Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Mi kell nekik? A vízünk és a földünk
  2015-10-10 19:46:38, szombat
 
   
  Ha a ma még dúsgazdag arab olajországok nem akarnak 20-30 év múlva éhen és szomjan halni, akkor kell nekik Európa. Nem az itt élők, hanem a víz, az élelmiszer és az infrastruktúra.

Egy kérdésre soha nincs értelmes válasz migránsügyben!


Hetek óta folyik pro és kontra az őrjöngés migránsügyben. Vannak, akik érvelni próbálnak és vannak, akik érzelmi alapon küldik el a másik felet az édesanyjukba. Egy - sokak számára tán lényegtelennek tűnő - kérdésre soha sem érkezett értelmes válasz.

Miért ide, Európába özönlenek a migránsok, miért nem valamelyik gazdag ara országba menekülnek?

A beözönlést támogatók megelégszenek annyival, hogy ,,nem mindegy? Itt vannak, itt kell segíteni." Vannak persze, akik érzik, hogy ez nem válasz. Ők mindenféle eszmefuttatást vezetnek le, hogy ezek demokráciára, szabadságra vágynak.

A baj mindkét válasszal, hogy hamis. Hamis, mert igenis tudnunk kellene, hogy a százezer szám ,,menekülők", miért vállalják a halálos kockázatot a tengeren vagy az embercsempész autókban, illetve a sok ezer kilométeres gyalogtortúrát, miközben alig pár száz kilométerre gazdag és hasonló vallású, berendezkedésű államok vannak.

Nos, a valódi válaszért sokkal messzebb kell tekintenünk. Mégpedig előre az időben!

20-30 év múlva elfogy a kőolaj - ez biztos. 20-30 év múlva az emberiség tudja majd nélkülözni az kőolajat - ez is szinte biztos. 20-30 év múlva a megújuló energia nagyobbrészt pótolja a kőolajat - ez is szinte biztos.

20-30 év múlva elfogy az a kőolaj, amire a dúsgazdag arab olajországok mai mérhetetlen jóléte alapszik - ez biztos. 20-30 év múlva a ma még dúsgazdag arab olajországoknak nem lesz olyan bevételi forrása, amiből finanszírozni tudják az életüket - ez szinte biztos. 20-30 év múlva nem lesz pénze vízre és az élelmiszerre a ma még dúsgazdag arab olajországoknak - ez is szinte biztos.

20-30 év múlva a ma még dúsgazdag arab olajországok rá lesznek szorulva a vízre és az élelmiszerre. Honnan tudják ezt megszerezni? A legközelebbi Európából. Itt van ivóvíz, van értékes termőföld, van megfelelő infrastruktúra ezek fenntartására.

Ha a ma még dúsgazdag arab olajországok nem akarnak 20-30 év múlva éhen és szomjan halni, akkor kell nekik Európa. Nem az itt élők, hanem a víz, az élelmiszer és az infrastruktúra.

Hát ezért vándorolnak be százezer, majd pedig milliószám muzulmán tömegek Európába. 20-30 év bőven elegendő idő arra, hogy átvegyék népességben is az uralmat az európai kontinens védekezésre képtelen részén.

A mostani beözönlők a szálláscsinálói a modern arab inváziónak. Ne feledjük, már ma is van olyan nagyvárosa Európának, ahol már muszlim a polgármester. És vannak olyan nagyvárosok, ahol a muszlimok pár éven belül többségben lesznek. Ezt a folyamatot erősíti és gyorsítja föl a bevándorló invázió.

Ezért nem engedik be a dúsgazdag arab országok a muzulmán ,,menekülteket". Sőt, nem is oly titokban ezért támogatják is azt, hogy Európába özönöljenek. Biztosan nem véletlen például, hogy a mostani nagy invázió az olajár tartós és drámai csökkenése után következett be. Az olajkorszak közeledő végének drámai jelei ezek.

20-30 év múlva azonban az olaj helyett a mai dúsgazdag arab olajállamok az európai vízzel és terményekkel fognak gazdálkodni. Az európai ember pedig szép lassan muzulmánná válik, vagy kiszorul a kontinens nagy részéről.


Link


Várnai Péter c. prépost, esperes, plébános az illegális bevándorlás céljáról

Kérdés: Ki a bevándorló?

