Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Irótól-82/880
  2018-03-30 15:39:38, péntek
 
  Keresztfa köszöntése (Crux benedicta nitet)
Tündököl áldva Kereszt, min testben az Ég Ura függött,
S mosta piros vérrel, mosta le rút sebeink'.
Szent Szive lángja tüzelte halálig: im áldozat értünk!
Bárány farkastól elragadá juhait.
Átszegzett keze áld: vésztôl megváltja világot;
szünteti holtával gyászra-halálba menést!
Kéz: ez a vérzô, átszögezett, -- ez a Kéz volt:
Pétert menti haláltól, Pált ragad el bünibôl.
Drága nemes Fa, te oly termô, dús élet-adó vagy!
mert szent ágadon uj égi gyümölcs pirosul!
Illata tölti világot, holtat a sírból elôhív,
kezdenek uj éltet, kiknek a napja letűnt.
Nyár tüze nem perzsel hűs lombja alatt eme Fának.
Hold se fagyaszt éjjel, délben a Nap se fulaszt.
Vízfolyamok partján csillogsz harmattal üdítve
hintesz; s új Koszorú drága virága diszít...
Szôlôfürtje futott ágadra, s e fürtbôl
édes-mámoritón csordul a bor pirosa...
(Venantius Fortunatus)

/Venantius Fortunatus francia iró,költő +600k Poitiers/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-76/879
  2018-03-25 14:34:14, vasárnap
 
  Mk 14,1-15,47
Jézus szenvedésének Sz Márk evangéliumában központi jelentôsége van: ez a csúcspont, ahol kinyilvánul, amit az egész evangéliumon keresztül fátyol takart: hogy Jézus a Messiás-Király, Isten Fia,szóban és tettben hatalmas; Ô ,,Isten-szolgája'', mindhalálig engedelmes Atyjának. Jézus ellenségei mitsem kezdhetnek ellene, míg Ô nem akarja. Ômaga határozza meg döntô szavával az elfogatás percét is(14,41-42). Ô ad jelt a halálos ítéletre, mialatt gyôzelmét hirdeti (14,61-62), és öntudattal, szabadon hal meg (15,37). Népe nem ismerte el, tanítványai nem értették meg. Az egyetlen, aki Sz Márk evangéliumában Isten Fiának nevezi, egy pogány százados: mikor Jézust meghalni látja, így kiált: ,,Valóban, ez az ember Isten Fia volt!''
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/jegyzetekből: Befogadhatjuk Jézust a helyzeteinkben felismert, rá vonatkozó gondolatokon,szavakon,jeleken át,a Jézus szenvedését kisérő emberekhez hasonlóságon át./képzeletünkben ezek bővülését, mélyülését idézzük fel/

 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-81/878
  2018-03-23 10:44:11, péntek
 
  Gottfried Keller: Az éjszaka csöndje

Üdv, harmatittas réteken
tündöklô éj! Köszöntelek,
ki játszadozva ringsz a menny
ívén, arany csillagsereg!

Körül az ôshegység, akár
éji fohászom, hangtalan,
és messze túl a tengerár
rémlik, ahogy partnak rohan.

Szellôk szárnyán nyugat felôl
fuvola édes hangja száll
és keleten az égre tör
a nap halvány sejtelme már.

Tűnôdöm: távol, meglehet,
most hal meg egy emberfia --
s most tart gyôzelmi menetet
a várva várt hôs dalia.

De mint a ködlô földi völgy
nagy hallgatása, én olyan
könnyű vagyok, s akár a föld,
olyan jó, olyan szótalan.

Szívem mélyén a maradék
maró sajgás is elcsitul.
Mintha elôttem ôs nevét
végre kimondaná az Úr.
(Lator László fordítása)
/Gottfried Keller svájci német iró +1890.Zürich/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-75/877
  2018-03-18 14:43:05, vasárnap
 
