Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Halottak napja
  2015-11-01 10:47:16, vasárnap
 
   
  Mikortól van hivatalosan halottak napja?

Bizonyos napokat már a kereszténység kezdeteitől arra szenteltek, hogy a halottak bizonyos csoportjáért közbenjárjanak. Egyetemes közbenjárásra azonban november másodikát 1030 környékén a Cluny-i bencés monostor apátja, Odilo vezette be, és megszabta, hogy kapcsolják össze egy sor kiegészítő imával és alamizsnával. Ezt a halottakról szóló megemlékezést átvette az egész egyház. November 2., mint halottak napja, a XIII. század végére gyakorlatilag általánosan elfogadottá vált. Az ünnep napját úgy választották, hogy a mindenszentek napját kövesse. Ez a nyugati kereszténységben november elseje.

A halottak napjához számos néphit kapcsolódik. Az élőknek ilyenkor tilos volt a munka. Nem volt szabad semmiféle földmunkát végezni, hogy ne háborgassák a halottakat. Halottak napján, sőt egész hetében tilos volt mosni, mert a halottak a vízbe kerülnének, a ruha pedig megsárgul. Sokfelé terjedt el az a hiedelem, hogy a halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra, és gyertyát gyújtottak. A gyertyák a halottakért égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott.


Pár gondolat az elmúlásról

A halál elkerülhetetlen ígérete már születésünkkor megpecsételi mindannyiunk sorsát. De mielőtt ez az ígéret betartatik mind azt reméljük hogy történik velünk valami, legyen az gyönyör-teli szerelem ,vagy békés családi élet, esetleg gyötrelmes veszteség mind arra vágyunk, hogy megtapasztalhassunk valamit ami értelmet ad életünknek. De a szomorú valóság az hogy nem minden élet nyer értelmet, egyesek a számukra ezen a bolygón kimért időt a partvonalon ücsörögve töltik, arra várván, hogy történik velük valami, míg késő nem lesz.

Az eltávozottak lelke tovább él, csak számunkra ez nagyon felfoghatatlan, érthetetlen. Ilyenkor azt érzékeljük, hogy a kapcsolatunk megszűnik a szeretteinkkel, egy űr támad szívünkben. Az eltávolodásukat nem tudjuk sokáig feldolgozni, pótolhatatlan hiányt érzünk . Pedig az Ő emlékük szívünkben tovább élhet, akár otthon is gyújthatunk értük gyertyát, és elmondhatunk egy imát. Ha hiszünk Jézus szavainak , akkor örök életet adott mindenkinek, csak a mi tudatunk, bezártságunk szab határokat a létezésnek. Az élet más formában folytatódik.

Mi mindent és mindenkit szeretünk beskatulyázni. A lélek a halálakor ebből a bezártságából kiszabadul, lerázhatja megkötözöttségeit, szabaddá válhat. Már csak tőle függ akarja -e ,válalja-e ezt a felkínált szabadságot. Engedjük hát el Őket, hadd menjenek tovább az útjukon, hisz nekik ez lehet a szabadulásuk ettől a világtól. Mi is segíthetünk ebben , ha elengedjük Őket, szeretettel gondolunk rájuk, s elmondunk értük egy imát.Remenyik Sándor : Mi mindíg búcsuzunk

Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, -
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindíg búcsuzunk.Ady Endre : Egyedül

Hideg, sötét éj van: itt ülök szobámban
Kihűlt, fásult szívvel, búsan, egyedül...
Odakint a hűvös, őszi éjszakában
Hervasztó, hideg szél egy dalt hegedül.
Hervasztó, hideg szél miről is dalolhat,
Mint az elmúlásról?... Ismerem e dalt...
Édes reményekről, amelyek csak voltak,
Melyeknek emléke őrületbe hajt!...

Virágot dermesztő, novemberi szellő
Ne zúgd e siralmas, síró éneket,
Ami régen elmúlt, ami vissza nem jő,
Sírjukból ne ébressz tört reményeket!
Hiszen e bolond szív, hogyha már nem érez,
Szép reménye, vágya mind, mind tova szállt,
Nyugodt, de ha egyszer öntudatra ébred,
Kéri a megváltást, kéri a halált!...