Válasz: Egy országba beköltöző személy vagy csoport, akik eddig más
országban élt.

Kérdés: Ki a menekült?

Válasz: Olyan személy, vagy csoport, aki származási, vagy szokásos
lakhelyén kívül van, mert vallási, politikai, kisebbségi üldözés éri,
vagy mert ilyen csoport tagja.

Kérdés: Ki a betolakodó?

Válasz: Az a személy, vagy csoport, aki egy másik országba erőszakos
módon, vagy fenyegetést, vagy megfélemlítést alkalmazva gazdasági,
vagy politikai célok érdekében hatol be és ott tartózkodik.

Kérdés: Ki a megszálló?

Válasz: Az a személy, vagy csoport, aki egy másik országba erőszakos
módon a politikai hatalom megszerzése és megtartása érdekében
tartózkodik.

Kérdés: Ki hajt végre inváziót?

Válasz: Az a csoport, aki tömeges méretekben beözönlik egy területre
annak birtokbavétele céljából.

Időszerű kérdések

Kérdés: Mi a célja a tömegek Európába településének?

Válasz: Az európai kontinensen először meggyengíteni, majd kiszorítani
az itt élő népek kultúráját, felszámolni a görög-római gyökerű
politikai és jogrendet, valamint kiszorítani a Biblián alapuló vallási
hagyományokat.

Kérdés: Kik hajtják végre ezt a cselekvéssort?

Válasz: Először a kirobbantott háborúk, terrorista talajú államok
által elűzött politikai menekültek. Majd a nyomukba küldött más
országok lakosai is.

Kérdés: Használnak-e fegyvert céljaik elérésére?

Válasz: Nem használnak. Az európai jogrendszer gyengeségeit kijátszva
békés eszközökkel telepszenek le.

Kérdés: Miért áll jórészt 20 és 45 év közötti férfiakból az ide érkezettek?

Válasz: Küldőik ismerve az európai országok jogszabályait 2-3 év múlva
az un. családegyesítéssel fogják megsokszorozni a létszámot.

Kérdés: Valóban mindenüket elveszített földönfutók jelennek meg országunkban?

Válasz: Nem, ezeknek egy törpe kisebbsége indult útnak az életét
mentve. A többség anyagilag ellátott, információkkal felkészített,
otthoni és itteni szervezők által koordinált ember.

Kérdés: Hogy viselkednek az európai vezetők?

Válasz: Úgy mint akinek fogalma sincs a Brüsszelben-Strassbourgban
hozott törvények tömegéről. Mivel nem tudja mit tartalmaznak, ezért
ahelyett hogy alkalmazná, ötlebörzét hirdet meg.

Kérdés: Miért gyűlölik a magyar vezetőket és a magyar álláspontot?

Válasz: Azért mert a meghozott törvények betartására hivatkozva
következetes, elvi alapokon áll. Igy védi a hazáját. Is.

Kérdés: Hogyan lehet elterelni a társadalmak figyelmét az idegen népek
által a jövőben okozott veszélyekről?

Válasz: Sokat kell az apró jelentőségű és sokadlagos fontosságú
témákkal foglalkozni a sajtóban. Így el egy sor technikai problémává
zsugorítják a meglévő valódi gondot: Európa fegyvertelen
elfoglalását.

Kérdés: Mit szólunk a messzi földről idehozott-ideűzött-idetelepített
emberek sorsához?

Válasz: Fájdalom látni a becsapott, otthonuktól elszakított emberek
nyomorúságát. A félrevezetésüket be kell szüntetni! Életükről,
boldogulásukról eredeti hazájukban kell gondoskodni! Az ideérkezőkre
vonatkozó törvényeket be kell tartani és be kell tartatni! Minden
távoli országból érkező letelepedése és befogadása egy-egy lépéssel
közelebb viszi Európát a politikai-társadalmi-vallási-kulturális
felszámoláshoz.

Kérdés: Mit tesz az Egyház?

Válasz: Sikertelen diplomáciai próbálkozásai voltak 2015 tavaszán. Az
olaszországi partoknál vízbe veszett tömegek láttán egy pápai
látogatás és komoly életmentő segélyezés folyt. A pápa az elmúlt két
évben kétszer tárgyalt az amerikai elnökkel - a jelek szerint
eredménytelenül. A nyugati országok konformista népei és püspökeik sem
tudnak életképes, hosszú távú, valódi keresztény antropológia alapokon
álló javaslatot tenni.

