Belépés
sanci81.blog.xfree.hu
-Minden ember, minden apró mozzanat, Életedbe úgy került, hogy magad vontad oda... Az pedig, hogy mit kezdesz velük, csakis rajtad áll! ... Czifra Sándor
2007.12.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Tárihi Üngürüsz
  2015-09-20 13:21:20, vasárnap
 
   
  Őstörténetünk titkai a Tárihi Üngürüszben
Írta: Csurka Dóra
Százhúsz évig hevert az Akadémia polcain a magyar ősgeszta kézirata, amelyet Vámbéry Ármin fedezett fel az Isztambuli bazárban. A magyarok őstörténetének talán legfontosabb forrását a 19. század közepén az isztambuli bazárban találta meg Vámbéry Ármin, de az Akadémia az 1980-as évekig titkosította a rendkívüli kódexet.
Link

A honfoglalás a Képes Krónikából

A magyar régmúltról szóló, egyik felbecsülhetetlen értékű krónikánk, a "Tárihi Üngürüsz" az ősmondáktól a mohácsi vészig mutatja be Magyarország történetét. Több neves kutató úgy véli, hogy ez az eredeti ősgeszta.
A magyarság évezredeken átívelő emlékezését, szellemi küzdelmének állomásait is visszatükrözi egy jól megfogható rendszerben, számos jelentéssíkon keresztül a Tárihi Üngürüsz, amelynek részletei még középkori krónikáinkban sem olvashatók. Más nemzetek itt, Európában - franciák, angolok, németek - igencsak megbecsülik középkori vagy még korábbi időkre visszavezető írott forrásaikat, féltve őrzik, ápolják hagyományaikat. Régészeti ásatásaikat krónikáik és mondáik útmutatásai alapján végzik, majd jelentős összegekért mutogatják külföldieknek a feltárt leleteket. Mítoszaikból irodalmi művek születnek, dicsőítő filmek készülnek, amelyek aztán világszerte ismertségre és rajongótáborra tesznek szert. Kevesen tudják azonban, hogy ezek a mítoszok ezer szállal a mi ősmúltunkban gyökereznek, abból sarjadnak... Mi pedig mit teszünk? Mostohán bánunk ősi szellemi örökségünkkel, hagyjuk azt átírni, meghamisítani, idegenek kezén elkallódni, kigúnyolni.
Egy kézirat viszontagságai
Mutatja ezt az ősgeszta sorsa is. A páratlan kézirat évszázadokon át "bujdosott", fél évezredig porosodott a magyar királyi könyvtár titkos részlegében, majd a magyar koronázóváros, Székesfehérvár 1543. évi elfoglalása után Isztambulba került, a szultáni irattárba. Neves Kelet-kutatónk, Vámbéry Ármin egy példányára rátalált az isztambuli bazár forgatagában, megvásárolta a kódexet, hazahozta és 1860-ban a Magyar Tudományos Akadémiának ajándékozta. Ma is az intézmény zárt részlegén vagy pincéjében heverne - ma jelzete Török F. 57. sz. - ha a hetvenes évek elején nem akadnak olyan kiváló magyarok, mint Mindszenty hercegprímás titkára, dr. Zakar András, a felvidéki Geönczeöl Gyula, dr. Sárkány Kálmán, Kolozsvári Grandpierre Endre, illetve Blaskovics József professzor, akik az Aczél-éra idején a pereskedést, letartóztatást, zaklatást, szellemi perifériá?ra szorítást is felvállalva önzetlenül mindent megtettek azért, hogy a kézirat az 1980-as évek elejére kikerüljön a tudatosan köré vert szellemi karanténból és közkinccsé válhasson.
