Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Doma-Mikó István: Magyarságtudat – japánságtudat 1. ré
  2018-01-08 13:35:08, hétfő
 
   
 Tanulságos beszélgetés Dr. Maróth Miklós professzorral

Erkölcs, hazaszeretet, oktatás


Mi, magyarok, kreatívabbak vagyunk más népeknél. Van egy szinte velünk született értékmérőnk, amit szükség esetén ,,bekapcsolunk", és ez átsegít hogy átsegítsen a döntéseken. Más népek fiai ennek hiányában betanulnak megoldásokat, ám ezek a váratlan helyzetekben nemigen működnek, így tehetetlenné válnak. Mi a feladatainkhoz magyar aspektusból közelítünk, ezért sikeresebben elemzünk és találunk a megoldásra. Az elhunyt polihisztor, Varga Csaba szerint ezen erényeink magyarázata nyelvünk felépítésében keresendő. A magyar ész című tanulmánya választ ad arra, hogy más népekhez képest miért van nekünk több tudósunk, kiművelt emberfőnk, s miért tudtunk a tudományok és művészetek terén többet adni a világnak.

Dr. Maróth Miklóst egy migránsokkal foglalkozó tv-műsorból ismertem meg. Egyszerű, és mégis zseniális ötletét ecsetelte, amellyel megállítható lenne az Európát megbénító iszlám terrorizmus. Ma is pironkodok, hogy ennek előtte a neves tudóst nem ismertem, amire alig mentség, hogy 37 éve Japánban élek. Csakis a tudása miatt kerestem meg, s e riportra készülve szembesültem azzal, hogy Dr. Maróth prominens közéleti személyiség. Széchnyi-díjas magyar klasszika-filológus, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, sőt, 2008-tól 2014-ig annak alelnöke volt. Ő alapította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karát, amelyet 1992 és 1999 között dékánként irányított. Számtalan elismerése közül kiemelném még a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjét és a Príma Primisszíma díjat.

D.-M:

- Professzor Úr! Első beszélgetésünk óta volt szerencsém másik tv-műsorban is látni Önt. Ott is csak a kérdésekre válaszolt, nem helyezte magát előtérbe, egyszerű, közérthető, nagyon is emberi volt. Vagyis azt láthattam, amit Japánból Magyarországra látogatva mindig hiányolok. A keleti tudományokkal való foglalkozás járandósága a szerénység és a visszafogottság?

M.M.:
Két szakmám van, az ókortudomány és az orientalisztika. Mindkét szakma abban különbözik a többi bölcsész szakmától, hogy míg azok művelői mondhatják, hogy például én a régi magyar irodalomhoz nem, csak a tizenkilencedik századi irodalomhoz értek, addig se egy orientalista, se egy ókorkutató nem mondhat ilyesmit. Elvárják tőlük azt, hogy minden kérdésre tudjanak válaszolni, még akkor is, ha nem az a kutatási területükbe. Ezt a ,,mindentudást" a magukat kivételezettnek tartó orientalisták kellő méltósággal, az ókorkutatók kellő szerénységgel viselik. Mondanom sem kell, hogy a magyar ókorkutatók szakmai színvonala nemzetközi összehasonlításban sokkal jobb, mint a magyar orientalistáké. Életem során hosszú ideig a magyar ókortudomány részét képeztem, így az ő mentalitásukat vettem át.

D.-M:

- Ön sok maradandót alkotott az ország és a tudomány javára. Az emberek tisztelik, a munkáját elismerés övezi. Hogyan foglalná össze a küzdelmekben és sikerekben gazdag életét?

M.M.:
Részben volt a családi, és részben az iskolai indítás. Határszélen nőttem föl, ahol mindenki több nyelvet beszélt, így az idegen nyelvek ismeretét a magam részéről természetesnek találtam. A bencéseknél viszont megismerkedtem a klasszikus nyelvekkel (latin, görög), utóbb elemi fokon néhány sémi nyelvvel (magam könyvből igyekeztem arabul tanulni, hittanárunk héberre tanított), és megtudtam, hogy a görög műveket később arabra, majd arabból latinra fordították. Ezek a nyelvek - itt-ott beiktatva a szírt és a hébert - egy összetartozó kört alkotnak, és az európai kultúra alapját vetették meg. Mivel a bencéseknél filozófiát is tanultam, ezek a művek pedig jobbára az arisztotelészi hagyományhoz tartoztak, így a különböző érdeklődéseim ebben az ismeretanyagban egymásra találtak. El is határoztam, hogy ezen a téren fogok dolgozni, és majdani munkámat egyetemi tanulmányaimmal igyekeztem megalapozni.

