösségünket. Segíts nekünk.Gábor arkangyal, hozz nekünk hírt, az üdvösség öröm hírét, azt, hogy Jézus velünk van, hogy Jézus üdvözített minket és adj nekünk reményt.Rafael arkangyal, fogd meg a kezünket és segíts minket az úton, hogy ne tévesszük el az utat és, hogy ne maradjunk mozdulatlanok. Legyünk mindig úton, haladjunk, de általad segítve"

/

/http://katolikus.sk/az-arkangyalok-elkisernek-bennunket-az-eletben//
 
 
0 komment , kategória:  Α - Ω Angyalok  
Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dícsérlek...
  2017-09-29 00:01:07, péntek
 
  LinkÁtölel jelenléted, ébren is csak rólad álmodom
Várok rád, s azt remélem, szelíd hangod újra meghallom.
Hűség, igazság szentség árad rám
Itt állok megváltva a te szent trónodnál.
Rólad szóljon minden új ének, felemelt kezekkel dicsérlek.
Nálad tisztább nem volt, és nem lesz, Jézus.

Az a biztonság, ami nálad vár, minden álmomnál többet ér!
Az a békesség, amit ígértél minden kincsemnél többet ér!
Örök élet vár a te házadnál és ez mindennél többet ér!


A dalt itt hallhatjuk: Link

 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
Őrizz, segíts, ajándékozz, taníts.....
  2017-09-27 22:19:15, szerda
 
  "Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat!

Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!

Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van! Taníts meg a kis lépések művészetére!"

(Exupery: Fohász)

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Addig imádkozzatok, amíg az ima nem válik örömmé
  2017-09-26 23:32:35, kedd
 
 
Link
2017. szeptember 25.

Marija által kapott üzenet:

"Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek nagylelkűek a lemondásban, a böjtben és az imádságban mindazokért, akik kísértést szenvednek, és nektek testvéreitek. Különös módon kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a papokért és minden megszenteltért, hogy még forróbban szeressék Jézust, hogy a Szentlélek örömmel töltse be szívüket, hogy tanúságot tegyenek a Mennyről és a mennyei titkokról. Sok lélek bűnben él, mert nincsenek, akik áldozatot hozzanak és imádkozzanak megtérésükért. Én veletek vagyok és imádkozom értetek, hogy szívetek örömmel teli legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra."

-Elmélkedés a 2017. szeptember 25-i üzenethez


A közbenjáró ima

Múlt havi üzenetében a Szűzanya így szólt hozzánk: "Addig imádkozzatok, amíg az ima nem válik örömmé és a Magasságbelivel való találkozássá." Ebben az üzenetében pedig a másokért, vagyis az azokért való imára hív, akik kísértéseket szenvednek, a papokért és minden megszenteltért.

Imádkozhatunk mindazért, ami összhangban van az Ő akaratával. Értelmetlen lenne azt kérni, amit mi is megtehetünk Isten különleges beavatkozása nélkül. Azért imádkozni, hogy Isten növessze a búzamagot, miközben a termőföldet nem készítettük elő és nem vetettük el a magot, meggondolatlanság és szemtelenség lenne. Ilyen beavatkozást nem tesz, mert adott nekünk képességet, ajándékokat és lehetőségeket ahhoz, hogy megtehessük azt, amit meg kell tennünk. Jézus bizalommal teli imára hív bennünket. Az imádkozó ember gyermek, az Isten pedig ,,Atya, aki a mennyekben van." Jézus nagyon konkrétan és élő módon kitart a fiúi bizalom mellett, amelynek át kell hatnia könyörgéseinket, kéréseinket, ajtón vagy inkább Isten szívén való kopogtatásainkat, de még inkább biztat minket Isten atyai szeretetére: ha itt a földön a szülők - akik rosszak - jó dolgokat adnak gyermekeiknek, akkor mit mondhatnánk az Atyáról, aki a mennyekben van, és aki csúcsa és forrása a határtalan szeretetnek?