Évszázados hagyománya van az ősgeszta elhallgattatásának, és ennek oka tartalmában keresendő. Magyar nyelven íródott, valószínűleg már a X. században lefordították latinra, és elhelyezték a királyi könyvtár titkos részlegében. Buda eleste után két évvel I. Szulejmán Székesfehérvárt prédálta, és a Korán előírásához tartva magát elrendelte a "hitetlenek" iratainak megsemmisítését. A királyi könyvtár jelentős része a tűz martaléka lett, de a krónika megmenekült Mahmúd Terdzsümánnak (1510-1575), a szultán bécsi születésű tolmácsának, tudósának köszönhetően, aki a latin nyelvű kéziratot lefordította ótörökre.
316 esztendőre ismét nyoma veszett, míg Vámbéry törökországi útjáról hazahozta és az Akadémiának adta a 210 lapos, ún. szülüsz írástípussal írt kódexet. Egy évvel később, 1861-ben Budenz József egyéni és politikai motivációtól fűtötten letiltotta, zároltatta a művet. 110 évvel később megint felbukkant, nem kis bosszúságára a kommunista hatalomnak.
"1971 nyarán dr. Zakar András bizalmasan közölte velem, hogy tudomására jutott egy feldolgozatlan, ősi irat holléte. Csak azt nem tudta, hogy az Akadémiánál, illetve az Isztambulban őrzött kézirat azonos-e. Az Akadémia bennfentesei Isztambulban elintézték, hogy ottani barátaik zárolják az anyagot" - olvashatjuk az amerikai kiadást (1988) keresztülvivő Geönczeöl Gyula visszaemlékezésében.
Az Akadémián nem tudták eldönteni - mivel az ótörök kéziratot nem voltak képesek megfejteni -, hogy a pesti és az isztambuli forrás egyezik-e.Ugyanakkor rettegtek tőle, hogy egy ilyen ősi és fontos történeti dokumentum a magyar nép kezébe kerülhet.
Link

Zakar nem akarta - érthető, a Mindszenty-per vádlottjaként már hét évet sínylődött a rendszer börtönében -, hogy neve az MTA-n felbukkanjon, hátráltatva ezzel az ügyet, így felkérte ismerősét, dr. Sárkány Kálmánt, kérjen filmmásolatot az Akadémia Keleti Gyűjteményében elfekvő kéziratról. Szerencsés módon a terv sikerült, Sárkány megkapta a kópiát, amely rövid időn belül szakavatott kézbe került. Nevezetesen Blaskovics Józsefhez, a prágai Károly Egyetem nemzetközi hírű turkológus professzorához. Blaskovics a rendkívül nehéz szöveget gyönyörű magyar nyelvbe illesztette, amely párosulva a török nép színes, keleties kifejező világával eredeti környezetben tudta megszólaltatni a mű ősi regéit, történeteit.
"Amikor Pesten kiderült, hogy kezünkben a szöveg, a Magyar Nemzet cikke nyomán, kitört az idegesség az Akadémián. Azonban Illyés Gyula mellénk állott, s vele az Írószövetség tekintélye, és az írók javarésze is. Hiába fenyegette az Akadémia levélben dr. Blaskovicsot, dr. Sárkányt, a filmet nem adtuk vissza, ellenben másolatokat készítettünk róla (...) Józsi bácsi (Prágában - a szerző) a támadások következtében időnként el volt keseredve, de szerencsére elkészült a kézirat teljes magyar fordítása. Közben kiérkeztem Clevelandba és a Szittyakürtben egy rövid közleményben tudattam, hogy a teljes kézirat nálam van" - ismét az események részesét, Geönczeölt idézzük.
Erre válaszként a párt utasítására a Magvető korlátozott példányszámban, de nem a fordító Blaskovics hitelességének megfelelően, torzításokkal 1982-ben megjelentette a Tárihi Üngürüszt, a Magyarok Története címmel. 1982 tavaszán az 500 példányban kinyomtatott mű a könyvnapon órák leforgása alatt kelt el... 1986-ban Léván a Magyar Ifjúság Érdekeit Védő Szövetség adta ki, majd két évvel később 1988-ban Geönczeöl Gyula szerkesztésében is megjelent Cleveland Ohioban a II. NAGY SZITTYA TÖRTÉNELMI VILÁGKONGRESSZUS alkalmával. Ma már a Püski Kiadó jóvoltából és az interneten is elérhető szélesebb körben, ugyanakkor a mű részletes kritikai és nyelvtudományi feldolgozása mind a mai napig nem készült el.
