Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Reménykedve várjál az Úrra!
  2021-06-03 09:25:08, csütörtök
 
   
  Reménykedve várjál az Úrra!

Textus: 2Mózes 1:1 - 2:10

Füle Lajos a ,,Várlak" című versében ezt írja:

,,Várlak, URAM, KI csendben jössz felém,
s mert pálmaágam nincsen már nekem,
s virágaim is elhullattam én,
Eléd terítem fáradt életem."

Vajon tudjuk mit jelent Istenre várni? Isten útjai nem a mi utaink és az Ő időzítése gyakran nem a mi időzítésünk. Mi lenne ha egész életedben várnál Istenre anélkül, hogy bármit is szólna hozzád? És a gyermekeid és az ők gyermekei és azok gyermekei is várnának Istenre, de hozzájuk sem szólna egy szót sem. Évszázadok telnének el és a dolgok egyre rosszabbak lennének, nem jobbak. Egy kegyetlen uralkodó úgy bánna veled és népeddel mint rabszolgákkal és nagyon nehézzé tenné az életeteket. Majd, hogy még jobban megnyomorítson benneteket megparancsolja népének, hogy az összes hímnemű újszülötteiteket öljék meg.

A Mózes 2-dik könyve egy ilyen helyzettel kezdődik. Isten vezetése alatt Jákob és családja Egyiptomba költözik, hogy megmeneküljön az éhhaláltól. Jákob fia, József volt a második legnagyobb ember Egyiptomban a fáraó után. József azt ígérte az apjának és a testvéreinek, hogy ő majd gondoskodik róluk és a családjaikról. De miután meghalt József és az az egész nemzedék ezt olvassuk az Igében (2Móz 1,8): ,,Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet." Az új fáraó attól félt, hogy a nagy létszámú Izrael egy háború esetén Egyiptom ellenségével szövetkezhet és kivonulhat Egyiptomból. Azért, hogy ezt megakadályozza a fáraó erőszakkal rabszolgákká tette őket. A nép élete ekkor rosszra fordult. Nehéz és keserves lett az életük. Ilyen körülmények között született Mózes aki 80 évvel később kivezeti Izraelt a rabszolgaságból és elvezeti őket egészen az ígéret földjéig. A 2-dik részben olvasunk Mózes születéséről. Ő volt a legnagyobb ember az Ószövetségben. Kivezette Izrael népét az egyiptomi szolgaságból, adta nekik a Törvényt, és megépíttette az Úrnak sátrát az a terv szerint amelyet Istentől kapott a hegyen. Ő írta a Szentírás első öt könyvét, a Tórát. Mint az Egyiptomból való kivonulás vezetője előképe a Megváltónak aki kivezeti a bűn szolgaságából mindazokat akik bíznak Benne és követik Őt és elvezeti őket az örök életre Isten ígérete szerint. Sokat tanulhatunk Mózes életéből.

Mi az üzenete ennek a szövegrésznek amit felolvastam és amely beszámol nekünk arról, hogy milyen körülmények között élt Izrael népe amikor Mózes megszületett?

Az üzenet ez: Mivel az Ő időzítésében Isten hűségesen teljesíti szövetséges ígéreteit, ezért reménykedve várjunk Rá.

A történet ami itt le van írva ismerős számunkra. Éppen ezért fenn áll annak a veszélye, hogy ne vegyük észre Izrael népének drámai helyzetét. Képzeletben próbáljuk belehelyezni magunkat az ő helyükbe. Napkeltekor kezdjük a munkát és egészen napnyugtáig dolgozunk a tűző napon. Bőrünk leégve és egész testünket hasogatja a fájdalom. Téglát készítünk, városokat építünk, szántóföldeken dolgozunk, de nem azért, hogy kényelmesebbé tegyük ezáltal az életünket vagy hogy jobb jövőt biztosítsunk a gyerekeink számára hanem azért, hogy az elnyomóink élete jobb legyen. Ha valamelyikünk nem teljesíti a napi termék mennyiséget, akkor a kegyetlen munkahajcsárok a korbácsaikkal azt arra ösztönözik, hogy keményebben és gyorsabban dolgozzon. Minden este kimerülve és remény nélkül térünk meg otthonainkba.

