Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
ErdélyiJános:HATÁRREVÍZIÓ,KERESZTÉNY ÉRTÉKEK,MAGYAR JÖVŐ
  2016-02-16 20:39:37, kedd
 
   
  Erdélyi János : HATÁRREVÍZIÓ, KERESZTÉNY ÉRTÉKEK, MAGYAR JÖVŐ ( I )

Közeleg a trianoni ország gyalázás centenáriuma. Európa együttes bűnét a két főgyalázó, Anglia és Franciaország vezényelte. A csahos kutyákat ráuszították a fegyver és védelem nélkül maradt Magyarországra, és marcangolás lett a világháború befejezéséből. Sem valami logika, sem más következmény mentén történt, kizárólag a magyarság meggyalázása volt a trianoni döntés motivációja, no meg a nagyhatalmi érdek. Közép Európa gyarmati területté nyilvánítása, az itt élők közötti konfliktus élezése - a kizsákmányolást a zsarolás eszközévé tenni, a megnyugvást, egymás tiszteletben tartását a végsőkig elodázni.

Itt az idő az ésszerűség mentén meghúzni a határokat, a nagyhatalmakat mellőzve, csakis az itt élők érdekeinek alárendelve.
Először is axiómaként kell elfogadni: senki ellen nem irányul ez a megbékélési egyezség, össznemzeti érdek a teljes tisztánlátás, a reális, kölcsönös jóakarat. Mert a nagyhatalmak által ránk erőltetett béke csak a magyar nép megalázására törekedett, és senkinek sem érdeke a jelenlegi helyzet fenntartása.

A történelmi Magyarország körülmetélése, mint tett, már önmagában is zsidó rituálé, de ezen túlmenően is nyilvánvaló a zsidó érdekek megnyilvánulása. A magyarság nemzeti érdeke az igazságosság, a történelem tiszteletben tartása, a más népek önrendelkezésének elismerése. Felvethető ugyan a kártérítés kérdése, ez azonban nem tárgya rövid kitekintésünknek.
Az ismert történelemi tények, és a határmódosítások főbb elvei a következők:

Ausztria kárpótlásként kapta az őrvidéki területet dél-Tirol elcsatolásáért. Dél-Tirol visszajár Ausztriának, Őrvidék pedig Magyarországot illeti. A maga ügyében Ausztria illetékes eljárni.
A Felvidék nyilván a cseh imperializmus, a pánszláv eszmék hatására lett “Szlovákia", cseh gyarmati terület. A tót lakosságot soha sem kérdezték meg, akar-e önálló országot, vagy továbbra is jól érzi magát a Magyar hazában. Itt az ideje a népszavazás kiírásának, és amennyiben a tótok elszakadni kívánnak, azt tiszteletben kell tartani, azokon a területeken, ahol ők élnek többségben. Az olyan színmagyar vidékeken azonban, mint a Csallóköz, Mátyus föld, Bodrog köz nyilván a magyarság a magyar hazát fogja választani. A ruszin lakosság döntsön, hogy a tótokkal vagy a magyarokkal kíván egy hazában élni. Ukrajna adjon önrendelkezési jogot a kommunista örökségből kapott Kárpátaljának, döntsenek az ott élők a hovatartozásról.

Az oláhokkal kicsit nehezebb az egyezség: a nacionalizmus annyira erőteljes közöttük, hogy az ésszerűség nem nagyon fog szóhoz jutni. De maradjunk a jóhiszeműség talaján! Talán az oláhok is megértik, hogy maguknak ártanak a magyar lakosság millióinak rabságban tartásával.

Csakis ésszerű kompromisszum árán lehet megoldást találni Erdély ügyében. A nagy létszámú, betelepített regáti románok szóhoz juttatása Erdély ügyében mellőzendő.