Különféle imamódok léteznek: könyörgés, amely a lelkünk pillanatnyi állapotát fejezi ki, vagy azt a helyzetet, amely arra indított bennünket, hogy imádságban Istenhez forduljunk. A Katolikus Egyház Katekizmusa említ az apró árnyalatnyi különbségeket: kérni, követelni, állhatatosan kérni, könyörögni, kiáltani, ,,harcolni az imában", ahogyan szent Pál buzdít a rómaiaknak írt levelében: ,,Kérlek tehát titeket, testvérek a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szentlélek szeretetére segítsetek engem imádságaitokban. Kérjétek Istent értem." (Róm 15, 30). Pál gyakran kéri a hívőktől, hogy imádkozzanak érte. A Szentírásban vannak példák, amelyek úgy ábrázolják az imát, mint az Istennel való harcot. Így jár közbe Istennél Ábrahám Szodomáért (Ter 18,17); vagy Jákob birkózása Istennel, de ugyanígy Lukács evangéliumának tanítása az imáról, amely a kitartás és az állhatatosság szükségességéről szól.

A Szűzanya közbenjáró imára hív bennünket. Az evangéliumban a közbenjáró ima példája a római százados, aki szolgájáért könyörög. A szavakat, amelyek a Jézusba vetett mély hit kifejeződései, mi is gyakran ismételjük a szentmisén: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj... csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Jézus meghallgatja imáját, amely a százados mély hitén alapszik. Nincs só sem a szolga lelki állapotáról, sem a hitéről. Elég volt a római százados hite ahhoz, hogy az Úr meghallgassa imáját. A közbenjáró ima, könyörgő ima. Jézus az egyetlen Közbenjáró az Atyánál minden emberért, különösen a bűnösökért. Közbenjárni, imádkozni valakiért, a szívem összhangja Isten szeretetével. Csak a valaki iránt érzett szeretet indíthat őszinte, tüzes imára, amely eljut Isten szívéhez.

Imádság
Szűz Mária, Te Édesanyánk vagy, aki szüntelenül közbenjársz értünk Fiadnál. A kánai menyegzőn te vetted először észre, mi hiányzik a meghívottaknak. Te ma is látod mindazt, ami hiányzik nekünk ahhoz, hogy életünk összhangban legyen Isten akaratával. Köszönjük neked Mária, hogy értünk való imád ma sem szűnik meg, és eljössz hozzánk, hogy felébressz minket álmunkból. Hathatós közbenjárásodra bízzuk mindazokat, akik kísértésekkel küzdenek, azokat, akiket a szenvedés keresztje terhel, és azokat is, akik közömbössé váltak, vagyis, feladták a megtérés útján való harcot.
Különösen is felajánljuk mindazokat, akik különleges módon szentelték magukat az Úrnak. A megszenteltek élete legyen a remény jele e világ számára, amely elveszetté lesz Isten nélkül. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

 
 
0 komment , kategória:  Medjugorje  
Aki az egyiket keresi, a másikat is éhezi
  2017-09-21 23:11:56, csütörtök
 
 
Aki az egyiket keresi, a másikat is éhezi

Link


I. Hogyan olvassuk Isten igéjét, a Szentírást?

II. Hogyan hallgassuk Isten igéjét, a szentbeszédet?

A szentírást ne úgy olvassuk, mint egy regényt, vagy költeményt, mert úgymond:. ,,...egészen különleges könyvvel állunk szemben. Semmi más emberi alkotáshoz nem hasonlítható ez.

Olyan könyv, amelyet nem lehet kiolvasni, nem lehet megunni.

Évszázadokon keresztül olvassa az e m b e r... Nem tud vele betelni. Minden kornak, minden kultúrának, minden fajnak, minden népnek van mondanivalója. Miért?
Azért, mert nem emberi múló bölcsesség, nem emberi géniusz alkotása ez hanem magának az Istennek igéje. A Szentírás nem csupán erkölcsi szabályok katalógusa. Nem is csupán bibliai történetek összefoglalása, hanem elsősorban az üdvösség eszköze.

Amikor a Szentírást elmélyülő, hívő lélekkel olvassuk, akkor tulajdonképpen párbeszédet folytatunk a jó Istennel.
A Szentírás nem kimondottan történeti könyv, noha sok történeti eseményt elmond. Nem is természettudományi könyv. Nem nyújt elméletet, sem bölcseletet.