Kérdés: Mikor ébred(nek) fel a (magyar) né(pek)?

Válasz: Az európai első terrortámadás utáni temetésen. Talán.

Kérdés: Volt-e már hasonló eset a történelemben?

Válasz: Igen volt. A törökök a 16. században apró lépésenként, alig
láthatóan, embert ember után becsempészve foglalták el Budát.

Kérdés: Milyen lehetséges utak vannak?

Válasz: Egyesítsünk minden erőnket, amely a megmaradásunkat szolgálja!

Támogassuk azokat, akik óvják és terjesztik a magyarság kulturális értékeit!
Védjük meg a családokat és szilárdítsuk a közösségeket!
Álljunk azok mellé, akik nyíltan is vállalják a magyar és a környező
országok érdekeinek védelmét!

Nagyjaink mellett kövessük a történelmi egyházak példáját. A hitből és
erős meggyőződésből végzett munkájukhoz csatlakozva szolgáljuk egész
népünk fennmaradását!
Mielőtt olcsó népszerűséggel vádolsz meg, gondolkozz! Előtte meg
imádkozz! Imádkozzunk együtt!

Várnai Péter
c. prépost, esperes, plébános
Budapest-Újlipótvárosi
Árpád-házi Szent Margit Plébánia (Lehel tér)

1132 Budapest, Váci út 34Link


Henri Boulad atyával készült riport

Henri Boulad egy életének 84. esztendejében járó, eredetileg szíriai származású, jezsuita szerzetes. Felekezete szerint görög katolikus, tehát Rómához tartozó, de bizánci rítusú keresztény. Muzulmán környezetben élő keresztény kisebbség tagjaként Pascal, Teilhard de Chardin és Simone Weil tanítványának vallja magát. Családja szíriai, nagyapja, az interjúban is említett Szelim, még az 1860-as keresztényüldözés elől menekült Damaszkuszból Alexandriába és később ott is telepedett le. Boulad édesapja révén tehát szír-, míg édesanyja révén olasz származású, anyanyelve a francia. Már kamaszkorában pap szeretett volna lenni és 19 évesen be is lépett a jezsuita rendbe, 1963-ban Bejrútban szentelték pappá. Közel két évtizeden keresztül folytatta tanulmányait, filozófiából, teológiából, pszichológiából és pedagógiából is diplomázott, összesen három doktorátust szerzett. Ezt követően, Egyiptomba visszatérve 1967-től a kairói és alexandriai tanulmányi és nevelői központok tagja, tanára, majd vezetője. Nagyszabású tervet valósított meg a leprások felkarolására, melybe fiatal keresztény és mohamedán egyetemi hallgatók százait kapcsolta be. A 70-es évek végén az Egyiptomban működő szerzetesek elöljárói tanácsának elnökeként, Kalkuttai Teréz anyával egyetértésben szervezte meg az egyiptomi Caritast. 1983-tól Szudánban menekülttáborok szervezésével segítette az ottani népirtás elszenvedőit, illetve az ott, akkoriban még valós jelenségként létező rabszolgaság felszámolásáért küzdött. Abszolút önfeláldozó életéért megkapta a francia érdemrend tiszti keresztjét. 1991-től az észak-afrikai és keleti országokért felelős Caritas elnöke, továbbá alelnöke a római Caritas központnak. Számtalan előadást tartott Európában is, beszédei rádiókban is hallhatóak voltak. Számos műve megjelent magyar nyelven is. 2004 óta a kairói jezsuita kollégium vezetője.
Az idős jezsuita szerzetes szerint az iszlám és a muzulmánok közé nem szabad egyenlőségjelet tenni! Henri Boulad kiemelte, hogy a toleranciának is van egy bizonyos küszöbe, és bár szerinte az emberiség katasztrófa felé halad, mivel keresztény, így optimistának kell lennie a jövőt illetően. Az interjút Kocsis Éva készítette péntek reggel a Kossuth Rádió 180 perc műsorában.

