Belépés
joetoth.blog.xfree.hu
pax Tóth József
1937.09.06
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
Lelkásztől-81/889
  2018-04-29 11:44:17, vasárnap
 
  Isten xelünk
Jézusom, milyen méltó Hozzád, mint a nagy Istenhez, az Atyától Reád bízott művet ilyen gazdagon és túláradóan bevégezni, amint azt Te tetted. Nem akartál félmunkát végezni és épp az áldozat nagysága dicsôséged mint Istennek és nekünk bűnösöknek vigaszunk és megbékélésünk. Drága Megváltó, inkább vagy ember, mint Keresztelô Szent János, vagy az evangélista, sôt inkább, mint kedves, szent Anyád.
Isteni tudásod felôlem mindenkiét felülmúlja, épp úgy, mint emberi
természetemet személyes tapasztalatod alapján ismerted fel. Idôsebb bátyám vagy. Nem félhetek és szívem teljes bizalmával fordulok ahhoz,aki oly kedves, gyengéd, bizalmas, komoly, szerény, mindenek fölött alázatos és természetes. Mennyei dicsôséged ellenére ugyanaz vagy, mint a földön voltál: mindenható Isten és mégis gyenge gyermek -- a szent és amellett érzô, egész ember.

/Boldog John Henry Newman biboros/+1890,Anglia/
 
 
0 komment , kategória:  J.H.Newman  
Szenttől-46/888
  2018-04-27 12:57:48, péntek
 
  Szent Anzelm: Arcodat keresem, Uram!

Hát most, emberke, hagyd el egy kicsit foglalatosságaidat,
rejtôzködj el egy kicsikét gondolataid özöne elôl. Feledd a terhes
gondokat és tedd félre fárasztó szórakozottságodat. Idôzz egy kicsit
Istennél, és nyugodj meg egy pillanatra benne!
Lépj be lelked hajlékába; zárj ki onnan mindent Isten és mindaz
kivételével, ami segít az Ô keresésében; bezárva ajtód csak öt keresd.
. Mondd most, teljes szívem, mondd most Istennek: Arcodat keresem;vultum tuum, Domine, requiro. Most tehát Te, Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol és hogyan keressen téged, hol és hogyan találjon meg téged.
Uram, ha nem vagy itt, hol keresselek téged, távollevôt? Ha pedig
mindenütt vagy, miért nem látlak téged, jelenlevôt? Az biztos, hogy megközelíthetetlen fényben lakozol. És hol van a megközelíthetetlen fény, vagy hogyan jutok el e megközelíthetetlen fényhez? Vagy ki vezet engem, ki vezet el arra, hogy meglássalak benne tégedet? Tehát milyen jelek révén, milyen arc mögött keresselek? Sohasem láttalak téged,Uram, Istenem; nem ismerem Arcodat.
Mit tegyen, Magasságbeli Isten, mit tegyen ez a te távoli
számkivetetted? Mit tegyen szolgád, akit szerelmed szorongat, és
messze vettetett Arcod elôl? Emészti a vágy; hogy lásson téged, és
távol van tôle Arcod, Szeretne hozzád járulni, és lakásod
hozzáférhetetlen számára. Arra vágyakozik, hogy megtaláljon, és nem tudja, hol vagy. Keresve keresne, de nem ismeri Arcodat.
Uram, Istenem és Uram vagy, és sohasem láttalak téged. Te
teremtettél és újraalkottál, és sohasem ismertelek téged: Végül azért lettem, hogy lássalak, és sohasem tettem azt, amiért teremtettél. De, Uram, meddig tart még ez? Uram, meddig feledkezel el rólunk?Meddig fordítod el Arcod tôlünk? Mikor tekintesz felénk, hogy meghallgass bennünket? Mikor világosítod meg szemünk, és mutatod meg nekünk Arcodat? Mikor adod vissza önmagad nekünk? Tekints ránk, Uram, hallgass meg és világosíts meg bennünket! Mutasd meg magadat nekünk! Add vissza nekünk önmagadat; hogy boldoguljunk,mert nélküled ínség a sorsunk. Könyörülj meg rajtunk, aki küszködve igyekszünk feléd, akik semmit sem tehetünk nélküled. Tanítsd meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat a keresônek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam
rád keresve, találjalak meg szeretve, és szeresselek, ha
megtaláltalak!
(Szabó Ferenc fordítása)
/Canterburyi Szent Anzelm teológus,filozófus +1109.Canterbury/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-80/887
  2018-04-22 11:46:44, vasárnap
 
