Belépés
zgfumag.blog.xfree.hu
Ha azért nézel , mert ez a munkád, jó munkát kívánok! GYÁVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA! Minden nemzetnek olyan kormánya van aminöt érdemel. Ha valami... Zámbori Gusztáv
1957.12.05
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A Fehér Program
  2008-05-06 20:52:33, kedd
 
   
  A FEHÉR PROGRAM

Magyarország felemelkedésének vagy lesüllyedésének
kérdése végső soron a magyar Parlamentben dől el.

A Magyarországért Párt programkönyvéből,
a Síklaky István: LÉTBIZTONSÁG és HARMÓNIA című munkájából

3.5.1. A Fehér Program kiindulópontja

Abból a tényből indulunk ki, hogy Magyarországon mindig is termett annyi ennivaló, ruhának való, fedélnek való, hogy senki ne éhezzen, tisztességgel öltözködhessék és lakhasson. A baj mindig csak az volt, hogy egy élősdi réteg rátelepedett - hol tankokkal, hol mással - a dolgozó emberekre, és - saját dologtalan pazarlásuk, hatalmi törekvéseik érdekében és még isten tudja, mi célból - megfosztotta a nép többi, túlnyomó részét munkája gyümölcsétől. Ez vélhetően minden közgazdasági elemzés nélkül is nyilvánvaló mindenki számára, aki valamelyest ismeri Magyarország gazdaságföldrajzát és történelmét.
Vélhetően e tárgyi feltételekből adódóan lehetséges az 1989-90 évek (a "vadkapitalizmus" fellépése előtti utolsó évek) fogyasztásának, illetve az ezt lehetővé tevő reálkeresetnek a megkétszerezése.
Ismeretes, hogy e szöveg írásakor (2003-ban) a magyar termelőkapacitás jelentős része kihasználatlan: bevetetlen földek, félgőzzel termelő üzemek, oktalanul megszüntetett, itt-ott még nagyobb befektetés nélkül helyreállítható kisebb-nagyobb termelőegységek, nagyszámú, rendszeres munka nélkül tengődő, képzett munkaerő. Ha tehát megnő a fizetőképes kereslet, várható, hogy - a termelésbővítést segítő hiteltámogatással (lásd a Létbiztonság és harmónia c. programkönyv 2.3.4. pontját) - a vásárlóerő mértékében megnövekszik az alapvető cikkek hazai termelése is. Következésképpen a programot azzal kell indítani, hogy érezhetően megnöveljük a kiskeresetű emberek jövedelmét.
Mivel ezeknek az embereknek egészséges élelem-szükséglete messze nincs kielégítve, a többletjövedelmet zömmel élelmiszerre fogják költeni. Az eladásra kerülő élelmiszerek nagyobbik része még - a "globalizálás" ellenére - amúgy is hazai termék, de viszonylag egyszerű technikával elérhető, hogy a jövedelemtöbbletet teljes egészében magyar termékek vásárlására fordítsák. Ez javítja az agrárnépesség, rajtuk keresztül a nem agrár kis- és középvállalkozók életszínvonalát is, és csökkenti a munkanélküliséget.
A szerves fejlődés elvét követve célszerű az 1989-90-es jövedelemszint kétszeresére való növelést fokozatosan, elképzelésünk szerint évi 20%-os emelésekkel, 4 évre elosztva megvalósítani.