Mi történt a honfoglalás előtt?
Mi volt az ősgeszta évezredes elhallgatásának oka? Mi a jelentősége? Mélyrétegekben mutatja be a magyarság történetét, új lehetőséget nyitva a magyar identitás megőrzésének szempontjából kulcsfontosságú eredetkutatás előtt. (Például a krónika azon részlete, amely szerint a honfoglaló magyarok olyan népeket találtak Pannóniában, amelyek saját nyelvüket beszélték, ösztönözte László Gyulát kettőshonfoglalás-elméletének kidolgozására.) Megtudhatjuk belőle, mi volt régi fővárosunk neve, kik voltak a királyaink, mikor, kik ellen harcoltak és háborúskodtak, mennyi ideig uralkodtak, s hogyan töltötték mindennapjaikat. Vannak kutatók, akik mélyrehatóbb összefüggéseket tárnak fel a geszta alapján, és például többszöri honvisszafoglalásokról beszélnek.
Lássunk most egy-két figyelemre méltó részletet a Tárihi Üngürüszből: Hunort és Magort Nemródtól (Nimródtól) és feleségétől, Ankiszától származtatja: "A régi időkben a Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége, s ettől a feleségétől két fia született. Az egyiket Magornak, a másikat Hunornak hívták. Ők voltak Nemród első fiai, és állandóan atyjuk palotájában tartózkodtak." (Egyes kutatók úgy vélik, és én is egyetértek ezzel a nézettel, hogy Hunor, illetve az Üngürüsz-Hüngürüsz elnevezés itt a népet fedi, míg Magor neve a magyar vallásra utal.)
A magyarok (hunok) jelenlétét a Kárpát-medencében évszázadokkal korábbra teszi a krónika, mint az ma ismert és elfogadott. A nemzedékekkel Attila előtt Pannóniába költöző hun néprész azonos nyelvű népet talált a térségben: "Amikor abba a tartományba érkeztek, látták, hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban, sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak, és az ő nyelvükön (azaz Hunor népének a nyelvén) beszélnek az ottani népek. (...) Hunor népe békés megegyezéssel annak az országnak a királyához ment, alattvalójává vált és az ország különféle helyein letelepedett."
A geszta azt állítja, a székelyek egyértelműen hunok, és Erdélyben éltek: Attila halála után testvérháború tört ki az örökségért, a hun birodalom birtoklásáért. "Mivelhogy Kaba (Csaba) vereséget szenvedett és elmenekült, Pannonija tartománya a Nimcse-pártiaké lett. Vincse Laos megérkezése okozta Kaba vereségét, ezért őt találták méltónak a trónra, és a trónra ültették. De a trón és a korona Aladorinuszt (Aladár) illette volna, ezért őt (kárpótlásul) Erdel (Erdély) tartománya bánjává nevezték ki. Abban időben az ő népét Szikulinak hívták."
Árpád Csabán keresztül Attila leszármazottja. Csaba visszaköltözik a hunok eredeti országába, Szidijja (Szittya) tartományába, leszármazottai ott élnek. "Kaba nemzetségéből abban a tartományban volt hét bégzáde, akiket abban az időben kapudánoknak (kapitányoknak) neveztek. Ezeknek volt egy vezérük, aki Kabának egyenes leszármazottja volt, Árpádnak hívták."
A magyarok kazár alattvalóként indulnak Pannóniába. Kiköltözésük oka: a visszatérő Kaba népe megsokasodott és túl nagy szerepet kapott Szidijjában, ez pedig ellentétet szült a népen belül.