Elmúlászenéje, bús őszi, hideg szél,
Feledni akartam, altatni szívem,
Dacolni a múlttal, ugye, mily rideg cél?
De ez, amin lelkem megnyugszik, pihen...
Novemberi szellő, jobb lesz, ha kioltod
Az emlékezésnek régi lángjait,
Engedd, hogy feledjek, hiszen az a boldog,
Kinek nincsen semmi, semmi vágya itt!...


Bodolai Gyöngyi : Élők és halottak napja

Az emlékezés meghitt pillanatai az elmúlásra berendezkedő őszi természet díszleteivel körülvéve. Találkozás volt szeretteinkkel a lélek láthatatlan útjain. A számvetés és a hála ideje. Megfakuló, majd kihunyó vádak, szemrehányások. Az örökösen megújuló figyelmeztetés a lét végességére, a mindenséghez képest parányi élet fizetőeszközökkel mérhetetlen értékére. Amit szinte bűn fölösleges dolgokra pazarolni. Amit ebben az ég és föld közötti térben gyűlölet és háborúk nélkül kellene eltölteni. Ízlelni a pillanatnyi időt, ameddig szeretetet adhatunk és szeretve vagyunk. Az együttlét minden szépségével és nehézségével együtt.

Vajon hányszor és miért rontjuk el? És milyen büntetést kell fizetnünk az elpazarolt, az elveszített percekért? Vajon tudtunk-e végre tanulni azok példájából, akikre emlékezünk? És gondoskodtunk-e arról, hogy legyen akinek továbbadni, amit tőlük kaptunk, amihez ragaszkodunk? Vagy végig kell néznünk, ahogy értéktelen kacatként hajítanak el mindent, ami nem fér bele a korszerűség kelléktárába?

Tudunk-e őszinték lenni önmagunkhoz és halottainkhoz az emlékezés pillanataiban? Vagy csak egyszerűen hagyjuk magunkat belesodorni a kommersz világ megbolydult méhkasába, virágcserepekkel loholva a temetők között, nehogy lemaradjunk másoktól, s közben időnk sem marad, hogy megálljunk, megszusszanjunk, megnyugodjunk és megvárjuk, hogy az a parányi láng, amit értük gyújtottunk, belealudjon a korán ránk hulló csípős őszi este megbolygatott magányába.
Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk. Ez az ima és az elhunytak emlékének időszaka. A múltat nem feledhetjük - ez a visszatekintés és a jövő parancsa.


Mindenszentek

Mindenszentek napja a katolikus és ortodox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel később tartja. Minden üdvözült közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, illetve a kalendárium név szerint nem emlékezik meg róluk. Az ünnep kezdetei a IV. századba nyúlnak vissza. Szent Efrém szíriai egyházatya (373) és Aranyszájú Szent János (407) már tud Mindenszentek ünnepéről, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni első vasárnap ültek meg. E vasárnap neve a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja.

A Marcus Agrippa által Krisztus előtt 27-ben építtetett Pantheont, Rómában 609 május 13-án keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére: hiszen ezen a napon IV. Bonifác pápa ,,Szűz Mária, Vértanúk Boldog- asszonya és minden vértanúk" tiszteletére szentelte fel a római Pantheont. November első napja a megemlékezés napjaként a VIII. században, 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette, 844-ben.


Halottak napja

A halottak napja jóval későbbi eredetű, mint a mindenszentek ünnepe. A holtakért való imádkozás szokása 998-ban kezdődött Franciaországban, és a XIV. században vált általánossá.

A november 2-i halottak napja Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt. Hamarosan pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, a 14. századtól Róma is átvette.

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban több népi hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a világosban a ,,véletlenül kiszabadult lelkek" újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek.

Magyar területeken szokás volt ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a sírokat, virágokat, koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére. A néphit szerint azért kell megszépíteni a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. Mivel sokáig úgy tartották, hogy a halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Egyes vidékeken a temetőbe vitték ki az ételt, s a sírokra helyeztek belőle, a maradékot pedig a koldusoknak adták. Szeged környékén ,,mindönszentek kalácsa", ,,kóduskalács" néven üres kalácsot ajándékoztak a szegényeknek. Székely népszokás szerint egész kemencére való cipót sütöttek, amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. Ezt kiosztották a templom előtt gyülekező szegények között.