  Jn 12,20-33
Néhány görög, egyben a pogány világ képviselôi, meg akarta ismerni Jézust. Olyan választ kaptak, amely messze túlszárnyalt kérdésük láthatárán. Jézus az Ô ,,órájáról'' szól, a ,,fölemeltetés'' órájáról:egybefogva kínszenvedést, halált és föltámadást. A kánai mennyegzô óta mind egyre errôl az ,,órájáról'' beszél, ezért él. És most, hogy maga elôtt látja, megrendül. János evangéliuma nem az Olajfák hegyi óráról beszél. De ebben a kifejezésben: ,,most megrendült az én lelkem'', --megsejtünk valamit az Ô útja nehéz voltáról, engedelmessége nagyságáról. A pogányok, igen, ,,látni fogják Jézust'', az ô órájuk is közel vagyon. A kereszten Fölmagasztosult, a megdicsôült Emberfia mindeneket magához fog ölelni. A tanítványok Jézussal való közössége nem bomlik föl az Ô halálával, hanem tökéletessé válik.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Nb5.vas jegyzeteiből:Ahogy a szineváltozáskor itt is hang szól, amely Jézus megdicsőülését hirdeti. Ez már a szenvedésében is megvalósul,ahogy hasonlataiban is szólt erről.A megdicsőüléséhez hozzátartozik,hogy az emberek szívébe íródnak törvényei,életében részesiti tanítványait,akiket megdicsőit Ahogy Jézus Isten akaratát,dicsőségét kereste,úgy tegyenek tanítványai is./ Jézus nemcsak átmenetileg,de folyamatosan akarja adni ezt.Ha a tanítványok Jézushoz hasonlóan élnek,ezt a dicsőséget valósítják meg.Szükséges,hogy ne halogassuk ezt a lehetőséget/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Kutatótól12/876
  2018-03-16 13:12:07, péntek
 
  Ha megszólítalak, Uram, tudom, az elsô kérdésed hozzám: ,,Szükséged van rám?'' S mindjárt válaszolsz: ,,Itt vagyok! Nem láthatsz meg, de én vagyok a fény, amelyben mindent látsz. Nem hallasz, s mégis kezed ereje vagyok, cselekszem akkor is, ha nem ismered útjaimat. S alkotok akkor is, ha művemet nem ismered.''

James Irwin űrhajós imája a Holdon
/James Benson Irwin amerikai űrhajós/Apollo 15/ +1991/
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
Lelkésztől-74/875
  2018-03-11 13:15:10, vasárnap
 
  /2Krón 36,14-16,19-23,/Jn 3,14-21
A János evangélium szerint Jézus keresztre feszítése egyszersmind az Ô isteni fönségre való magasztalása (Jn 12,32; 17,1-2). Halála órája az Ô fölmagasztaltatása. Ami pedig Jézussal történt, az közvetlen velünk is történik: a hívô Ôáltala az örök élet részese. Ezt az életet ember semmiképp nem érdemelheti ki, mert a szeretetet nem lehet ,,kiérdemelni''. De tárulkozzék föl, határozza el, akarja-e befogadni az életet és művelni az igazságot. Az örök élet nem a földi élet valamilyen meghosszabbítása; az az egész embernek Isten igazságába és valóságába fordulása. Annak az Istennek, ki Jézusban megnyilatkozott. Az ilyen megújult ember ,,nem ítéltetik meg'', mert már nem áll szemben Istennel, benne él Istenben, már átment halálból az életbe.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/


/Nb4.vas jegyzeteiből:Ismét szó van templom lerombolásról és építésről. Az előbbi a bűn következménye,az utóbbi Isten műve,aki Ciruszt ilyen elhatározásra indítja.Amig a templom romokban van,tart a fogság is. Az ujjáépítés vágya szünteti meg a fogságot is.Jézus a kereszthalálban a fogság állapotát szenvedi el,de föl akar emelni,a benne való hittel megszabadít,felépülést és örök életet ad.A hítből épülő lelki templomunk kihatással van a közösség lelki templomának állapotára is,mindkettő Isten kegyelmével épűl./Az épűléshez istentől jövő fényre van szükség, megkülönböztetésre másra irányító fényektől.Isten szeretetből üdvözíteni akar,és igazságérzetre,rendre biztonságérzetre vezetni/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-80/874
  2018-03-09 11:33:46, péntek
 
  Sören Kierkegaard: Hogyan beszéljünk a szeretetrôl?...