3.5.2. A vásárlóerő ugrásszerű megnövelése

Mint már megállapítottuk, az alapfeltétel a hatalomváltás: valamelyik soron következő választáson - nevezzük ennek évét X-évnek - a választópolgároknak olyan országgyűlésre kell bízniuk az ország dolgát, amelynek többsége elkötelezte magát a természetes társadalmi rendet megvalósító fordulat mellett. Így lép szolgálatba a fordulat kormánya.
A fordulat kormánya által benyújtott X+1-ik évi költségvetés tehát 20%-kal megnöveli a közpénzekből fizetett béreket (a köztisztviselők, közalkalmazottak, egészségügyiek, pedagógusok, postások, tömegközlekedésiek, rendészeti szervezetekhez tartozók stb. bérét), valamint a nyugdíjakat és a családi pótlékot, a törvény záradékában pedig az Országgyűlés kinyilvánítja azt az elhatározását, hogy a következő években megismétli a 20-20%-os emelést, mindaddig, amíg a negyedik évben minden, a költségvetésből húzott reáljövedelem (tehát a vásárlóerő) el nem éri az 1989-90-es szint kétszeresét. Ez - az eltartottakat is figyelembe véve - a lakosság közel felét közvetlenül érinti. (Látni fogjuk, hogy az ehhez társuló lépések ezt a többlet-vásárlóerőt a hazai termékekre irányítják.) Azok bére, akiket nem közpénzekből fizetnek, az úgynevezett "versenyszféra" dolgozói, a piaci törvények nyomására nagyjából ugyancsak el fogják érni ezt a szintet, a hazai termékek iránti kereslet növekedése folytán pedig megnövekszik a gazdálkodók és a nem agrár kis- és középvállalkozók tiszta jövedelme is. A tisztes jólét tehát általánossá válik.

3.5.3. A vásárlóerőt a hazai piacra tereljük

Lássuk, hogyan irányítja a Fehér Program a közpénzből fizetettek többlet-vásárlóerejét hazai termékek vásárlására.
A fordulat kormánya létrehozza a MAGYAR ÁRUK BOLTHÁLÓZATÁT. Ez meglévő boltokból - köztük akár szupermarketekből - önkéntes csatlakozással megalakuló hálózat. A kormány kidolgoz egy hálózati (franchise) szerződés-formulát, amelyben kötelezi magát arra, hogy a közpénzekből fizetett bérek 20%-os emelését, meg a nyugdíj- és családipótlék-emelést nem készpénzben, hanem "fehér kártyákon" adja ki. (A fehér-kártya nem más, mint az ismert - vásárlásra is használható - bankkártya egy fajtája, sajátos szerepét hamarosan látni fogjuk.) A közpénzekből jövedelmet húzók számára nyitnak egy-egy "lakossági folyószámlát" egy általuk választott bankfióknál. Ezt a továbbiakban fehér-bankszámlának nevezzük. A kedvezményezetteknek fizető állami szervezetek a 20%-os emelés összegét hónapról-hónapra a fehér-bankszámlákra utalják. A fehér-bankszámlák tulajdonosai kapnak egy-egy fehér-kártyát. A Magyar Áruk Bolthálózatához kapcsolódó üzletek a csatlakozási szerződésben kötelezik magukat arra, hogy az ilyen kártyával fizetőknek csak magyar árukat szolgáltatnak ki, azaz, olyan árukat, amelyeknek termelői ára - mondjuk - legalább 80%-ban magyar munkáért fizetett bérből, illetve magyar állampolgárok (vállalkozók, gazdák) vállalkozói jövedelméből tevődik össze. (Ez láncolatban értendő, tehát pl. a magyar anyagban, a belőle gyártott alkatrészben, és a belőle szerelt végtermékben foglalt magyar munkabérek ill. vállalkozói jövedelmek a végtermék "magyar" minősítése szempontjából összeadódnak.)

