Regisztráció  Belépés
lambert.blog.xfree.hu
Bár úgy tűnik ma, mintha csak a hamisak, a gazok és gonoszok számára gyümölcsözne az élet; ne irigyeld őket! Összeomlik alattuk a csalásra épült világ. A jövend... Ballán Mária
2006.07.04
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Doma-Mikó István: Magyarságtudat – japánságtudat 1. ré
  2018-01-08 13:35:08, hétfő
 
   
 Tanulságos beszélgetés Dr. Maróth Miklós professzorral

Erkölcs, hazaszeretet, oktatás


Mi, magyarok, kreatívabbak vagyunk más népeknél. Van egy szinte velünk született értékmérőnk, amit szükség esetén ,,bekapcsolunk", és ez átsegít hogy átsegítsen a döntéseken. Más népek fiai ennek hiányában betanulnak megoldásokat, ám ezek a váratlan helyzetekben nemigen működnek, így tehetetlenné válnak. Mi a feladatainkhoz magyar aspektusból közelítünk, ezért sikeresebben elemzünk és találunk a megoldásra. Az elhunyt polihisztor, Varga Csaba szerint ezen erényeink magyarázata nyelvünk felépítésében keresendő. A magyar ész című tanulmánya választ ad arra, hogy más népekhez képest miért van nekünk több tudósunk, kiművelt emberfőnk, s miért tudtunk a tudományok és művészetek terén többet adni a világnak.

Dr. Maróth Miklóst egy migránsokkal foglalkozó tv-műsorból ismertem meg. Egyszerű, és mégis zseniális ötletét ecsetelte, amellyel megállítható lenne az Európát megbénító iszlám terrorizmus. Ma is pironkodok, hogy ennek előtte a neves tudóst nem ismertem, amire alig mentség, hogy 37 éve Japánban élek. Csakis a tudása miatt kerestem meg, s e riportra készülve szembesültem azzal, hogy Dr. Maróth prominens közéleti személyiség. Széchnyi-díjas magyar klasszika-filológus, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, sőt, 2008-tól 2014-ig annak alelnöke volt. Ő alapította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karát, amelyet 1992 és 1999 között dékánként irányított. Számtalan elismerése közül kiemelném még a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjét és a Príma Primisszíma díjat.

D.-M:

- Professzor Úr! Első beszélgetésünk óta volt szerencsém másik tv-műsorban is látni Önt. Ott is csak a kérdésekre válaszolt, nem helyezte magát előtérbe, egyszerű, közérthető, nagyon is emberi volt. Vagyis azt láthattam, amit Japánból Magyarországra látogatva mindig hiányolok. A keleti tudományokkal való foglalkozás járandósága a szerénység és a visszafogottság?

M.M.:
Két szakmám van, az ókortudomány és az orientalisztika. Mindkét szakma abban különbözik a többi bölcsész szakmától, hogy míg azok művelői mondhatják, hogy például én a régi magyar irodalomhoz nem, csak a tizenkilencedik századi irodalomhoz értek, addig se egy orientalista, se egy ókorkutató nem mondhat ilyesmit. Elvárják tőlük azt, hogy minden kérdésre tudjanak válaszolni, még akkor is, ha nem az a kutatási területükbe. Ezt a ,,mindentudást" a magukat kivételezettnek tartó orientalisták kellő méltósággal, az ókorkutatók kellő szerénységgel viselik. Mondanom sem kell, hogy a magyar ókorkutatók szakmai színvonala nemzetközi összehasonlításban sokkal jobb, mint a magyar orientalistáké. Életem során hosszú ideig a magyar ókortudomány részét képeztem, így az ő mentalitásukat vettem át.

D.-M:

- Ön sok maradandót alkotott az ország és a tudomány javára. Az emberek tisztelik, a munkáját elismerés övezi. Hogyan foglalná össze a küzdelmekben és sikerekben gazdag életét?