Az Isten az embert akarja vele elsősorban az üdvösség útján vezetni. Éppen ezért kiapadhatatlan életforrás.
Erőt és vigasztalást sugároz."

Isten két asztala, az Oltáriszentség és az Ige /Kempis Tamás/

,,Aki az egyiket keresi, a másikat is éhezi. Éppen ezért lehetetlen a Szentírást eleget olvasni. Akármennyit olvassuk is, mindig úgy érezzük, hogy nem olvastuk végig. Olyan mint a nyári éjszakai ég. Minél tovább nézzük, annál több a csillag rajta. Különösen áll ez az evangéliumokról, amelyek egyetlen emberi művel sem helyezhetők egy sorba. Olyan egyszerűek a szavai, hogy még a gyermek is megérti. . . "

,,A Szent­írás és főleg az evangéliumok nem holt betűk a szá­munkra, hanem soha el nem múló élő hang, amelynek ott kell zúgni a fülünkben és a szívünkben. . . "
,,Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a kinyilatkoztatás két forrásból ered. Egyik a Szentírás, a másik a Szenthagyomány. A kettő szorosan összefügg. Kiegészítik egymást, Elválaszthatatlanul összetartoznak..."

,,Hogyan hallgassuk Isten igéjét, a szentbeszédet"
,,Ne legyen a lelkünk mindenki járta, keményre taposott országút, ahonnan a magot a szél elsodorja. Ne legyen a lelkünk kősziklás talaj, ahol a kegyelem harmata kiszáradt és így minden kisül. Ne legyen a lelkünk tövises bozót, ahol a kincs, hír, gyönyör indái elfojtják Isten igé­jének magját és megölik".

,,...Legyen legkedvesebb könyvünk, mindennapi kenyerünk"
,,Szépen mondja Gárdonyi Géza, a kiváló magyar író: Olyan könyv, amelyet mindennap olvasunk csak egy van. az Új Testamentum. Már húsz esztendőnél több ideje, hogy naponként olvasok belőle. Mindig ott van az asztalomon. A koporsóban is ez legyen a szívemen".


Dr. Boross Géza ­ 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az ember azért teremtetett...
  2017-09-21 17:47:46, csütörtök
 
  Van egy alapelv, mely érvényes minden keresztényre bármilyen sajátos hivatása legyen is.
Szent Ignác világosan foglalja ezt össze a Lelkigyakorlataiban:

"Az ember azért teremtetett, hogy Istent, a mi Urunkat dicsőítse, tisztelje, szolgálja, s így

megmentse a lelkét. Minden más dolog a földön azért teremtetett, hogy segítse az embert

elérni örök célját, melyért alkottatott. Ebből következik, hogy olyan mértékben használhatja

azokat az ember, amennyiben segítik őt végső célja elérésében, és meg kell szabadulnia

tőlük, amennyiben gátolják."


Olyan egyszerű ez így leírva, de meglepően könnyen, szinte észrevétlenül veszítheti el elsőbbségét életünkben Isten tisztelete, dicsőítése, szolgálata.Link


 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
A hernyó esélye, amikor át akar kelni az úttesten
  2017-09-20 00:09:41, szerda
 
 

LinkA hernyó esélye, amikor át akar kelni az úttesten
Zsolt 72,18; 118,23; Róm 5,5


Nincs semmi esélye. Előtte hatméternyi aszfalt.
Húsz személygépkocsi, öt teherautó,
egy nyergesvontató és két lovas kocsi
jön percenként.

A hernyó nem tud a járművekről.
Nem tudja, milyen széles a műút.
Nem tud gyalogosokról,
kerékpárosokról és motorosokról.

Csak azt érzi, hogy
a túloldalon valami zöldell.
Gyönyörű, friss, valószínűleg ehető fű.
A vágya űzi... Át kellene kelni az úttesten.

Nincs esélye. Hat méter aszfalt áll előtte.
Elindul. Kúszik
lábatlan lábain.
Percenként huszonhét jármű jön.

Elindul, lassan, sietség nélkül.
Húsz személygépkocsi, öt teherautó,
Egy nyergesvontató és két
lovas kocsi...
Elindul. Megy, kúszik, halad
És megérkezik!

