Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Könyörgés
  2018-06-07 20:18:19, csütörtök
 
  Könyörgés

Ha ott állok majd Veled szemtől szembe,
ne hányd szememre bűnömet, Uram.
Jaj, napról napra szenny rakódik szennyre
rajtam, míg Tőled messze visz utam.
Ki a rossz nőre nem dobtál követ,
ne hányd szememre bűnömet.

Te magadhoz hívsz minden megterheltet,
s ki hozzád tér, szívedre öleled.
Mint két kitárt kar, hívogat kereszted,
hadd tegyem ott le minden terhemet.
S ha bűnöm akár tenger is,
ölelj magadhoz engem is.

Kit véred megmos, igaz lesz és tiszta,
s előtte ingyen megnyílik az ég.
Most ím, a lelkem véredet beissza,
hiszem, számomra ez a vér elég . . .
Tisztára mostál engemet,
s már nyitva látom az eget.

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hol van az Isten?
  2018-06-07 13:50:53, csütörtök
 
  Hol van az Isten?

Felettünk a föld légköre,
feljebb a sztratoszféra,
azon túl a bolygók öve,
az ember büszke célja.
Tovább az űr, a csillagok,
fényévek távolában,
hol milliónyi nap ragyog
s millió új világ van,
születő, szétbomló világ,
roppant magasság, mélység,
s azon túl semmi? . . . csak a tág,
mély, félelmes sötétség,
mit se hang, se fény át nem üt? . . .
S az Isten? . . . hol van? . . .
...... ........... ........... Mindenütt!

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Hogy magára vegye Isten haragját
  2018-06-07 13:36:15, csütörtök
 
  Jézus Krisztus szenvedett és meghalt...

1. Hogy magára vegye Isten haragját

"Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: 'Átkozott, aki fán függ'." Galata 3,13

"Mert az Isten őt (Krisztust) rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején." Róma 3,25

"Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért." 1János 4,10

Ha Isten nem lenne igazságos, nem lenne követelmény, hogy Fia szenvedjen és meghaljon. És ha Isten nem lenne szerető, nem lenne meg a készség Fiában, hogy szenvedjen és meghaljon. Isten azonban igazságos és szerető Isten is, ezért az Ő szeretete kész rá, hogy eleget tegyen igazságossága követelésének.
Isten törvénye azt kívánta, hogy ,,Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!" (5Mózes 6,5). Mi azonban más dolgokat jobban szerettünk. Ez a
bűn - Isten lebecsülése az által, hogy más dolgokat jobban szeretünk, mint Őt, és ezeknek előnyt biztosítva cselekszünk. A Biblia ezért mondja: ,,Mindenki vétkezett, és híjával van Isten dicsőségének" (Róma 3,23). Azt dicsőítjük, amiben a leginkább kedvünket leljük, - és ez nem Isten.
Ezért a bűn nem kicsi, mert nem egy kis uralkodó ellen követjük el. Egy sértés komolysága annak méltóságával együtt emelkedik, aki ellen elkövették. A világmindenség Alkotója határtalanul érdemes a tiszteletre, a bámulatra és a hűségre. Ezért az iránta való szeretet elmulasztása nem jelentéktelen apróság - hanem hitszegés. Megsérti Istent és tönkreteszi az ember boldogságát.
Mivel Isten igazságos, nem söpri a világmindenség szőnyege alá ezeket a bűnöket, szent haragot érez velük szemben. Büntetést érdemelnek, és ezt nyilvánvalóvá is tette: ,,Mert a bűn zsoldja a halál" (Róma 6,23). ,,Annak a léleknek kell meghalnia, aki vétkezik" (Ezékiel 18,4).
Szent átok sújt minden bűnt. A büntetés elmaradása nem lenne igazságos. Isten lealacsonyítása helyesléssel találkozna, és egy hazugság uralma a valóság legmélyéig hatna. Ezért ezt mondja Isten: ,,Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről meg van írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni" (Galaták 3,10; 5Mózes 27,26).
De Isten szeretete nem marad meg az átoknál, amely az egész bűnös embervilágot illeti. Nem nyugszik bele, hogy haragját megmutassa, bármilyen szent is az. Ezért Isten elküldi saját Fiát, hogy magára vegye haragját és viselje az átkot mindazokért, akik bíznak benne. ,,Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy hogy átokká lett értünk" (Galaták 3,13).
Ez a jelentése az ,,engesztelő áldozat" kifejezésnek a fent idézett szövegben (Róma 3,25). Isten haragjának egy helyettes általi megszüntetésére utal. A helyettest pedig Isten maga biztosítja.
Ez a helyettes, Jézus Krisztus, nem csak megszünteti a haragot, hanem magára veszi és elfordítja rólunk önmaga felé. Isten haragja jogos, melyet Ő kiárasztott és nem vont vissza.
Ne tegyük, hogy nem vesszük komolyan Istent, vagy hogy semmibe vesszük szeretetét. Mindaddig nem fogunk tisztelettel tekinteni arra, hogy Isten szeret bennünket, amíg figyelembe nem vesszük bűneink komolyságát, és Isten ellenünk érzett haragjának igazságosságát. De amikor kegyelemből ráébredünk érdemtelenségünkre, feltekinthetünk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára, és ezt mondhatjuk: ,,Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte [a haragot magára vállaló] fiát engesztelő áldozatul bűneinkért" (1János 4,10).