A délszláv népek egy akolba terelése Tito halálával azonnal megszűnt összetartó erőnek mutatkozni. A népirtások, amelyeket ezen a földrajzi területen végrehajtottak, azt igazolják, egyik délszláv nép sem tud a másik fölé kerekedni. Hagyni kell őket békében, majd rájönnek arra, hogy mi a helyes út. A magyarságot is hagyják békén.

A Tisza-Duna közét, és a Drávánál délebbre eső területeken többségben élő magyarokat engedjék vissza a anyaországhoz. A Mura-köz magyar lakossága is értelemszerűen visszatérhet oda, ahova ezer éve tartozott.

Ez a logikus terület átrendezés, nagy vonalakban. Az olyan területek, mint pl. a szerémségi magyarok kérdését, csak alapos szociológiai, néprajzi elemzésekkel lehet megnyugtatóan rendezni, az ott élők akaratának, érdekeinek maximális figyelembevételével. A lakosság kiírtása, áttelepítése nem egy színmagyar terület etnikai összetételét megváltoztatta, a megszállók akaratának megfelelően.
Legtisztességesebb eljárás ezeken a vidékeken az utolsó, 1910-es népszámlálás adatainak elemzése, persze, az népmozgások jóakaratú figyelembevételével. Nem törekedhetünk az egész Kárpát-medence magyarítására, viszont az erőszakos beolvasztásokat, amennyire csak lehet, orvosolni kell. Mindig, és mindenek feletti elvként kell elfogadni az ott élő őslakosság kívánságát, akaratát.

Más országokat, különösen a nagyhatalmakat, akik ezt a borzalmat, ezt a tengernyi kínt, könnyet és kiontott vért előidézték, arra kérjük, tartsák távol magukat a térség megbékélési folyamatától. Egyszer s mindenkor legyen vége a beavatkozásnak, az önös érdekek ráerőltetésének a kisebb népekre.

Különösen áll ez a kérés Oroszországra, Angliára, Franciaországra, Németországra és az Amerikai Egyesült Államokra.

Naivitás persze az önmegtartóztatás lehetősége akár a nagyhatalmak részéről, akár az egyes népekre nézve, akiket érint a dolog. Azonban meg kell értenie minden nemzetnek, hogy végszükségben vagyunk mindnyájan. A keresztény Európát elárulták, eladták a fejünk felett. Csak magunk vagyunk. Vagy le tudjuk bírni az önös érdekeinket, el tudjuk felejteni a pofonokat, amit kaptunk, és új erőre kapva, egymást segítve, a kölcsönös érdekek mentén tudunk élni és cselekedni.
Ez az egyetlen út a továbbéléshez, a megmaradáshoz.

Ezek a kijelentések csak a magyarok szájából hangzanak hitelesen, akik az utóbbi idők fő vesztesei. A programok fő elszenvedői és a legnagyobb vérveszteséget kibíró nációja vagyunk a térségnek. Szándékunk tisztaságához nem férhet kétség, hiszen testvéreink egyharmada most is idegen országban él, jog fosztva, embertelen körülmények között. Mi nyújtunk békejobbot, ezért csak egy az elvárásunk, hogy higgyen mindenki őszinte jó szándékunknak. Mondjon le önként a nagyhatalmaktól kapott ajándékról, ami nem is ajándék, hanem az ő becsapásuk, zsarolásuk végzetes eszköze, a független életük akadályozója lett. És a jövőbeli rabságuk bűnös öröksége.

Erről az örökségről jobb lemondani, a lopott jószágot visszaadni, mert az sohasem lesz az övé. Ha a nagyhatalmi játszmák következtében jutott hozzájuk, akkor is lopott a jószág, az orgazda szerep épp olyan bűnös, mint a tolvajé. Ezzel kell szembenézni a mai nemzedéknek, amelyik csak ily módon tud megtisztulni az bűnös úton szerzett tulajdontól, és tiszta lelkiismerettel nézni a jövőbe.
A megbékélés egyúttal tabula rasa-t is jelent: tiszta lappal lépni be a jövő kapuján.

Új testvériséget is kínál az örökös ellenségeknek, új erőt és új lehetőséget a kölcsönös tisztelet alapján.


