Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Kereszt
  2022-01-03 22:45:48, hétfő
 
  A kereszt a vészjelzés számotokra. Figyelmeztet, hogy ha Isten nem kímélte meg egyszülött Fiát, akkor titeket sem fog megkímélni. Ez a világítótorony a bűn szikláin, hogy figyelmeztessen arra, hogy gyors és biztos pusztulás vár a bűnösökre, ha továbbra is lázadtok az Úr ellen.  
 
0 komment , kategória:  Spurgeon idézetek  
Békesség
  2022-01-03 22:33:13, hétfő
 
  Ha Isten a mi Istenünk, Ő békét fog adni nekünk a bajban. Amikor kívül vihar van, Ő békét teremt belül. A világ bajt okozhat a békében, de Isten békét teremthet a bajban.  
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Krisztus megvallása
  2022-01-03 22:25:12, hétfő
 
  Jobb most 1000-szer megvallani Krisztust, és megvetve lenni az emberektől, mint az, hogy Krisztus megtagadjon Isten előtt az Ítélet Napján.  
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Hatékony imádság
  2022-01-03 07:19:58, hétfő
 
  Hatékony imádság

Lekció: 1Kir 18,36-46

Textus: 1Kir 18,41-46

Vajon az imádkozás feltétlenül szükséges a keresztyén életben? Vajon nem fölösleges? Vajon az imádság olyan valami ami végső soron nem számít? Isten Igéje alapján hisszük és valljuk, hogy Isten irányít mindent. Tudjuk, hogy van egy tökéletes és tévedhetetlen terve és az a terv megvalósul. Semmi és senki sem állíthatja meg vagy akadályozhatja meg Istent abban, hogy a tervét megvalósítsa. Dávid azt mondta Istennek a Zsoltár 139,16-ban:

,,Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük."

Hogyan lehet nélkülözhetetlen az imádság? Isten mindenképp megvalósítja tervét. Akkor hogyan lehetnek fontosak az imádságaink? Mimódon befolyásolhatják a dolgok kimenetelét?

A felolvasott igeszakaszban azt látjuk, hogy Isten népének az imádságai létfontosságúak.

I. Isten a tervét népe imádságain keresztül valósítja meg.

Isten nemcsak a dolgok végét határozza meg, hanem a cél eszközeit is. Isten népének az imádságai gyakran nélkülözhetetlenek az Isten céljainak beteljesülésében.

Látjuk ezt az igeszakaszunkban. Isten elhatározta hogy esőt bocsát a földre. Erről olvasunk a 18-dik fejezet első versében:

,,Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az ÚR igéje Illéshez: Eredj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre!"

De Isten úgy döntött, hogy ezt Illés imádságain keresztül viszi véghez. Az előző fejezetben (1Királyok 17,1), amikor Illés kihirdette az átkot Aháb királynak, azt mondta:

,,Az élő ÚRra, Izráel Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom."

Illés azt mondta Ahábnak, hogy csak akkor fog esni az eső, amikor ő imádkozik érte. Mivel ezt megelőzőleg Isten ezt mondta Illésnek, hogy csak akkor fog esőt adni a földre, amikor ő imádkozik ezért és azt is megmondta neki, hogy mikor imádkozzék ezért hozzá. Amikor tehát eljött az eső ideje a földre, Illés tudta, hogy imádkoznia kell érte. Amikor pedig imádkozott, akkor ezt nem félvállról vette, nem hanyagul, nem könnyelműen imádkozott, nem összecsapva, elhadarva, hanem nagyon buzgón imádkozott esőért. Felment a Kármel-hegy tetejére, lehajolt a földre, és arcát a térdei közé tette. Aztán hétszer imádkozott, hogy Isten küldje el az esőt.

Azt látjuk ebből. hogy:

Illés úgy tekintett az imádságra, mint ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Isten ígéretei beteljesedjenek.

Nem tartotta szükségtelennek vagy feleslegesnek az imádságot. Isten megígérte neki, hogy lesz eső, de Illés tudta, hogy imádkoznia kell érte. Az eső nem jön el az imádságai nélkül.

Van itt számunkra két nagy lecke.

1. Mindenekelőtt, testvéreim az Úrban, ismerjétek fel imádságaitok erejét.

Az imádságaitok számítanak. Feltétlenül szükségesek. Isten felhasználja őket, hogy céljait megvalósítsa. Ezek azok az eszközök amelyeken keresztül Isten megvalósítja céljait.