M.M.:
Részben volt a családi, és részben az iskolai indítás. Határszélen nőttem föl, ahol mindenki több nyelvet beszélt, így az idegen nyelvek ismeretét a magam részéről természetesnek találtam. A bencéseknél viszont megismerkedtem a klasszikus nyelvekkel (latin, görög), utóbb elemi fokon néhány sémi nyelvvel (magam könyvből igyekeztem arabul tanulni, hittanárunk héberre tanított), és megtudtam, hogy a görög műveket később arabra, majd arabból latinra fordították. Ezek a nyelvek - itt-ott beiktatva a szírt és a hébert - egy összetartozó kört alkotnak, és az európai kultúra alapját vetették meg. Mivel a bencéseknél filozófiát is tanultam, ezek a művek pedig jobbára az arisztotelészi hagyományhoz tartoztak, így a különböző érdeklődéseim ebben az ismeretanyagban egymásra találtak. El is határoztam, hogy ezen a téren fogok dolgozni, és majdani munkámat egyetemi tanulmányaimmal igyekeztem megalapozni.

D.-M:

- Aki a múltat ismeri, a jövőt is tudja. Mit javasolna a magyar ifjúságnak, hogyan tegyenek hatékonyan az ország és a nemzet fennmaradásáért, jobb jövőjéért?

M.M.:
Természetesen nemcsak az én kedvenc kutatási témámra van szüksége egy országnak, hanem minden tudománynak és mesterségnek minden időben jelen kell lennie a magyar kultúrában. A lényeg az, hogy bárki bármivel is foglalkozzék, igyekezzen abban a világ legjobbjaihoz tartozni.

Sajnos, van ebben egy nehézség. Egy amerikai tudományelmélettel foglalkozó professzor szerint minden nemzetközileg is kiemelkedő tudósnak támaszkodnia kell legalább három nemzetközileg, legalább 6-8 otthon sikeres, és legalább 10-15 otthon másodvonalbeli tudósra. Azaz a nemzetközileg elismert sikerek csakis egy piramis megléte esetén képzelhetők el. Magyarországon ezzel szemben sem a sportban, sem a tudományban nincs annyi ember, sőt, pénz sem, hogy ilyen piramisokat tudnánk létesíteni és fönntartani. Nálunk mindenkinek, aki valamilyen az eddigiekben leírtakhoz hasonló tevékenységbe kezd, azzal a szándékkal és tudattal kell munkáját végeznie, hogy alatta nincs piramis, nincsenek emberek, akiknek a vállára állva fölérhetne a csúcsra, hanem egyedül kell világra szóló eredményekre törnie, azaz csodát kell művelnie.

D.-M:

- Beszéljünk az oktatásról! Tavaly a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 33 tagországa közül hazánk lett a sereghajtó, mert az országos GDP-nek mindössze 3,1%-át költötte oktatásra. Japán csak egy hajszállal előzi meg, s a pálmát a norvégok vitték el 6,2%-al. Az OECD országai évente 10.493 dollárt költenek egy-egy tanulóra, Magyarország ennek csak felét. 2013-óta hazánkban esett vissza legjobban az egy tanuló oktatására fordított összeg, holott a diákok száma egyre csökken. Ön szerint mennyire súlyos a helyzet és mi a teendő?

M.M.:

Természetesen az oktatásnak is szüksége van pénzre, de sokkal fontosabb az, hogy a tanulók erkölcsi alapállása más legyen, mint ma; és a tanári karnak is már erkölcsi alapokon kellene állnia, mint ma. Lehet, hogy ennek egyik összetevője a tanárok fizetése, lehet, hogy az értelmiségi szakmákat jobban kellene megfizetni (ti. akkor jobban kapaszkodnának a diákok), de leginkább arra lenne szükség, hogy az iskolák merjenek követelni, merjenek rendszeres munkára és teljesítmény-orientált szellemiségre igényt tartani a diákság részéről. Sem az általános-, sem a középiskolai hallgatók tömegei nem tartják fontosnak a pontos, lelkiismeretes és kitartó munkát. Általános iskola második osztályában mindenki tudta, amikor oda jártam, hogy a ,,hogy" szó elé vesszőt kell tenni. Ezt ma érettségizettek sem tudják. Márpedig ez nem pénz kérdése. Egyszerűen nem lehet egy olyan iskolai rendszer jó, amelyikben ilyen gyászos tudással tovább lehet menni.