3.5.4. A "fehér-pénz" forgásának biztosítása

A Fehér Program sikeréhez szükséges, hogy mindenki, aki havi fizetésemelésként fehér számláján megjelenő összeget ("fehér-pénzt") kap, ezt a fehér-pénzt még az adott hónapban magyar áruk vásárlására fordítsa, vagy ha ezt nem teszi, azaz megtakarít, akkor ez a pénz magyar árut előállító vállalkozókhoz/gazdákhoz kerüljön, hogy fejlesztésre, termelésbővítésre fordíthassák. Ennek az egészséges pénzforgásnak az ösztönzésére minden kedvezményezett azzal a feltétellel kapja meg a havi keresetnövekményt (a "fehér-pénzt"), hogy ha a hónap végéig nem költi el, vagy nem helyezi el egy évre lekötött takarék-számlára, a hónap végén a fehér-bankszámláján maradt pénz 1%-át "pénztartási díjként" levonják. És ez ismétlődik hónapról-hónapra. (Ez az összeg a hiteltestületek által a pályázatokra szétosztható hitelkeretet növeli.) Ha tehát valaki valamilyen tartós fogyasztási cikkre, vagy más célra gyűjt, jól teszi, ha utasítást ad a fehér bankszámláját vezető pénzintézetnek, hogy a bankszámlán maradt fehér-pénzt írja át egy évre lekötött takarékszámlájára. A takarékszámlán lévő pénzt egy évig nem terheli pénztartási díj, tehát betevője egy év múlva változatlan összegben felveheti, vagy meghosszabbíthatja a lekötést. Ha a megtakarító az egy év letelte előtt mégis kiveszi a pénzét, ezt havi 1% pénztartási díj levonásával kaphatja meg. A takarékszámlán lévő összegeket a bankok hitelezik ki azoknak a vállalkozóknak/gazdáknak, akik a pénzt magyar áruk termelésének bővítésére akarják felhasználni.

3.5.5. A Fehér Program hatásai

Milyen hatások várhatók az ismertetett lépésektől?
ˇ Az élelmiszert és más közszükségleti cikkeket árusító üzletek tömegesen csatlakoznak a Magyar Áruk Bolthálózatához, hiszen a magyar árukat elkülönítő pénztári rendszer megvalósítási és fenntartási költsége jócskán megtérül a nagyobb forgalomból.
ˇ A mezőgazdasági termelők értékesítési lehetősége megnő, nyugodtan bővíthetik termelésüket a megnövekedett kereslet kielégítésére. Hasonló hatás várható számos ipari kis- és középüzem esetében is.
ˇ A bővítések egy részénél hitelre is szükség van. A fordulat kormánya erről közhitelkeret (lásd a Létbiztonság és harmónia c. programkönyv 2.3.4. pontját) rendelkezésre bocsátásával gondoskodik. Ez az újfajta hitelpiac a Fehér Program bevezetése után évről-évre erőteljesebben hat, minthogy a fehér számlákra kerülő havi összegek - amelyek a hitelekkel bővülő hazai kínálattal szembenálló fizetőképes keresletet biztosítják - négy év alatt megötszöröződnek. (Végül a fordulat kormánya a pénzforgalom egészére kiterjeszti a pénztartási díjat, ezzel teljessé teszi a geselli pénzreformot, és tartósan minimális szintre szorítja le a kamatot, mivel a kereslet-kínálat törvénye a hitelkamatok kialakulására is érvényes.)
ˇ Az előzőekből nyilvánvaló, hogy a Fehér Program megnöveli a lakosság jelentős részének a fogyasztását, mégpedig magyar áru fogyasztását. Ennek folytán bővül azoknak a vállalkozóknak a termelése, akik árbevételükből magyar dolgozókat foglalkoztatnak, tehát a munkanélküliség is csökken.
ˇ A biztos hazai piacra támaszkodó termelők könnyebben létesíthetnek export-kapcsolatokat, és megindulhat annak a súlyosan egészségtelen helyzetnek a javulása, amelyben a "magyar" export túlnyomó részét multik vámszabad területen létesített összeszerelő üzemeiből kikerülő termékek teszik ki, igen nagy arányban import-anyagok és import-alkatrészek felhasználásával, és egy sor más olyan körülmény között, amelyek összességükben azt jelentik, hogy - bár az ilyen export egyes statisztikai mutatókat szépít, amit jól ki lehet használni ködösítésre - az ilyen exportnak a magyar társadalom gazdasági állapotához alig van köze.
ˇ A kereskedők érdekeltsége megnő magyar áruk beszerzésére és gyártatására.