Link


Erdélyi János : HATÁRREVÍZIÓ, KERESZTÉNY ÉRTÉKEK, MAGYAR JÖVŐ ( II.)

Nem szabad elfelejteni, hogy a legfőbb hibát mi, magyarok követtük el. A világháború befejezésekor a hadsereget a kártyás gróf, Károlyi szétengedte, szétkergette, az ország védelem nélkül maradt. A kártyások felelőtlenségével bánt az országgal, a kommunisták kezére játszotta nagy könnyelműen, és azok azt hozták, amit a kommunizmus hozhatott: az ország kirablását, féktelen vérengzéseket, zsidó mentalitást.

Az oláhok voltak a felszabadítóink, el kell ismerni. Persze, nagy árat fizettünk ezért: a maradék vagyon szabályos elrablását, Partium, Erdély bekebelezését.

Majd Trianon következett, a keresztre feszítés.
Így még nem gyaláztak meg nemzetet, mint a magyar népet. Mindenki, aki csak szóhoz jutott: lopott, rabolt. Még a vesztes Ausztria is beleharapott egy kicsit a Magyar Birodalomba, egy falatot ő is lenyelt.

Ebből a helyzetből kellett az országot kivezetni, a gyalázatos békeszerződést aláírni. Az a tengernyi szenvedés, ami népünknek jutott, leírhatatlan. Lelki megrázkódtatás, sokkhatás.
És mégis: vagyunk! Vagyunk és békét ajánlunk a szomszéd népeknek, akikre, mint tolvajokra kell néznünk, akinek apái-anyái loptak, eltulajdonítottak országot, népet.

A nagyhatalmak így szóltak az tótokhoz, az oláhokhoz, a délszlávokhoz:
- Nézzétek, mit adunk nektek? A Magyar Birodalomból kaptok, amennyit csak akartok. És hozzá a magyarokat is, millió szám! Fogjátok be az eke elé, mint a barmot, és ostorozzátok, ha nem húzza az igát. Hogy a vére folyjon ki a földre, amely most a tiétek lesz. Üssétek, szúrjátok ki a szemét, ha nem engedelmeskedik, a lánya legyen ágyasotok, a felesége a rabszolgátok, ő pedig bűnhődjön, ahogy ti megfelelőnek tartjátok! Húzzátok karóba a saját kerítése vasába, folyjon ki a bele, rohadjon meg a húsa, ahogy akarjátok! A gyerekeinek a gyereke is legyen a szolgátok, a hajdani gőgős magyarok most és minden időre legyenek a ti szolgáitok!
Mint az Isteni ítélet, úgy hangzott a trianoni verdikt. A kegyet gyakorlók kegyetlenek voltak, és még kegyetlenebbek az új urak, a ti apátok és anyátok. A vérfürdő, amit rendeztek az összes utódállamban, az példa nélküli. Mintha összebeszéltek volna, egyformán vérengzés volt mindenütt.
Szemkiszúrás, mészégető boksába dobás, vasrudakkal való agyonverés, karóba húzás.
És most mi, az utódok, a maradék magyarok békejobbot nyújtunk, és arra kérünk benneteket: adjátok vissza a testvéreinket, a földdel, ahol élnek. És béküljünk ki.Mert nincs más választás sem nekünk, sem nektek. Ha maradunk a harag bilincsében, a halál vár ránk, keresztényekre. Elárultak bennünket, elárulták az Istent, és Krisztust, aki értünk is feláldozta az életét.

A szemünk előtt zajlik a történelem: a gazdag nyugat eladja Európát, a kereszténységet. A gazdagsága a gyarmatokon, a rabszolgák verejtékében termett. Saját népük szorgalma árán jutott a zsidó elit a mérhetetlen gazdagsághoz, amit most pelyva gyanánt szétszórnak az idegenek közé. Persze, a gazdagságnak csak egy részét. Bőven marad még nekik a jövőbeli tejbe aprítani való.
Nekünk, szegény országoknak össze kell fogni, mert eladják a fejünk felől a tetőt, lábunk alól a földet, apáink sírját is.
Különböző útjai lehetnek a megbékélésnek. Rajtatok áll, hogy melyiket választjátok, és persze rajtunk is, kölcsönös egyetértésben, barátságban.

