Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
A szent háború
  2021-05-20 09:33:21, csütörtök
 
   
  A szent háború

Lekció: Ézs 59

Textus: Ézs 59,19b : ,,Amikor az ellenség bejön (beáramlik) mint egy áradat (árvíz, szökőár), az Úr Lelke felemel ellene egy zászlót (mércét)." (King James fordítás)

Bevezetés: Isten mindenkori népének adatott a felolvasott igeszakasz. Van egy általános igazság ebben a versben ami nagyon világos és ez a következő: amikor az ellenség megtámadja az Isten népét a legnagyobb erővel, akkor az ilyen időkben, Isten Szentlelke elhárítja azt a támadást az Ő szuverén erejével és megfutamítja az ellenséget. Ez a vers vigaszt és tanítást ad Isten népének minden körülmények között. De mielőtt megvizsgálnánk ennek a versnek az üzenetét előtte nézzük meg röviden a szövegkörnyezetet. Az 58-ig fejezetig kell visszamenjünk.

Izráel népe panaszkodott Istennek, hogy nem élvezi azokat a nagy áldásokat amiket nekik megígért, annak ellenére hogy ők megtették azokat a kötelezettségeket amiket Ő kért tőlük. Jártak templomba, még imaalkalomra is (2-dik vers). Szerettek jó igehirdetéseket hallgatni. Úgy tűnt, hogy örömmel végzik a vallási tevékenységeket. Mások előtt igazaknak látszottak. Mégis, mindezek ellenére, Isten nem válaszolt imádságaikra és nem fogadta el áldozataikat. Úgy érezték, hogy Isten lemondott róluk. Úgy érezték, hogy minden Isten keresésük hiábavaló.
Ézs 58,3: ,,Miért böjtölünk - kérdik -, ha te meg sem látod, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla?"

De Isten azt parancsolja Ézsaiásnak hogy harsogjon hangja mint a kürt, és mondja meg a népnek, hogy mi a bűne... különösen a képmutatás a bűne.
Kívülről rendes embereknek néztek ki, de belül romlottak voltak. Szájukkal vallották, hogy kívánják az Isten útjait, de szívükben egyáltalán nem kívántak az Isten akarata szerint élni. Majd az 59-dik fejezet első versében Ézsaiás azt mondja, hogy a probléma nem Istennel van. Az Ő keze nem rövidült meg. Nem arról van szó, hogy nem akarja meghallgatni és megválaszolni az imádságaikat. Hanem a probléma velük van. A bűneik miatt van annyi bajuk és ezért nem hallgatja meg Isten az imádságaikat. Rossz volt a helyzet Izráelben. Kezeik vérrel voltak bemocskolva, ujjaikhoz bűn tapadt; megrögzött hazugok voltak; nem volt aki igaz vádat emelt volna; lábuk gonosz cél után futott, stb.

És Isten látta, hogy annak ellenére, hogy olyan rossz volt a helyzet, senki nem volt aki felkelt volna és rendbe hozta volna a dolgokat. Nem volt reformátor; senki nem volt aki oda állt volna a réshez hogy betömje azt, hogy közbelépjen. Maga Isten elámult ezen. Isten elámult azon, hogy nem volt közbenjáró... Az ellenség bejött mint az árvíz. Kívül és belül megtámadva volt az Isten népe. Isten ügye reménytelennek tűnt. Úgy tűnt, hogy nem lehet kijutni ebből a káoszból, hogy nem lehet előre haladni. Ennél a pontnál nyújtotta ki Isten a karját, és hozott megváltást népének. Az Úr Lelke felemelt egy zászlót az ellenség ellen. A téma amiről beszélni szeretnék a felolvasott igevers alapján:
A szent háború.