3.5.6. A Fehér Program finanszírozása

Honnan lesz az államnak pénze a keresetnövelésre és a termelésbővítő hitelekre? Gondoljunk végig egy példát, találomra választott kerek számokkal! Példánkban a fordulat kormánya az előzőekben felvázolt 20%-os keresetemelésre 400 milliárd forintot fordít, ennek áruval való fedezése érdekében a termelőknek nyújtandó hitelre pedig 100 milliárdot.
Hogy megy végbe a vállalkozók efféle hitel-ellátása a fordulat után? Az Országgyűlés határozata alapján az Állami Valutahivatal kibocsát 10 millió darab 10.000 forintos bankjegyet. Ezt a demokratikusan választott hiteltestületek osztják szét a pályázó termelők között kamatmentesen, évi 2%-os kezelési költség ellenében. (Ez a hitelrendszer társadalmasításával válik lehetővé - lásd a Létbiztonság és harmónia c. programkönyv 2.3.4. pontját.)
És hogy megy végbe a keresetek megnövelése? Az Országgyűlés határozata értelmében az illetékes minisztériumok révén a fizetést-nyugdíjat-családi-pótlékot kiutaló szervezetek felhívására a keresetemelésben részesülők egy általuk választott bankfióknál (postahivatalnál) "fehér bankszámlát" nyitnak. Ezeken a bankszámlákon havonta - számítógépes program révén - megjelenik a 20%-os keresetemelés összege - példánkban évi 400 milliárd forint összértékben. A dolgozók kapnak egy-egy fehér-kártyát, amivel havonta a Magyar Áruk Bolthálózata üzleteiben levásárolják a keresetemelés összegét. Ezek az összegek így a dolgozók fehér számláiról átkerülnek a boltok fehér számláira. Ebből a boltok - készleteik feltöltésére - ismét magyar árukat vásárolnak.
A pályázó termelők közben megkapták a 10 millió darab 10.000 forintos bankjegyet a Valutahivataltól a hiteltestületek döntései révén. Ebből bővítik a termelést, és szállítják a boltokba a többlet magyar árut, a kereset-emelésre kibocsátott pénz fedezetét.
A vevőktől a boltokhoz, majd a boltoktól a termelőkhöz átkerült "fehér számlapénz" a hitelek törlesztéseképpen részben visszakerül az Állami Valutahivatal számlájára, és ott megsemmisül. A keresetnövelés és a hitelek által keltett többlet-vásárlóerőt kiegyenlítette a termelés bővítése, tehát nincs infláció. (A 400 milliárd csak a fehér-számlákon szerepelt, ezt nem kellett bankjegyként kibocsátani. Ennek csak egy része semmisül meg hitel-visszafizetésként, a többi bővíti a forgalomban lévő pénzt, amire szükség is van.)
A lépéssorozatot találomra választott kerek számokkal kísértük végig. Nyilvánvaló, hogy az összefüggések más számok behelyettesítésével is érvényesek.

3.5.7. Egybevetés a jelenlegi pénz-hitelrendszerrel

A mostani bankrendszer alkalmatlan a magyar gazdaságot, a hazai termelést támogató gazdaságpolitika kiszolgálására. (TA)