"Azután Szidijja uralkodója dívánt (tanácsot) tartott, s ezen Árpádot tették meg az összegyűlt hat kapudán és a vitéz hadsereg fővezérének. Azután Szidijja uralkodójától engedélyt kaptak, és egy nap boldog órájában, Atilusz (Attila) király halála után háromszáz év elmúltával, Iszá őkegyességének hétszáznegyvenötödik esztendejében Szidijja padisahjától elbúcsúztak, s onnan a csapatonként elindultak."
Kétféle nép verseng egymással
Történelemkönyveink ma úgy tanítanak a múltunkról, mintha nem lenne olyan őstörténetünk, amelyre méltán büszkék lehetnénk. Mintha primitív nomád hordáktól származnánk, másokat leigázó, megsarcoló, kegyetlenségünkről és istentagadásunkról híres nép lennénk, amelynek állandóan szégyenkeznie kellene. A Nyugat saját önös érdekből évezredek óta ezt a képet vetíti ránk.
A tárihi Üngürüsz II. fóliáján ez olvasható: "a Hunok népéből 10 ezer ember gyűlt össze és a rendkívüli teremtményekből is 280 ezer férfi gyülekezett össze..."
"Vagyis ezen a >csodálatos hadseregen< belül volt egy mag: vezető, kultúrahordozó réteg, melynek volt egy meghatározó ideológiája, szelleme, programja..." - állítja Geönczeöl.
Kozsdi Tamás kutató azt feltételezi, hogy ez a tízezer "rendkívüli teremtmény" lehetett az a Priszkosz rétor - bizánci követként járt Atilla udvarában - által is említett királyi szkíta, aki a hunok legnemesebb fajtájához tartozott. S hogy miért voltak rendkívüliek? Mert örökösei voltak, birtokosai valaminek, az ősi tudásnak, mágikus képességeknek, amellyel világbirodalmat lehetett irányítani...
Nem vitás, óriási különbségek vannak a magyar őstörténetre vonatkozóan a hivatalos és az ún. alternatív álláspont között, amely a hagyományokat valóságként és nem mesékként, lekicsinylően kezeli. Az elmúlt évtizedekben indult virágzásnak az őstörténet-kutatás, eredményei rendkívüli, dicső eseményekről, több ezer éves gyökerekről számolnak be, s ebben a folyamatban nem kis szerepe volt az ősgeszta felfedezésének is.
MESSZI MAGYAROKRÓL.

1235-ben útra kélt Julianus barát, hogy 800 esztendő után felkeresse a Magna Hungáriában maradt magyar testvéreit. Útja sikerrel járt. Értette nyelvüket és élvezte vendéglátásukat és szeretetüket. Közel egy hónap után, sajnos indulnia kellett, mert rossz híreket hozott a pusztai szél: Mongol-tatár seregek fogják megtámadni Európát.
1237-ben ismét vissza kívánt térni, de Moszkva után lesújtó hírt kapott: a mongolok a magyarokat meghódították és egy részük a segédnépükké vált. Batu kán levelével tért haza, amelyben teljes megadásra szólította fel IV. Béla magyar királyt.
Julianus barát feljegyzései hosszú hányattatás után a vatikáni levéltár őrzésébe került. Cseles Márton jezsuita szerzetes talált rá 1695-ben.
Rubruk szerzetes 1243-ban ír a mongol kán udvaráról, ahol elmondja, hogy a tatárok között a legjelesebb vitézek magyarul beszélnek és magyarnak vallják magukat. Richardus testvér naplója elmondja, hogy a mongol hadakba a magyarok azért is állottak, mert ellenségüknek érezték a katolikus hitet és vallást.
1340-ben Illés (Elias Hungarus) járt a tatárok által birtokba vett keleti-magyaroknál, majd Gergely - 1346-ban - (Georgius Hungaros) még távolabbi helyeken is járt. Mathias Escandel Kína belsejében az ujgurokhoz is eljutott itt is érte a halál 1399-ben. Kakas István és társa az 1520-as években mély belső-orosz területekre utazván, szintén magyaroknak mondó népekről adott számot.