Majd, hogy még nehezebbé tegye az életünket, a fáraó kiadja parancsba, hogy a hímnemű újszülötteinket öljék meg! Megpróbáljuk a fiúnkat elrejteni, aki, hála néhány istenfélő héber bábának, életben maradott a születésekkor. De tudjuk, hogy ha meghallják a sírását a katonák akkor bejönnek az otthonunkba és szemünk előtt ölik meg.

Három hónap telik el rettegésben minden nap elbújtatva fiúnkat, majd a feleségem egy tervvel áll elő amit elfogadok. Egy kosarat készít, amit beken szurokkal és beleteszi a fiúnkat és a folyón leengedi abba az irányba ahol tudja, hogy a fáraó leánya szokott fürödni. Imádkozunk és reménykedünk, hogy bárcsak a fáraó leánya rátalálna és megkönyörülne rajta. A lányunkat elküldjük, hogy távolról kövesse a vízen lefelé úszó kosarat és mi közben sírva imádkozunk.

Aztán hirtelen berohan az ajtón a lányunk. A terv működik! A fáraó leánya nem teljesítette apja parancsát, nem dobta a gyereket a krokodilok közé. Megesett a szíve a síró gyereken. A lányunk odament hozzá és egy szoptatós asszonyt javasolt a héberek közül, amely javaslatot a fáraó lánya elfogadott! A feleségem gondozza a fiúnkat a fáraó lányának és még bért is kap ezért! Dicsőség Istennek!

De a drámának ezzel még nincs vége. A szoptatási időszak lejárta után vissza kell adjuk a gyereket a fáraó leányának úgy mint aki az ő fia. Drága kisfiúnk többé nem lehet velünk, hanem a fáraó udvarában él, pogányok között. Nem látogathatjuk, nem találkozhatunk vele, nem beszélgethetünk vele. Megfogja tanulni az egyiptomi nyelvet és szokásokat. Vajon meg fogja ismerni az egy élő igaz Istent és fogja szeretni és követni vagy Egyiptom isteneit fogja tisztelni? Vajon fog emlékezni reánk szüleire és fog szeretni bennünket vagy egyedül ehhez a pogány királylányhoz fog ragaszkodni? És hol van Ábrahám Istene mindebben? Megbízhatunk Benne hogy teljesíti szövetséges ígéreteit amiket ígért Ábrahámnak és leszármazottainak? De még ha meg is bízunk Benne, ott van a szívünkben egy üresség és egy fájdalom hogy a fiúnk nincs többé velünk.

Miközben elgondolkodunk azokon az igazságokon amiket Isten tanít nekünk e történet által, ne veszítsük szem elől azokat az érzéseket amelyek betöltötték Mózes szüleinek, Amrámnak és Jókebednek a szívét az évek hosszú során nap mint nap a hiányzó fiúk miatt. A hit emberei voltak, de látnunk kell azt, hogy ők nem tudták, hogy ez az egész történet hogyan ér véget amikor a kosárba belehelyezték a gyereküket és amikor később a fáraó lányára kellett bízzák. Miközben ők tovább éltek a fáraó elnyomása alatt és Istenhez kiáltottak szabadításért, nem tudjuk, hogy látták-e még a fiúkat ebben az életben.

Lehet, hogy különböző érzelmek kavarognak benned miközben Istenre vársz és sírva kiáltasz Hozzá. Isten a Mózes születése és korai évei által a következő leckére tanít bennünket: Mivel az Ő időzítésében Isten hűségesen teljesíti szövetséges ígéreteit, ezért reménykedve várjunk Rá.

1.Isten hűségesen teljesíti szövetséges ígéreteit.

Az 1Mózes 12,2-ben Isten megígérte Ábrahámnak, akinek nem volt gyereke, hogy nagy nemzetté teszi. Később megerősítette Isten ezt az ígéretét, azt mondta Ábrahámnak hogy olyan sok leszármazottja lesz hogy nem lehet majd őket megszámolni úgy ahogyan a csillagokat sem. (1Móz 15,4-5). 25 évet várt Ábrahám és Sára amíg fiúgyermekük született. Ábrahám 100 éves, Sára 90 éves volt amikor Isten megáldotta őket az ígéret gyermekével, Izsákkal. Azt viszont már nem látták meg, amikor Isten a leszármazottaikból nagy nemzetet hozott létre.