- Egyre feszültebb a helyzet a Közel-Keleten, a családja szíriai, mit gondol, mi az a lépés, vagy döntés, amivel ezt a helyzetet meg lehetne oldani?
- Igen, ahogy mondta a családom szíriai származású, de már Szent Pál ideje óta Egyiptomban élünk. Van is egy kis keresztény negyed, ahol az egyik utcát Boulad utcának hívják. 1860-ban a muzulmánok lemészároltak tízezer keresztényt 10 nap alatt. A nagyapám, Szelim és családja megmenekült egy nyitott lelkű muzulmán férfinak köszönhetően. Vagyis kétféle iszlám létezik, és ez mára is igaz. Van az irányítani akaró, erőszakos, és van a liberális, nyitott, toleráns iszlám. Ez a kettősség Mohamed óta létezik, és a Koránban is jelen van. A két irányzat között pedig teljes az ellentmondás. Az első a nyitottságra, a második a térítésre és mészárlásra fókuszál. Arra már a 9-10-ik században rájöttek a muzulmánok, hogy választani kell a kettő közül, és a másodikat, az erőszakos iszlámot választották. Bár a történelemben sokan voltak, akik sürgették a toleranciához és nyitottsághoz való visszatérést. Ilyen volt például Abbasid bagdadi kalifa, vagy Al-Mamún kalifa. Aztán az 1928-ban alapított Muzulmán Testvériség az élre tört, a céljuk a kalifátus visszaállítása volt. Létrejöttük tulajdonképpen egy űrt pótolt, hiszen négy évvel megalakulásuk előtt Kemal Atatürk megszüntette a muzulmán világ egységét jelképező isztambuli Oszmán Kalifátust. Képzeljük csak el ezt az űrt, ez olyan volt, mintha azt mondanák, hogy többé nincs pápa Rómában.