I. A pokol támadása

A. A támadás bizonyossága
* Figyeljük meg, hogy igeversünk első szava: AMIKOR. Nem ,,ha", hanem amikor.
* Pál is beszél a támadás bizonyosságáról az Efézus 6,13-ban: ,,Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok."
* Bár igaz az, hogy a Sátán szüntelen harcban áll Isten népével... mégis eljönnek azok a napok az életünkben, a gyülekezet életében, és az egyház életében, amikor ő minden bizonnyal bejön mint az áradás!

Biztos lehetsz abban, hogy lesznek időszakok az életedben amikor a Sátán úgy fog jönni az életedbe mint az áradás. Kivárja a leggyengébb pillanatodat és akkor megtámad téged minden haragjával és erejével.
* Nem számít, hogy mekkora a gyülekezet, ha az keresi, hogy hűséges tanúja legyen Krisztusnak, ha keresi, hogy Krisztus ügyét előmozdítsa, akkor jönni fog a ,,gonosz nap" amikor a Sátán erőteljes támadást intéz ellene.
* Pál azt írta, hogy ismeri a Sátán szándékait. Itt van az egyik dolog ami felől nem szabad tudatlanok legyünk!

A keresztyének néha azt tapasztalják, hogy az életükben minden széthull vagy legalábbis úgy látszik. Baj van otthon, baj van a munkahelyen, baj van a gyerekekkel, baj van a gyülekezetben.
* Félelem, aggodalom, és csüggedés tölti el a lelket! Néha annyira meg van terhelődve a keresztyén ember, hogy arra gondol, hogy jobb lenne ha meghalna.
* Van amikor jön, hogy Jákóbbal együtt mi is így kiáltsunk fel: ,,Minden ellenem van!" Barátaim ellenem vannak! A családom ellenem van! Isten ellenem van!
* És pont itt: A KÍSÉRTÉS JÖN MINT AZ ÁRADÁS!
* Itt kell észrevenned és emlékezned arra, hogy van egy ellenség aki áradatként jön be! NEM VAGY EBBEN EGYEDÜL!
Isten gyermeke tudd biztosan, hogy a Sátán be fog jönni mint az áradás!

B. A támadás ereje
* Ezek a szavak, hogy ,,bejön mint az áradás" az ellenség félelmetes erejét ábrázolják amikor megtámadja Isten népét.
* Képzeljünk el egy tomboló zuhatagot, amely lejön a hegyoldalról, és mindent elsöpör az útjában... megállíthatatlan! Így ábrázolja Isten a pokol erejét a támadásában.

Amikor a pokol bejön az otthonunkba, a gyülekezetünkbe, az életünkbe mint az áradás, akkor mi akik az útjába kerülünk, teljesen tehetetlennek és túlterheltnek érezzük magunkat!
* Figyeljük meg figyelmesen, hogy azt mondja: ,,bejön, beáramlik." Nem tartják távol. Nem csak a kapukon kívül van.
* Bejön a padsorokba; bejön a szószékekre; bejön a belső szobába.
* Minden erőfeszítés az előrehaladásának ellenőrzése érdekében hiábavalónak tűnik. A Krisztus ügye elleni támadás gyors előrehaladása elkeseríti a legerősebb híveket!

C. A támadás stratégiája
* A pokolnak ez a támadása amely árvízhez van hasonlítva felfedi a Sátán hadviselésének módszerét: arra törekszik, hogy elpusztítsa az Isten népét azáltal, hogy megpróbálja elsüllyeszteni, elnyelni, elsöpörni Krisztus ügyét.

1. Keresi, hogy elsülyessze, elnyelje az egyház mennyei látását (kijelentését, látomását).
Péld 29,18: ,,Ahol nincs mennyei látás, a nép elvesz."
Amikor a népnek nincs világos látása az Isten tervéről és céljáról, akkor az nagy bajt jelent.

