Regisztráció  Belépés
eposz.blog.xfree.hu
Enneagram: 5-ös (Merkúr: Szűz: Föld) 6-os 8-as (Nap: Oroszlán: Tűz) 9-es Képes vagyok rá, ura vagyok a helyzetnek. Nem vitatkozok. Lauter Szabolcs
1987.09.04
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Atlantisz - A Sötétség Krónikája - II.
  2017-06-18 02:38:35, vasárnap
 
   
  Földünk és körülöttünk: a "múlt"
Bolygószférák
Kevesen tudják ma a Földön élő emberek közül, hogy vannak olyan világok, melynek körbeölelő szférái egészen másképpen helyezkednek el, mint ennek a bolygónak. A Földön a fizikai síknak nevezett, a materiális bázist biztosító dimenzió "foglal helyet" legalacsonyabban (melyet találóbban inkább anyagi síknak neveznénk, hiszen akár az éteri vagy asztrális világnak is megvan a maga "fizikája".) Eme alapvető szintnél "magasabban" van az ún. éteri sík, mely például olyan lelkek gyülekezési helye, kik valamilyen oknál fogva képtelenek voltak magasabbra emelkedni. (Vagy azért, mert nem érzékelik, hogy meghaltak, tehát továbbra is a fizikai testükben lévőknek gondolják magukat - vagy pedig elintézetlen ügyük van az itteniekkel.) Ennél magasabban helyezkednek el az asztrálvilágok, melyeket aztán igen sok kis alrégióra lehet bontani. Vannak mennyországjellegű szférák, s akadnak az éterivel összefüggésben levő, alacsonyabb dimenziók, melyek egy adott személy kis világegyetemét képezik. (Itt persze arról is szó van, hogy sok ember semmilyen valláshoz nem tartozott életében - így halála után egyfajta kagylóhéjba kerül. Ez a zárt szféra saját egyéni világképének lenyomatait őrzi: a szellem magányosan él tovább egy kicsi és csak rá jellemző "világegyetemben", sokszor saját "kitalált" szabályrendszerei szerint, de csak egy bizonyos "ideig".) Az asztrálvilágban felfelé haladva már olyan régiókat is láthatunk (illúziós világok), melyek bizonyos vallásokkal állnak parallelitásban. Így jelen van a katolikusok paradicsoma, a muszlimok mennyországa vagy Krisna létezési tere és a brahmanisták képzetes univerzumai. Ha felfelé haladunk, elérjük az ún. mentálvilágot. A mentálsík tulajdonképpen a legmagasabban fekvő szféra, mely bolygónkról elérhető. Ennél magasabbra csak a "legnagyobbak" lélektestei mennek fel. Mégis - bár már ide is kevesen kerülnek - a legérdekesebb hely a "túlvilágon". A logika feletti intellektus, a gondolat feletti gondolat dimenziója. Itt már olyan szimbólumokat érthet meg a tudat (szellem), melyek a Föld bolygón töltött időszakban emberként - emberi formában csak nagyon ritkán foghatóak fel! A legnagyobb szellemiségek kerülnek ide - s természetesen nem determinálja az idejutást az, hogy a Föld bolygón életük során mit dolgoztak és mi volt a foglalkozásuk, vagy milyen volt a társadalmi hovatartozásuk. Akad itt professzor, s akad hajléktalan vagy pap - s ugyanúgy a "pokolban", a pokoli minőségek léttereiben is megtalálhatóak lehetnek a példákként említett eme három "szakma" képviselői. A mentálsíknál már nehezebben lehet feljebb menni - s általában csak olyan lélek (entitás: tudattal rendelkező lélek - "intelligens" lélektest) juthat feljebb, kinek van valamilyen idegen (mint nem megszokott, idáig nem a földi vagy nem a naprendszerben fejlődött hosszú ideig, nem átlagos: de, csak a földi ember szemszöge szerint "idegen") lélekteste. Ha azonban a kozmosz régiói felé kirándulunk, kissé mást tapasztalhatunk: más planéták körül egészen más elrendezésben léteznek a síkok. Akad olyan hely, ahol nem szükséges szétválasztani fizikai, asztrál- vagy mentálsíkra a rendszert. Minden egyben van, a halál pedig csak egy játékos átalakulás, mely nem szükségszerűen jár együtt félelemmel. Egy ilyen planétán természetesen teljesen más az élet... Ha ugyanis mindenki minden tettének következményét látja (hogy a jövőben milyen változásokat eredményez) az adott planéta fizikai síkján (hiszen egyből belelát más régiókba, melyekben a tett valódi mozgatórugói is jelen vannak), akkor fölöslegessé válnak a hiteltelen ármánykodások és az igazságtalan cselszövések. Mondhatják persze sokan: ha mindenki "mindent tud", akkor minek az élet? Ne feledjük el azonban, hogy egy ilyen bolygón a lények teljesen másképpen gondolkodnak, s számukra nem szükséges, hogy minden a kazualisztikus elveknek megfelően történjen. Nem feltétel az egymásutániság jelenléte az események szintjén. Hiába tudnak szinte mindent a fizikai síkon zajló lineáris eseménysorozatokról, a felsőbb síkok számukra is tartogatnak meglepetéseket. Megint más helyeken már nem is olyan (nem az - de hasonló), mint amilyen a "mi" asztrálvilágunk! Ha feltételezzük, hogy a kozmikus rend ugyanolyan hármas felépítésű, mint a mi bolygónk körül, akkor a mentálvilágnak megfelelő helyen egy teljesen ismeretlen szféra húzódik meg...