D.-M:

- Nemzetközi skálán a magyarok lexikális tudását magasra tenném. Az emberi kapcsolataik szintjét viszont - csakúgy, mint a többi volt szocialista ország lakójáét - közepes alá. Sok, hozzánk képes elmaradt országban tapasztaltam kifinomultabb, szóval: magasabb szintű társadalmi kapcsolatokat és kommunikációt. Bár e téren a japánok nálunk sokkal magasabb szintre jutottak, Abe Sinzó miniszterelnök mégis kötelező iskolai tantárgyként kívánja bevezetni az etika oktatását. Nem lenne áldásos a magyar iskolában is oktatni viselkedés-kultúrát?

M.M.:

Erre a kérdésre nem tudok mit válaszolni. Meggyőződésem szerint erkölcsi tartást, viselkedéskultúrát ugyanis otthonról kellene hozni. Márpedig a szocializmus 45 éve után, amikor pont az erkölcsöt és a tisztességes viselkedést igyekeztek lerombolni, és helyette az ormótlanság, a mai szóval ,,bunkóságnak" nevezett közönséges viselkedés és beszéd volt a mérce (ugyanis ez volt hivatva bizonyítani a proletár származást, következésképp a megbízhatóságot), akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy a régen magas színvonalú magyar viselkedéskultúra elpusztult. Ezt a hiányt mind a mai napig nem sikerült pótolni. Az etikát és a viselkedéskultúrát természetesen elméletileg is meg kell alapozni, de, amint Aristotelés mondta, a jót nem elég ismerni, azt akarni is és gyakorolni is kell. Etikát és viselkedést elméletben taníthat az iskola, de annak akarását és gyakorlását otthonról kell hozni. Ahogyan Aristotelés mondta: a jó cselekedetek ismétléséből és gyakorlásából alakulnak ki a készségek, azaz összességükben egy második természetet alkotnak. Ezért tartotta ő az etikát praktikus tudománynak. A praxist nem az iskola, hanem az otthon nyújtja.

D.-M:

- Van-e az életének japán vonatkozása?

M.M.:

Van. Részben azért, mert fiatal koromban elkezdtem japánul tanulni, csodálva a japán kultúrát; részben azért, mert pályámon többször is összehozott a sors japán kollégákkal. Bagdadban egy (váratlanul) jó humorú japán férfi (Tomizuka Toshio) és egy feledhetetlenül udvarias fiatal japán tanárnő (Arafuni Yoshiko) voltak a kollégáim, majd később Bécsben együtt tanultam egy japán professzorral, Kazama Kiozóval. Mindannyian szorgalmas és megbízható emberek voltak.

D.-M:

- A II. világháborúban a vesztésre álló japán hadsereg vezérkara létrehozta a Különleges Támadó Alakulatot (Tokubetsu Kógeki Tai, rövidítve TOKKÓTAI). Több száz Többszáz kiló bombával megrakott repülőgépek, motorcsónakok és mini-tengeralattjárók ütköztek az amerikai hadihajókkal. Az öngyilkos támadások résztvevőit összefoglalóan az első támadó repülőraj nevéről ma is kamikazeknak nevezik. Mi a véleménye a japán elszántságról, és a kamikazekról?

M.M.:

Amikor a japán kultúra csodálatáról beszéltem föntebb, épp elszántságukra és odaadásukra gondoltam. Ilyen mentalitással csak sikereket lehet elérni. Ugyanakkor foglalkoztat az a kérdés is, hogy a Közel-Keleten, ahol az asszaszinok hasonló öngyilkos harcmodort alkalmaztak, mégpedig a helyi hagyományokból fakadóan, ahogyan azt manapság a palesztínaiaknál, és a környékükön másoktól is láthatjuk, akkor a világ miért fordul csodálattal vegyes elfogadással a japán kamikazék irányába, és miért beszél elítélendő terrorizmusról az utóbbiak láttán. A kettő között én ugyanis lényeges különbséget nem látok.