Érdemes végiggondolni, hogyan menne végbe, pontosabban: hogyan fordulna visszájára egy ilyen akció a jelenlegi (a fordulat előtti) rendszerben.
Az Állami Adósságkezelő Hivatal kibocsátana 400 milliárd forint értékben államkötvényt - mondjuk - évi 20%-os kamatozással. Ezt a kereskedelmi bankok megvennék abból a hitelből, amit e célra a "Magyar Nemzeti" Banktól kapnak - mondjuk - évi 10%-os kamatra.
A "Magyar Nemzeti" Bank kinyomtatna 40 millió 10.000 forintos bankjegyet, odaadná a kereskedelmi bankoknak, azok - megvásárolván az államkötényt - továbbadnák az Állami Adósságkezelő Hivatalnak, az pedig az illetékes minisztériumoknak, amelyek közvetítésével végül megkapnák a jogosultak. Az államkötvény kamatával, évi 80 milliárd forinttal megnövekednék a költségvetés jelenlegi - kereken - 800 milliárd forintos adósságszolgálati tétele, amit zömmel persze a dolgozóktól beszedett adókból fedeznek. Ezt a kamatot megkapnák a kereskedelmi bankok, kifizetnék belőle a bankárok havi többmilliós fizetését, évi sokmilliós jutalmát és márványpalotáik rezsijét, a felét pedig továbbfizetnék kamatként a "Magyar Nemzeti" Banknak, amely megint kifizetné belőle saját bankárainak a havi többmilliós fizetését és évi sokmilliós jutalmát. És ez így menne az idők végezetéig, mert amikor az államkötvények visszafizetésének ideje elérkezik, az Állami Adósságkezelő Hivatal újabb kötvényeket kellene, hogy kibocsásson a régiek visszavásárlásának fedezésére, és így tovább. A bankárok biztos, hogy jól járnának. (Az államkötvények zömét külföldiek, vagy külföldi tulajdonban lévő "hazai" bankok veszik meg, ez tehát a külfölddel szembeni eladósodást is növeli.)
És hogyan jutnának hozzá a mai rendszerben a termelők a 100 milliárdos hitelhez?
A kormány felkérné a "Magyar Nemzeti" Bankot, szíveskedjék hitelt nyújtani a kereskedelmi bankoknak, amiből a kereskedelmi bankok hitelt nyújtanának az általuk kiválasztott hiteligénylőknek. A hitelt felvevők egy része a bankárok cinkosaként megszökik a pénzzel, az így keletkezett banki veszteségeket aztán időről-időre az állam az adófizetők pénzéből kifizeti a bankoknak. Ez - kis sarkítással - a "bankkonszolidáció". A hitelek más részét megkapják a valódi termelők. Az ő kamatfizetésüknek és törlesztésüknek garantálásáról megint az államnak kellene gondoskodnia, nehogy a bankokat kockázat terhelje. A termelőktől befolyt kamatok aztán fedezik a bankárok sokmilliós jövedelmét, éppúgy, mint fentebb láttuk. Azt, hogy ki, milyen feltételekkel, milyen célra, milyen összegű hitelt kapott, természetesen a banktitok védené a gyanakvó szemektől. Ha valami disznóság mégis kiszivárogna, és az ügyészség hajlandó lenne nyomozást elrendelni, és az ügy végül bíróság elé kerülne, megindulna egy többéves procedúra, ahol egy bankelnök Bécsből üzenget a magyar hatóságoknak, míg végül minden vád alól föl nem mentik.

3.5.8. A forgásbiztosított pénz kiterjesztésének előkészítése

A Fehér Program azért is alkalmas arra, hogy a nagy átalakulás egyik első lépése legyen, mert nem kell, hogy megelőzzék a nemzeti valuta védelmének és a vámrendszer átalakulásának bonyolult szakmai előkészítést igénylő lépései. (A hatalmi váltást azonban nem előzheti meg, mert a Fehér Programnak is feltétele a pénzkibocsátás visszavétele a demokratikus intézményrendszer hatáskörébe, ez pedig csak a pénzgyarmatosítást kiszolgáló politikai elit leváltása révén képzelhető el.)
A Fehér Program jelentős "mellékhatása", hogy a lakosság széles rétegei megismerik a forgásbiztosított pénz fogalmát, a vele kapcsolatos technikákat, és a pénzforgalmi apparátusban is kialakulnak a megfelelő technikák, ismeretek, rutinok, A kormányzat stratégiai tervezői értékes tapasztalatokhoz jutnak, fontos elemzéseket végezhetnek el, és mindez elősegíti, hogy később - talán 5, talán több év múlva - nemcsak a "fehér pénz", hanem maga a nemzeti valuta is - nagyobb megrázkódtatások nélkül - forgásbiztosított pénzzé legyen átalakítható.