- Tulajdonképpen egy űrt pótol mindaz, ami jelenleg zajlik a Közel-Keleten?
- Ezért volt fontos ez a történelmi visszatekintés. Ez a kettőség megmaradt, ami nem az iszlám, az az iszlám ellensége. Nem véletlen, hogy a Muzulmán Testvériség jelképe a két kard keresztben. Ugyanez van Szaúd-Arábia címerében is.
- Az iszlám világban az Iszlám Állam terrorszervezet hol helyezkedik el?
- A radikalizmus teljesen megfelel az iszlám vallás hagyományainak. A legfőbb próféta, Mohamed, sokszor maga is részt vett azokban a karaván fosztogatásokban, amelyeket híveinek is megengedett, vagy például árulás miatt lemészárolt 600 zsidót. Tehát, amikor az iszlám világ azt mondja, hogy Mohamed a példa, akkor a minta a radikalizmus, a terrorizmus is. De amikor én ezt kimondom, akkor iszlamofóbnak neveznek, holott ez történelmi tény.
- Nem azért mondják, hogy Ön iszlamofób, mert vannak olyan iszlám hívők, akik ellenzik az erőszakot, ellenzik a terrorizmust?
- Különbséget kell tenni az iszlám és a muzulmánok között. A muzulmánok nagy többsége kedves, szimpatikus ember. Békeszeretőek, akik az együttélésre törekszenek. Azonban egy őket irányító kisebbség nem az. Egyiptomban volt olyan, akit azért akasztottak fel nyilvánosan, mert a liberális, nyitott irányt támogatta. A történelem során sokszor próbálkoztak azzal, hogy az iszlámot toleránssá tegyék. Az iszlámnak több nagyon nyitott gondolkodója is van, akik a hitet és az értelmet akarták egyensúlyba hozni. Mindig elítélték őket. Tíz évszázadon keresztül. De mindig voltak olyanok, akik ellenezték a radikalizmust.
- Akkor viszont a modern kor egyik nagy kérdése, hogy hogyan lehet a radikális iszlamizmus ellen, a terrorizmus ellen küzdeni. Lehet-e például fegyverrel?
- Sajnos a nyugat az iszlamizmus cinkosa. Gentleman's agreemnent az elv - vagyis politikai, gazdasági és stratégiai okokból a nyugat úgymond flörtöl az iszlamizmussal. Azt mondják - és hajlamos vagyok elhinni, - hogy Amerika korábban együttműködött az ISIS-szel. Ez a helyzet eszköz lenne az amerikaiak és a pénzvilág számára, hogy rátegye a kezét erre az olajban gazdag területre.
- Tehát Ön szerint a terrorizmus elleni harc az olajért, az ásványkincsekért folytatott harc?
- Igen, úgy gondolom, hogy ez egy olyan összefonódás, amelyben mindenki megtalálja a számításait. Szerintem van egy láthatatlan, manipuláló kéz a háttérben: gondoljon csak Szaddam Husszein, vagy Kadhafi bukására, a Bassar el Asszad elleni harcra, vagy Murszi egyiptomi hatalomra jutására, vagy mindarra, ami Jemenben történik, mindez azt szolgálja, hogy destabilizálja a térséget.
- Gondolom, hogy azzal egyetért, hogy az ellen mégiscsak tenni kell valamit, hogy keresztények ezreit végezzék ki.
- Nyilvánvalóan. De sajnos még a katolikus egyház sem nagyon hajlandó szembenézni a dolgokkal. A párbeszéd jegyében nem hajlandó világosan látni, és az igazságot kimondani. A nyugat a tolerancia jegyében megnyitja a kapuit az intolerancia előtt. Van egy francia város, Roubaix, ahol például a katolikus iskolákba már szinte csak muzulmán tanulók vannak. Személyesen jártam ott, az iskolatitkártól tudom.
- A Charlie Hebdo tragédia hogyan lett volna megelőzhető?
- Ez 12 ember halála. Szíriában negyedmillióan haltak meg. Miért koncentrálunk csak a 12 emberre? Mert Párizsban ölték meg őket. És közben a világ tétlenül nézi azt, ami a Közel-keleten zajlik. Csak nagyon kevesen nyújtottak segítséget.
