Belépés
marcyt.blog.xfree.hu
Megváltozott az új világ. Szív és lélek, háttérben áll . . . . ! ! ! Jánoki Imre
1945.12.03
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
Arany Tóth Katalin: Áldott vagy
  2018-06-12 07:31:02, kedd
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Arany Tóth Katalin  
Barbarits Lajos: Kialvó csillagok nyomán.
  2018-06-12 07:19:58, kedd
 
  Barbarits Lajos:

Kialvó csillagok nyomán.


Neked panaszlom - nagyuram. Este:

a csendbe kuszált percek sóhaján
egy-két elejtett gyöngyszem álma közt.
csók-tarló egy két szédült tánca közt
hányszor néztem futó csillag után.
Kevés haszonért hányszor harcoltam gyötörten.
sok káromlásért hányszor hittem únt mesét.
Egy könnyért átkacagtam hányszor halk melódiákat
és júdás-csókba megbotló ajakkal
tagadni mertem hányszor csókot csókokért.

Én hittem neked - nagyuram. Este

a más-csillagos esték vártam, jöjjenek,
(fakón, szimplán - de mégis várni mertem)
mikor meaculpával átkodat ledobhatom:
a szeges övet - csókokkal kiverten.
Tudtam, hogy benned hinni bűnös ősi ritus.
tudtam, hogy tőled kérni kárhozat;
száz alkonyatba tüzdelt titkaid közt.
bolygó lidércből ébredt kincstelen tüzek közt
én vártam mégis tarka, furcsa harcokat.

És most bocsásd meg - nagyuram. Este

a hitemet hogy hinni mertem,
a panaszom hogy sirni mertem,
lehulló csillag után hogy futottam
s aki keresve járt, hogy mindenütt kerestem.
Sysiphus vérem hogy későn futok kerülni,
hogy mertem kérni, félni, csókba megfeszülni,
sárkányölő harcon feléd kacagni.
Bocsáss meg mindent, - nagyuram, Este !
azután menjünk - mindegy, merre -
lehulló csillagok után szaladni.

uj_elet_1922. július 2.
 
 
0 komment , kategória:  Barbarits Lajos  
Kempelen Farkas: Egy őrült sírjánál.
  2018-06-12 07:18:21, kedd
 
  Kempelen Farkas:

Egy őrült sírjánál.


Meghalt. De nem sajnálta senkisem,
Azt mondták róla: jól járt, mert bolond volt,
Ő e világot meg nem értheté,
Sem öt nem érté itt meg senkisem.

Megálljatok ! Mit ajkatok kimondott,
A röpke szót még megfontolni kell.
Bolond-e az, kit a világ nem ért,
S ki nem ért minket, döre, esztelen?
Az örült elme munkál, dolgozik,
Agyában gondolatra gondolat kel,
Szivvére lüktet, mint más emberé,
De a világ, a melyet álmodik,
Nem e világ !

Egy más világ, melyet nem ismerünk,
Melynek csodás lakói mindazok,
Kikről azt mondjuk egyszerűn : bolondok !
Minő világ az ! Ott más érzemények
Dobogtatják az emberek szivét,
Megfejthetetlen, titkos érzemények,
Minők csak őrült szivekben dobognak,
Mikről szivünknek még sejtelme sincs.
Csodás világ az, meg nem érthető !

Az örült elme gondolatja nagy !
A véghetetlen bölcseség sugára
Agyában hátha sokkal fényesebb,
Közelebb állhat ö az égi fényhez,
Melytől szemünk, benézve, elvakul.
S a fényes csillag, mely lelkében ég,
Csodálatos világot gyújt, agyában,
Csakhogy nem értjük meg mi, emberek.
De ott megértik egymást s úgy lehet,
Ha összefolyt a sok nagy gondolat,
Dicső világa kél az értelemnek,
Túllépi minden korlátját az ész,
S hol a csapongó képzelet bolyong,
Nyomában jár a rejtett isten-elme

S csodás hatalma a vak képzeletből
Megfoghatatlan uj valót teremt.
Ott nem az ember rabja a világnak,
Ott a természet él az emberért,
A melynek minden titkát ismerik,
Rejtett erőit értik s nagyszerű
Vállalkozáshoz vészik eszközül.
Az emberelme ott oly tervet éllel,
A melytől a mi lelkünk összeborzad ;
Az ész munkája oly csodákat alkot,
Hogy gyarló voltunk föl sem érheti ;
S a gondolat olyan magasra hág,
Hogy századrésznyi útját érve annak,
Leszédül onnét a mi képzetünk . . .