Egy néphit szerint, aki virágot szakít a sírról, azt elviszi a halott. Az égő gyertyát nem szabad más sírra tenni, mert annak a halottnak a bűne, akinek a sírjáról elvették, átszáll a másik lelkére. Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban.

Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, meszelni, a földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház népére.


A keresztény hagyomány kialakulása

Mindenszentek (latinul: Festum omnium sanctorum) azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a naptárban. A Mindenszentek napja a Halottak napjának vigíliája, azaz ünnepi előestéje.

A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték, szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra. Marcus Agrippa i.e. 27-ben építtette Pantheonnak nevezett hatalmas templomát, ahol a papok az összes isten tiszteletére áldoztak. A Pantheont aztán Rómában 610 (egyes források szerint 609) május 13-án keresztény templommá alakították, s IV. Bonifác pápa a templomot az összes vértanú tiszteletére szentelte. Innen ered a Mindenszentek napja.

A római hagyomány azonban nem az első volt a sorban, ugyanis a május 13-i dátum már korábban is ezen szentek ünneplésére szolgált. A kezdetek a IV. századra nyúlnak vissza: Szent Efrém szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent János írásaikban beszámolnak a Mindenszentek ünnepéről, melyet ekkor azonban még május 13-án, illetve a pünkösd utáni első vasárnap ültek meg. E vasárnap neve a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja.

Nyugaton 609-ben tűnt föl először ez az ünnep, mikor május 13-án a Szűz Mária, Vértanúk Boldogasszonya és minden vértanúk tiszteletére a már említett módon felavatták a Pantheont. Nemcsak vértanúkat, hanem valóban minden szentet november 1-jén először Angliában és Írországban kezdtek el ünnepelni a 700-as években. November első napja a megemlékezés napjaként a VIII. században, 741-ben, III. Gergely pápa (731-745) idején jelent meg először, aki a kategóriát tovább bővítve a Szent Péter Bazilika egyik mellékkápolnáját nemcsak minden vértanúnak, hanem "minden tökéletes igaznak" a tiszteletére szentelte. Mindenszenteket egyetemes ünneppé IV. Gergely pápasága alatt 844-ben vált. Az ünnepet még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tették át, valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták régi népi újesztendejét megszenteljék, ezzel ötvözve a régi hagyományt az újjal. 835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan is elismerte az új ünnepet, és attól kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett. A katolikus egyház az ünnepet tehát november 1-jén, az ortodoxia pedig egy héttel később tartja.

A Mindenszentek napja után következő napot, Halottak napját 998 óta tartják november 2-án. Ez az ünnep összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett igyekeztek a halottakkal "jóban lenni", az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak, hogy "szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat". A november 2-i halottak napja konkrétan Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig fennmaradt. Az ezredvégi világvége várás elmúltával azonban az ünnep megmaradt, egyre inkább elterjedt, és a 14. századtól Róma is átvette.


Népszokások

Halottak napjának hetét a halottak hetének is nevezik. Ezen a napon szokás a sírok megtisztítása, feldíszítése és a gyertyagyújtás. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak: a gyertyák fényénél a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra visszatalálhatnak a sírba, nem kísértenek, és nem nyugtalanítják az élőket.

Sokfelé szokás volt, hogy a halottak számára megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra (a bukovinai magyarok körében pedig még a temetőbe is vittek ennivalót s a sírokra helyeztek belőle, a maradékot pedig a koldusoknak adták). Szeged környékén "mindönszentek kalácsa", "kóduskalács" néven üres kalácsot ajándékoztak a szegényeknek. Székely népszokás szerint egész kemencére való cipót sütöttek, amelynek Isten lepénye vagy halottak lepénye volt a neve. Ezt kiosztották a templom előtt gyülekező szegények között.