Kálvin János: ,,Az imádság által jutunk hozzá azokhoz a gazdagságokhoz amelyeket a mennyei Atya félretett nekünk... az imádság által ássuk ki azokat a kincseket amelyekre az Úr evangéliuma felhívta a figyelmünket és amelyekre a hitünk tekintett."

Csak imádság által ássuk ki azokat a kincseket. Ha nem ásod ki őket imádság által, akkor egyáltalán nem ásod ki - akkor nem lesznek a tieid azok a kincsek, amelyek a tieid lehetnének. Az imádkozás létfontosságú a keresztyén ember számára. Nélkülözhetetlen.

Testvéreim az Úrban, Isten milyen nagy kiváltságot adott nektek. Jöhettek bármikor, bármilyen helyzetben is vagytok Isten dicső trónja elé és előadhatjátok neki a kéréseiteket. Ezek a kérések létfontosságúak, hiszen ezek által teljesedik be Isten terve és dicsőül meg Jézus Krisztus.

Imádságaink változtatnak a helyzetünkön. Ha nem kérsz bizonyos dolgokat, nem kapod meg. Jakab megszidott néhány keresztyént és azt mondta nekik a Jakab 4,2-3 verseiben:

,,Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni."

Megfosztották magukat az áldásoktól, mert elhanyagolták, hogy kérjék Istentől azokat. Azért voltak elszegényedve, mert nem kérték Istentől azokat a dolgokat, amelyeket Ő hajlandó lett volna megadni nekik.

Jézus bátorította a tanítványait, hogy imádkozzanak és azt mondta nekik:

Mt 7,7-11: ,,Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérnek tőle?"

Testvéreim az Úrban, imádkozzatok sokat. Ismerjétek fel, hogy mennyire fontos imádkozni. Ismerjétek fel, hogy mekkora áldás az, hogy Isten szabad utat biztosított számotokra a kegyelem trónjához. Ismerjétek fel, hogy ugyanazt a nagyszerű eszközt kaptátok Istentől, mint Illés. A Jakab 5:16-18-ban az apostol arra buzdít bennünket, hogy úgy imádkozzunk, mint Illés. Ezt olvassuk:

,,Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését."

Jakabot nem Illés különleges prófétai adottsága vagy a történelemben elfoglalt egyedülálló helye érdekli, hanem az, hogy olyan ember volt, mint mi. A 16-dik vers második felében Jakab kihangsúlyozza, hogy minden hívőnek megvan a lehetősége arra, hogy olyan hatékonyan imádkozzék amilyen hatékonyan Illés imádkozott.

A másik nagy lecke amit Illés nekünk itt tanít az, hogy:

2. Kitartóak kell legyünk az imádkozásban.

Illés nemcsak egyszer kérte az esőt Istentől. Nem azt tette, hogy elmondta Istennek a kérését egyszer, majd felállt és várta az esőt. Nem. Nemcsak imádkozott esőért, hanem kitartóan imádkozott ezért - addig amíg el nem jött az eső. Ezt olvassuk:

,,Illés pedig fölment a Karmel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé rejtette. Így szólt a szolgájához: Menj föl, és figyeld a tengert! Az fölment, figyelte egy darabig, majd ezt mondta: Nincs ott semmi. Illés ezt mondta: Menj vissza hétszer!Hetedszerre ezt mondta a szolga: Most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből."

Illés nemcsak egyszer imádkozott esőért. Imádkozott és imádkozott és imádkozott. Hétszer küldte el a szolgáját, hogy figyelje a tengert. Kálvin János ezzel kapcsolatban azt a megjegyzést teszi, hogy ez a kép amit itt látunk, arról beszél, hogy az imádkozás feltétlenül szükséges.

,,Elég számunkra megjegyezni Illés egyetlen példáját, aki, bizonyos lévén Isten célja felől, miután szándékosan megígérte az esőt Aháb királynak, még mindig buzgón imádkozik fejét a térdei közé helyezve, és elküldi a szolgáját hétszer, hogy figyelje a tengert nem azért, mintha ezzel kétségbe vonná a próféciáját, hanem mert tudta, hogy az volt a kötelessége, hogy Isten elé tárja a vágyait, mielőtt álmos vagy lomha lenne a hite."