a. Keresi, hogy elsülyessze, elnyelje az Isten nagyságáról való látást. - Izráel népe azt gondolta, hogy megrövidült az Úr keze ahhoz, hogy megsegítse őket és a füle süket ahhoz, hogy meghallgassa őket. Sokan az ember szintjére helyezik Istent. Isten szuverén.
b. Keresi, hogy elsüllyessze, elnyelje a semmiségünkről való látást.
Sok gyülekezetben a büszkeség uralkodik. Többnek tartják magukat annál mint akik valójában. A Sátán azt erősíti bennünk, hogy kiválóbbak vagyunk a többinél, pótolhatatlanok és önmagunkban mindenre képesek. 1Kor 1,28; 1Kor 4,7.
c. Keresi hogy elsülyessze a bűnről való látást.
Izráel népe nem látta a bűneit. Ami régebb bűn volt, az most elfogadott, az most jónak van ítélve. Az egyház só és világosság kell legyen a világban. Elveszítette ízét. Korrupció. Bűn van az egyházban - ez a probléma. Miről beszélgetnek a hívők amikor együtt vannak? És a világiakkal?
d. Keresi, hogy elsülyessze az elvesző bűnösökről való látást.
A hívők sok esetben nem beszélnek az elveszetteknek az ők valós állapotukról.
e. Keresi, hogy elsülyessze a megfeszített Krisztusról való látást.

Ezek azok a dolgok amelyek a keresztény élet középpontjában állnak! Vedd el ezeket, és csak halál és pusztulás következik a nyomában!

2. Keresi, hogy elsülyessze (elfojtsa, elsöpörje) az egyházban levő hangot és az egyház hangját.
a. Isten Igéjének hangját - tévtanítások; különböző bibliafordítások.
* Keresztyének nem ismerik a Bibliát!
* A Sátán elárasztotta az otthonokat folyóiratokkal, tévével, és egyéb szórakozási lehetőségekkel, hogy elfojtsa a Szentírás hangját! A családi oltár lerombolása, elpusztítása.

Sötét napokat élünk amikor magukat keresztyéneknek vallók, nem ismerik az evangéliumot; nem értik hogy a Krisztus engesztelő vérében való hit által igazul meg a bűnös; hogy Isten hogyan végzi el a megváltottak megszentelődését; vagy hogy mi az a cselekedeti és kegyelmi szövetség. Nem értik a Krisztus engesztelő halálának elégségességét és hatékonyságát. Nem látják a kereszt jelentőségét és hogy mit jelent Krisztust követni.

b. Keresi, hogy elfojtsa (elsülyessze, elsöpörje) az igehirdetés hangját.
* Az igehirdetés bolondsága által menti meg Isten az elveszetteket!
* A Sátán bejött mint egy áradás és tönkretett sok szószéket! Elborított sok szószéket. Olyan igehirdetők vannak akik nem tudják, hogy hogyan kell hirdetni a Krisztus evangéliumát... a Keresztet!
* A hallgatóság szórakoztatása folyik sok gyülekezetben.
* Sok helyen a hallgatók nem akarnak tanítást hallgatni.
* Lélekkel betelt igehirdetések hiánya
* Hiányzik a bűnösök evangelizálása és a szentek építése

Miért fontos a megfeszített Krisztus prédikálása? Azért mert ezáltal halad előre a Krisztus ügye! Azért mert ezáltal lesz kisebbé a sátán birodalma! Azért mert az igehirdetés által jut az egyház ismerethez és erősödik meg!

c. Keresi, hogy elfojtsa (elsülyessze, elnyelje) az imádság hangját.
* Az Ige azt mondja, hogy Isten azon ámult el, hogy nem volt közbenjáró (16.v) Senki nem könyörgött a népért és a helyzetért!
* A Sátán bejött mint az áradat és elnyelte, elfojtotta az imádság hangját!

A csatatéren mindig van egy stratégiai pont amit meg kell őrizzünk minden áron. Ebben a szent háborúban, az imádság az a pont!
* Miért vagyunk oly gyakran legyőzve? Azért mert keveset imádkozunk. Miért van oly kevés lélek megmentve? Azért mert keveset imádkozunk. Miért elcsüggesztő a gyülekezeti szolgálat? Azért mert keveset imádkozunk.
* Miért nem lángolnak a gyülekezeteink Istenért? Azért mert keveset imádkozunk.