D.-M:

- A japánok lelkében a felszín alatt ma is erősen működik a yamatodamashi, vagyis a japánságtudat. A történelmi időkben Magyarországon is volt egy erős magyarságtudat. Mi törte meg ezt a belső erőt?

M.M.:

A japánokat erős nemzeti öntudatukért is csodáltam, mint ahogyan büszke voltam őseink hasonló, önfeláldozásban is megmutatkozó erős nemzettudatára is. Félek attól, hogy részben a második világháború utáni tudatos, nemzeti értékeket romboló nevelés megváltoztatta a közgondolkodást, de ehhez hozzá járulhatott az anyagi értékeknek az erkölcsiek fölébe való kerekedése az egész világon, így nálunk is. Ez a fajta gondolkodásmód jelenik meg az ubi bene, ibi patria ókortól fogva időről időre fölszínre kerülő mentalitásának a megerősödésében manapság is.

D.-M:

- Véleménye szerint milyen szinten áll ma Magyarországon a magyarságtudat?

M.M.:

A magyarságtudat meglepően mélyen benne van a magyarság egy részében, de van egy másik rész is, amelyiknek ez semmit sem számít. Fölméréseket ezen a területen nem végeztem, így ennél többet nem tudok mondani. Az azonban fölnőtt fejjel meglepett, hogy a svábok körében esetenként erősebb magyarságtudattal találkoztam, mint a magyarok között. Meglepett, hogy hány, magát magyarnak tartó ember hajlandó a hazát egy pillanat alatt csekély előnyért eladni.

D.-M:

- Globalizálódó világunkban a nemzetállamok önvédelméhez szükség van a hazaszeretet táplálására. Abe miniszterelnök a japán iskolában bevezeti a hazafias oktatást. A különböző magyarellenes megnyilvánulások ellensúlyozására szükségesnek és lehetségesnek tartja-e hasonló oktatás indítását a magyar iskolákban?

M.M.:

Amint föntebb is utaltam rá, vannak dolgok, amelyeket nem iskolai tanórákon kell megoldani. A magyarságtudatot csak történelmünk és értékeink elfogulatlan, tényszerű és tárgyszerű ismereteiből lehet levezetni, és a családtól kapott érzelmi háttérrel kell megerősíteni. Ehhez a csüggedt és kishitűvé tett lakosságba önbizalmat és magabiztosságot kellene csöpögtetni. A mai, magyarságunkat szégyellő, történelmünket kudarcok sorozatának tartó közszellemet már csak azért is meg kell változtatnunk, mert pesszimizmussal, kishitűséggel semmire sem tudunk menni, nem lehetünk sikeresek.

D.-M:

- Hogy érzi, mi marad Ön után?

M.M.:

Elsőként is a családom: három fiú és két lány unokám. Másodszor számos tanítványom, akik úgy érzik, kaptak tőlem valamit. Aztán itt maradnak a könyveim, amelyek remélhetőleg a magyar kultúra részét fogják képezni, és végül itt maradnak a legszűkebb értelemben vett tanítványaim mind az ókortudomány, mind az arabisztika területén, akik nemzetközi színtéren is öregbíteni fogják országunk hírnevét.(A folytatásban: A Nyugat megérett a bukásra! Migránskezelés EU, magyar és japán módra!)