De térjünk csak vissza magához a Földhöz! Itt egy számunkra "reális" világ létezik, melynek szabályait egyszer (születésünk előtt) elfogadtuk. Ha azonban a problémák nagyobbak, mint amekkorára számítotunk, akkor valószínűleg azért a mi érzékenységünk is felelős... vagy pedig a fizikai síkot egy gonosz hierarchia uralja - melynek érdeke, hogy megállapodáson felül is szenvedjünk egy kicsikét többet...! Egy szó mint száz, ezen a bolygón összekevernek bizonyos dolgokat az emberek - olyan dolgokat, melyek nem tartoznak egymáshoz. Nem tartozik össze a vallás (vállalás) és a politika, ahogyan a szerelem sem a hivatással vagy pénzzel összefüggésben lévő fogalmakkal. A zűrzavar azonban érdeke egy bizonyos hatalomnak (6-Halom), hiszen a téveszmék homályában botorkáló emberiségen sokkal könnyebb uralkodni. Egy olyan bolygón, melyen az alsóbb síkokon sem létezik zűrzavar, már nehezebb lenne ilyen típusú "liberális" felfogást kialakítani.
Össze kell hasonlítanunk az emberi "fejlődést" más bolygókon és planétákon létező kultúrák fejlődésével. Nehéz azonban a dolgunk, mivel a mi rendszerünk viszonylag eléggé egyedinek mondható. Az egész Föld a fejlődésnek olyan szakaszába jutott, amely után már kevés igazán szabad alternatíva maradt. Voltak már korábban hasonló fejlődési szakaszok más bolygókon is, de a jelenkor talán amiatt kivétel minálunk, mert rengeteg idegen lélek (entitás) vállalt reinkarnációt annak érdekében hogy rendelkezhessen fizikális testtel amit sajátjának vallhat Földünkön. ("Ez az Én testem!", "Az, az Én rasszom és fajtám!") Ezek egy része már elvágyik innen, s bizony a reinkarnáció valódi törvényének megfelelően bizonyos feladatok elvégzése után más csillagzatokra tenné át fejlődésének és létezésének következő ciklusát. Vannak persze lelkek, kik számára minden, ami itt van, kifejezetten előnyös és építő. Mások kárát megfigyelve és valamennyire önmaga kárain vagy hibáin okulva. Mivelhogy aki hiszi, aki nem, itt lehet hogy több "okkult" tudáshoz is hozzájuthat, mint más "helyeken". Saját bőrén megtapasztalja milyen világba is inkarnálódott valójában, pláne inkább az újonnan érkezettek.
Sok olyan rendszer van a világegyetemben, melyeknek bolygóin eltérő fejlődési irány szerint működnek a dolgok, mint minálunk. Nem az állandó kettősség mutatja a fejlődés irányvonalát. A világosság rendszereiben egyfajta rend megjelenése ad biztos alapot a létezéshez és akár szerves organikus élethez is.
A mai Föld bolygón a "rend" annyit jelent, hogy egy adott dolog - fogalom vagy struktúra - alkotóinak sorrendbe kell szerveződniük. Ez így van egy kaszárnyában, iskolában vagy gépteremben. Csakhogy! Egy ilyen "drákói" (drakonida - Sárkány) szabályokkal telített és vasfegyelemmel betartott rend egyes embereket nemhogy zavar de idegesít is! Mindenki kicsit másképpen fogja fel a "rendet": van, akit például kifejezetten zavar, hogy kényszer elvén működő szabályok, korlátok közé szorítják - mégis kénytelen elviselni az apparátus útján fenntartott rendet, ha egy közösség tagja szeretne továbbra is maradni. Ha azonban fellázad (másság), lehet kiközösítik a csoportból és egy idő után nem is lehet tagja többé, legalábbis ebben az életében mint emberként, akár entitásként is, vagy csak egy bizonyos ideig nem (reinkarnáció egy másik fajhoz tartozó biológiai testbe). Itt kezdődnek igazán a "problémák"! De ez még csak a "kezdet", mert létezik elfogadás is. Amiatt van a "probléma" szó idézőjelben, mert magasabb tisztább tudati szinteken, olyan hogy probléma, nem is létezik... Nehézségek ugyan adódhatnak, adódnak is, de azokat bizonyos tudatok nem értelmezik problémákként! Analóg a helyzet abban az esetben is, ha egy gép elromlik, s nem tudja betölteni többé a funkcióját. Ergó képtelen már önmagát megjavítani, külső segítségre lesz szüksége. Ha nem tudják kijavítani, akkor kiselejtezik, kukába dobják és a szemét- hulladékgyűjtő telepre szállítják mert már nincsen rá szükség, sem pedig igény. A remény az újrahasznosításban rejlik. A "rend" tehát: a Földön olyan, mint az itteni "szeretet": bizonyos feltételekhez van kötve. Kevesen képesek a Jézus Krisztus által is hirdetett feltétel nélküli szeretetre - illetve ennek analógiájára: egy bizonyos, gátló törvények nélküli rendre. A mai földi emberek java része vágyakozik, korlátokra, törvényekre van szükségük, hogy ne essenek szakadékba útjukon. Például megtiltjuk a kisgyereknek hogy ne piszkálja a lakásban a konnektort, hiszen ha megcsapja őt a magasfeszültség akkor az életét elveszítheti. Bár ezek a törvények és korlátozások amit részben az ember talál ki, később korlátozó tényezőkként is manifesztálódhatnak, némelyik nagyobb hatással, ha mondjuk le akarjuk rövidíteni az egyik kerülőt...