Csodás erő világok alkotója,
Titkos, megérthetetlen értelem,
Rejtelmes érzet, néma, sejthetetlen,
Uratlan képzet, végtelenbe járó,
Mivel nem ér föl gyarló gondolattal,
Azt mondja rólad a világ : bolond !

Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1886. júl. 4.
 
 
0 komment , kategória:  Kempelen Farkas  
Tóth Erzsike: Ha csöndes . . .
  2018-06-12 07:17:24, kedd
 
  Tóth Erzsike:

Ha csöndes . . .


Ha csöndes, néma éjszakákon,
Midőn szememre nem jön álom,
Lelkemre a bú nehezül:
A szivemben tengernyi bánat,
A vágy emészt, gyötör utánad;
Neved kiáltva egyedül . . .
Megkérdem a sötét magánytól:
Kiért valóm epedve lángol,
Enyém lesz-é, elérhetem ?
De a szivem zokogva sírja:
Hamarább lesz megásva sírja,
Nem lesz a tiéd - sohasem !

S ha ekkor - csaknem félhalottan
Szivem remegve, félve dobban,
Felzokogva imádkozom:
Tudlak-é majd egykor feledni,
Vagy gyűlölni és nem szeretni,
Én édes, hűtlen angyalom ? !
Találok-é egykor . . . sokára,
Gyógyirt szivem nagy bánatára
A síron túl, én istenem ? !
Megváltás lesz-é majd halálom ?
Üdvöm, nyugalmam megtalálom ?
Egy bús hang súgja: Sohasem !

Nagy-Károly és Vidéke, 1900. febr. 15.
 
 
0 komment , kategória:  Tóth Erzsike  
Reményik Sándor: Azok a kis létrák.
  2018-06-12 07:16:01, kedd
 
  Reményik Sándor:

Azok a kis létrák.


Azok a kis létrák !
Gondoltok-e rájok ?
A waggon-koporsók,
A waggon-lakások
Kicsiny hidacskái.
Anyaföldhöz kötő
Utolsó hidacskák,
Horgonyok, vasmacskák.
Mikor felhúzódtak,
Magasba vonódtak:
Komor jeladások !
Magyarok, magyarok,
Gondoltok-e rájok ?

Ha az a sok kicsi
Létra eggyé lenne:
Jákob lajtorjája
Hosszabb nem lehetne,
Istenhez valaki
Rajta fölmehetne . . .

uj_elet_1922. december 1.
 
 
0 komment , kategória:  Reményik Sándor  
Fliesz Henrik: Igaz hangok.
  2018-06-12 07:14:50, kedd
 
  Fliesz Henrik:

Igaz hangok.


Egy nap elhamvad árva lelkem,
Így lesz ez - sejtem én - hamar
S nem érzem, azt se láthatom már
Mily szép, puha a női kar.

A sok csók, forró ölelésben
Elég a lelkem lassadán,
Tüzes volt a csillagsugár is
Merengő, nyári éjszakán.

Egy kézszoritás, mit a lánytól
Csaltam titokba, lopva ki:
Mikép üszök szállt a szivembe
Szerelmet, vágyat gyújtani.

A mámor volt az ideálom,
A bűnöm az, bevallhatom,
Hogy nem függött még szomjas ajkam
Sok édes, női ajakon.

Egész élettörténetem csak
Pár kurta dal - a szerelem,
Pasák sóvár pasája voltam,
A méz nem szikkadt lelkemen.

így hát ha el is ég a lelkem,
Panaszra, búra nincsen ok,
Csak az fáj, hogy a más világon
Senkit át nem karolhatok . . .

S a folytatása lenn a sírban
A semminél is kevesebb,
Egy pár féreg majd elfogyasztja
Szerelmes, léha szivemet . . .

Nagy-Károly és Vidéke, 1900. jún. 7.
 
 
0 komment , kategória:  Fliesz Henrik  
Walter Margit: Minden csak úgy jó.
  2018-06-12 07:14:01, kedd
 
  Walter Margit:

Minden csak úgy jó.


Csak úgy jó minden,
ha frissen, frissen,
- még nem is kérted, -
s már megkapod.
Mig el nem öntnek
a vágyak, könnyek,
hiábavárás, bánatok.

Minden csak úgy jó:
- dal, csók, kenyér, -
ha hozzád elér,
s a két karod
értüknyulásban el nem lankadott,
ha két szemed
értüksirásbam meg nem könnyezett,
hogyha a vágyad
nem vetett ágyat
búnak, jajnak, nemteljesülésnek.

Csak úgy jó minden,
ha frissen, frissen,
vágy és harc nélkül lesz tied.
Ha rád borul,
öledbe hull,
és ha te érte
nem adsz cserébe
álmot, reményt, hitet, szivet.