Nemzeti InternetFigyelő (NIF) - Inter Japán Magazin


Forrás: Link
 
 
0 komment , kategória:  Történelem  
Címkék: magyarságtudatot, palesztínaiaknál, megnyilvánulások, ellensúlyozására, tisztikeresztjét, tengeralattjárók, orientalisztika, csodálkozhatunk, önfeláldozásban, visszafogottság, tizenkilencedik, közgondolkodást, érettségizettek, magabiztosságot, pesszimizmussal, tanulmányaimmal, megbízhatóságot, fennmaradásáért, megerősödésében, ismeretanyagban, internetfigyelő, kivételezettnek, feledhetetlenül, mentalitásának, gondolkodásmód, megváltoztatta, feladatainkhoz, nemzettudatára, migránskezelés, összességükben, hagyományokból, elszántságukra, világháborúban, terrorizmusról, magyarországon, magyarságtudat, szinte velünk, váratlan helyzetekben, feladatainkhoz magyar, elhunyt polihisztor, migránsokkal foglalkozó, neves tudóst, tudása miatt, kérdésekre válaszolt, keleti tudományokkal, többi bölcsész, régi magyar, tizenkilencedik századi, magukat kivételezettnek, ókorkutatók kellő, magyar ókorkutatók, magyar orientalistáké, Doma-Mikó István, Maróth Miklós, Varga Csaba, Maróth Miklóst, Magyar Tudományos Akadémia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karát, Magyar Köztársaság Érdemrend, Príma Primisszíma, Professzor Úr, Japánból Magyarországra, Gazdasági Együttműködési, Fejlesztési Szervezet, Ahogyan Aristotelés, Tomizuka Toshio, Arafuni Yoshiko, Kazama Kiozóval, Különleges Támadó Alakulatot, Tokubetsu Kógeki Tai, Migránskezelés EU, Nemzeti InternetFigyelő, Inter Japán Magazin,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
Mustáros, gombás csirkemell
még több recept
Véleményezd!
03.21. 17:55 Az euró bevezetését előkészítő bizottság létrehozásáról döntött a román kor...
03.21. 17:52 Krónika 2. rész (napirend előtt: LMP, Fidesz)
03.21. 17:51 Választás 2018 - Fidesz: az ellenzék előre magyarázza vereségét
03.21. 17:51 Választás 2018 - Fidesz: Karácsony és a többi Soros-jelölt veszélyezteti Ma...
03.21. 17:51 BÉT - A vezető részvények többsége jól szerepelt
03.21. 17:41 A kutyák jutalomérzékenységét kutatta az ELTE Etológiai Tanszéke
03.21. 17:41 Tőzsde - Veszteséges zárás az európai értékpapírpiacokon
03.21. 17:41 Bukaresti kisebbségvédelmi államtitkár: az anyanyelvű oktatás visszaszorítá...
03.21. 17:40 Szkripal-ügy - Johnson: a felelősségi láncolat az orosz kormány legfelső sz...
03.21. 17:31 Választás 2018 - Orbán: Soros jelöltjei a migránsoknak adnák a gazdák pénzé...
Tudjátok ?
Mikor szól újra az internacionálé?
Itt láthatók az esélyes ellenzéki jelöltek! - Innentől kezdve, már csak golyóstoll kérdése,...
Mit gondoltok a a Kádár diktatúra titkos ügynökeiről ?
Lányok,fiuk gyerekkorotokba nyáron hagytak a szüleitek pucéran strandolni? nem éreztétek ci...
Szóval, így állunk! - Tehát ez a lényege a hatalomvágyatoknak...?
még több kérdés
Blog Címkék
Békés szép napot!!!!  Friderikusz keményen beszólt n...  Jézus imája a fényhez  Dömötör Ilona: Hóvirág  Jézus imája a fényhez  Vannak emberek, akik hintába ü...  Az okos látszatát  Újabb havazás jön hétfőre  Endrődi Sándor: Mementó.  Mert szemben ülsz velem...  Egy videót kaptam - különleges  Ilyen lesz az időjárás idén ta...  Alpári Lajos: Ábránd.  József napra  Bűnvallás és kegyelem  Csengey Gusztáv: Szép bosnya k...  Hollósy Tóth Klára  Jézus karjaiban  Jézus imája a fényhez  Az okos látszatát  20 mosolyt keltő bejegyzés áp...  Aranyosi Ervin: Neked adom a v...  Tallóztam  Legyen elég erőd  Péter apostol több részben  Jézus kilép a sírból  Némethné Médi  Mert szemben ülsz velem...  Jó reggelt kedves látogatóim...  Tompa Mihály - A jós festő.  Hitek és tévhitek - a táplálk...  