Turkoy Sámuel az orosz cár szolgálatában találkozott az "ősmagyarokkal." Jaksics Gergely 1804-ben találkozott magyarul beszélő magyarokkal a Kaukázusban. Írhatnám még Johann Gruber, Besse János (1765-1842), Orlay János (1770-1826) utazók nevét, akik megtalálták rokonainkat. Kőrösi Csoma Sándor kalandos útját, már nem is mondom, aki Kelet-Turkesztánban lelte meg a magyarok őseit.
A fenti jeles férfiak az idő távlatából üzennek nekünk, rólunk, értünk: a magyart és nyelvét- elpusztítani nem lehet!
Hogyan is fogalmazta meg az egykori püspök? Valahogyan így: "Mi Isten kezéből vettük a magyarságot, mint eleve elrendelést, sorsot, tehát kiváltságot, elveszíthetetlen minőséget és végeláthatatlan feladatokat."
2013. június hó 13.
Magyarország - Mária országa 1916-ban érkezett ez a képeslap Palesztína fővárosából, Jeruzsálemből

A magyar királyi cím talán értelmezésre szorulhat. Idézet dr. Tóth Zoltán József jogtörténésztől (Pázmány Péter Katolikus Egyetem):
Link

"1217-ben érkezik II. András keresztes hadjárata a Szent földre, de nem háborúzik, hanem erődrendszereket épít magyar pénzből. Európától elismerten felveheti Jeruzsálem királya címét. Ettől kezdve 1918-ig Jeruzsálem királya a mindenkori magyar király."

Mivel 1916-ot írunk, és ekkor még volt királyunk - ő egyben Jeruzsálem királya is volt. S ha ma lenne királyunk, akkor ő is Jeruzsálem királya is volna, és Jeruzsálem ismét a Szent Korona oltalma alatt állna, ahogy Magyarország is.
Idézet dr. Tóth Zoltán József jogtörténésztől:
"A Szent Korona Magyarországon a szuverén, övé a hatalom forrása, övé a hatalom.
Azért övé a hatalom, mert Ő az égi közvetítő. A katolikus liturgikus ábrázolásban nyilvánvaló és engedélyezett, hogy a Szűzanyát 3-féle koronával lehet ábrázolni hivatalosan:
1, egy szimbólikus koronával - nem egy valódi korona
2, pápai tiarával - kiment a divatból
3, egyetlen egy valós koronával - ez a Szent Korona

Gyakorlatilag ezért is nevezik Mária országának, Szent István felajánlásával csupán megerősítette ezt az állapotot. A Magyar Szent Korona szentségi jellegénél fogva egy személyt jelenít meg, ezért a magyar közjog sem tekinti tárgynak: Az
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
 
 
0 komment , kategória:  Magyarság  
Címkék: elveszíthetetlen, erődrendszereket, világkongresszus, elhallgatásának, összefüggéseket, teremtményekből, világbirodalmat, szerkesztésében, mindennapjaikat, megsemmisítését, székesfehérvárt, jogtörténésztől, kulcsfontosságú, végeláthatatlan, vendéglátásukat, mélyrétegekben, magyarországon, letartóztatást, felajánlásával, kultúrahordozó, példányszámban, székesfehérvár, feldolgozatlan, megszólaltatni, leszármazottai, hagyományaikat, gyűjteményében, felfedezésének, nyelvtudományi, visszaköltözik, hitelességének, szittyakürtben, viszontagságai, professzorához, őstörténetének, őkegyességének, magyar ősgeszta, magyarok őstörténetének, isztambuli bazárban, 1980-as évekig, rendkívüli kódexet, magyar régmúltról, mohácsi vészig, eredeti ősgeszta, magyarság évezredeken, feltárt leleteket, mítoszok ezer, kézirat viszontagságai, ősgeszta sorsa, páratlan kézirat, magyar királyi, magyar koronázóváros, Tárihi Üngürüsz, Tárihi