R.O.Wiener nyomán

 
 
0 komment , kategória:  Tanítások  
Amikor elveszünk, elmerülünk a csodálatban
  2017-09-19 22:20:09, kedd
 
  A dicsőítés fontossága (1)
"Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!" (Zsoltárok 150:6)

Az amerikai Kansas Cityben egy nő bement egy cukrászdába, hogy vegyen egy tölcsér fagylaltot. Miután megkapta a fagyiját, megfordult, és szembe találta magát Paul Newmannel, aki éppen a Mr. és Mrs. Bridge című film forgatásán tartózkodott a városban. ,,Hello" - köszönt rá a férfi. Sugárzó kék szemétől a nő térde reszketni kezdett. Nagy nehezen ki tudta fizetni a fagylaltot, majd dobogó szívvel elhagyta a boltot. Miután kissé megnyugodott, észrevette, hogy nincs meg a fagyija. Visszaindult a boltba, és az ajtóban újból összetalálkozott Newmannel. "A fagylaltját keresi?" - kérdezte a színész. Az asszony bólintott, mivel képtelen volt megszólalni. "Betette a táskájába a visszajáróval együtt" - felelte a férfi mosolyogva.

Mikor volt legutóbb, hogy Isten dicsőítése közben a térded elgyengült, a pulzusod megugrott, és a szívedet mintha elöntötte volna valami? Ha nem emlékszel rá, akkor az önérdek, a sokféle elfoglaltság, vagy a lelki gőg, az önteltség arra csábított, hogy kisebb dolgokban keress megelégedést.

Az egyik énekíró így határozza meg a dicsőítés fogalmát: "Amikor elveszünk, elmerülünk a csodálatban, a szeretetben és a dicséretben".

A zsoltáríró az emberi érzelmek teljes skáláját leírja, de mindenek felett egy dologra összpontosít: a dicsőítésre. Utolsó zsoltárában így ír: "Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával! Dicsérjétek dobbal, körtáncot járva, dicsérjétek citerával és fuvolával! Dicsérjétek csengő cintányérral, dicsérjétek zengő cintányérral! Minden lélek dicsérje az Urat! Dicsérjétek az Urat!" (Zsoltárok 150:1-6)
 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
Enyhítsd a földre leselkedő veszélyt
  2017-09-19 21:46:14, kedd
 
 
LinkTéged illet a dicsőítés Istenem, neked teszünk fogadalmakat.(Zsoltár 65:2) és Te meghallgatod a kéréseinket, ezért bűnével terhelten hozzád siet minden ember.
Vétkeink ránk nehezednek, de te megbocsátod őket.
Urunk irgalmas szereteted és kegyelmed minden időben velünk van, ezért csak fohászkodni tudunk alázattal, teljes szívvel, hogy enyhítsd a földre leselkedő veszélyt, mely árthat és pusztíthat.
Benned van a menedékünk Uram! Ámen


 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
Gyönyörködöm benne, mert ...
  2017-09-19 21:34:39, kedd
 
 
LinkMit jelent az Úrban gyönyörködni?

Az Úrban gyönyörködni azt jelenti, hogy gyönyörködöm Igéjében, mert csodálatos és kedves az a számomra. Szívesen olvasom sokadjára is, hiszen az én Uramról és Megváltómról szól.
Gyönyörködöm benne, mert számomra érthetetlen és fölfoghatatlan szeretetéből lealacsonyodott a szintemre, és emberré lett, és meghalt értem a kereszten, csak azért, hogy el ne vesszek, és én ezért semmivel sem szolgálhatok neki.

Gyönyörködöm az Ő kifogyhatatlan kegyelmében, amelyben naponként részesít.
Amikor ezeket szavakban elmondjuk Neki, ez a dicsőítés. Ez a gyönyörködés arra indítja Istenedet, az Urat, hogy Ő is gyönyörűségét lelje benned, és teljesítse szíved kéréseit. 
 
0 komment , kategória:  DICSŐÍTÉS  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2017.08 2017. Szeptember 2017.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 237 db bejegyzés
Összes: 3945 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 21
  • e Hét: 3470
  • e Hónap: 10744
  • e Év: 276765
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.