- A másik ezzel összefüggő probléma a bevándorlás kérdése. Azt mondja a magyar miniszterelnök, hogy a bajban lévő embereket meg kell menteni, de akik kihasználják ezt a szolidaritást, azokat nem lehet beengedi Európába. Mi a jó megoldás?
- Érdekes, hogy az integrációval nem volt minden bevándorlónak gondja. Hogy van az, hogy szinte csak az iszlám az, amelyik nem képes az integrációra? És ki is mondják: nem akarunk integrálódni, hanem mi fogunk titeket integrálni. És ehhez a terv a következő: az első a bevándorlás, amely tudatosan tervezett. A másik a gyermekszülés. Mondják is, hogy "asszonyaink méhén keresztül fogjuk meghódítani Európát". És tessék: az európaiaknak 1-2 gyereke van, a muzulmánoknak 5-10. Néhány éven belül a demográfiai egyensúly megbillen. Ez matematika. És a harmadik, a megtérés. A nyugat elvesztette vallásai gyökereit és morális tartását. Emiatt az iszlám - főleg a fiataloknak - igazodási ponttá vált, amit a nyugat már nem tud megadni. És mindaz, amit balliberálisnak nevezünk az ebbe az irányba mutat. Ilyenkor persze rögtön mondják, óóó, akkor te jobboldali vagy? Nem, én nem vagyok semmi pártján. Én az igazság pártján állok, Jézus pedig azt mondja, az igazság szabaddá tesz. Európa, a nyugat már nem szabad. Sem politikailag, sem erkölcsileg nem szabad már. Engem nyugtalanít Európa céltalansága. Már nem hiszünk semmiben sem. Hogy mit tegyünk? Elég bátornak kell lenni az igazságot kimondani. Akár azon az áron is, hogy elvágják a torkunkat. Az egyik esély ma az internet. A twiter, facebook, amely elindította Egyiptomban is a forradalmat. Európának pedig vissza kell nyernie az erkölcsiségét és a hitét, amit a második világháború után elvesztett. Ez az első és legfontosabb feladat. Napóleon élete vége felé azt mondta: "két erő vetélkedik a világon: a kard és a lélek. A kettő közül a lélek az erősebb." Ha egy olyan ember mint Napóleon, aki egész életében háborúzott ezt mondja, akkor az jelent valamit. A valódi erő, ami a világot irányítja az a lélek.
- Akkor egyetért a bevándorlás szigorításával?
- Nagyon helyes, ha segítjük az embereket. De van, amit úgy nevezünk, hogy a "tolerancia küszöbe". Ez azt jelenti, hogyha valakit találok az utcán és hazaviszem, enni adok neki, szobával kínálom, igyekszem a problémáit megoldani. De egyszer csak azt mondja nekem: "de nekem nem egy, hanem két szoba kell. Aztán három. És ne délben legyen ebéd, hanem 3 órakor." Amikor az akarja megszabni a törvényt, akit befogadtam, akkor elküldöm az otthonomból. Jézus azt mondta, "legyetek szelídek, mint a galamb, és okosak, mint a kígyó". Európa most békés, mint a galamb, de elfelejtette a másik utat. A nyitottság, a tolerancia, az emberi jogok nevében eladjuk a házainkat, eladjuk az országunkat, eladjuk a kultúránkat és eladjuk az identitásunkat. Nagyon sokan figyelmeztetik Európát, de nem akarja meghallani. Amikor majd megérti, késő lesz. És ez nagyon hamar elkövetkezik. Európa fővárosában, Brüsszelben a leggyakoribb név, amit a gyerekeknek adnak a Mohamed. Brüsszel 40 százaléka muzulmán.
- Optimista a jövőt illetően?
- Ha nem lennék optimista, nem lennék keresztény. Az optimizmusomat úgy hívják, hogy reménység. Emberi szempontból katasztrófa felé haladunk. De hiszek a lélekben, hiszek a történelem irányában.