A Mózes 2-dik könyve azzal kezdődik, hogy elmondja, hogy Jákob és az ő fiai a családjaikkal együtt akik Egyiptomba mentek összesen hetvenen voltak. Majd ezt olvassuk (2Móz 1,7): ,,Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon-nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország." A fáraó attól félt, hogy még inkább megsokasodnak. ezért sanyargatta őket. Mi lett ennek az eredménye? 2Móz 1,12: ,,De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izrael fiaitól." Majd a fáraó megparancsolta a héber bábáknak, hogy öljék meg a fiú újszülötteket. A bábák nem teljesítették a fáraó parancsát és ezt olvassuk a 2Móz 1,20-ban: ,,A nép pedig sokasodott, és igen megerősödött."
Miért van oly sokszor említve az izraeliták szaporodása? Azért, mert az akkori világ legnagyobb uralkodója megpróbálta minden áron meghiúsítani Isten szövetséges ígéretét amelyet Ábrahámnak ígért, de ez neki nem sikerült. Isten teljesítette az Ábrahámnak tett ígéretét! Józsúé nem sokkal a halála előtt erre emlékezteti az izraelitákat (Józs 23,14): ,,Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden ember elmegy. Ismerjétek el teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen szó sem veszett el azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek, az ÚR! Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem." Isten nagy nemzetté tette Ábrahámot, úgy ahogy megígérte neki.

Bármilyen próbák legyenek is az életünkben, bármilyen nehezek is legyenek az életkörülményeink, és ha vannak olyan személyek a környezetünkben akik megkeserítik, megnehezítik az életünket, akkor is teljes szívünkből bízhatunk Istenben, bízhatunk a nekünk adott ígéreteiben, bízhatunk abban, hogy Isten az általa kijelölt időpontokban mindegyik ígéretét be fogja teljesíteni. Dicsőség legyen Neki!

2.Isten hűségesen teljesíti szövetséges ígéreteit akkor és úgy ahogyan Ő azt öröktől fogva eltervezte.

A. Isten időzítése nem a mi időzítésünk.
Isten fiúgyermeket ígért Ábrahámnak amikor az 75 éves volt, de Isten csak akkor áldotta meg őt fiúgyermekkel amikor Ábrahám 100 éves volt. Isten azt ígérte Ábrahámnak hogy neki és leszármazottainak adja Kánaán földjét. Amikor Ábrahám meghalt akkor csak egy barlang volt az övé Kánaán földjéből, amely temetkezési hely volt és amit pénzért vásárolt meg. A leszármazottai több mint 500 év múlva veszik birtokukba az ígéret földjét.

Mi azt akarjuk, hogy Isten siessen és azonnal válaszoljon imádságainkra, de Ő nem siet. Az Ő időzítése más mint a miénk. Egy alkalommal Phillips Brooks lelkipásztor nagyon zaklatott volt. Az egyik barátja észrevette és azt kérdezte tőle: ,,Mi baj van?" Brooks így válaszolt: ,,A baj az, hogy én sietek, de Isten nem." Zsolt 90,4: ,,Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel." De előttünk ezer esztendő az ezer esztendő. Ézs 40,6-8: ,,Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az ÚR szele. - Bizony, csak fű a nép! Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad."

B. Isten utai nem a mi utaink.

Ézs 55,8-9: ,,Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál."

Isten felhasználta a fáraó kegyetlen parancsát, hogy dobják a héber fiúgyermekeket a Nílusba, az egyiptomiak kegyetlen bánásmódját, hogy Ábrahámnak tett ígéretét teljesítse. Mózes kiképzése a fáraó udvarában részét képezte az ő elhívásának a szolgálatra. Ha nem bánnak az egyiptomiak kegyetlenül a héberekkel akkor azok nem hagyták volna ott Egyiptomot, hiszen a jó életmódot ők is szerették.