D.-M:

- Aki a múltat ismeri, a jövőt is tudja. Mit javasolna a magyar ifjúságnak, hogyan tegyenek hatékonyan az ország és a nemzet fennmaradásáért, jobb jövőjéért?

M.M.:
Természetesen nemcsak az én kedvenc kutatási témámra van szüksége egy országnak, hanem minden tudománynak és mesterségnek minden időben jelen kell lennie a magyar kultúrában. A lényeg az, hogy bárki bármivel is foglalkozzék, igyekezzen abban a világ legjobbjaihoz tartozni.

Sajnos, van ebben egy nehézség. Egy amerikai tudományelmélettel foglalkozó professzor szerint minden nemzetközileg is kiemelkedő tudósnak támaszkodnia kell legalább három nemzetközileg, legalább 6-8 otthon sikeres, és legalább 10-15 otthon másodvonalbeli tudósra. Azaz a nemzetközileg elismert sikerek csakis egy piramis megléte esetén képzelhetők el. Magyarországon ezzel szemben sem a sportban, sem a tudományban nincs annyi ember, sőt, pénz sem, hogy ilyen piramisokat tudnánk létesíteni és fönntartani. Nálunk mindenkinek, aki valamilyen az eddigiekben leírtakhoz hasonló tevékenységbe kezd, azzal a szándékkal és tudattal kell munkáját végeznie, hogy alatta nincs piramis, nincsenek emberek, akiknek a vállára állva fölérhetne a csúcsra, hanem egyedül kell világra szóló eredményekre törnie, azaz csodát kell művelnie.

D.-M:

- Beszéljünk az oktatásról! Tavaly a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 33 tagországa közül hazánk lett a sereghajtó, mert az országos GDP-nek mindössze 3,1%-át költötte oktatásra. Japán csak egy hajszállal előzi meg, s a pálmát a norvégok vitték el 6,2%-al. Az OECD országai évente 10.493 dollárt költenek egy-egy tanulóra, Magyarország ennek csak felét. 2013-óta hazánkban esett vissza legjobban az egy tanuló oktatására fordított összeg, holott a diákok száma egyre csökken. Ön szerint mennyire súlyos a helyzet és mi a teendő?

M.M.:

Természetesen az oktatásnak is szüksége van pénzre, de sokkal fontosabb az, hogy a tanulók erkölcsi alapállása más legyen, mint ma; és a tanári karnak is már erkölcsi alapokon kellene állnia, mint ma. Lehet, hogy ennek egyik összetevője a tanárok fizetése, lehet, hogy az értelmiségi szakmákat jobban kellene megfizetni (ti. akkor jobban kapaszkodnának a diákok), de leginkább arra lenne szükség, hogy az iskolák merjenek követelni, merjenek rendszeres munkára és teljesítmény-orientált szellemiségre igényt tartani a diákság részéről. Sem az általános-, sem a középiskolai hallgatók tömegei nem tartják fontosnak a pontos, lelkiismeretes és kitartó munkát. Általános iskola második osztályában mindenki tudta, amikor oda jártam, hogy a ,,hogy" szó elé vesszőt kell tenni. Ezt ma érettségizettek sem tudják. Márpedig ez nem pénz kérdése. Egyszerűen nem lehet egy olyan iskolai rendszer jó, amelyikben ilyen gyászos tudással tovább lehet menni.

D.-M:

- Nemzetközi skálán a magyarok lexikális tudását magasra tenném. Az emberi kapcsolataik szintjét viszont - csakúgy, mint a többi volt szocialista ország lakójáét - közepes alá. Sok, hozzánk képes elmaradt országban tapasztaltam kifinomultabb, szóval: magasabb szintű társadalmi kapcsolatokat és kommunikációt. Bár e téren a japánok nálunk sokkal magasabb szintre jutottak, Abe Sinzó miniszterelnök mégis kötelező iskolai tantárgyként kívánja bevezetni az etika oktatását. Nem lenne áldásos a magyar iskolában is oktatni viselkedés-kultúrát?