A fény rendszereiben a rend egy egészen más fogalom, s nem a kényszer elvén érvényesül, betartattását sem apparátus ellenőrzi. Az ott élők tisztábbak és másabb tudásúak földi testvéreiknél, s amint említettem, nem is feltétlenül szükséges a fizikai létforma. Az ott jelenlévő állati, növényi és minden egyéb életforma összefüggésben van egymással és a létező összes élőlény tudatával. (Ha a létezés alapjául szolgáló sík nem is fizikai, azért még vannak állati-növényi szerveződések, csak mindaz másképpen van jelen.) Mindenki könnyebben felfogja mások érzéseit - érzi, ha szenved, örül vagy éppen létformát változtat kedve szerint.
Az adott helyen legmagasabb rendűbb létezést folytatók (ez analógia a földi emberrel: humanoidok) egészen másképpen fogják fel a kozmoszt, mint mi: saját magukat egy nagyobb élő egység, egy kozmikus (makrokozmosz) entitás alkotó elemének tekintik. Egymással is egészen más kapcsolatban vannak, érzik és érzékelik (látják) a másik álmait, vágyait, tudat alatti késztetéseit, de minden egyes kis rovar, madár vagy növény apró jelzése, megnyilvánulása, reakciója teljes része életüknek, s saját sorsuk egyfajta szimbólumai (szinkronicitás). Itt minden egyes lény érzi, hogy szükség van őrá, s hogy egy nagyobb alkotó kicsi, de folytonos elemeiként létezhet. Éppen ezért nevezik a világosság rendszereinek az ilyen helyeket, mert mindenki tudja, hogy mi miért történik ővele. Minden piciny részlet, megnyilvánulás vagy változás átvibrál a síkokon, fontos üzeneteket hozva egy-egy lénynek, melyeket aztán ő felhasznál fejlődése vagy sorsának jobbítása érdekében. A rend nem valami szükségszerű megkötés, nem kényszer, hanem a létezésnek olyan része, mint a hideg télben a kabát. Az ott lévő lelkek fejlődése éppen azért töretlen, s nem érzékelik a polaritások lehúzó erejét (nem hat rájuk tartósan), a létezési korszakokon át megjelenő félelmet. A fejlődés ugyan lassabb, mint egy sötét rendszerben, de fájdalom nélküli. A lények olyan tudatban élnek, amely zavartalan egységet teremt a kozmosszal, illetőleg a felsőbb isteni hierarchiával.
Lemúria: első telepesek, az emberi szellem teremtése
Minden emberi gondolat és elképzelés ellenére egy igazán misztikus beállítottságú ember számára a Napnál is világosabb, hogy a Föld bolygón furcsa dolgok folynak. Ezen bolygón bárhová nézünk, rengeteg hibát látunk. Az igazság ennél még fájdalmasabb, hiszen hazudozás és félrevezetés ködösíti el az elméket, akik a Föld történelmét kutatják. Az egész földi emberi faj- és törzsfejlődés-elmélet éppen a lényegről, a lélek degenerálódásáról nem informál. Az emberi lelkek még a legendás Mu-civilizáció idején kerültek a Föld nevű bolygó légkörébe. (Mu egyébként nem más, mint Lemúria.) A légkört persze nem úgy kell leképzelnünk, mint a jelenkorban, hiszen ebben az időben még egészen más volt a bolygó fizikai struktúrája. A lelkek egy időtlen és békés halhatatlanság állapotában léteztek. Egyszerűen csak voltak.
A lemúriai lényeket sem emberként kell elképzelni. Ők a mi mai szintünkhöz képest valóban istenek vagy magasabb rendű tudatok. Általában nem fizikai síkon éltek, kedvenc tartózkodási helyük a mentál- és asztráldimenzió volt. Ha nagyon ritkán lejöttek a fizikai síkra, 8-10 méter magas, humanoid formájú, repülni képes lényt lehetett érzékelni. A leendő földi "ember" csak mint kis, jelentéktelen létező, lélekben volt jelen (fizikális test nélkül) - Lemúria által teremtve. A lemúr lények szinte saját transzcendens és spirituális gondolataikat manifesztálták az emberi lényiségekbe. Nem is igazán pontos a megfogalmazás, hogy az emberi lelkek a Föld légkörében voltak, hiszen láthatatlan, gubószerű tojáshoz hasonló formákban a bolygó asztrális síkján léteztek. Nehéz megmondani hogy mit tudtak a lemúr lények a Föld történelméről, s hogy miért is hozták létre a lelkeket. Nehéz olyan faj esetében tudást emlegetni, amelyik néhány ezer évet él meg jelenként, és belátása van a múlt és a jövő évezredeibe. Egy napjuk egyenlő volt nagyjából a mi bolygónkhoz napjainkban mért ezer földi évvel, s a tegnap és a holnap dimenziói év tízezredeket öleltek fel. Nem olyan tudás jellemezte őket mint amit mi földi emberek napjainkban "tudásnak" nevezünk, hanem talán isteni bölcsesség vezette őket, mikor a leendő emberek lelkeit létrehozták. Minden isteni törvény iránti vágy, a nyugalom, a tolerancia, a hit, a magasrendű szeretet, spiritualitás innen van az emberben. Szellemi kvalitásokat azonban nem kapott még az ember ebben az "időben" - s így fizikai síkon sem élhetett. A dolgoknak másképpen kellett történniük.