Link
 
 
0 komment , kategória:  TÖRTÉNETEK,ÍRÁSOK,HÍREK  
Címkék: félrevezetésüket, fosztogatásokban, ásványkincsekért, iskolatitkártól, megmaradásunkat, szálláscsinálói, egyenlőségjelet, menekülttáborok, olajországoknak, pszichológiából, balliberálisnak, eredménytelenül, felszámolásáért, boldogulásukról, terrorszervezet, népszerűséggel, berendezkedésű, megsokszorozni, tulajdonképpen, meggyőződésből, gyalogtortúrát, visszaállítása, lényegtelennek, identitásunkat, visszatekintés, eszmefuttatást, szigorításával, strassbourgban, infrastruktúra, hagyományainak, figyelmeztetik, együttműködött, felszámoláshoz, információkkal, birtokbavétele, megfélemlítést, kérdésre soha, őrjöngés migránsügyben, másik felet, beözönlést támogatók, százezer szám, halálos kockázatot, tengeren vagy, embercsempész autókban, valódi válaszért, kőolaj –, emberiség tudja, kőolajat –, megújuló energia, dúsgazdag arab, életüket –, legközelebbi Európából, Várnai Péter, Árpád-házi Szent Margit Plébánia, Henri Boulad, Simone Weil, Damaszkuszból Alexandriába, Kalkuttai Teréz, Kocsis Éva, Kossuth Rádió, Szent Pál, Muzulmán Testvériség, Kemal Atatürk, Oszmán Kalifátust, Iszlám Állam, Tehát Ön, Szaddam Husszein, Charlie Hebdo, Mert Párizsban,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.11. 16:46 Áldozatokat követelt a viharos időjárás Dél-Franciaországban
10.11. 16:46 Cea de-a patra ediţie a Zilelor Culturii Evreieşti din Cluj-Napoca va fi or...
10.11. 16:30 Villamospálya-felújítás miatt változik a közösségi közlekedés Budapesten a ...
10.11. 16:30 Nébih: betartja a szabályokat a tokaj-hegyaljai borászatok többsége
10.11. 16:30 Együttműködik az MFB és az Eximbank a kkv-szektor fejlesztése érdekében
10.11. 16:30 Volkswagen: tömeges leépítéssel fenyeget az új autók szén-dioxid-kibocsátás...
10.11. 16:29 Tuzson: nem lehet különbség életminőség szempontjából a falvak és a városok...
10.11. 16:29 Rétvári: évszázadonként egyszer van olyan lehetőség, mint a váci kézilabda-...
10.11. 16:22 Megnyílt a V4-es országok kortárs filmszemléje Prágában
10.11. 16:02 Kilenc új alkotást vetítenek a Spanyol Filmhéten az Urániában
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
A lapát  Telepátia  Facebookon kaptam  Isten fegyverzete  Ha már nem a tökéletes külsőt ...  A vagy B  Telepátia  Konnektor  Napernyő  Egy csapda a lelkipásztorok sz...  Megfúladok  Szabadosság  Dühös  Arra kellett rájönnöm, hogy e...  Várnai Zseni: Őszi Napsütés  Piros lap  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Evangélium  Azt cselekedd, amit az Úr lát ...  Pap  Földmérő  Facebookon kaptam  Poloskainvázió  Nem hallom  Evangélium  Asztma és terápiái  Papság  Hol a fizetésed  Végtelen  Le fogsz esni  Vizsga előtt  Falfestés  Futópadon  Földmérő  Négyzet alakú  Ünnepi elegáns hosszúruhás höl...  Szép estét  Facebookon kaptam  Meggyesi Éva - Az új kenyér  Telepátia  Unom az iskolát  A térdfájdalom leküzdésére - ...  Facebookon kaptam  Dől a polc  Irigység  Vágy  Gyere segítek  A méregtelenítő és hidratáló r...  A csúcson  Bilincsben  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Vezetés  Wass Albert: Őszi szerelem  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Meggyesi Éva: Egy szívünk van  A zsűri  Riport  Vers  CSANÁDI IMRE: Mókuscsalogató  Célzok  Körrész  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Fejfájásra  Fáradtság mint betegségtünet  Isten fegyverzete  Isten fegyverzete  Gyomorrontás  A jó szomszédok  A lapát  Dorosné Éva szép szerkesztései...  Túrázók  Adomány  Sorakozó  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Irigység  Gyomorrontás  Facebookon kaptam  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Vers  Nehéz föld  Le fogsz esni  Vezetés  Szép estét kívánok kedves Láto...  Irigység  Facebookon kaptam  Napernyő  Facebookon kaptam  Sajat szerkesztesu GIF-kepek.....  Csillagokat látok  Dorosné Éva szép szerkesztései...  Gyere segítek  Labilis  Papság  CSANÁDI IMRE: Levélsöprő  Őszi kép  D12-es hajóvonal (Budapest)  Vizsga előtt  Október 12. MAI LÁTOGATÓK...  Végtelen 
Bejegyzés Címkék
kérdésre soha, őrjöngés migránsügyben, másik felet, beözönlést támogatók, százezer szám, halálos kockázatot, tengeren vagy, embercsempész autókban, valódi válaszért, kőolaj &#8211, emberiség tudja, kőolajat &#8211, megújuló energia, dúsgazdag arab, életüket &#8211, legközelebbi Európából, európai kontinens, mostani beözönlők, modern arab, folyamatot erősíti, bevándorló invázió, muzulmán &#8222, mostani nagy, olajár tartós, olajkorszak közeledő, olaj helyett, európai vízzel, európai ember, kontinens nagy, illegális bevándorlás, országba beköltöző, másik országba, politikai hatalom, tömegek Európába, európai kontinensen, görög-római gyökerű, kirobbantott háborúk, nyomukba küldött, európai jogrendszer, európai országok, törpe kisebbsége, többség anyagilag, európai vezetők, magyar vezetőket, magyar álláspontot, meghozott törvények, társadalmak figyelmét, idegen népek, jövőben okozott, apró jelentőségű, meglévő valódi, messzi földről, amerikai elnökkel, jelek szerint, nyugati országok, európai első, megmaradásunkat szolgálja, magyarság kulturális, történelmi egyházak, 1860-as keresztényüldözés, jezsuita rendbe, leprások felkarolására, 70-es évek, egyiptomi Caritast, ottani népirtás, francia érdemrend, római Caritas, kairói jezsuita, idős jezsuita, muzulmánok közé, bizonyos küszöbe, emberiség katasztrófa, jövőt illetően, interjút Kocsis, családja szíriai, családom szíriai, egyik utcát, muzulmánok lemészároltak, nyitott lelkű, irányítani akaró, kettősség Mohamed, 9-10-ik században, kettő közül, erőszakos iszlámot, történelemben sokan, 1928-ban alapított, élre tört, kalifátus visszaállítása, muzulmán világ, történelmi visszatekintés, kettőség megmaradt, iszlám világban, radikalizmus teljesen, iszlám vallás, legfőbb próféta, karaván fosztogatásokban, iszlám világ, muzulmánok között, muzulmánok nagy, együttélésre törekszenek, őket irányító, , ,
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2414
  • e Hét: 6975
  • e Hónap: 65307
  • e Év: 1813673
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.