M.M.:

Erre a kérdésre nem tudok mit válaszolni. Meggyőződésem szerint erkölcsi tartást, viselkedéskultúrát ugyanis otthonról kellene hozni. Márpedig a szocializmus 45 éve után, amikor pont az erkölcsöt és a tisztességes viselkedést igyekeztek lerombolni, és helyette az ormótlanság, a mai szóval ,,bunkóságnak" nevezett közönséges viselkedés és beszéd volt a mérce (ugyanis ez volt hivatva bizonyítani a proletár származást, következésképp a megbízhatóságot), akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a régen magas színvonalú magyar viselkedéskultúra elpusztult. Ezt a hiányt mind a mai napig nem sikerült pótolni. Az etikát és a viselkedéskultúrát természetesen elméletileg is meg kell alapozni, de, amint Aristotelés mondta, a jót nem elég ismerni, azt akarni is és gyakorolni is kell. Etikát és viselkedést elméletben taníthat az iskola, de annak akarását és gyakorlását otthonról kell hozni. Ahogyan Aristotelés mondta: a jó cselekedetek ismétléséből és gyakorlásából alakulnak ki a készségek, azaz összességükben egy második természetet alkotnak. Ezért tartotta ő az etikát praktikus tudománynak. A praxist nem az iskola, hanem az otthon nyújtja.

D.-M:

- Van-e az életének japán vonatkozása?

M.M.:

Van. Részben azért, mert fiatal koromban elkezdtem japánul tanulni, csodálva a japán kultúrát; részben azért, mert pályámon többször is összehozott a sors japán kollégákkal. Bagdadban egy (váratlanul) jó humorú japán férfi (Tomizuka Toshio) és egy feledhetetlenül udvarias fiatal japán tanárnő (Arafuni Yoshiko) voltak a kollégáim, majd később Bécsben együtt tanultam egy japán professzorral, Kazama Kiozóval. Mindannyian szorgalmas és megbízható emberek voltak.

D.-M:

- A II. világháborúban a vesztésre álló japán hadsereg vezérkara létrehozta a Különleges Támadó Alakulatot (Tokubetsu Kógeki Tai, rövidítve TOKKÓTAI). Több száz Többszáz kiló bombával megrakott repülőgépek, motorcsónakok és mini-tengeralattjárók ütköztek az amerikai hadihajókkal. Az öngyilkos támadások résztvevőit összefoglalóan az első támadó repülőraj nevéről ma is kamikazeknak nevezik. Mi a véleménye a japán elszántságról, és a kamikazekról?

M.M.:

Amikor a japán kultúra csodálatáról beszéltem föntebb, épp elszántságukra és odaadásukra gondoltam. Ilyen mentalitással csak sikereket lehet elérni. Ugyanakkor foglalkoztat az a kérdés is, hogy a Közel-Keleten, ahol az asszaszinok hasonló öngyilkos harcmodort alkalmaztak, mégpedig a helyi hagyományokból fakadóan, ahogyan azt manapság a palesztínaiaknál, és a környékükön másoktól is láthatjuk, akkor a világ miért fordul csodálattal vegyes elfogadással a japán kamikazék irányába, és miért beszél elítélendő terrorizmusról az utóbbiak láttán. A kettő között én ugyanis lényeges különbséget nem látok.

D.-M:

- A japánok lelkében a felszín alatt ma is erősen működik a yamatodamashi, vagyis a japánságtudat. A történelmi időkben Magyarországon is volt egy erős magyarságtudat. Mi törte meg ezt a belső erőt?

M.M.:

A japánokat erős nemzeti öntudatukért is csodáltam, mint ahogyan büszke voltam őseink hasonló, önfeláldozásban is megmutatkozó erős nemzettudatára is. Félek attól, hogy részben a második világháború utáni tudatos, nemzeti értékeket romboló nevelés megváltoztatta a közgondolkodást, de ehhez hozzá járulhatott az anyagi értékeknek az erkölcsiek fölébe való kerekedése az egész világon, így nálunk is. Ez a fajta gondolkodásmód jelenik meg az ubi bene, ibi patria ókortól fogva időről időre fölszínre kerülő mentalitásának a megerősödésében manapság is.

D.-M:

- Véleménye szerint milyen szinten áll ma Magyarországon a magyarságtudat?

M.M.:

A magyarságtudat meglepően mélyen benne van a magyarság egy részében, de van egy másik rész is, amelyiknek ez semmit sem számít. Fölméréseket ezen a területen nem végeztem, így ennél többet nem tudok mondani. Az azonban fölnőtt fejjel meglepett, hogy a svábok körében esetenként erősebb magyarságtudattal találkoztam, mint a magyarok között. Meglepett, hogy hány, magát magyarnak tartó ember hajlandó a hazát egy pillanat alatt csekély előnyért eladni.

D.-M:

- Globalizálódó világunkban a nemzetállamok önvédelméhez szükség van a hazaszeretet táplálására. Abe miniszterelnök a japán iskolában bevezeti a hazafias oktatást. A különböző magyarellenes megnyilvánulások ellensúlyozására szükségesnek és lehetségesnek tartja-e hasonló oktatás indítását a magyar iskolákban?