Isten Mózest választotta vezetőnek 80 évesen. Valószínű, hogy mi egy fiatalt választottunk volna aki istenfélő családban nőtt fel, nem pedig egy olyant aki pogányok között nőtt fel. Megkíméltük volna Mózes szüleit a sok gyötrelemtől és szívinfarktust idéztünk volna elő a fáraónál és egy olyan uralkodót helyeztünk volna Egyiptom trónjára aki kedveli a választott népet. De Isten utai nem a mi utaink.

Ha nagy nemzetté akarnánk tenni egy embert akkor valószínű hogy sok gyerekkel áldanánk meg őt és a feleségét és a gyerekeiket is nagy családdal. De Isten csak egy gyerekkel áldotta meg Ábrahámékat, majd Izsákékat két gyerekkel. Isten megvetette a nagyobbikat, a szimpatikusabbat és választotta a kisebbiket, a csalót, akit Jákobnak hívtak.

Amikor Isten eltervezte hogy Egyiptom második emberévé emeli fel Józsefet a fáraó után, akkor először a börtönbe helyezte őt a húszas éveiben. Amikor Isten eltervezte hogy megszabadítja Izraelt a fáraó rabságából, akkor megkeményítette és nem megpuhította a fáraó szívét. Az egész Szentíráson végigvonul ez az igazság: Isten utai nem a mi utaink.

Tehát, amikor olyasmit tesz az életedben, aminek semmi értelmét nem látod, vagy úgy látod hogy az nem könnyített a helyzeteden hanem inkább nehezebbé tette, vagy amikor úgy tűnik hogy győz a gonosz, akkor is bízhatsz Istenben, hogy Ő munkálkodik, hogy Ő hű a neked adott ígéreteihez, Ő hű az utaihoz, Ő hű a veled kapcsolatos tervéhez, ami jó terv. Bízhatsz abban, hogy a rád vonatkozó, veled kapcsolatos gondolatai életnek és békességnek gondolatai. Mit kell tenned ilyen nehéz időkben?

3. Reménykedve várjál Rá.

Talán azt kérdezed: ,,Isten miért várat meg minket?" Miért nem válaszolja meg azonnal az imádságaimat? Miért késik?"

A. Reménykedve várjál Rá mert az, hogy Ő nem azonnal teljesíti szövetséges ígéreteit az Ő türelméből és irgalmából ered.

Erre mutat rá az 1Mózes 15,13-16 igeszakasz:

,,Ekkor az ÚR azt mondta Abrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket négyszáz évig. De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan. Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be."

Miért engedte Isten hogy népét az egyiptomiak rabszolgákká tegyék és nyomorgassák őket 400 évig? Azért ,,mert az emóriak gonoszsága még nem telt be"!

Isten nagy türelmet és irgalmat tanúsít a bűnösök iránt, de ez nem tart örökké. Egy adott ponton amelyet csak Ő tud és Ő rendel el az emberek bűne betelik és Isten végrehajtja rajtuk az ítéletet. Az emóriak esetében Izrael népe Józsué vezetése alatt volt Isten ítéletének végrehajtó eszköze. Évszázadokkal később miután nagy türelmet és irgalmat tanúsított az északi országrész, Izrael iránt, Isten az asszírok által végrehajtotta az ítéletet rajtuk, majd később Júda népén a kaldeusok által. Majd évszázadokkal később a rómaiakat használta fel Jeruzsálem népének elpusztításában, akik megfeszítették a Megváltójukat.

Péter apostol idejében voltak csúfolódók, úgy ahogy ma is vannak, akik gúnyolták Isten népét és azt kérdezték tőlük: ,,Hol van az ő eljövetelének ígérete?" Péter így válaszolt a kérdésre (2Pt 3,9): ,,Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen." Isten nem pusztítja el azonnal a gonoszokat az Ő türelme és irgalma miatt.

B. Reménykedve várjál Istenre, még akkor is ha közben egyre több és egyre nagyobb a próba az életedben.

Isten megengedte, hogy egy gonosz uralkodó kerüljön a trónra Egyiptomban, aki megnehezítette és megkeserítette az izraeliták életét. Sőt még azt is megengedte, hogy ez a kegyetlen zsarnok héber fiúgyerekeket gyilkoltasson le.