Szėp dėlutànt  Nincs Cím  Jégkocka  A hűséges hűtlenségről  Szép tavaszi új hetet!  Kellemes délutáni időtöltést  Csengey Gusztáv: Szép bosnya k...  Ady Endre  szivek  Miért éppen Sándor József Bene...  Kiderült, ki pótolhatja Radics...  Fáztunk már  Meddig esik még???  Kellemes új hetet kívánok!  A szív dallama  Jézus és tanítványa  Berda József: Arcom a tükörben...  Nagy László  Jézus imája a fényhez  Vannak emberek, akik hintába ü...  Eddig használható fel a téli r...  Dömötör Ilona: Hóvirág  Vangelis ismert dala  Vannak emberek, akik hintába ü...  Buda Ferenc  Jézus sebes kezei  Vannak emberek, akik hintába ü...  Png virág  Tallóztam  Jézus kilép a sírból  Banános szelet sütés nélkül  Tallóztam  Karnevál Velencében  Legyen szép a heted!!!!  Vízesésnél  Álmok  Legyen szép a heted!!!!  Szép délutánt , kellemes kikap...  Charles Baudelaire – Elő...  Álom  Legyen szép a heted!!!!  Jézus sebes kezei  Szép tavaszi napot kívánok!!!  Körbejártuk az egykori Meteor ...  Csak nézni  Png virág  Sándor, József, Benedek  Hóesés  Sziluett  Hálaének  Banános szelet sütés nélkül  Örökkön örökké  Kellemes délutánt kívánok!  Tallóztam  Jézus sebes kezei  Szép jó reggelt!  Ady Endre  Egy éves születésnapomra---Vil...  Eddig használható fel a téli r...  Képes idézetek  Jézus és tanítványa  Versényi György: Falusi harang...  Péter apostol több részben  Engesztelő ajándék  Jézus a köves vízparton  Hóesés  Köszönetem Afacebookrol ide is...  Újszülött és csecsemő újraéles...  Tallóztam 
Bejegyzés Címkék
szinte velünk, váratlan helyzetekben, feladatainkhoz magyar, elhunyt polihisztor, migránsokkal foglalkozó, neves tudóst, tudása miatt, kérdésekre válaszolt, keleti tudományokkal, többi bölcsész, régi magyar, tizenkilencedik századi, magukat kivételezettnek, ókorkutatók kellő, magyar ókorkutatók, magyar orientalistáké, magyar ókortudomány, tudomány javára, emberek tisztelik, munkáját elismerés, iskolai indítás, idegen nyelvek, magam részéről, bencéseknél viszont, klasszikus nyelvekkel, görög műveket, nyelvek &#8211, hébert &#8211, összetartozó kört, európai kultúra, bencéseknél filozófiát, művek pedig, arisztotelészi hagyományhoz, különböző érdeklődéseim, ismeretanyagban egymásra, téren fogok, múltat ismeri, magyar ifjúságnak, nemzet fennmaradásáért, magyar kultúrában, világ legjobbjaihoz, nemzetközileg elismert, piramis megléte, tudományban nincs, eddigiekben leírtakhoz, vállára állva, országos GDP-nek, hajszállal előzi, norvégok vitték, diákok száma, tanulók erkölcsi, tanári karnak, tanárok fizetése, értelmiségi szakmákat, iskolák merjenek, diákság részéről, középiskolai hallgatók, olyan iskolai, magyarok lexikális, emberi kapcsolataik, többi volt, japánok nálunk, etika oktatását, magyar iskolában, tisztességes viselkedést, proletár származást, régen magas, hiányt mind, második természetet, etikát praktikus, otthon nyújtja, életének japán, japán kultúrát, sors japán, feledhetetlenül udvarias, japán professzorral, vesztésre álló, amerikai hadihajókkal, öngyilkos támadások, első támadó, japán elszántságról, japán kultúra, asszaszinok hasonló, helyi hagyományokból, környékükön másoktól, világ miért, japán kamikazék, utóbbiak láttán, kettő között, japánok lelkében, felszín alatt, történelmi időkben, erős magyarságtudat, belső erőt, japánokat erős, második világháború, anyagi értékeknek, erkölcsiek fölébe, egész világon, fajta gondolkodásmód, megerősödésében manapság, , ,
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 97 db bejegyzés
e év: 329 db bejegyzés
Összes: 23270 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5469
  • e Hét: 25468
  • e Hónap: 145244
  • e Év: 573079
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.