M.M.:

Amint föntebb is utaltam rá, vannak dolgok, amelyeket nem iskolai tanórákon kell megoldani. A magyarságtudatot csak történelmünk és értékeink elfogulatlan, tényszerű és tárgyszerű ismereteiből lehet levezetni, és a családtól kapott érzelmi háttérrel kell megerősíteni. Ehhez a csüggedt és kishitűvé tett lakosságba önbizalmat és magabiztosságot kellene csöpögtetni. A mai, magyarságunkat szégyellő, történelmünket kudarcok sorozatának tartó közszellemet már csak azért is meg kell változtatnunk, mert pesszimizmussal, kishitűséggel semmire sem tudunk menni, nem lehetünk sikeresek.

D.-M:

- Hogy érzi, mi marad Ön után?

M.M.:

Elsőként is a családom: három fiú és két lány unokám. Másodszor számos tanítványom, akik úgy érzik, kaptak tőlem valamit. Aztán itt maradnak a könyveim, amelyek remélhetőleg a magyar kultúra részét fogják képezni, és végül itt maradnak a legszűkebb értelemben vett tanítványaim mind az ókortudomány, mind az arabisztika területén, akik nemzetközi színtéren is öregbíteni fogják országunk hírnevét.(A folytatásban: A Nyugat megérett a bukásra! Migránskezelés EU, magyar és japán módra!)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF) - Inter Japán Magazin