Jegyezzük meg tehát, hogy miközben várjuk, hogy Isten beteljesítse szövetséges ígéreteit, Ő megengedi hogy próbák érjenek bennünket. Gyakran egyre nehezebbek, egyre fájdalmasabbak ezek a próbák miközben várunk Rá.
De...

C. Reménykedve várjál Rá, mert Isten csendben munkálkodik a színfalak mögött miközben az Ő népe próbákon megy át.

Isten neve csak a 17-dik, 20-dik és 21-dik versekben szerepel az első részben, és a 2-dik fejezetben csak a 23-25-ig terjedő versekben. De mindvégig csendben, gondviselésszerűen munkálkodott, hogy népével kapcsolatos tervét és célját valóra váltsa úgy amint azt megígérte Ábrahámnak. Mózes szülei bíztak Benne oltalmazva fiúkat (Zsid 11,23). Isten vigyázott Mózesre a kosárban, és úgy irányította a fáraó leányát, hogy az pontosan akkor legyen ott azon a helyen a hol rábukkant a kosárra és hogy megszánja a héber kisfiút. És beleegyezett hogy Mózes anyja szoptassa Mózest és még fizetett is érte. Isten irányított mindent a színfalak mögül. Ugyanez igaz az Eszter könyvére nézve is. Isten neve nincs megemlítve abban a könyvben, de ott is mindent Ő irányított a háttérből. Hadakozott népéért és megszabadította őket az ellenségeiktől. Általában ugyanígy munkálkodik a mi életünkben is. Bízhatunk Benne, hogy Ő mindennel a javunkat munkálja (Róm 8,28).

D. Reménykedve várjál Rá mert Isten felhasználja ezeket az erősödő próbákat hogy felkészítsen téged értékelni az Ő szabadítását amikor az megtörténik.

Ha Izráel népének az élete könnyű lett volna Egyiptomban, akkor valószínű hogy nem lettek volna hajlandók arra, hogy elmenjenek Kánaán földjére. Ha az életünk könnyű akkor nem látjuk, hogy szükségünk van Megváltóra és nem kiáltunk Istenhez szabadításért. A próbák amiken keresztül megyünk erősebbé kell tegyék bennünk a menny utáni vágyunkat. A nehéz időszakok az életünkben nem semmisítik meg Isten szövetséges ígéreteit. Isten ígéretei valóra válnak mindnyájunk életében. Micsoda öröm volt bennük amikor Isten kivezette őket Mózes által Egyiptomból. Micsoda öröm lesz bennünk amikor Isten bevezet minket az örökkévaló hazánkba.

Következtetés

Ugyanúgy ahogy évszázadok óta várta Izráel népe hogy Isten szabadítót küld hozzájuk aki kivezeti őket Egyiptomból, ugyanúgy az istenfélő emberek akik a római elnyomás alatt éltek Izráelben évszázadok óta várták, hogy Isten elküldi hozzájuk a megígért Messiást. Aztán megjelent az Úrnak angyala egy idős házaspárnak akiknek nem volt gyerekük, és megígérte, hogy fiúk születik aki előkészíti a Messiás útját a nép szívéhez. Amikor megszületett a fiúk, Keresztelő János, akkor az apa, dicsérte az Urat, hogy megemlékezett a szent szövetségéről az Ábrahámnak tett ígéretéről (Lk 1,72-73).

Ugyanúgy mint Mózes, a Megváltó, Jézus is, egy gonosz vezető uralma idején született aki megpróbálta őt megölni. Isten megszabadította az Ő Fiát a haláltól amikor elküldte Máriát és Józsefet Egyiptomba. Ugyanúgy mint Izráelt, az Ő fiát annak idején, Isten az Ő Fiát Jézust Egyiptomból hívta ki (Mt 2,15; Hós 11,1). Izráel 40 évet töltött a pusztában, Jézus 40 napot, megkísértve a Sátántól. Isten Mózes által gondoskodott mannáról a nép számára, Jézus megsokasította a kenyeret és a halat. A manna csak a testüket erősítette és a testi életben maradásukat biztosította. Jézus azonban ezt hirdette (Jn 6,51): ,,Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem."
Jézus halála mindörökre megszabadítja Isten ítéletétől azokat akik Őbenne bíznak. Bízol Benne? Ha igen, akkor várjál Rá! Ő hűséges. Minden szövetséges ígéretét teljesíti! Várjuk hittel ahogy a költőnő írja a ,,Várom Őt" című versben:

Terheimet viszem, másokét is hordom,
ha gyange is vagyok, s gondjuk meg nem oldom,
lelkemben parázslik, bátorítva mondom:
Jézus közeledik! Várom Őt!

Búsan rám rakódik mindennapok pora
néha szertefoszlik az álmom, s száll tova,
mégis messzebb nézek, eljutok majd oda!
Jézus közeledik! Várom Őt!

Nem gyermekként látom, jászolba fektetve,
nem vad sokaságban, ágakat lengetve,
szívem mélyén őrzöm, mert ott van elrejtve
minden ígérete! Várom Őt!


Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Címkék: gondolataitoknál, újszülötteiteket, szimpatikusabbat, megszabadította, beszélgethetünk, rabszolgaságból, elpusztításában, megkeményítette, újszülötteinket, környezetünkben, megnehezítette, ellenségeiktől, megkeserítette, megfeszítették, munkahajcsárok, fájdalmasabbak, megparancsolta, találkozhatunk, elgondolkodunk, fiúgyermekeket, leszármazottai, leszármazottja, szívinfarktust, megakadályozza, szántóföldeken, megparancsolja, megnyomorítson, megsokasította, szövegrésznek, megemlékezett, szabadításért, fiúgyermekkel, évszázadokkal, imádságainkra, megszabadítja, újszülötteket, dolgok egyre, kegyetlen uralkodó, összes hímnemű, ilyen helyzettel, második legnagyobb, fáraó után, nagy létszámú, háború esetén, fáraó erőszakkal, ígéret földjéig, 2-dik részben, legnagyobb ember, egyiptomi szolgaságból, örök életre, üzenete ennek, szövegrésznek amit, Füle Lajos, Kivezette Izrael, Dicsőség Istennek, Ábrahám Istene, Megbízhatunk Benne, Amikor Ábrahám, Phillips Brooks, Isten Mózest, Amikor Isten, Bízhatunk Benne, Keresztelő János, Józsefet Egyiptomba, Fiát Jézust Egyiptomból, Isten Mózes, Bízol Benne, Várom Őt”, Várom Őt,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Tudjátok ?
Tényleg hasznos gyógynövény a csalán?
Mi a teendő a novemberi Rododendron bimbóval?
Az álmoknak valóban van jelentése?
Hogyan lehet megszabadulni a kuponoldalak és a maikupon hírlevéltől ?
Kívánhatok, Boldog Új Évet, minden megmaradt Csatilakónak?
még több kérdés
Blog Címkék
Lecke a vadludaktól  Facebookon kaptam  Harmonia.......  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam Annuska bar...  Paul Verlaine versével kívánok...  Hallgatnak a fák  Facebookon kaptam  Szép estét  Nagyon sok ember bűntudatban é...  A cukorbetegségről  Aludj jól, álmodj szépeket.  Facebookon kaptam  Lumma  Ha nehezedre esik másoktól tám...  Facebookon kaptam  Kétszínű emberek - Idézetek  Jó reggelt  Béke ül a tájra .  Mert az élet, ha megunta a nya...  Facebookon kaptam  A cukorbetegségről  Kőszegdoroszló  Facebookon kaptam  Lilebíbic  Facebookon kaptam  ,- de szebbé teheti  Gyárfás Endre - Gesztenyéző  Facebookon kaptam  Utazás  Amikor azt érzed  Harmonia.......  Paul Verlaine versével kívánok...  Facebookon kaptam Annuska bar...  Az eskü és a hazugság  Gyors ebéd  Utazás  Magány  Szóbeli bántalmazás  Jó éjszakát!  Sárga rigó  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Juhász Gyula - Őszirózsa  Facebookon kaptam  Világosságom és segítségem az ...  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Baranyi Ferenc: Gyönyörű dráma  Gondolkoztál már azon, hogy mi...  