Jeremiás Istene a mi Istenünk is és Ő nekünk is azt mondja amit Jeremiásnak: ,,Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz!" (Jer 33,3)
*A Sátán bejött és elnyelte az imaéletünket! Ő mindenáron azon van, hogy távol tartson minket az imádkozástól! Szeret minket az Úr munkájában látni, feltéve, hogy nem imádkozunk. Nem fél a buzgó Bibliatanulmányozástól mindaddig amíg nincs az összekapcsolva buzgó és komoly közbenjárással!
* Nevet a fáradozásunkon és kigúnyolja a terveinket... de megremeg az imádságunkon!

Mennyit imádkozunk? Hány órát töltünk naponta a trónus előtt? A Sátán bejött mint az áradat!

3. A Sátán keresi, hogy elnyelje (elsülyessze) Isten népének az erényeit.
* Gyűlöli a szentséget. A szentség hasznos. ,,Isten nem a nagy tehetséget, hanem a Krisztushoz való nagy hasonlóságot használja a munkájában." (McCheyne)
* Amikor a Sátán bejön mint az áradat, akkor ő mindent megtesz, hogy lecsökkentse és elpusztítsa azokat az erényeket... a ,,szent életet"!
* Sokan akik keresztyénnek vallják magukat nem veszik komolyan az Úr Napjának a megszentelését és megtartását. Ha te komolyan veszed és meginted őket, hogy Isten törvényét szegik meg, akkor farizeusnak és törvényeskedőnek címkéznek.
*Ézs 59,14-15:"Háttérbe szorul a törvény, távol marad az igazság, elbukik a hűség a tereken, és a becsület nem érvényesül. Odalett a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik." Mennyire igaz ez napjainkra nézve is!
A Sátán bejött mint az áradat! A szentség sokak számára akik magukat keresztyénnek vallják egyáltalán nem fontos.

4. A Sátán keresi, hogy elnyelje (elsülyessze) az Egyház vállalkozásait.
* Isten népének a vállalkozásairól beszélek, ahová kimennek és Krisztusért élnek, és küzdenek a hitért és harcolnak Isten és az igazság ügyéért!
*A világ azzal bombáz, hogy legyünk elnézőek mindenkivel szemben, hogy ne foglalkozzunk senkinek a hitével, meggyőződésével, hanem tartsuk tiszteletben. Ezért sok keresztyén fél kiállni az igazságért; inkább hallgat. Nem mennek ki a harctérre harcolni Krisztusért, az evangéliumért és az Ő egyházáért.

Miért? A Sátán bejött mint az áradat!

II. A menny támadása a Sátán ellen.
*"... az Úr Lelke felemel ellene egy zászlót vagy mércét!"

A. A menny támadásának bizonyossága.
* Bármikor jön be a Sátán mint az áradat, Isten Igéje azt mondja, hogy ,,az Úr Lelke felemel egy zászlót vagy mércét ellene."
* Igen... amikor a Sátán támadást intéz ellenünk, akkor gyakran elcsüggedünk, elbátortalanodunk. Látjuk, hogy sokan körülöttünk elbuknak. Helyzetünket sötétnek látjuk.
* De Isten ezt az ígéretet adta nekünk: Amikor teljesen elborítva vagy és nincs hová fordulnod, akkor emeld fel fejedet, mert közel van a megváltásod!