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: magyarságtudatot, palesztínaiaknál, megnyilvánulások, ellensúlyozására, tisztikeresztjét, tengeralattjárók, orientalisztika, csodálkozhatunk, önfeláldozásban, visszafogottság, tizenkilencedik, közgondolkodást, érettségizettek, magabiztosságot, pesszimizmussal, tanulmányaimmal, megbízhatóságot, fennmaradásáért, megerősödésében, ismeretanyagban, internetfigyelő, kivételezettnek, feledhetetlenül, mentalitásának, gondolkodásmód, megváltoztatta, feladatainkhoz, nemzettudatára, migránskezelés, összességükben, hagyományokból, elszántságukra, világháborúban, terrorizmusról, magyarországon, magyarságtudat, szinte velünk, váratlan helyzetekben, feladatainkhoz magyar, elhunyt polihisztor, migránsokkal foglalkozó, neves tudóst, tudása miatt, kérdésekre válaszolt, keleti tudományokkal, többi bölcsész, régi magyar, tizenkilencedik századi, magukat kivételezettnek, ókorkutatók kellő, magyar ókorkutatók, magyar orientalistáké, Doma-Mikó István, Maróth Miklós, Varga Csaba, Maróth Miklóst, Magyar Tudományos Akadémia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karát, Magyar Köztársaság Érdemrend, Príma Primisszíma, Professzor Úr, Japánból Magyarországra, Gazdasági Együttműködési, Fejlesztési Szervezet, Ahogyan Aristotelés, Tomizuka Toshio, Arafuni Yoshiko, Kazama Kiozóval, Különleges Támadó Alakulatot, Tokubetsu Kógeki Tai, Migránskezelés EU, Nemzeti InternetFigyelő, Inter Japán Magazin,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.17. 15:31 Szíria - Az EU 120 millió euróval támogatja a szíriai menekültek ellátását ...
12.17. 15:22 Szijjártó: Spanyolország fontos szövetségese Magyarországnak
12.17. 15:22 Jelentősen lassult a feldolgozóipari aktivitás növekedése a New York-i régi...
12.17. 15:11 Sargentini: mielőbb napirendre kell venni a hetes cikk szerinti eljárást Ma...
12.17. 15:02 Prágában még nincs végleges döntés arról, hogyan szavaz Csehország a globál...
12.17. 15:02 Vicepremierul ungar: Fiecare naţionalitate este o valoare unică şi irepetab...
12.17. 15:01 Alapjogokért Központ: ellenzéki képviselők visszaélhettek pozíciójukkal
12.17. 14:51 A svéd távközlési cégek nem mondanak le a Huawei berendezéseiről
12.17. 14:42 Nemzetközi felmérés: Koszovóban 240-260 ezer illegális fegyver van
12.17. 14:42 Egy ember megfagyott Szerbiában, Boszniában néhány helyen bezártak az iskol...
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
Pici nyuszik  Posertube  2018.December 12., szerdai Nap...  Karamell krémes almatorta  Hit  Facebookon kaptam  Szép napot  Legyen menedéketek a szeretet  Első dolgozat  Posertube  Idő  Karácsonyi ajtódísz  Csak azért a napért érdemes vo...  elmaradás - huszonegyedik nap  Első dolgozat  Facebookon kaptam  Legyen menedéketek a szeretet  Csak magyarul beszélőknek - a ...  Boldogok és áldottak vagytok!  Posertube  Elaludt a lámpa  Facebookon kaptam  Lundák  Vizsga  Díszítők karácsonyra PNG  Szülőszobán  Png nő  Szülőszobán  Facebookon kaptam  Masnik PNG  Facebookon kaptam  Gyerekek nyári öröme  Valentin nap  Kellemes délutánt  Kormorán- Tudod, minden neheze...  Hóemberek PNG  Kellemes szép napot és estét b...  Jó éjszakát  Karácsonyi sorelválasztók  Őrangyal a város felett  Előzetes - Karácsonyi kép  Gerberák  Csángó himnusz  Mákos réteges torta  Karácsonyi ablak  Ránctalanító egyszerűen - otth...  Szentírás  Érdekességek  Bogár kutyusunk - nagyon szere...  Őrangyal a város felett  Guadalupei Boldogságos Szűz Má...  Érdekesség  Png nő  A Mária-jelenésekről és a musz...  Facebookon kaptam  Alamizsna  Télapó  Szép estét  Kereszten  Facebookon kaptam  Jézus a kapuban  Lundák  Mákos réteges torta  Megérkezett!  Szèp virág  A Mária-jelenésekről és a musz...  Megérkezett!  Liliomok  Szalagok díszítéshez PNG  Érdekesség  Facebookon kaptam  Köszöntő  Facebookon kaptam  Őszi képek - csendélettel  Radnóti Miklós: Hajnal  Klasszikus  Aki kapni akar, annak először ...  Érdekesség  Jézus a téli fenyvesben  Cserepes gerberák  Találkozás Jézussal  Szép napot mindenkinek!  Cserepes gerberák  Karamell krémes almatorta  Facebookon kaptam  Csak azért a napért érdemes vo...  A csillagjegyek  Három idő van  Fehér gerberák  Boldogok és áldottak vagytok!  Szép havas kép  Karamell krémes almatorta  Csángó himnusz  Lila rózsák  Advent 2  Hogy is van ez  Szép havas kép  Bölcsesség és ostobaság  Facebookon kaptam  Attrction látványszínház karác... 
Bejegyzés Címkék
szinte velünk, váratlan helyzetekben, feladatainkhoz magyar, elhunyt polihisztor, migránsokkal foglalkozó, neves tudóst, tudása miatt, kérdésekre válaszolt, keleti tudományokkal, többi bölcsész, régi magyar, tizenkilencedik századi, magukat kivételezettnek, ókorkutatók kellő, magyar ókorkutatók, magyar orientalistáké, magyar ókortudomány, tudomány javára, emberek tisztelik, munkáját elismerés, iskolai indítás, idegen nyelvek, magam részéről, bencéseknél viszont, klasszikus nyelvekkel, görög műveket, nyelvek &#8211, hébert &#8211, összetartozó kört, európai kultúra, bencéseknél filozófiát, művek pedig, arisztotelészi hagyományhoz, különböző érdeklődéseim, ismeretanyagban egymásra, téren fogok, múltat ismeri, magyar ifjúságnak, nemzet fennmaradásáért, magyar kultúrában, világ legjobbjaihoz, nemzetközileg elismert, piramis megléte, tudományban nincs, eddigiekben leírtakhoz, vállára állva, országos GDP-nek, hajszállal előzi, norvégok vitték, diákok száma, tanulók erkölcsi, tanári karnak, tanárok fizetése, értelmiségi szakmákat, iskolák merjenek, diákság részéről, középiskolai hallgatók, olyan iskolai, magyarok lexikális, emberi kapcsolataik, többi volt, japánok nálunk, etika oktatását, magyar iskolában, tisztességes viselkedést, proletár származást, régen magas, hiányt mind, második természetet, etikát praktikus, otthon nyújtja, életének japán, japán kultúrát, sors japán, feledhetetlenül udvarias, japán professzorral, vesztésre álló, amerikai hadihajókkal, öngyilkos támadások, első támadó, japán elszántságról, japán kultúra, asszaszinok hasonló, helyi hagyományokból, környékükön másoktól, világ miért, japán kamikazék, utóbbiak láttán, kettő között, japánok lelkében, felszín alatt, történelmi időkben, erős magyarságtudat, belső erőt, japánokat erős, második világháború, anyagi értékeknek, erkölcsiek fölébe, egész világon, fajta gondolkodásmód, megerősödésében manapság, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 1146 db bejegyzés
Összes: 24087 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1850
  • e Hét: 5312
  • e Hónap: 52383
  • e Év: 2080591
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.