Facebookon kaptam  Gyárfás Endre - Gesztenyéző  Torokfájás ellen  Boldogság teli szép napot kívá...  Egy angyalnak nincs neve  Facebookon kaptam  Jó éjszakát!  Madármama szeretet  Facebookon kaptam  Váci Mihály: Hegedű  Mezei veréb  Jó éjszakát!  Sárga rigó  Facebookon kaptam  Lilebíbic  Reményik Sándor - Őszi rózsa  Facebookon kaptam  Ha nehezedre esik másoktól tám...  Békés - szép estét kívánok !  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Facebookon kaptam  Ott leszek.......  Facebookon kaptam  Két szék között  Klóros víz és gázszag buktatta...  Facebookon kaptam  Rövid hétvége  Jó éjszakát!  Vörös Judit versei 2.  A kókuszolaj nem csak egészség...  Jó éjszakát!  Utazás  A kókuszolaj nem csak egészség...  Federico Faber - Mosolyod  Életem morzsái  Gyors ebéd  Pillangó  Facebookon kaptam Mírjam barát...  Viktória  Facebookon kaptam Cs ildikótó...  Magány  Őzek ( az egyik albinó )  "A nap öröme"  Harmonia.......  Ó , Mária áldott rózsafüzére ,  Facebookon kaptam  Sárga rigó  Ott leszek.......  ,- de szebbé teheti  Facebookon kaptam  Ahogy az évszakok változnak 
Bejegyzés Címkék
dolgok egyre, kegyetlen uralkodó, összes hímnemű, ilyen helyzettel, második legnagyobb, fáraó után, nagy létszámú, háború esetén, fáraó erőszakkal, ígéret földjéig, 2-dik részben, legnagyobb ember, egyiptomi szolgaságból, örök életre, üzenete ennek, szövegrésznek amit, tűző napon, életünket vagy, gyerekeink számára, elnyomóink élete, napi termék, kegyetlen munkahajcsárok, fáraó kiadja, hímnemű újszülötteinket, fiúnkat elrejteni, katonák akkor, kosarat készít, folyón leengedi, irányba ahol, fáraó leánya, lányunkat elküldjük, vízen lefelé, terv működik, krokodilok közé, síró gyereken, lányunk odament, szoptatós asszonyt, héberek közül, fáraó lánya, feleségem gondozza, fáraó lányának, drámának ezzel, szoptatási időszak, fáraó leányának, fáraó udvarában, egyiptomi nyelvet, pogány királylányhoz, fájdalom hogy, fiúnk nincs, igazságokon amiket, érzéseket amelyek, évek hosszú, hiányzó fiúk, egész történet, kosárba belehelyezték, fáraó lányára, fáraó elnyomása, fiúkat ebben, következő leckére, ígéret gyermekével, családjaikkal együtt, fáraó attól, fáraó megparancsolta, héber bábáknak, fáraó parancsát, izraeliták szaporodása, akkori világ, halála előtt, környezetünkben akik, nekünk adott, általa kijelölt, barlang volt, leszármazottai több, ígéret földjét, alkalommal Phillips, egyik barátja, ezer esztendő, mezei virágé, fáraó kegyetlen, héber fiúgyermekeket, egyiptomiak kegyetlen, egyiptomiak kegyetlenül, héberekkel akkor, fiatalt választottunk, olyan uralkodót, választott népet, embert akkor, gyerekkel áldotta, börtönbe helyezte, húszas éveiben, fáraó rabságából, fáraó szívét, egész Szentíráson, helyzeteden hanem, neked adott, veled kapcsolatos, olyan országban, negyedik nemzedék, emóriak gonoszsága, egyiptomiak rabszolgákká, bűnösök iránt, , ,
2021.08 2021. Szeptember 2021.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 64 db bejegyzés
e év: 1477 db bejegyzés
Összes: 31009 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 425
  • e Hét: 1024
  • e Hónap: 36956
  • e Év: 403331
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.