Zentán Mindenszentek napján a család minden tagja meggyújt egy gyertyát, azt tartották, hogy akié a legelőször leég, az hal meg leghamarabb. Az égő gyertyát nem szabad más sírra tenni, mert annak a halottnak a bűne, akinek a sírjáról elvették, átszáll a másik lelkére.

Többfelé úgy tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. A hagyományos paraszti közösségek egy részében "a halottak hetén" munkatilalom van: nem szabad földet művelni, mosni, meszelni, káposztát elsózni, hogy "ne zavarják a holtakat", s "mert a besózott káposzta meglágyul", és mert mindez bajt hozhat a ház népére. Ehelyett őröltek, kukoricát morzsoltak.

Forrás: gondola.hu

Link

Gyertyaláng gyújtás Szeretteinkért

Az alábbi oldalon mindenki gyertyát gyújthat Szeretteiért :Link


 
 
0 komment , kategória:  LEGENDÁK,HAGYOMÁNYOK  
Címkék: kereszténységben, franciaországban, virágcserepekkel, visszataláljanak, mellékkápolnáját, eltávolodásukat, megszusszanjunk, elkerülhetetlen, mindenszenteket, hazalátogatnak, gyertyagyújtás, felfoghatatlan, szemrehányások, boldogasszonya, figyelmeztetés, melengethessék, szeretteinkkel, visszatekintés, közbenjárjanak, születésünkkor, nyugtalanítják, szeretteinkért, eligazodjanak, megterítettek, elmúlászenéje, mindenszentek, gyakorlatilag, kereszténység, pótolhatatlan, üdvözülteknek, megszenteljék, beskatulyázni, bezártságából, újesztendejét, megbolygatott, mindönszentek, kereszténység kezdeteitől, halottak bizonyos, halottakról szóló, egész egyház, ünnep napját, mindenszentek napját, nyugati kereszténységben, halottak napjához, élőknek ilyenkor, vízbe kerülnének, ruha pedig, halottak ilyenkor, halottakért égtek, halál elkerülhetetlen, ígéret betartatik, gyönyör-teli szerelem, Remenyik Sándor, Bodolai Gyöngyi, Szent Efrém, Aranyszájú Szent János, Szentek Vasárnapja, Marcus Agrippa, Szűz Mária, Vértanúk Boldog-, Vértanúk Boldogasszonya, Szent Péter Bazilika, Jámbor Lajos, Zentán Mindenszentek,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
10.11. 16:46 Áldozatokat követelt a viharos időjárás Dél-Franciaországban
10.11. 16:46 Cea de-a patra ediţie a Zilelor Culturii Evreieşti din Cluj-Napoca va fi or...
10.11. 16:30 Villamospálya-felújítás miatt változik a közösségi közlekedés Budapesten a ...
10.11. 16:30 Nébih: betartja a szabályokat a tokaj-hegyaljai borászatok többsége
10.11. 16:30 Együttműködik az MFB és az Eximbank a kkv-szektor fejlesztése érdekében
10.11. 16:30 Volkswagen: tömeges leépítéssel fenyeget az új autók szén-dioxid-kibocsátás...
10.11. 16:29 Tuzson: nem lehet különbség életminőség szempontjából a falvak és a városok...
10.11. 16:29 Rétvári: évszázadonként egyszer van olyan lehetőség, mint a váci kézilabda-...
10.11. 16:22 Megnyílt a V4-es országok kortárs filmszemléje Prágában
10.11. 16:02 Kilenc új alkotást vetítenek a Spanyol Filmhéten az Urániában
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