(Megjegyzés: A Síklaky István ajánlása szerinti nemzeti gazdaságvédelem csak az euró kötelező és általános bevezetése előtt - és helyett - a Magyar Állam fizetőeszközével, a forinttal valósítható meg. Pontosítsunk: az euró bevezetése hazánkban gyakorlatilag már megtörtént, ám a hivatalosan sokat emlegetett és egyre későbbre tolt határidejű "euró-bevezetés" a forint megszüntetését, a nemzeti gazdaságvédelem lehetőségének feladását jelentené! - KSM)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: fizetőeszközével, keresetemelésben, hiteligénylőknek, gazdaságpolitika, középvállalkozók, megrázkódtatások, termelőkapacitás, tapasztalatokhoz, valutahivataltól, megötszöröződnek, közalkalmazottak, következésképpen, termelésbővítést, felhasználásával, hitelrendszerrel, keresetnövelésre, kiterjesztésének, programkönyvéből, felemelkedésének, törlesztésüknek, bolthálózatához, munkanélküliség, keresetemelésre, életszínvonalát, kedvezményezett, költségvetésből, megállapítottuk, magyarországért, gazdaságvédelem, vadkapitalizmus, lesüllyedésének, megkétszerezése, helyreállítható, termelőegységek, márványpalotáik, hiteltestületek, magyar Parlamentben, tényből indulunk, élősdi réteg, dolgozó emberekre, 1989-90 évek, magyar termelőkapacitás, fizetőképes kereslet, termelésbővítést segítő, vásárlóerő mértékében, alapvető cikkek, programot azzal, kiskeresetű emberek, embereknek egészséges, többletjövedelmet zömmel, eladásra kerülő, szerves fejlődés, Fehér Program, FEHÉR PROGRAM, Magyarországért Párt, Síklaky István, MAGYAR ÁRUK BOLTHÁLÓZATÁT, Magyar Áruk Bolthálózatához, Állami Valutahivatal, Magyar Áruk Bolthálózata, Állami Adósságkezelő Hivatal, Magyar Nemzeti, Állami Adósságkezelő Hivatalnak, Fehér Programnak, Magyar Állam,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Nagyon szép.......  Mesés pillanat.....  Png rózsa csokor  Szerda......  Az élethez bátorság kell.....  Ima a Családom védelméért  Nagyon szép.......  Harmónia......  Csillogó rózsa.....  Facebookon kaptam  Sziklaszív........  Kellemes kávézást  Kellemes napot kívánok  3597 az új fertőzött, elhunyt ...  5307 az új fertőzött, elhunyt ...  Facebookon kaptam  Biztonságban Istenben  Boldog születésnapot a ma ünne...  Facebookon kaptam  Narancskristály  Sziklaszív........  Szerda......  Facebookon kaptam  Szegfűk  Facebookon kaptam  Micsoda tavasz van  Kék fluoritkristály  Facebookon kaptam Krisztinától  Az élethez bátorság kell.....  Ábrándozás.....  Kórusban  Kórusban  Tsavorit kristály  A sors kegyes volt velem  Menyecske ruha......  Facebookon kaptam  600 éve született Gutenberg  Facebookon kaptam  Szép jó éjszakát kívánok !  Nő rózsa bokornál  Kislány virágzó fával  Tsavorit kristály  Biztonságban Istenben  A bókolás nem lehet hamis híze...  A kereszt nagysága  Örök barátság......  Az emberben ott rejlik az egés...  Itt a friss tej  3597 az új fertőzött, elhunyt ...  Köszönöm a látogatást  Harmónia......  Nagyon szép.......  Örök barátság......  Png virág  Öröm és élet  Menyecske ruha......  Szegfűk  Facebookon kaptam  Az emberben ott rejlik az egés...  Galambom  Facebookon kaptam  Png nő  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Játszuk el, hogy most neked is...  