Üngürüszben, Csurka Dóra, Vámbéry Ármin, Képes Krónikából, Neves Kelet-kutatónk, Magyar Tudományos Akadémiának, Török, Zakar András, Geönczeöl Gyula, Sárkány Kálmán, Kolozsvári Grandpierre Endre, Blaskovics József, Szulejmán Székesfehérvárt, Mahmúd Terdzsümánnak, Budenz József, Sárkány Kálmánt, Akadémia Keleti Gyűjteményében, Nevezetesen Blaskovics Józsefhez, Károly Egyetem, Amikor Pesten, Magyar Nemzet, Azonban Illyés Gyula, Tárihi Üngürüszt, Magyarok Története, Magyar Ifjúság Érdekeit Védő Szövetség, Cleveland Ohioban, NAGY SZITTYA TÖRTÉNELMI VILÁGKONGRESSZUS, Püski Kiadó, László Gyulát, Tárihi Üngürüszből, Magort Nemródtól, Mivelhogy Kaba, Vincse Laos, Árpád Csabán, Azután Szidijja, Üngürüsz II, Kozsdi Tamás, MESSZI MAGYAROKRÓL, Magna Hungáriában, Cseles Márton, Elias Hungarus, Georgius Hungaros, Mathias Escandel Kína, Kakas István, Turkoy Sámuel, Jaksics Gergely, Johann Gruber, Besse János, Orlay János, Kőrösi Csoma Sándor, Tóth Zoltán József, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Szent Korona, Szent Korona Magyarországon, Szent István, Magyar Szent Korona,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.22. 07:05 Október 23. - Orbán Balázs Torontóban: Magyarország a szabadságharcosok nép...
10.22. 07:05 Polgármestert és képviselőket választanak vasárnap a dél-baranyai Kémesen
10.22. 07:05 Több mint 200 vállalkozás vesz részt a Középvállalati fejlesztési programba...
10.22. 07:04 Az építőipari cégek száma 25 százalékkal bővült az idén
10.22. 07:04 A Cushman & Wakefield idén közel 80 000 négyzetméter irodaterületet adott b...
10.22. 07:04 Otthon Centrum: egy panellakást átlagosan 2 hónap alatt lehet értékesíteni
10.22. 07:04 Elárverezik Marilyn Monroe zsidó imakönyvét
10.22. 07:03 Beszakadt a padló, több mint harmincan megsérültek egy dél-karolinai lakópa...
10.21. 22:52 Egyesült Államok Nagydíja - Végeredmény, a vb-pontversenyek állása
10.21. 22:32 Lengyel választások - Exit poll: a kormányzó Jog és Igazságosság áll nyerés...
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
Film A románc íze.  Albérlet eredeti állapotban  Szabó Magda: Terítsd arcomra ...  Őszi kép  Két ember attól fogva számít i...  Nincs felelet  Újabb világméretű szentségimád...  Gerbera  Himalája só egészségügyi hatás...  Mókus  Tarsoly Beke Tamás: Szeretni...  Szőlő  Liebe  Kellemes délutánt kívánok!  Átszűrődő fénysugarak  Facebookon kaptam  A szórakozott tanárnő  Kellemes estét , szépálmokat  2018. október 18., csütörtöki ...  Szép írások  na jah................  Kellemes estét  Vidám csütörtököt  Szőlő  Ajándék dobozok - névnapra  Őszi kép  Aranyosi Ervin: Kell hogy̷...  2018. október 17., szerdai Nap...  Csirkekuglóf aszalt áfonyával  ***Csodálatos kép***  Átszűrődő fénysugarak  Angyal kíván jó éjszakát!  ***Csodálatos INDIÁNOS Kép***  Png virágok  Esőben  Szerencsés Tünde: Érzem  Albérlet eredeti állapotban  Őszi kép  Október 18. MAI LÁTOGATÓKI  Szép estét  Rózsaszín rózsák  Elmélkedés  Klasszikus  Jó reggelt , szép napot  Elnyomott az álom...  Szép és kedves csütörtököt  Szép estét  Két ember attól fogva számít i...  Szép és kedves csütörtököt  Angyal kíván jó éjszakát!  Szép írások  Szép napot kívánok minden láto...  