Esztergom 1925. aug. 9.
 
 
0 komment , kategória:  Walter Margit  
Csanády György: Barcarolla egy szamosi kompon.
  2018-06-12 07:09:44, kedd
 
  Csanády György:

Barcarolla egy szamosi kompon.


Bókol a nádas.
Üzent az alkony
Térnek a felhőnyájak.
Hűs jő az erdőn,
Köd kél a síkon,
Rebbennek vén esti árnyak.
A csenduszály
Vélem a parttól
Inogva szakad el az árnak,
Zokogva cseng a lánc,
Rendülve döng a híd,
Madonna - többé sohase látlak.

Halkan csobbanó
Vízi-mezők száz
Holt habvirágot hajtnak.
Bennem zuhanva
Most omlanak el,
Madonna amik meghaltak.
Ki voltál te,
Hová futok én.
Mindegy ennek a ravatalnak:
Valaki mindég megy,
Valaki mindég jő,
Utolszor vágok én most a partnak.

Átalsuhanunk
Egy ködhíd alatt,
Madonna - vége, vége
Idegen parton
Idegen nádas
Vár. Nem érünk soha révbe.
Száz csókvirágot
Sodort el holtan
Egyszer a vágyunk ezen a tájon.
Legyen átkozott
Az érkezésem
És átkozott az indulásom.

(Erdély)

uj_elet_1922. december 1.
 
 
0 komment , kategória:  Csanády György  
Mányiné Prigl Olga: Hazulról.
  2018-06-12 07:08:03, kedd
 
  Mányiné Prigl Olga:

Hazulról.


Odahaza voltam a kicsi falumba,
Mosolyogtak rám az ismerős kis házak.
Fehérre meszelve, éppen ugy mint régen,
Haj! - de odabent más emberek tanyáznak.

Mennék közéjük, tán meg se ismernének,
Kérdenék egymástól: ki ez az idegen ?
Mert bizony nagy idő, tizennégy esztendő
De sokan pihennek azóta odalenn.

Az akácfasor is vénült, ám a régi
S tán még az a galamb csipeget a porba,
Amit egykor régen hessegettünk együtt -
Három rózsabimbó egy árva bokorba.

Három szőke kislány, három rózsabimbó . . .
Mily szépen elfértünk a kis fa-taligán!
Pehely-dunnát rakott alánk a gondos kéz,
S vitt a kertbe vigan a jó öreg Vidám !

Áldja meg az Isten azt a gondos kezet,
Aki még mostan is törülgeti könnyem,
Aki nem restelli megírni százszor is -
Jól felöltözzetek, mert meghűlni könnyen . . .

Három szőke kislány egy árva bokorba,
Szomorú asszonynak három kis árvája . . .
Jóságos szivüknek melegén ápolva
Uj éltet csókoltak ők a mi orcánkra.

Magam járok vissza, a többiek közül
Ki messze van innen, ki örök hazába.
Kimentünk oda is, köszöntöttük őket.
S mintha felelt volna az orgona ága.

Keresztjük két karja mintha ölelt volna
A hófehér márvány tiszta nyugalmával,
Megihletett lelkek menyországba hivó
Szeretetre nyiló ölelő karjával.

A kicsi harang is ugy csengett, ugy bongott,
Zokogása most is zokog a lelkemben,
Mintha gyermekkorom álmait temetve
Sirt volna én velem, - sirtunk mindaketten.

Esztergom 1914. május 3.
 
 
0 komment , kategória:  Mányiné-Prigl Olga  
Rédey Tivadar: Mért este jöttél ? . . .
  2018-06-12 07:06:11, kedd
 
  Rédey Tivadar:

Mért este jöttél ? . . .


E néma boltívek alatt én
Rég elfeledtem: mi a napfény,
Ez örök árnyu cinterem
Minden szint szürke folttá mos szét -
(S az én szemem, szegény szemem
Egy régi fénytől kapatos még !)

Jó estét - Így köszönsz belépve, -
Hadd maradok itt te veled . . .
Jó estét - felelek.

S elindulok lassan elédbe,
Kezem - kinyújtva, botorkálva,
Mint, ha kilép a napsugárba
Ki bus börtön falak közt él . . .

Mért este jöttél ? - -

Tolnavármegye és a Közérdek, 1914. január 1.
 
 
0 komment , kategória:  Rédey Tivadar  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 299 db bejegyzés
e év: 2470 db bejegyzés
Összes: 32366 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 630
  • e Hét: 2750
  • e Hónap: 16346
  • e Év: 16346
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.