Egyik út az, hogy megszabaduljatok tőlünk, és saját magatok keressétek a boldogulást.
Ez esetben visszavárjuk Őrvidéket teljes egészében, a Felvidéknek magyarok lakta részét, a Kárpátalját, Erdélyt, a Délvidéknek azt a részét, ahol magyarok laknak. Ezt kérjük, ezt adjátok vissza, és utána a Kárpát-medence országai kössenek baráti szerződést, kölcsönösen ismerjék el egymást, és segítsék, támogassák a boldogulásukat.

A másik lehetséges út, egy Magyar Államszövetség létrehozása, mely a következő országokból állna: Magyarország, az összes magyar lakhelyével, Felvidék, ha a tótok külön államot akarnak, Partium - Székelyföld - Erdély, Horvátország.
Az egyes államok gyakorlatilag önállóan funkcionálnának, a földrajzi-történelmi szálak fűznék egybe őket. Kívánságaiknak megfelelő kötelékek köttetnének.

Az államszövetség idővel kibővülhetne Szlovéniával, esetleg Ausztriával, vagy annak Bécs környéki részével. Mert ez a vidék, így, együtt a történelemben összetartozott, és centrális fekvésénél fogva a Magyar Birodalom örökösének számítana.
Mint meghatározó állam, Magyarország kell, hogy rendbe szedje a szénáját ehhez, főleg belső dolgait rendezze most, és belátható időre a jövőre is. E nélkül minden terv csak az álmodozás szintjén marad.


Link


Erdélyi János : HATÁRREVÍZIÓ, KERESZTÉNY ÉRTÉKEK, MAGYAR JÖVŐ ( III.)

Magyarország, kibővülve a visszakerült trianoni elszakított területekkel, legfőképp az alábbi módon kell, hogy megalapozza a jövőjét. Egyszer s mindenkorra meg kell szabadulni a kommunista örökségtől. Ezen a területen akár vasszigort is alkalmazhat az ország. Mert mit látunk ma?

A kommunizmus sebei begyógyultak ugyan, de itt-ott fekélyes területek maradtak. A “bal-lib" eszmék gátlástalanul terjednek, a parttalan szabadság eszméje persze a kicsi eszű fiatalok és az infantilis gondolkodású felnőttek világában hódít, ez szinifikánsan észlelhető. A mának élés, a felelőtlen gondolkodás, a drog, a nemi szabadosság, az erkölcsi értékek semmibevétele, az emberi lét értékeinek degradálása olyan jelenségek, amelyek nem kívánatosak. Ezek ellen fel kell lépni erőteljesen, persze úgy, hogy a személyi szabadság, az emberi jogok ne sérüljenek.

De mik is ezek az emberi jogok? Senki nem definiálta korunkban soha ezeket a nem pontosan meghatározható, természetes jogokat, amelyek a józan ész talaján kell, hogy álljanak. Túlzások, ad hoc jellegű tiltások, értelmetlen törvények születtek ezen a területen, a nyugati kultúrkör passzusai alapján. Vagyunk annyira felnőttek, hogy mi, magunk határozzuk meg, mit is értünk e fogalmak alatt, mi jó nekünk és mi nem.

Nem jó nekünk a nyugat kozmopolita, keresztény értékeket tagadó, nihilista, szabadosságra hajló dekadens áldemokráciája. Az ember a maga nemében legyen ember: az értékteremtő munka, a nemzetet fenntartó erkölcs és becsület, a valódi szabadság, a másik ember megbecsülése, a szolidaritás, az elesettek felkarolása, a gyengék segítése az erőssé válás útján. A hit tiszteletben tartása, az ész, a tudomány mindenekelőtt való megbecsülése, a mindig vágyó emberi elme előtti tisztelgés legyen olyan alap, amelyre építjük a mindenkori jelent, és a reményteljes jövőt.