Szép napot  ***Csodálatos kép***  Maci őszi felirattal  Ne legyen bennem semmi idegen...  Jézus sétája  Esküvői videó  Elmerengve  Mepihenten  Őszi kép  Jézus áldásával  2018. október 17., szerdai Nap...  Lengyel Jolán: A temetőben 2  Két rendőr beszélget:  Lengyel Jolán: A férj gyászdal...  Szép írások  Jézus áldó keze  Építs egy életet, hagyd, hogy ...  Hófehér őzbak  Szép estét  Szép írások  Gerbera  Esküvői videó  Orchideák  ***Csodálatos INDIÁNOS Kép***  Szép írások  Jézus egyszer bezörget  Szép írások  Kellemes teàzàst  Jézus áldó keze  Jézus fehérben  Építs egy életet, hagyd, hogy ...  Szép írások  Zöld csillogásban  Png virágok  Nyári virágkavalkád  Facebookon kaptam  Sylvester Anita: Utolsó rózsa  Szép és kedves csütörtököt  A dehidratáció ( kiszáradás ) ...  Szerencsés Tünde: Egy ölelés  Kun Magdolna: Anyámról álmodta...  ***Csodálatos lila tulipánok**...  Kellemes teàzàst  Este magányosan  Szèp estét kedves látoga...  Téli estén  Marozsán és Jakabfi is a BL-ne...  A világ vallási vezetői a béke... 
Bejegyzés Címkék
magyar ősgeszta, magyarok őstörténetének, isztambuli bazárban, 1980-as évekig, rendkívüli kódexet, magyar régmúltról, mohácsi vészig, eredeti ősgeszta, magyarság évezredeken, feltárt leleteket, mítoszok ezer, kézirat viszontagságai, ősgeszta sorsa, páratlan kézirat, magyar királyi, magyar koronázóváros, szultáni irattárba, példányára rátalált, isztambuli bazár, intézmény zárt, hetvenes évek, felvidéki Geönczeöl, 1980-as évek, tudatosan köré, királyi könyvtár, krónika megmenekült, szultán bécsi, latin nyelvű, évvel később, kommunista hatalomnak, amerikai kiadást, ótörök kéziratot, isztambuli forrás, rendszer börtönében, terv sikerült, prágai Károly, rendkívül nehéz, írók javarésze, támadások következtében, kézirat teljes, rövid közleményben, teljes kézirat, események részesét, párt utasítására, fordító Blaskovics, könyvnapon órák, honfoglalás előtt, ősgeszta évezredes, magyarság történetét, magyar identitás, krónika azon, honfoglaló magyarok, geszta alapján, régi időkben, egyiket Magornak, másikat Hunornak, népet fedi, magyar vallásra, nemzedékekkel Attila, tartományba érkeztek, ottani népek, királyához ment, ország különféle, székelyek egyértelműen, trónra ültették, korona Aladorinuszt, hunok eredeti, tartományban volt, időben kapudánoknak, magyarok kazár, visszatérő Kaba, népen belül, vitéz hadsereg, csapatonként elindultak, képet vetíti, tárihi Üngürüsz, >csodálatos hadseregen<, meghatározó ideológiája, hunok legnemesebb, magyar őstörténetre, hagyományokat valóságként, elmúlt évtizedekben, ősgeszta felfedezésének, hónap után, pusztai szél, magyarokat meghódították, segédnépükké vált, vatikáni levéltár, tatárok között, legjelesebb vitézek, mongol hadakba, magyarok azért, katolikus hitet, tatárok által, halál 1399-ben, 1520-as években, magyarok őseit, fenti jeles, egykori püspök, képeslap Palesztína, mindenkori magyar, , ,
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 460 db bejegyzés
e év: 3375 db bejegyzés
Összes: 49340 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1022
  • e Hét: 3303
  • e Hónap: 57505
  • e Év: 840644
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.