Az atlantisziak megjelenése, a megszállók
Nem tudni pontosan hogy hány éve jelent meg a bolygónkon egy másik, magát istennek mondó faj. Ez a csoport még a lemúr világ lényeihez hasonlóan ritkán jelent meg fizikai síkon, és szintén hatalmas tudással bírt. A különbség azonban óriási volt a két csoport között. Az újonnan érkezettek olyan energiákat használtak, melyek hatására a fizikai síkon elindultak a kontinensek, fel- és felszakadoztak bizonyos földrészdarabok. Kényükre-kedvükre játszottak ezen a bolygón gyakorlatilag felelőtlenül. Az a kontinens, amely a lemúr lények számára nagyon kedves volt, mikor nagy ritkán a fizikai dimenzió valóságába ereszkedtek, egyszerűen szétdarabolódott. Megjelent egy másik hatalmas földrész, a mai Atlanti-óceán közepén létrejött a mitikus Atlantisz. Az újonnan jötteket nem nagyon érdekelte, hogy a lemúr lények mit szólnak a változásokhoz. Azzal érveltek, hogy kisebb szigetek maradtak még a lemúr lények számára, s a halál sem létezik, így a pusztítás és teremtés "csak játék".
Néhány millió év elteltével az újonnan jöttek egyre gyakrabban látogatták meg a fizikai valóságot. Atlantisz szigete lett a fő tartózkodási helyük, mikor fizikális testet öltöttek. A háború fogalmát is ők hozták magukkal. A lemúr lények nagyobb tudásuk ellenére nem akarták megsemmisíteni Atlantiszt. Ez utóbbi kontinens újonnan jött fiai egyre inkább ellenséget láttak a régebb óta itt lakókban. A lemúr lények ugyanis értésére adták Atlantisznak, hogy nem helyes, amiket művelnek. Így aztán egy kozmikus energiák szintjén vívott háború vette kezdetét. Az igazán nagy energiák, melyek Atlantiszt megfékezhették volna, nem voltak bevethetőek a lemúriai lények számára. Mint említettem, a kozmikus karmaelv miatt nem lehetett így eljárni, Atlantisz azonban háborúzott az összes létező síkon. Így a lemúr lények számára csak egy megoldás maradt: a meghátrálás. Egyes csoportok a Phaetonra, mások az isteni síkok már fizikai megnyilvánulási formát nélkülöző dimenzióba, ismét mások egy másik galaxisba távoztak. Atlantiszhoz közel és elérhető szinten csak a phaetoniak maradtak. Újabb korszak kezdődött, s Lemúriát szimbolizáló szigetek végleg eltűntek az óceán vizeiben. Atlantisz fiai aztán az "emberi" lélekkezdeményekkel kezdtek el foglalkozni. Így kezdődött a földi ember teremtése, a Genezis. Hogy megérthessük a dolgokat, kell tennünk egy kis kitérőt. Ebben az időben a Föld bolygó éteri síkján még egészen más viszonyok uralkodtak, mint napjainkban. A Mars, Szaturnusz, Nap egyszerűen átlényegíthető volt magára a Földre. Atlantisz magukat teremtő istennek képzelő fiai ezen naprendszerbeli bolygók éteri szférájából is beépítettek valamiféle energiákat minden egyes "emberi" lélekkezdeményekbe (ezért beszél a Steiner-féle rózsakeresztes szellemtudomány Nap, Mars, Szaturnusz jellegű emberlelkekről), így az egyes lelkekben emlékek kezdtek megjelenni más planétákon és a Napon eltöltött időkről. Ezek az emlékek persze valamennyire igazak is voltak, hiszen minden léleknek volt egy kis marsi, szaturnuszi vagy napi részecskéje. Volt, akiben több volt az egyikből, kevesebb a másikból.
A legkeményebb megpróbáltatást jelentő az ún. Hold-korszak volt, mert egyes látnokok szerint égi kísérőnk fizikai síkján fejlesztették az első földi emberkezdeményeknek (ekkor még lélekkezdemények voltak) szánt intelligens organikus fizikális testeket. Itt már nemcsak egyszerű átlényegítésről volt szó, hanem arról, hogy fizikai valójában magát az emberi fajt ezen a planétán hozták létre a Luna nevezetűn. Volt a mai holdnak egy kisebbike is a Keno. A Luna holdon egyesítették - kapcsolták össze magasfokú mágiával a lelkeket a fizikális testekkel. S aztán összes lényt áthelyezték a Földre. Közben persze nagyon sok szellemcsalád hagyta el Atlantiszt, mivelhogy sokmindennel nem értettek egyet a többiekkel. A nagytudású kultúrában kitört hatalmi viszályok miatt egyre erősebb ellentétek alakultak ki. Az egyet nem értő csoportok tömegesen rajzottak ki a kozmosz más-más tájaira, ők is tovább álltak. Így is maradtak azonban elegen, akik az ember teremtését irányították.
A bolygó persze fizikálisan is egyre jobban megváltozott. A hatalmas sziget, az atlantiszi kontinens két darabra hasadt. Ez mintegy égi jel lehetett volna a büszke istenek számára, hogy energiáikat megfelelő módon használják, mert egyszer baj lesz. Egyre erősebben kötődtek a fizikai síkhoz - lassan ebben a szférában eltöltött szakasz vált számukra meghatározóvá. A fizikai sík fontossá válása persze még jobban csökkentette erkölcsi tisztaságukat. A tudás mit sem ér bölcsesség és jóakarat nélkül.