Amikor az ammoniták és moabiták hatalmas serege felvonult Izráel népe ellen, mint mondott Josafát király? ,,tehetetlenek vagyunk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támadt; nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Csak rád tekintünk!" (2Krón 20,12)
* Minden okunk megvan arra, hogy tele legyünk bátorsággal és reménységgel! Amit Isten megígér, hogy megcselekszi, azt megcselekszi!
* "Tartsd az erődöt, mert jövök!" Jézus még mindig jelez. Nem számíthatsz az emberekre, de Istenre igen! Itt van számunkra egy nagy és értékes ígéret! (19-20 versek)

B. A menny támadásának jellege.
* Van egy szó amivel jól le lehet írni a pokol e hullámának visszafordítását
Isten népétől. Ez a szó : az ÉBREDÉS.
* Az Úr Lelke az aki előidézi ezt a változást az események során! És ezt a változást ki kell munkálni Isten népének szívében azért hogy az ellenség meghátráljon és meneküljön.

1. A nélkülözés valósága; a helyzet kétségbeejtő volta.
Csak akkor fogsz Istenhez kiáltani amikor meglátod, hogy nélkülözöd az erőt, hogy kétségbeejtő a helyzeted, hogy tehetetlen vagy, hogy Isten segítségére szorulsz.