Hogyan beszélhetnénk helyesen a szeretetrôl, ha elfelejtenénk Téged,ó Szeretet-Isten, akitôl minden szeretet származik a mennyben és a földön! Te; aki nem fukarkodtál, hanem mindent odaadtál szeretetedben. Te, aki maga a Szeretet vagy, így aki szeret, csak azért az, ami,mivel benned van! Hogyan beszélhetnénk helyesen a szeretetrôl, ha elfelejtenénk téged, aki kinyilatkoztattad, mi a szeretet, Te,Üdvözítônk és Megváltónk, aki önmagadat adtad oda, hogy mindannyiunkat megváltsál. Hogyan beszélhetnénk helyesen a szeretetrôl, ha elfelejtenénk téged; a Szeretet Lelkét, aki semmit sem vesz el abból,ami kijár neki, de aki emlékeztet arra a nagy szeretetáldozatra, aki emlékezteti a hívôt arra, hogy szeressen úgy, ahogy akarja, hogy ôt szeressék, hogy szeresse felebarátját, mint önmagát! Örök szeretet,Te, aki mindenütt jelenvaló vagy, vidd el tanúságtételedet mindenhová,
ahol hívnak. Mert igaz, hogy csak néhány művet különböztet meg az emberi nyelv, és nyomorultul a szeretet műveinek nevezi ôket. De az égben csak a tett kedves, ami szeretet-aktus, ôszinte az
önmegtagadásban, amit a szeretet indítékából hajtanak végre.
(Szabó Ferenc fordítása)
(Sören Aabye Kierkegaard író +1855.Koppenhága)
 
 
0 komment , kategória:  Kierkegaard,Soren Aabye  
Lelkésztől-73/873
  2018-03-04 13:57:58, vasárnap
 
  Jn 2,13-25
Jézus alapvetôen nincs ellene az istentisztelet külsô formájának.
Szereti Jeruzsálem templomát, Atyja házának hívja. De épp ezért Ô, a Fiú, nem tűrheti e templom megszentségtelenítését, profanizálását.
,,Templomtisztító'' haragja kifejezi Atyja iránti szenvedélyes
szeretetét. S mikor fölhatalmazását firtatják, leplezett utalással
felel haláláról és harmadnapon való föltámadásáról szólva. Ezt a
tanítványok is csak akkor értették meg, mikor Jézus halottaiból
föltámadt és a Szentlélek emlékeztette ôket
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Nb3.vas jegyzeteiből:Jézus emberi természete szerint Isten jelenléte iránti érzékenységre hivja fel a figyelmet. A templomot saját testére is alkalmazza amely Igéje által áll fenn és feltámadásával ujraépül. Ahogyan Jézus tettei nyomán a tanitványok az Irásra gondolnak és ez Isten jelenlétét teszi érzékelhetővé,úgy törekedni kell arra,hogy a teremtményeket is hozzuk kapcsolatba az Irásokkal,hogy Isten jelenlétére érzékennyé váljunk,és bennünk is épül Isten temploma,és helyünk lehet a mennyei szentélyben. A mulandókhoz kötödő törvényekhez képest elsőbbséget kell tulajdonítani azoknak,melyek a megmaradóakhoz kötödnek./Jézus e tettével az eljövendő eseményekről is kijelentést tesz.A10 parancs bensővé vált megtartása nélkül a templomi jelenlétünk nem lesz méltó az imádság házához /
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Kutatótól11/872
  2018-03-02 13:37:54, péntek
 
  Edwin Aldrin: (Világok nagy építômestere...)

Világok nagy építômestere,
hálát adok neked, hogy láthattam,
milyen egyedülállóan szép
és rendezett a Te világod.
Megfogadom, hogy ezentúl
a hazaszeretet és az emberszeretet művein munkálkodom,
és életemet csendesen a Te teremtô kezedbe helyezem.
Te uralkodsz örökkön örökké,
Te vagy minden igazság és igazságosság foglalata!

/ALDRIN, Edwin (1930--) amerikai űrhajós, 1969-ben lépett a Holdra.Azóta ,,a Lélek misszionáriusa''-ként sok elôadásában vallott Istenrôl.
 
 
0 komment , kategória:  Kutatóktól  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 74 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 70
  • e Hét: 311
  • e Hónap: 621
  • e Év: 52997
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.