A földi ember számára persze semmiféle választási lehetőség nem volt adva már. Atlantisz fiai több csoportra osztva "fejlesztették" őket (rasszok), különböző egymástól eltérőbb tulajdonságokkal. Voltak olyanok, akik a két fő szigeten éltek. Ez utóbbiak szerencsésebbnek mondhatók, mint a többi kontinensre telepített embercsoportok (törzsek), mert valamilyen fokú tudást magukénak mondhattak. Voltak mágikus kultúrák, de léteztek ősemberi szintről indulók is. Idővel a teremtők között újabb torzsalkodás kezdődött. Az egyik csoport finomabb, lágyabb irányba szerette volna fejleszteni az embert, a másik a keményebb irányba, a harc, pusztítás, küzdelem irányába. Az ellentétek miatt az előbbi csoportnak el kellett hagynia a bolygót, így az erőszakosabb és keményebb irányzat követőinek teljhatalma lett a teremtmények felett. Az állatvilág megvadítása is azért történt, hogy az embert kitegyék az állandó fizikai közdelem és frusztráció negatív hatásainak. Atlantisz fiai az asztrálsík démonait is uralták még ebben a korszakban. Harmadik szemük által megjelenített démonok egy-egy gyökérszó kimondása után sokféle műveletet elvégeztek nekik. Az ember álmaiban, a homo sapiens asztrálsíkján Atlantisz fiai mint istenek jelentek meg. Fizikai síkon pedig mint villámokat szóró, szelet kavaró lényekként rémisztgették saját teremtményeiket. A rosszindulat nem hoz jót. Az energiák, melyeket Atlantisz mozgatott, egy idő után egyre kezelhetetlenebbekké váltak, mert visszaéltek a tudásukkal. Kontinensek mozdultak odébb, s Atlantisz szigetei közül egy örökre elmerült. Évek ezrei alatt bizonyos emberi populációk eljutottak egy olyan inkarnációs fázisba, mely után már nem kellett a fizikai síkra visszatérniük (új generációs angyalok). Szörnyülködve látták azonban, hogy a teremtő istenek miképpen torzítják el a fizikai valóságot.
Idézet napjainkból:
"Afrikai képek jutnak eszembe, a bűn s iszonyat bolygóján járunk, s eme planétának ez a legszegényebb földrésze. Miért kell ennek így lennie? Miért ennyire szigorú a karma ezzel a földrésszel szemben? A sebektől elborított testű gyermekek, a legyektől hemzsegő kórházak s a szomorúság, amely a szemekben van, már-már elviselhetetlen. A kérdés ott kiállt az emberben. Mit kell még kiállnunk és elviselnünk ahhoz, hogy egy kissé másképpen legyenek a dolgok?"
Atlantisz mitikus földjére kell ellátogatnunk, ha meg akarjuk érteni a lényeget, a kezdetet. Atlantisz fiai mesterei voltak annak, hogy miképpen kell a fajokat megvadítani és egymásnak ereszteni. A harc nevű tudatállapot egyszerűen személyiségük része lett, és ezt plántálták tanítványaikba is. A tanítványok pedig az Édenkert térségeiben (ez jelentette Atlantisz földjét meg néhány szigetet az óceánokban, köztük Madagaszkárt is) kísérleteztek, emberi törzseket hoztak létre, különböző közösségeket teremtettek, a háborúkat, melyeket aztán a teremtők eme fajokra kényszerítettek. A lényeg az volt, hogy az embereket egymásnak ugrasszák s létrehozzák a gyilkolás, vadászás, áldozatszerzés örömét. A sokszor erőszakos halálokat halt, mindig újrainkarnáló lélekben így állandó emlékként maradt meg, hogy a fennmaradásért bizony küzdenie kell! Ha ő nem öl, őt fogják megölni (más törzsből származó emberek), sokszor meg is enni (egyes ragadozó vadállatok).
Atlantisz legképzettebb és legkeményebb harcias teremtményei a titánok voltak. Nemcsak erő, de tudás és alázat is volt bennük. Lassan ráeszméltek, hogy nem kell a náluknál prmitívebb fajok, s egyáltalán senki ellen sem küzdeni. Atlantisz kíséletező elméi azonban ezt nem hagyták annyiban, s rá akarták kényszeríteni a titánnemzedékre akaratukat. A háború azonban nem látszott kézenfekvő megoldásnak, hiszen a titánok nem voltak buták - ismerték uraik gyengéit. A két faj azonban nem tudott egymásal dűlőre jutni, ezért egy olyan háborút kellett megvívniuk, amelyhez képest Hitleré gyermekek ólomkatonákkal való játszadozásához hasonlított. A titánok majdnem győztek, csak az atomfegyver titkát nem ismerték. Atlantisz ezzel győzött felettük. Ezek után az újraszülető titánlelkeket szinte ősemberi szintre butítva kísérleteztek tovább.
Aztán a magasabb isteni hierarchia megelégelte az egészet, és egy nagy katasztrófában a Földet átalakította, a kisebbik holdat a Keno-t a fizikai síkon létező és már épületeket - építményeket is használó Atlantisz szigetére lökte, ami elpusztította azt, s Atlantiszt hatalmától megfosztotta, energiáikat lecsökkentve.
Amit Platón tudott Atlantiszról, az csak a kontinens végóráira vonatkozik, s a pusztulás előtti időszakot mutatja be. Ami Atlantiszon valóban történt, azt kevesek képesek megérteni. Amikor a lemúr korszak véget ért, Atlantisz szárnyas lényei még repültek s a levegőbe emelkedtek. Hatalmas tudásukkal ők alkották meg az embert, s ők voltak azok, akik testi létezésbe kényszerítették a lelkeket. Mégsem lehet jónak nevezni mindazt, amit cselekedtek, mert olyan evolúciós programot adtak át az embereknek, amelynek elvégzésére azok nem voltak alkalmasak. Az emberi lelkekben benne voltak az istentudat morzsái - a legmagasabb rendű szeretet, spiritualitás, az oldódás lényegi alkotói. Az atlantiszi teremtők azonban mindezekhez még hozzárendelték a küzdelmet és a démoni ösztönöket, brutalitást, szenvedélyeket, végletes, harcos, erőszakos, kemény temperamentumot.