Igeszakaszunk tanítása tehát az, hogy kitartónak kell lennünk az imádságban. Nem szabad csak egyszer imádkoznunk a dolgokért, és azt gondolnunk, hogy megtettük kötelességünket. Kitartónak kell lennünk bizonyos dolgokért - különösen azokért a dolgokért, amelyekről tudjuk, hogy Isten azt akarja, hogy meglegyenek. A Lukács 11:13-ban Jézus azt mondta a tanítványainak:

,,Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle."

Isten meg akar áldani benneteket a Szentlélekkel és a Lélek gyümölcseivel. Kitartóan imádkozzatok az ilyen dolgokért. Isten azt akarja, hogy meglegyenek, de néha azt akarja, hogy mélyre ássatok, hogy megszerezzétek őket.
Jézus erre a leckére is tanította a tanítványait a kitartó özvegyasszonyról szóló példázatban.
Lk 18,1-8: ,,Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben! Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr: Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan."

Állhatatosak kell legyetek az imádságban.

De a nagy kérdés az, hogy:

Miért adja Isten ezt a példát Illés hétszeri imádságáról, miért akarja, hogy kitartsunk az imádkozásban?

Nem arról van szó, hogy nem hall minket először, vagy hogy elfoglalt vagy túl fáradt ahhoz, hogy amikor először kérjük, hogy segítsen akkor megsegítsen, és nem is arról van szó, hogy emlékeztetnünk kell Őt, hogy segítsen nekünk. A Zsoltárok 121:2-4-ben Dávid azt mondta:

,,Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt!"


Zsolt 139,4: ,,Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, URam."

Tehát a kitartó imádság nem Isten javát szolgálja, hogy végül meghalljon minket, vagy hogy megtudja, mit akarunk. Ő tudja, mit akarunk és mire van szükségünk, még mielőtt kérnénk.

Nekünk válik hasznunkra ha kitartunk az imádságban. Két fontos dologra tanít minket Isten az Illés kitartó imádságáról szóló példa által.

A. Először is, Isten azt akarja, hogy a figyelmünket arra a tényre irányítsuk, hogy a segítségünk Tőle jön - hogy Ő a mi egyedüli Megváltónk és Szabadítónk.

Azt akarja, hogy felismerjük, hogy Tőle függünk, és hogy elismerjük ezt a függőséget. Látjuk ezt a Pál testében lévő tövis esetében.

2Kor 12,8-10: ,,Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.
Olyan volt a Pál helyzete, hogy közelebb került Istenhez, megértve azt, hogy minden ereje Istentől származik, és hogy az Istentől való függése jó dolog, amiben örvendezhet.

Tehát, amikor Isten arra buzdít bennünket, hogy legyünk kitartóak az imádságban, akkor Ő arra törekszik, hogy közelebb vonjon minket magához, hogy szívünket jobban maga felé fordítsa - és hogy megértesse velünk, hogy életünk az Ő nagyobb életének része. A függőség kitartó imádságain keresztül kifejezed a Vele való egységedet, kifejezed azt a tényt, hogy Ő a te életed, Ő a mindened.

B. Másodszor, nem szabad figyelmen kívül hagyjuk azt a fontos tényt, hogy Illés hétszer imádkozott. A Bibliában szereplő számok jelentőséggel bírnak. A hetes szám különösen fontos. A hét egy szent szám. A teljességet jelképezi.

De ugyanakkor majdnem olyan, mintha ebben a hétszerben lenne valami ellentmondás.

Egyrészt egyfajta hatástalanságot érzünk Illésben. Egyszer imádkozott, és nem történt semmi, legalábbis az emberi érzékek számára. Másodszor és nem történt semmi. Harmadszor, és nem történt semmi, és így tovább. Csak a hetedik alkalommal emelkedett ki egy kis felhő a tengerből.

Másrészt azt látjuk, hogy Illés kérte az áldást az országra. Az emberek fellázadtak az Úr ellen, és elszenvedték lázadásuk következményeit. Most Isten kegyelemben érkezett meg hozzájuk - esőt fog küldeni. Illés azonban egyszeri imádkozással nem tudta elérni azt, hogy eljöjjön az áldás. Nem. Illés hétszeri imádkozása bizonyos értelemben alkalmatlanságát tükrözi.