2.Megtérés: * bűnbánat: elfordulás a bűnöktől.
* Istenhez való fordulás

3. Visszatérés (régi utak)

C. A menny támadásának bajnoka
* Mi a mérce?... Mi a zászló? Mi az ami felemelve van és ami azt okozza, hogy az ellenség legyőzöttként meneküljön? JÉZUS KRISZTUS.
* Amikor Krisztus dicsősége megmutatkozik, akkor az ellenség vissza kell vonuljon! Miért?
1. Amikor látjuk Krisztus dicsőségét megmutatkozni, akkor a hitünk megerősödik, felbátorodik.
2. Amikor látjuk Krisztus dicsőségét megmutatkozni, akkor a szeretetünk fellángol.
3. Amikor látjuk Krisztus dicsőségét megmutatkozni, akkor a bátorságunk és buzgóságunk ösztönözve (lelkesítve) van.
4. Oda lesz az ellenség bátorsága! Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: megállíthatatlan, vállalkozásairól, ellenállhassatok, visszafordítását, törvényeskedőnek, előrehaladásának, megszentelődését, bibliafordítások, meggyőződésével, keresztyéneknek, pótolhatatlanok, igehirdetéseket, tevékenységeket, bizonyosságáról, gyülekezetünkbe, hadviselésének, közbenjárással, elégségességét, középpontjában, elsüllyeszteni, fáradozásunkon, semmiségünkről, evangelizálása, szórakoztatása, gyülekezeteink, reménytelennek, megállhassatok, megvizsgálnánk, összekapcsolva, elveszetteknek, megszentelését, folyóiratokkal, vállalkozásait, lehetőségekkel, túlterheltnek, igehirdetések, szent háború, ellenség bejön, felolvasott igeszakasz, általános igazság, ellenség megtámadja, legnagyobb erővel, ilyen időkben, vers vigaszt, üzenetét előtte, 58-ig fejezetig, nagy áldásokat, kötelezettségeket amiket, vallási tevékenységeket, 59-dik fejezet, probléma velük, bűneik miatt, King James, Isten Szentlelke, Maga Isten, KÍSÉRTÉS JÖN MINT AZ ÁRADÁS, VAGY EBBEN EGYEDÜL, Isten Igéjének, Jeremiás Istene, Isten Igéje, Amit Isten, JÉZUS KRISZTUS, Amikor Krisztus,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Szüret  Facebookon kaptam  Kisimul  Lesz ahonnan nem rántanak majd...  Kellemes délutáni pihenést  Tanácsadó  Értük ég  Niemand  Png rózsa  Facebookon kaptam  Mai napi mosoly.....  Szép napot kívánok!  Jó éjszakát!  Véleményem szerint a házasságb...  Facebookon kaptam  Békés estét kívánok !  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Nincs unatkozás  Szép estét  Facebookon kaptam  Nagy dolgok  Facebookon kaptam  Szüret  Kisimul  Közbenjáró  Még nyílnak a kertben az őszi...  230 éve született a legnagyobb...  A sejtelmes ősz  Egy tanulságor történet  Facebookon kaptam  Próbák  Facebookon kaptam Mírjam bará...  Facebookon kaptam  Kellemes délutáni pihenést  Csendélet a szőlőhegyen  Az apám azt mondta, ha meg aka...  Kellemes délutáni pihenést  Kisimul  Anyuval  Facebookon kaptam  Áldott legyen az Úr, aki napró...  Mi hogyan kezeljük a rágalmazá...  Véleményem szerint a házasságb...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Őrizd meg . . .  Szüret idején  Facebookon kaptam  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Hormonegyensúly megteremtése  Konfliktus  Jó éjszakát!  Facebookon kaptam  Lesz ahonnan nem rántanak majd...  A kurkuma segíthet a fogyásban  Eltévelyedés  Szép estét kedves látogatóimna...  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szép estét  Facebookon kaptam  Saját házunk  Saját házunk  De ki az én felebarátom?  Facebookon kaptam  230 éve született a legnagyobb...  Kislány napraforgók közt  Véleményem szerint a házasságb...  Jó reggelt kedves látogatóimn...  Az idő rányomta szigorú bélyeg...  Öreg néne őzikéje  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Harmonia.......  230 éve született a legnagyobb...  Vidám szüretet!  Mai cuki  Szüret  Szép estét  Facebookon kaptam  Harmonia.......  - A nagyapád egy cukorkával ké...  A föld szolgái az emberek  Valami szépet  Szüret  Vidám szüretet!  Csokor 
Bejegyzés Címkék
szent háború, ellenség bejön, felolvasott igeszakasz, általános igazság, ellenség megtámadja, legnagyobb erővel, ilyen időkben, vers vigaszt, üzenetét előtte, 58-ig fejezetig, nagy áldásokat, kötelezettségeket amiket, vallási tevékenységeket, 59-dik fejezet, probléma velük, bűneik miatt, helyzet Izráelben, réshez hogy, ellenség bejött, pontnál nyújtotta, ellenség ellen, téma amiről, felolvasott igevers, pokol támadása, támadás bizonyossága, támadás bizonyosságáról, gonosz napon, gyülekezet életében, egyház életében, életedben amikor, életedbe mint, leggyengébb pillanatodat, egyik dolog, keresztyének néha, életükben minden, keresztyén ember, családom ellenem, támadás ereje, ellenség félelmetes, tomboló zuhatagot, pokol erejét, pokol bejön, életünkbe mint, útjába kerülünk, kapukon kívül, belső szobába, előrehaladásának ellenőrzése, legerősebb híveket, támadás stratégiája, támadása amely, egyház mennyei, népnek nincs, nagy bajt, füle süket, ember szintjére, semmiségünkről való, büszkeség uralkodik, bűnről való, most elfogadott, most jónak, egyházban &#8211, hívők amikor, elvesző bűnösökről, megfeszített Krisztusról, dolgok amelyek, keresztény élet, egyházban levő, egyház hangját, otthonokat folyóiratokkal, családi oltár, megváltottak megszentelődését, kereszt jelentőségét, igehirdetés hangját, igehirdetés bolondsága, hallgatóság szórakoztatása, bűnösök evangelizálása, szentek építése, megfeszített Krisztus, sátán birodalma, igehirdetés által, egyház ismerethez, imádság hangját, csatatéren mindig, stratégiai pont, szent háborúban, gyülekezeti szolgálat, gyülekezeteink Istenért, összekapcsolva buzgó, trónus előtt, szentség hasznos, nagy tehetséget, rosszat kerüli, szentség sokak, vállalkozásairól beszélek, igazság ügyéért, harctérre harcolni, menny támadása, zászlót vagy, menny támadásának, ígéretet adta, nagy tömeggel, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 8 db bejegyzés
e hónap: 117 db bejegyzés
e év: 1530 db bejegyzés
Összes: 31062 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 333
  • e Hét: 3370
  • e Hónap: 39302
  • e Év: 405677
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.