A teremtők azt akarták, hogy az emberi faj állandóan a jó és a rossz között ingadozva tapasztalja meg a valóságot. A lélekben benne volt a lemúr korszak által ráhagyományozott érzékfelettiség és a másikban feloldódni vágyó szeretni akarás. A kétfajta program azonban lassan megőrjítette az embert, hiszen önmagával is állandó harcban kellett állnia a nagy kettőség miatt.
Atlantisz célja egy harcos, de mégis irányítható rabszolga kifejlesztése volt. Mindezek miatt rengetegen hagyták ott a félisteni kultúrát, hisz a tisztább atlantiszi lények érezték, hogy a dolgok rosszabbra fordulhatnak. A teremtők több csoportja telepedett le más naprendszerekben, mert nem értett egyet azokkal, akik az emberi fajt manipulálták. Az emberi közösségeket egymás ellen irányították, és így egyre agresszívabb teremtményt kaptak eredményül. A Mars, Nap, Jupiter, Szaturnusz szférájából is adtak bizonyos töltéseket az embereknek - még jobban növelve a köztük lévő zűrzavart. Így sok ember ismert fel magában marsi, napi vagy szaturnuszi korszakokat, illetve emlékezett ezeken a planétákon eltöltött időszakokra, szellemi fejlődésre. Egyes fajok és egyes emberek ugyanis több marsi asztrális töltést hordoztak magukban, mint mások. Egyesekben pedig lehet hogy éppen a szaturnuszi princípiumok voltak erősebbek, mint másokban. Itt kezdődött a szellemi, lelki és faji identitástudat degenerálódása. A faj egyes egydei úgy érzik, mintha más és más bolygóról származnának, növelve az ellentmondásokat közöttük. (Igazán idegennek csak azok tekinthetőek, akik másik naprendszerből jöttek. Ők persze kevesen vannak.)
Az atlantisziak végeredményben azzal követtek el igazán nagy bűnöket az emberi faj ellen, hogy különböző törzseket egymásnak ugrasztottak. A Poe rémálmait is felülmúló rémképek, melyek az emberi törzsek egymás elleni harcainak emlékeit őrzik, ma is megtekinthetők az Akashában. A szőrnyű mészárlások és iszonytató félelem közepette az ember egyre több karmát halmozott fel. De ez volt a lényeg, hiszen a teremtők célja rabszolgaságba süllyesztett lélek létrehozás volt, olyan lényé, aki nehezen szabadul, hiszen sok törlesztenivalója van. A magasabb szellemi hierarchia erői bizonyos idő után megelégelték Atlantisz tevékenységét, kezdték lesüllyeszteni teremtményeiket az itt maradt atlantiszi szellemcsaládokat is, az emberek szintjére büntetésből. Évszázezredekig tartó harcok kezdődtek a teremtők és az emberi egyedek ellen. Óriási madarakat és gyíkokat, szörnykreatúrákat (melyek mint a teremtő zsákutcái ellepték a bolygót, s együtt éltek a tökéletesebb példányokkal) uszítottak az ember ellen. Mindennek tetejébe még Atlantisz léghajói is bombákat és fekete mágikus pusztító erőket löktek az emberekre.
Egy tisztább és szellemileg jobb, magasabb lelkiség által vezérelt atlantiszi csoport azonban egy olyan emberi populációt kísérletezett ki, amely a már meglévőnél nagyobb észbeli és lelki kvalitásokkal rendelkezett. Az új faj egyedei aztán elkeveredtek a többi fajú emberekkel, erősítve utóbbiakban az értelmi - észbeli fejlődést. Ők voltak a héberek, de sokan csak zsidóknak ismerik őket. A béke ideje eljött. Ekkor már a nagytudású kultúra lényei az Atlanti-óceán szigetén éltek. Nem tudtak többé repülni, és a fizikai sík volt a legfontosabb tartózkodási helyük. Jó néhány gonosz és jó csoport hagyta el a bolygót és távozott más naprendszerekbe. Az afrikai, eurázsiai és amerikai kontinensen élő emberi lelkek időközben segítséget is kaptak tisztább planéták lényeitől. A fáma szerint istenek fiai keveredtek földiek leányaival. A kozmikus cél az volt, hogy Atlantisz meglevő civilizációját valamilyen módon szövetségre bírják.
A sors azonban másképp hozta... Nem tudni, kik kezdték az "utolsó" háborút. Akár a teremtő, akár az ember - a lényegen nem változtat. A teremtmény bosszút akart állni istenein, a teremtők meg nem kezelték egyenrangúként az általa életre hívott emberállatot. Tény, hogy e gigászi háborúban, mintegy 14 ezer évvel ezelőtt elsüllyedt és a víz alá került a sötét kontinens még megmaradt két utolsó szigete is. Ebben persze már segítséget nyújtottak a magasabb szelemi hierarchia erői, akik megelégelték az állandó háborúskodást. Látták ugyanis, hogy a teremtmény vereséget szenved a teremtők ellen vívott háborújában...
Mindennek következményeként ma szellemileg zárt és becsapott lelkek sokasága kering a bolygón... Sokan félig vak és lelkileg zilált lényként kóborolnak, nem ismerve fel valódi céljukat. Nem látják, milyen értéktelen is az, ami körülveszi őket, és amit magukból kitermelnek.
Említettem, hogy egyes csoportok eltávoztak más világokba az atlantisziak közül. Voltak szellemileg érettebbek közülük, akik megvetették a lábukat más naprendszerekben, ők viszonylag tiszták, és ritkán látogatnak el a Földre. (Természetesen nem azonosíthatóak a Fény rendszereiből jöttekkel, akik közül néhányan komoly feladattal jöttek le ide a Földre. Aki valóban ilyen, az más naprendszerekből és távoli csillagvilágokból inkarnál a Földre. Feladatuk, hogy segítsenek, tudást öntsenek az emberekbe, és ellenálljanak az atlantiszi barbárságoknak.