John Piper
 
 
0 komment , kategória:  Jézus Krisztus szenvedése  
A keresztyén vezető jelleme
  2018-06-07 13:14:49, csütörtök
 
  A keresztyén vezető jelleme

"Ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feddhetetlen, egyfeleségű férfi: megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető, tanításra alkalmas; nem részeges, nem kötekedő, hanem megértő, a viszálykodást kerülő, nem pénzsóvár; olyan, aki a maga háza népét jól vezeti, gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga háza népét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni az Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfuvalkodva az ördöggel azonos ítélet alá essék. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék." - 1Tim 3,1-7

Figyeljük meg, hogy Pál először a presbiter jelleméről ír, nem pedig a munkájáról. Azzal kezdi, hogy: " A püspök [presbiter] legyen", és nem azzal: "A presbiter tegyen..." Világos dolog, hogy minden vezetőnek szüksége van bizonyos adottságokra és egyéni erényekre. Pál említi a tanítás és a családvezetés képességét. Az összes többi dolog viszont, ami a listáján szerepel, jellembeli tulajdonságokra és nem feladatokra utal. Bár szerinte a vezetés "jó munka", mégis nagyobb súllyal esik latba a vezető jelleme, mint az adottságai. Ez az angol szöveg szerint különösen is szembeötlő, mivel Pál a gyülekezet vezetőjét "felügyelőnek" nevezi. (A görög eredetiben is az episzkoposz 'felülről néző'-t jelent.) A felügyelő szót lehet a vén szóval is helyettesíteni (vö. Titusz 1,5.7), de a felügyelő szó jobban utal a vezető feladatára, míg a vén szó az érettségére. Pál tehát valójában ezt akarja mondani: "A ti első 'feladatotok' az, hogy legyetek érettek." Az még nem elég, ha egy keresztyén elvégzi a dolgát; Isten szíve szerint való embernek is kell lennie. Pál a Timóteushoz írt levélben a vezető jellemét három szempontból vizsgálja: ezek az erényei, a családja és a hírneve. (folyt. köv.)

Dan Doriani
 
 
0 komment , kategória:  A férfi, akit Isten formál  
Ádám - Éva
  2018-06-07 13:08:20, csütörtök
 
  Ádám - Éva
(1Mózes 3.rész)

Nem a csók, ölelés volt a bűn,
nem starking-, jonathán-, ranett-
fogyasztás volt tilos ama Kertben;
- de bujtatott a kígyósziszegés
a Mérték vállalás ellen!

Mért Isten szabja meg,
mi a jó, mi a rossz?
Ember, légy szabad!
Döntsön ösztönöd, véred, izmod;
- tudás fájáról szakíts:
a mérték - légy magad!

S ha már kívül a Kerten
e tudás gyümölcsétől semmi se véd:
Az asszony Magva
széttapossa a Kígyó fejét!

Siklós József
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Legyen világosság
  2018-06-07 12:58:50, csütörtök
 
  Legyen világosság

Sötétség, mélység, vak homály,
forrongó káosz, zűrzavar,
vad összevisszaság . . .

Két szó hasít a semmibe:
Legyen világosság!

Földön, szélesre tárt egekben,
ember-szívekben és fejekben,
félelmetes rengetegekben,
sorsokban és történelemben,
pillanatban és végtelenben:

Legyen világosság!