  Jn 10,11-18
A népek királyai, fejedelmei az ókorban ,,pásztornak'' nevezték
magukat (vö. Ez 34). Jézus a Jó Pásztora Izraelnek, minden népnek:hűséges övéihez egészen élete odaadásáig. Csak a húsvét fényében (halála és föltámadása által) tárja föl a Jó Pásztor példabeszéde egész mélységét és igazságát: az egységet Jézus és Atyja és azon közösség közt, amely tanítványaihoz köti. Két komoly intés a Jó Pásztor példázata: intés mindenkihez hit- és szeretet-egységre; intés a pásztorokhoz, hogy kövessék a Jó Pásztor példáját a rájuk bízott ,,nyáj'' odaadó szolgálatában. Szolgálni másoknak annyi, mint értük lenni, dolgozni, élni és szenvedni.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/H4.vas jegyzeteiből ahogyan Péter apostol idejében,ma is Jézusra kell építenünk. Szükség van az Ő erejére a szétszóró hatásokkal szemben.Ő jelenvalóvá teszi áldozatát,hogy követni tudják, hallgassanak rá, gyógyúljanak, megmeneküljenek a romlottságtól. Mint a jó pásztor,aki ismeri övéit és vezeti,nekünk is meg kell ismerni,és elfogadni vezetését. Ehhez tartozik az Ő parancsainak teljesítése./Akik részt vállalnak e tevékenységében,rá kell hagyatkozniok.A keresztények közötti egység is a jó pásztor lelkületével valósul meg.Tudjon tanitvány lenni, magának mestere,másoknak társa. A mesterségre törekvésben ismeretekre,belső indíttatásra, példaadásra,fokozatosságra, a hagyományra tudjon támaszkodni/


 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Szenttől-45/886
  2018-04-20 13:23:59, péntek
 
  Clairvaux-i Szent Bernát: Ujjongása Jézus nevére

Jézus édes emlékezet
Te adsz szívünknek örömet.
Se méz, se semmi nem lehet
jelenlétednél édesebb.

Hallani boldogabb soha
nincs, se dalolni muzsika,
sem elgondolni idea,
mint Jézus, az Isten fia.

Nyelv sohase mondhatja ki,
betű föl nem jegyezheti,
csak aki tudja, hiheti,
mit tesz Jézusért érzeni.

Jézus, szívbéli szent öröm,
igazság kútja, fényözön,
gyönyör, túl minden gyönyörön,
kihez a vágy közel se jön.

Ki Téged ízlel; éhezik
s szomjasabb lesz, aki iszik,
de másra már nem szomjazik,
csak Jézusért óhajtozik.

Estére zárva reteszem
ágyamban Jézust keresem:
titkon vagy fényes tereken
csak ôt szeretem, ôt lesem.

Máriával bús reggelen
sírjához megyek s nem lelem;
nyögve és sírva keresem:
szívem keresi, nem szemem.

A sírt könnyemmel áztatom,
a tért betölti sóhajom,
Jézus lábaihoz bukom,
testét csüggve szorongatom.

Jézusnak vívom nyomdokát,
sírva csókolom ajakát,
hogy nyerhessem bocsánatát
s teljes malasztja hasson át.

Maradj velünk, Uram, maradj,
fényedbôl fényességet adj,
elménkben ködöket ne hagyj
ki e világnak méze vagy!

Ha szívünket látogatod
az igazság fölragyog ott;
a hiúság elpárolog
s a mélyben szeretet lobog.

Jézus szerelme mennyei
édességgel telisteli,
ezerszer inkább isteni,
mint ki tudhatnám mondani.

Ez amit kínod is -- amit
véred ömlése bizonyít,
mely utat váltságunkra nyit
s Istent szemlélni megtanít.