Néhány sötét csoport is eltűnt bolygónkról, mert nem értettek egyet az emberi faj teremtési processzusával, vagy egyéb hatalmi koncepcióbeli problémák tették lehetetlenné az egymás mellett élést. Atlantisz itt maradt démoni lényeit a magasabb szellemi hierarchia tette lassan tönkre. A Föld asztrálsíkján azonban ma is jelen vannak a démoni teremtők, negatív módon hatva az emberi fajra. Csak ritkán képesek inkarnálni földi emberi fizikális testbe, akkor néhány fontos személyiségek, uralkodók, politikusok képeiben jelennek meg. Sohasem a tiszta fényt képviselik. A kinti negatív és sötét szövetséges lények persze gyakrabban jönnek le ide, hathatós szövetséget adva a Föld asztrálzónájában tanyázó gonosz atlantiszi csoportnak. Úgy védekeznek a magasabb szellemi hierarchia tisztaságával szemben, hogy nyíltan kimondják: nem voltak itt az ember teremtésénél, tehát ők nem felelősek a Föld bolygón történtekért. Ők a mi valódi ellenségeink!Conan The Barbarian - Opening
Conan The Barbarian - Riders Of Doom
Conan The Barbarian - Thulsa Doom Behead's Conan's Mother
Conan The Barbarian - The Wheel Of Pain
Conan The Barbarian - Conan's Training To Become A Warrior
Conan The Barbarian - The Atlantean Sword
Conan The Barbarian - "You Killed My Mother, Father, My People"
Conan The Barbarian - "Steel Isn't Strong Boy" "Tőlem Kaptad Mindezt! Most Kárba Vész... Vigyétek A Kínok Fájához!"
Conan The Barbarian - Conan Bites A Vulture To Death
Conan The Barbarian - Two Stood Against Many
Conan The Barbarian - Thulsa Doom's Beheading
Link
Riddick - Final
Link

Forrás: Szemrád Nándor - Benyovszky Máté:
Szabadítsuk fel a Földet! (a hazugságok rabláncából) - Három fejezet a könyvből
Néhol átírta, átfogalmazta és némiképp kibővítette a jobban érthetőség kedvéért: Eposz
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: naprendszerekben, lélekkezdemények, asztrálzónájában, szétdarabolódott, ellentmondásokat, naprendszerekből, legalacsonyabban, tulajdonságokkal, ráhagyományozott, szerencsésebbnek, megnyilvánulási, asztrálvilágunk, földrészdarabok, parallelitásban, világegyetemben, asztrálvilágban, temperamentumot, naprendszerbeli, érzékfelettiség, magasfeszültség, teremtményeiket, szellemtudomány, elviselhetetlen, rendelkezhessen, naprendszerekbe, megpróbáltatást, évszázezredekig, kényszerítették, kényszerítettek, asztráldimenzió, titánnemzedékre, átlényegítésről, tapasztalhatunk, játszadozásához, megnyilvánulása, összefüggésben, fizikai síknak, materiális bázist, éteri vagy, fizikai testükben, éterivel összefüggésben, adott személy, zárt szféra, szellem magányosan, asztrálvilágban felfelé, katolikusok paradicsoma, muszlimok mennyországa, brahmanisták képzetes, mentálsík tulajdonképpen, legmagasabban fekvő, legérdekesebb hely, logika feletti, Sötétség Krónikája, Jézus Krisztus, Amit Platón, Conan The Barbarian, Riders Of Doom, Thulsa Doom Behead, Wheel Of Pain, Training To Become Warrior, Atlantean Sword, Killed My Mother, Steel Isn, Strong Boy, Tőlem Kaptad Mindezt, Most Kárba Vész, Vigyétek Kínok Fájához, Conan Bites Vulture To Death, Stood Against Many, Thulsa Doom, Szemrád Nándor, Benyovszky Máté,
Új komment
Kérjük adja meg a TVN.HU rendszeréhez tartozó felhasználónevét és jelszavát.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak kommentet,
amennyiben még nem rendelkezik TVN.HU hozzáféréssel: Klikk ide!
Felhasználónév:
Jelszó:
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
04.01. 08:41 Választás 2018 - Az NVB 187 megfigyelőt vett nyilvántartásba az országgyűlé...
04.01. 08:01 Választás 2018 - Egy hét múlva lesz az országgyűlési választás
04.01. 07:40 Választás 2018 - Kormányszóvivő: összehangolt megtörési kísérlet indult Mag...
04.01. 07:04 Tűz ütött ki egy szarvasi tollfeldolgozóban
04.01. 07:04 Heti makronaptár - Kevés adat jelenik meg április első hetében
04.01. 07:04 Csökkenő forgalomban gyengült a BUX a héten
03.31. 22:33 Férfi vízilabda Eurokupa - Egygólos előnyben a Ferencváros a döntőben
03.31. 22:03 Férfi vízilabda BL - A Szolnok és az OSC is kikapott Olaszországban
03.31. 21:53 Jégkorong Erste Liga - A MAC története első diadalát aratta
03.31. 21:43 Szakértő: tárgyalásokkal meg lehetett volna előzni a katalán válságot
Tudjátok ?
Kell-e nekünk arab tavasz?
We Shall Fight! We Shall Never Surrender! - Harcolni fogunk! És soha nem adjuk fel! - Vette...
Idén a méhek csak sztrájkolnak, vagy el is vándoroltak?
Hogyan tölthetö le müsor a Kossuth rádiorol?