Ne engedjünk a léhaságnak, a nemzetrontó és túlzó liberális eszméknek, amikor a liberalizmus messze nem azt jelenti, ami volt valaha, az ember felszabadítását a feudális kötöttségek alól. Ne vágyjunk az infantilis lét felelőtlen világába, legyünk végérvényesen felnőttek, a nemzetben gondolkodva. Nem háríthatunk el magunktól felelősséget, komoly gondolkodást, amellyel tartozunk az életnek. Az életnek, amit kaptunk az Istentől, a természettől, amit meg kell becsülni, mert saját életünk egyben a nemzet és az emberiség élete is. Az emberi lét a felelősségünk, ennek továbbvitele a végtelenbe.
Nem a nihilizmus, a mának élés!

Szabad az ember, és a szabadságon kell is őrködni, ez a kötelességünk. A népek szabadsága csak az egyén szabadságán keresztül valósulhat meg, az egyén tisztelete a magunk tisztelete, és ezen keresztül nemzetek tisztelete, az emberiség előtti tisztelgés.
Jó úton indult el a politika, bár sok az ide-oda hajladozás.

Jelenleg a FIDESZ van hatalmon, a másik markáns erő a Jobbik. A kommunisták megtört gerinccel, gyurcsányi örökséggel sodródnak, de végképp megnyugodni a kommunistáktól csak az eszme és az ideológia gyökeres kiirtása után lehet. A kis liberális pártocskák csak a zsidóság jelenlétét jelzik a politikában, ezek mindig is jelen lesznek, mert számottevő a zsidóság aránya hazánkban. Addig nincs baj, amíg hol bejutnak a parlamentbe, hol nem. Az lenne kívánatos, ha eltűnnének a közéletből, de ha itt maradnak, akkor sem zavarnak sok vizet.

A Fidesz-hatalom letéteményese a Vezér. S hiába okos a vezér, talpraesett, rátermett, ha a nyájában eluralkodik az úrhatnámság, a kivagyiság, a korrupció, a hatalom mindenkori velejárói. Ez előbb-utóbb a hatalom elvesztésével jár, mert a nép ki nem állhatja ezeket a tulajdonságokat.

A jobbiknak kell megerősödnie, hogy a fideszesek méltó ellenfele legyen. A nemzeti érzületű emberek sokan vannak, most még a Fidesz színeiben is. A jobbik legyen olyan vonzó számukra, hogy ő legyen a pártjuk. Saját portáján kell söpörni először, meg kell válnia a mindig és mindenhol feltűnő szerencselovagoktól, levitézlett demagógoktól, szájhősöktől. Világossá kell tenni, a magyar érdekek képviseletének határait, az emberiség nagy céljait, mint követendő eszméket és célokat, reális világban kell mindezt meghatározni, mai nyelven, mai magyarsággal.

Nem lehet a múltban elmerengve meditálgatni, modern gondolatvilág kell, modern eszközök, modern célok. A klikkesedést csírájában meg kell akadályozni, az erőt egy cél érdekében koncentrálni.

Ezek a fő irányok, amelyek most, mint célok is alig észrevehetőek, pedig e nélkül nem lehet méltó versenytársa a Fidesznek, amely ereje teljében van, és várhatóan a következő választásokat is megnyeri. Ne hangoztassa a jobbik állandóan, hogy váltópárt szerepére pályázik, dolgozzon, és amikor itt az ideje, akkor beszéljen.

Akkor biztosan meghallgatja a nép, és tudja, mit kell tennie.