Kegyesem, Jézus, add nekem
szerelmed bôvét érzenem,
színed elôtt lenni jelen
s glóriádba tekintenem.

Ezer vágyam feléd eped.
Mikor jössz Jézus? kérdelek.
Mikor vidítsz föl engemet?
s elégíted ki lelkemet?

Ég országának népe, szállj,
ajtót, kaput elébe tárj,
köszöntsd a gyôztest, harsonálj:
,,Üdvözlégy, Jézus, nagy király!''
(Babits Mihály fordítása)

/ Clairvaux-i Szent Bernát apát/+1153 Franciaország/
 
 
0 komment , kategória:  Clairvaux-i Szt.Bernát  
Lelkésztől-79/885
  2018-04-15 11:50:46, vasárnap
 
  Lk 24,35-48
Az üres sírról való hírhozás nem volt elég, hogy a tanítványokat
meggyôzze Jézus föltámadásáról. Személyes jelenléte és segítô szavai kellettek, hogy szemeik megnyíljanak és szívük a hitre kész legyen. A Föltámadt Jézusban való hit csak magának a Föltámadottnak és az Ô Lelkének ajándékaképp lehetséges. E hit része az is, hogy az Írás mélyebb értelmét, vagyis Isten szándékát megértjük. Jézus föltámadásával nem végzôdik ,,Isten története az emberek számára'',hanem ez a közepe. Mostantól fogva meghív Isten mindenkit a bűnbocsánatra, kiengesztelôdésre ,,Jézus nevében''.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/H3.vas jegyzeteiből:Jézus igérete szerint megjelenik a nevében egybegyülteknek,megmutatja a feltámadott élet természetét,a korlátok megszűnését,az átalakulást, az Irások beteljesedését, melyre a természet is vágyakozik. Ez életben részesedés feltétele az evangéliumi parancsok teljesítése,a folyamatos együttmunkálkodás az Isten szándékával./Jézus békesség hirdetése a szeretet győzelméből származik,fokozatosan tárul fel az apostoloknak.Ezt a győzelmet kell hirdetni,tanúságtétellel a nehézségekről is,felismerni,mikor Jézus erre hív minket /
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-84/884
  2018-04-13 11:49:28, péntek
 
  Joseph von Görres: Isten tüze ég az emberi természetben

Még frissen és elevenen csobognak a források; még kimerítetlen áll minden élet négy eleme a természetben, három tenger árad egy hatalmas hegység körül; itt kell az embernek merítenie és innia, mert a természet arra vágyakozik, hogy az ember megváltsa az átoktól.Egyáltalán nem aludt ki a szent tűz, amely Istentôl indul ki és ott ég az emberi természetben; egyetlen szikra sem hunyt ki, amely egyszer fellobbant! Sokan balgatagon nekivágtak, hogy elhagyják Istent, de Isten nem hagyta el ôket emiatt, csak jobbik énjüket veszítették el:ami korábban tudatosan működött bensôjükben, az most öntudatlanul zajlik, s azok, akik belsô elhivatásuknak megfelelôen a Legmagasabb tanácsában ülhetnének, most alávetett eszközként kénytelenek szolgálni ôt.
Legyen mindenki mindig ôszinte önmaga és a saját lelkiismerete
elôtt; hallgasson mindazokra a hangokra, amelyek lelkében
megszólalnak, s ne hallgattassa el erôszakkal azokat, amelyek számára kellemetlenek; ne tegyen másokat becstelenségének vagy gyávaságának társaivá. A megbántott természet elôbb vagy utóbb viharos lázadásban bosszulja meg magát, és az embert ügyeskedése éppen akkor hagyja cserben, amikor a legnagyobb szüksége volna a segítségre. Szabadon,megkötések nélkül járjon az ember; amilyennek Isten megalkotta,olyannak vegye önmagát!
/Joseph von Görres: német iró,+1848.München/
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Lelkésztől-78/883
  2018-04-08 13:53:54, vasárnap
 