Mi köti össze Gaspazt és Rókát?
még több kérdés
Blog Címkék
Szorgoskodik a család apraja -...  Szó nélkül----Vilhelem Margare...  Budaházy és Gaudi a másodfok u...  Ludi Delfino  Romantikus szép estét,jó éjt!  Ludi Delfino  Keresztény vers- ELVESZETT PAR...  Virágének...  Alig választották újra, Orbán ...  Az Úr gyógyító munkája  Keresztény vers- ÚR JÉZUS, NÉZ...  Kérés szerettünkért  Időnként elgondolkodom  Szép gondolatok...  Krémes gombaleves  Szép napot kívánok!  Ludi Delfino  Idézet...  Ludi Delfino  Jézus imája  Szita Zoltán: Hagyom, hogy fáj...  Sárgarépás gofri  Na, ki fogadta be a legtöbb mi...  Vidám ébredést, Gyönyörű napot...  Ludi Delfino  Nem a kormánytól tetszettek ka...  A Megkövült erdő nemzeti park  Vers  Maurice Druon idézet  Tallóztam  Jézus vízen jár  Befelé meg elcsendesedni  Szép gondolatok...  T. Fiser Ildikó - Járom a ré...  LÉLEKmelegítő 2.  Látogatóim  Ludi Delfino  Ludi Delfino  Ó kedves tavasz  Isten haragja  Vers  április 20. Csütörtök  Szép gondolatok...  Ludi Delfino  Sokan úgy vélik...  Befelé meg elcsendesedni  Ilyen volt testközelből figyel...  Bisous  Kegyelemmel Teljes Anyánk Bold...  Szabó Gita: Az utolsó állomás...  Ludi Delfino  Kegyelemmel Teljes Anyánk Bold...  Heltai Jenő: Csillag.  Orbán győzelme óta menekülnek...  Ludi Delfino  Reggeli üdvözlet  Jézus második eljövetele  T. Fiser Ildikó - Csak egy n...  Ludi Delfino  Alig választották újra, Orbán ...  Tavasz illatos szép napot!  Ludi Delfino  Fohászom  Jézus imája  Keresztény vers- ELVESZETT PAR...  Lakner Zoltán: Egy becsapott n...  Hihetetlen részletes miniatűr ...  Virágének...  Ahogy a percek is  Boldog szülinapot a ma ünneplő...  Keresztény vers- ÚR JÉZUS, NÉZ...  Keresztény történet- SŁAWOMIR ...  Ludi Delfino  Virágos  Szeress úgy!  Még egyszer a bélyegekről  És most azt tetszik mondani, h...  Remény  Keresztény vers- NEM EJT HIBÁT  Virágének...  A legelső csatlós: Orbán pénzé...  Szép gondolatok...  Jézus vízen jár  Még egyszer a bélyegekről  Szép napot kívánok  Ó kedves tavasz  Sajátszerkesztésű képem  Bisous  köszönöm...  Év mondata  Idézet...  Szó nélkül----Vilhelem Margare...  Kis kezemet összetéve  T. Fiser Ildikó - Járom a ré...  Ludi Delfino  Jézus vállán a kereszttel  A szép bőrért : neemolaj  Isten  Itt a szombati kormány-ellene...  Migránsáradat Kovászna és Harg... 
Bejegyzés Címkék
fizikai síknak, materiális bázist, éteri vagy, fizikai testükben, éterivel összefüggésben, adott személy, zárt szféra, szellem magányosan, asztrálvilágban felfelé, katolikusok paradicsoma, muszlimok mennyországa, brahmanisták képzetes, mentálsík tulajdonképpen, legmagasabban fekvő, legérdekesebb hely, logika feletti, gondolat feletti, legnagyobb szellemiségek, társadalmi hovatartozásuk, pokoli minőségek, példákként említett, földi vagy, naprendszerben fejlődött, földi ember, kozmosz régiói, halál pedig, játékos átalakulás, ilyen planétán, jövőben milyen, adott planéta, tett valódi, hiteltelen ármánykodások, igazságtalan cselszövések, ilyen bolygón, lények teljesen, kazualisztikus elveknek, egymásutániság jelenléte, események szintjén, fizikai síkon, felsőbb síkok, kozmikus rend, mentálvilágnak megfelelő, teljesen ismeretlen, problémák nagyobbak, fizikai síkot, gonosz hierarchia, kicsikét többet, bolygón összekevernek, hivatással vagy, zűrzavar azonban, bizonyos hatalomnak, téveszmék homályában, olyan bolygón, alsóbb síkokon, egész Föld, fejlődésnek olyan, jelenkor talán, reinkarnáció valódi, újonnan érkezettek, állandó kettősség, fejlődés irányvonalát, világosság rendszereiben, adott dolog, apparátus útján, közösség tagja, életében mint, bizonyos ideig, másik fajhoz, helyzet abban, szemét- hulladékgyűjtő, kisgyereknek hogy, magasfeszültség akkor, életét elveszítheti, ember talál, egyik kerülőt, fény rendszereiben, kényszer elvén, fizikai létforma, létező összes, létezés alapjául, adott helyen, földi emberrel, másik álmait, nagyobb alkotó, világosság rendszereinek, ilyen helyeket, létezésnek olyan, hideg télben, polaritások lehúzó, létezési korszakokon, fejlődés ugyan, sötét rendszerben, lények olyan, felsőbb isteni, emberi szellem, igazán misztikus, igazság ennél, egész földi, lélek degenerálódásáról, emberi lelkek, legendás Mu-civilizáció, , ,
2018.03 2018. április 2018.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 20 db bejegyzés
e hónap: 227 db bejegyzés
e év: 232 db bejegyzés
Összes: 473 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 57
  • e Hét: 57
  • e Hónap: 2994
  • e Év: 11382
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.