Pihenő  Facebookon kaptam  Kellemes napot kívánok  Szegfűk  Facebookon kaptam  Png rózsa csokor  Tulipànok  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Neked tudnod kell  Jézus  Kellemes délutáni kikapcsolódá...  Verses képem  Facebookon kaptam  Zöld drágakőkristály  Png csokor  Barna drágakő kristály  Aranyosi Ervintől idézet  Köszönöm a látogatást  Szép kristály  A sors kegyes volt velem  Neked tudnod kell  Szép délutánt ! ........  Aki először kér bocsánatot, az...  Edinburgh hercege és II. Erzs...  Az aktív szén szerepe a szépsé...  Kék fluoritkristály  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Mindent, amit adtál.....  Facebookon kaptam  Elmondom majd.......  A csoda csak arra talál rá, ak...  Elmondom majd.......  Facebookon kaptam 
Bejegyzés Címkék
magyar Parlamentben, tényből indulunk, élősdi réteg, dolgozó emberekre, 1989-90 évek, magyar termelőkapacitás, fizetőképes kereslet, termelésbővítést segítő, vásárlóerő mértékében, alapvető cikkek, programot azzal, kiskeresetű emberek, embereknek egészséges, többletjövedelmet zömmel, eladásra kerülő, szerves fejlődés, 1989-90-es jövedelemszint, vásárlóerő ugrásszerű, ország dolgát, természetes társadalmi, fordulat kormánya, közpénzekből fizetett, családi pótlékot, törvény záradékában, következő években, 20-20%-os emelést, negyedik évben, költségvetésből húzott, 1989-90-es szint, lakosság közel, ehhez társuló, hazai termékekre, piaci törvények, hazai termékek, tisztes jólét, hazai piacra, közpénzből fizetettek, kormány kidolgoz, közpénzekből jövedelmet, általuk választott, 20%-os emelés, fehér-bankszámlák tulajdonosai, csatlakozási szerződésben, ilyen kártyával, magyar anyagban, belőle gyártott, belőle szerelt, adott hónapban, pénz magyar, egészséges pénzforgásnak, ösztönzésére minden, feltétellel kapja, havi keresetnövekményt, hónap végéig, évre lekötött, hónap végén, hiteltestületek által, pályázatokra szétosztható, fehér bankszámláját, bankszámlán maradt, takarékszámlán lévő, bankok hitelezik, pénzt magyar, ismertetett lépésektől, magyar árukat, nagyobb forgalomból, mezőgazdasági termelők, megnövekedett kereslet, részénél hitelre, újfajta hitelpiac, fehér számlákra, hitelekkel bővülő, pénzforgalom egészére, pénztartási díjat, geselli pénzreformot, kereslet-kínálat törvénye, hitelkamatok kialakulására, előzőekből nyilvánvaló, lakosság jelentős, biztos hazai, súlyosan egészségtelen, ilyen export, ilyen exportnak, magyar társadalom, kereskedők érdekeltsége, államnak pénze, termelésbővítő hitelekre, előzőekben felvázolt, termelőknek nyújtandó, vállalkozók efféle, fordulat után, demokratikusan választott, pályázó termelők, keresetek megnövelése, illetékes minisztériumok, keresetemelésben részesülők, bankszámlákon havonta, 20%-os keresetemelés, dolgozók kapnak, keresetemelés összegét, dolgozók fehér, , ,
2021.03 2021. április 2021.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 2 db bejegyzés
Összes: 64003 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 698
  • e Hét: 4154
  • e Hónap: 8812
  • e Év: 184174
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.