Kellemes délutánt  Szép őszi napot!  Isten méltósága  Tóth Juli: A reményből építs  Fésűs Éva: Őszi bújócska  Egy oroszlán pár  Kellemes hétvégét  Mysty Kata: Az én fám  Lobogó sörénnyel  Mentsd magad!  Mentsd magad!  Itt a cél  Aranyosi Ervin: Meglepem a vil...  Napsugár vagy !  Kellemes délutánt  Tenísz  Facebookon kaptam  Krisztus  Sűrgős  Baleset  Facebookon kaptam  Lány rózsával a kezében  Szép napot kívánok!  Szép napot  Az élet hol boldogságot  Vidám,szép napot!  ooOoo  A csend  Mennyi fér el  ***Csodálatos kép***  Jó reggelt , szép napot  Szép napot  Legyen szép a mai napod...  xD  Árva kislány  Szép napot  Suzy ídézetes képe  A fahéj 7 szuper hatása  Ágai Ágnes: Ki nem akar magy...  Facebookon kaptam  ***Csodálatos kép***  Szép napot Ildikó  Erős vagyok  Vidám,szép napot!  A dió 8 pozitív hatása a szer...  Napsugár vagy !  Ne dobálj  Csukás István: Őszi tücsök  Isten méltósága  Ha bíztató mosollyal integetsz...  Szép napot!  Az október  Lobogó sörénnyel  Kisbaba  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Fantázia kép  OxpeckerBoss (Kenya)  Káosz  Jó éjszakát  Fénymásolok  CSodálatos hetet  Kisbaba  Pad őszi levelekkel  Világ körüli út  Hasizom  Tenísz  Pad őszi levelekkel  Az ödéma mint figyelmeztető je...  Lány mókussal  ooOoo  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Hello  Rózsák lánya  Fogmosás  Facebookon kaptam  Lány mókussal  Erős vagyok  Fantázia kép  Kisbaba  Ölelj meg  Udvari bolond  Vidám hetet  Görbe az útja némelyik életnek  Kellemes délutánt  Imádat  Ölelj meg  ooOoo  Vidám hetet  Krisztus  Kellemes délutánt  Fénymásolok  Isten világossága  A fahéj 7 szuper hatása  Ősz a tengerparton  Esti szerelem  Ölelj meg  Kutyás őr  Facebookon kaptam  Fantázia kép 
Bejegyzés Címkék
kereszténység kezdeteitől, halottak bizonyos, halottakról szóló, egész egyház, ünnep napját, mindenszentek napját, nyugati kereszténységben, halottak napjához, élőknek ilyenkor, vízbe kerülnének, ruha pedig, halottak ilyenkor, halottakért égtek, halál elkerülhetetlen, ígéret betartatik, gyönyör-teli szerelem, szomorú valóság, számukra ezen, bolygón kimért, partvonalon ücsörögve, eltávozottak lelke, halálakor ebből, bezártságából kiszabadul, felkínált szabadságot, szabadulásuk ettől, éjtől reggel, nappaltól este, tűnő tájtól, kemény rögtől, dalt hegedül, emlékezésnek régi, emlékezés meghitt, elmúlásra berendezkedő, lélek láthatatlan, hála ideje, örökösen megújuló, mindenséghez képest, pillanatnyi időt, együttlét minden, elveszített percekért, korszerűség kelléktárába, emlékezés pillanataiban, kommersz világ, temetők között, korán ránk, elhunytak emlékének, jövő parancsa, katolikus egyház, ortodoxia pedig, héttel később, ünnep kezdetei, görög egyházban, ünnep bevezetésére, római Pantheont, megemlékezés napjaként, halottak napja, mindenszentek ünnepe, holtakért való, bencés renden, szokáshoz azonban, maguk sírjába, sírok megtisztítása, elhunytak tiszteletére, néphit szerint, halottak szívesen, temetőbe vitték, sírokra helyeztek, maradékot pedig, koldusoknak adták, templom előtt, sírjáról elvették, másik lelkére, halottak miséznek, harang szól, elhunytak eligazodjanak, hétre munkatilalom, földeken dolgozni, keresztény hagyomány, közös ünnepe, hajdani rómaiak, összes isten, összes vértanú, római hagyomány, első volt, május 13-i, pünkösd utáni, 700-as években, kategóriát tovább, tiszteletére szentelte, kelták régi, régi hagyományt, egész kereszténység, ünnepet tehát, ünnep összefügg, századvégi szorongásos, világvégét várta, elhunytak szellemeivel, sírokon gyertyát, ezredvégi világvége, ünnep megmaradt, halottak hetének, , ,
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 3596
  • e Hét: 29068
  • e Hónap: 87400
  • e Év: 1835766
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.