/Vége/


Link
 
 
0 komment , kategória:  MAGYAR TÖRTÉNELEM  
Címkék: határmódosítások, kitekintésünknek, önmegtartóztatás, megszabaduljatok, lelkiismerettel, funkcionálnának, hovatartozásról, kizsákmányolást, tulajdonságokat, nagyhatalmaktól, felszabadítását, franciaországra, kereszténységet, engedelmeskedik, beolvasztásokat, megnyilvánulása, felszabadítóink, ráerőltetésének, magyarországot, vérveszteséget, értelemszerűen, elcsatolásáért, összebeszéltek, békeszerződést, államszövetség, beavatkozásnak, meghatározható, áldemokráciája, végrehajtottak, keresztényekre, kegyetlenebbek, kommunistáktól, önrendelkezési, megváltoztatta, kívánságaiknak, összetartozott, trianoni ország, csahos kutyákat, világháború befejezéséből, magyarság meggyalázása, trianoni döntés, nagyhatalmi érdek, zsarolás eszközévé, végsőkig elodázni, ésszerűség mentén, nagyhatalmakat mellőzve, megbékélési egyezség, teljes tisztánlátás, nagyhatalmak által, jelenlegi helyzet, történelmi Magyarország, zsidó érdekek, KERESZTÉNY ÉRTÉKEK, MAGYAR JÖVŐ, Erdélyi János, Közép Európa, Amerikai Egyesült Államokra, Majd Trianon, Magyar Birodalomba, Magyar Birodalomból, Magyar Államszövetség, Magyar Birodalom,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
11.18. 09:59 Illegális bevándorlás - Szakértő: egyre kevesebben támogatják az ENSZ migrá...
11.18. 09:59 Boros Imre: a béremelkedés nem az inflációt serkenti, hanem a gazdaságot
11.18. 09:58 Itáliai utazás - Olasz vetítéssorozat az Urániában
11.18. 09:58 Csökkenő forgalomban emelkedett a BUX a héten
11.18. 07:21 Lakástűzben meghalt egy ember Újkéren
11.18. 07:10 Új üzemcsarnokot épít a Trade-Kontakt Kft. Pakson
11.18. 07:04 Heti makronaptár - Kamatdöntés, kereseti adatok jönnek a jövő héten
11.17. 23:12 Magyar Ring gála - Kis Máté a WBO interkontinentális bajnoka
11.17. 23:09 Férfi vízilabda MK - Simán jutott a legjobb négy közé a BVSC és a Miskolc
11.17. 23:09 Halálra gázoltak egy gyalogost Nyíregyházán
Tudjátok ?
Mi a megfejtés nr. 74 ?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
Képrejtvény. Ki tudod találni?
még több kérdés
Blog Címkék
Momkult kerekasztal beszélgeté...  Sejtelmes világban  Vicc  Jó éjszakát kívánok!  Ébredjetek vidáman!  Film Hősök városa (Teljes film...  Szentségimádás - 2018.10.06  Szép estét  Majom a ketrecben  Csiga esernyővel  Kicsi a garázs  Facebookon kaptam  Jó reggelt , szép napot  ***Csodálatos kép***  Együttműködési nyilatkozatot í...  Szép napot  Orchidea  Fényt adó Jézus  Várnai Zseni: Rózsa  Őszi kép  Szép napot mindenkinek!  Hattyú vonul át a vízen...  Napraforgók kosárban  Éva szép képei  Kellemes szerdát!  Őszi kép  Emléketek öleli fájó lelkünket  Vicc  Wass Albert: Tóparton....  Cs Ildikótól facebookon  A világ legszebb városai  Szentlélek tüze  Szèp estét kedves látoga...  Ölelésben  Rab  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Tóth Juli: Egyszer majd...  Facebookon kaptam  Elveszett kutya  Csiga esernyővel  Vicc  Facebookon kaptam  Momkult kerekasztal beszélgeté...  Png nő  Szép napot  Szirmay Endre : Búcsúzkodók  Szentségimádás - 2018.10.06  Facebookon kaptam  Cs Ildikótól facebookon  Együttműködési nyilatkozatot í...  Szép estét kívánok mindenkinek...  