Egy holland teológus ezzel kapcsolatban ezt írja: ,,A hétszeri imádkozás azt jelzi, hogy Illés maga nem tudja felajánlani Istennek azt a befejezett, teljes munkát, amelyet megkövetel. Ha el tudta volna végezni tökéletesen azt a munkát, amelyet Isten megkövetel, akkor elegendő lett volna egyetlen imádság a befejezett helyreállítási munkára való hivatkozással együtt."

Ugyanakkor a hetes szám a teljességre mutat.

3. Illés hétszeri imádkozása Jézus jövőbeli munkájára mutat rá.

Az imént említett holland teológustól idézik most is: ,,Az Úr megengedte, hogy közbenjáró prófétája hétszer közeledjen Hozzá, aki egyre szenvedélyesebben és erőteljesebben imádkozott. A hetes szám révén Illés imádsága bizonyos szimbolikus jelleget kapott. Más szóval, a próféta hétszeres imádságában a nagy közbenjáróra és prófétára mutatott előre, aki befejezett, teljes munkájával megjelenhet Isten előtt, és el tudja hozni Isten népe számára a teljes helyreállítást."

Emlékeztek, amikor Illés megjelent Jézussal és Mózessel a megdicsőülés hegyén? Illés egész munkája Jézusra, a nagy prófétára mutatott, aki munkája csúcspontja lesz. Az itteni tanítás párhuzamban van a Zsidókhoz írt levéllel, amely azt tanítja nekünk, hogy az ószövetségi lévita papság alkalmatlan volt bizonyos értelemben a papi szolgálatra a Jézus Krisztus papságához képest. Itt azt látjuk, hogy az ószövetségi próféták bizonyos értelemben alkalmatlanok voltak a prófétai szolgálatra, és hogy Krisztusra mutattak.

Az imént említett holland teológustól idézek újból: ,,Illés közbenjárása a Messiás befejezett közvetítői (közbenjárói) munkájának előképe, aki megújítja a szövetséget. Benne a hetes szám beteljesedik. Az Ő munkája által lesz megbékélés; a bűn megbüntetik, és az áldások visszanyerhetők. Egyedül az ő munkája a törvényes alapja a szövetség Istenével való élő közösségünknek. Imádkozhat és közbenjárhat a bűnös emberekért, és ezáltal felajánlhatja Istennek ,,lelkének munkáját"".

Illés szolgálata, amely által áldást szerzett Izrael népének, Jézus jövőbeli, nagyobb szolgálatára mutatott. Illés önmagában alkalmatlan volt. Jézus nem volt. Jézus felvette magára a bűn átkát az Ő népéért. Méltó arra és képes, hogy áldást hozzon népe számára, hogy megszabadítsa és megmentse őket. Képes elvinni és bevinni őket az igazi tejjel és mézzel folyó földre, ahol számtalan áldások lesznek, olyan áldások, amelyek soha nem érnek véget - olyan áldások, amelyeket Illés imádságának eredményeként a hatalmas eső jelzett.

Testvéreim az Úrban, dicsérjétek Istent Jézusért! Illés rámutatott. Jézus az Aki a mennyből alászálló tüzet elhordozta és megszerezte az áldást számunkra. Az ő elvégezett váltságmunkájáért tudunk hatékonyan imádkozni és tudhatjuk, hogy az imádságaink fontos szerepet töltenek be az Ő királysága megalapításában.

4. Végül, azoknak akik nem keresztyének azt akarom mondani, hogy ez az igeszakasz arra hívja fel a figyelmeteket, hogy áldás egyedül Krisztusban van.

Illés idejében áldás érkezett a földre, és csak a próféta imádságán keresztül jutott el az emberekhez. Imádsága nélkül nem lett volna áldás. Ebben Krisztus előképe volt.

Szükséged van Jézusra. Szükséged van Rá, hogy áldást szerezzen számodra. A nagy kérdés számodra az, hogy vajon Jézus azt fogja kérni az Atyától, hogy áldjon meg téged? Vajon oda fog járulni az Atyához, és közbenjár érted? Csak akkor fogja mindezt megtenni, ha Hozzá fordulsz.

Ő ezt mondta a Mt 10,32-33 verseiben: ,,Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt."

Most járulj Jézushoz. Ő az egyedüli reménységed. Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 8 db bejegyzés
e hónap: 140 db bejegyzés
e év: 140 db bejegyzés
Összes: 31975 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1986
  • e Hét: 5838
  • e Hónap: 68302
  • e Év: 68302
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.