  Jn 20,19-31
Azzal, hogy a Föltámadott a hét elsô napján jelent meg többször is, ez a nap mindörökre ,,az Úr napja'', a hit napja, az örömé, a közösségé. A tanítványok látják Jézust. Megismerik: Ô az, aki a kereszten meghalt,és hisznek. Az öröm ismertetô jele bensô hitüknek. Tamás is, a ,,Hitetlen'' -- hisz! Az ô hitvallása és Jézus ígérete számunkra szól,akik szemeinkkel nem látjuk a Föltámadottat, és mégis hiszünk a lélek erejében, amelyet Ô ad nekünk.
/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/H2vas jegyzeteiből: a feltámadt Jézus felismeréséhez szükségesek azok a jelek,szavak, melyek rá emlékeztetnek.Az Ő nevében összegyűlt közösség is segítségre van,de megmarad az egyéni tapasztalatoknak is a fontossága.Ezek nyomán valósulhat meg ami az apostoloknál is volt ,hogy nagy erővel tettek tanúságot mellette, az ellenséges erőkkel szemben is./a hit közösséghez is tartozik, Jézushoz hasonlóan mi is a szeretet jeleit mutassuk meg,Jézus a külső körülményekkel szemben ad biztatást, küldetést/
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
Irótól-83/882
  2018-04-06 11:26:30, péntek
 
  Simone Weil: Ima

Atyám, Krisztus nevében add meg nekem a következôket:
Hogy testem egyedül a Te akaratoddal mozduljon, vagy váljék
mozdulatlanná.
Hogy hallásom, látásom, ízlelésem, szaglásom és tapintásom a
teremtés pontos lenyomatát adják.
Hogy szellemem, világosságod fényében, gondolatait egyedül a Te igazságod szerint rendezze.
Hogy érzékenységem a lehetô leghatékonyabb formában s teljes
tisztaságában élje át a fájdalom minden egyes részletét, s az örömöt is a legapróbb rezdüléséig.
Hogy szeretetem Isten szeretetének emésztô lángja legyen bennem s egyedül Isten iránt lobogjon.
S hogy minden, ami enyém, vétessék e1 tôlem, hogy Istentôl fölemésztve Krisztussá lényegüljön át, s adassék eledelül a szerencsétleneknek, kiknek teste-lelke egyaránt nélkülöz mindenfajta táplálékot.
(Pilinszky János fordítása)
/Simone Weil, francia irónő+1943. Ashford, Kent/
 
 
0 komment , kategória:  Weil,Simone  
Lelkésztől-77/881
  2018-04-01 15:21:38, vasárnap
 
  Jn 20,1-9
Mit láttak az apostolok Jézus föltámadásából? Két dolgot: az üres
sírt és magát a Föltámadottat! Az üres sír ,,jel'' volt, amely
értelmet csak akkor nyert, mikor az élô Úrral találkoztak. De a
találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. (Az
övék csak a találkozás által vált képessé arra.) A szeretet képesít
erre. -- Magdolna nagy reggeli találkozása mellett ugyanezt tanítja az emmauszi vándorok elbeszélése (Lk 24,13-35): az égô szív megérzi az Úr közellétét és megérti az Írások igazát.

/Szent István Magyar Plébániától,USA,1996/

/Husv .vas. jegyzetekben:a feltámadás hitére fokozatosan jutunk el.Szükség van arra,hogy Jézus életének eseményei ott legyenek napjainkban, utaljanak a feltámadására.Jézus nem támaszkodott mulandó erőkre,művei ezért maradandóak.Kiterjednek az emberiségre és a világra is.Annak átalakulására is hatással van az embereken keresztűl is.A küldetést Jézussal való találkozással ismerjük fel./nem a dolgok elérésének elsősége, hanem az igazság felismerése számít, és a hit,ami időkfeletti.Husvéti öröm átadása, találkozásaink vele, véglegesen megszabadit,ujjászületik a hit,élőként rá hagyatkozhatunk, bátoritja a népeket is/
Áldott ünnepeket!
 
 
0 komment , kategória:  Plébánia,Szent István USA  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 9 
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 9 db bejegyzés
e év: 74 db bejegyzés
Összes: 929 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 39
  • e Hét: 109
  • e Hónap: 1196
  • e Év: 52074
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.