Zeller  Szép napot  Medjugorje látnokok! vallásos...  Pillangók  Bőr István: TÁVOL A VÁROSTÓL  Szitakötők  Vicc  Jó reggelt , szép napot  ***Csodálatos Vízeskép***  Facebookon kaptam  Ölbey Irén: MAGYAR BESZÉD  Szerelmes, nyári emlék  Szép napot mindenkinek!  Vicc  Kacsa Zsóka: SZÁLLJ VELEM !  Kislány bagollyal  Eg társ kell  Jó éjszakát!Szép álmokat !  Medjugorje látnokok! vallásos...  Jó reggelt , szép napot  Cs Ildikótól facebookon  Süni  Bűn  Napraforgók kosárban  Megbékülni Istennel  ***Csodálatos Vízeskép***  Csodás napot kívánok!!!  ***Csodálatos kép***  Szerelmes, nyári emlék  A világ legszebb városai  ***Csodálatos kép***  Énünk  Momkult kerekasztal beszélgeté...  Látogatás a régi iskolánál  Szép napot  Cengők PNG karácsonyra  Facebookon kaptam  Szerencsés szép napot!  Eg társ kell  Kutya-macska barátság  Momkult kerekasztal beszélgeté...  Krácsonyi PNG csengők  Szent Márton püspököt ünnepelt...  Facebookon kaptam  Bőr István: TÁVOL A VÁROSTÓL  S ha nevetek vagy ajkamon kel ...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
trianoni ország, csahos kutyákat, világháború befejezéséből, magyarság meggyalázása, trianoni döntés, nagyhatalmi érdek, zsarolás eszközévé, végsőkig elodázni, ésszerűség mentén, nagyhatalmakat mellőzve, megbékélési egyezség, teljes tisztánlátás, nagyhatalmak által, jelenlegi helyzet, történelmi Magyarország, zsidó érdekek, magyarság nemzeti, történelem tiszteletben, kártérítés kérdése, ismert történelemi, határmódosítások főbb, őrvidéki területet, maga ügyében, cseh imperializmus, pánszláv eszmék, népszavazás kiírásának, tótok elszakadni, olyan színmagyar, magyar hazát, ruszin lakosság, tótokkal vagy, magyarokkal kíván, hazában élni, kommunista örökségből, oláhokkal kicsit, nacionalizmus annyira, jóhiszeműség talaján, magyar lakosság, nagy létszámú, délszláv népek, akolba terelése, földrajzi területen, másik fölé, logikus terület, olyan területek, szerémségi magyarok, lakosság kiírtása, színmagyar terület, megszállók akaratának, népmozgások jóakaratú, egész Kárpát-medence, erőszakos beolvasztásokat, tengernyi kínt, térség megbékélési, önös érdekek, kisebb népekre, kérés Oroszországra, önmegtartóztatás lehetősége, nagyhatalmak részéről, egyes népekre, keresztény Európát, fejünk felett, önös érdekeinket, kölcsönös érdekek, kijelentések csak, magyarok szájából, utóbbi idők, legnagyobb vérveszteséget, nagyhatalmaktól kapott, független életük, jövőbeli rabságuk, örökségről jobb, lopott jószágot, sohasem lesz, nagyhatalmi játszmák, orgazda szerep, bűnös úton, megbékélés egyúttal, jövő kapuján, örökös ellenségeknek, kölcsönös tisztelet, legfőbb hibát, világháború befejezésekor, kártyás gróf, ország védelem, kártyások felelőtlenségével, kommunisták kezére, kommunizmus hozhatott, ország kirablását, oláhok voltak, maradék vagyon, keresztre feszítés, magyar népet, vesztes Ausztria, helyzetből kellett, országot kivezetni, gyalázatos békeszerződést, szomszéd népeknek, vére folyjon, tiétek lesz, lánya legyen, , ,
2018.10 2018. November 2018.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1714
  • e Hét: 1714
  • e Hónap: 91198
  • e Év: 1989409
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.