Siklós József
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Csalárd szív
  2018-06-07 12:37:33, csütörtök
 
  "Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel." (Kol 3,2)

Kik tehetik ezt meg egy olyan világban, amelyik ennek pontosan az ellenkezőjét csinálja? Csak azok, akik maguk is odafennvalók. Akiknek van ott fent valakijük, aki szintén odafennvaló, akinek köszönhetően többé ők sem e világból valók.
Azt a kérdést kell tehát tisztáznod, hogy hová való vagy. Megváltód-e már Jézus, aki az Atya jobbján ül, aki szószólónk az Atyánál, és hamarosan visszajön az övéiért? Ha Jézus neked is Megváltód, akkor az ő révén te is odafennvaló vagy, mert általa az Atya "átvitt az ő szeretett Fiának országába".
Szívesen gondolunk oda, ahol van valakink, aki nagyon kedves nekünk. Könnyű még a távollétében is az ő kedve és akarata szerint élni és cselekedni. Különösen is könnyű ezt tenni akkor, amikor várjuk őt, és tudjuk, hogy hamarosan el fog jönni hozzánk. Isten népének a Jézuséhoz hasonló életet kell élnie cselekedetben, gondolatban és indulatban is. Ilyen értelemben ki kell tűnnie, ki kell emelkednie a világban, mint ahogy a gyertyát vagy a lámpást is kiemelt helyre állítják, hogy jobban bevilágítsa a szobát.
Kedves hívő testvérem, kiemelkedett-e már a te életed is a földiekből ilyenképpen? Remélem, nem akarsz a világ kedvéért alább szállni. Mert nem elbizakodottság ez, hanem az isteni természet rendje.

HAZAGONDOLÁS * Volt olyan időszak az életemben, amikor az otthonomtól távol, elszakítva kellett élnem. Ezt a távollétet mindig megédesítette a hazagondolás, amikor felidéztem szeretteim arcát, az együtt töltött időket, a közös emlékeket. Mennyire jólesett egy-egy hazulról kapott levelet olvasva szeretteim hogylétéről értesülni! Isten gyermekei így gondolhatnak mennyei otthonukra.

* Csalárd szív - Hós 10

Szikszai Béni
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Jó tudni, hogy
  2018-06-07 07:24:48, csütörtök
 
  Jó tudni, hogy

bár a bűn mindent átokkal borít,
egy kis szeretet mégis boldogít.
Hogy ami emberi, - határa van!
s így a szenvedés sem határtalan.
S bár itt csupán kalitkában lakunk,
van hitünk: égbe néző ablakunk.
Testünk útjába állhat a halál,
lelkünknek az öröklét nyitva áll,

s hogy kín, öröm, élet, halál felett
van Isten, és szeret!

Bódás János
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Krisztus Szószóló az Atyánál
  2018-06-07 07:18:58, csütörtök
 
  Krisztus Szószóló az Atyánál

"Van Szószólónk..." 1János 2,1

A Szentlélek a Biblia szerzője, Ő ihlette Isten szent embereit, hogy írjanak. Amit hallottak és láttak, azt adták át nekünk, amit Ő sugalmazott, azt közölték. Krisztus magasztalását a Szentlélek mint Vigasztaló emberi nyelvek és kezek által végzi. A vigasztaló Ige így jut el hozzánk János apostol első levelének fent említett szavaiból.
Azon embereknek, akik vétkeztek - amit minden egyes ember naponta megtesz - gyakorta azt hirdetik, hogy ne kételkedjenek Isten kegyelmében, és ne maradjanak meg a bűnben, ugyanis ezt hiteti el velük az ördög és sötét szívük, holott ez nem Istentől van.
János első levele első részének 9. versében ugyanis azt írja: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól". A Szentlélek gondoskodik arról, hogy a törvény és evangélium, a bűn és kegyelem üzenete érvényre jusson. A bűneik miatt aggódóknak nem emberi alkotásnál, maguknál vagy másoknál kell keresniük az üdvösséget, hanem az igaz Jézus Krisztusnál. Ő, akinek közbenjárása az elégtétel általi megbékéltetésen alapszik, az egyetlen, aki elveszett ügyünket megmentheti. Önmagát adja, hogy mindenki, aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! Reménykedj Benne, és nézz fölfelé, mondja a Lélek.

A. Elshout
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2018.05 2018. Június 2018.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 29 db bejegyzés
e hónap: 530 db bejegyzés
e év: 6903 db bejegyzés
Összes: 18583 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1157
  • e Hét: 10545
  • e Hónap: 21411
  • e Év: 21411
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.